Sunteți pe pagina 1din 59

1

HOTRRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc
Forma sintetic la data 25-Sep-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 129 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei
de munc,


Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2
Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr.
1.010/2001 privind declararea lunar a obligaiilor de plat la bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de omaj, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.
-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul muncii i solidaritii sociale,
Marian Srbu
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
Ministrul administraiei publice,
Octav Cozmnc


ANEX:
NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare a
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca
Forma sintetic la data 25-Sep-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 18-Mar-2002 actul a fost aprobat de Hotarirea 174/2002 )


Prezentele norme metodologice, denumite n continuare norme reglementeaza
punerea n aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Art. 1
Sistemul de indicatori statistici prevazuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita
n continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul
2

National de Statistica, n colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, si se
aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui
Institutului National de Statistica, n termen de 30 de zile de la data intrarii n
vigoare a prezentelor norme.
Art. 2
Tematica cercetarilor statistice speciale prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege,
precum si metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale se avizeaza,
potrivit legii, de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al ministrului
muncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea
Fortei de Munca.
Art. 3
(1)Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se ntelege
locurile de munca devenite disponibile ca urmare a ncetarii raporturilor de munca
sau de serviciu, precum si locurile de munca nou create.
(2)Comunicarea de ctre angajatori a locurilor de munc vacante se va
face pe suport de hrtie sau n format electronic, pe suport magnetic ori e-
mail, conform formularului prevzut n anexa nr. 1.
(la data 23-Jun-2004 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 4
(1)Furnizorii de servicii prevzui la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica
ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau, dup caz, a
municipiului Bucureti, pn la data de 5 a fiecrei luni pentru luna
expirat, date privind omerii mediai i ncadrai n munc.
(2)Comunicarea prevzut la alin. (1) se va face pe suport de hrtie sau n
format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului
prevzut n anexa nr. 2.
(la data 23-Jun-2004 Art. 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 5
Prin motive neimputabile, n sensul art. 17 alin. (1) din lege, se nelege:
a)ncetarea raportului de munc n temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) i j), art.
61 lit. c) i d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)ncetarea raportului de munc la iniiativa angajatorului, prin notificare
scris, n temeiul art. 31 alin. (4
1
) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c)ncetarea de drept a raportului de munc al asistentului personal al
persoanei cu handicap grav n cazul decesului persoanei cu handicap grav,
n temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu
modificrile ulterioare;
d)ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu excepia cazului n care
funcionarul public nu mai ndeplinete condiia prevzut la art. 54 lit. a)
din aceeai lege;
e)ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) i h) i
art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
f)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe baz
de contract cnd sunt clasai inapt pentru serviciu militar sau apt
limitat de ctre comisiile de expertiz medico-militar;
3

g)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe baz
de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Aprrii Naionale i
ale Ministerului Administraiei i Internelor;
h)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe baz
de contract care nu mai ndeplinesc condiiile specifice, stabilite prin ordin
al ministrului aprrii naionale, respectiv al ministrului administraiei i
internelor, pentru ocuparea funciei;
i)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari angajai pe baz
de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau
nivelului de secretizare a informaiilor la care urmeaz s aib acces de
ctre autoritile competente;
j)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari la expirarea
termenului contractului, n situaia n care nu sunt posibiliti de rennoire,
din cauza reducerii funciilor ca urmare a desfiinrii, restructurrii sau a
dislocrii unitii, precum i n situaia n care una dintre pri nu mai
opteaz pentru rennoirea contractului;
k)ncetarea contractului soldailor i gradailor voluntari la mplinirea
limitei de vrst n serviciu, stabilit prin ordin al ministrului aprrii
naionale.
(la data 30-Apr-2009 Art. 5 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 6
Veniturile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. f) i la art. 34 alin. (1) lit. b) i
alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determin prin
raportarea venitului impozabil, certificat de ctre organele fiscale
teritoriale subordonate Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la
numrul de luni aferente unui an fiscal.
(la data 30-Apr-2009 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 7
Reintegrarea n munca, dispusa prin hotarre judecatoreasca definitiva, nu mai este
posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat
patrimoniul unitatii la care persoana a fost ncadrata n munca anterior, n situatia
n care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.
Art. 8
(1)Persoanele prevzute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se consider c
nu au reuit sau nu au putut s se ncadreze n munc dac fac dovada c
n perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au nregistrat la ageniile
pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti ori
la ali furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuprii forei de
munc, acreditai n condiiile legii sau care nu se supun potrivit legii
condiiei de acreditare, n vederea medierii pentru ncadrare n munc.
(2)Dovada nregistrrii la furnizorii de servicii specializate pentru
stimularea ocuprii forei de munc, prevzui la alin. (1), se face cu o
adeverin eliberat de furnizori, prin care se certific data nregistrrii
persoanei n evidenele proprii.
(la data 22-Feb-2011 Art. 8 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 113/2011 )
(la data 23-Jun-2004 Art. 9 abrogat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 10
Pentru a se asigura n sistemul asigurarilor pentru somaj, n conditiile legii,
persoanele prevazute la art. 20 din lege pot ncheia cu agentia pentru ocuparea
fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, n a carei raza si au
4

domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului
prezentat n anexa nr. 3.
(2)n vederea ncheierii unui contract de asigurare pentru omaj, calitatea
de asigurat n sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale,
precum i n sistemul asigurrilor sociale de sntate se dovedete cu
contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind
dobndirea calitii de asigurat n cadrul acestor sisteme de asigurri
sociale, eliberat de instituiile competente potrivit legii, n original i copie.
(la data 20-Jan-2006 Art. 10 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 11
(1)n vederea ncheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele
prevazute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene
sau a municipiului Bucuresti pot mputernici agentiile locale pentru ocuparea fortei
de munca n a caror raza persoanele si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2)mputernicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocuparea
fortei de munca prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea
fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 12
Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, prevzut la art. 22
alin. (2) din lege ca limit inferioar a venitului lunar la care se pot asigura
persoanele prevzute la art. 20 din lege i la care se calculeaz contribuia
datorat bugetului asigurrilor pentru omaj, este salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat stabilit prin hotrre a Guvernului, n vigoare
n luna pentru care se pltete aceast contribuie.
(la data 20-Jan-2006 Art. 12 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1859/2005 )
(la data 23-Jun-2004 Art. 13, litera J. abrogat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 934/2004 )
(la data 18-Feb-2008 Art. 13 abrogat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 149/2008 )
(la data 01-Jan-2011 Art. 14 abrogat de Art. VII, litera A. din Ordonanta urgenta 117/2010 )
Art. 15
(1)omerii prevzui la art. 17 din lege, care realizeaz venituri din
activiti autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaie de omaj n
condiiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dac dovedesc c
acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depesc valoarea
indicatorului social de referin al asigurrilor pentru omaj i stimulrii
ocuprii forei de munc n vigoare n luna pentru care se face dovada.
(2)Prin activiti autorizate potrivit legii se nelege activitile economice
desfurate de persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i/sau
ntreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale
potrivit dispoziiilor legale speciale.
(la data 30-Apr-2009 Art. 15 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 16
Prin nu ndeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1)
lit. c) din lege, se ntelege:
a)nendeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de vrsta;
b)situaia n care persoana nu beneficiaz de pensie de invaliditate;
(la data 23-Jun-2004 Art. 16, litera B. modificat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 934/2004 )
c)nesolicitarea pensionarii anticipate, daca sunt ndeplinite conditiile prevazute de
lege.
Art. 17
(1)n aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1
2
) din lege, stagiul de cotizare
aferent unui contract individual de munc cu timp parial se stabilete ca
5

raport ntre timpul de munc pentru care a fost ncheiat contractul
individual de munc cu timp parial i durata normal a timpului de munc.
(2)n aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1
3
) din lege, stagiul de cotizare
aferent unui contract de munc temporar se stabilete lundu-se n
considerare att durata fiecrei misiuni prevzute n contractul de munc
temporar, ct i timpul n care persoanele se afl la dispoziia agentului
de munc temporar, ntre misiuni.
(la data 23-Jun-2004 Art. 17 modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 18
(1)n vederea certificrii stagiilor de cotizare i a stabilirii dreptului la
indemnizaie de omaj, angajatorii au obligaia de a elibera persoanelor
crora le nceteaz raporturile de munc sau de serviciu o adeverin din
care s rezulte baza lunar de calcul al contribuiei individuale la bugetul
asigurrilor pentru omaj, stabilit potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale
obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru fiecare lun din ultimele 12 luni, nainte de
data ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu, pentru care acetia au
reinut i au virat la bugetul asigurrilor pentru omaj contribuia
individual prevzut la art. 27 din lege i au pltit contribuia datorat de
angajator prevzut la art. 26 din lege, potrivit modelului prevzut n
anexa nr. 26, precum i, dup caz, urmtoarele:
a)dac nregistreaz debite la bugetul asigurrilor pentru omaj;
b)perioada pentru care nu s-au pltit contribuiile la bugetul asigurrilor
pentru omaj i suma aferent acestei perioade;
c)dac se regsesc n una dintre situaiile prevzute la art. 34 alin. (2) din
lege.
(la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 )
(2)Adeverina prevzut la alin. (1) va conine i date cu privire la
perioadele n care s-a prestat activitatea, perioadele n care raporturile de
munc sau de serviciu au fost suspendate, precum i data i motivul
ncetrii acestora, date care se verific i se certific de ageniile pentru
ocuparea forei de munc pe baza nscrisurilor efectuate n carnetul de
munc, pentru perioadele pn la data de 31 decembrie 2010, i pe baza
informaiilor care se pun la dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de
munc de inspecia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31
decembrie 2010.
(la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 )
(3)Adeverina prevzut la alin. (1) se verific i se certific n ceea ce
privete datele referitoare la baza de calcul al contribuiei individuale la
bugetul asigurrilor pentru omaj de ageniile pentru ocuparea forei de
munc, pe baza informaiilor cuprinse n declaraiile lunare privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena
nominal a persoanelor asigurate, prevzute la titlul IX
2
Contribuii
sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispoziia ageniilor pentru
ocuparea forei de munc electronic, din sistemul informatic al Ministerului
Finanelor Publice.
(la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 )
(4)n situaia n care pn la data de 31 decembrie 2010 nu exist ntocmit
carnet de munc, dovada existenei unor raporturi de munc sau de
6

serviciu pn la data de 31 decembrie 2010 se efectueaz cu alte acte
prevzute de lege.
(la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 )
(5)n situaia n care sunt identificate neconcordane ntre coninutul
adeverinei i informaiile din cuprinsul declaraiilor prevzute la alin. (3)
depuse de angajator i/sau nscrisurile efectuate n carnetul de munc
pn la data de 31 decembrie 2010 ori se constat c angajatorul nu a
depus potrivit prevederilor legale declaraia lunar, ageniile pentru
ocuparea forei de munc solicit n scris angajatorului corectarea
respectivelor documente i depunerea lor la agenia pentru ocuparea forei
de munc n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii, cu
excepia declaraiei lunare care se depune potrivit titlului IX
2
Contribuii
sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 18, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 113/2011 )
(6)Modelul adeverinei, prevzut n anexa nr. 26, se poate modifica sau
completa prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei,
care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(la data 15-Mar-2006 Art. 18 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 312/2006 )
(7)Neeliberarea de ctre angajator a adeverinei prevzute la alin. (1)
constituie contravenie, potrivit art. 113 lit. j) din lege, i se sancioneaz
cu amenda prevzut la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de ctre organele
de control msuri active ale structurilor teritoriale ale Ageniei Naionale
pentru Ocuparea Forei de Munc care au competena constatrii i
sancionrii celorlalte contravenii prevzute de lege.
(la data 30-Apr-2009 Art. 18, alin. (6) completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 19
(1)Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie
2002 se face de ctre ageniile pentru ocuparea forei de munc, potrivit
art. 36 din lege, n baza certificatului ntocmit conform modelului prevzut
n anexa nr. 5.
(2)Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie
2002 se face, dup caz, pe baza:
a)declaraiei lunare privind evidena nominal a asigurailor i a
obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj i a adeverinei
eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, dup caz, doar pe baza
adeverinei eliberate de angajator potrivit art. 18, n cazul n care se
constat c angajatorul nu a depus declaraia, pentru persoanele care au
fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevzute la art. 19 din lege;
b)contractului de asigurare pentru omaj prin nsumarea lunilor pentru
care s-a achitat contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj, pentru
persoanele care au fost asigurate n baza unui contract de asigurare pentru
omaj.
(3)Certificarea stagiilor de cotizare prevzute la alin. (2) se face de ctre
ageniile pentru ocuparea forei de munc prin certificatul ntocmit
conform modelului prevzut n anexa nr. 25.
(4)Procedura privind declararea lunar de ctre angajatori a evidenei
nominale a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor
pentru omaj este cea stabilit la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 19, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 113/2011 )
7

Art. 19
1

(1)Prin salariu de baz lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare,
prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se nelege baza lunar de
calcul al contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj
prevzuta la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.
571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pe ultimele 12 luni n
care s-a realizat stagiul de cotizare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 19^1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 113/2011 )
(2)Pentru persoanele care au fost asigurate n baza unui contract de
asigurare pentru omaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea
unei cote procentuale difereniate n funcie de stagiul de cotizare,
prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea n vedere venitul
lunar declarat n contractul de asigurare pentru omaj la care aceste
persoane s-au asigurat, potrivit legii, i la care s-a calculat i s-a pltit
contribuia datorat bugetului asigurrilor pentru omaj prevzut la art.
28 din lege.
(la data 15-Mar-2006 Art. 19^1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 312/2006 )
(3)Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natur profesional
pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.
571/2003 i alte msuri financiar-fiscale, aprobat prin Legea nr.
279/2010, cu modificrile ulterioare, s-a datorat i s-a pltit contribuia
individual de asigurri pentru omaj, la determinarea sumei calculate prin
aplicarea unei cote procentuale difereniate n funcie de stagiul de
cotizare, prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea n vedere
veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de
persoanele asigurate obligatoriu pentru activitile desfurate pe baza
contractelor de drepturi de autor i drepturi conexe definite potrivit art. 7
alin. (1) pct. 13
1
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, i/sau pe baza contractelor/conveniilor ncheiate potrivit
Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport ntre cota de contribuie
individual de asigurri pentru omaj i cota de contribuie datorat la
bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit legii, de ctre persoanele
asigurate n baza contractului de asigurare pentru omaj.
(4)ncepnd cu declararea contribuiilor sociale datorate conform legii,
potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.
571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, numrul de zile cu
norm ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare,
pe baza informaiilor cuprinse n declaraiile lunare privind obligaiile de
plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, i
puse la dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de munca, pe cale
electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanelor Publice, se
calculeaz prin mprirea numrului de ore efectiv lucrate n lun, n care
se includ i orele suspendate n lun pentru incapacitate temporar de
munc suportat de angajator, conform legii, la numrul de ore
reprezentnd timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau
6 ore). Rezumatul obinut se coreleaz cu numrul de zile lucrtoare n
lun. n situaia n care rezultatul obinut este egal cu numrul de zile
lucrtoare n lun, stagiul de cotizare este egal cu o lun. n situaia n
care rezultatul obinut este mai mic dect numrul de zile lucrtoare n
8

lun, la stabilirea stagiului de cotizare se iau n considerare numai zilele cu
norm ntreag lucrate n lun, calculate potrivit modalitii de calcul. n
situaia n care rezultatul obinut ca urmare a aplicrii formulei este
exprimat n fraciuni de zile cu norm ntreag lucrat n lun, orele care
corespund unei fraciuni de zile cu norm ntreag lucrat n lun vor fi
considerate ca o zi cu norm ntreag lucrat n lun.
(5)Pentru asiguraii cu mai multe contracte individuale de munc, numrul
de zile cu norm ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de
cotizare, se obine prin nsumarea numrului de zile cu norm ntreag
lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform
alin. (4), pentru fiecare contract individual de munc.
(6)Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele n care
se aplic scutire de la plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru
omaj i constituie stagiu de cotizare fr plata contribuiei, potrivit
dispoziiilor legale, numrul de zile cu norm ntreaga lucrate n lun,
folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaz cu formula:
numrul de ore efectiv lucrate n lun, n care se includ i orele suspendate
n lun pentru incapacitate temporar de munc suportat de angajator
conform legii, la care se adaug numrul de ore suspendate n lun n
temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru care se beneficiaz de scutire de la plata
contribuiilor sociale la bugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile legii,
iar rezultatul se mparte la numrul de ore reprezentnd timpul normal de
lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
(7)Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru
care se aplic scutirea de la plata contribuiei datorate de angajator la
bugetul asigurrilor pentru omaj n condiiile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor msuri n vederea
stimulrii crerii de noi locuri de munc i diminurii omajului n anul
2010, aprobat prin Legea nr. 185/2010, numrul de zile cu norm
ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se
calculeaz cu formula: numrul de ore efectiv lucrate n lun, n care se
includ i orele suspendate n lun pentru incapacitate temporar de munc
suportat de angajator, conform legii, la care se adaug numrul de ore
suspendate n lun, conform legii, n care nu se includ orele suspendate
pentru incapacitate temporar de munc suportat de angajator conform
legii, iar rezultatul se mparte la numrul de ore reprezentnd timpul
normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
(8)Pentru persoanele care realizeaz venituri din drepturi de autor i
drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13
1
din Legea nr.
571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru
persoanele care realizeaz venituri din activiti profesionale desfurate
n baza contractelor/ conveniilor ncheiate potrivit Codului civil,
perioadele n care s-au datorat i s-au pltit contribuiile individuale de
asigurri pentru omaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de
cotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj, potrivit art. III alin. (25)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010, aprobat prin Legea
nr. 279/2010, cu modificrile ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 19^1, alin. (2) completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 113/2011 )


