Sunteți pe pagina 1din 11

HOTARARE nr.

485 din 26 mai 2005


privind echivalarea functiilor militare din Miniterul Apararii !ationale cu
functii civile
EM"TE!T# $%&ER!%'
(%)'"*AT +!# MO!"TOR%' O,"*"A' nr. 4-- din 6 iunie 2005
Data intrarii in vigoare:
06 Iunie 2005
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.
R!. 1
"1# $unciile militare din cadrul unitilor %inisterului prrii &aionale se
echivaleaza cu 'uncii civile potrivit ane(elor nr. 1)* care 'ac parte inte+rant
din prezenta hotrre.
",# -chivalarea se 'ace .n raport cu natura atribuiilor prevzute .n 'i/ele
posturilor militare /i potrivit actelor normative .n care sunt prevzute
'unciile din sistemul bu+etar /i din cel privat.
"*# ne(ele nr. 1)* vor 'i completate /i actualizate permanent, .n concordanta
cu evoluia structurii de personal a %inisterului prrii &aionale /i cu
modi'icrile intervenite la nivel naional .n acest domeniu.
"0# 1e abiliteaza ministrul aprrii naionale, ministrul muncii, solidaritii
sociale /i 'amiliei /i ministrul educaiei /i cercetrii ca, prin ordin comun, sa
completeze /i sa actualizeze prezenta hotrre .n sensul celor prevzute la alin.
"*#.
R!. ,
"1# %etodolo+ia /i competentele privind eliberarea documentelor de echivalare a
'unciilor militare cu 'uncii civile se aproba prin ordin al ministrului
aprrii naionale.
",# Centrele militare vor elibera adeverinte din care sa rezulte durata pentru
care se realizeaz echivalarea prevzut la art. 1, la cererea cadrelor militare
.n rezerva a'late .n evidenta, .n baza veri'icrii datelor din dosarul personal.
R!. *
2ispoziiile prezentei hotrri sunt aplicabile o'ierilor, mai/trilor
militari, subo'ierilor /i militarilor an+a3ai pe baza de contract, care au
.ncetat sau urmeaz sa .nceteze activitatea .n cadrul %inisterului prrii
&aionale.
R!. 0
ncepnd cu data intrrii .n vi+oare a prezentei hotrri, cadrelor militare .n
rezerva, provenite din %inisterul prrii &aionale, nu li se mai aplica
dispoziiile 4otrrii Consiliului de %ini/tri nr. 55671681 privind echivalarea
sta+iului e'ectuat .n 'uncii militare de ctre o'ierii /i subo'iterii de
rezerva, provenii din activitate, cu sta+iul speci'ic 'unciilor administrative,
tehnice /i economice din economia nationala, nepublicata.
9R:%)%:&:1!R;
C<:& 9=9-1C;)!R:C-&;
Contrasemneaz>
)))))))))))))))
%inistrul aprrii naionale,
!eodor tanasiu
%inistrul educaiei /i cercetrii,
%ircea %iclea
%inistrul muncii, solidaritii sociale /i 'amiliei,
Gheor+he ?arbu
?ucure/ti, ,8 mai ,00@. &r. 08@.
