Sunteți pe pagina 1din 49

HOTRRE nr.

144 din 13 februarie 2008


privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2008

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, prevzute n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Hotrrea Guvernului nr. 176/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al
contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 145 din 28
februarie 2007, se abrog.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------Ministrul muncii,
familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 13 februarie 2008.
Nr. 144.

ANEX
NORME METODOLOGICE
de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente
de munc i boli profesionale
CAP. I
DISPOZIII GENERALE
ART. 1
n sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) clasa de risc reprezint gradul de risc de accidentare n munc i de mbolnvire profesional;
b) tariful de risc reprezint procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul a contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale;
c) baza lunar de calcul a contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale este cea prevzut la art. 101 din Legea nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale reprezint exprimarea valoric a tarifului de risc;
e) perioada de referin reprezint anul 2005.
CAP. II
STABILIREA CLASELOR DE RISC
ART. 2
Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activiti ale economiei naionale, potrivit Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN.
ART. 3
(1) Clasele de risc se determin pe baza a 4 indici de frecven:
a) I (1) - indicele care reprezint frecvena de accidentare, respectiv numrul de accidentai ce revin la 1.000 de salariai;
b) I (2) - indicele care reprezint frecvena accidentelor de munc soldate cu invaliditate i/sau deces, respectiv numrul de accidentai cu
invaliditate i/sau deces, ce revin la 1.000 de salariai;
c) I (3) - indicele care reprezint frecvena mbolnvirilor profesionale, respectiv numrul de cazuri noi de mbolnviri profesionale, ce revin
la 1.000 de salariai;
d) I (4) - indicele care reprezint frecvena salariailor care lucreaz n condiii de munc speciale i deosebite, la 1.000 de salariai.
(2) Numrul accidentailor luai n considerare la determinarea indicilor I(1) i I(2) este dat de numrul formularelor pentru nregistrarea
accidentelor de munc respective - FIAM.
(3) Numrul cazurilor noi de mbolnviri profesionale este dat de numrul fielor de declarare a bolilor profesionale nregistrate n perioada de
referin - BP2.
(4) Indicii de frecven prevzui la alin. (1) se calculeaz pe baza datelor statistice din perioada de referin.
ART. 4
(1) Fiecrui indice de frecven prevzut la art. 3 alin. (1) i corespunde o clas de risc. Pe baza claselor de risc corespunztoare celor 4 indici
de frecven se determin, ca medie aritmetic, clasa de risc aferent sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul a clasei de
risc, denumit n continuare CR, este urmtoarea:
CR = [CR(1) + CR(2) + CR(3) + CR(4)]:4,
unde:
CR (1) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I (1);
CR (2) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I (2);
CR (3) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I (3);
CR (4) - clasa de risc aferent indicelui de frecven I (4).
(2) Clasa de risc aferent fiecrui indice de frecven se stabilete pe baza mediei indicilor de frecven respectivi din perioada de referin.
(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecven au valori cuprinse ntre 1 i 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile
celor 4 indici de frecven ce stau la baza determinrii claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei
prevzute n anexa nr. 2.

CAP. III
STABILIREA TARIFULUI DE RISC
ART. 5
(1) Fiecrei clase de risc i corespunde un tarif de risc, conform grilei prevzute n anexa nr. 3.
(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuie, are valoarea cuprins ntre 0,4 i 2%, aplicat asupra bazei lunare de calcul.
(3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.
(4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate clas CAEN i este prevzut n anexa nr. 4.
ART. 6
Angajatorii care i modific activitatea principal, implicit codul CAEN aferent, vor plti cota de contribuie aferent noului tarif de risc
ncepnd cu luna urmtoare schimbrii activitii principale, n baza declaraiei pe propria rspundere depuse.
CAP. IV
STABILIREA CONTRIBUIEI DE ASIGURARE
ART. 7
Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale datorat lunar de angajatori, denumit n continuare C, se determin
dup urmtoarea formul:
*T*
TR x BC
C= ,
100
*ST*
unde:
TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;
BC - baza lunar de calcul corespunztoare lunii anterioare perioadei de plat a contribuiei.
ART. 8
Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale datorat de angajatori se calculeaz n conformitate cu prevederile
art. 3, 4, 5 i 7, pe baza datelor statistice din perioada de referin, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care acetia fac parte.
CAP. V
DISPOZIII FINALE
ART. 9
(1) Unitile i instituiile realizeaz ncadrarea activitilor n clasa CAEN corespunztoare, potrivit actualizrii Clasificrii activitilor din
economia naional, aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007.
(2) n cadrul Clasificrii activitilor din economia naional, actualizat potrivit alin. (1), unitile i instituiile identific, n funcie de specificul
activitii principale desfurate, codul CAEN aferent.
ART. 10
Termenul de declarare i de plat a contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale este pn la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare celei pentru care se efectueaz plata drepturilor salariale.
ART. 11
(1) n cazul n care plata contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale nu s-a efectuat pn la termenul prevzut la
art. 10, cheltuielile pentru prestaiile i serviciile de asigurare prevzute de lege i efectuate de asigurtor se recupereaz de la angajator.
(2) Recuperarea sumelor prevzute la alin. (1) se va face de ctre asigurtor, conform prevederilor legale, dup stabilirea caracterului de
munc al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, i primirea documentelor justificative de plat de la prestatorii de servicii.
ART. 12
Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
------la normele metodologice
-----------------------NCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAIONAL
N CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVEN I A
DATELOR STATISTICE DIN ANUL 2005
*T*
*Font 8*

Nr.
Cod I(1) CR I(2)CR I(3) CR I(4) CR CR
crt Activitatea din economia naional
CAEN
(1)
(2)
(3)
(4)[CR

(1-4)

/4]

NC
CC I(1) CR I(2)CR I(3) CR I(4) CR CR

AEN

(1)
(2)
(3)
(4)

1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),

plantelor leguminoase i a plantelor

productoare de semine oleaginoase


O111 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50

2 Cultivarea orezului
O112 0,723 4 0,189 6 0,031 3 13,706 3 4,00

3 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a

rdcinoaselor i tuberculilor
O113 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50

4 Cultivarea trestiei de zahr


O114 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75

5 Cultivarea tutunului
O115 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75

6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile


O116 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75

7 Cultivarea altor plante din culturi

nepermanente
O119 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50

8 Cultivarea strugurilor
O121 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50

9 Cultivarea fructelor tropicale i

subtropicale
O122 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50

10 Cultivarea fructelor citrice


O123 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50

11 Cultivarea fructelor seminoase i

smburoase
O124 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50

12 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi,

cpunilor, nuciferilor i a altor pomi

fructiferi
O125 0,387 3 0,134 5 0,000 1 5,201 2 2,75

13 Cultivarea fructelor oleaginoase


O126 0,600 4 0,154 6 0,016 2 8,342 2 3,50

14 Cultivarea plantelor pentru prepararea

buturilor
O127 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50

15 Cultivarea condimentelor, plantelor

aromatice, medicinale i a plantelor

de uz farmaceutic
O128 0,499 3 0,152 6 0,010 2 8,036 2 3,25

16 Cultivarea altor plante permanente


O129 1,367 5 0,312 8 0,029 2 9,978 3 4,50

17 Cultivarea plantelor pentru nmulire


O130 0,297 2 0,148 5 0,000 1 7,424 2 2,50

18 Creterea bovinelor de lapte


O141 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,50

19 Creterea altor bovine


O142 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,50

20 Creterea cailor i a altor cabaline


O143 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,25

21 Creterea cmilelor i a camelidelor


O144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 58,962 6 2,25

22 Creterea ovinelor i a caprinelor


O145 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,25

23 Creterea porcinelor
O146 0,821 4 0,164 6 0,164 6 20,536 4 5,00

24 Creterea psrilor
O147 0,632 4 0,070 4 0,000 1 14,054 3 3,00

25 Creterea altor animale


O149 0,790 4 0,000 1 0,000 1 45,229 6 3,00

26 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal

combinat cu creterea animalelor)


O150 0,465 3 0,232 7 0,077 4 15,492 3 4,25

27 Activiti auxiliare pentru producia

vegetal
O161 0,611 4 0,141 5 0,61111 9,399 3 5,75

28 Activiti auxiliare pentru creterea

animalelor
O162 1,318 5 0,000 1 0,000 1 11,111 3 2,50

29 Activiti dup recoltare


O163 0,651 4 0,149 5 0,203 6 8,694 2 4,25

30 Pregtirea seminelor
O164 0,527 3 0,149 5 0,161 6 8,377 2 4,00

31 Vntoare, capturarea cu capcane a

vnatului i activiti de servicii

anexe vntorii
O17011,49415 5,74720 0,000 1 86,207 8 11,00

32 Silvicultur i alte activiti forestiere O210 1,154 5 0,292 8 0,014 2 6,837 2 4,25

33 Exploatare forestier
O220 2,011 6 0,435 9 0,027 2 6,250 2 4,75

34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase

din flora spontan


O230 0,928 4 0,234 7 0,009 1 5,551 2 3,50

35 Activiti de servicii anexe silviculturii O240 1,370 5 0,75712 0,000 1 5,235 2 5,00

36 Pescuitul maritim
O311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,75

37 Pescuitul n ape dulci


O312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,75

38 Acvacultura maritim
O321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,400 2 1,25

39 Acvacultura n ape dulci


O322 0,000 1 0,000 1 0,000 1 32,181 5 2,00

40 Extracia crbunelui superior

(PCS=>23865kJ/kg)
O51019,62120 0,48010 0,54010 456,348 1714,25

41 Extracia crbunelui inferior

(PCS<23865kJ/kg)
O520 5,19410 0,433 9 0,062 4 423,828 1710,00

42 Extracia petrolului brut


O610 0,499 3 0,026 2 0,184 6 71,867 7 4,50

43 Extracia gazelor naturale


O620 0,499 3 0,026 2 0,184 6 71,867 7 4,50

44 Extracia minereurilor feroase


O710 5,86511 0,000 1 8,79820 296,18814 11,50

45 Extracia minereurilor de uraniu i toriu


O721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 820,66920 5,75

46 Extracia altor minereuri metalifere

neferoase
O729 4,55610 0,337 8 11,05320 244,68413 12,75

47 Extracia pietrei ornamentale i a pietrei

pentru construcii, extracia pietrei

calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei O811 2,396 7 0,242 7 15,02220 207,79012 11,50

48 Extracia pietriului i nisipului;

extracia argilei i caolinului


O812 2,142 7 0,357 8 0,000 1 109,445 9 6,25

49 Extracia mineralelor pentru industria

chimic i a ngrmintelor naturale


O891 0,000 1 0,000 1 38,83520 194,17511 8,25

50 Extracia turbei
O892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 222,22212 3,75

51 Extracia srii
O893 1,323 5 0,000 1 0,000 1 163,21110 4,25

52 Alte activiti extractive n.c.a.


O899 7,29912 0,000 1 5,47420 379,56216 12,25

53 Activiti de servicii anexe extraciei

petrolului brut i gazelor naturale


O91011,70515 0,119 5 0,329 8 78,035 7 8,75

54 Activiti de servicii anexe pentru

extracia mineralelor
O990 0,590 3 0,009 1 0,352 8 106,523 8 5,00

55 Prelucrarea i conservarea crnii


1011 1,212 5 0,215 7 0,108 5 14,122 3 5,00

56 Prelucrarea i conservarea crnii de pasre 1012 0,922 4 0,000 1 0,000 1 15,370 3 2,25

57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv


din carne de pasre)
1013 1,003 5 0,308 8 0,154 6 7,712 2 5,25

58 Prelucrarea i conservarea petelui,

crustaceelor i a molutelor
1020 0,000 1 0,000 1 0,000 1 18,560 4 1,75

59Prelucrarea i conservarea cartofilor


1031 6,64512 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,75

60Fabricarea sucurilor de fructe i legume


1032 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

61Prelucrarea i conservarea fructelor i

legumelor n.c.a.
1039 0,287 2 0,058 3 0,056 3 3,133 2 2,50

62Fabricarea uleiurilor i grsimilor


1041 1,127 5 0,040 3 0,000 1 18,643 4 3,25

63Fabricarea margarinei i a altor produse

comestibile similare
1042 2,193 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50

64Fabricarea produselor lactate i a

brnzeturilor
1051 1,011 5 0,389 9 0,078 4 3,889 2 5,00

65Fabricarea ngheatei
1052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

66Fabricarea produselor de morrit, a

amidonului i produselor din amidon


1061 1,704 6 0,085 4 0,341 8 40,971 5 5,75

67Fabricarea amidonului i a produselor din

amidon
1062 3,752 9 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,00

68Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor

i a produselor proaspete de patiserie


1071 0,784 4 0,006 3 0,091 4 2,278 1 3,00

69Fabricarea biscuiilor i picoturilor;

fabricarea prjiturilor i a produselor

conservate de patiserie
1072 3,171 8 0,176 6 0,000 1 0,000 1 4,00

70Fabricarea macaroanelor, tieilor,

cucu-ului i a altor produse finoase

similare
1073 2,597 7 1,29916 0,000 1 12,987 3 6,75

71Fabricarea zahrului
1081 3,583 8 0,000 1 0,448 9 44,783 5 5,75

72Fabricarea produselor din cacao, a

ciocolatei i a produselor zaharoase


1082 1,488 5 0,000 1 0,000 1 3,307 2 2,25

73Prelucrarea ceaiului i cafelei


1083 0,418 3 0,000 1 0,000 1 20,877 4 2,25

74Fabricarea condimentelor i ingredientelor 1084 2,029 6 0,342 8 0,000 1 91,859 8 5,75

75Fabricarea de mncruri preparate


1085 0,937 4 0,203 6 0,049 3 8,307 2 3,75

76Fabricarea preparatelor alimentare

omogenizate i alimentelor dietetice


1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

77Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,512 3 0,054 3 0,057 3 2,498 1 2,50

78Fabricarea preparatelor pentru hrana

animalelor de ferm
1091 1,531 6 0,000 1 0,000 1 25,510 4 3,00

79Fabricarea preparatelor pentru hrana

animalelor de companie
1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

80Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor

alcoolice
1101 0,600 4 0,000 1 0,000 1 16,908 3 2,25

81Fabricarea vinurilor din struguri


1102 0,879 4 0,135 5 0,000 1 0,993 1 2,75

82Fabricarea cidrului i a altor vinuri

din fructe
1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

83Fabricarea altor buturi nedistilate,

obinute prin fermentare


110410,10114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,25

84Fabricarea berii
1105 1,687 6 0,000 1 0,93714 23,435 4 6,25

85Fabricarea malului
1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

86Producia de buturi rcoritoare

nealcoolice; producia de ape minerale

i alte ape mbuteliate


1107 1,020 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

87Fabricarea produselor din tutun


1200 0,432 3 0,000 1 0,000 1 120,950 9 3,50

88Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor

textile
1310 4,58410 0,000 1 0,92214 79,885 7 8,00

89Producia de esturi
1320 1,288 5 0,071 4 1,58318 118,355 9 9,00

90Finisarea materialelor textile


1330 0,210 2 0,000 1 0,000 1 8,395 2 1,50

91Fabricarea de metraje prin tricotare sau

croetare
1391 0,741 4 0,000 1 0,000 1 42,752 5 2,75

92Fabricarea de articole confecionate din

textile (cu excepia mbrcmintei i

lenjeriei de corp)
1392 0,492 3 0,000 1 0,246 7 61,501 6 4,25

93Fabricarea de covoare i mochete


1393 2,999 8 0,60011 1,80019 89,982 8 11,50

94Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori

i plase
1394 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

95Fabricarea de textile neesute i articole

din acestea, cu excepia confeciilor de

mbrcminte
1395 3,937 9 0,000 1 0,000 1 52,493 6 4,25

96Fabricarea de articole tehnice i

industriale din textile


1396 0,580 3 0,000 1 0,290 8 28,994 4 4,00

97Fabricarea altor articole textile n.c.a.