9

Art. 20
Prin a cuta activ un loc de munc, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege,
se nelege a dovedi c persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de
munc la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a
municipiului Bucureti la care se afl n eviden, n afara datei programrii
lunare, sau la ali furnizori de servicii specializate pentru stimularea
ocuprii forei de munc, acreditai n condiiile legii, n vederea medierii
pentru ncadrare n munc.
(la data 23-Jun-2004 Art. 20 modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 20
1

(1)Obligaia prevzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se consider
ndeplinit n situaia n care ntiinarea n scris cu privire la apariia strii
de incapacitate temporar de munc n cazul persoanei beneficiare de
indemnizaie de omaj se realizeaz prin transmiterea, n termen de 24 de
ore de la data acordrii concediului medical, a unei declaraii pe propria
rspundere din care s rezulte seria i numrul certificatului de concediu
medical, data acordrii acestuia, numele medicului prescriptor i unitatea
n care funcioneaz acesta, datele de identificare ale persoanei creia i s-a
eliberat certificatul de concediu medical i adresa la care aceasta persoan
va locui pe perioada valabilitii concediului medical.
(2)Declaraia pe propria rspundere prevzut la alin. (1) se poate
transmite prin una dintre urmtoarele modaliti de comunicare: fax,
pot, e-mail sau prin depunerea acesteia la agenia pentru ocuparea forei
de munc unde este nregistrat persoana beneficiar de indemnizaie de
omaj, n numele acestei persoane, de ctre un membru de familie sau,
dup caz, de ctre o alt persoan.
(3)Termenul de 24 de ore de la data acordrii concediului medical prevzut
la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege i la alin. (1) din prezentul articol se
ndeplinete la sfritul zilei urmtoare datei n care s-a acordat concediul
medical, n situaia n care aceasta nu este declarat zi nelucrtoare, sau n
prima zi lucrtoare, n situaia n care acordarea concediului medical s-a
realizat n zilele declarate nelucrtoare, sau la mplinirea termenului.
(la data 22-Feb-2011 Art. 20 completat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 113/2011 )
Art. 21
Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a
comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului
Bucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj carora li s-a stabilit dreptul la pensie,
n termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privind
punerea n plata a pensiei.
Art. 22
Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motivele
prevazute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnata
de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a
municipiului Bucuresti.
Art. 23
(1)Indemizatia de somaj prevazuta la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din lege
se acorda integral daca beneficiarul s-a aflat n somaj pe ntreaga perioada a lunii
respective.
(2)Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de luna, prevazuta la art. 43 alin. (2) din
lege, se calculeaza prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) si
art. 40 alin. (1) din lege la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar
10

rezultatul se nmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care somerul
beneficiaza de indemnizatia de somaj.
Art. 24
(1)ncetarea platii indemnizatiei de somaj n situatia prevazuta la art. 44 lit. b) din
lege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul
de nmatriculare al unei societati comerciale anterior datei nregistrarii cererii
pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
(2)ncetarea plii indemnizaiilor de omaj pentru motivul prevzut la art.
44 lit. b) din lege se face cu data de nti a lunii n care beneficiarul a
realizat venituri mai mari dect valoarea indicatorului social de referin al
asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc n vigoare.
(la data 30-Apr-2009 Art. 24, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 449/2009 )
(3)n cazul persoanelor crora le-a ncetat plata indemnizaiei de omaj
pentru motivul prevzut la art. 44 lit. b) din lege i care ncheie un nou
contract de asigurare, perioada de cotizare realizat anterior acordrii
indemnizaiei de omaj se ia n calcul la realizarea stagiului minim de
cotizare prevzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, n condiiile prevzute
la art. 37
1
din lege.
(la data 22-Feb-2011 Art. 24, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 113/2011 )
(4)Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizatiei de somaj
care dobndesc autorizatia de functionare sau certificatul de nmatriculare al unei
societati comerciale dupa data nregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de
somaj.
Art. 25
Prin refuz nejustificat, prevzut la art. 44 lit. d) i e) din lege, se nelege
situaia n care beneficiarul indemnizaiei de omaj nu accept soluiile
legate de ncadrarea n munc sau, dup caz, calificarea ori recalificarea
sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum i situaia n care nu a
prezentat dovada prevzut la art. 41 alin. (1
2
) din lege.
(la data 22-Feb-2011 Art. 25 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 113/2011 )
Art. 26
Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai daca beneficiarul indemnizatiei de
somaj a anuntat n scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a
municipiului Bucuresti n a carei evidenta se afla despre plecarea sa n strainatate.
Art. 27
(1)Masura suspendarii platii indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 45 alin. (1)
lit. a) din lege, pentru nendeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a)
din lege, se revoca n situatia n care beneficiarul probeaza cu acte justificative ca
nu si-a ndeplinit aceasta obligatie din motive neimputabile lui.
(2)Se considera motive neimputabile beneficiarului urmatoarele situatii:
a)nasterea unui copil;
b)casatorie;
c)mbolnavire;
d)decesul sotului, sotiei sau al rudelor pna la gradul al doilea inclusiv;
e)forta majora.
(3)Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevazute la alin. (1) n
termen de 30 de zile de la data prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.
Art. 28
Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a ncetarii platii indemnizatiei de
somaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru
ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
11

Art. 29
n sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile banesti cuvenite somerilor cu titlu
de indemnizatie de somaj pot face obiectul executarii silite pentru debite provenite
din plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de
ntretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea
daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, precum si n cazurile
prevazute de dispozitii legale speciale.
Art. 29
1

Acordarea msurii de sprijin prevzute la art. 48
1
din lege se face n baza
schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborat cu respectarea
reglementrilor n domeniu, instituit prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, care se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^1 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 449/2009 )
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^2 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^3 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^4 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^5 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )
(la data 30-Apr-2009 Art. 29^6 abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 30
Prin concediere colectiv se nelege concedierea colectiv definit potrivit
art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(la data 30-Apr-2009 Art. 30 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 31
(1)Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti
pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevazute la art. 51 din lege,
oricarei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.
(2)Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform
modelului prezentat n anexa nr. 6.
Art. 32
Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiile
pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizorii
de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se ncheie
conform modelului prezentat n anexa nr. 7.
Art. 33
Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor n scopul
stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului
care a comunicat locul de munca vacant, n functie de criteriile impuse de acesta si
cu respectarea prevederilor legale.
Art. 34
(1)Pentru a fi luati n evidenta n vederea medierii somerii prevazuti la art. 61 alin.
(2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a
municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 8, urmnd
ca, n cazul nencadrarii lor n munca, cererea sa fie rennoita la un interval de 6
luni.
(2)n aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiaz de
serviciile de mediere gratuite i persoanele prevzute la art. 16 lit. c)-f) din
lege, dac depun la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau
a municipiului Bucureti o cerere conform modelului prevzut n anexa nr.
9.
(la data 23-Jun-2004 Art. 34, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 19. din Hotarirea 934/2004 )
12

Art. 35
(1)Programele de formare profesionala prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, prin
care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele
aflate n cautarea unui loc de munca, se organizeaza tinndu-se seama de
profilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, dupa cum urmeaza:
a)la cererea expres a angajatorilor care doresc s ncadreze persoane
aflate n cutarea unui loc de munc sau s asigure formare profesional
persoanelor angajate, aflate n una dintre situaiile prevzute la art. 66
alin. (2) din lege;
(la data 23-Jun-2004 Art. 35, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea
934/2004 )
b)la cererea persoanelor care doresc s presteze o activitate autorizat
conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate
n una dintre situaiile prevzute la art. 66 alin. (2) din lege;
(la data 23-Jun-2004 Art. 35, alin. (1), litera B. modificat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea
934/2004 )
c)pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozat
de forta de munca.
(2)Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare
profesionala si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii,
n vederea adaptarii pregatirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.
Art. 36
(1)Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregatire profesionala,
organizate n conditiile legii, sunt admise persoane apte de munca, avnd nivelul de
pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera,
prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru
ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(2)Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala
se va tine seama de nivelul general de pregatire, dovedit prin acte de studii.
(3)La programele de formare profesional organizate pentru calificri de
nivelul I, prevzute n Nomenclatorul calificrilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin
Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului
educaiei, cercetrii i tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise i
persoane care nu au absolvit nvmntul obligatoriu.
(la data 23-Jun-2004 Art. 36, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotarirea 934/2004 )
(la data 23-Jun-2004 Art. 36, alin. (4) abrogat de Art. 1, punctul 22. din Hotarirea 934/2004 )
(5)Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti
pot organiza programe de formare profesionala speciale pentru persoanele cu
capacitate de munca diminuata sau pentru persoanele cu handicap.
(6)Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap vor fi
cuprinse n programele de formare profesionala la recomandarea medicului
specialist, potrivit legii.
Art. 36
1

Persoanele nregistrate la ageniile pentru ocuparea forei de munc, care
desfoar activiti n mediul rural i nu realizeaz venituri lunare sau
realizeaz venituri lunare mai mici dect valoarea indicatorului social de
referin al asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc
n vigoare, beneficiaz n mod gratuit de servicii de formare profesional,
dac dovedesc c acele venituri nu depesc valoarea indicatorului social
de referin al asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de
13

munc n vigoare n luna pentru care se face dovada.
(la data 30-Apr-2009 Art. 36^1 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 36
2

(1)n vederea aplicrii prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, ageniile
pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti
organizeaz programe de formare profesional, n colaborare cu unitile
subordonate Direciei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului
Justiiei.
(2)n vederea participrii la programele de formare profesional prevzute
la alin. (1), unitile subordonate Direciei Generale a Penitenciarelor din
cadrul Ministerului Justiiei vor asigura selecia persoanelor aflate n
detenie.
(3)Selecia prevzut la alin. (2) se va realiza att pe baza criteriilor
specifice de selecie, ct i din punct de vedere medical i al nivelului de
pregtire, precum i n funcie de perioada rmas de executat pn la
eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe ntreaga durat a
programului de formare profesional.
Art. 36
3

(1)Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66
1
alin. (2) lit. d)
din lege, se nelege:
a)nu exist mijloace de transport n comun de la domiciliu la locul de
desfurare a programului de formare profesional;
b)mijloacele de transport n comun existente nu pot asigura deplasarea
persoanei cu cel mult dou ore nainte i dup orele de curs pe traseul de
la domiciliu la locul de pregtire.
(2)Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregtire,
potrivit art. 66
1
alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de
transport se face pentru cel mult patru deplasri, pe traseul cel mai scurt
de la domiciliu la locul de cazare, n cursul unei luni, n condiiile prevzute
de reglementrile n vigoare pentru salariaii instituiilor publice i regiilor
autonome cu specific deosebit, pe perioada delegrii i detarii n alt
localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul
serviciului.
(la data 23-Jun-2004 Art. 36 completat de Art. 1, punctul 23. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 37
(1)Persoanele aflate n cutarea unui loc de munc, prevzute la art. 66
alin. (1) din lege, care urmeaz programele de formare profesional, au
urmtoarele obligaii:
a)s participe la toate activitile cuprinse n programul de formare
profesional, s ndeplineasc toate cerinele prevzute de acesta i s se
prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;
(la data 20-Jan-2006 Art. 37, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea
1859/2005 )
b)s restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare
profesional prevzute la art. 66
1
alin. (2) i (3) din lege, dac nu se
prezint la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepia
cazului n care neprezentarea se datoreaz unor motive neimputabile
persoanei;
c)s restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare
profesional prevzute la art. 66
1
alin. (2) i (3) din lege, dac, dup
14

absolvire, refuz nejustificat ncadrarea n munc oferit de agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti.
(2)Obligaia prevzut la alin. (1) lit. a) i b) revine i persoanelor
prevzute la art. 66 alin. (2) din lege.
(3)Se consider motive neimputabile persoanei, n sensul alin. (1) lit. b),
urmtoarele situaii:
a)naterea unui copil;
b)cstorie;
c)mbolnvire;
d)decesul soului, soiei sau rudelor pn la gradul al doilea inclusiv;
e)ndeplinirea obligaiilor militare;
f)fora major.
(4)Situaiile prevzute la alin. (3) se probeaz cu acte justificative, n
termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la
data reexaminrii.
(5)Persoanele prevzute la art. 66 alin. (1) i (2) din lege, care urmeaz
programe de formare profesional finanate din bugetul asigurrilor pentru
omaj, se pot retrage de la aceste programe, fr a suporta cheltuielile
efectuate pentru serviciile de formare profesional, pentru a se ncadra n
munc, pentru a ncepe o activitate economic n condiiile legii sau n
cazul n care starea sntii nu le permite continuarea programului, dac
dovedesc c se afl n una dintre aceste situaii cu actul privind ncadrarea
n munc, autorizaia de funcionare sau certificatul de nmatriculare,
respectiv cu acte medicale.
(6)Dac numrul absenelor nemotivate depete 10 % din totalul orelor
prevzute n programa de pregtire, cursantul va fi exmatriculat, fr a
mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat s restituie
cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesional pn la data
exmatriculrii sale, urmnd, dup caz, s i fie ncetat plata indemnizaiei
de omaj conform art. 44 lit. e) din lege.
(la data 23-Jun-2004 Art. 37 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 934/2004 )
(7)Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a
persoanelor care particip la programe de formare profesional gratuite,
din alte motive dect cele prevzute la alin. (3), constituie refuz
nejustificat n sensul art. 25 i, dup caz, atrage ncetarea plii
indemnizaiei de omaj conform art. 44 lit. e) din lege.
(la data 20-Jan-2006 Art. 37 completat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 38
(1)n cazul n care formarea profesional se realizeaz, potrivit art. 67
alin. (2) din lege, de ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene
sau a municipiului Bucureti, prin furnizori de formare profesional,
autorizai n condiiile legii, selectarea acestora se va face prin procedura
de cerere de ofert, n condiiile legislaiei privind achiziiile publice.
(2)Selecia furnizorilor prin procedura de cerere de ofert se organizeaz,
de regul, o singur dat pe an pentru fiecare program de formare
profesional, n ocupaiile, meseriile i profesiile cuprinse n Planul
naional de formare profesional.
(la data 23-Jun-2004 Art. 38 modificat de Art. 1, punctul 25. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 39
n aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de
calificare, recalificare, perfectionare si specializare pentru ocupatii sau meserii
15

neincluse n Clasificarea ocupatiilor din Romnia este necesar ca cei interesati sa
solicite avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 40
(1)Drepturile prevzute la art. 72 din lege se acord numai dac
persoanele ndreptite vor depune la agenia pentru ocuparea forei de
munc judeean sau a municipiului Bucureti, unde se afl n eviden, n
termen de maximum 60 de zile de la data ncetrii dreptului la
indemnizaie de omaj ca urmare a angajrii, urmtoarele documente:
a)cerere conform modelului prevzut n anexa nr. 10;
b)ntiinare emis de angajator privind ncadrarea n munc;
c)actul n baza cruia au fost ncadrate n munc, n copie;
d)document emis de angajator, din care s rezulte c n ultimii 2 ani acesta
nu a mai fost n raporturi de munc sau de serviciu cu persoana respectiv.
(2)Sumele nencasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului
general de prescripie de 3 ani, prevzut de lege.
(la data 23-Jun-2004 Art. 40 modificat de Art. 1, punctul 26. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 41
(1)Beneficiarul drepturilor prevazute la art. 72 din lege va depune lunar, pna la
data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de
munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla n evidenta dovada
emisa de angajator din care sa reiasa ca a fost ncadrat n munca.
(2)n situatia n care beneficiarul nu prezinta n termenul prevazut la alin. (1)
dovada ncadrarii n munca, plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va
face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna n
care beneficiarul a prezentat dovada.
Art. 42
Nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 72 din lege persoanele care, n
perioada pentru care erau ndreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, si
pierd calitatea de angajat, cu exceptia persoanelor aflate n situatia prevazuta la
art. 73 alin. (1) din lege.
Art. 42
1