A!E.A /
TA)E' privind echivalarea func0iilor militare de conducere1 comanda 2i tat
ma3or cu func0ii civile
A!A
BBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBD
&r. E $uncii militare E E
crt.FBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG $uncii E
E&ivelul E !itulatura 'unciei E civile E
Ede E E E
Estudii E E E
Enecesar E E E
E'uncieiE E E
BBBBHBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBI
A. O,"4ER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 1 Je'ul 1tatului %a3or General 1ecretar de stat
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
, 1 <octiitor al /e'ului 1tatului %a3or General
* 1 2irector al 1tatului %a3or General
0 1 2irector ad3unct al 1tatului %a3or General 2irector +eneral
@ 1 2irector +eneral instituie
8 1 Je' stat ma3or al cate+oriei de 'orte ale armatei publica
5 1 <octiitor /e' departament
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 1 Je' direcie 2irector
instituie
publica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6 1 <octiitor /e' direcie
10 1 1ecretar +eneral ad3unct al %inisterului prrii
&aionale
11 1 2irector al statului ma3or al cate+oriei de 'orte 2irector ad3unct
ale armatei instituie
1, 1 <octiitor al /e'ului statului ma3or al cate+oriei publica
de 'orte ale armatei
1* 1 Comandant al comandamentului cate+oriei de 'orte
ale armatei
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 1 Comandant al comandamentului operational .ntrunit,
de arma, corpului de armata teritorial 2irector de
1@ 1 Je' resurse, /e' instrucie /i doctrina la statul pro+ram
ma3or al cate+oriei de 'orte ale armatei
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 1 Comandant unitate, mare unitate "similare# 2irector
15 1 Comandant al Comandamentului Garnizoanei ?ucure/ti
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 1 Je' de stat ma3or /i loctiitor al comandantului
comandamentului cate+oriei de 'orte, operational
.ntrunit, de arma, corpului de armata teritorial 2irector ad3unct
16 1 <octiitor al comandantului /i /e' stat ma3or la
unitate, mare unitate
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 1 Je' cabinet ministru 2irector de
cabinet
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,1 1 Comandant de unitate, mare unitate aviatie Comandant
aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,, 1 <octiitor al comandantului de unitate, mare Comandant
unitate aviatie ad3unct aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,* 1 Comandant de unitate, mare unitate $orte &avale Comandant port,
'lota
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 1 Je' secie coordonare zbor
,@ 1 <octiitor pentru zbor 2irector zbor
,8 1 2irector operaiuni zbor
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,5 1 :nspector +eneral :nspector
,8 1 :nspector /e' /e' .n
,6 1 Je'ul corpului de control administraia
*0 1 <octiitor al /e'ului corpului de control publica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBB
Eal ministrului EConsilier al
E Eministrului
FBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBB
*1 1 Consilier> Eal /e'ului 1tatului %a3or General EConsilier
FBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGinstituie
Eal secretarului de stat Epublica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBB
*, 1 tasat al aprrii Consilier
** 1 d3unct al atasatului aprrii diplomatic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*0 1 Comandant al instituiei militare de .nvmnt
superior Rector
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*@ 1 <octiitor al comandantului instituiei militare de
.nvmnt superior 9rorector
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*8 1 Je' 'acultate "cole+iu# .n instituii militare de
.nvmnt superior 2ecan
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*5 1 Comandant spital, institut sau centru medical %edic director
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*8 1 <octiitor al comandantului spitalului %edic director
ad3unct
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*6 1 Je' a+enie "similare# 2irector
00 1 Je' centru de cercetri /tiini'ice /tiini'ic
cercetare )
dezvoltare
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
01 1 Je' centru mana+ement 2irector
societate
comercial
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0, 1 <octiitor /e' centru, a+enie 2irector ad3unct
societate
comercial
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0* 1 Je' serviciu, secie din structurile centrale Je' serviciu
instituie
publica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
00 1 Je' modul Je' serviciu
0@ 1 Je' asi+urare resurse
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
08 1 Je' al personalului %ana+er resurse
05 1 ='ier cu personalul umane
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
08 1 Je' birou, compartiment din structurile centrale Je' birou
06 1 Reprezentant militar "/i /e' comisie# instituie
publica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@0 1 Reprezentant militar Consilier,
@1 1 ='ier specialist e(pert
@, 1 ='ier 1, , /i * administraie
publica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@* 1 Je' depozit "'ormaiune# Je' unitate
@0 1 $uncii de o'ier de conducere, comanda /i stat elementara de
ma3or din uniti /i mari uniti "similare# lucru
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
). MA"5TR" M"'"TAR" 5" 6%)O,"TER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 9<, < Consilier al comandantului "/e'ului# Consilier
orientare
privind cariera
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
, 9<, < 3utor pentru evidenta $uncionar
documentare
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
* 9<, < 1ubo'ier "maistru militar# de stat ma3or
nivel 1, , /i *
0 9<, < 1ubo'ier de administraie nivel 1,, /i * Re'erent
@ 9<, < $uncii de subo'ier de stat ma3or din uniti /i
mari uniti "similare#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A1!A
&=!>
1. 1ta+iul e'ectuat .n 'unciile militare, ale cror denumiri nu sunt speci'ice
structurilor militare, se echivaleaza cu sta+iul .n 'unciile civile prevzute .n
Clasi'icarea =cupatiilor din Romnia "C.=.R.#.