1399 0,290 2 0,000 1 0,407 9 34,136 5 4,25

98Fabricarea articolelor de mbrcminte

din piele
1411 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

99Fabricarea de articole de mbrcminte

pentru lucru
1412 0,265 2 0,000 1 0,133 5 0,663 1 2,25

100Fabric. altor articole de mbrcminte

(exclusiv lenjeria de corp)


1413 0,353 3 0,016 2 0,037 3 0,548 1 2,25

101Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0,333 3 0,000 1 0,026 2 0,256 1 1,75

102Fabricarea altor articole de mbrcminte

i accesorii n.c.a.
1419 0,299 2 0,000 1 0,000 1 0,372 1 1,25

103Fabricarea articolelor din blan


1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,429 3 1,50

104Fabricarea prin tricotare sau croetare a

ciorapilor i articolelor de galanterie


1431 0,439 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

105Fabric.prin tricotare sau croetare a altor

articole de mbrcminte
1439 1,509 6 0,000 1 0,050 3 10,062 3 3,25

106Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea

i vopsirea blnurilor
1511 4,72510 3,00720 0,000 1 71,436 7 9,50

107Fabric. articolelor de voiaj i marochinrie

i a artic. de harnaament
1512 0,304 3 0,061 4 0,323 8 21,159 4 4,75

108Fabricarea nclmintei
1520 0,551 3 0,024 2 0,060 4 1,798 1 2,50

109Tierea i rindeluirea lemnului


1610 3,053 8 0,447 9 0,298 8 12,162 3 7,00

110Fabricarea de furnire i a panourilor

din lemn
1621 6,83112 1,11815 0,248 7 3,726 2 9,00

111Fabricarea parchetului asamblat n panouri 1622 2,126 7 0,125 5 0,063 4 1,876 1 4,25

112Fabric. altor elemente de dulgherie i

tmplrie, pentru construcii


1623 2,126 7 0,125 5 0,063 4 1,876 1 4,25

113Fabricarea ambalajelor din lemn


1624 2,355 7 0,78513 0,000 1 7,849 2 5,75

114Fabricarea altor produse din lemn;

fabricarea articolelor din plut, paie i

din alte materiale vegetale mpletite


1629 1,834 6 0,045 3 0,73512 11,385 3 6,00

115Fabricarea celulozei
171112,17016 1,41217 0,000 1 222,93012 11,50

116Fabricarea hrtiei i cartonului


1712 3,309 8 0,331 8 0,000 1 132,363 9 6,50

117Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat,

a ambalajelor din hrtie i carton


1721 3,436 8 0,172 6 0,172 6 126,804 9 7,25

118Fabricarea produselor de uz gospod. i

sanitar, din hrtie sau carton


1722 1,373 5 0,000 1 0,68612 30,731 5 5,75

119Fabricarea articolelor de papetrie


1723 2,137 7 0,040 3 0,080 4 14,488 3 4,25

120Fabricarea tapetului
1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

121Fabricarea altor articole din hrtie i

carton n.c.a.
1729 0,944 4 0,47210 0,262 7 29,073 4 6,25

122Tiprirea ziarelor
1811 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,500 3 1,50

123Alte activiti de tiprire n.c.a.


1812 1,457 5 0,341 8 0,414 9 20,183 4 6,50

124Servicii pregtitoare pentru pretiprire


1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,144 3 1,50

125Legtorie i servicii conexe


1814 2,577 7 0,000 1 0,000 1 12,887 3 3,00

126Reproducerea nregistrrilor
1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

127Fabricarea produselor de cocserie


1910 2,004 6 0,000 1 0,000 1 293,11414 5,50

128Fabricarea produselor obinute din

prelucrarea ieiului
1920 6,49012 0,286 8 0,151 6 342,39615 10,25

129Fabricarea gazelor industriale


2011 1,136 5 0,000 1 0,000 1 340,90915 5,50

130Fabricarea coloranilor i a pigmenilor


2012 0,000 1 0,000 1 2,33120 349,65015 9,25

131Fabricarea altor produse chimice anorganice,

de baz
2013 1,024 5 0,158 6 0,236 7 565,58419 9,25

132Fabricarea altor produse chimice organice,

de baz
2014 1,368 5 0,000 1 0,000 1 120,720 9 4,00

133Fabricarea ngrmintelor i produselor

azotoase
2015 2,417 7 0,161 6 0,322 8 257,81513 8,50

134Fabricarea materialelor plastice n

forme primare
2016 2,350 7 0,000 1 0,000 1 235,01813 5,50

135Fabricarea cauciucului sintetic n

forme primare
2017 0,708 4 0,000 1 0,000 1 212,46512 4,50

136Fabricarea pesticidelor i a altor produse

agrochimice
2020 1,479 5 0,000 1 1,47917 295,85814 9,25

137Fabricarea vopselelor, lacurilor,

cernelii tipografice i masticurilor


2030 1,821 6 0,000 1 0,228 7 273,10014 7,00

138Fabricarea spunurilor, detergenilor i

a produselor de ntreinere
2041 0,945 4 0,000 1 0,000 1 236,29513 4,75

139Fabricarea parfumurilor i a produselor

cosmetice (de toalet)


2042 0,473 4 0,000 1 0,000 1 220,39612 4,50

140Fabricarea explozivilor
2051 4,65210 1,21216 0,56711 362,48316 13,25

141Fabricarea cleiurilor
2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 193,54811 3,50

142Fabricarea uleiurilor eseniale


2053 2,695 7 0,000 1 0,000 1 269,54213 5,50

143Fabricarea altor produse chimice n.c.a.


2059 0,000 1 0,000 1 0,000 1 257,46513 4,00

144Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale2060 0,579 3 0,000 1 0,000 1 268,54013 4,50

145Fabricarea produselor farmaceutice de baz 2110 0,788 4 0,000 1 0,000 1 275,69914 5,00

146Fabricarea preparatelor farmaceutice


2120 0,774 4 0,258 7 0,086 4 536,96019 8,50

147Fabricarea anvelopelor i a camerelor de

aer; reaparea i refacerea anvelopelor


2211 2,328 7 0,000 1 0,000 1 95,656 8 4,25

148Fabricarea altor produse din cauciuc


2219 1,324 5 0,012 2 0,195 6 35,407 5 4,50

149Fabric. plcilor, foliilor, tuburilor i

profilelor din material plastic


2221 2,698 7 0,000 1 0,000 1 47,210 6 3,75


150Fabricarea articolelor de ambalaj din

material plastic
2222 3,477 8 0,000 1 0,000 1 47,408 6 4,00

151Fabricarea articolelor din material plastic

pentru construcii
2223 0,562 3 0,000 1 0,262 7 35,693 5 4,00

152Fabricarea altor produse din material

plastic
2229 1,273 5 0,099 4 0,195 6 22,773 4 4,75

153Fabricarea sticlei plate


2311 2,675 7 0,000 1 0,53510 224,71912 7,50

154Prelucrarea i fasonarea sticlei plate


2312 3,666 9 1,37517 0,000 1 183,31811 9,50

155Fabricarea articolelor din sticl


2313 2,275 7 0,108 5 0,86713 268,50113 9,50

156Fabricarea fibrelor din sticl


2314 1,665 6 0,83313 0,000 1 266,44513 8,25

157Fabricarea de sticlrie tehnic


2319 0,000 1 0,000 1 3,30020 231,02312 8,50

158Fabricarea de produse refractare


2320 5,35810 0,000 1 0,000 1 122,465 9 5,25

159Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic 2331 0,844 4 0,422 9 0,84413 139,29910 9,00

160Fabricarea crmizilor, iglelor i altor

produse pentru construcii, din argil ars 2332 3,237 8 0,88313 0,000 1 70,619 7 7,25

161Fabric. articolelor ceramice pentru uz

gospodresc i ornamental
2341 1,367 5 0,137 5 0,137 5 82,046 7 5,50

162Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic 2342 1,908 6 0,47710 0,95414 152,67210 10,00

163Fabricarea izolatorilor i pieselor

izolante din ceramic


2343 8,49913 1,41617 0,000 1 169,97211 10,50

164Fabricarea altor produse tehnice din

ceramic
2344 0,457 3 0,000 1 0,000 1 124,822 9 3,50

165Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.


234922,72720 0,000 1 0,000 1 227,27312 8,50

166Fabricarea cimentului
2351 1,558 6 0,000 1 0,51910 187,43511 7,00

167Fabricarea varului i ipsosului


2352 5,00410 2,77820 0,000 1 119,610 9 10,00

168Fabricarea produselor din beton pentru

construcii
2361 2,721 7 0,54410 0,000 1 94,843 8 6,50

169Fabricarea produselor din ipsos pentru

construcii
2362 0,000 1 0,000 1 0,000 1 137,36310 3,25

170Fabricarea betonului
2363 1,489 5 0,000 1 0,000 1 163,75110 4,25

171Fabricarea mortarului
2364 0,000 1 0,000 1 0,000 1 142,85710 3,25

172Fabricarea produselor din azbociment


2365 1,802 6 0,000 1 1,80219 396,39616 10,50

173Fabricarea altor articole din beton,

ciment i ipsos
2369 2,825 8 0,000 1 0,000 1 169,49211 5,25

174Tierea, fasonarea i finisarea pietrei


2370 0,699 4 0,000 1 0,000 1 122,292 9 3,75

175Fabricarea produselor abrazive


2391 3,378 9 0,000 1 0,000 1 168,91911 5,50

176Fabricarea altor produse din minerale

nemetalice n.c.a.
2399 3,176 8 0,70612 0,000 1 141,14310 7,75

177Producia de metale feroase sub forme

primare i de feroaliaje
2410 2,682 7 0,123 5 0,247 7 532,33519 9,50

178Producia de tuburi, evi, profile

tubulare i accesorii pentru acestea,

din oel
2420 4,94810 0,000 1 2,99920 512,82118 12,25

179Tragerea la rece a barelor


243114,70617 0,000 1 0,000 1 367,64716 8,75

180Laminarea la rece a benzilor nguste


2432 0,000 1 0,000 1 0,000 1 418,00617 5,00

181Producia de profile obinute la rece


243311,46115 0,103 2 0,206 6 233,49012 8,75

182Trefilarea firelor la rece


243413,37816 0,000 1 0,000 1 551,83919 9,25


183Producia metalelor preioase
2441 0,000 1 0,000 1 14,28620 500,00018 10,00

184Metalurgia aluminiului
2442 5,61411 0,148 5 5,76220 533,31419 13,75

185Producia plumbului, zincului i cositorului2443 2,755 7 0,000 1 76,58420 826,44620 12,00

186Metalurgia cuprului
2444 3,770 9 0,000 1 4,71320 565,50419 12,25

187Producia altor metale neferoase


244518,51919 0,000 1 0,000 1 555,55619 10,00

188Prelucrarea combustibililor nucleari


2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 855,55620 5,75

189Turnarea fontei
2451 1,740 6 0,116 5 19,28920 642,32120 12,75

190Turnarea oelului
245215,11317 0,000 1 7,55720 680,10120 14,50

191Turnarea metalelor neferoase uoare


2453 1,866 6 0,000 1 0,000 1 559,70119 6,75

192Turnarea altor metale neferoase


2454 2,538 7 0,000 1 2,53820 611,67520 12,00

193Fabricarea de construcii metalice i

pri componente ale structurilor metalice 2511 3,119 8 0,206 6 0,411 9 70,939 7 7,50

194Fabricarea de ui i ferestre din metal


2512 2,241 7 0,320 8 0,000 1 69,363 7 5,75

195Producia de radiatoare i cazane pentru

nclzire central
2521 1,612 6 0,000 1 0,000 1 64,481 7 3,75

196Producia de rezervoare, cisterne i

containere metalice
2529 2,559 7 0,51210 0,000 1 71,648 7 6,25

197Producia generatoarelor de aburi (cu

excepia cazanelor pentru nclzire central2530 1,488 5 0,49610 0,49610 66,948 7 8,00

198Fabricarea armamentului i muniiei


2540 0,477 3 0,000 1 0,85813 105,825 8 6,25

199Fabricarea produselor metalice obinute

prin deformare plastic; metalurgia

pulberilor
2550 7,24612 0,000 1 0,315 8 64,902 7 7,00

200Tratarea i acoperirea metalelor


2561 5,09610 0,000 1 0,000 1 66,641 7 4,75

201Operaiuni de mecanic general


2562 4,55110 0,427 9 0,284 8 73,948 7 8,50

202Fabricarea produselor de tiat


2571 1,493 5 0,000 1 0,134 5 66,802 7 4,50

203Fabricarea articolelor de feronerie


2572 7,92613 0,330 8 0,66112 72,655 7 10,00

204Fabricarea uneltelor
2573 1,752 6 0,115 5 0,090 4 88,319 8 5,75

205Fabric. de recipieni, containere i

alte produse similare din oel


2591 2,618 7 2,61820 0,000 1 52,356 6 8,50

206Fabricarea ambalajelor uoare din metal


2592 1,377 5 1,37717 0,000 1 27,548 4 6,75

207Fabricarea articolelor din fire metalice;

fabricarea de lanuri i arcuri


2593 3,642 9 0,000 1 0,000 1 56,791 6 4,25

208Fabricarea de uruburi, buloane i alte

articole filetate; fabricarea de nituri

i aibe
2594 3,248 8 0,000 1 0,000 1 48,721 6 4,00

209Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 0,705 4 0,000 1 0,264 7 48,910 6 4,50

210Fabricarea subansamblurilor electronice

(module)
2611 0,273 2 0,007 1 0,097 4 11,265 3 2,50

211Fabricarea altor componente electronice


2612 0,919 4 0,000 1 0,000 1 2,986 1 1,75

212Fabricarea calculatoarelor i a

echipamentelor periferice
2620 0,739 4 0,369 9 0,369 9 0,000 1 5,75

213Fabricarea echipamentelor de comunicaii


2630 0,406 3 0,000 1 0,000 1 14,615 3 2,00

214Fabricarea produselor electronice de

larg consum
2640 0,000 1 0,000 1 0,000 1 14,752 3 1,50

215Fabricarea de instrumente i dispozitive

pentru msur, verificare, control,


navigaie
2651 0,457 3 0,000 1 0,000 1 24,263 4 2,25

216Producia de ceasuri
2652 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

