Sunteți pe pagina 1din 16

CEEX 2006

PENTRU A NU PIERDE INFORMATIILE, VA RUGAM SA NU DEPROTEJATI FORMULARUL.


Folositi tasta Tab, tastele sageti Up si Dow sa! "o!se#!l pet$! po%itioa$ea pe &a"p!$ile 'i (o$"!la$.
N! (olositi &a$a&te$ele 'ia&$iti&e) , , , , , , , , , et&.
NOTA) N! (olositi &a$a&te$!l g*ili"ele) ,
CERERE DE FINANTARE
Numar inregistrare PENTRU PROIECTE DE EXCELENTA
(Nu se completeaza de catre aplicant) PENTRU TINERI CERCETATORI


! D"#$ %$&'()"*$ "*$ +,&$-#(&.*., +$ %&(,$-#/
2! L(-.* +$ 0.)-"/
1! T,#*.* %&(,$-#.*., /
23"4 200 -"&"-#$&$5
NANORO+OTI IN MEDI,INA
6! T$&0$), -7$,$ 20"4 8 #$&0$), 5/
N. 9(*(',#, -"&"-#$&.* :7,*,0$*$ I)#&(+.-$#, .) ',):.& #$&0$) %$ -"0%
- NANOMEDI,INA
. APLI,ATII
/ RO+OTI
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-

-.-. N!"e) ;RANCEANU< TO3A< DONI=A
-... P$e!"e) >IANCA < ANDREEA< ADELINA
-./. A aste$e) -122
-.3. Titl! 'i'a&ti& si4sa! stiiti(i&) ,e$&etato$ 5Sele&tati6
-.7. Do&to$ 'i a!l)
..-. ,o'!l istit!tiei ) 77 [A se vedea ANEXA 1]
.... De!"i$e Istit!tie) Ui8e$sitatea 9Vasile Ale&sa'$i9 'i +a&a!
[completati denumirea institutiei]
../ Fa&!ltate4 'epa$ta"et) FA,ULTATEA DE INGINERIE4 MASTER # MPMI4PMMIM
..3. F!&tie) MASTERAND
..7. A'$esa)
+A,AU
..:. Tele(o) ;<377.2-;-
..<. Fa=)
..2. E#Mail) 8$a&ea!bia&a>?a*oo.&o"
3 RE,ONSTRU,TIE
7 REGENERARE ,ELULARA
8! I)-"+&"&$" %&(,$-#.*., ,) +(0$),,*$ +$ '%$-,"*,#"#$/
COD DO3ENIU COD ?U>DO3ENIU
EXPERT
6A @
EXPERT
6A 2@1
EXPERT