,. 1emni'icatia simbolurilor utilizate .n rubrica L&ivelul studiilorL este>
1 ) studii superioare civile sau militareM
9< ) studii postlicealeM
< ) studii liceale cu bacalaureat.
A!E.A 2
TA)E' privind echivalarea func0iilor militare de e7ecu0ie cu func0ii civile
A!A
BBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBD
&r. E $uncii militare E E
crt.FBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG $uncii E
E&ivelul E !itulatura 'unciei E civile E
Ede E E E
Estudii E E E
Enecesar E E E
E'uncieiE E E
BBBBHBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBI
A. O,"4ER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 1 Comandant companie "similare# Consilier,
, 1 Je' 'ormaiune e(pert,
* 1 <octiitor comandant companie "similare# re'erent de
0 1 Comandant pluton, +rup specialitate .n
@ 1 ='ier 0 /i @ administraia
8 1 $uncii de o'ier de e(ecuie din uniti publica
/i mari uniti "similare#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 1 Comandant companie "pluton# transport Je' autobaza
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 1 Comandant patrula, escadrila, detasament zboruri Comandant
speciale detasament zbor
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6 1 :nstructor zbor :nspector
pilota3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 1 9ilot 9ilot aeronave
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11 1 9ilot .ncercare 9ilot .ncercare
9ilot recepie
/i control
aeronave
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1, 1 !avi8ator !avi8ator de
trafic aerian
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1* 1 !avi8ator cu diri3area !avi8ator
diri3are 9:or
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 1 Je' statie, sistem, comple( "similare# aviatie Controlor
diri3are
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1@ 1 Je' statie radio "similare#
18 1 Je' sistem "similare# Je' statie
15 1 Je' +rup, comple( "similare# radiorelee
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 1 Je' centru operational, punct comanda Je' centru
diri3are
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
16 1 Je' tura Controlor tra'ic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 1 Comandant serviciu "unitate# de lupta Je' echipa3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,1 1 ='ier de cart ='ier punte
,, 1 ='ier cu navi+aia, cu armamentul, cu lo+istica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,* 1 ='ier "a3utor# mecanic pe nava ='ier mecanic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 1 Comandant nava, comandant secund, o'ier secund Cpitan nava
maritima /i
'luviala
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,@ 1 Je' curs sca'andri 1ca'andru /e'
+rup
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,8 1 :nstructor sca'andri 1ca'andru
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,5 1 Je' sector "similare# Je' atelier
,8 1 Je' poli+on
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
). MA"5TR" M"'"TAR" 5" 6%)O,"TER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 9<, < 1ubo'ier cu cazarmarea %aistru con)
, 9<, < dministrator cazarma tip 1,, /i * structii civile,
* 9<, < 3utor administrator cazarma tip 1,, /i * industriale /i
a+ricole
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0 9<, < 1ubo'ier de administraie 1ecretar
@ 9<, < dministrator, plutonier de subunitate administrativ
8 9<, < 1ubo'ier de companie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 9<, < 3utor pentru evidenta, arhiva, e(ploatare, $uncionar
administraie administrativ,
8 9<, < $urier 'uncionar
documentare
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6 9<, < Je' depozit "similare# Gestionar
10 9<, < 3utor /e' depozit "ma+azie# depozit
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11 9<, < Je' popota Je' restaurant
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1, 9<, < Je' laborator "similare# Je' laborator
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1* 9<, < ndrumtor artistic %aistru
instructor
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 9<, < Comandant pluton, +rup
1@ 9<, < <octiitor comandant pluton
18 9<, < 3utor comandant pluton Je' 'ormatie
15 9<, < Comandant +rupa paza /i ordine
18 9<, < 3utor comandant +rupa
16 9<, < Je' echipa3, post, obiectiv
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 9<, < Je' sta'ie radar Je' 'ormatie
,1 9<, < Je' cabina, sistem radar "similare# sisteme radiante
,, 9<, < =perator /e' statie radar "antene#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,* 9<, < =perator statie radar =perator radar
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 9<, < Je' statie "autostatie# radio Je' statie
radiorelee
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,@ 9<, < Je' centru comunicaii %aistru
electronica,
posta /i
telecomunicaii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,8 9<, < Je' echipa3 nava Je' echipa3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,5 9<, < $uncii de subo'ier de e(ecuie din uniti /i