Persoanele aflate n situaia prevzut la art. 73 alin. (1) din lege vor
depune o dat cu dovada ncadrrii n munc, prevzut la art. 41 alin. (1),
i documentele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) i d).
(la data 23-Jun-2004 Art. 42 completat de Art. 1, punctul 27. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 43
Calculul pentru fractiuni de luna al drepturilor mentionate la art. 72 din lege se face
conform regulii prevazute pentru indemnizatia de somaj la art. 23 alin. (2) din
prezentele norme.
Art. 43
1

(1)Dreptul sub form de prim, prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege, se
acord absolvenilor care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a)sunt absolveni ai instituiilor de nvmnt sau absolveni ai colilor
speciale, n vrst de minimum 16 ani, nregistrai la ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, n a
cror raz teritorial i au domiciliul sau, dup caz, reedina;
b)nu se regsesc n una dintre situaiile prevzute la art. 73
1
alin. (5) din
lege;
c)nu au avut raporturi de munc sau de serviciu n perioada cuprins ntre
absolvirea studiilor i ncadrarea n munc;
16

d)se ncadreaz n munc potrivit art. 73
1
alin. (1) din lege n termen de 12
luni de la data absolvirii.
(2)Pentru acordarea primei prevzute la art. 73
1
alin. (1) din lege,
persoanele ndreptite vor depune la agenia pentru ocuparea forei de
munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, unde se afl n
eviden, n termen de maximum 60 de zile de la data angajrii dup
absolvirea studiilor, urmtoarele documente:
a)cerere conform modelului prevzut n anexa nr. 23;
b)actul de identitate al absolventului, n copie;
c)actul de absolvire a instituiei de nvmnt, n copie;
d)ntiinare emis de angajator privind ncadrarea n munc;
e)actul n baza cruia absolventul a fost ncadrat n munc, n copie;
f)declaraie pe propria rspundere a absolventului c la data absolvirii
studiilor i n perioada cuprins ntre aceast dat i ncadrarea n munc
nu a avut raporturi de munc sau de serviciu, precum i c la data
solicitrii dreptului nu urmeaz o form de nvmnt;
g)declaraie pe propria rspundere a angajatorului din care s rezulte c n
ultimii 2 ani acesta nu a mai fost n raporturi de munc sau de serviciu cu
persoana respectiv i nu are obligaia, potrivit legii, de a o angaja;
h)angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege,
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu,
potrivit legii.
(3)Termenul prevzut la alin. (2) este termen de decdere din dreptul de a
beneficia de prima prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege.
(4)Dreptul sub form de prim, prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege, se
acord o singur dat pentru fiecare dintre urmtoarele niveluri din cadrul
sistemului naional de nvmnt reglementat prin Legea nvmntului
nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
a)nvmnt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau coala de arte
i meserii;
b)nvmnt secundar superior sau nvmnt postliceal;
c)nvmnt superior.
Art. 43
2

(1)n cazul ncadrrii n munc ntr-o localitate din alt jude, dreptul sub
form de prim, prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege, se acord de agenia
pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului
Bucureti, unde beneficiarul s-a aflat n eviden, urmnd ca dosarul
acestuia s fie transferat la agenia pentru ocuparea forei de munc n a
crei raz i stabilete noul domiciliu, care va acorda, dup caz, i celelalte
drepturi prevzute de lege i va urmri respectarea obligaiilor ce decurg
din acordarea drepturilor.
(2)Trimestrial, pn la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior,
beneficiarii drepturilor prevzute la art. 73
1
alin. (1) din lege sunt obligai
s prezinte la ageniile pentru ocuparea forei de munc la care sunt
nregistrai sau, dup caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile
emise de angajator c sunt ncadrai.
(3)Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu
confirmare de primire.
(4)Beneficiarilor care nu prezint sau nu transmit dovada menionat la
alin. (2) li se va cere, n scris, de ctre agenia pentru ocuparea forei de
17

munc s prezinte aceast dovad n termen de 15 zile de la data primirii
comunicrii.
(5)Dac dup dou astfel de comunicri absolventul nu prezint actul
doveditor, agenia pentru ocuparea forei de munc va contacta
angajatorul cu care s-a ncheiat raportul de munc sau de serviciu, pentru
clarificarea statutului acestuia, i, n funcie de constatrile fcute, se vor
adopta msuri n conformitate cu prevederile legale.
Art. 43
3

(1)Dreptul prevzut la art. 73
1
alin. (2) din lege se acord absolvenilor
care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a)li s-a stabilit dreptul la indemnizaie de omaj, potrivit legii;
b)nu se regsesc n una dintre situaiile prevzute la art. 73
1
alin. (5) din
lege;
c)se ncadreaz n munc potrivit art. 73
1
alin. (1) din lege;
d)le nceteaz plata indemnizaiei de omaj potrivit art. 44 lit. a) din lege,
ca urmare a ncadrrii n munc;
e)i menin raporturile de munc sau de serviciu cu angajatorul la care s-
au ncadrat n munc, pentru o perioad de cel puin 12 luni de la data
angajrii.
(2)Pentru acordarea dreptului prevzut la art. 73
1
alin. (2) din lege,
persoanele ndreptite vor depune la agenia pentru ocuparea forei de
munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, unde s-au aflat n
eviden sau, dup caz, la care le-a fost transferat dosarul, n termen de
maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajrii,
urmtoarele documente:
a)cerere conform modelului prevzut n anexa nr. 24;
b)actul de identitate al absolventului, n copie;
(la data 22-Feb-2011 Art. 43^3, alin. (2), litera C. abrogat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea
113/2011 )
d)declaraie pe propria rspundere a absolventului c la data absolvirii
studiilor nu avea raporturi de munc sau de serviciu, precum i c la data
solicitrii dreptului i n perioada n care se afl n plata indemnizaiei de
omaj nu urma o form de nvmnt;
e)declaraie pe propria rspundere a angajatorului din care s rezulte c n
ultimii 2 ani de la data angajrii acesta nu a mai fost n raporturi de munc
sau de serviciu cu persoana respectiv, nu avea obligaia, potrivit legii, de
a o angaja i a meninut raporturile de munc sau de serviciu ale persoanei
pentru o perioad de 12 luni, pentru absolvenii care nu au beneficiat de
prima prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege. n situaia n care absolvenii
au beneficiat de prima prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege, condiia
privind meninerea raporturilor de munc sau de serviciu pentru o
perioad de 12 luni se verific pe baza informaiilor care se pun la
dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de munc de inspecia muncii.
(la data 22-Feb-2011 Art. 43^3, alin. (2), litera E. modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea
113/2011 )
(3)Termenul prevzut la alin. (2) este termen de decdere din dreptul de a
beneficia de suma prevzut la art. 73
1
alin. (2) din lege.
(4)Dreptul prevzut la art. 73
1
alin. (2) din lege se acord dup meninerea
cu angajatorul la care s-au ncadrat n munc a raporturilor de munc sau
de serviciu pentru o perioad de cel puin 12 luni de la data angajrii de
ctre agenia pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a
18

municipiului Bucureti, unde absolventul s-a aflat n eviden sau, dup
caz, i-a fost transferat dosarul.
(5)Dreptul prevzut la art. 73
1
alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul
sub form de prim prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege, precum i cu
prima de ncadrare prevzut la art. 74 din lege sau cu prima de instalare
prevzut la art. 75 din lege.
Art. 43
4

Drepturile bneti prevzute la art. 73
1
alin. (1) i (2) din lege, stabilite i
nencasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de
prescripie de 3 ani, prevzut de lege.
(la data 20-Jan-2006 Art. 43 completat de Art. 1, punctul 14. din Hotarirea 1859/2005 )
(la data 23-Jun-2004 Art. 44 abrogat de Art. 1, punctul 28. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 45
(1)Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele
ndreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a
municipiului Bucuresti, unde se afla n evidenta, urmatoarele documente:
a)o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 11, respectiv n anexa nr. 12;
b)actul de identitate, n copie, care sa ateste domiciliul stabil;
c)dovada ncadrarii n munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea
locului de munca unde persoana urmeaza sa si desfasoare activitatea;
d)angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform
modelului prevzut n anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit
legii.
(la data 23-Jun-2004 Art. 45, alin. (1), litera D. modificat de Art. 1, punctul 29. din Hotarirea
934/2004 )
(2)Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele care se
ncadreaza n munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
(3)n cazul ncadrarii n munca ntr-o localitate din alt judet, drepturile prevazute la
art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de munca
judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat n
evidenta, urmnd ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea
fortei de munca n a carei raza si stabileste noul domiciliu, care va acorda si
celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg
din acordarea drepturilor.
(4)Drepturile prevazute la art. 72 din lege se cumuleaza cu cele prevazute la art.
74 din lege sau cu drepturile prevazute la art. 75 din lege.
(5)Drepturile prevzute la art. 74 din lege nu se cumuleaz cu cele
prevzute la art. 75 din lege.
(6)Drepturile prevzute la art. 74 sau 75 din lege se solicit n termen de
maximum 12 luni de la data ncadrrii n munc.
(la data 23-Jun-2004 Art. 45 completat de Art. 1, punctul 30. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 46
Nu constituie schimbare de domiciliu ntr-o alta localitate, n situatia prevazuta la
art. 75 din lege, daca localitatea unde persoana se ncadreaza n munca apartine
aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu sau sectoarele
municipiului Bucuresti.
(la data 23-Jun-2004 Art. 47 abrogat de Art. 1, punctul 31. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 48
Potrivit art. 78 din lege, n programele care au ca scop ocuparea temporar
a forei de munc pentru dezvoltarea comunitilor locale pot fi cuprinse
persoanele neocupate, nregistrate la ageniile pentru ocuparea forei de
munc judeene sau a municipiului Bucureti, indiferent dac beneficiaz
19

sau nu beneficiaz de indemnizaie de omaj.
(la data 23-Jun-2004 Art. 48 modificat de Art. 1, punctul 32. din Hotarirea 934/2004 )
(2)Acordarea msurii de sprijin prevzute la art. 78 din lege, n situaia n
care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face n baza schemei
de ajutor de minimis, elaborat cu respectarea reglementrilor n domeniu,
instituit prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru Ocuparea
Forei de Munc, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(la data 30-Apr-2009 Art. 48 completat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 49
(1)Pentru acordarea subveniilor prevzute la art. 78 din lege, ageniile
pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti vor
ncheia, la solicitarea autoritilor administraiei publice locale, convenii,
conform modelului prevzut n anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor
ncadrate n munc din rndul omerilor pentru executarea de activiti n
scopul dezvoltrii comunitilor locale crora li s-au atribuit contracte cu
respectarea reglementrilor n vigoare privind achiziiile publice.
(la data 23-Jun-2004 Art. 49, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 33. din Hotarirea 934/2004 )
(1
1
)n situaia n care activitile care au ca scop dezvoltarea comunitilor
locale sunt prestate de autoritile administraiei publice locale, inclusiv
prin unitile nfiinate n subordinea acestora, n temeiul raportului de
subordonare fa de acestea, fr ncheierea unui contract de prestri de
servicii, conveniile prevzute la alin. (1) se vor ncheia cu autoritile
administraiei publice locale, respectiv cu unitile din subordinea
acestora, care au calitatea de angajatori i totodat de beneficiari ai
subveniilor prevzute la art. 78 din lege.
(la data 20-Jan-2006 Art. 49, alin. (1) completat de Art. 1, punctul 15. din Hotarirea 1859/2005 )
(2)Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) sunt consiliile
locale, comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si
consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca
autoritati publice deliberative, respectiv primarul sau, dupa caz, primarul general al
municipiului Bucuresti, ca autoritate executiva, si presedintele consiliului judetean,
potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.
Art. 50
(1)n vederea ncheierii conveniei prevzute la art. 49 alin. (1), agenia
pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti va
asigura, din rndul omerilor, fora de munc solicitat de angajatori.
(2)Angajatorii sunt obligai s ncheie cu persoanele ncadrate n munc
din rndul omerilor contracte individuale de munc pe perioad
determinat de cel mult 12 luni.
(3)Contractele individuale de munc ale persoanelor ncadrate n munc
din rndul omerilor i, dup caz, contractul de achiziie public, n copii,
se anexeaz la convenia prevzut la art. 49 alin. (1).
(la data 20-Jan-2006 Art. 50, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 50
1

(1)Cuantumurile lunare ale subveniilor prevzute la art. 79 alin. (2) din
lege se acord angajatorilor pe o perioad de cel mult 12 luni, pentru
fiecare persoan ncadrat cu contract individual de munc din rndul
omerilor, proporional cu timpul efectiv lucrat, dup cum urmeaz:
a)de la data angajrii persoanei, dac convenia se ncheie n termen de 30
de zile de la aceast dat;
20

b)de la data ncheierii conveniei, dac aceasta se ncheie n termen mai
mare de 30 de zile de la data angajrii persoanei.
(la data 23-Jun-2004 Art. 50 completat de Art. 1, punctul 35. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 51
Prin sintagma contribuii de asigurri sociale datorate de angajatori,
aferente acestuia, prevzut la art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se nelege
contribuia de asigurri sociale, contribuia de asigurri pentru omaj,
contribuia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale,
contribuia pentru asigurri sociale de sntate, inclusiv contribuia pentru
concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate datorate de
angajatori, care se calculeaz la valoarea indicatorului social de referin
n vigoare n luna pentru care se face plata.
(la data 30-Apr-2009 Art. 51 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 449/2009 )
Art. 51
1

(1)Angajatorii care ncadreaz n munc, pe durat nedeterminat,
absolveni de nvmnt superior care nu au promovat examenul de
licen beneficiaz, n condiiile legii, de subvenia prevzut la art. 80 alin.
(1) lit. b) din lege.
(2)Prevederile art. 80 din lege se aplic n situaia n care angajatorii
ncadreaz n munc, pe durat nedeterminat, absolveni ai unor instituii
de nvmnt care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munc
sau de serviciu.
(la data 23-Jun-2004 Art. 51 completat de Art. 1, punctul 37. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 52
(1)Angajatorii care ncadreaz n munc absolveni ai instituiilor de
nvmnt n condiiile art. 80 din lege vor ncheia cu agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, o
convenie conform modelului prevzut n anexa nr. 15, n termen de 12 luni
de la data absolvirii studiilor.
(2)Termenul prevzut la alin. (1) este termen de decdere din dreptul de a
beneficia de msurile de stimulare prevzute la art. 80 din lege.
(3)n sensul legii, data absolvirii studiilor este data de nti a lunii
urmtoare celei nscrise n diplom sau, dup caz, n certificatul de studii
eliberat de ctre instituia de nvmnt de stat sau particular, autorizat
ori acreditat n condiiile legii, dac n cuprinsul acestora nu se specific,
n mod expres, o anumit dat de absolvire.
(4)Prin form de nvmnt, n sensul art. 83 alin. (4) din lege, se
nelege unul dintre urmtoarele niveluri din cadrul sistemului naional de
nvmnt reglementat prin Legea nvmntului nr. 84/1995,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
a)nvmnt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau coala de arte
i meserii;
b)nvmnt secundar superior sau nvmnt postliceal;
c)nvmnt superior.
(la data 20-Jan-2006 Art. 52 modificat de Art. 1, punctul 17. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 52
1

Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplic n cazul unitilor din cadrul
Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor,
Ministerului Justiiei, Serviciului Romn de Informaii, Serviciului de
Informaii Externe i Serviciului de Protecie i Paz, care au obligaia de a
ncadra n munc absolveni ai instituiilor militare de nvmnt sau ai
21

altor instituii similare.
(la data 23-Jun-2004 Art. 52 completat de Art. 1, punctul 38. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 53
(1)ncadrarea n munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a
absolventilor se va face numai pe posturi vacante.
(2)Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost renfiintate dupa mai
putin de 6 luni de la data ncetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul
reducerii personalului.
Art. 54
(1)Msurile de stimulare prevzute la art. 80 din lege se acord
angajatorilor lunar, pe o perioad de 12 luni, respectiv de 18 luni n cazul
absolvenilor din rndul persoanelor cu handicap, de la data ncheierii
conveniei prevzute la art. 52 alin. (1).
(2)Suma lunar se acord angajatorilor proporional cu timpul efectiv
lucrat de absolveni n luna respectiv.
(3)Contribuia prevzut la art. 80 alin. (1) din lege reprezint contribuia
angajatorului aferent absolvenilor ncadrai n condiiile art. 80 din lege,
pe care acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru
omaj, potrivit art. 26 din lege.
(la data 30-Apr-2009 Art. 54, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 449/2009 )
(4)Pentru verificarea i acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80
din lege, precum i a scutirii de la plata contribuiei prevzute la alin. (3),
angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraia privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena
nominal a persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la
titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, iar la agenia pentru ocuparea forei
de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, un tabel nominal
ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 16, nsoit de copii de pe
pontaj i de pe statul de plat.
(la data 22-Feb-2011 Art. 54, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 113/2011 )
(5)Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevzute la
alin. (4) pn la expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea
declaraiei lunare privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor
de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective sau
le completeaz altfel dect potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,
msurile de stimulare prevzute la art. 80 din lege nu se acord.
(5
1
)Prin excepie de la prevederile alin. (5), msurile de stimulare
prevzute la art. 80 din lege se acord pentru luna pentru care
documentele prevzute la alin. (4) sunt corectate i depuse pn la
expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea declaraiei lunare
privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul
asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective.
(la data 30-Apr-2009 Art. 54, alin. (5) completat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 449/2009 )
(6)Perioada pentru care nu se acord msurile de stimulare prevzute la
art. 80 din lege din motivele prevzute la alin. (5) face parte din perioada
de acordare a msurilor de stimulare prevzut la alin. (1).
(la data 20-Jan-2006 Art. 54 modificat de Art. 1, punctul 18. din Hotarirea 1859/2005 )
(la data 23-Jun-2004 Art. 55 abrogat de Art. 1, punctul 39. din Hotarirea 934/2004 )22

Art. 56
Persoanele cu handicap prevazute la art. 80 alin. (2) si la art. 85 alin. (2) din lege
sunt persoanele care si dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de
expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
Art. 57
(1)Prin form de pregtire profesional organizat de ctre angajator,
potrivit art. 84 din lege, se nelege una dintre formele de pregtire
profesional prevzute la art. 63 din lege, care se desfoar prin
programe de formare profesional derulate de furnizorii de formare
profesional, autorizai n condiiile legislaiei privind formarea
profesional a adulilor.
(la data 23-Jun-2004 Art. 57, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 40. din Hotarirea 934/2004 )
(2)Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru
absolventii ncadrati n munca n conditiile legii vor ncheia un act aditional la
conventia prevazuta la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat
n anexa nr. 17.
Art. 58
(1)n baza actului adiional prevzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor
solicita ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau a
municipiului Bucureti suportarea cheltuielilor aferente pregtirii
profesionale a absolvenilor care au promovat examenul de absolvire i vor
depune n acest sens urmtoarele documente:
a)tabel nominal cu absolvenii care au promovat examenul de absolvire,
conform modelului prevzut n anexa nr. 18;
b)certificatul de calificare profesional sau certificatul de absolvire, n
copie;
c)devizul cheltuielilor pe cursant.
(la data 23-Jun-2004 Art. 58 modificat de Art. 1, punctul 41. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 59
(1)Pentru acordarea drepturilor prevzute la art. 85 din lege, angajatorii
vor ncheia cu agenia pentru ocuparea forei de munc judeean,
respectiv a municipiului Bucureti, n termen de 12 luni de la data angajrii
persoanelor, o convenie potrivit modelului prevzut n anexa nr. 19.
(1
1
)n situaia angajatorilor care, n raport cu numrul de angajai, i-au
ndeplinit obligaia legal de a angaja persoane cu handicap, prevederile
art. 85 alin. (2) din lege se aplic att pentru persoanele cu handicap
ncadrate n munc pe durat nedeterminat pentru care angajatorul are
obligaia legal de a angaja persoane cu handicap, ct i pentru persoanele
cu handicap ncadrate n munc pe durat nedeterminat pentru care
angajatorul nu are aceast obligaie legal.
(la data 30-Apr-2009 Art. 59, alin. (1) completat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 449/2009 )
(2)Termenul prevzut la alin. (1) este termen de decdere din dreptul de a
beneficia de msurile de stimulare prevzute la art. 85 din lege.
(3)n vederea ncheierii conveniei prevzute la alin. (1) angajatorii vor
depune o declaraie pe propria rspundere, din care s rezulte c n ultimii
2 ani nu au mai fost n raporturi de munc sau de serviciu cu persoanele
angajate, precum i urmtoarele documente:
A.pentru persoanele cu handicap:
a)certificat eliberat de comisia de expertiz medical a persoanelor cu
handicap (copie);
b)actul de identitate (copie);
23

c)actul n baza cruia au fost ncadrate n munc (copie);
d)declaraie pe propria rspundere dat prin reprezentantul legal al
angajatorului, din care s rezulte c, n raport cu numrul de angajai,
angajatorul i-a ndeplinit obligaia potrivit legii de a angaja persoane cu
handicap, respectiv c nu are potrivit legii obligaia de a angaja persoane
cu handicap.
(la data 30-Apr-2009 Art. 59, alin. (3), punctul A., litera C. completat de Art. I, punctul 15. din
Hotarirea 449/2009 )
B.pentru omerii n vrst de peste 45 de ani:
a)actul de identitate (copie);
b)actul n baza cruia au fost ncadrai n munc (copie);
C.pentru omerii prini unici susintori ai familiilor monoparentale:
a)actul de identitate (copie);
b)actul n baza cruia au fost ncadrai n munc (copie);
c)actele prevzute de lege n cazul familiilor monoparentale, prin care se
face dovada privind componena familiei, filiaia copiilor i situaia lor
juridic fa de reprezentantul legal (copie);
d)declaraia pe propria rspundere a printelui c membrii familiei
monoparentale locuiesc mpreun;
D.pentru omerii care n termen de cel mult 3 ani de la data angajrii
ndeplinesc, conform legii, condiiile pentru a solicita pensie anticipat
parial sau de acordare a pensiei pentru limit de vrst, dac nu
ndeplinesc condiiile de a solicita pensia anticipat parial:
a)actul de identitate (copie);
b)actul n baza cruia au fost ncadrai n munc (copie);
c)certificatul privind stagiul de cotizare n sistemul asigurrilor sociale de
stat realizat pn la data angajrii;
d)actul eliberat de angajator cu privire la ncadrarea locului de munc n
condiii deosebite sau speciale, dup caz (copie);
e)actul emis de angajator, din care s reias datele la care persoana
ndeplinete condiiile pentru a solicita pensie anticipat parial sau de
acordare a pensiei pentru limit de vrst, precum i modul cum au fost
calculate aceste date.
(4)Prin printe unic susintor al familiei monoparentale se nelege
persoana singur, definit n sensul Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 105/2003 privind alocaia familial complementar i alocaia de
susinere pentru familia monoparental, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 41/2004.
(5)Calculul datelor la care persoana ndeplinete condiiile pentru a solicita
pensie anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limit de vrst
revine angajatorului, care va avea n vedere condiiile existente la data
angajrii i i asum rspunderea pentru datele comunicate.
(la data 20-Jan-2006 Art. 59 modificat de Art. 1, punctul 19. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 59
1

(1)Subveniile prevzute la art. 85 alin. (1) i (5) din lege se acord
angajatorilor n situaia n care omerii din categoriile menionate la aceste
alineate sunt nregistrai n evidena ageniilor pentru ocuparea forei de
munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
(2)Nu beneficiaz de suma prevzut la art. 85 alin. (1) din lege
angajatorii care ncadreaz n munc persoane cu handicap pe locuri de
munc devenite vacante ca urmare a ncetrii raporturilor de munc sau de
24

serviciu prin acordul prilor, la iniiativa angajatorului, pentru motive care
nu in de persoana angajatului ori, dup caz, prin eliberare din funcie, n
ultimele 12 luni anterioare ncadrrii n munc a acestor persoane.
(3)Nu beneficiaz de subvenia prevzut la art. 85 alin. (5) din lege
angajatorii care ncadreaz n munc omeri care, la data angajrii,
ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie anticipat parial.
(4)Angajatorii care ncadreaz n munc persoane care ndeplinesc att
condiiile prevzute la art. 80, ct i condiiile prevzute la art. 85 din lege
pot beneficia, pentru persoanele respective, opional, fie de subvenia
prevzut la art. 80, fie de subvenia prevzut la art. 85 din lege.
(la data 20-Jan-2006 Art. 59 completat de Art. 1, punctul 20. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 60
(1)Msurile de stimulare prevzute la art. 85 din lege se acord lunar, de
la data ncheierii conveniei prevzute la art. 59 alin. (1).
(2)Suma lunar se acord angajatorilor proporional cu timpul efectiv
lucrat n luna respectiv de persoanele ncadrate n munc n condiiile
prevzute la art. 59 alin. (3).
(la data 30-Apr-2009 Art. 60, alin. (3) abrogat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 449/2009 )
(4)Contribuia prevzut la art. 85 alin. (1) din lege reprezint contribuia
angajatorului aferent persoanelor ncadrate n munc din categoriile i n
condiiile prevzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat
s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit art. 26 din
lege.
(la data 30-Apr-2009 Art. 60, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 449/2009 )
(5)Pentru verificarea i acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85
din lege, precum i a scutirii de la plata contribuiei prevzute la alin. (4),
angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraia privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena
nominal a persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la
titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, iar la agenia pentru ocuparea forei
de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, un tabel nominal
ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 20, nsoit de copii de pe
pontaj i de pe statul de plat, precum i, dup caz, o declaraie pe propria
rspundere dat prin reprezentantul legal al angajatorului, din care s
rezulte c, n raport cu numrul de angajai, angajatorul i-a ndeplinit
obligaia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu
are, potrivit legii, obligaia de a angaja persoane cu handicap.
(la data 22-Feb-2011 Art. 60, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 113/2011 )
(6)Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevzute la
alin. (5) pn la expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea
declaraiei lunare privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor
de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective sau
le completeaz altfel dect potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,
msurile de stimulare prevzute la art. 85 din lege nu se acord.
(6
1
)Prin excepie de la prevederile alin. (6), msurile de stimulare
prevzute la art. 85 din lege se acord pentru luna pentru care
documentele prevzute la alin. (5) sunt corectate i depuse pn la
expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea declaraiei lunare
privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul
25

asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective.
(la data 30-Apr-2009 Art. 60, alin. (6) completat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 449/2009 )
(7)Perioada pentru care nu se acord msurile de stimulare prevzute la
art. 85 din lege din motivele prevzute la alin. (6) face parte din perioada
de acordare a acestor msuri de stimulare.
(la data 20-Jan-2006 Art. 60 modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotarirea 1859/2005 )
Art. 61
(1)Sumele cuvenite conform art. 80 i 85 din lege se deduc de ctre
angajator din contribuia pe care acesta este obligat, conform legii, s o
vireze lunar n contul bugetului asigurrilor pentru omaj.
(2)n cazul n care suma cuvenit este mai mare, diferena se recupereaz
prin intermediul ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, din bugetul asigurrilor pentru omaj,
n termen de 5 zile lucrtoare de la data de 1 a lunii urmtoare expirrii
termenului prevzut de lege pentru depunerea declaraiei privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena
nominal a persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la
titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 61, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 113/2011 )
Art. 61
1

(1)Pentru a beneficia de drepturi bneti lunare, acordate potrivit
prevederilor legale sub form de scutiri de la plata contribuiei sau
deduceri din contribuia pe care angajatorul are obligaia de a o plti lunar
la bugetul asigurrilor pentru omaj, angajatorii care au ncheiate
convenii cu ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv
a municipiului Bucureti, au obligaia de a depune, potrivit prevederilor
legale, declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferent
lunii respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i
documentele prevzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pn
la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraiei lunare.
(la data 22-Feb-2011 Art. 61^1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 113/2011 )
(2)Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevzute la
alin. (1) pn la expirarea termenului prevzut de lege pentru depunerea
declaraiei lunare privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor
de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective sau
le completeaz altfel dect potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,
drepturile bneti lunare prevzute la alin. (1) nu se acord.
(2
1
)Prin excepie de la prevederile alin. (2), drepturile bneti lunare
prevzute la alin. (1)se acord pentru luna pentru care documentele
prevzute la alin. (1) sunt corectate i depuse pan la expirarea
termenului prevzut de lege pentru depunerea declaraiei lunare privind
evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul
asigurrilor pentru omaj aferente lunii respective.
(la data 30-Apr-2009 Art. 61^1, alin. (2) completat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 449/2009
)
(3)Perioada pentru care nu se acord drepturile bneti lunare prevzute
la alin. (1), din motivele prevzute la alin. (2), face parte din perioada de
acordare a acestor drepturi bneti.
(la data 20-Jan-2006 Art. 61 completat de Art. 1, punctul 23. din Hotarirea 1859/2005 )
26

Art. 61
2

(1)n situaia angajatorilor persoane juridice care au sucursale i/sau
puncte de lucru, ncheierea conveniilor n baza crora se acord, dup caz,
subveniile deductibile, scutirile sau reducerile contribuiilor datorate de
angajator, efectuate n temeiul legii, se realizeaz ntre respectivii
angajatori, denumii n continuare uniti centrale, i ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, n a
cror raz teritorial acetia i au sediul.
(2)Subveniile, scutirile i reducerile din contribuiile la bugetul
asigurrilor pentru omaj se opereaz la nivelul unitilor centrale, care
pot efectua regularizri ntre sumele datorate de ctre sucursalele i/sau
punctele lor de lucru i sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor
sucursale i/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenii, scutiri i
reduceri ale contribuiilor datorate, mai mari dect volumul acestora.
(3)Controlul asupra respectrii condiiilor n care au fost ncheiate
conveniile se efectueaz de ctre organele de control msuri active din
cadrul ageniilor pentru ocuparea forei de munc judeene i a
municipiului Bucureti, care au ncheiat conveniile, respectiv de ctre
organele de control msuri active din cadrul ageniilor pentru ocuparea
forei de munc judeene i a municipiului Bucureti, n a cror raz
teritorial i au sediul i i desfoar activitatea sucursalele i/sau
punctele de lucru ale unitilor centrale, la solicitarea ageniilor pentru
ocuparea forei de munc judeene i a municipiului Bucureti care au
ncheiat conveniile.
(la data 22-Feb-2011 Art. 61^1 completat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 113/2011 )
Art. 62
(1)Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentnd contribuia de
2,5% datorat bugetului asigurrilor pentru omaj, n condiiile art. 93 din
lege, angajatorii vor depune la agenia pentru ocuparea forei de munc
judeean, respectiv a municipiului Bucureti, o cerere, potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 21, nsoit de urmtoarele documente:
a)tabelul nominal cu persoanele ncadrate n munc din rndul omerilor
nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, pe care le-a meninut n activitate o
perioad de cel puin 6 luni;
b)contractele individuale de munc, n copie, ale persoanelor cuprinse n
tabelul nominal prevzut la lit. a).
(la data 20-Jan-2006 Art. 62, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 1859/2005 )
(1
1
)Cererea i documentele prevzute la alin. (1) se depun dup expirarea
perioadei de 6 luni n care au fost meninute n activitate persoanele
ncadrate n munc din rndul omerilor nregistrai la ageniile pentru
ocuparea forei de munc, dar nu mai trziu de data de 30 iunie inclusiv a
anului fiscal urmtor celui n care s-au mplinit cele 6 luni.
(1
2
)Nedepunerea documentelor prevzute la alin. (1) n termenul prevzut
la alin. (1
1
) atrage ncetarea dreptului angajatorului de a beneficia de
reducerea sumei reprezentnd contribuia de 2,5% datorat bugetului
asigurrilor pentru omaj, n condiiile art. 93 din lege.
(la data 20-Jan-2006 Art. 62, alin. (1) completat de Art. 1, punctul 25. din Hotarirea 1859/2005 )
(2)Prin numarul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin.
(2) din lege se ntelege numarul mediu lunar de salariati.
27