[ Pentru cod: Domeniu/ Subdomeniu - A se vedea ANEXA 2]
Este obligato$ie &o"pleta$ea &elo$ t$ei i&a'$a$i ale p$oie&t!l!i
6! R$A.0"#.* %&(,$-#.*., /
N. 9(*(',#, -"&"-#$&.* :7,*,0$*$ 23"4! 2000 -"&"-#$&$5
Pe "as!$a &e $it"!l 'e p$og$es a oilo$ te*ologii 'i 'o"ei!l "e'i&al este 'i &e i &e "ai ale$t,
bee(i&iile s&otate ! ita$%ie sa apa$a, ia$ 'o"ei!l aote*ologiilo$ $ep$e%ita !!l 'it$e seg"etele
&! &ele "ai "a$i astepta$i.
I p$e%et, ao"e'i&ia este &osi'e$ata ! !"ai o posibila si p$o"itatoa$e &ale sp$e o 'iagosti&a$e 'e
&e$tit!'ie, p$e&o&e si ! t$ata"et e(i&a&e si e(i&iet, 'a$ si o &ale p$obabila 'e p$e8etie a a&esto$ tip!$i
'e boli.
Spe&t$!l apli&atiilo$ ao"e'i&iei &!p$i'e o ga"a la$ga 'e ite$8etii i spe&ialitati p$e&!") "e'i&ia
ite$a@ o&ologia@ "e'i&ia 'e !$geta p$i oi "eto'e 'e p$i" aA!to$ i &a%!l t$a!"atis"elo$
(i%i&e4a&&i'etelo$, a$s!$ilo$ si e=p!e$ii la $a'iatii@ &*i$!$gia@ &a$'iologia si &*i$!$gia &a$'io#8as&!la$a p$i
"eto'e $api'e 'e ite$8etie si $eabilita$e@ e!$ologia si e!$o#&*i$!$gia p$i oi "eto'e e!$og$a(i&e, 'e
$egee$a$e spiala si ite$8etii $epa$ato$ii &e$eb$ale@ gast$oete$ologia si 'o"ei!l bolilo$ 'e !t$itie
8i%a' i"b!atati$ea !t$itiei si 'igestiei@ se=ologia, s(e$a $ep$o'!&e$ii !"ae@ ge$iat$ia4ge$otologia #
st$ategii pet$! biostasis si &ot$ol!l (eo"e!l!i 'e i"bat$ai$e@ geeti&a # p$o&esele 'e &$este$e a
o$gais"!l!i !"a@ te$apie gei&a@ $e&ost$!&tie si $egee$a$e &el!la$a@ alte 'o"eii) $e&$ee$e si
pet$e&e$ea ti"p!l!i libe$@ &os"etologie@ aspe&te 'e $egle"eta$e si p$oble"e so&iologi&e, 8iito$!l p$o(esiei
"e'i&ale, al spitalelo$ si &o"paiilo$ (a$"a&e!ti&e.
B! C"*,#"#$" '#,,)#,9,-" " %&(,$-#.*.,/


[Va rugam sa completati max. 10 pag. in ANEXA 3]
C! 3(+.* +$ (&:"),A"&$ " %&(,$-#.*., 20")":$0$)#.* %&(,$-#.*.,5/


[Va rugam sa completati ANEXA ]
@! C(0%$#$)#" '#,,)#,9,-" ', 0")":$&,"*" " +,&$-#(&.*., +$ %&(,$-#/

0! C(0%$#$)#" '#,,)#,9,-" " 0$0D&,*(& $-7,%$, +$ -$&-$#"&$/
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
.

1.-. ,o"peteta stiiti(i&a a 'i$e&to$!l!i 'e p$oie&t
A&ti8itatea stiiti(i&a i 'o"ei!l te"ei p$op!se [Va rugam sa completati ANEXA !]
1... ,o"peteta "aage$iala a 'i$e&to$!l!i 'e p$oie&t
0!! NUMARUL MEM+RILOR E,BIPEI CE=&l!si8 'i$e&to$!l 'e p$oie&tD
1
0!2! LISTA MEM+RILOR E,BIPEI DE ,ER,ETARE)
[Va rugam sa completati ANEXA "]