mari uniti "similare# Re'erent
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*. M"'"TAR" A!$A;A4" (E )A<A =E *O!TRA*T
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 < 3utor comandant pluton Je' 'ormatie
, < Comandant +rupa paza /i ordine
* < Comandant piesa
0 < 3utor comandant +rupa
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@ < %ecanic conductor 1o'er
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 < -lectromecanic -lectromecanic
5 < %ecanic instalaii electrice auto
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 < 9lansetist !rasator
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6 < =perator statie radio =perator radio
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 < =perator statie radar =perator radar
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11 < Je' statie "autostatie# radio Je' statie
radiorelee
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1, < =perator statie multiple(are Radiotele+ra'ist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1* < %ecanic utila3 +eniu %asinist la
10 < Constructor de drumuri /i poduri ma/ini 'i(e /i
mobile
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1@ < %ecanic celula motor %ecanic aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 < Comandant salupa Conductor
salupa
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
15 < 3utor /e' depozit %a+aziner
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 < 9istolar "puscas, lunetist# +ent de paza,
16 < Cercetas control, acces,
,0 < 1ervant ordine /i
,1 < $uncii de militari an+a3ai pe baza de contract intervenie
din uniti /i mari uniti "similare#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A1!A
&=!>
1. 1ta+iul e'ectuat .n 'unciile militare, ale cror denumiri nu sunt speci'ice
structurilor militare, se echivaleaza cu sta+iul .n 'unciile civile prevzute .n
Clasi'icarea =cupatiilor din Romnia "C.=.R,#.
,. 1emni'icatia simbolurilor utilizate .n rubrica L&ivelul studiilorL este>
1 ) studii superioare civile sau militareM
9< ) studii postlicealeM
< ) studii liceale cu bacalaureat.
A!E.A >
TA)E' privind echivalarea func0iilor militare de lo8itica 2i pecialitate cu
func0ii civile
A!A
BBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBD
&r. E $uncii militare E E
crt.FBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG $uncii E
E&ivelul E !itulatura 'unciei E civile E
Ede E E E
Estudii E E E
Enecesar E E E
E'uncieiE E E
BBBBHBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBI
A. O,"4ER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 1 Je' lucrri <ector
universitar
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
, 1 Je' catedra 9ro'esor .n
* 1 :nstructor superior .nvmntul
0 1 :nstructor /e' liceal,
@ 1 :nstructor postliceal,
8 1 9ro'esor militar pro'esional /i
de mai/tri
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 1 Je' cursuri Re'erent de
specialitate .n
.nvmnt
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 1 Nurist Consilier
3uridic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6 1 Je' al muzicii "similare# 2iri3or
%aestru cor
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
10 1 ='ier specialist .n domeniul istoriei militare :storic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11 1 Comandant club sportiv 9re/edinte
comple(, club
sportiv
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1, 1 %edic /e'
1* 1 %edic %edic medicina
10 1 Je' cabinet medical +eneral
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:n+iner de
1@ 1 ='ier specialist .n domeniul in'ormaticii sistem .n
in'ormatica
dministrator
reea de calculat
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 1 ='ier cu activitatea de audit intern sau control uditor intern
'inanciar de +estiune
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
15 1 ='ier cu activitatea de achiziii %ana+er
achiziii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18 1 ='ier cu activitatea de aprovizionare %ana+er
aprovizionare
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
16 1 ='ier cu activitatea de valori'icari, marOetin+ %ana+er
marOetin+
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,0 1 Cercetator /tiini'ic principal +r. :)::: Cercetator
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,1 1 sistent de cercetare /tiini'ic sistent de
cercetare
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
rtilerie /i Rachete :n+iner mecanic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Rachete /i rtilerie :n+iner
ntiaeriana electromecanic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Radiolocatie :n+iner
electronist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,, 1 :n+iner !ancuri /i uto :n+iner
autovehicule
rutiere
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Geniu :n+iner mecanic
pentru utila3