(3)Reducerea contributiei acordate angajatorilor care ncadreaza n munca
persoane din rndul somerilor si le mentin n activitate o perioada de cel putin 6
luni, prevazuta la art. 93 alin. (2) din lege, se calculeaza astfel:
a)se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie
aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna
respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamnal, zilele de sarbatori legale si alte zile
n care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza), mpartita la numarul total de zile
calendaristice. n efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati n concediu fara
plata, cei aflati n greva, cei detasati la lucru n strainatate si nici cei ale caror
contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus
saptamnal sau de sarbatoare legala se vor lua n calcul efectivele de salariati din
ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de
munca a ncetat n acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma ntreaga vor fi
inclusi n numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut n contractul
individual de munca;
b)se aduna numarul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se
mparte la 12 pentru a se calcula numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului:

Nma = (Nml 1 + Nml 2 + ........... + Nml 12) / 12
unde:
Nml 1 .. 12 = numarul mediu lunar de salariati;
Nma = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;
c)numrul persoanelor ncadrate n munc din rndul omerilor, cuprins
n tabelul nominal prevzut la alin. (1) lit. a), se mparte la numrul mediu
lunar de salariai la nivelul anului i se nmulete cu 100 pentru a se
obine numrul de procente reprezentnd ponderea personalului nou-
angajat din rndul omerilor:
P = (Nsi/Nma) x 100,
unde:
P = numrul de procente reprezentnd ponderea numrului de omeri
ncadrai n timpul anului n numrul mediu lunar de salariai din anul
respectiv;
Nsi = numrul de omeri ncadrai pentru cel puin 6 luni;
Nma = numrul mediu lunar de salariai la nivelul anului;
(la data 23-Jun-2004 Art. 62, alin. (3), litera C. modificat de Art. 1, punctul 49. din Hotarirea
934/2004 )
d)numrul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se nmulete
cu 0,5 % pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a
contribuiei datorate de angajator:
Cr = P x 0,5 %,
unde:
Cr = coeficientul de reducere procentual a contribuiei datorate de
angajator.
(la data 23-Jun-2004 Art. 62, alin. (3), litera D. modificat de Art. 1, punctul 49. din Hotarirea
934/2004 )
(4)Calculul se face de angajator, care si asuma raspunderea pentru datele
comunicate.
Art. 62
1

Prin sanciuni prevzute de lege, n sensul art. 116
1
din lege, se nelege
amenzile contravenionale, penalitile i dobnzile corespunztoare,
28

calculate conform legislaiei n vigoare.
(la data 23-Jun-2004 Art. 62 completat de Art. 1, punctul 50. din Hotarirea 934/2004 )
Art. 63
(1)Persoanele prevazute la art. 120 din lege beneficiaza de masurile pentru
stimularea ocuparii fortei de munca cuprinse n cap. V din lege.
(2)n cazul persoanelor prevazute la alin. (1), n vederea acordarii masurilor pentru
stimularea ocuparii fortei de munca, stabilite la pct. 5 si 6 din sectiunea a 2-a a
cap. V din lege, ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala si alocatia de
sprijin se asimileaza cu indemnizatia de somaj.
Art. 64
Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau de
indemnizatie de somaj se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale
pentru Ocuparea Fortei de Munca, care va fi publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 65
Anexele nr. 1-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
-****-
Nr.
crt.
Ocupatia Numarul
locurilor de
munca
vacante
Localitatea si
judetul n
care se afla
locul vacant
Conditii minime de ocupare
Durata
ncadrarii n
munca
Denumirea
Cod COR
(6 caractere)
Vechime n
domeniu
Studii Alte conditii
Nr.
crt.
Ocupaia
Numrul
locurilor
de munc
vacante
Localitatea i
judeul n
care se afl
locul vacant
Condiii minime de munc
Durata
ncadrrii
n munc
Valabilitatea
ofertei
Denumirea
Cod COR (6
caractere)
Vechime
n
domeniu
Studii
Alte
condiii*
ANEXA Nr. 1: SITUAIA privind locurile de munc vacante -
Anexa nr. 1 la norme
Nr.
Crt.
Ocupaia
Numr locuri de
munc vacante
Localitatea
i judeul
n care se
afl locul
vacant
Condiii minime de
ocupare
Durata
ncadrrii
n munc
*)
Durata
muncii
**)
Salariul
de
ncadrare
***)
Alte
avantaje
****)
Valabilitatea
ofertei
Observaii
*****)
denumire
Cod COR
(6
caractere)
Vacant ca
urmare a
ncetrii
raporturilor
de munc
sau de
serviciu
Nou
creat
Vechime
n
domeniu
Studii
Alte
condiii
1
2
A.Date de identificare a angajatorului
Denumire/nume..........................................................
Codul unic de nregistrare............................................
Cod CAEN...................................................................
Forma de proprietate...................................................
Forma de organizare....................................................
Mrime (numr de personal)........................................
Adresa..........................................................................
Persoana de contact....................................................
Telefon/Fax..................................................................
E-mail...........................................................................
B.Date privind locurile de munc vacante
Nr.
crt.
Ocupaia
Numrul de
locuri de munc
Ofert
valabil
Localitatea
i judeul
Condiii minime de
ocupare
Durata
ncadrrii
Perioada
contractului
Durata
muncii
**
)
Salariul de
ncadrare
***
)
Alte
avantaje
****
)
Valabilitatea
ofertei
Modul de
soluionare
Observaii
******
)
29

vacante i pentru
cetenii
Uniunii
Europene
(DA/NU)
n care se
afl locul
vacant
n
munc
*
)
a
ofertei
*****
)
Denumirea
Codul
COR (6
caractere)
Vacant ca
urmare a
ncetrii
raporturilor
de munc
sau de
serviciu
Nou-
creat
Vechime
n
domeniu
Studii
Alte
condiii
Dat
nceput
Dat
sfrit
1.
2.
Director general sau alt persoan autorizat,
...........................................
Data
..........................
*
) Nedeterminat/determinat:....... luni.
**
) Se va completa dup cum urmeaz:
- cod N/........ ore/zi - n situaia n care este cu program normal de lucru;
- cod P/........ ore/zi - n situaia n care este cu program parial de lucru
de.... ore/zi.
***
) Salariul de ncadrare corespunztor postului. Se completeaz cu titlu
informativ n vederea informrii solicitanilor (brut/lunar).
****
) Alte avantaje materiale sau financiare. Se completeaz cu titlu
informativ n vederea informrii solicitanilor (de exemplu: cazare,
transport, costuri cu mutarea, mas).
*****
) Se va meniona modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare
i CV, telefon).
******
) Se va meniona dac a mai fost sau nu comunicat la agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti (cod D -
pentru cele comunicate i neocupate, cod N - pentru cele care nu au mai
fost comunicate).
(la data 30-Apr-2009 anexa 1 modificat de anexa 1 din Hotarirea 449/2009 )
ANEXA Nr. 2: SITUATIE privind somerii mediati si ncadrati n
munca
Firma*) ..................................
Adresa ...................................
Codul fiscal ................................
Telefon/fax/e-mail ...........................
Nr ......................................
Nr.
crt.
Numele si
pre-
numele
Codul nu-
meric
per-sonal
Ocupatia
Natura
rapor-
turilor de
munca
Durata
nca-
drarii n
munca
**)
Angajator Loca-
litatea si
judetul n
care a fost
nca-drat
n munca
Denu-
mirea
Cod COR
(6 cara-
ctere)
Denu-
mirea
Cod
CAEN
Forma de
pro-prie-
tate a
capi-talului
Data .................
Director general
sau alta persoana autorizata,
........................
______________________
*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de munca.
**) Determinata sau nedeterminata.
ANEXA Nr. 3: CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ
30

Asigurator, Asigurat,
.................. ..................
AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ............ /municipiului
Bucureti
Nr. ......../...........
ncheiat ntre:
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului .......... /municipiului
Bucureti, denumit n continuare agenie, reprezentat prin ........., avnd
funcia de .........., n calitate de asigurtor, cu sediul n localitatea .........,
str. ........ nr. ......., judeul/sectorul ............., i
Domnul/Doamna ............, n calitate de asigurat, posesor al codului
numeric personal .........., actul de identitate ...... seria .... nr. ......., cu
domiciliul sau reedina n localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc.
...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ......., Oficiul potal ........., telefon
.......... .
1.Obiectul contractului este asigurarea n sistemul asigurrilor pentru
omaj, reglementat prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare.
2.Prezentul contract produce efecte ncepnd cu data de ............ .
3.Condiii de asigurare:
3.1.Venitul lunar asigurat este de ............. lei (n cifre).
3.2.Cota de contribuie este de ......... %.
3.3.Cuantumul contribuiei lunare la bugetul asigurrilor pentru omaj este
de ........... lei.
3.4.Contul n care se pltete contribuia la bugetul asigurrilor pentru
omaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama ageniei, este ........... .
3.5.Plata se poate face n numerar la casieriile ageniei sau prin orice alte
mijloace de plat prevzute de lege.
3.6.Plata contribuiei la bugetul asigurrilor pentru omaj se face lunar
pn la data de*) ........... .
3.7.Neplata contribuiei la bugetul asigurrilor pentru omaj la termenul
prevzut la pct. 3.6 genereaz plata de dobnzi, datorate pentru fiecare zi
calendaristic, stabilite potrivit legii.
4.Obligaiile ageniei
4.1.certificarea stagiului de cotizare;
4.2.plata indemnizaiilor din bugetul asigurrilor pentru omaj, conform
legii;
4.3.asigurarea accesului la msurile de prevenire a omajului i de
stimulare a ocuprii forei de munc, prevzute de lege;
4.4.plata contribuiilor de asigurri sociale de stat i de asigurri sociale de
sntate n condiiile legii, n perioada n care asiguratul beneficiaz de
indemnizaie pentru omaj.
5.Obligaiile asiguratului:
5.1.achitarea contribuiei la bugetul asigurrilor pentru omaj n
cuantumul i la termenul stabilit la pct. 3;
5.2.ntiinarea ageniei despre modificrile survenite n situaia sa;
5.3.s se prezinte la sediul ageniei atunci cnd este solicitat, respectnd
termenul prevzut n invitaie.
6.Durata contractului:
31

Prezentul contract se ncheie pe perioad nedeterminat.
7.ncetarea contractului:
7.1.Contractul de asigurare pentru omaj nceteaz la data la care
asiguratul ndeplinete condiiile pentru acordarea indemnizaiei de omaj
i solicit acordarea acestui drept.
7.2.Contractul de asigurare pentru omaj nceteaz din iniiativa
asiguratului, dac acesta ntiineaz agenia nainte cu cel puin 30 de zile
de la expirarea termenului limit de plat a contribuiei la bugetul
asigurrilor pentru omaj.
7.3.Contractul de asigurare pentru omaj nceteaz din iniiativa ageniei,
dac asiguratul nu achit contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj
pe o perioad de 3 luni consecutive. Agenia notific asiguratului ncetarea
contractului de asigurare pentru omaj, preciznd stagiul de cotizare
realizat.
7.4.Stagiul de cotizare realizat n cadrul prezentului contract este luat n
considerare n cazul ncheierii unui nou contract de asigurare.
8.Alte clauze:
8.1.Perioada pentru care nu s-a pltit contribuia la bugetul asigurrilor
pentru omaj nu constituie stagiu de cotizare.
8.2.Stagiul de cotizare se constituie din nsumarea lunilor pentru care s-a
achitat contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj.
8.3.Venitul lunar asigurat prevzut la pct. 3.1 se actualizeaz dac ulterior
ncheierii contractului se modific salariul de baz minim brut pe ar,
conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.
8.4.n caz de for major prile contractante sunt exonerate de
rspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare ori cu
ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de for
major se dovedete de partea care o invoc.
8.5.Modificarea oricror prevederi ale prezentului contract se poate face
numai cu acordul scris al ambelor pri, prin act adiional. Cnd una dintre
pri nu este de acord cu modificarea solicitat de cealalt parte,
contractul se consider ncetat.
9.Litigiile n legtur cu executarea prezentului contract, nesoluionate
ntre pri pe cale amiabil, sunt de competena instanelor judectoreti.
Asigurtor,
......................
Asigurat,
.....................
*) Termenul de plat prevzut la pct. 3.6 poate fi n cadrul lunii pentru care
se datoreaz contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj sau cel mai
trziu pn la data de 15 a lunii urmtoare acesteia.
(la data 23-Jun-2004 anexa 3 inlocuit de anexa 2 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 4: DECLARATIE
Nr ............
din ziua ......... luna ...... anul ........
1.Numele si prenumele ..........................
2.Codul numeric personal ........................
3.Adresa:
Domiciliat n localitatea ............... , str ..............nr .. , bl .. , sc .. , et .. , ap .. ,
Oficiul postal ........... , judetul/sectorul ..... , telefon .......
4.Actul de identitate ......seria .........nr ......
5.Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru
fals n declaratii, urmatoarele*):
32

desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si
realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime
brute pe tara;
desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si
nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime
brute pe tara;
desfasor activitatea pe baza de conventie civila de prestari de servicii si am
ncheiat si un contract individual de munca nr. ...... din data de ....... , nregistrat la
inspectoratul teritorial de munca sub nr ........din ........, n functia de ..........la**
)

..........
6.Ma oblig sa aduc la cunostinta n termen de 3 zile orice modificari intervenite n
datele declarate mai sus.
...................
(semnatura titularului)
_____________________
*) Se va marca cu "x" situatia n care se ncadreaza persoana.
**) Se mentioneaza persoana juridica/fizica si adresa la care si are
sediul/domiciliul.
ANEXA Nr. 5: CERTIFICAT privind stagiul de cotizare realizat
anterior datei de 1 martie 2002
AGENIA PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC A JUDEULUI
.............../MUNICIPIULUI BUCURETI
CERTIFICAT privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie
2002
Doamna/Domnul .................., cod numeric personal ..............,
domiciliat/domiciliat n localitatea .............., str. ........... nr. ......, bl. ......,
sc. ..., et. ...., ap. ....., judeul/sectorul ................., a realizat un stagiu de
cotizare de ....... ani, ........ luni, ...... zile, dup cum urmeaz:
- prin contract individual de munc, n perioada .....................
Total: ani ......., luni ........, zile ......;
- n calitate de membru cooperator, n perioada .....................
Total: ani ......., luni ........, zile ......;
- pe baza raporturilor de serviciu, realizate n perioada ....................
Total: ani ......., luni ........, zile ......;
- pe baza altor acte prevzute de lege, n perioada .................
Total: ani ......., luni ........, zile ...... .
Dovada vechimii n munc recunoscute pentru stabilirea drepturilor de
omaj, asimilat cu stagiul de cotizare, s-a fcut pe baza carnetului de
munc/altor acte prevzute de lege.
Director executiv,
..........................
ntocmit,
..................... (numele i prenumele)
............................ (semntura)
(la data 20-Jan-2006 anexa 5 inlocuit de anexa 2 din Hotarirea 1859/2005 )
ANEXA Nr. 6:
Catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .......... /municipiului
Bucuresti
Subsemnatul/Subsemnata .................. , nascut/nascuta la data de ............ ,
domiciliat/domiciliata n localitatea ..................... , str ..............nr ..... , bl .. , sc
33