0!1! E0PERIENTA ANTERIOARA A MEM+RILOR E,BIPEI IN DOMENIUL
TEMEI PROPUSEE ,ot$ib!tii si (iali%a$e
! I)9&"'#&.-#.&" +$ -$&-$#"&$/
5e&*ipa"ete si (a&ilitati pet$! e=pe$i"eta$e, p$op$ii sa! 'ispoibile p$i $elatii 'e &oope$a$e &! alte istit!tii6
[Va rugam sa completati ANEXA #]
2! >.:$#.* %&(,$-#.*., 2-7$*#.,$*, $*,:,D,*$5/
NR.
,RT
DENU3IRE CAPITOL >U=ET
VALOARE
.;;:
5RON6
VALOARE
.;;<
5RON6
VALOARE
.;;2
5RON6
TOTAL
VALOARE
5RON6
-.
CEELTUIELI DE PER?ONAL F "a=. 3;F
-;;;;; .2;;; 2;;;
.. CEELTUIELI INDIRECTE 5$egie6 E "a=. -;F /;;;; -;;; -;;;
/
3O>ILITATI # "a= .;.F
5se asig!$a pa$ti&ipa$ea a!to$ilo$ E "e"b$i i e&*ipa 'e
&e$&eta$e E la &o(e$itele ite$atioale 'e p$estigi! pet$!
s!stie$ea l!&$a$ilo$ p$e&!" si "obilitatea ite$ sa! it$a
se&to$iala i ta$a sa! st$aiatate 5"a=. - l!a i ta$a sa!
"a=. . sapta"ai i st$aiatate6
:;;;; .;;; .;;;
3.
CEELTUIELI DE LO=I?TICA e&esa$e pet$! 'e$!la$ea
p$oie&t!l!i E "i. /;F 5i($ast$!&t!$a 'e &e$&eta$e, &*elt!ieli
"ate$iale et&.6
1;;;;; /;;;; /;;;;
7. TOTAL -;1;;;; :-;;; 3-;;;
1! D,&$-#(&.* +$ %&(,$-# "&$ "-#,G,#"#$" %&(9$',()"*" +$ D"A" 2C"&#$" +$ 3.)-"5
,) ,)'#,#.#," -"&$ %&(%.)$ %&(,$-#.* 2-&,#$&,. +$ $*,:,D,*,#"#$5 5Sele&tati6
PRIN ACEA?TA ?E CERTIFICA LE=ALITATEA ?I CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRIN?E IN PREHENTA CERERE DE FINANTARE
CODUL IN?TITUTIEI / Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 2.1 !ezi "N#$" 1)
DATA/ 0CF02F202
RECTOR<DIRECTOR,
N!"e, p$e!"e);"*$)#,) N$+$99
Se"at!$a) DIRECTOR EC!<CONTA>IL ?EF,
Sta"pila N!"e, p$e!"e);&")-$"). >,")-"
Se"at!$a)
DIRECTOR DE PROIECT,
N!"e, p$e!"e)TO3A ANDREEA<DONI=A ADELINA