tehnolo+ic
pentru
construcii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!ransmisiuni :n+iner
electronist,
transporturi /i
telecomunicaii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cai $erate :n+iner cai
'erate drumuri
/i poduri
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:n'ormatica :n+iner de
sistem .n
in'ormatica
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Chimie %ilitar :n+iner chimist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!opo+eodeze :n+iner +eodez
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
viatie :n+iner aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
%arina :n+iner nave
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Construcii :n+iner
construcii
civile,
industriale
/i a+ricole
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
rtilerie /i Rachete 1ubin+iner
mecanic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,* 1 1ubin+iner "in+iner !ancuri /i uto 1ubin+iner
cole+iu# mecanic automobile
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
viatie 1ubin+iner mecanic
motoare de aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
24 6 Ofi0er pecialit ?n domeniul informa0iilor *onilier1 e7pert
militare adminitra0ie
,@ 1 $uncii de o'ier specialist din uniti /i pu:lica
mari uniti "similare#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
). MA"5TR" M"'"TAR" 5" 6%)O,"TER"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Je' orchestra
1 9<, < 1ubse' al muzicii Concert maestru
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
, 9<, < Je' partida "similare# Je' orchestra
1olist
instrumentist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1olist
instrumentist
* 9<, < :nstrumentist /e' "similare# Corist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0 9<, < :nstrumentist "similare# :nstrumentist,
@ 9<, < :nstrumentist secund "similare# corist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 9<, < :nstructor 1, ,,*,0 /i @ %aistru
instructor
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 9<, < $inanciar Contabil
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8 9<, < 1anitar /e' sistent medical
6 9<, < 1anitar +eneralist
10 9<, < 3utor sanitar
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
rtilerie /i Rachete %aistru mecanic
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Rachete /i rtilerie %aistru
11 9<, < 1ubo'ier tehnic, ntiaeriana electromecanic
specialist "principal# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBB
1, ,, *, 0 /i @ !ancuri %aistru mecanic
auto
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
uto %aistru mecanic
auto
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!ransmisiuni %aistru
electronica,
posta /i
telecomunicaii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:n'ormatica !ehnician
echipamente de
calcul /i reele
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Radiolocatie !ehnician
radiolocatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Geniu %aistru mecanic
ma/ini /i
utila3e pentru
construcii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cai $erate %aistru mecanic
ma/ini /i
utila3e pentru
construcii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Chimie %ilitar !ehnician
chimist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
viatie %aistru aviatie
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
%arina %aistru
instalaii
navale
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!opo+eodezie !ehnician
topometrist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Construcii %aistru
construcii
civile,
industriale /i
a+ricole
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1erviciu medical sistent medical
+eneralist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
<o+istica %aistru .n
industria
alimentara
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1, 9<, < !ehnic de bord !ehnician
instalaii de
bord "avion#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1* 9<, < 1ubo'ier in'ormaii
10 9<, < 1ubo'ier analist Re'erent
1@ 9<, < $uncii de subo'ier specialist din uniti /i
mari uniti "similare#
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C. %:<:!R: &GNP: 9- ?Q 2- C=&!RC!
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 < 1anitar sistent medical
+eneralist
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
, < %eteorolo+ !ehnician
meteorolo+
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
* < !opo+eodez 2esenator tehnic
0 < Carto+ra'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A1!A
&=!>
1. 1ta+iul e'ectuat .n 'unciile militare, ale cror denumiri nu sunt speci'ice
structurilor militare, se echivaleaza cu sta+iul .n 'unciile civile prevzute .n
Clasi'icarea =cupatiilor din Romnia "C.=R.#.
,. 1emni'icatia simbolurilor utilizate .n rubrica L&ivelul studiilorL este>
1 ) studii superioare civile sau militareM
9< ) studii postlicealeM
< ) studii liceale cu bacalaureat.
)))))))