.. , et .. , ap .. , judetul/sectorul .................. , posesor/posesoare al/a actului de
identitate seria .......nr .......... , codul numeric personal ............ , avnd calitatea
de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru somaj, solicit sa
beneficiez de serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 din Legea nr.
76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca.
Data
..................
Semnatura
..................
ANEXA Nr. 7: (la norme) CONTRACT de prestari de servicii
pentru masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca
Nr ...............din ..................
I.Partile contractante:
A.Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........ /municipiului
Bucuresti, denumita n continuare client, reprezentata prin ............... , avnd
functia de director executiv, si ....... , avnd functia de director buget, cu sediul n
.......... , str ............nr .... , telefon ........ , fax ....... , e-mail ......... , codul fiscal
......... , cont trezorerie .......
B.Persoana juridica ...................... , denumita n continuare furnizor, reprezentata
prin .............. , avnd functia de .............. , si ..................... , avnd functia de
.............. , cu sediul n ........... , str ..................nr ...... , telefon ............ , fax
.............. , e-mail ............. , codul fiscal .............. , cont nr ............... , deschis
la .............
II.Obiectul contractului
Obiectul acestui contract este prestarea de catre furnizor a urmatoarelor servicii*):
1. informare si consiliere profesionala;
2. consultanta si asistenta pentru nceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei afaceri, constnd n:
2.1. servicii juridice;
2.2. servicii de marketing;
2.3. servicii de finantare;
2.4. servicii de management;
2.5. alte servicii de consultanta.
III.Durata contractului
Durata contractului este de .....luni.
Furnizorul va ncepe derularea acestui contract cel mai trziu la .....zile de la data
semnarii lui si nregistrarii la client.
IV.Valoarea contractului
Clientul se obliga sa plateasca furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, dupa
cum urmeaza:
Valoarea totala a contractului este de ................lei.
1 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
2 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
3 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
4 ................lei/persoana beneficiara de serviciul ................ ;
5 ................lei/persoana beneficiara de serviciul .................
Valoarea contractului poate fi modificata, cu acordul partilor, prin acte aditionale.
V.Obligatiile partilor**)
A.Clientul:
a)urmareste modul n care furnizorul si ndeplineste obligatiile contractuale;
b)plateste furnizorului costurile serviciilor.
B.Furnizorul:
34

a)presteaza serviciile prevazute n prezentul contract cu profesionalism si
promptitudine;
b)asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele
asemenea, necesare derularii activitatii;
c)este responsabil att de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, ct si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
VI.Modificarea, suspendarea si ncetarea contractului
A.Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act
aditional la prezentul contract.
B.Suspendarea
De comun acord partile pot dispune suspendarea pe o durata limitata a
contractului, care va fi facuta n scris cu .......zile nainte de data stabilita pentru
suspendare.
C.ncetarea
Prezentul contract poate nceta n urmatoarele conditii:
a)prin acordul de vointa al partilor;
b)n cazul ncetarii finantarii;
c)prin reziliere.
n cazul n care una dintre parti nu si respecta obligatiile asumate prin contract,
partea lezata i pune n vedere, n scris, sa depuna toate diligentele pentru
executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea n culpa, n termen de ...zile de la primirea notificarii, nu se
conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.
VII.Cesiunea
Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina n prealabil acordul scris al clientului.
Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
________________
*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.
**) Obligatiile partilor pot fi completate n functie de tipul serviciului prestat
conform contractului.
VIII.Forta majora
Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de ndeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe perioada n care aceasta actioneaza.
Partea care din cauza de forta majora nu si poate respecta si exercita obligatiile
contractuale va nstiinta n scris cealalta parte contractanta n cel mult 5 zile de la
data aparitiei acestei situatii.
Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta
majora. Omisiunea de a anunta n scris aparitia fortei majore atrage raspunderea
civila contractuala a partii aflate n aceasta situatie.
IX.Raspunderea
Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovata raspunde
potrivit legii.
X.Solutionarea litigiilor
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila
nentelegerile care se pot ivi ntre ele n legatura cu derularea contractului.
Daca partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila nentelegerile ivite, se pot
adresa instantei de judecata.
35

XI.Comunicari
Orice comunicare ntre parti referitoare la ndeplinirea prezentului contract trebuie
sa fie transmisa n scris.
Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct si n
momentul primirii.
Client, Furnizor,
................. .................
Data ......... Data ...........
ANEXA Nr. 8:
Data Semnatura
................. .................
Ctre
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ............/municipiului
Bucureti
Subsemnatul/Subsemnata .............., nscut/nscut la data de ..............,
domiciliat/domiciliat/reedina n localitatea ............, str. ......... nr. .....,
bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeul/sectorul ............, posesor/posesoare
al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ......., codul numeric personal
......, solicit nscrierea n eviden n vederea medierii pentru ocuparea unui
loc de munc n meseria/profesia ................. .
Menionez c am/nu am beneficiat anterior de indemnizaie de omaj i am
fost/nu am fost n evidena Ageniei pentru ocuparea forei de munc a
judeului ........../municipiului Bucureti.
Data ..................
Semntura
.....................
(la data 23-Jun-2004 anexa 8 inlocuit de anexa 3 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 9:
Data Semnatura
................. .................
Ctre
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ............./municipiului
Bucureti
Subsemnatul/Subsemnata ............., nscut/nscut la data de .........., cu
domiciliul/reedina n localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et.
...., ap. ....., judeul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de
identitate ...... seria ..... nr. ....., codul numeric personal ......, aflndu-m n
una dintre situaiile prevzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
cu modificrile i completrile ulterioare*):
|_| ocup un loc de munc la unitatea ........ i doresc schimbarea acestuia;
|_| am obinut statutul de refugiat;
|_| beneficiez de alt form de protecie internaional ......... ;
|_| sunt cetean strin sau apatrid care am fost ncadrat n munc/am
realizat venituri n Romnia;
|_| nu am putut ocupa loc de munc dup:
- |_| repatriere;
- |_| eliberarea din detenie,
solicit nscrierea n eviden n vederea medierii pentru ocuparea unui loc
de munc n meseria/profesia ............... .
36

Menionez c am/nu am beneficiat anterior de indemnizaie de omaj i am
fost/nu am fost n evidena Ageniei pentru ocuparea forei de munc a
judeului ......../municipiului Bucureti.
Data ................
Semntura
......................
*) se va marca cu "X" situaia n care se ncadreaz persoana
(la data 23-Jun-2004 anexa 9 inlocuit de anexa 4 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 10:
Data Semnatura
................. .................
Ctre
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ........./municipiului
Bucureti
Subsemnatul/Subsemnata ........, codul numeric personal ........,
beneficiar/beneficiar al/a indemnizaiei de omaj, la data ncadrrii n
munc, avnd carnetul de eviden nr. ........, solicit acordarea drepturilor
prevzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, avnd n vedere ca ncepnd cu data de ...... sunt
angajat/angajat n baza actului*) nr. ..../......... la unitatea .......... din
localitatea ..............., n meseria/profesia ............... .
Data ................
Semntura
......................
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de
numire
(la data 23-Jun-2004 anexa 10 inlocuit de anexa 5 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 11:
Data Semnatura
................. .................
Ctre
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ........../municipiului
Bucureti
Subsemnatul/Subsemnata ............, codul numeric personal .............,
beneficiar/beneficiar al/a indemnizaiei de omaj, la data ncadrrii n
munc, avnd carnetul de eviden nr. ........, solicit acordarea drepturilor
prevzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare avnd n vedere c ncepnd cu data de ........ sunt
ncadrat/ncadrat n munc, pe durat .........., conform actului*) nr.
...../........., anexat n copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea
............, situat la o distan mai mare de 50 km de localitatea ...........
unde am domiciliul stabil.
Data ................
Semntura
......................
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de
numire
(la data 23-Jun-2004 anexa 11 inlocuit de anexa 6 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 12:
37

Data Semnatura
................. .................
Ctre
Agenia pentru ocuparea forei de munc a judeului ......../municipiului
Bucureti
Subsemnatul/Subsemnata ................, codul numeric personal .............,
beneficiar/beneficiar al/a indemnizaiei de omaj, la data ncadrrii n
munc, avnd carnetul de eviden nr. ......., solicit acordarea dreptului
prevzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, avnd n vedere c ncepnd cu data de ........ sunt
ncadrat/ncadrat n munc pe durat de ........, conform actului*) nr.
....../........, anexat n copie la prezenta, la unitatea ......... din localitatea
........., i ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea
........... n localitatea ............ .
Data ................
Semntura
......................
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de
numire
(la data 23-Jun-2004 anexa 12 inlocuit de anexa 7 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 13: ANGAJAMENT - Anexa nr. 13 la norme
Nr. ............
ANGAJAMENT
Subsemnata/Subsemnatul ...................., posesoare/posesor a/al actului
de identitate ......... seria ...... nr. ........., codul numeric personal ...............,
cu domiciliul n ..............., str. ............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. .....,
judeul/sectorul ..........., nregistrat/nregistrat n evidena Ageniei
pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului .............../Municipiului
Bucureti, Agenia local sector ..........., avnd, dup caz, Carnetul de
eviden nr. ......., n calitate de beneficiar/beneficiar a/al
dreptului/drepturilor prevzute la articolul/articolele ......... *) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea
ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, m
oblig s restitui imediat i n mod integral sumele acordate, n situaia n
care raporturile de munc/de serviciu nceteaz, ntr-o perioad mai mic
de 12 luni de la data ncadrrii n munc, din urmtoarele motive:
a)n temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) i i), art. 61 lit. a) i al art. 79 din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b)n temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, dac a fost condamnat prin hotrre
judectoreasc definitiv;
c)n temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) i e), alin. (2) lit. f) i g) i alin. (5) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile ulterioare.
ntocmit n**) .............. la data de .........., n dou exemplare, dintre care
am primit un exemplar.
Semntura***) .....................
Completat i semnat n faa noastr.
Semntura****) .........................
38

Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
_____
*) Se va/vor nscrie articolul/articolele din lege.
**) Localitatea, judeul.
***) Semntura persoanei care i ia angajamentul.
****) Semntura conductorului ageniei pentru ocuparea forei de
munc.
(la data 20-Jan-2006 anexa 13 inlocuit de anexa 3 din Hotarirea 1859/2005 )
Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
........... ...........
Agenia
Director executiv,
......................
Angajator
Director general sau alt persoan autorizat,
.............................
ANEXA Nr. 14: CONVENIE
Agenia
Director executiv,
............................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..............................
Avizat,
Autoritatea administraiei publice locale .....................
CONVENIE
Nr....../..... ..
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului ........../Municipiului
Bucureti, reprezentat prin........, avnd funcia de........., denumit n
continuare agenia, i autoritatea administraiei publice locale/firma
privat/organizaia neguvernamental.........., reprezentat prin..........,
avnd funcia de..........., denumit n continuare angajatorul, avnd n
vedere, dup caz, Contractul de achiziie public nr. ..../....., anexat n
copie la prezenta convenie, convin urmtoarele:
1.Angajatorul ncadreaz n munc pe perioad determinat de cel mult
12 luni un numr de......omeri nregistrai la agenie.
Tabelul nominal cu persoanele ncadrate n munc din rndul omerilor
nregistrai la agenie este prezentat n anexa care face parte integrant
din prezenta convenie.
2.Agenia se oblig s subvenioneze, conform legii, n limita sumelor
alocate din buget cu aceast destinaie, pe o perioad de......
*
), cheltuielile
efectuate de angajator pentru fiecare omer ncadrat n munc, dup cum
urmeaz:
a)n perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social
de referin prevzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, n vigoare n luna pentru care se face plata;
b)n perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de
referin prevzut de Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n vigoare n luna pentru care se face plata, la care se adaug
contribuiile de asigurri sociale datorate de angajatori
**
), calculate la
valoarea indicatorului social de referin n vigoare n luna pentru care se
face plata.
3.Subvenia:
a)se acord conform prevederilor legale, n limita sumelor alocate din
buget cu aceasta destinaie;
39

b)se acord proporional cu timpul efectiv lucrat de persoanele ncadrate
n munc n baza prezentei convenii, fr a depi numrul de ore aferent
programului normal de lucru din luna pentru care se acord subvenia;
c)se acord lunar n baza cererii de finanare avizate i a celorlalte
documente prevzute de lege;
d)nu se acord pe perioada n care autorizarea/acreditarea angajatorului
pentru derularea activitilor subvenionate potrivit art. 78 din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, este suspendat sau,
dup caz, retras, pentru angajatorii care sunt obligai, potrivit legii, s fie
autorizai/ acreditai.
4.Pentru acordarea subveniei angajatorul se oblig s depun
documentaia necesar la autoritatea administraiei publice locale i la
agenie, n condiiile i la termenele prevzute de lege.
5.Angajatorul are obligaia:
a)de a comunica ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la
ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea subveniei,
dup caz, inclusiv suspendarea/ retragerea autorizrii/acreditrii pentru
derularea activitilor subvenionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare;
b)de a comunica ageniei orice modificare a datelor sale de identificare i a
contului deinut la banc, inclusiv modificrile care intervin n cazul
sediului/adresei i al datelor de contact.
6.n situaia n care msura de stimulare prevzut la art. 78 din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se acord cu
respectarea reglementarilor aplicabile n domeniul ajutorului de minimis,
angajatorului, n calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, i revin
toate obligaiile prevzute pentru beneficiarii de ajutor de minimis prin
reglementrile legale aplicabile acordrii acestui tip de ajutor.
7.Agenia i exercit dreptul de control asupra:
a)ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii,
derularea acesteia i acordarea subveniei prevzute la art. 78 din Legea
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta
convenie.
n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere la
ncheierea prezentei convenii i pentru acordarea sumelor prevzute la
art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i a nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor sale, prezenta
convenie se reziliaz, debitele urmnd a fi recuperate conform legii.
8.Agenia poate rezilia convenia, n principal:
a)n situaiile prevzute la pct. 7;
b)la solicitarea autoritii administraiei publice locale, n situaia n care
aceasta nu are statutul de angajator;
c)n cazul retragerii autorizrii/acreditrii angajatorului pentru derularea
activitilor subvenionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, n cazul angajatorilor care sunt
obligai, potrivit legii, s fie autorizai/acreditai;
d)la solicitarea angajatorului prin notificarea ageniei, de la data de ntii a
lunii urmtoare nregistrrii notificrii la agenie;
e)n caz de for major constatat de o autoritate competent.
Agenia Angajatorul
40

Director executiv,
...........................
Director general sau alt persoan autorizat,
...........................
Avizat
Autoritatea administraiei publice locale......................
*
) Perioada poate fi de cel mult 12 luni.
**
) Contribuiile de asigurri sociale prevzute la art. 51 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
- ANEX la convenie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele).............................
Codul de identificare fiscal.....................................
Cod CAEN...............................................................
Judeul.....................................................................
Sediul/Adresa..........................................................
Contul IBAN/Banca..................................................
Telefon/Fax..............................................................
E-mail/Pagin de internet........................................
TABEL NOMINAL
cu persoanele ncadrate n munc conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare
Convenia nr. ......./........
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
servicii
Ocupaia
Cod COR
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de
munc
Durata
contractului
individual de
munc
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.......................................
NOT: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate n scopul dezvoltrii
comunitii locale.
(la data 30-Apr-2009 anexa 14 modificat de anexa 2 din Hotarirea 449/2009 )
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
servicii*)
Ocupatia Cod
COR
Numarul si data
ncheierii
contractului
individual de
munca
Durata
contractului
individual de
munca
Semnatura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
Nr.
crt.
Numele i
Prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
servicii
Ocupaia
Cod COR
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de
munc
Durata
contractului
individual de
munc
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
ANEXA Nr. 14
1
: ANEX la convenie
Judeul .......................................
Angajatorul ................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
41

Codul fiscal ................................
Telefon ......................................
TABEL NOMINAL cu persoanele ncadrate n munc, conform prevederilor
art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile
ulterioare
Convenia nr. ......./............
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
servicii
Ocupaia Cod
COR
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de
munc
Durata
contractului
individual de
munc
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
not: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate n scopul dezvoltrii
comunitii locale.
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..........................
(la data 20-Jan-2006 anexa 14^1 inlocuit de anexa 4^1 din Hotarirea 1859/2005 )
Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
................... ...................
Agenia
Director executiv,
......................
Angajator
Director general sau alt persoan autorizat,
.............................