217Fabric. de echip. pentru radiologie,

electrodiagnostic i electroterapie
2660 0,000 1 0,000 1 0,000 1 24,762 4 1,75

218Fabricarea de instrumente optice i

echipamente fotografice
2670 0,000 1 0,000 1 0,000 1 18,723 4 1,75

219Fabricarea suporilor magnetici i optici

destinai nregistrrilor
2680 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

220Fabricarea motoarelor, generatoarelor i

transformatoarelor electrice
2711 1,232 5 0,052 3 0,62011 31,790 5 6,00

221Fabricarea aparatelor de distribuie i

control al electricitii
2712 1,399 5 0,000 1 0,431 9 34,334 5 5,00

222Fabricarea de acumulatori i baterii


2720 1,600 6 0,000 1 0,000 1 32,000 5 3,25

223Fabricarea de cabluri cu fibr optic


2731 1,936 6 0,000 1 0,129 5 31,115 5 4,25

224Fabricarea altor fire i cabluri electrice

i electronice
2732 2,498 7 0,000 1 0,129 5 32,828 5 4,50

225Fabricarea dispozitivelor de conexiune

pentru fire i cabluri electrice i

electronice
2733 2,846 8 0,091 4 0,230 7 31,709 5 6,00

226Fabricarea de echipamente electrice

de iluminat
2740 1,145 5 0,000 1 0,000 1 28,589 4 2,75

227Fabricarea de aparate electrocasnice


2751 2,026 6 0,069 4 0,090 4 98,601 8 5,50

228Fabricarea de echipamente casnice

neelectrice
2752 1,247 5 0,000 1 0,000 1 37,406 5 3,00

229Fabricarea altor echipamente electrice


2790 0,914 4 0,000 1 0,53410 27,987 4 4,75

230Fabricarea de motoare i turbine (cu

excepia celor pentru avioane, autovehicule

i motociclete)
2811 1,790 6 0,098 4 0,63711 117,793 9 7,50

231Fabricarea de motoare hidraulice


2812 1,143 5 0,000 1 0,318 8 102,342 8 5,50

232Fabricarea de pompe i compresoare


2813 1,521 6 0,000 1 0,253 7 101,394 8 5,50

233Fabricarea de articole de robinetrie


2814 0,765 4 0,000 1 0,383 9 103,290 8 5,50

234Fabricarea lagrelor, angrenajelor,

cutiilor de vitez i a elementelor

mecanice de transmisie
2815 1,568 6 0,000 1 0,47010 90,132 8 6,25

235Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i

arztoarelor
2821 3,397 8 0,046 3 0,000 1 73,942 7 4,75

236Fabricarea echipamentelor de ridicat

i manipulat
2822 1,041 5 0,000 1 0,149 5 103,883 8 4,75

237Fabricarea mainilor i echipamentelor de

birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor

i a echipamentelor periferice)
2823 0,279 2 0,028 2 0,000 1 8,532 2 1,75

238Fabricarea mainilor-unelte portabile

acionate electric
2824 0,883 4 0,000 1 0,000 1 88,261 8 3,50

239Fabricarea echipamentelor de ventilaie i

frigorifice, exclusiv a echipamentelor

de uz casnic
2825 4,52510 0,069 4 0,000 1 98,351 8 5,75

240Fabricarea altor maini i utilaje de

utilizare general
2829 0,289 2 0,056 3 0,277 7 8,522 2 3,50

241Fabricarea mainilor i utilajelor pentru

agricultur i exploatri forestiere


2830 2,520 7 0,073 4 2,87220 107,447 8 9,75

242Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte

pentru prelucrarea metalului


2841 1,833 6 0,077 4 1,28116 91,214 8 8,50

243Fabricarea altor maini-unelte n.c.a.


2849 1,034 5 0,115 5 1,58618 87,313 8 9,00

244Fabricarea utilajelor pentru metalurgie


2891 2,269 7 0,000 1 1,60218 97,450 8 8,50

245Fabricarea utilajelor pentru extracie

i construcii
2892 1,904 6 0,122 5 2,23320 141,82910 10,25

246Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea

produselor alimentare, buturilor i

tutunului
2893 2,107 7 0,000 1 3,51120 105,337 8 9,00

247Fabricarea utilajelor pentru industria

textil, a mbrcmintei i a pielriei


2894 1,060 5 0,000 1 0,090 4 105,125 8 4,50

248Fabricarea utilajelor pentru industria

hrtiei i cartonului
2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 126,582 9 3,00

249Fabricarea utilajelor pentru prelucr.

maselor plastice i a cauciucului


2896 1,436 5 0,000 1 0,180 6 107,720 8 5,00

250Fabricarea altor masini i utilaje

specifice n.c.a.
2899 0,291 2 0,025 2 0,053 3 43,951 5 3,00

251Fabricarea autovehiculelor de transport

rutier
2910 2,008 6 0,067 4 6,42620 258,38413 10,75

252Producia de caroserii pentru autovehicule,

fabricarea de remorci i semiremorci


2920 4,464 9 0,000 1 0,000 1 178,57111 5,50

253Fabricarea de echipamente electrice i

electronice pentru autovehicule i motoare

de autovehicule
2931 1,291 5 0,000 1 0,000 1 27,566 4 2,75

254Fabricarea altor piese i accesorii pentru

autovehicule i pentru motoare de

autovehicule
2932 1,692 6 0,073 4 0,350 8 85,981 8 6,50

255Construcia de nave i structuri plutitoare 3011 3,064 8 0,192 6 0,163 6 90,630 8 7,00

256Construcia de ambarcaiuni sportive i

de agrement
3012 6,34911 0,000 1 0,000 1 158,73010 5,75

257Fabricarea materialului rulant


3020 0,934 4 0,096 4 0,273 7 61,943 6 5,25

258Fabricarea de aeronave i nave spaiale


3030 1,330 5 0,089 4 0,286 8 87,295 8 6,25

259Fabricarea vehiculelor militare de lupt


3040 0,477 3 0,000 1 0,85813 105,825 8 6,25

260Fabricarea de motociclete
3091 0,092 1 0,000 1 0,000 1 2,623 1 1,00

261Fabricarea de biciclete i de vehicule

pentru invalizi
3092 0,000 1 0,000 1 0,175 6 65,507 7 3,75

262Fabricarea altor mijloace de

transport n.c.a.
3099 0,000 1 0,000 1 0,000 1 111,111 9 3,00

263Fabricarea de mobil pentru birouri

i magazine
3101 0,763 4 0,062 4 0,000 1 50,333 6 3,75

264Fabricarea de mobil pentru buctrii


3102 3,276 8 0,047 3 0,000 1 34,185 5 4,25

265Fabricarea de saltele i somiere


3103 8,71113 0,000 1 0,000 1 34,843 5 5,00

266Fabricarea de mobil n.c.a.


3109 2,355 7 0,129 5 0,172 6 34,818 5 5,75

267Baterea monedelor
3211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 29,412 4 1,75

268Fabric.bijuteriilor i articolelor similare

din metale i pietre preioase


3212 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,166 3 1,50

269Fabricarea imitaiilor de bijuterii i

articole similare
3213 0,000 1 0,000 1 0,000 1 9,124 3 1,50

270Fabricarea instrumentelor muzicale


3220 1,429 5 0,71412 0,714 12 28,571 4 8,25

271Fabricarea articolelor pentru sport


3230 1,168 5 0,000 1 0,000 1 29,206 4 2,75

272Fabricarea jocurilor i jucriilor


3240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 23,121 4 1,75

273Fabric.de dispozitive,aparate i


instrumente medicale stomatologice
3250 0,288 2 0,058 3 0,029 2 17,526 3 2,50

274Fabricarea mturilor i periilor


3291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 32,787 5 2,00

275Fabricarea altor produse manufacturiere

n.c.a.
3299 0,294 2 0,009 1 0,057 3 2,855 1 1,75

276Repararea articolelor fabricate din metal


3311 1,443 5 0,272 7 0,145 5 83,088 7 6,00

277Repararea mainilor
3312 1,944 6 0,050 3 0,80813 97,475 8 7,50

278Repararea echipamentelor electronice

i optice
3313 0,289 2 0,026 2 0,057 3 17,891 3 2,50

279Repararea echipamentelor electrice


3314 1,080 5 0,040 3 0,279 7 38,877 5 5,00

280Repararea i ntreinerea navelor i

brcilor
3315 5,25910 0,145 5 0,163 6 153,66810 7,75

281Repararea i ntreinerea aeronavelor i

navelor spaiale
3316 1,553 6 0,173 6 0,000 1 123,404 9 5,50

282Repararea i ntreinerea altor echipamente

de transport n.c.a.
3317 0,552 3 0,085 4 0,439 9 124,638 9 6,25

283Repararea altor echipamente


3319 2,015 6 0,195 6 0,334 8 61,306 6 6,50

284Instalarea mainilor i echipamentelor

industriale
3320 0,954 4 0,185 6 0,437 9 83,236 7 6,50

285Producia de energie electric


3511 1,526 6 0,201 6 0,241 7 130,955 9 7,00

286Transportul energiei electrice


3512 1,900 6 0,000 1 0,000 1 80,760 7 3,75

287Distribuia energiei electrice


3513 0,950 4 0,091 4 0,136 5 78,291 7 5,00

288Comercializarea energiei electrice


3514 0,950 4 0,091 4 0,136 5 78,291 7 5,00

289Producia gazelor
3521 0,000 1 0,000 1 0,000 1 82,919 7 2,50

290Distribuia combustibililor gazoi,

prin conducte
3522 0,423 3 0,053 3 0,158 6 18,490 4 4,00

291Comercializarea combustibililor gazoi,

prin conducte
3523 0,423 3 0,053 3 0,158 6 18,490 4 4,00

292Furnizarea de abur i aer condiionat


3530 1,191 5 0,119 5 0,040 3 91,310 8 5,25

293Captarea, tratarea i distribuia apei


3600 1,047 5 0,077 4 0,051 3 51,079 6 4,50

294Colectarea i epurarea apelor uzate


3700 3,320 8 1,66018 0,83013 146,88810 12,25

295Colectarea deeurilor nepericuloase


3811 1,106 5 0,044 3 0,060 4 25,661 4 4,00

296Colectarea deeurilor periculoase


3812 0,890 4 0,096 4 0,110 5 338,04115 7,00

297Tratarea i eliminarea deeurilor

nepericuloase
3821 0,915 4 0,028 2 0,365 9 166,26111 6,50

298Tratarea i eliminarea deeurilor

periculoase
3822 0,572 3 0,044 3 0,275 7 441,58417 7,50

299Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a

echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor
3831 5,31510 0,72512 0,000 1 1,449 1 6,00

300Recuperarea materialelor reciclabile sortate3832 3,313 8 0,69012 0,000 1 0,725 1 5,50

301Activiti i servicii de decontaminare


3900 1,069 5 0,000 1 0,032 3 23,709 4 3,25

302Dezvoltare (promovare) imobiliar


4110 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

303Lucrri de construcii ale cldirilor

rezideniale i nerezideniale
4120 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50

304Lucrri de construcii ale drumurilor i

autostrzilor
4211 1,296 5 0,150 6 0,000 1 3,739 2 3,50

305Lucrri de construcii ale cilor ferate

de suprafa i subterane
4212 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50


306Construcia de poduri i tuneluri
4213 1,865 6 0,346 8 0,088 4 7,301 2 5,00

307Lucrri de construcii ale proiectelor

utilitare pentru fluide


4221 2,720 7 0,426 9 0,051 3 8,049 2 5,25

308Lucrri de construcii ale proiectelor

utilitare pentru electricitate i

telecomunicaii
4222 1,865 6 0,346 8 0,088 4 7,301 2 5,00

309Construcii hidrotehnice
4291 3,772 9 0,66612 0,000 1 8,874 2 6,00

310Lucrri de construcii ale altor proiecte

inginereti n.c.a.
4299 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50

311Lucrri de demolare a construciilor


431110,35014 4,77720 0,000 1 11,943 3 9,50

312Lucrri de pregtire a terenului


431210,35014 4,77720 0,000 1 11,943 3 9,50

313Lucrri de foraj i sondaj pentru

construcii
4313 5,33810 0,000 1 0,000 1 17,794 3 3,75

314Lucrri de instalaii electrice


4321 2,199 7 0,201 6 0,000 1 3,159 2 4,00

315Lucrri de instalaii sanitare, de

nclzire i de aer condiionat


4322 2,116 7 0,345 8 0,013 2 2,566 1 4,50

316Alte lucrri de instalaii pentru

construcii
4329 2,083 6 0,147 5 0,074 4 27,133 4 4,75

317Lucrri de ipsoserie
4331 3,003 8 0,000 1 0,000 1 7,508 2 3,00

318Lucrri de tmplrie i dulgherie


4332 2,357 7 0,111 5 0,016 2 26,493 4 4,50

319Lucrri de pardosire i placare a pereilor 4333 0,431 3 0,000 1 0,000 1 4,310 2 1,75

320Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri

de geamuri
4334 3,419 8 0,000 1 0,000 1 4,884 2 3,00

321Alte lucrri de finisare


4339 4,095 90,000 1 0,000 1 4,095 2 3,25

322Lucrri de nvelitori, arpante i terase la

construcii
4391 2,732 70,063 4 0,032 3 5,705 2 4,00

323Alte lucrri speciale de construcii n.c.a. 4399 2,853 80,245 7 0,026 2 7,249 2 4,75

324Comer cu autoturisme i autovehicule uoare

(sub 3,5 tone)


4511 0,971 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

325Comer cu alte autovehicule


4519 0,971 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

326ntreinerea i repararea autovehiculelor


4520 0,904 40,134 5 0,000 1 3,350 2 3,00

327Comer cu ridicata de piese i accesorii

pentru autovehicule
4531 0,282 20,106 5 0,000 1 0,000 1 2,25

328Comer cu amnuntul de piese i accesorii

pentru autovehicule
4532 0,282 20,106 5 0,000 1 0,000 1 2,25

329Comer cu motociclete, piese i accesorii

aferente, ntreinerea i repararea

motocicletelor
4540 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

330Intermedieri n comerul cu materii prime

agricole, animale vii, materii prime textile

i cu semifabricate
4611 0,000 10,000 1 0,000 1 9,169 3 1,50

331Intermedieri n comerul cu combustibili,

minereuri, metale i produse chimice pentru

industrie
4612 0,000 10,000 1 0,000 1 36,900 5 2,00

332Intermedieri n comerul cu material lemnos

i materiale de construcii
4613 1,259 50,315 8 0,000 1 4,721 2 4,00

333Intermedieri n comerul cu maini,

echipamente industriale nave i avioane


4614 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

334Intermedieri n comerul cu mobil, articole

de menaj i de fierrie
4615 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

335Intermedieri n comerul cu textile,

confecii din blan, nclminte i

articole din piele


4616 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

336Intermedieri n comerul cu produse

alimentare, buturi i tutun


4617 1,035 50,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

337Intermedieri n comerul specializat n

vnzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.
4618 0,668 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

338Intermedieri n comerul cu produse diverse 4619 0,495 30,000 1 0,000 1 0,989 1 1,50