Se"at!$a)
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
/

88
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
3

ANEXA 3
B! C"*,#"#$" '#,,)#,9,-" " %&(,$-#.*.,/ 23"4! 0 %":,),5
B!! I0%(&#")#" ', &$*$G")#" -()#,).#.*., '#,,)#,9,-!
P$e%eta$ea &$ea%a $e(e$etial!l &e$&eta$ii@ 8a 'e"ost$a g$a'!l 'e i(o$"a$e 'o&!"eta$e al
e&*ipei 'e &e$&eta$e si &apa&itatea a&esteia 'e a e8al!a &o$e&t i8el!l 'e &!oaste$e i 'o"ei!.
Nanotehnologia ofera o gama larga de noi tehnologiii pentru dezvoltarea livrarilor de produse
farmaceutice. Acum cativa ani cercetatorii au descoperit ca sunt capabili de a atasa fire special de
ARN, masurand 10 nm in diametru, nanoparticulele fiind umplute cu medicamente folosite in
chimioterapie. Aceasta metoda directa de livrare a medicamentelor are un mare potential pentru
tratarea pacientilor cu cancer evitand in acelasi timp efectele negative.
Nanorobotii ajuta la repararea celulelor tesutului alaturi de celule albe din sange.
Datorita dimensiuniilor mici ale nanorobotiilor, acestea se pot atasa cu usurinta pe suprafata
celulelor albe astfel permit drumul acestora prin intermediul peretiilor vaselor de sange si ajung in
locul unde pot repara tesutul afectat.
tiina din spatele acestui mecanism este destul de comple!. "ste un proces cunoscut sub numele
de transmigraiei, un mecanism care implic# angajarea de receptori de la suprafaa celulelor
molecule de adeziune, efort for# activ# $i dilatarea pereilor vaselor $i deformare fizic# a celulelor
migratoare. %rin ata$area sa la migrarea celulelor inflamatorii, roboi pot accelera procesul de
regenerare a celulelor, ocolind necesitatea unui mecanism comple!.
Astazi, medicina moderna utilizeaza doar instrumente ce pot detecta anomaliile aparute la
nivel macroscopic, fiind incapabila sa surprinda boala in stadiile incipiente. &olosirea
nanotehnologiei in sfera medicala poate revolutiona, in viitor, metodele actuale de diagnostic si
tratament' posibilitatea diagnosticarii si tratarii afectiunilor, inca din faza lor moleculara, va
permite clinicienilor sa trateze cauza(originea bolii si chiar sa inlocuiasca tesuturi afectate. %rin
utilizarea nanoingineriei se pot obtine si utiliza tesuturi artificiale pentru a inlocui organe afectate
)rinichi, ficat* sau pentru a regenera nervi sau a produce implanturi care sa redea simturi pierdute,
precum vederea sau auzul.
+e preconizeaza o contributie majora pe care nanomedicina ar putea s,o aduca in ceea ce
priveste domenii precum- definirea si clasificarea bolilor, diagnosticul si tratamentul acestora si, in
ultima instanta, imbunatatirea structurii si functionarii organismului uman.
.n ultimele decenii nanotehnologia si,a gasit nenumarate aplicatii in sfera medicala, incepand
cu domeniul farmaceutic )terapia medicamentoasa tintita* si continuand cu domeniul medicinii
regenerative )nano,robotii si dipozitivele utilizate in regenerarea celulara*, preventiei bolilor,
diagnosticarii (inclusiv prin metodele imagistice ultraperformante* si terapiei bazate pe nano-
tehnologie.
Rolul nanodiagnosticului este acela de a identifica boala in stadiul cel mai incipient posibil, iar
nanotehnologia poate oferi instrumente de diagnostic cu sensibilitate, specificitate si validitate
superioare metodelor actuale, clasice. %rogresul inregistrat in domeniul diagnosticarii in,vivo are
la baza cercetari in domeniul tehnicilor de imagistica moleculara, metodelor minim invazive sau
implantologiei de nanodispozitive )figura 1*. +copul imagisticii moleculare consta in crearea de
agenti de detectare cu sensibilitate inalta, care sa poata, de asemenea, sa transporte si sa
monitorizeze tratamentul. Acesta reprezinta conceptul de theranostics find, fight and follo/
)gaseste, lupta si urmareste*, focalizat pe diagnosticarea precoce, tratamentul bolii si controlul
acestuia. Dupa diagnosticarea prin imagistica moleculara a afectiunii, prin intermediul
nanostructurilor specifice de contrast, acestea se pot combina cu un agent farmacologic activ si,
astfel, pot fi folosite in tratamentul tintit al bolii respective, iar in final se realizeaza monitorizarea
in timp a rezultatelor tratamentului prin imagistica secventiala.
+copul medicinei regenerative este acela de a folosi propria capacitate de regenerare a organismului
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
7

uman pentru preventia si tratamentul conditiilor cronice invalidante, precum- diabetul zaharat,
osteoartrita, afectiunile degenerative ale aparatului cardiovascular si sistemului nervos central,
traumatismele(accidentele. 0ratie nano,tehnologiei, pacienti cu astfel de afectiuni pot beneficia de
ajutor prin dezvoltarea unor terapii revolutionare de regenerare tisulara in,situ cu ajutorul chirurgiei
minim invazive.
Figura 1. Domenii de aplicatie ale nanomedicinei
Sursa: &uture1edica, The future of healthcare and biotechnology, 25 Ways anotechnology is
!evolutionizing "edicine, ianuarie 2010#
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
:

.n locul medicinei actuale, care trateaza simptome si incearca doar o intarziere a progresului
bolii, terapiile viitorului se preocupa de corectarea conditiilor patologice folosind mecanismele
proprii de regenerare ale organismului. "!emple in acest sens pot fi- stimularea regenerarii
cartilajului articular in cazul osteoartritei, restabilirea profilului de eliberare fiziologica a insulinei
la nivelul insulelor pancreatice sau stimularea mecanismelor proprii de regenerare la nivelul
sistemului nervos central si al inimii. Nanotehnologia este esentiala in dezvoltarea terapiilor cost,
eficiente pentru regenerarea tisulara in,situ, acest lucru implicand nu numai o intelegere profunda
a biologiei celulare, dar si identificarea modalitatilor efective de a declansa si controla procesul
regenerativ. Aceasta strategie nanobiomimetica depinde de trei elemente de baza- biomateriale
inteligente, molecule de semnalizare bioactive si celule. 3iomaterialele sunt concepute pentru a
reactiona pozitiv la schimbarile din mediul de pro!imitate, stimuland evenimentele regenerative
specifice la nivel molecular, dirijand proliferarea si apoi diferentierea celulara, precum si
productia si organizarea matricei e!tracelulare. 1oleculele de semnalizare bioactive, care
declanseaza procesele regenerative la nivel celular sunt si ele necesare in regenerarea tisulara.
Nanotehnologiile ar putea activa eliberarea secventiala a proteinelor, peptidelor si genelor mimand
reactia naturala declansatoare, in cascada. 4a rezultat al acesteia sunt produse materialele
bioactive ce elibereaza molecule semnalizatoare la valori(nivele controlate, care la randul lor
activeaza celulele in contact cu stimulii.
"forturile viitoare in medicina regenerativa se vor concentra pe e!ploatarea, in mod eficient, a
potentialului enorm de autoregenerare, proces observat in cazul celulelor stem adulte.
Nanotehnologiile vor fi utile in indeplinirea a doua obiective majore- identificarea sistemelor de
semnalizare pentru controlul potentialului de autovindecare a celulelor stem adulte endogene si
dezvoltarea unui sistem tintit, eficient pentru terapia cu celule stem. 5n impact urias il va avea si
capacitatea de a implanta celule, materiale bioactive inteligente, care sa declanseze procesul de
autovindecare prin propriile celule stem ale pacientului.
6biectivul pe termen lung al sistemelor de transport a medicamentelor consta in dezvoltarea
capacitatii lor de a tinti receptorii celulari vizati. .n prezent, dezvoltarea unor noi astfel de
transportori deriva din nevoia pentru terapii tintite catre organele afectate de boala, terapii care sa
aiba o eficienta crescuta, din nevoia cresterii acceptabilitatii pacientului, precum si necesitatea
reducerii costurilor ingrijirilor de sanatate. %e de alta parte, este nevoie de identificarea de noi
metode de transport pentru noi clase de produse farmaceutice, lucru ce nu se poate realiza prin
metode clasice, nanotehnologia fiind esentiala in atingerea acestui obiectiv. De asemenea, astfel
de transportori pot fi folositi in cazul produselor farmaceutice putin solubile. Acest sistem de
transport tintit este caracterizat de o inalta eficacitate terapeutica, prin imbunatatirea proprietatilor
farmacologice si terapeutice ale medicamentelor utilizate in terapia cancerelor, dar si a unor
afectiuni care necesita medicatie de inalta potenta. Asadar, prin introducerea nanoparticulelor
transportoare a substantelor farmaceutice, se tinde spre o ma!imizare a biodisponibilitatii, atat din
punct de vedere al tesutului(organului tintit, cat si din punct de vedere al momentului(perioadei de
timp in care se elibereaza medicamentul. %rogresul inregistrat este deosebit de important avand in
vedere faptul ca in fiecare an, din cauza biodisponibilitatii reduse, se pierd mai mult de 78 de
miliarde 9.
Nanoparticulele pot transporta medicamente sau continut genetic in mediul intern celular fara
a produce efecte adverse intrucat, nanoparticulele devin active numai dupa ce ating destinatia
finala. De asemenea, se previn si fenomenele de supradozare evitandu,se astfel into!icatia
medicamentoasa. %entru nanoparticule, ca si in cazul medicamentelor, in paralel cu eficacitatea, se
evalueaza si siguranta utilizarii. .n ultimii :0 de ani, numarul si varietatea sistemelor de transport
medicamentos cu eliberare controlata a crescut foarte mult, dar cu toate succesele obtinute,
sistemele de transport nu au fost pe deplin acceptate, din cauza unor probleme privind procesul de
reglementare.
Dimensiunile mici ale nanoparticulelor le confera proprietati utile in cazul bolilor oncologice,
in special in imagistica oncologica. Nanostructuri precum ;uantum dot )nanoparticule cu
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
<