ANEXA Nr. 15: CONVENIE
Agenia
Director executiv,
..............................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
................................
CONVENIE
Nr...../...... "...
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
..................../Municipiului Bucureti, reprezentat prin dna/dl
...................., avnd funcia de.................., denumit n continuare agenia,
i persoana juridic (fizic).............., cu sediul/adresa n.............
Judeul.............., telefon...................., cod fiscal (CUI)...............cont
IBAN................, deschis la Banca...................., reprezentat prin
dna/dl................, avnd funcia de.............., denumit n continuare
angajatorul, convin urmtoarele:
1.Angajatorul ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat un numr
de....... absolveni ai unor instituii de nvmnt, care la data absolvirii
studiilor nu aveau raporturi de munc sau de serviciu.
Tabelul nominal cu absolvenii ncadrai n munc este prezentat n anexa
care face parte integranta din prezenta convenie.
2.Angajatorul se oblig:
a)s menin raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor
prevzute la pct. 1 pe o perioad de cel puin 3 ani de la data ncadrrii n
munc;
b)s restituie n totalitate ageniei sumele ncasate pentru fiecare
absolvent pentru care nceteaz raporturile de munc sau de serviciu, plus
dobnda de referin a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data
ncetrii raporturilor de munc ori de serviciu, n cazul n care nceteaz
42

raporturile de munc sau de serviciu ale absolvenilor prevzui la pct. 1
anterior termenului de 3 ani, n temeiul unuia dintre motivele prevzute la
art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c)s deduc, n condiiile legii, din suma reprezentnd contribuia
angajatorului la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit art. 26 din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pe care
acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj,
sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
d)s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor cuvenite potrivit art.
80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
potrivit prevederilor legale, declaraia privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la titlul IX
2

Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, iar la agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti,
tabelul prevzut de lege n acest sens, nsoit de copii de pe pontaj i de pe
statul de plat;
(la data 22-Feb-2011 punctul 2., litera D. din anexa 15 modificat de Art. I, punctul 16. din
Hotarirea 113/2011 )
e)s depun declaraia lunar privind evidena nominal a asigurailor i a
obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj i documentele
prevzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pan la expirarea
termenului legal pentru depunerea acestei declaraii;
f)s comunice ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la
ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea sumelor
prevzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare;
g)s respecte dispoziiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
h)s comunice ageniei orice modificare a datelor sale de identificare i a
contului deinut la banc, inclusiv modificrile care intervin n cazul
sediului/adresei i al datelor de contact.
3.Agenia se oblig s acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu
prevederile legale, prin deducere de ctre angajator din suma
reprezentnd contribuia angajatorului prevzut la art. 26 din aceeai
lege, pe care acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor
pentru omaj.
n situaia n care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, sunt mai mari, diferena se
pltete de agenie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
43

4.Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, se acord n conformitate cu prevederile legale
n vigoare i constau n:
a)suma reprezentnd contribuia angajatorului aferent absolvenilor
ncadrai n condiiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, pe care acesta este obligat s o vireze lunar la
bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit art. 26 din aceeai lege;
b)subvenia prevzut, dup caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) i c) din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
5.Agenia i exercit dreptul de control asupra:
a)ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii,
derularea acesteia i acordarea sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta
convenie.
6.n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere la
ncheierea prezentei convenii, pe perioada derulrii acesteia i pentru
acordarea sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i a nerespectrii de ctre
angajator a obligaiilor sale, agenia va aplica sanciunile prevzute de
lege i va recupera debitele conform legii.
Agenia
Director executiv,
...........................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
...........................
- ANEX la convenie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele)..................................
Codul de identificare fiscal.........................................
Cod CAEN....................................................................
Judeul..........................................................................
Sediul/Adresa...............................................................
Contul IBAN/Banca......................................................
Telefon/Fax...................................................................
E-mail/Pagin de internet.............................................
TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc conform prevederilor art. 80 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare
Convenia nr. ......./........
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria
de
absolveni
*
)
Anul absolvirii/
Numrul
diplomei/
adeverinei
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de
munc/data
angajrii
Ocupaia
COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.......................................
*
) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:
- cod A - absolveni ai ciclului inferior al liceului sau ai colilor de arte i
meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau nvmnt
postliceal;
44

- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap,
codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H".
(la data 30-Apr-2009 anexa 15 modificat de anexa 3 din Hotarirea 449/2009 )
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Codul numeric
personal
Anul absolvirii/
numarul diplomei/
adeverintei
Data
angajarii
Ocupatia
Cod COR
Semnatura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
absolveni*)
Anul absolvirii/
Numrul diplomei/
Adeverinei
Data
angajrii
Ocupaia
Cod COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
ANEXA Nr. 15
1
: ANEX la convenie
Judeul ......................................
Angajatorul ...............................
Sediul/adresa ............................
Contul/Banca ............................
Codul fiscal ...............................
Telefon .....................................
TABEL NOMINAL cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n
munc, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
cu modificrile i completrile ulterioare
Convenia nr. ......./...........
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
absolveni *)
Anul absolvirii/
Numrul diplomei/
adeverinei
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de
munc/data
angajrii
Ocupaia Cod
COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap,
codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H".
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..............................
_____
*) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:
cod A - absolveni ai ciclului inferior al liceului sau ai colilor de arte i
meserii;
cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau nvmnt
postliceal;
cod C - absolveni de nvmnt superior.
(la data 20-Jan-2006 anexa 15^1 inlocuit de anexa 5^1 din Hotarirea 1859/2005 )
Nr.
crt.
Numele si prenumele
Codul numeric
personal
Numarul orelor
efectiv lucrate
Suma cuvenita
pentru timpul efectiv
lucrat
Observatii*)
0 1 2 3 4 5
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
absolveni*)
Numrul orelor
efectiv lucrate
Suma cuvenit
pentru timpul efectiv
lucrat
Observaii**)
45

0 1 2 3 4 5 6
ANEXA Nr. 16: TABEL NOMINAL cu absolvenii instituiilor de
nvmnt ncadrai n munc, conform prevederilor art. 80 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite
angajatorilor din bugetul asigurrilor pentru omaj
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
absolveni *)
Drepturi
salariale,
din care:
**)
Numrul
orelor
efectiv
lucrate
Suma cuvenit
pentru timpul
efectiv lucrat
***)
Sume
pltite
****)
Observaii
*****)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ...
...

... ...
...

TOTAL A1 B1
Suma reprezentnd scutirea de la plata contribuiei datorate de angajator la BAS aferent
absolvenilor ncadrai n condiiile art. 80 din Legea nr. 76/2002
(2,5% x Total B1)
C1
total sume cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002
(Total A1 + Total C1)

Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele)..................................
Codul de identificare fiscal.........................................
Cod CAEN....................................................................
Judeul..........................................................................
Sediul/Adresa...............................................................
Contul IBAN/Banca......................................................
Telefon/Fax...................................................................
E-mail/Pagin de internet.............................................
TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc conform prevederilor art. 80 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile
i completrile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurrilor pentru
omaj
Convenia nr. ......./.........
Luna.......... anul..........
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..........................................................
*
) Coloana 3 se completeaz dup cum urmeaz:
- cod A - absolveni ai ciclului inferior al liceului sau ai colilor de arte i
meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau nvmnt
postliceal;
- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap,
codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H".
**
) Coloana 4 se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate de
absolvent n luna pentru care se acord suma cuvenit lunar din cuantumul
subveniei prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
46

munc, cu modificrile i completrile ulterioare, acordat angajatorului n
funcie de categoria absolventului.
***
) Coloana 5 se completeaz cu suma cuvenit pentru timpul efectiv
lucrat din cuantumul subveniei prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, acordat
angajatorului n funcie de categoria absolventului.
****
) Coloana 6 se completeaz cu sumele pltite absolvenilor
reprezentnd elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei
datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit
dispoziiilor titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 anexa 16 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 113/2011 )
*****
) Coloana 7 se completeaz, dup caz, cu data i motivul
ncetrii/suspendrii/relurii dup suspendare a raporturilor de munc
sau de serviciu.
(la data 30-Apr-2009 anexa 16 modificat de anexa 4 din Hotarirea 449/2009 )
Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
...................... ......................
Agenia
Director executiv,
......................
Angajator
Director general sau alt persoan autorizat,
.............................
ANEXA Nr. 17: ACT ADIIONAL la Convenia nr. ...../....... -
Anexa nr. 17 la norme
ACT ADIIONAL
la Convenia nr. ......../............
ncheiat la data de ..................
ntre Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
............./Municipiului Bucureti, reprezentat prin .........., avnd funcia de
.........., denumit n continuare agenia, i angajatorul ...............,
reprezentat prin .............., avnd funcia de ................., prin care se
stabilesc urmtoarele:
1.Angajatorul asigur prin furnizorul de formare profesional*)
......................, autorizat n condiiile legislaiei privind formarea
profesional a adulilor prin Autorizaia seria ........ .nr. ......... din data de
............., un program de formare profesional sub form de curs de**)
............ pentru ocupaia de ..........., pentru un numr de ........ absolveni,
ncadrai n munc n condiiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
cu modificrile i completrile ulterioare.
2.La finalizarea programului de formare prevzut la pct. 1, angajatorul
solicit ageniei suportarea cheltuielilor aferente pregtirii profesionale a
absolvenilor care au promovat examenul de absolvire.
3.Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregtirea profesional a
absolvenilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va
prezenta documentaia prevzut la art. 58 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 174/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
4.Agenia se oblig s suporte, n condiiile legii, cheltuielile aferente
pregtirii profesionale a absolvenilor care au promovat examenul de
absolvire.
47

Agenia
Director executiv,
...........................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.................................
_____
*) Se va meniona denumirea furnizorului de formare profesional
autorizat prin care angajatorul asigur formarea profesional a
absolvenilor.
**) Se va nscrie: iniiere, calificare, recalificare, perfecionare sau
specializare.
(la data 20-Jan-2006 anexa 17 inlocuit de anexa 7 din Hotarirea 1859/2005 )
ANEXA Nr. 18: TABEL NOMINAL cu absolventii de nvatamnt
care au urmat o forma de pregatire profesionala organizata de
angajator n baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca
Judetul ..................................
Angajator .................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ..................................
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Codul
numeric
personal
Data
angajarii
Forma de
pregatire
profesionala
Ocupatia/
meseria n
care s-a
pregatit
profesional
Cod COR
Data
nceperii
pregatirii
profesionale
Data
ncheierii
pregatirii
profesionale
Numarul si
data actului
de absolvire
Cheltuieli
pe cursant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL
CHELTUIELI:
x x x x x x x

Angajator
Director general,
.....................
Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta persoana autorizata,
....................... .......................
Agenia
Director executiv,
......................
Angajator
Director general sau alt persoan autorizat,
.............................
ANEXA Nr. 19: CONVENIE
Agenia
Director executiv,
......................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.................................
CONVENIE
Nr..../....... ..
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
..................../Municipiului Bucureti, reprezentat prin dna/dl
...................., avnd funcia de.................., denumit n continuare agenia,
i persoana juridic (fizic).............., cu sediul/adresa n.............
Judeul.............., telefon...................., cod fiscal (CUI)..............., cont
IBAN................, deschis la Banca...................., reprezentat prin
dna/dl........., avnd funcia de.............., denumit n continuare
angajatorul, convin urmtoarele:
1.Angajatorul ncadreaz n munc:
48

(A)pe perioad nedeterminat un numr de:
a)........ omeri n vrst de peste 45 de ani, nregistrai n evidena
ageniei;
b)........ omeri prini unici susintori ai familiilor monoparentale,
nregistrai n evidena ageniei;
c)........ persoane cu handicap
*
);
*
) Se va completa n cazul n care angajatorul ncadreaz n munc
persoane cu handicap.
(B)un numr de:
a)................... omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3
ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie
anticipat parial;
b)................... omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3
ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei
pentru limit de vrst i nu ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie
anticipat parial.
Tabelul nominal cu persoanele ncadrate n munc este prezentat n anexa
care face parte integrant din prezenta convenie.
2.Angajatorul se oblig:
a)s menin raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor
prevzute la pct. 1 lit. A pe o perioad de cel puin 2 ani de la data
ncadrrii n munc;
b)s respecte dispoziiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c)s restituie n totalitate ageniei sumele ncasate pentru fiecare persoan
pentru care nceteaz raporturile de munc sau de serviciu, plus dobnda
de referin a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data ncetrii
raporturilor de munc sau de serviciu, n cazul n care nceteaz raporturile
de munc sau de serviciu ale persoanelor prevzute la pct. 1 lit. A anterior
termenului de 2 ani, n temeiul unuia dintre motivele prevzute la art. 83
alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
d)s deduc, n condiiile legii, din suma reprezentnd contribuia
angajatorului la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit art. 26 din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pe care
acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj,
sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e)s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor cuvenite potrivit art.
85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
potrivit prevederilor legale, declaraia privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la titlul IX
2

Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, iar la agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti,
tabelul prevzut de lege n acest sens, nsoit de copii de pe pontaj i de pe
statul de plat, precum i, n situaia ncadrrii n munca a unor persoane
cu handicap, n condiiile art. 85 din aceeai lege, o declaraie pe propria
rspundere dat prin reprezentantul legal al angajatorului din care s
rezulte c n raport cu numrul de angajai angajatorul i-a ndeplinit
49

obligaia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are,
potrivit legii, obligaia de a angaja persoane cu handicap;
(la data 22-Feb-2011 punctul 2., litera E. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 18. din
Hotarirea 113/2011 )
f)s depun declaraia lunar privind evidena nominal a asigurailor i a
obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj i documentele
prevzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pn la expirarea
termenului legal pentru depunerea declaraiei lunare;
g)s comunice ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la
ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea sumelor
prevzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare;
h)s comunice ageniei orice modificare a datelor sale de identificare i a
contului deinut la banc, inclusiv modificrile care intervin n cazul
sediului/adresei i al datelor de contact.
3.Agenia se oblig s acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu
prevederile legale, prin deducere de ctre angajator din suma
reprezentnd contribuia angajatorului prevzut la art. 26 din aceeai
lege, pe care acesta este obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor
pentru omaj.
n situaia n care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, sunt mai mari, diferena se
pltete de agenie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
4.Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, se acord n conformitate cu prevederile legale
n vigoare i constau n:
a)suma reprezentnd contribuia angajatorului aferent persoanelor
ncadrate n munc prevzute la pct. 1 lit. A.a) i b), pe care acesta este
obligat s o vireze lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit art.
26 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)subvenia prevzut, dup caz, la art. 85 alin. (1), (2) i (5) din Legea
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
5.Agenia i exercit dreptul de control asupra:
a)ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii,
derularea acesteia i acordarea sumelor prevzute la art. 85 din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta
convenie.
6.n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere la
ncheierea prezentei convenii, pe perioada derulrii acesteia i pentru
acordarea sumelor prevzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i a nerespectrii de ctre
angajator a obligaiilor sale, agenia va aplica sanciunile prevzute de
lege i va recupera debitele conform legii.
Agenia
Director executiv,
...........................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
...........................
50

- ANEX la convenie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele).....
Codul de identificare fiscal............
Cod CAEN......................................
Judeul............................................
Sediul/Adresa..................................
Contul IBAN/Banca.........................
Telefon/Fax.....................................
E-mail/Pagin de internet................
TABEL NOMINAL
cu persoanele ncadrate n munc conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare
Convenia nr. ......./........
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
persoane
*
)
Numrul i data
ncheierii
contractului
individual de munc/
Data angajrii
Data
ndeplinirii
condiiilor de
pensionare
**
)
Ocupaia COR Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
...................................................................
*
) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:
- cod A - omeri n vrst de peste 45 de ani nregistrai n evidena
ageniei;
- cod B - omeri prini unici susintori ai familiilor monoparentale
nregistrai n evidena ageniei;
- cod C - persoane cu handicap;
- cod D - omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei anticipate
pariale;
- cod E - omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst i nu ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie
anticipat parial.
**
) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane
prevzute la codurile D i E.
(la data 30-Apr-2009 anexa 19 modificat de anexa 5 din Hotarirea 449/2009 )
Nr. crt. Numele si prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
persoane*)
Data
angajarii
Ocupatia
Cod COR
Semnatura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Nr.
crt.
Numele i
Prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
persoane*)
Data
angajrii
Data ndeplinirii
condiiilor de
pensionare**
Ocupaia
Cod COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
ANEXA Nr. 19
1
: ANEX la convenie
Judeul .......................................
Angajatorul ................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ................................
51

Telefon ......................................
TABEL NOMINAL cu persoanele ncadrate n munc, conform prevederilor
art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile
ulterioare
Convenia nr. ......./............
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
persoane *)
Numrul i data
ncheierii contractului
individual de
munc/Data angajrii
Data ndeplinirii
condiiilor de
pensionare **)
Ocupaia
Cod COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..........................
_____
*) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:
cod A - omeri n vrst de peste 45 de ani, nregistrai n evidena
ageniei;
cod B - omeri prini unici susintori ai familiilor monoparentale,
nregistrai n evidena ageniei;
cod C - persoane cu handicap;
cod D - omeri nregistrai n evidena ageniei, care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei anticipate
pariale;
cod E - omeri nregistrai n evidena ageniei, care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst i nu ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie
anticipat parial.
**) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane
prevzute la codurile D i E.
(la data 20-Jan-2006 anexa 19^1 inlocuit de anexa 8^1 din Hotarirea 1859/2005 )
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Codul numeric
personal
Categoria de
persoane*)
Numarul orelor
efectiv lucrate
Suma cuvenita
pentru timpul
efectiv lucrat
Observatii**)
0 1 2 3 4 5 6
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
persoane*)
Numrul orelor
efectiv lucrate
Suma cuvenit
pentru timpul efectiv
lucrat
Observaii**)
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA Nr. 20: TABEL NOMINAL cu persoanele ncadrate n
munc, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea
ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din
bugetul asigurrilor pentru omaj
Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Categoria de
persoane *)
Drepturi
salariale,
din care:
**)
Numrul
orelor
efectiv
lucrate
Suma cuvenit
pentru timpul
efectiv lucrat
***)
Sume
pltite
****)
Observaii
*****)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ...
52

...
... ...
...

