Sunteți pe pagina 1din 1

HOTRRE nr. 1.

105 din 2 noiembrie 2011


pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul
iden a salariailor general de ev
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 10 noiembrie 2011
Data intrarii in vigoare : 10 noiembrie 2011n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. I
Hotrrea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de
eviden a salariailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmtorul
cuprins:
"g) salariul de baz lunar brut i sporurile, astfel cum sunt
prevzute n contractul individual de munc;".
2. La articolul 4, partea introductiv a alineatului (1) va avea
urmtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Completarea, respectiv nregistrarea n registru a
elementelor prevzute la art. 3 alin. (2), i transmiterea registrului
se fac dup cum urmeaz:".
ART. II
Elementul prevzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotrrea
Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a
salariailor, aa cum a fost modificat prin prezenta hotrre, se
completeaz n registrul general de eviden a salariailor i pentru
contractele individuale de munc deja nregistrate, pn la data de 15
decembrie 2011.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei
i proteciei sociale,
Sulfina Barbu

Bucureti, 2 noiembrie 2011.
Nr. 1.105.