proprietati cuantice, precum capacitatea de modificare a dimensiunii in functie de emisia
luminoasa*, folosite in imagistica prin rezonanta magnetica, pot reda imagini e!ceptionale ale
localizarii tumorale.
Nanoparticulele de acest tip sunt mult mai stralucitoare comparativ cu substantele de contrast
si necesita numai o sursa de lumina pentru e!citarea particulelor. Acest lucru semnifica faptul ca
utilizarea de nanoparticule tip ;uantum dot fluorescente poate conduce la obtinerea unei imagini
mult mai bune, cu contrast mult mai puternic si la un cost mai redus comparativ cu metodele de
rezonanta magnetica cu substanta de contrast folosite astazi. Dezavantajul este reprezentat de
to!icitatea elementelor care alcatuiesc particulele ;uantum dot fluorescente.
6 alta proprietate a nanoparticulelor este capacitatea de a lega numeroase substante, gratie
unei suprafete mari raportata la volum, substante ce pot fi transportate astfel cu usurinta la nivelul
tumorii si care, datorita dimensiunilor mici )intre 10 si 100 nanometrii*, pot ramane si se pot
acumula preferential la nivelul acesteia, lucru facilitat si de drenajul limfatic deficitar in zona
respectiva. 4ercetatorii investigheaza posibilitatea crearii de nanoparticule multifunctionale care
dupa detectarea in organism a tumorii sa poata proceda si la tratarea acesteia, fapt ce ar
revolutiona practica oncologica, inlocuind metodele terapeutice clasice de tipul chimio, si
radioterapiei care afecteaza nu numai celulele canceroase, ci si pe cele sanatoase, distrugandu,le.
4u ajutorul nanotehnologiilor, celulele canceroase ar putea fi distruse tintit, fara a dauna in niciun
mod tesutului sanatos.
4ateva e!emple de aplicare a nanotehnologiei in terapia cancerului sunt enumerate mai jos.
Terapia $anzius foloseste nanoparticule din carbon sau aur ce se fi!eaza la nivelul celulelor
tumorale, iar prin intermediul undelor radio nanoparticulele ca si celulele carora le sunt atasate vor
fi incalzite, tumora fiind distrusa in interiorul organismului. Detectarea in stadii initiale ale
tumorilor este posibila prin utilizarea unor nanosenzori ce ar detecta proteinele si alti biomar<eri
ai celulelor tumorale din sangele pacientilor.
+tudiile efectuate la Rice 5niversit= de catre %rof. >ennifer ?est au demonstrat eficienta
nanoparticulelor acoperite cu aur in distructia tumorala la soareci. Acestea se ataseaza suprafetei
celulelor tumorale prin intermediul unor peptide sau anticorpi, iar la iradierea zonei de localizare a
tumorii cu ajutorul laserului cu infrarosii aurul care inveleste nanoparticulele se va incalzi suficient
pentru a determina moartea celulelor canceroase. @aserul utilizat nu incalzeste si nu distruge restul
tesuturilor pe care le traverseaza.
.n chirurgia oncologica se pot utiliza nanoparticule din cadmiu si seleniu, de tip ;uantum dot,
care injectate in organism patrund in tumori, iar e%punerea la lumina ultravioleta le face
stralucitoare, favorizand astfel e!cizia tumorala de mare acuratete.
&endrimerii au fost utilizati pentru a localiza si apoi elimina tumora, fara a afecta tesuturile
sanatoase )studii efectuate la 5niversitatea 1ichigan de catre >ames 3a<er*. Dendrimerii, prin
intermediul celor peste o suta de carligepot fi!a o serie de substante si(sau se pot atasa celulelor
organismului pentru a indeplini diferite functii.
Terapia fotodinamica utilizeaza particule plasate in organism si iluminate din e!teriorul corpului,
lumina fiind absorbita de catre particule, iar daca acestea sunt constituite din metal, lumina va incalzi
metalul si, in consecinta, tesutul de care este atasata particula. @umina mai poate fi folosita pentru a
produce molecule de o!igen de mare energie care vor reactiona chimic si distruge celulele tumorale
din jur. Aceasta metoda este promitatoare intrucat nu prezinta reactii adverse de tip to!ic, este tintita
spre tesutul vizat si este o procedura noninvaziva.
.n sfera oncologica, nanomedicina se aplica in- preventia si controlul bolii, prin dezvoltarea de
nano,dispozitive de transport a agentilor folositi in preventia bolii si crearea unor vaccinuri plurivalente
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
2