TOTAL A1 B1
Suma reprezentnd scutirea de la plata contribuiei datorate de angajator la BAS aferent
persoanelor prevzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, ncadrate n munc n
condiiile acestui articol (2,5% x Total B1)
C1
TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002 (Total A1 + Total C1)
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele)..................................
Codul de identificare fiscal.........................................
Cod CAEN....................................................................
Judeul..........................................................................
Sediul/Adresa...............................................................
Contul IBAN/Banca......................................................
Telefon/Fax...................................................................
E-mail/Pagin de internet.............................................
TABEL NOMINAL
cu persoanele ncadrate n munc conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurrilor pentru omaj
Convenia nr. ......./.........
Luna.......... anul..........
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
..........................................................
*
) Coloana 3 se completeaz dup cum urmeaz:
- cod A - omeri n vrst de peste 45 de ani nregistrai n evidena
ageniei;
- cod B - omeri prini unici susintori ai familiilor monoparentale
nregistrai n evidena ageniei;
- cod C - persoane cu handicap;
- cod D - omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei anticipate
pariale;
- cod E - omeri nregistrai n evidena ageniei care n termen de 3 ani de
la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst i nu ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie
anticipat parial.
**
) Coloana 4 se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate n luna de
persoanele prevzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru care se acord suma
cuvenit lunar din cuantumul subveniei prevzute la art. 85 alin. (1), (2)
i (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
acordat angajatorului.
***
) Coloana 5 se completeaz cu suma cuvenit pentru timpul efectiv
lucrat din cuantumul subveniei prevzute la art. 85 alin. (1), (2) i (5) din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, acordat
angajatorului.
****
) Coloana 6 se completeaz numai pentru categoriile de persoane
prevzute la codurile A i B, cu sumele pltite acestor persoane
reprezentnd elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei
datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit
53

dispoziiilor titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 22-Feb-2011 anexa 20 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 113/2011 )
*****
) Coloana 7 se completeaz, dup caz, cu data i motivul
ncetrii/suspendrii/relurii dup suspendare a raporturilor de munc
sau de serviciu.
(la data 30-Apr-2009 anexa 20 modificat de anexa 6 din Hotarirea 449/2009 )
Data Angajator
.......................... Director general sau alta persoana autorizata,
..........................
ANEXA Nr. 21:
Judeul .......................................
Angajatorul ................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ................................
Telefon/fax .................................
Ctre
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului ............./Municipiului
Bucureti
......................... (angajatorul), reprezentat prin ............., avnd funcia de
..............., v solicit s aprobai diminuarea sumei reprezentnd
contribuia lunar de ...... %*) datorat bugetului asigurrilor pentru
omaj cu ........, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Anexm tabelul nominal cu omerii nregistrai la ageniile pentru
ocuparea forei de munc ncadrai n munc n anul ........ i contractele
individuale de munc, n copie, ale persoanelor cuprinse n tabelul nominal.
Data
......................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.................................
_____
*) Cota contribuiei datorate de angajatori la bugetul asigurrilor pentru
omaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(la data 20-Jan-2006 anexa 21 inlocuit de anexa 10 din Hotarirea 1859/2005 )
Nr.
crt.
Numele si prenumele
Codul numeric
personal
Numarul si data
ncheierii contractului
individual de munca
Durata
contractului
individual de
munca
Ocupatia Cod
COR
Semnatura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Data Angajator
.......................... Director general sau alta persoana autorizata,
..........................
Nr.
Crt.
Numele i
prenumele
Codul
numeric
personal
Numrul i data ncheierii
contractului individual de
munc
Durata contractului
individual de munc
Ocupaia
Cod COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA Nr. 21
1
: ANEX la convenie
54

Judeul .......................................
Angajatorul ................................
Sediul/adresa .............................
Contul/Banca .............................
Codul fiscal ................................
Telefon .......................................
TABEL NOMINAL cu omerii ncadrai n munc, conform prevederilor art.
93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile
ulterioare
Nr.
crt.
Numele i prenumele
Codul
numeric
personal
Numrul i data
ncheierii contractului
individual de munc
Durata
contractului
individual de
munc
Ocupaia Cod
COR
Semntura
angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Data
......................
Angajatorul
Director general sau alt persoan autorizat,
.................................
(la data 20-Jan-2006 anexa 21^1 inlocuit de anexa 10^1
din Hotarirea 1859/2005 )

ANEXA Nr. 22: CONTRACT
.................................. ..................................
Nr. ................ Nr. ................
1.Prile contractante:
1.1.Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului/Municipiului
..........., cu sediul n ..........., str. ......... nr. ....., judeul/sectorul ........., tel.
....., fax ........., e-mail ........., cod fiscal cont nr. ............... deschis la
trezoreria reprezentat prin ............., avnd funcia de director executiv i
prin ..........., avnd funcia de director executiv adjunct, denumit n
continuare agenie.
1.2............., cu sediul n ..........., str. ......... nr. ....., bloc ....., scar ....., etaj
....., ap. ....., judeul/sectorul .........., tel ......., fax ......, e-mail ........, cod
fiscal/cod unic de nregistrare, cont nr. ........., deschis la ..........,
reprezentat prin ..........., avnd funcia de .........., denumit n continuare
angajator.
2.Obiectul contractului:
Subvenionarea parial de ctre agenie a cheltuielilor efectuate cu
serviciile de formare profesional organizate de angajator pentru un
numr de ....... persoane, n anul .........., reprezentnd ......... %* din
numrul total de persoane angajate.
3.Valoarea contractului:
Valoarea estimat a contractului este de cel mult ........... lei.
4.Obligaiile prilor:
(A)Agenia:
1.Pltete angajatorului 50 % din cheltuielile efectuate cu serviciile de
formare profesional organizate de acesta pentru un numr de ........
persoane, n anul ........ . Lista cuprinznd numele persoanelor care
urmeaz s participe la programul de formare profesional pentru care se
acord subvenia care face obiectul prezentului contract este prevzut n
anexa la contract i face parte din acesta.
55

2.Controleaz modul de respectare a obligaiilor asumate de angajator prin
prezentul contract.
(B)Angajatorul:
1.Menine raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor din lista
prevzut la pct. 4.A.1.
2.Pune la dispoziia ageniei toate informaiile solicitate n legtur cu
modul de desfurare a programului.
3.Pune la dispoziia ageniei informaiile i documentele necesare
efecturii actului de control.
5.Modaliti de plat:
5.1.Agenia deconteaz angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin
decontri, pe baz de acte justificative.
5.2.Decontrile se fac n termen de 5 zile de la data solicitrii acestora de
ctre angajator, pe baza actelor justificative.
6.Modificarea i ncetarea contractului
6.1.Modificarea contractului poate fi fcut numai prin acordul de voin al
prilor, prin act adiional la prezentul contract.
6.2.ncetarea contractului intervine prin acordul prilor sau prin reziliere.
7.Penaliti i daune interese:
7.1.ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu ale persoanelor din
lista prevzut la pct. 4.A.1, pentru unul din motivele prevzute la art. 83
alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile
ulterioare, atrage, n sarcina angajatorului, obligaia restituirii sumelor
primite plus dobnda de referin a Bncii Naionale a Romniei, n vigoare
la data ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu ale persoanelor
respective.
7.2.Dobnda se calculeaz de la data acordrii de ctre agenie a sumelor
prevzute la pct. 4.A.1.
7.3.Nerespectarea termenului de plat prevzut la pct. 5.2. atrage, n
sarcina ageniei, plata unei penaliti egale cu ....... % din valoarea
solicitrii de decontare nmulit cu numrul de zile de ntrziere.
8.Fora major:
8.1.Fora major este constatat de o autoritate competent.
8.2.Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea
obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada n care aceasta
acioneaz.
8.3.Partea contractant care, din cauz de for major, nu i poate
ndeplini, respecta i exercita obligaiile contractuale va ntiina, n scris,
cealalt parte contractant, n cel mult 5 zile de la data apariiei acestei
situaii.
8.4.Omisiunea de a anuna, n scris, apariia forei majore atrage
rspunderea civil contractual a prii aflate n aceast situaie.
8.5.Contractul se consider suspendat pe durata cauzelor care au
determinat fora major.
9.Soluionarea litigiilor:
9.1.Prile contractante vor depune toate diligenele pentru a rezolva pe
cale amiabil nenelegerile care se pot ivi ntre ele n legtur cu
derularea contractului.
9.2.Dac prile contractante nu reuesc s rezolve nenelegerile pe cale
amiabil, se pot adresa instanei de judecat.
56

10.Alte clauze:
10.1.Orice comunicare ntre prile contractante, referitoare la ndeplinirea
prezentului contract, trebuie transmis n scris.
10.2.Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul
transmiterii, ct i n momentul primirii.
Agenie,
....................
Angajator,
.............................
* nu poate fi mai mare de 20 % din numrul total de salariai, ncadrai cu
contract individual de munc pe perioad nedeterminat, existeni la data
ntocmirii programului anual de formare profesional.
(la data 23-Jun-2004 anexa 21^1 completat de anexa 16 din Hotarirea 934/2004 )
ANEXA Nr. 23:
Ctre Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
............./Municipiului Bucureti
Subsemnata/Subsemnatul .................., codul numeric personal
..................., absolvent/absolvent a/al instituiei de nvmnt/ colii
speciale .............., anul .......... luna .............., nregistrat/nregistrat n
evidena Ageniei pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
............/Municipiului Bucureti, agenia local sector ........, solicit
acordarea dreptului sub form de prim prevzut la art. 73
1
alin. (1) din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea
ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd
n vedere c ncepnd cu data de .......... sunt angajat/angajat n baza
actului*) nr. ....../............. la unitatea ................ din localitatea
..................., n meseria/profesia .................... .
Data
......................
Semntura
.................................
_____
*) Se va nscrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de
numire.
ANEXA Nr. 24:
Ctre Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului
............../Municipiului Bucureti
Subsemnata/Subsemnatul ..................., codul numeric personal
.................., absolvent/absolvent a/al instituiei de nvmnt/colii
speciale ............., anul .........., luna ..........., solicit acordarea dreptului
prevzut la art. 73
1
alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere c ncepnd cu data
de ............ sunt angajat/angajat cu program normal de lucru, pentru o
perioad mai mare de 12 luni, n baza actului*) nr. ....../............ la unitatea
............... din localitatea ............., n meseria/profesia ..............., fapt care
a condus la ncetarea plii indemnizaiei de omaj de care beneficiam, n
temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Precizez c am meninut raporturile de munc/serviciu cu angajatorul la
care m-am ncadrat n munc pe o perioad de cel puin 12 luni.
Data
......................
Semntura
.................................
_____
*) Se va nscrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de
numire.
57

ANEXA Nr. 25: CERTIFICAT privind stagiul de cotizare ulterior
datei de 1 martie 2002
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului ............/Municipiului
Bucureti
CERTIFICAT privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002
Doamna/Domnul ................., cod numeric personal ...........,
domiciliat/domiciliat n localitatea ................, str. ........... nr. ....., bl. ....,
sc. ....., et. ......, ap. ......, judeul/sectorul .............., a realizat un stagiu de
cotizare de ........ ani, ......... luni, ......... zile, dup cum urmeaz:
- n calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, n perioada
.....................
Total: ani ........., luni, ........., zile ........;
- n calitate de asigurat n baza unui contract de asigurare pentru omaj, n
perioada ....................
Total: ani ........., luni ........., zile ......... .
Certificarea stagiului de cotizare s-a fcut conform prevederilor art. 19
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Director executiv,
......................
ntocmit,
........................ (numele i prenumele)
............................ (semntura)
ANEXA Nr. 26: ADEVERIN
Nr.
Crt.
Luna i
anul
Baza de
calcul
(BC)
Suma
reprezentnd
contribuia
individual
Instrument
de plat,
numrul i
data acestuia
Suma
reprezentnd
contribuia
datorat de
angajator
Instrument
de plat,
numrul i
data acestuia
Numrul i data
nregistrrii la
A.J.O.F.M./ A.M.O.F.M. a
Declaraiei lunare privind
evidena nominal a
asigurailor i obligaiilor
de plat la bugetul
asigurrilor pentru omaj
1 2 3 4 5 6 7 8
1
...
12
Administrator/Director/Reprezentant legal
Nume i prenume, funcia (n clar)
.......................................
Compartimentul ...................
Nume i prenume, funcia (n clar)
..................................
Numr de nregistrare la angajator ................. data .....................
ADEVERIN
A.Date de identificare a angajatorului:
Denumire/Nume ..........................................
Codul unic de nregistrare/Codul fiscal ...................
Cod CAEN ................................................................
Adresa .......................................................................
Telefon/Fax ...........................................................
E-mail/Pagina de internet .............................................
B.Date privind plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj:
B.1.Pentru doamna/domnul ............................................................, CNP
......................................., care se legitimeaz cu BI/CI/Adeverina seria
58

...... numrul .................., salariat/salariat din data de .................., pn
la data de ....................., n calitatea noastr de angajator, am reinut i
virat la bugetul asigurrilor pentru omaj sumele reprezentnd contribuia
individual n cota prevzut de lege i contribuia datorat de angajator,
dup cum urmeaz:
Nr.
crt.
Luna
i
anul
Baza de
calcul
(BC)
Suma
reprezentnd
contribuia
individual
Documentul prin
care se atesta
ndeplinirea
obligaiei de plat a
contribuiei, numrul
i data acestuia
Suma
reprezentnd
contribuia
datorat de
angajator
Document prin care
se atest
ndeplinirea
obligaiei de plat a
contribuiei, numrul
i data acestuia
Numrul de
nregistrare a
declaraiei lunare
privind contribuiile
sociale, impozitul pe
venit i evidena
nominal a persoanelor
asigurate validat
1 2 3 4 5 6 7 8
1
...
12
NOTE:
Se completeaz descresctor pentru maximum 12 luni de la data ncetrii
raporturilor de munc sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la
bugetul asigurrilor pentru omaj sumele reprezentnd contribuiile
prevzute de lege.
BC - baza lunar de calcul asupra creia se aplic contribuia individual n
cota prevzut de lege, determinat n conformitate cu dispoziiile titlului
IX
2
"Contribuii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
Coloana 4 se completeaz cu suma rezultat prin aplicarea cotei
contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj prevzut de
lege asupra bazei de calcul prevzute la coloana 3.
Coloana 6 se completeaz cu suma rezultat prin aplicarea cotei
contribuiei datorate de angajator, prevzut de lege, asupra sumei
reprezentnd baza de calcul, a contribuiei datorate de angajator la
bugetul asigurrilor pentru omaj determinat n conformitate cu
dispoziiile titlului IX
2
"Contribuii sociale obligatorii" din Legea nr.
571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoana
respectiv.
Pentru lunile pentru care angajatorul a ncasat de la ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene/Agenia Municipal pentru Ocuparea
Forei de Munc Bucureti diferena dintre drepturile bneti cuvenite
potrivit legii ca urmare a conveniei ncheiate i suma reprezentnd
contribuia datorat de angajator, coloana 7 se completeaz cu numrul i
data conveniei ncheiate.
B.2.n calitatea noastr de angajator (Se completeaz varianta
corespunztoare.):
|_| nu nregistrm debite la Bugetul asigurrilor pentru omaj;
|_| pentru perioada .............................. nu s-a reinut i virat contribuia
individual n sum total de ....................... i pltit contribuia datorat
de angajator n sum de ......................;
|_| ne regsim n una dintre situaiile prevzute la art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea
ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv ........................ perioada ...................
C.Date privind raporturile de munc sau de serviciu ale salariatului:
59

Actul n baza cruia a fost ncadrat n munc, numr i data
.........................................................................................
Data angajrii .......................................
Data ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu
....................................................................................................
Temeiul legal al ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu (articolul i
actul normativ) .................................................
Perioade pentru care raporturile de munc sau de serviciu au fost
suspendate
*
):
Data de suspendare .................... data de ncetare a suspendrii ...............
motivul suspendrii
**
) .....................
Sub sanciunile aplicate potrivit legii penale falsului n declaraii, declar c
am examinat ntregul coninut al prezentei adeverine i, n conformitate
cu informaiile furnizate, o declar corect i complet.
Administrator/Director/Reprezentant legal,
Numele, prenumele i funcia,
(n clar)
.....................
Compartimentul...................
Numele, prenumele i funcia
(n clar)
........................
____
*
) Se completeaz pentru fiecare perioad de suspendare.
**
) n cazul suspendrii pentru incapacitate temporar de munc se va
specifica numrul de zile de concediu medical.
(la data 22-Feb-2011 anexa 26 modificat de anexa 1 din Hotarirea 113/2011 )

Forma sintetic la data 25-Sep-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.