Sunteți pe pagina 1din 25

MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.

2011
23
Legea nr. 53/2003 - CoduI muncii*)
al Romniei, Partea , nr. 814
din 18 noiembrie 2003;
Romniei, Partea ,
nr. 913 din 19 decembrie 2003;
n Monitorul Oficial
itorul Oficial al Romniei, Partea ,
nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
r. 672 din 27 iulie 2005,
n Monitorul Oficial al
al al Romniei, Partea , nr. 264 din
19 aprilie 2007;
cial al Romniei, Partea ,
nr. 497 din 25 iulie 2007;
ial al Romniei, Partea ,
nr. 728 din 28 octombrie 2008;
icial al Romniei,
, nr. 321 din 14 mai 2009;
nitorul Oficial al Romniei,
Partea , nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
, Partea , nr. 195 din
29 martie 2010.
TTLUL
CAPTOLUL
DomeniuI de apIicare
romn pe teritoriul Romniei;
CAPTOLUL
Principii fundamentaIe
presteze.
profesie, oricare ar fi acestea.
(2) Termenul
a) n temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);
cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale
angajatorii.
www.codfiscal.net
mpotriva concedierilor nelegale.
TTLUL
CAPTOLUL
salariat
denumite salariu.
de lege.
Art. 14. (1) n sensul prezentului cod, prin angajator se
elemente:
aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
salariatul are dreptul;
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
24
www.codfiscal.net
(6) La negocierea, ncheierea sau modificarea contractului
de informare.
c) clauza de mobilitate;
50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din
lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
potrivit legii.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile n cazurile n care
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de
prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
stabilite n regulamentele interne, n contractele colective de
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea
medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
25
www.codfiscal.net
nu dispune altfel.
a aptitudinilor nu pot avea un alt scop dect acela de a aprecia
profesionale.
concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat
Art. 31. (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la ncadrarea
maximum 12 luni.
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat,
(7) Metodologia de ntocmire a registrului general de
Art. 35. (1) Orice salariat are dreptul de a munci la
pentru fiecare dintre acestea.
potrivit legii.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
26
www.codfiscal.net
CAPTOLUL
drepturi:
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
a muncii n unitate;
drepturi:
sarcinilor de serviciu;
calitatea de salariat a solicitantului;
CAPTOLUL
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
e) salariul;
Art. 42. (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de
prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile
calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de
aplicabil.
salariatului.
cel mult un an.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
27
www.codfiscal.net
temeinice.
aplicabil.
care i sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care
prezentul cod.
CAPTOLUL V
regulamente interne.
sa de salariat.
modificarea, executarea sau ncetarea contractului individual de
a) concediu de maternitate;
legea nu prevede altfel;
sindicat;
g) n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n
vrstei de 3 ani;
c) concediu paternal;
mandatului;
legii;
tehnologice, structurale sau similare;
exercitarea profesiilor.
contractului.
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile
alin. (3).
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
28
www.codfiscal.net
sau pentru interese personale.
CAPTOLUL V
a) de drept;
acestea;
conform legii;
pensionare;
pentru exercitarea profesiei;
constatarea cazului de ncetare de drept a contractului individual
produce efecte pentru viitor.
contravin unor norme legale imperative sau contractelor
(5) Persoana care a prestat munca n temeiul unui contract
Concedierea
salariatului.
a drepturilor sindicale.
certificat medical conform legii;
carantinei;
emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
mplinirea vrstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolnav n
18 ani;
Art. 61. Angajatorul poate dispune concedierea pentru
b) n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
29
www.codfiscal.net
c) n cazul n care, prin decizie a organelor competente de
ocupat;
d) n cazul n care salariatul nu corespunde profesional
Art. 62. (1) n cazul n care concedierea intervine pentru
concedierii.
(2) n cazul n care concedierea intervine pentru motivul
stabilite de prezentul cod.
salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin
regulamentul intern.
Art. 64. (1) n cazul n care concedierea se dispune pentru
de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1),
conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea
salariatului.
persoana acestuia.
Art. 68. (1) Prin
5 concedieri.
concediere;
concediere;
concedierilor;
aplicabil;
g) data de la care sau perioada n care vor avea loc
concedierile;
asupra angajatorului.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
30
www.codfiscal.net
asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, n
la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), n termen
de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
emiterii deciziilor de concediere.
avea loc aceste concedieri.
individuale cu privire la perioada de preaviz.
motivele care au stat la baza acestei decizii.
amnarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu
maximum 10 zile calendaristice, n cazul n care aspectele
deciziilor de concediere.