339Comer cu ridicata al cerealelor,

seminelor, furajelor i tutunului

neprelucrat
4621 0,905 40,092 4 0,000 1 0,948 1 2,50

340Comer cu ridicata al florilor i al

plantelor
4622 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

341Comer cu ridicata al animalelor vii


4623 0,000 10,000 1 0,000 1 38,961 5 2,00

342Comer cu ridicata la blnurilor, pieilor

brute i al pieilor prelucrate


4624 0,000 10,000 1 0,000 1 67,829 7 2,50

343Comer cu ridicata al fructelor i al

legumelor
4631 0,236 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

344Comer cu ridicata al crnii i produselor

din carne
4632 0,215 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

345Comer cu ridicata al produselor lactate,

oulor, uleiurilor i grsimilor comestibile4633 1,956 60,978 14 0,000 1 0,000 1 5,50

346Comer cu ridicata al buturilor


4634 0,516 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

347Comer cu ridicata al produselor din tutun 4635 0,964 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

348Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei

i produselor zaharoase
4636 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

349Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i

condimente
4637 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

350Comer cu ridicata specializat al altor

alimente, inclusiv pete, crustacee i

molute
4638 0,199 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

351Comer cu ridicata nespecializat de produse

alimentare, buturi i tutun


4639 0,532 30,089 4 0,000 1 0,000 1 2,25

352Comer cu ridicata al produselor textile


4641 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

353Comer cu ridicata al mbrcmintei i

nclmintei
4642 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

354Comer cu ridicata al aparatelor electrice

de uz gospodresc, al aparatelor de radio i

televizoarelor
4643 0,538 30,072 4 0,000 1 0,000 1 2,25

355Comer cu ridicata al produselor din

ceramic, sticlrie i produse de

ntreinere
4644 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

356Comer cu ridicata al produselor cosmetice

i de parfumerie
4645 0,372 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

357Comer cu ridicata al produselor

farmaceutice
4646 0,190 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

358Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i

a articolelor de iluminat
4647 0,538 30,072 4 0,000 1 0,000 1 2,25

359Comer cu ridicata al ceasurilor i

bijuteriilor
4648 0,505 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

360Comer cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodresc
4649 0,253 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

361Comer cu ridicata al calculatoarelor,


echipamentelor periferice i software-ului 4651 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

362Comer cu ridicata de componente i

echipamente electronice i de

telecomunicaii
4652 0,285 20,072 4 0,000 1 0,000 1 2,00

363Comer cu ridicata al mainilor agricole,

echipamentelor i furniturilor
4661 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

364Comer cu ridicata al mainilor-unelte


4662 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

365Comer cu ridicata al mainilor pentru

industria minier i construcii


4663 1,550 60,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

366Comer cu ridicata al mainilor pentru

industria textil i al mainilor de cusut

i de tricotat
4664 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

367Comer cu ridicata al mobilei de birou


4665 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

368Comer cu ridicata al altor maini i

echipamente de birou
4666 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

369Comer cu ridicata al altor maini i

echipamente
4669 2,474 70,309 8 0,000 1 0,000 1 4,25

370Comer cu ridicata al combustibililor

solizi, lichizi i gazoi i al produselor

derivate
4671 0,212 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

371Comer cu ridicata al metalelor i

minereurilor metalice
4672 1,500 60,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

372Comer cu ridicata al materialului lemnos i

al materialelor de construcie i

echipamentelor sanitare
4673 0,502 30,061 4 0,000 1 0,000 1 2,25

373Comer cu ridicata al echipamentelor i

furniturilor de fierrie pentru instalaii

sanitare i de nclzire
4674 0,801 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

374Comer cu ridicata al produselor chimice


4675 0,644 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

375Comer cu ridicata al altor produse

intermediare
4676 0,543 30,147 5 0,000 1 0,000 1 2,50

376Comer cu ridicata al deeurilor i

resturilor
4677 0,355 30,000 1 0,000 1 13,149 3 2,00

377Comer cu ridicata nespecializat


4690 0,558 30,140 5 0,000 1 0,000 1 2,50

378Comer cu amnuntul n magazine

nespecializate, cu vnzare predominant de

produse alimentare, buturi i tutun


4711 0,250 20,020 2 0,007 1 0,000 1 1,50

379Comer cu amnuntul n magazine

nespecializate, cu vnzare predominant de

produse nealimentare
4719 0,048 10,024 2 0,000 1 0,000 1 1,25

380Comer cu amnuntul al fructelor i

legumelor proaspete n magazine specializate4721 0,342 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

381Comer cu amnuntul al crnii i al

produselor din carne n magazine

specializate
4722 0,444 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

382Comer cu amnuntul al petelui,

crustaceelor i molutelor n magazine

specializate
4723 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

383Comer cu amnuntul al pinii, produselor de

patiserie i produselor zaharoase, n

magazine specializate
4724 1,030 50,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00

384Comer cu amnuntul al buturilor, n

magazine specializate
4725 0,390 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

385Comer cu amnuntul al produselor din tutun,

n magaz. specializate
4726 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

386Comer cu amnuntul al altor produse

alimentare n magazine specializate


4729 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

387Comer cu amnuntul al carburanilor pentru

autovehicule, n magazine specializate


4730 0,740 40,000 1 0,000 1 0,582 1 1,75

388Comer cu amnuntul al calculatoarelor,

unitilor periferice i software-ului, n

magazine specializate
4741 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

389Comer cu amnuntul al echipamentului pentru

telecomunicaii n magazine specializate


4742 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

390Comer cu amnuntul al echipamentelor

audio/video n magazine specializate


4743 0,324 30,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50

391Comer cu amnuntul al textilelor n

magazine specializate
4751 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

392Comer cu amnuntul al articolelor de

fierrie, al articolelor din sticl i a

celor pentru vopsit, n magazine

specializate
4752 0,146 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

393Comer cu amnuntul al covoarelor,

carpetelor, tapetelor i a altor

acoperitoare de podea, n magazine

specializate
4753 0,015 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

394Comer cu amnuntul al articolelor i

aparatelor electrocasnice n magazine

specializate
4754 0,324 30,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50

395Comer cu amnuntul al mobilei, al

articolelor de iluminat i al articolelor de

uz casnic n.c.a. n magazine specializate


4759 0,118 20,036 3 0,000 1 0,000 1 1,75

396Comer cu amnuntul al crilor n magazine

specializate
4761 0,093 10,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75

397Comer cu amnuntul al ziarelor i

articolelor de papetrie n magazine

specializate
4762 0,093 10,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75

398Comer cu amnuntul al discurilor i

benzilor magnetice cu sau fr nregistrri

audio/video, in magazine specializate


4763 0,324 30,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50

399Comer cu amnuntul al echipamentelor

sportive n magazine specializate


4764 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

400Comer cu amnuntul al jocurilor i

jucriilor n magazine specializate


4765 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

401Comer cu amnuntul al mbrcmintei n

magazine specializate
4771 0,171 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

402Comer cu amnuntul al nclmintei i

articolelor din piele n magazine

specializate
4772 0,748 40,249 7 0,000 1 0,000 1 3,25

403Comer cu amnuntul al produselor

farmaceutice n magazine specializate


4773 0,050 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

404Comer cu amnuntul al articolelor medicale

i ortopedice n magazine specializate


4774 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

405Comer cu amnuntul al produselor cosmetice

i de parfumerie n magazine specializate


4775 0,529 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

406Comer cu amnuntul al florilor, plantelor

i seminelor, comer cu amnuntul al

animalelor de companie i a hranei pentru

acestea n magazine specializate


4776 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

407Comer cu amnuntul al ceasurilor i

bijuteriilor n magazine specializate


4777 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

408Comer cu amnuntul al altor bunuri noi n

magazine specializate
4778 0,029 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00


409Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie

vndute prin magazine


4779 0,133 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

410Comer cu amnuntul al produselor

alimentare, buturilor i produselor din

tutun, efectuat prin standuri, chiocuri i

piee
4781 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

411Comer cu amnuntul al textilelor,

mbrcmintei i nclmintei efectuat prin

standuri, chiocuri i piee


4782 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

412Comer cu amnuntul prin standuri,chiocuri

i piee al altor produse


4789 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

413Comer cu amnuntul prin intermediul caselor

de comenzi sau prin internet


4791 0,133 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

414Comer cu amnuntul efectuat n afara

magazinelor, standurilor, chiocurilor i

pieelor
4799 0,265 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

415Trasporturi interurbane de cltori pe calea

ferat
4910 0,922 40,315 8 0,024 2280,609 14 7,00

416Transporturi de marf pe calea ferat


4920 0,922 40,315 8 0,024 2280,609 14 7,00

417Transporturi urbane, suburbane i

metropolitane de cltori
4931 1,266 50,178 6 0,036 3129,234 9 5,75

418Transporturi cu taxiuri
4932 0,459 30,115 5 0,000 1 0,000 1 2,50

419Alte transporturi terestre de cltori

n.c.a.
4939 1,532 60,158 6 0,018 2111,568 9 5,75

420Transporturi rutiere de mrfuri


4941 1,239 50,356 8 0,015 2 8,687 2 4,25

421Servicii de mutare
4942 1,239 50,356 8 0,015 2 8,687 2 4,25

422Transporturi prin conducte


4950 1,296 50,259 7 0,000 1 26,558 4 4,25

423Transporturi maritime i costiere de

pasageri
5010 0,735 40,735 12 0,000 1 58,780 6 5,75

424Transporturi maritime i costiere de marf 5020 0,735 40,735 12 0,000 1 58,780 6 5,75

425Transportul de pasageri pe ci navigabile

interioare
5030 1,672 60,000 1 0,000 1 19,504 4 3,00

426Transportul de marf pe ci navigabile

interioare
5040 1,672 60,000 1 0,000 1 19,504 4 3,00

427Transporturi aeriene de pasageri


5110 0,202 20,000 1 0,000 1308,353 14 4,50

428Transporturi aeriene de marf


5121 0,202 20,000 1 0,000 1308,353 14 4,50

429Depozitri
5210 4,854 101,214 16 0,000 1 42,476 5 8,00

430Activiti de servicii anexe pentru

transporturi terestre
5221 0,952 40,119 5 0,052 3100,452 8 5,00

431Activiti de servicii anexe transporturilor

pe ap
5222 1,304 50,190 5 0,046 3 50,171 6 4,75

432Activiti de servicii anexe transporturilor

aeriene
5223 1,824 60,000 1 0,000 1 49,617 6 3,50

433Manipulri
522413,867 171,198 15 0,171 6 42,801 510,75

434Alte activiti anexe transporturilor


5229 0,440 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

435Activiti potale desfurate sub

obligativitatea serviciului universal


5310 1,262 50,065 4 0,065 4 0,453 1 3,50

436Alte activiti potale i de curier


5320 2,049 60,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25

437Hoteluri i alte faciliti de cazare

similare
5510 0,210 20,035 3 0,000 1 0,000 1 1,75

438Faciliti de cazare pentru vacane i

perioade de scurt durat


5520 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

439Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere 5530 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

440Alte servicii de cazare


5590 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

441Restaurante
5610 1,092 50,000 1 0,059 3 0,000 1 2,50

442Activiti de alimentaie (catering) pentru

evenimente
5621 0,370 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

443Alte servicii de alimentaie n.c.a.


5629 0,292 20,000 1 0,059 3 0,000 1 1,75

444Baruri i alte activiti de servire a

buturilor
5630 0,049 10,049 3 0,000 1 0,000 1 1,50

445Activiti de editare a crilor


5811 0,000 10,000 1 0,000 1 2,514 1 1,00

446Activiti de editare de ghiduri, compendii,

liste de adrese i similare


5812 0,000 10,000 1 0,000 1 2,514 1 1,00

447Activiti de editare a ziarelor


5813 0,000 10,000 1 0,000 1 2,001 1 1,00

448Activiti de editare a revistelor i

periodicelor
5814 0,000 10,000 1 0,000 1 4,445 2 1,25

449Alte activiti de editare


5819 0,093 10,009 1 0,015 2 12,129 3 1,75

450Activiti de editare a jocurilor de

calculator
5821 0,142 20,071 4 0,000 1 0,000 1 2,00

451Activiti de editare a altor produse

software
5829 0,142 20,071 4 0,000 1 0,000 1 2,00

452Activiti de producie cinematografic,

video i de programe de televiziune


5911 0,293 20,205 6 0,000 1 0,509 1 2,50

453Activiti postproducie cinematografic,

video i de programe de televiziune


5912 1,371 51,097 15 0,000 1 0,000 1 5,50

454Activiti de distribuie a filmelor

cinematografice, video i a programelor

de televiziune
5913 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

455Proiecia de filme cinematografice


5914 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

456Activiti de realizare a nregistrrilor

audio i activiti de editare muzical


5920 0,093 10,092 4 0,000 1 0,204 1 1,75

457Activiti de difuzare a programelor de

radio
6010 0,396 30,059 3 0,008 1 0,483 1 2,00

458Activiti de difuzare a programelor de

televiziune
6020 0,396 30,059 3 0,008 1 0,483 1 2,00

459Activiti de telecomunicaii prin reele

cu cablu
6110 0,887 40,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25

460Activiti de telecomunicaii prin reele

fr cablu (exclusiv prin satelit)


6120 0,887 40,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25

461Activiti de telecomunicaii prin satelit 6130 0,887 40,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25

462Alte activiti de telecomunicaii


6190 0,887 40,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25

463Activiti de realizare a soft-ului la

comand (software orientat client)


6201 0,348 30,047 3 0,000 1 0,000 1 2,00

464Activiti de consultan n tehnologia

informaiei
6202 0,380 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

465Activiti de management (gestiune i

exploatare) a mijloacelor de calcul


6203 0,512 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

466Alte activiti de servicii privind

tehnologia informaiei
6209 0,275 20,026 2 0,029 2 0,000 1 1,75

467Prelucrarea datelor, administrarea paginilor

web i activiti conexe


6311 0,256 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25


468Activiti ale portalurilor web
6312 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

469Activiti ale ageniilor de tiri


6391 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

470Alte activiti de servicii informaionale

n.c.a.
6399 0,202 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

471Activiti ale bncii centrale (naionale) 6411 0,800 40,400 9 0,000 1 0,000 1 3,75

472Alte activiti de intermedieri monetare


6419 0,184 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

473Activiti ale holdingurilor


6420 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

474Fonduri mutuale i alte entiti financiare

similare
6430 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

475Leasing financiar
6491 0,079 10,079 4 0,000 1 0,000 1 1,75

476Alte activiti de creditare


6492 0,080 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

477Alte intermedieri financiare n.c.a.