Art. 74. (1) n termen de 45 de zile calendaristice de la
Dreptul la preaviz
Art. 75. (1) Persoanele concediate n temeiul art. 61 lit. c)
alin. (2).
b) durata preavizului;
alin. (2) lit. d), numai n cazul concedierilor colective;
Art. 77. Decizia de concediere produce efecte de la data
cele precizate n decizia de concediere.
drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
de concediere.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
31
www.codfiscal.net
Demisia
Art. 81. (1) Prin demisie
mplinirea unui termen de preaviz.
dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
CAPTOLUL V
duratei pentru care se ncheie.
ncheiate n termen de 3 luni de la ncetarea unui contract de
legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii
e) angajarea unei persoane care, n termen de 5 ani de la
perioada mandatului;
pensia cu salariul;
36 de luni.
titular.
la sediul angajatorului.
comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de
justificat de motive obiective.
(2) n sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil
vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
domeniu.
CAPTOLUL V
(2) Salariatul temporar este persoana care a ncheiat un
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
32
www.codfiscal.net
(3)
(4) Utilizatorul
(5)
temporar.
pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
luni.
contract.
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, n special calificarea
temporar;
salariatul;
Art. 93. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile
misiuni.
(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare
(4) n cazul n care n termen de 15 zile calendaristice de la
6 luni;
Art. 99. (1) La ncetarea misiunii salariatul temporar poate
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
33
www.codfiscal.net
un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia n calcul la
persoana salariatului.
CAPTOLUL V
Art. 103. este salariatul al
(3) Salariatul comparabil
domeniu.
acestora.
efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul
normal de lucru.
nivelurile.
CAPTOLUL X
Munca Ia domiciIiu
(2) n vederea ndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin,
lucru.
realizare a controlului;
este la sediul angajatorului.
n vigoare.
TTLUL
CAPTOLUL
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
34
www.codfiscal.net
suplimentare.
obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele
mplinit vrsta de 18 ani.
sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau
Art. 116. (1) Modul concret de stabilire a programului de
Art. 118. (1) Angajatorul poate stabili programe
efectuarea acesteia.
lucru.
12 luni.
Art. 123. (1) n cazul n care compensarea prin ore libere
acesteia.
Munca de noapte
(2) Salariatul de noapte
respectarea prevederilor legale cu privire la repausul
perioade de 24 de ore dect n cazul n care majorarea acestei
ncheiat la nivel superior.
compensare n bani a orelor de noapte lucrate peste durata de
8 ore.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
35
www.codfiscal.net
periodic.
periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin
Art. 128. (1) Tinerii care nu au mplinit vrsta de 18 ani nu
tehnologic, timpul pentru pauze legale n cadrul programului de
angajator, conform normativelor n vigoare, sau, n cazul n care
CAPTOLUL
Repausuri periodice
Art. 133. Perioada de repaus
la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
nu poate fi mai mic de 8 ore ntre schimburi.
Art. 136. (1)
continuu sau discontinuu, implicnd pentru salariat necesitatea
(2) Salariat n schimburi
schimburi.
regulamentul intern.
potrivit art. 123 alin. (2).
efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra
potrivit art. 123 alin. (2).
1 mai;
Adormirea Maicii Domnului;
1 decembrie;
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
36
www.codfiscal.net
prestate n programul normal de lucru.
CAPTOLUL
ConcediiIe
an.
aveau dreptul.
concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de
mare de 3 luni.
(4) n cadrul perioadelor de concediu stabilite conform
(5) n cazul n care programarea concediilor se face
din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada
3 luni anterioare celei n care este efectuat concediul,
concediu.
cererea salariatului, pentru motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de
Art. 152. (1) n cazul unor evenimente familiale deosebite,
aplicabil sau prin regulamentul intern.
sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
37
www.codfiscal.net
ore.
TTLUL V
SaIarizarea
CAPTOLUL
Art. 162. (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin
angajatorul.
CAPTOLUL
programului legal de lucru aprobat.
CAPTOLUL
PIata saIariuIui
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament ntr-un cont
bancar.
acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de
daune-interese pentru repararea prejudiciului produs
salariatului.
persoanei mputernicite de acesta.
(2) n caz de deces al salariatului, drepturile salariale
conform legii.
d) acoperirea altor datorii.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
38
www.codfiscal.net
drepturile salariale ce i se cuvin n integralitatea lor, potrivit
salariilor se prescrie n termen de 3 ani de la data la care
drepturile respective erau datorate.
cu privire la drepturile salariale sau derivnd din plata salariului.
CAPTOLUL V
CAPTOLUL V
lor n cazul n care se produce un transfer al ntreprinderii, al
potrivit legii.
transferate integral cesionarului.
transferul dreptului de proprietate.
TTLUL V
CAPTOLUL
ReguIi generaIe
domeniu.
muncii.
angajatorilor;
de personal;
necesare acesteia.
prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este
g) planificarea prevenirii;
ntrerupere mai mare de 6 luni. n toate aceste cazuri instruirea
pericol iminent.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
39
www.codfiscal.net
pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
CAPTOLUL
pe teritoriul Romniei.
mare de 3 luni.
angajator.
CAPTOLUL
fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu
potrivit legii.
salariat, atestat n profesia sa potrivit legii, titular al unui contract
exercitarea profesiei sale.
a muncii constau n:
pentru fiecare angajator.
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare
TTLUL V
CAPTOLUL
socioeconomice;
profesionale;
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare
angajatori.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
40
www.codfiscal.net
contractuale ale salariatului n raport cu angajatorul care a
Art. 197. (1) n cazul n care participarea la cursurile sau
favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de
Art. 199. (1) n cazul n care salariatul este cel care are
scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea
salariat potrivit alin. (1), n termen de 15 zile de la primirea
costul ocazionat de aceasta.
CAPTOLUL
de angajator
Art. 201. Sunt considerate contracte speciale de formare
formare organizate de angajator pentru dobndirea unei
calificare sau au dobndit o calificare ce nu le permite
Art. 203. (1) Pot ncheia contracte de calificare
de un an.
(2) La expirarea termenului contractului de adaptare
munca.
formator.
n programul normal de lucru al formatorului.
ocupat de salariatul n formare.
CAPTOLUL
baza contractului de ucenicie.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
41
www.codfiscal.net
contract de ucenicie are statut de ucenic.
TTLUL V
DiaIoguI sociaI
CAPTOLUL
dialog permanent ntre partenerii sociali.
patronat.
CAPTOLUL
SindicateIe
sindicale, denumite n continuare sunt
Art. 216. Sindicatele se pot asocia n mod liber, n
recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea
sindicale sau n exercitarea drepturilor lor.
legii.
CAPTOLUL
special n acest scop.
ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
ai acestuia.
fi mai mare de 2 ani.
principale:
regulamentul intern;
legii.
CAPTOLUL V
PatronatuI
angajatori
ori alte structuri asociative, conform legii.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
42
www.codfiscal.net
TTLUL V
TTLUL X
CAPTOLUL
Art. 231. Prin
economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din
CAPTOLUL
Greva
Art. 234. (1) Greva
organizatorilor grevei.
TTLUL X
Sociale.
Art. 240. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, n cazul
TTLUL X
CAPTOLUL
ReguIamentuI intern
e) reguli concrete privind disciplina muncii n unitate;
contractuale specifice;
regulamentului intern.
Art. 245. (1) Orice salariat interesat poate sesiza
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
43
www.codfiscal.net
alin. (1).
Art. 246. (1) ntocmirea regulamentului intern la nivelul
CAPTOLUL
a) avertismentul scris;
510%;
510%;
(2) n cazul n care, prin statute profesionale aprobate prin
acesta.
Art. 249. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
acesta.
disciplinare prealabile.
disciplinare prealabile.
mod obligatoriu:
b) precizarea prevederilor din statutul de personal,
salariat;
de acesta.
CAPTOLUL
Art. 253. (1) Angajatorul este obligat, n temeiul normelor
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului n timpul
cu munca lor.
al serviciului.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
44
www.codfiscal.net
ntr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la
conform alin. (3), nu poate fi mai mare dect echivalentul a
5 salarii minime brute pe economie.
Art. 256. (1) Salariatul care a ncasat de la angajator o
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor n
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net,
Art. 258. (1) n cazul n care contractul individual de
Art. 259. n cazul n care acoperirea prejudiciului prin
CAPTOLUL V
2.000 lei;
1.500 lei la 3.000 lei;
5.000 lei;
1.000 lei;
la 5.000 lei la 20.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea
5.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor legale privind nregistrarea de
lei;
1.500 lei la 2.000 lei.
CAPTOLUL V
definitive privind plata salariilor n termen de 15 zile de la data
lege.
documentele solicitate, potrivit legii.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
45
www.codfiscal.net
6 luni la 3 ani.
complementare:
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la
angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
angajatorul sau n locul subcontractantului angajator ori al
TTLUL X
CAPTOLUL
sociali, stabilite potrivit prezentului cod.
prezentului cod;
a) n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care a
ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
b) n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care
n plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor
clauze ale acestuia.
CAPTOLUL
CAPTOLUL
Art. 273. Administrarea probelor se face cu respectarea
beneficiul probei admise partea care ntrzie n mod nejustificat
administrarea acesteia.
executorii de drept.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
46
www.codfiscal.net
TTLUL X
interne ale angajatorului.
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de
Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.
primire.
1 martie 2003.
Buletinul Oficial, Partea , nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu
ulterioare;
Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor
Partea , nr. 17 din 25 martie 1981;
Partea , nr. 125 din 16 noiembrie 1990;
Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr. 1 din 8 ianuarie 1991;
Romniei, Partea , nr. 16 din 10 februarie 1992;
nr. 246 din 15 octombrie 1993;
Partea , nr. 184 din 19 mai 1998.
Buletinul Oficial, Partea , nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu
,Art. II.
Art. III.
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul
ulterioare;
Art. IV.
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 345/18.V.2011
47
www.codfiscal.net