6499 0,040 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

478Activiti de asigurri de via


6511 0,093 10,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75

479Alte activiti de asigurri (exceptnd

asigurrile de via)
6512 0,645 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

480Activiti de reasigurare
6520 0,246 20,031 3 0,000 1 0,000 1 1,75

481Activiti ale fondurilor de pensii (cu

excepia celor din sistemul public de

asigurri sociale)
6530 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

482Administrarea pieelor financiare


6611 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

483Activiti de intermediere a tranzaciilor

financiare
6612 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

484Activiti auxiliare intermedierilor

financiare, exclusiv activiti de asigurri

i fonduri de pensii
6619 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

485Activiti de evaluare a riscului de

asigurare i a pagubelor
6621 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

486Activiti ale agenilor si brokerilor de

asigurri
6622 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

487Alte activiti auxiliare de asigurri i

fonduri de pensii
6629 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

488Activiti de administrare a fondurilor


6630 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

489Cumprarea i vnzarea de bunuri imobiliare

proprii
6810 0,733 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

490nchirierea si subnchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau nchiriate


6820 0,636 40,091 4 0,000 1 0,000 1 2,50

491Agenii imobiliare
6831 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

492Administrarea imobilelor pe baz de comision

sau contract
6832 0,243 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

493Activiti juridice
6910 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

494Activit. de contabilitate i audit

financiar, consultan n dom. fiscal


6920 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

495Activit.ale direciilor(centralelor),

birourilor administrative centralizate


7010 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

496Activit. de consultan n domeniul

relaiilor publice i al comunicrii


7021 0,371 30,212 7 0,000 1 0,000 1 3,00

497Activiti de consultan pentru afaceri i

management
7022 0,186 20,106 5 0,000 1 10,799 3 2,75

498Activiti de arhitectur
7111 0,648 40,036 3 0,000 1 0,000 1 2,25


499Activiti de inginerie i consultan

tehnic legate de acestea


7112 0,648 40,036 3 0,000 1 0,000 1 2,25

500Activiti de testri i analize tehnice


7120 0,000 10,000 1 0,311 8 17,129 3 3,25

501Cercetare-dezvoltare n biotehnologie
7211 0,338 30,085 4 0,085 4 56,437 6 4,25

502Cercetare-dezvoltare n alte tiine

naturale i inginerie
7219 0,338 30,085 4 0,085 4 56,437 6 4,25

503Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i

umaniste
7220 0,074 10,009 1 0,000 1 0,000 1 1,00

504Activiti ale ageniilor de publicitate


7311 0,205 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

505Servicii de reprezentare media


7312 0,205 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

506Activiti de studiere a pieei i de

sondare a opiniei publice


7320 0,535 30,535 10 0,000 1 0,000 1 3,75

507Activiti de design specializat


7410 0,202 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

508Activiti fotografice
7420 0,000 10,000 1 0,000 1 5,348 2 1,25

509Activiti de traducere scris i oral

(interprei)
7430 0,629 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

510Alte activiti profesionale, tiinifice i

tehnice, n.c.a.
7490 0,522 30,126 5 0,000 1 0,000 1 2,50

511Activiti veterinare
7500 0,000 10,000 1 0,611 11183,234 11 6,00

512Activit.de nchiriere i leasing cu autotur.

i autoveh. rutiere uoare


7711 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

513Activiti de nchiriere i leasing cu

autovehicule rutiere grele


7712 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

514Activit.de nchiriere i leasing cu bunuri

recreaionale i echip.sportiv
7721 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

515nchirierea de casete video i discuri


7722 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

516Activit.de nchiriere i leasing cu alte

bunuri pers. i gospod.n.c.a.


7729 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

517Activiti de nchiriere i leasing cu

maini i echipamente agricole


7731 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

518Activit.de nchiriere i leasing cu maini

i echip. pentru construcii


7732 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

519Activiti de nchiriere i leasing cu

maini i echipamente de birou (inclusiv

calculatoare)
7733 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

520Activit. de nchiriere i leasing cu

echipamente de transport pe ap
7734 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

521Activiti de nchiriere i leasing cu

echipamente de transport aerian


7735 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

522Activiti de nchiriere i leasing cu alte

maini, echipamente i bunuri tangibile

n.c.a.
7739 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

523Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv

financiare)
7740 0,202 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

524Activiti ale ageniilor de plasare a

forei de munc
7810 0,452 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

525Activiti de contractare, pe baze

temporare, a personalului
7820 0,490 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

526Servicii de furnizare i management ale

forei de munc
7830 0,490 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

527Activiti ale ageniilor turistice


7911 0,299 20,149 5 0,000 1 0,000 1 2,25


528Activiti ale tur-operatorilor
7912 0,299 20,149 5 0,000 1 0,000 1 2,25

529Alte activiti de rezervare i asisten

turistic
7990 0,095 10,009 1 0,105 5 3,268 2 2,25

530Activiti de protecie i gard


8010 0,950 40,058 3 0,000 1 0,000 1 2,25

531Activiti de servicii privind sistemele de

securizare
8020 1,779 60,230 7 0,000 1 0,602 1 3,75

532Activiti de investigaii
8030 0,950 40,058 3 0,000 1 0,000 1 2,25

533Activiti de servicii suport combinate


8110 0,527 30,175 6 0,000 1 0,000 1 2,75

534Activiti generale de curenie a

cldirilor
8121 0,205 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

535Activiti specializate de curenie


8122 0,205 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

536Alte activiti de curenie


8129 0,637 40,000 1 0,016 2 11,855 3 2,50

537Activiti de ntreinere peisagistic


8130 0,254 20,052 3 0,291 8 9,399 3 4,00

538Activiti combinate de secretariat


8211 0,629 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

539Activiti de fotocopiere, de pregtire a

documentelor i alte activiti specializate

de secretariat
8219 0,946 40,033 3 0,033 3 0,227 1 2,75

540Activiti ale centrelor de intermediere

telefonic (call center)


8220 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

541Activiti de organizare a expoziiilor,

trgurilor i congreselor
8230 0,202 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

542Activiti ale ageniilor de colectare i a

birourilor (oficiilor) de raportare a

creditului
8291 0,202 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

543Activiti de ambalare
8292 0,598 30,000 1 0,598 11 17,943 3 4,50

544Alte activiti de servicii suport pentru

ntreprinderi n.c.a.
8299 0,357 30,000 1 0,000 1 1,046 1 1,50

545Servicii de administrare public general


8411 0,098 10,000 1 0,000 1 1,335 1 1,00

546Reglementarea activitilor organismelor

care presteaz servicii n domeniul

ngrijirii sntii, nvmntului,

culturii i a altor activiti sociale,

exclusiv protecia social


8412 0,000 10,000 1 0,128 5 28,360 4 2,75

547Reglementarea i eficientizarea

activitilor economice
8413 0,241 20,000 1 0,000 1 3,137 2 1,50

548Activiti de afaceri externe


8421 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

549Activiti de justiie
8423 0,000 10,000 1 0,060 4 2,033 1 1,75

550Activiti de ordine public i de protecie

civil
8424 1,780 60,254 7 0,000 1 38,149 5 4,75

551Activiti de lupt mpotriva incendiilor i

de prevenire a acestora
8425 0,000 10,000 1 0,000 1 54,113 6 2,25

552Activiti de protecie social obligatorie 8430 0,397 30,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50

553nvmnt precolar
8510 0,293 20,098 4 0,098 4 0,000 1 2,75

554nvmnt primar
8520 0,293 20,098 4 0,098 4 0,000 1 2,75

555nvmnt secundar general


8531 0,006 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

556nvmnt secundar, tehnic sau profesional 8532 2,005 60,373 9 0,000 1 25,503 4 5,00

557nvmnt superior nonuniversitar


8541 0,207 20,041 3 0,041 3 9,087 2 2,50

558nvmnt superior universitar


8542 0,207 20,041 3 0,041 3 9,087 2 2,50

559nvmnt n domeniul sportiv i

recreaional
8551 1,736 60,232 7 0,000 1 2,199 1 3,75

560nvmnt n domeniul cultural (limbi

strine, muzic, teatru, dans, arte plastice

etc.)
8552 0,297 20,029 2 0,095 4 8,558 2 2,50

561coli de conducere (pilotaj)


8553 0,267 20,267 7 0,000 1 0,000 1 2,75

562Alte forme de nvmnt n.c.a.


8559 0,695 40,695 12 0,000 1 0,000 1 4,50

563Activiti de servicii suport pentru

nvmnt
8560 0,371 30,212 7 0,000 1 0,000 1 3,00

564Activiti de asisten spitaliceasc


8610 0,125 20,027 2 0,250 7 63,106 7 4,50

565Activiti de asisten medical general


8621 0,676 40,000 1 0,270 7 67,613 7 4,75

566Activiti de asisten medical

specializat
8622 0,676 40,000 1 0,270 7 67,613 7 4,75

567Activiti de asisten stomatologic


8623 0,000 10,000 1 0,000 1 93,867 8 2,75

568Alte activiti referitoare la sntatea

uman
8690 0,979 40,000 1 0,245 7122,429 9 5,25

569Activiti ale centrelor de ngrijire

medical
8710 0,979 40,000 1 0,245 7122,429 9 5,25

570Activiti ale centrelor de recuperare

psihic i de dezintoxicare, exclusiv

spitale
8720 0,682 40,030 3 0,165 6 69,178 7 5,00

571Activiti ale cminelor de btrni i ale

cminelor pentru persoane aflate n

incapacitate de a se ngriji singure


8730 0,961 40,032 3 0,123 5 72,215 7 4,75

572Alte activiti de asisten social, cu

cazare n.c.a.
8790 0,943 40,063 4 0,000 1 22,000 4 3,25

573Activiti de asisten social, fr

cazare, pentru btrni i pentru persoane

aflate n incapacitate de a se ngriji

singure
8810 0,000 10,000 1 0,000 1 1,001 1 1,00

574Activiti de ngrijire zilnic pentru copii8891 0,000 10,000 1 0,000 1 1,001 1 1,00

575Alte activiti de asisten social, fr

cazare n.c.a.
8899 0,000 10,000 1 0,000 1 0,501 1 1,00

576Activiti de interpretare artistic

(spectacole)
9001 0,293 20,000 1 0,435 9 81,541 7 4,75

577Activiti suport pentru interpretarea

artistic (spectacole)
9002 0,297 20,000 1 0,192 6 28,664 4 3,25

578Activiti de creaie artistic


9003 0,098 10,000 1 0,027 2 8,737 2 1,50

579Activiti de gestionare a slilor de

spectacol
9004 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

580Activiti ale bibliotecilor i arhivelor


9101 3,584 80,426 9 0,000 1 35,519 5 5,75

581Activiti ale muzeelor


9102 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

582Gestionarea monumentelor, cldirilor

istorice i a altor obiective de interes

turistic
9103 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

583Activit. ale grdinilor zoologice, botanice

i ale rezervaiilor naturale


9104 0,658 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

584Activiti de jocuri de noroc i pariuri


9200 0,223 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

585Activiti ale bazelor sportive


9311 1,071 51,071 15 0,000 1 0,000 1 5,50

586Activiti ale cluburilor sportive


9312 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

587Activiti ale centrelor de fitness


9313 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

588Alte activiti sportive


9319 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

589Blciuri i parcuri de distracii


9321 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

590Alte activiti recreative i distractive

n.c.a.
9329 0,138 20,000 1 0,194 6 8,255 2 2,75

591Activiti ale organizaiilor economice i

patronale
9411 0,970 40,970 14 0,000 1 0,000 1 5,00

592Activiti ale organizaiilor profesionale 9412 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

593Activiti ale sindicatelor salariailor


9420 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

594Activiti ale organizaiilor religioase


9491 0,000 10,000 1 0,000 1 18,914 4 1,75

595Activiti ale organizaiilor politice


9492 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

596Activiti ale altor organizaii n.c.a.


9499 0,289 20,029 2 0,000 1 2,975 1 1,50

597Repararea calculatoarelor i a

echipamentelor periferice
9511 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

598Repararea echipamentelor de comunicaii


9512 0,355 30,000 1 0,000 1 1,775 1 1,50

599Repararea aparatelor electronice de uz

casnic
9521 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

600Repararea dispozitivelor de uz gospodresc

i a echipamentelor pentru cas i grdin 9522 0,286 20,027 2 0,029 2 8,762 2 2,00

601Repararea nclmintei i a articolelor din

piele
9523 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

602Repararea mobilei i a furniturilor casnice 9524 0,978 40,057 3 0,096 4 34,146 5 4,00

603Repararea ceasurilor i a bijuteriilor


9525 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

604Repararea articolelor de uz personal i

gospodresc n.c.a.
9529 0,278 20,054 3 0,048 3 12,542 3 2,75

605Splarea i curarea (uscat) artic.

textile i a produselor din blan


9601 0,887 40,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75

606Coafur i alte activiti de nfrumuseare 9602 0,147 20,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25

607Activiti de pompe funebre i similare


9603 1,224 51,224 16 0,000 1 0,000 1 5,75

608Activiti de ntreinere corporal


9604 0,000 10,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

609Alte activiti de servicii n.c.a.


9609 2,257 70,000 1 0,000 1 3,299 2 2,75

*ST*
Not: Clasa de risc aferent fiecrui indice de frecven a fost stabilit, dup caz, pe baza mediei indicilor de frecven corespunztori claselor
CAEN compuse potrivit Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor
din economia naional - CAEN.

ANEXA 2
------la normele metodologice
----------------------GRIL
PENTRU STABILIREA CLASELOR DE RISC
*T*

Clasa

Indici de frecven la 1000 de salariai

de risc

Pentru total
Pentru accidente
Pentru
Pentru salariaii

accidentai n
soldate cu

boli
ncadrai n con-

munc
invaliditate sau profesionale diii de munc

deces

speciale i

deosebite

CR 1,2,3,
I1

I2

I3

I4

1
0,00 -< 0,10 0,00 -< 0,010 0,00 -< 0,010 0,00 - < 3,00

2
0,10 -< 0,30 0,010-< 0,030 0,010 -< 0,030 3,00 - < 9,00

3
0,30 - < 0,60 0,030-< 0,060 0,030 -< 0,060 9,00 - < 18,00

4
0,60 - < 1,00 0,060-< 0,100 0,060 -< 0,100 18,00 -< 30,00

5
1,00 - < 1,50 0,100-< 0,150 0,100 -< 0,150 30,00- < 45,00

6
1,50 - < 2,10 0,150-< 0,210 0,150 -< 0,210 45,00- < 63,00

7
2,10 -< 2,80 0,210-< 0,280 0,210-< 0,280 63,00- < 84,00

8
2,80 - < 3,60 0,280-< 0,360 0,280- < 0,360 84,00-< 108,00

9
3,60 - < 4,50 0,360-< 0,450 0,360- < 0,450 108,00-<135,00

10
4,50 -< 5,50 0,450-< 0,550 0,450- < 0,550 135,00-<165,00

11
5,50-< 6,60
0,550-< 0,660 0,550- < 0,660 165,00-<198,00

12
6,60- < 7,80 0,660-< 0,780 0,660- < 0,780 198,00-<234,00

13
7,80 -< 9,10 0,780-< 0,910 0,780 -< 0,910 234,00-<273,00

14
9,10 -< 10,50 0,910-< 1,050 0,910 -< 1,050 273,00-<315,00

15
10,50-< 12,00 1,050-< 1,200 1,050-< 1,200 315,00-<360,00

16
12,00-< 13,60 1,200-< 1,360 1,200-< 1,360 360,00-<408,00

17
13,60-< 15,30 1,360-< 1,530 1,360-< 1,530 408,00-<459,00

18
15,30-< 17,10 1,530-< 1,710 1,530-< 1,710 459,00-<513,00

19
17,10-< 19,00 1,710-< 1,900 1,710-< 1,900 513,00-<570,00

20

19,00

1,900

1,900

570,00

NOT: Formula ce st la baza stabilirii intervalelor pentru indicii de frecven este urmtoarea:
X (i+1) = X (i) + r(i+1),

*ST*

unde:

i
= 0 - 18, corespunztor celor 19 intervale
X (0) = 0 - limita minim a primului interval
R (i+1) - raia de cretere a intervalelor

ANEXA 3
-------la normele metodologice
-----------------------GRIL
de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc
*T*

Nr. Clasa Tariful

crt.de risc de risc

CR
(% din BC*)

1 1,00 0,400

2 1,25 0,421

3 1,50 0,442

4 1,75 0,463

5 2,00 0,484

6 2,25 0,505

7 2,50 0,526

8 2,75 0,547

9 3,00 0,568

10 3,25 0,589

11 3,50 0,610

12 3,75 0,631

13 4,00 0,652

14 4,25 0,673

15 4,50 0,694

16 4,75 0,715

17 5,00 0,736

18 5,25 0,757

19 5,50 0,778

20 5,75 0,799

21 6,00 0,820

22 6,25 0,841

23 6,50 0,862

24 6,75 0,883

25 7,00 0,904

26 7,25 0,925

27 7,50 0,946

28 7,75 0,967

29 8,00 0,988


30 8,25 1,009

31 8,50 1,030

32 8,75 1,051

33 9,00 1,072

34 9,25 1,093

35 9,50 1,114

36 9,75 1,135

37 10,00 1,156

38 10,25 1,177

39 10,50 1,198

40 10,75 1,219

41 11,00 1,240

42 11,25 1,261

43 11,50 1,282

44 11,75 1,303

45 12,00 1,324

46 12,25 1,345

47 12,50 1,366

48 12,75 1,387

49 13,00 1,408

50 13,25 1,429

51 13,50 1,450

52 13,75 1,471

53 14,00 1,492

54 14,25 1,513

55 14,50 1,534

56 14,75 1,555

57 15,00 1,576

58 15,25 1,597

59 15,50 1,618

60 15,75 1,639

61 16,00 1,660

62 16,25 1,681

63 16,50 1,702

64 16,75 1,723

65 17,00 1,744

66 17,25 1,765

67 17,50 1,786

68 17,75 1,807

69 18,00 1,828

70 18,25 1,849

71 18,50 1,870

72 18,75 1,891

73 19,00 1,912

74 19,25 1,933

75 19,50 1,954

76 19,75 1,975

77 20,00 2,000

*BC - baz de calcul


*ST*

ANEXA 4
------la normele metodologice
----------------------TARIFUL DE RISC
PE SECTOARE DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI NAIONALE,
PENTRU ANUL 2008
*T*

Nr.
Cod CR Tarif
crt.
Activitatea din economia naional
CAEN
de

risc

(%

BC*)

NC
AEN
CC CR TR

1Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor legumi-

noase i a plantelor productoare de semine oleaginoase0111 3,500,610

2Cultivarea orezului
O112 4,000,652

3Cultivarea legumelor i a pepenilor, a rdcinoaselor iO113 3,500,610

tuberculilor

4Cultivarea trestiei de zahr


O114 3,750,631

5Cultivarea tutunului
O115 3,750,631

6Cultivarea plantelor pentru fibre textile


O116 3,750,631

7Cultivarea altor plante din culturi nepermanente


O119 3,500,610

8Cultivarea strugurilor
O121 2,500,526

9Cultivarea fructelor tropicale i subtropicale


O122 2,500,526

10Cultivarea fructelor citrice


O123 2,500,526

11Cultivarea fructelor seminoase i smburoase


O124 2,500,526

12Cultiv.fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor,


O125 2,750,547

nuciferilor i a altor pomi fructiferi

13Cultivarea fructelor oleaginoase


O126 3,500,610

14Cultivarea plantelor pentru prepararea buturilor


O127 2,500,526

15Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin.


O128 3,250,589

i a plantelor de uz farm.

16Cultivarea altor plante permanente


O129 4,500,694

17Cultivarea plantelor pentru nmulire


O130 2,500,526

18Creterea bovinelor de lapte


O141 4,500,694

19Creterea altor bovine


O142 4,500,694

20Creterea cailor i a altor cabaline


O143 3,250,589

21Creterea cmilelor i a camelidelor


O144 2,250,505

22Creterea ovinelor i a caprinelor


O145 3,250,589

23Creterea porcinelor
O146 5,000,736

24Creterea psrilor
O147 3,000,568

25Creterea altor animale


O149 3,000,568

26Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat


O150 4,250,673

cu creterea animalelor)

27Activiti auxiliare pentru producia vegetal


O161 5,750,799

28Activiti auxiliare pentru creterea animalelor


O162 2,500,526

29Activiti dup recoltare


O163 4,250,673

30Pregtirea seminelor
O164 4,000,652

31Vntoare, capturarea cu capcane a vnatului i


O17011,001,240

activit.de servicii anexe vntorii

32Silvicultur i alte activiti forestiere


O210 4,250,673

33Exploatare forestier
O220 4,750,715

34Colectarea produselor forestiere nelemnoase din


O230 3,500,610

flora spontan

35Activiti de servicii anexe silviculturii


O240 5,000,736

36Pescuitul maritim
O311 1,750,463

37Pescuitul n ape dulci


O312 1,750,463

38Acvacultura maritim
O321 1,250,421

39Acvacultura n ape dulci


O322 2,000,484

40Extracia crbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)


O51014,251,513

41Extracia crbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)


O52010,001,156

42Extracia petrolului brut


O610 4,500,694

43Extracia gazelor naturale


O620 4,500,694

44Extracia minereurilor feroase


O71011,501,282

45Extracia minereurilor de uraniu i toriu


O721 5,750,799

46Extracia altor minereuri metalifere neferoase


O72912,751,387

47Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru


O81111,501,282

construcii, extracia pietrei calcaroase, ghipsului,

cretei i a ardeziei

48Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei


O812 6,250,841

i caolinului

49Extracia mineralelor pentru industria chimic i a


O891 8,251,009

ngrmintelor naturale

50Extracia turbei
O892 3,750,631

51Extracia srii
O893 4,250,673

52Alte activiti extractive n.c.a.


O89912,251,345

53Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut O910 8,751,051

i gazelor naturale

54Activiti de servicii anexe pentru extracia


O990 5,000,736

mineralelor

55Prelucrarea i conservarea crnii


1011 5,000,736

56Prelucrarea i conservarea crnii de pasre


1012 2,250,505

57Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne


1013 5,250,757

de pasre)

58Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor


1020 1,750,463

i a molutelor

59Prelucrarea i conservarea cartofilor


1031 3,750,631

60Fabricarea sucurilor de fructe i legume


1032 1,000,400

61Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a.1039 2,500,526

62Fabricarea uleiurilor i grsimilor


1041 3,250,589

63Fabricarea margarinei i a altor produse comestibile


1042 2,500,526

similare

64Fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor


1051 5,000,736

65Fabricarea ngheatei
1052 1,000,400

66Fabricarea produselor de morrit, a amidonului i


1061 5,750,799

produselor din amidon

67Fabricarea amidonului i a produselor din amidon


1062 3,000,568

68Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor i


1071 3,000,568

a produselor proaspete de patiserie

69Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea


1072 4,000,652

prjiturilor i a produselor conservate de patiserie

70Fabricarea macaroanelor, tieilor, cucuului i


1073 6,750,883

a altor produse finoase similare

71Fabricarea zahrului
1081 5,750,799

72Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i


1082 2,250,505

a produselor zaharoase

73Prelucrarea ceaiului i cafelei


1083 2,250,505

74Fabricarea condimentelor i ingredientelor


1084 5,750,799

75Fabricarea de mncruri preparate


1085 3,750,631

76Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i


1086 1,000,400

alimentelor dietetice

77Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.


1089 2,500,526

78Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm1091 3,000,568

79Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor


1092 1,000,400

de companie

80Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice


1101 2,250,505

81Fabricarea vinurilor din struguri


1102 2,750,547

82Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe


1103 1,000,400

83Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin


1104 4,250,673

fermentare

84Fabricarea berii
1105 6,250,841

85Fabricarea malului
1106 1,000,400

86Prod. de buturi rcorit. nealcoolice; prod. de ape

minerale i alte ape mbuteliate


1107 2,000,484

87Fabricarea produselor din tutun


1200 3,500,610

88Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile


1310 8,000,988

89Producia de esturi
1320 9,001,072

90Finisarea materialelor textile


1330 1,500,442

91Fabricarea de metraje prin tricotare sau croetare


1391 2,750,547

92Fabric. de artic. confec. din textile (cu excepia


1392 4,250,673

mbrcmintei i lenjeriei de corp)

93Fabricarea de covoare i mochete


139311,501,282

94Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i plase


1394 1,000,400

95Fabric. de textile neesute i artic. din acestea,


1395 4,250,673

cu excepia confec. de mbrcm.

96Fabricarea de articole tehnice i industriale din


1396 4,000,652

textile

97Fabricarea altor articole textile n.c.a.


1399 4,250,673

98Fabricarea articolelor de mbrcminte din piele


1411 1,000,400

99Fabricarea de articole de mbrcminte pentru lucru


1412 2,250,505

100Fabricarea altor articole de mbrcminte (exclusiv


1413 2,250,505

lenjeria de corp)

101Fabricarea de articole de lenjerie de corp


1414 1,750,463

102Fabricarea altor articole de mbrcminte i


1419 1,250,421

accesorii n.c.a.

103Fabricarea articolelor din blan


1420 1,500,442

104Fabricarea prin tricotare sau croetare a ciorapilor i 1431 1,500,442

articolelor de galanterie

105Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articole1439 3,250,589

de mbrcminte

106Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea 1511 9,501,114

blnurilor

107Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a


1512 4,750,715

articolelor de harnaament

108Fabricarea nclmintei
1520 2,500,526

109Tierea i rindeluirea lemnului


1610 7,000,904

110Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn


1621 9,001,072

111Fabricarea parchetului asamblat n panouri


1622 4,250,673

112Fabricarea altor elemente de dulgherie i tmplrie,

pentru construcii
1623 4,250,673

113Fabricarea ambalajelor din lemn


1624 5,750,799

114Fabric. altor prod. din lemn; fabric. artic. din plut, 1629 6,000,820

paie i din alte mat. veget. mpletite

115Fabricarea celulozei
171111,501,282


116Fabricarea hrtiei i cartonului
1712 6,500,862

117Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i a


1721 7,250,925

ambalajelor din hrtie i carton

118Fabricarea produselor de uz gospodresc i sanitar,


1722 5,750,799

din hrtie sau carton

119Fabricarea articolelor de papetrie


1723 4,250,673

120Fabricarea tapetului
1724 1,000,400

121Fabricarea altor articole din hrtie i carton n.c.a.


1729 6,250,841

122Tiprirea ziarelor
1811 1,500,442

123Alte activiti de tiprire n.c.a.


1812 6,500,862

124Servicii pregtitoare pentru pretiprire


1813 1,500,442

125Legtorie i servicii conexe


1814 3,000,568

126Reproducerea nregistrrilor
1820 1,000,400

127Fabricarea produselor de cocserie


1910 5,500,778

128Fabricarea produselor obinute din prelucrarea ieiului192010,251,177

129Fabricarea gazelor industriale


2011 5,500,778

130Fabricarea coloranilor i a pigmenilor


2012 9,251,093

131Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz


2013 9,251,093

132Fabricarea altor produse chimice organice, de baz


2014 4,000,652

133Fabricarea ngrmintelor i produselor azotoase


2015 8,501,030

134Fabricarea materialelor plastice n forme primare


2016 5,500,778

135Fabricarea cauciucului sintetic n forme primare


2017 4,500,694

136Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 2020 9,251,093

137Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice 2030 7,000,904

i masticurilor

138Fabricarea spunurilor, detergenilor i a produselor


2041 4,750,715

de ntreinere

139Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice


2042 4,500,694

(de toalet)

140Fabricarea explozivilor
205113,251,429

141Fabricarea cleiurilor
2052 3,500,610

142Fabricarea uleiurilor eseniale


2053 5,500,778

143Fabricarea altor produse chimice n.c.a.


2059 4,000,652

144Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale


2060 4,500,694

145Fabricarea produselor farmaceutice de baz


2110 5,000,736

146Fabricarea preparatelor farmaceutice


2120 8,501,030

147Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; reaparea 2211 4,250,673

i refacerea anvelopelor

148Fabricarea altor produse din cauciuc


2219 4,500,694

149Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i profilelor 2221 3,750,631

din material plastic

150Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 4,000,652

151Fabricarea articolelor din material plastic pentru


2223 4,000,652

construcii

152Fabricarea altor produse din material plastic


2229 4,750,715

153Fabricarea sticlei plate


2311 7,500,946

154Prelucrarea i fasonarea sticlei plate


2312 9,501,114

155Fabricarea articolelor din sticl


2313 9,501,114

156Fabricarea fibrelor din sticl


2314 8,251,009

157Fabricarea de sticlrie tehnic


2319 8,501,030

158Fabricarea de produse refractare


2320 5,250,757

159Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic


2331 9,001,072

160Fabricarea crmizilor, iglelor i altor produse pentru2332 7,250,925

construcii, din argil ars

161Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc


2341 5,500,778

i ornamental

162Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic


234210,001,156

163Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din


234310,501,198

ceramic

164Fabricarea altor produse tehnice din ceramic


2344 3,500,610

165Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.


2349 8,501,030

166Fabricarea cimentului
2351 7,000,904

167Fabricarea varului i ipsosului


235210,001,156

168Fabricarea produselor din beton pentru construcii


2361 6,500,862

169Fabricarea produselor din ipsos pentru construcii


2362 3,250,589

170Fabricarea betonului
2363 4,250,673

171Fabricarea mortarului
2364 3,250,589

172Fabricarea produselor din azbociment


236510,501,198

173Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos


2369 5,250,757

174Tierea, fasonarea i finisarea pietrei


2370 3,750,631

175Fabricarea produselor abrazive


2391 5,500,778

176Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 7,750,967

177Producia de metale feroase sub forme primare i de


2410 9,501,114

feroaliaje

178Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii242012,251,345

pentru acestea, din oel

179Tragerea la rece a barelor


2431 8,751,051

180Laminarea la rece a benzilor nguste


2432 5,000,736

181Producia de profile obinute la rece


2433 8,751,051

182Trefilarea firelor la rece


2434 9,251,093

183Producia metalelor preioase


244110,001,156

184Metalurgia aluminiului
244213,751,471

185Producia plumbului, zincului i cositorului


244312,001,324

186Metalurgia cuprului
244412,251,345

187Producia altor metale neferoase


244510,001,156

188Prelucrarea combustibililor nucleari


2446 5,750,799

189Turnarea fontei
245112,751,387

190Turnarea oelului
245214,501,534

191Turnarea metalelor neferoase uoare


2453 6,750,883

192Turnarea altor metale neferoase


245412,001,324

193Fabricarea de construcii metalice i pri componente 2511 7,500,946

ale structurilor metalice

194Fabricarea de ui i ferestre din metal


2512 5,750,799

195Producia de radiatoare i cazane pentru nclzire


2521 3,750,631

central

196Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice2529 6,250,841

197Producia generatoarelor de aburi (cu excepia cazanelor2530 8,000,988

pentru nclzire central)

198Fabricarea armamentului i muniiei


2540 6,250,841

199Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare 2550 7,000,904

plastic; metalurgia pulberilor

200Tratarea i acoperirea metalelor


2561 4,750,715

201Operaiuni de mecanic general


2562 8,501,030

202Fabricarea produselor de tiat


2571 4,500,694

203Fabricarea articolelor de feronerie


257210,001,156

204Fabricarea uneltelor
2573 5,750,799

205Fabricarea de recipieni, containere i alte produse


2591 8,501,030

similare din oel

206Fabricarea ambalajelor uoare din metal


2592 6,750,883

207Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea


2593 4,250,673

de lanuri i arcuri

208Fabric.de uruburi, buloane i alte articole filetate; 2594 4,000,652

fabricarea de nituri i aibe

209Fabricarea altor articole din metal n.c.a.


2599 4,500,694

210Fabricarea subansamblurilor electronice (module)


2611 2,500,526

211Fabricarea altor componente electronice


2612 1,750,463

212Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor


2620 5,750,799

periferice

213Fabricarea echipamentelor de comunicaii


2630 2,000,484

214Fabricarea produselor electronice de larg consum


2640 1,500,442

215Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru msur, 2651 2,250,505

verificare, control, navigaie

216Producia de ceasuri
2652 1,000,400

217Fabricarea de echipamente pentru radiologie,


2660 1,750,463

electrodiagnostic i electroterapie

218Fabricarea de instrumente optice i echipamente


2670 1,750,463

fotografice

219Fabricarea suporilor magnetici i optici destinai


2680 1,000,400

nregistrrilor

220Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoa- 2711 6,000,820

relor electrice

221Fabricarea aparatelor de distribuie i control al


2712 5,000,736

electricitii

222Fabricarea de acumulatori i baterii


2720 3,250,589

223Fabricarea de cabluri cu fibr optic


2731 4,250,673

224Fabricarea altor fire i cabluri electrice i


2732 4,500,694

electronice

225Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i


2733 6,000,820

cabluri electrice i electronice

226Fabricarea de echipamente electrice de iluminat


2740 2,750,547

227Fabricarea de aparate electrocasnice


2751 5,500,778

228Fabricarea de echipamente casnice neelectrice


2752 3,000,568

229Fabricarea altor echipamente electrice


2790 4,750,715

230Fabric.de mot.i turbine(cu excepia celor pentru


2811 7,500,946

avioane, autoveh.i motociclete)

231Fabricarea de motoare hidraulice


2812 5,500,778

232Fabricarea de pompe i compresoare


2813 5,500,778

233Fabricarea de articole de robinetrie


2814 5,500,778

234Fabric.lagrelor,angrenajelor, cutiilor de vitez i


2815 6,250,841

a elem.mecanice de transmisie

235Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arztoarelor


2821 4,750,715

236Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat


2822 4,750,715

237Fabricarea mainilor i echipamentelor de birou


2823 1,750,463

(exclusiv fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor

periferice)

238Fabricarea mainilor-unelte portabile acionate electric2824 3,500,610

239Fabric.echip.de ventilaie i frigorifice, exclusiv a


2825 5,750,799

echipamentelor de uz casnic

240Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare general2829 3,500,610


241Fabricarea mainilor i utilajelor pentru agricultur i2830 9,751,135

exploatri forestiere

242Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte pentru


2841 8,501,030

prelucrarea metalului

243Fabricarea altor maini-unelte n.c.a.


2849 9,001,072

244Fabricarea utilajelor pentru metalurgie


2891 8,501,030

245Fabricarea utilajelor pentru extracie i construcii


289210,251,177

246Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor


2893 9,001,072

alimentare, buturilor i tutunului

247Fabricarea utilajelor pentru industria textil, a


2894 4,500,694

mbrcmintei i a pielriei

248Fabricarea utilajelor pentru industria hrtiei i


2895 3,000,568

cartonului

249Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor


2896 5,000,736

plastice i a cauciucului

250Fabricarea altor masini i utilaje specifice n.c.a.


2899 3,000,568

251Fabricarea autovehiculelor de transport rutier


291010,751,219

252Producia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea 2920 5,500,778

de remorci i semiremorci

253Fabricarea de echipamente electrice i electronice


2931 2,750,547

pentru autovehicule i motoare de autovehicule

254Fabric.altor piese i accesorii pentru autoveh. i


2932 6,500,862

pentru motoare de autovehicule

255Construcia de nave i structuri plutitoare


3011 7,000,904

256Construcia de ambarcaiuni sportive i de agrement


3012 5,750,799

257Fabricarea materialului rulant


3020 5,250,757

258Fabricarea de aeronave i nave spaiale


3030 6,250,841

259Fabricarea vehiculelor militare de lupt


3040 6,250,841

260Fabricarea de motociclete
3091 1,000,400

261Fabricarea de biciclete i de vehicule pentru invalizi 3092 3,750,631

262Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.


3099 3,000,568

263Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine


3101 3,750,631

264Fabricarea de mobil pentru buctrii


3102 4,250,673

265Fabricarea de saltele i somiere


3103 5,000,736

266Fabricarea de mobil n.c.a.


3109 5,750,799

267Baterea monedelor
3211 1,750,463

268Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din


3212 1,500,442

metale i pietre preioase

269Fabricarea imitaiilor de bijuterii i articole similare3213 1,500,442

270Fabricarea instrumentelor muzicale


3220 8,251,009

271Fabricarea articolelor pentru sport


3230 2,750,547

272Fabricarea jocurilor i jucriilor


3240 1,750,463

273Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente


3250 2,500,526

medicale stomatologice

274Fabricarea mturilor i periilor


3291 2,000,484

275Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.


3299 1,750,463

276Repararea articolelor fabricate din metal


3311 6,000,820

277Repararea mainilor
3312 7,500,946

278Repararea echipamentelor electronice i optice


3313 2,500,526

279Repararea echipamentelor electrice


3314 5,000,736

280Repararea i ntreinerea navelor i brcilor


3315 7,750,967

281Repararea i ntreinerea aeronavelor i navelor


3316 5,500,778

spaiale

282Repararea i ntreinerea altor echipamente de transport3317 6,250,841

n.c.a.

283Repararea altor echipamente


3319 6,500,862

284Instalarea mainilor i echipamentelor industriale


3320 6,500,862

285Producia de energie electric


3511 7,000,904

286Transportul energiei electrice


3512 3,750,631

287Distribuia energiei electrice


3513 5,000,736

288Comercializarea energiei electrice


3514 5,000,736

289Producia gazelor
3521 2,500,526

290Distribuia combustibililor gazoi prin conducte


3522 4,000,652

291Comercializerea combustibililor gazoi prin conducte


3523 4,000,652

292Furnizarea de abur i aer condiionat


3530 5,250,757

293Captarea, tratarea i distribuia apei


3600 4,500,694

294Colectarea i epurarea apelor uzate


370012,251,345

295Colectarea deeurilor nepericuloase


3811 4,000,652

296Colectarea deeurilor periculoase


3812 7,000,904

297Tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase


3821 6,500,862

298Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase


3822 7,500,946

299Demontarea (dezasamblarea)mainilor i a echipamentelor 3831 6,000,820

scoase din uz pentru recuperarea materialelor

300Recuperarea materialelor reciclabile sortate


3832 5,500,778

301Activiti i servicii de decontaminare


3900 3,250,589

302Dezvoltare (promovare) imobiliar


4110 1,000,400

303Lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i


4120 4,500,694

nerezideniale

304Lucrri de construcii a drumurilor i autostrzilor


4211 3,500,610

305Lucrri de construcii a cilor ferate de suprafa


4212 4,500,694

i subterane

306Construcia de poduri i tuneluri


4213 5,000,736

307Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare


4221 5,250,757

pentru fluide

308Lucrri de construcii ale proiectelor utilitare pentru 4222 5,000,736

electricitate i telecomunicaii

309Construcii hidrotehnice
4291 6,000,820

310Lucrri de construcii ale altor proiecte inginereti


4299 4,500,694

n.c.a.

311Lucrri de demolare a construciilor


4311 9,501,114

312Lucrri de pregtire a terenului


4312 9,501,114

313Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii


4313 3,750,631

314Lucrri de instalaii electrice


4321 4,000,652

315Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer 4322 4,500,694

condiionat

316Alte lucrri de instalaii pentru construcii


4329 4,750,715

317Lucrri de ipsoserie
4331 3,000,568

318Lucrri de tmplrie i dulgherie


4332 4,500,694

319Lucrri de pardosire i placare a pereilor


4333 1,750,463

320Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri 4334 3,000,568

321Alte lucrri de finisare


4339 3,250,589

322Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii4391 4,000,652

323Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.


4399 4,750,715

324Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub


4511 1,750,463

3,5 tone)

325Comer cu alte autovehicule


4519 1,750,463

326ntreinerea i repararea autovehiculelor


4520 3,000,568

327Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru


4531 2,250,505

autovehicule

328Comer cu amnuntul de piese i accesorii pt.


4532 2,250,505

autovehicule

329Comer cu motociclete, piese i accesorii aferente,


4540 1,000,400

ntreinerea i repararea motocicletelor

330Intermedieri n comerul cu materii prime agricole,


4611 1,500,442

animale vii,materii prime textile i cu semifabricate

331Intermedieri n comerul cu combustibili, minereuri,


4612 2,000,484

metale i produse chimice pentru industrie

332Intermedieri n comerul cu material lemnos i materiale4613 4,000,652

de construcii

333Intermedieri n comerul cu maini, echipamente


4614 1,000,400


industriale nave i avioane

334Intermedieri n comerul cu mobil, articole de menaj


4615 1,000,400

i de fierrie

335Intermed.n comerul cu textile, confecii din blan,


4616 1,000,400

nclminte i art. din piele

336Intermedieri n comerul cu produse alimentare, buturi 4617 2,000,484

i tutun

337Intermedieri n comerul specializat n vnzarea prod. 4618 1,750,463

cu caracter specific, n.c.a.

338Intermedieri n comerul cu produse diverse


4619 1,500,442

339Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor 4621 2,500,526

i tutunului neprelucrat

340Comer cu ridicata al florilor i al plantelor


4622 1,000,400

341Comer cu ridicata al animalelor vii


4623 2,000,484

342Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute i


4624 2,500,526

al pieilor prelucrate

343Comer cu ridicata al fructelor i al legumelor


4631 1,250,421

344Comer cu ridicata al crnii i produselor din carne


4632 1,250,421

345Comer cu ridicata al produselor lactate, oulor,


4633 5,500,778

uleiurilor i grsimilor comestibile

346Comer cu ridicata al buturilor


4634 1,500,442

347Comer cu ridicata al produselor din tutun


4635 1,750,463

348Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei i


4636 1,000,400

produselor zaharoase

349Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i condimente 4637 1,000,400

350Comer cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv 4638 1,250,421

pete, crustacee i molute

351Comer cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 4639 2,250,505

buturi i tutun

352Comer cu ridicata al produselor textile


4641 1,000,400

353Comer cu ridicata al mbrcmintei i nclmintei


4642 1,000,400

354Comer cu ridicata al aparatelor electrice de uz


4643 2,250,505

gospodresc, al aparatelor de radio i televizoarelor

355Comer cu ridicata al produselor din ceramic, sticlrie4644 1,000,400

i produse de ntreinere

356Comer cu ridicata al produselor cosmetice i de


4645 1,500,442

parfumerie

357Comer cu ridicata al produselor farmaceutice


4646 1,250,421

358Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i al


4647 2,250,505

articolelor de iluminat

359Comer cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor


4648 1,500,442

360Comer cu ridicata al altor bunuri de uz gospodresc


4649 1,250,421

361Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor


4651 1,000,400


periferice i software-ului

362Comer cu ridicata de componente i echipamente


4652 2,000,484

electronice i de telecomunicaii

363Comer cu ridicata al mainilor agricole, echipamentelor4661 1,000,400

i furniturilor

364Comer cu ridicata al mainilor-unelte


4662 1,000,400

365Comer cu ridicata al mainilor pentru industria minier4663 2,250,505

i construcii

366Comer cu ridicata al mainilor pentru industria textil4664 1,000,400

i al mainilor de cusut i de tricotat

367Comer cu ridicata al mobilei de birou


4665 1,000,400

368Comer cu ridicata al altor maini i echipamente


4666 1,000,400

de birou

369Comer cu ridicata al altor maini i echipamente


4669 4,250,673

370Comer cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi


4671 1,250,421

i gazoi i al prod. derivate

371Comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice4672 2,250,505

372Comer cu ridicata al materialului lemnos i al


4673 2,250,505

materialelor de construcie i echipamentelor sanitare

373Comer cu ridicata al echipamentelor i furniturilor


4674 1,750,463

de fierrie pentru instalaii sanitare i de nclzire

374Comer cu ridicata al produselor chimice


4675 1,750,463

375Comer cu ridicata al altor produse intermediare


4676 2,500,526

376Comer cu ridicata al deeurilor i resturilor


4677 2,000,484

377Comer cu ridicata nespecializat


4690 2,500,526

378Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu


4711 1,500,442

vnzare predominant de produse alimentare, buturi

i tutun

379Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu


4719 1,250,421

vnzare predominant de produse nealimentare

380Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor proaspete,4721 1,500,442

n magazine specializate

381Comer cu amnuntul al crnii i al produselor din


4722 1,500,442

carne, n magazine specializate

382Comer cu amnuntul al petelui, crustaceelor i


4723 1,000,400

molutelor, n magazine specializate

383Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie 4724 2,000,484

i produselor zaharoase, n magazine specializate

384Comer cu amnuntul al buturilor, n magazine


4725 1,500,442

specializate

385Comer cu amnuntul al produselor din tutun, n magazine4726 1,000,400

specializate

386Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n


4729 1,000,400

magazine specializate

387Comer cu amnuntul al carburanilor pentru


4730 1,750,463


autovehicule, n magazine specializate

388Comer cu amnuntul al calculatoarelor, unitilor


4741 1,000,400

periferice i software-lui, n magazine specializate

389Comer cu amnuntul al echip. pentru telecomunicaii


4742 1,000,400

n magazine specializate

390Comer cu amnuntul al echipamentelor audio/video n


4743 2,500,526

magazine specializate

391Comer cu amnuntul al textilelor, n magazine


4751 1,000,400

specializate

392Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie,


4752 1,250,421

al articolelor din sticl i al celor pentru vopsit,

n magazine specializate

393Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor4753 1,000,400

i al altor acoperitoare de podea, n magazine

specializate

394Comer cu amnuntul al artic. i aparat.electrocasnice, 4754 2,500,526

n magazine specializate

395Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de


4759 1,750,463

iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a.,

n magazine specializate

396Comer cu amnuntul al crilor, n magazine


4761 1,750,463

specializate

397Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de


4762 1,750,463

papetrie, n magazine specializate

398Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice 4763 2,500,526

cu sau fr nregistrri audio/video, n magazine

specializate

399Comer cu amnuntul al echipamentelor sportive,


4764 1,000,400

n magazine specializate

400Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor,


4765 1,000,400

n magazine specializate

401Comer cu amnuntul al mbrcmintei, n magazine


4771 1,250,421

specializate

402Comer cu amnuntul al nclmintei i articolelor


4772 3,250,589

din piele, n magazine specializate

403Comer cu amnuntul al produselor farmaceutice,


4773 1,000,400

n magazine specializate

404Comer cu amnuntul al articolelor medicale i


4774 1,000,400

ortopedice, n magazine specializate

405Comer cu amnuntul al prod.cosmetice i de parfumerie, 4775 1,500,442

n magazine specializ.

406Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i


4776 1,000,400

seminelor, comer cu amnuntul al animalelor

de companie i al hranei pentru acestea, n magazine

specializate

407Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor,


4777 1,000,400

n magazine specializate

408Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazine


4778 1,000,400

specializate

409Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vndute


4779 1,250,421

prin magazine

410Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor4781 1,000,400

i produselor din tutun, efectuat prin standuri,

chiocuri i piee

411Comer cu amnuntul al textilelor, mbrcmintei i


4782 1,000,400

nclmintei efectuat prin standuri, chiocuri i piee

412Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee


4789 1,000,400

al altor produse

413Comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi 4791 1,250,421

sau prin internet

414Comer cu amnuntul efect. n afara magazinelor,


4799 1,250,421

standurilor, chiocurilor i pieelor

415Trasporturi interurbane de cltori pe calea ferat


4910 7,000,904

416Transporturi de marf pe calea ferat


4920 7,000,904

417Transporturi urbane, suburbane i metropolitane


4931 5,750,799

de cltori

418Transporturi cu taxiuri
4932 2,500,526

419Alte transporturi terestre de cltori n.c.a.


4939 5,750,799

420Transporturi rutiere de mrfuri


4941 4,250,673

421Servicii de mutare
4942 4,250,673

422Transporturi prin conducte


4950 4,250,673

423Transporturi maritime i costiere de pasageri


5010 5,750,799

424Transporturi maritime i costiere de marf


5020 5,750,799

425Transportul de pasageri pe ci navigabile interioare


5030 3,000,568

426Transportul de marf pe ci navigabile interioare


5040 3,000,568

427Transporturi aeriere de pasageri


5110 4,500,694

428Transporturi aeriene de marf


5121 4,500,694

429Depozitri
5210 8,000,988

430Activiti de servicii anexe pentru transporturi


5221 5,000,736

terestre

431Activiti de servicii anexe transporturilor pe ap


5222 4,750,715

432Activiti de servicii anexe transporturilor aeriene


5223 3,500,610

433Manipulri
522410,751,219

434Alte activiti anexe transporturilor


5229 1,500,442

435Activiti potale desfurate sub obligativitatea


5310 3,500,610

serviciului universal

436Alte activiti potale i de curier


5320 2,250,505

437Hoteluri i alte faciliti de cazare similare


5510 1,750,463

438Faciliti de cazare pentru vacane i perioade


5520 1,000,400

de scurt durat

439Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere


5530 1,000,400

440Alte servicii de cazare


5590 1,000,400

441Restaurante
5610 2,500,526

442Activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente 5621 1,500,442

443Alte servicii de alimentaie n.c.a.


5629 1,750,463

444Baruri i alte activiti de servire a buturilor


5630 1,500,442

445Activiti de editare a crilor


5811 1,000,400

446Activiti de editare de ghiduri, compendii, liste


5812 1,000,400

de adrese i similare

447Activiti de editare a ziarelor


5813 1,000,400

448Activiti de editare a revistelor i periodicelor


5814 1,250,421

449Alte activiti de editare


5819 1,750,463

450Activiti de editare a jocurilor de calculator


5821 2,000,484

451Activiti de editare a altor produse software


5829 2,000,484

452Activiti de producie cinematografic, video i


5911 2,500,526

de programe de televiziune

453Activiti postproducie cinematografic, video i


5912 5,500,778

de programe de televiziune

454Activiti de distribuie a filmelor cinematografice,


5913 1,000,400

video i a programelor de televiziune

455Proiecia de filme cinematografice


5914 1,000,400

456Activiti de realizare a nregistrrilor audio i


5920 1,750,463

activiti de editare muzical

457Activiti de difuzare a programelor de radio


6010 2,000,484

458Activiti de difuzare a programelor de televiziune


6020 2,000,484

459Activiti de telecomunicaii prin reele cu cablu


6110 3,250,589

460Activiti de telecomunicaii prin reele fr cablu


6120 3,250,589

(exclusiv prin satelit)

461Activiti de telecomunicaii prin satelit


6130 3,250,589

462Alte activiti de telecomunicaii


6190 3,250,589

463Activiti de realizare a soft-ului la comand


6201 2,000,484

(software orientat client)

464Activiti de consultan n tehnologia informaiei


6202 1,500,442

465Activiti de management (gestiune i exploatare)


6203 1,500,442

al mijloacelor de calcul

466Alte activiti de servicii privind tehnologia


6209 1,750,463

informaiei

467Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i


6311 1,250,421

activiti conexe

468Activiti ale portalurilor web


6312 1,000,400

469Activiti ale ageniilor de tiri


6391 1,000,400


470Alte activiti de servicii informaionale n.c.a.
6399 1,250,421

471Activiti ale bncii centrale (naionale)


6411 3,750,631

472Alte activiti de intermedieri monetare


6419 1,250,421

473Activiti ale holdingurilor


6420 1,000,400

474Fonduri mutuale i alte entiti financiare similare


6430 1,000,400

475Leasing financiar
6491 1,750,463

476Alte activiti de creditare


6492 1,000,400

477Alte intermedieri financiare n.c.a.


6499 1,000,400

478Activiti de asigurri de via


6511 1,750,463

479Alte activiti de asigurri (exceptnd asigurrile


6512 1,750,463

de via)

480Activiti de reasigurare
6520 1,750,463

481Activit. ale fond. de pensii (cu excepia celor din


6530 1,000,400

sist. public de asigurri sociale)

482Administrarea pieelor financiare


6611 1,000,400

483Activiti de intermediere a tranzaciilor financiare


6612 1,000,400

484Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv


6619 1,000,400

activiti de asig.i fonduri de pensii

485Activiti de evaluare a riscului de asigurare i


6621 1,000,400

a pagubelor

486Activiti ale agenilor si brokerilor de asigurri


6622 1,000,400

487Alte activiti auxiliare de asigurri i fonduri


6629 1,000,400

de pensii

488Activiti de administrare a fondurilor


6630 1,000,400

489Cumprarea i vnzarea de bunuri imobiliare proprii


6810 1,750,463

490nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare


6820 2,500,526

proprii sau nchiriate

491Agenii imobiliare
6831 1,000,400

492Administrarea imobilelor pe baz de comision sau


6832 1,250,421

contract

493Activiti juridice
6910 1,000,400

494Activiti de contabilitate i audit financiar,


6920 1,000,400

consultan n domeniul fiscal

495Activiti ale direciilor (centralelor), birourilor


7010 1,000,400

administrative centralizate

496Activiti de consultan n domeniul relaiilor publice7021 3,000,568

i al comunicrii

497Activiti de consultan pentru afaceri i management 7022 2,750,547

498Activiti de arhitectur
7111 2,250,505

499Activiti de inginerie i consultan tehnic legate


7112 2,250,505

de acestea


500Activiti de testri i analize tehnice
7120 3,250,589

501Cercetare-dezvoltare n biotehnologie
7211 4,250,673

502Cercetare-dezvoltare n alte tiine naturale i


7219 4,250,673

inginerie

503Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i umaniste


7220 1,000,400

504Activiti ale ageniilor de publicitate


7311 1,250,421

505Servicii de reprezentare media


7312 1,250,421

506Activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei 7320 3,750,631

publice

507Activiti de design specializat


7410 1,250,421

508Activiti fotografice
7420 1,250,421

509Activiti de traducere scris i orala (interprei)


7430 1,750,463

510Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice,


7490 2,500,526

n.c.a.

511Activiti veterinare
7500 6,000,820

512Activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme i


7711 1,000,400

autovehicule rutiere uoare

513Activiti de nchiriere i leasing cu autovehicule


7712 1,000,400

rutiere grele

514Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri


7721 1,000,400

recreaionale i echipament sportiv

515nchirierea de casete video i discuri


7722 1,000,400

516Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri


7729 1,000,400

personale i gospodreti n.c.a.

517Activiti de nchiriere i leasing cu maini i


7731 1,000,400

echipamente agricole

518Activiti de nchiriere i leasing cu maini i


7732 1,000,400

echipamente pentru construcii

519Activiti de nchiriere i leasing cu maini i


7733 1,000,400

echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

520Activiti de nchiriere i leasing cu echipamente


7734 1,000,400

de transport pe ap

521Activiti de nchiriere i leasing cu echipamente


7735 1,000,400

de transport aerian

522Activiti de nchiriere i leasing cu alte maini,


7739 1,000,400

echip. i bunuri tangibile n.c.a.

523Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)


7740 1,250,421

524Activiti ale ageniilor de plasare a forei de munc 7810 1,500,442

525Activiti de contractare, pe baze temporare,


7820 1,500,442

a personalului

526Servicii de furnizare i management a forei de munc


7830 1,500,442

527Activiti ale ageniilor turistice


7911 2,250,505

528Activiti ale tur-operatorilor


7912 2,250,505

529Alte activiti de rezervare i asisten turistic


7990 2,250,505

530Activiti de protecie i gard


8010 2,250,505

531Activiti de servicii privind sistemele de securizare 8020 3,750,631

532Activiti de investigaii
8030 2,250,505

533Activiti de servicii suport combinate


8110 2,750,547

534Activiti generale de curenie a cldirilor


8121 1,250,421

535Activiti specializate de curenie


8122 1,250,421

536Alte activiti de curenie


8129 2,500,526

537Activiti de ntreinere peisagistic


8130 4,000,652

538Activiti combinate de secretariat


8211 1,750,463

539Activit.de fotocop., de pregtire a docum.i alte


8219 2,750,547

activit.specializate de secretariat

540Activiti ale centrelor de intermediere telefonic


8220 1,000,400

(call center)

541Activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i 8230 1,250,421

congreselor

542Activit.ale ageniilor de colectare i a birourilor


8291 1,250,421

(oficiilor) de raportare a creditului

543Activiti de ambalare
8292 4,500,694

544Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi 8299 1,500,442

n.c.a.

545Servicii de administrare public general


8411 1,000,400

546Reglementarea activitilor organismelor care presteaz 8412 2,750,547

servicii n domeniul ngrijirii sntii,

nvmntului, culturii i a altor activiti sociale,

exclusiv protecia social

547Reglementarea i eficientizarea activitilor economice 8413 1,500,442

548Activiti de afaceri externe


8421 1,000,400

549Activiti de justiie
8423 1,750,463

550Activiti de ordine public i de protecie civil


8424 4,750,715

551Activiti de lupt mpotriva incendiilor i de


8425 2,250,505

prevenire a acestora

552Activiti de protecie social obligatorie


8430 1,500,442

553nvmnt precolar
8510 2,750,547

554nvmnt primar
8520 2,750,547

555nvmnt secundar general


8531 1,000,400

556nvmnt secundar, tehnic sau profesional


8532 5,000,736

557nvmnt superior nonuniversitar


8541 2,500,526

558nvmnt superior universitar


8542 2,500,526

559nvmnt n domeniul sportiv i recreaional


8551 3,750,631

560nvmnt n dom.cultural (limbi strine, muzic,


8552 2,500,526

teatru, dans, arte plastice etc.)

561coli de conducere (pilotaj)


8553 2,750,547

562Alte forme de nvmnt n.c.a.


8559 4,500,694

563Activiti de servicii suport pentru nvmnt


8560 3,000,568

564Activiti de asisten spitaliceasc


8610 4,500,694

565Activiti de asisten medical general


8621 4,750,715

566Activiti de asisten medical specializat


8622 4,750,715

567Activiti de asisten stomatologic


8623 2,750,547

568Alte activiti referitoare la sntatea uman


8690 5,250,757

569Activiti ale centrelor de ngrijire medical


8710 5,250,757

570Activiti ale centrelor de recuperare psihic i de


8720 5,000,736

dezintoxicare, exclusiv spitale

571Activiti ale cminelor de btrni i ale cminelor


8730 4,750,715

pentru persoane aflate n incapacitate de a se ngriji

singure

572Alte activiti de asisten social, cu cazare n.c.a. 8790 3,250,589

573Activiti de asisten social, fr cazare, pentru


8810 1,000,400

btrni i pentru persoane aflate n incapacitate de

a se ngriji singure

574Activiti de ngrijire zilnic pentru copii


8891 1,000,400

575Alte activiti de asisten social, fr cazare n.c.a.8899 1,000,400

576Activiti de interpretare artistic (spectacole)


9001 4,750,715

577Activiti suport pentru interpretarea artistic


9002 3,250,589

(spectacole)

578Activiti de creaie artistic


9003 1,500,442

579Activiti de gestionare a slilor de spectacol


9004 1,000,400

580Activiti ale bibliotecilor i arhivelor


9101 5,750,799

581Activiti ale muzeelor


9102 1,000,400

582Gestionarea monumentelor, cld. istorice i a altor


9103 1,000,400

obiective de interes turistic

583Activiti ale grdinilor zoologice, botanice i ale


9104 1,750,463

rezervaiilor naturale

584Activiti de jocuri de noroc i pariuri


9200 1,250,421

585Activiti ale bazelor sportive


9311 5,500,778

586Activiti ale cluburilor sportive


9312 1,000,400

587Activiti ale centrelor de fitness


9313 1,000,400

588Alte activiti sportive


9319 1,000,400

589Blciuri i parcuri de distracii


9321 1,000,400

590Alte activiti recreative i distractive n.c.a.


9329 2,750,547

591Activiti ale organizaiilor economice i patronale


9411 5,000,736

592Activiti ale organizaiilor profesionale


9412 1,000,400

593Activiti ale sindicatelor salariailor


9420 1,000,400

594Activiti ale organizaiilor religioase


9491 1,750,463

595Activiti ale organizaiilor politice


9492 1,000,400

596Activiti ale altor organizaii n.c.a.


9499 1,500,442

597Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice9511 1,000,400

598Repararea echipamentelor de comunicaii


9512 1,500,442

599Repararea aparatelor electronice de uz casnic


9521 1,000,400

600Repararea dispozitivelor de uz gospod.i a


9522 2,000,484

echipamentelor pentru cas i grdin

601Repararea nclmintei i a articolelor din piele


9523 1,000,400

602Repararea mobilei i a furniturilor casnice


9524 4,000,652

603Repararea ceasurilor i a bijuteriilor


9525 1,000,400

604Repararea articolelor de uz personal i gospodresc


9529 2,750,547

n.c.a.

605Splarea i curarea (uscat) articolelor textile i


9601 1,750,463

a produselor din blan

606Coafur i alte activiti de nfrumuseare


9602 1,250,421

607Activiti de pompe funebre i similare


9603 5,750,799

608Activiti de ntreinere corporal


9604 1,000,400

609Alte activiti de servicii n.c.a.


9609 2,750,547

*ST*
BC* - baza de calcul
Not: 1. Dac n perioada urmtoare va ncepe activitatea de transport spaial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activiti se va asimila cu
tariful pentru clasa CAEN 5110.
2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaz cu tariful clasei 9609.
3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaz cu tariful clasei 8421.
-------------