anticancer' diagnostic precoce si proteomica, prin dezvoltarea de platforme inteligente de analiza in
masa a mar<erilor tumorali' imagistica oncologica, prin imbunatatirea rezolutiei imaginilor obtinute
prin utilizarea unor agenti speciali de contrast' terapie multifunctionala, prin intermediul unor
dispozitive terapeutice cu eliberare controlata a chimioterapicelor antitumorale.
Asadar, spectrul aplicatiilor nanomedicinei cuprinde o gama larga de interventii in- medicina
interna )boli cronice degenerative*' oncologia' medicina de urgenta )noi metode de prim ajutor in
cazul traumatismelor fizice(accidentelor, arsurilor si e!punerii la radiatii*' chirurgia' cardiologia si
chirurgia cardio,vasculara )metode rapide de interventie si reabilitare*' neurologia si neurochirurgia
)noi metode neurografice, de regenerare spinala si interventii reparatorii cerebrale*' gastroenterologia
si domeniul bolilor de nutritie )imbunatatirea nutritiei si digestiei*' se!ologia, sfera reproducerii
umane' geriatria(gerontologia )controlul fenomenului de imbatranire*' genetica )procesele de crestere a
organismului uman, terapie genica, reconstructie si regenerare celulara*' alte domenii- recreere si
petrecerea timpului liber' cosmetologie' aspecte de reglementare si probleme sociologice, viitorul
profesiei medicale, al spitalelor si companiilor farmaceutice.
7.2. Metodologia cercetarii
%rezentarea va clarifica scopul, obiectivele . "!punerea trebuie sa convinga asupra
importantei temei si obiectivelor acesteia si sa e!plice clar aria tematica pe care cercetarea
urmeaza sa o acopere.
Nanomedicina cauta, deci, sa furnizeze, in viitorul apropiat, instrumentele si dispozitivele de
cercetare si practica, utile in clinica medicala, fapt ce ar putea revolutiona modul actual de gandire
)preventie si diagnosticare* si actiune )terapii aplicate* in domeniul medical, cu preponderenta in
sfera de influenta a bolilor cronice degenerative.
4u toate ca aplicatiile nanotehnologiei in medicina par a fi relativ recente, o parte dintre
structurile si dispozitivele nanometrice cu care opereaza nanomedicina clinica dateaza de cateva
decenii. Astfel, lipozomii au fost descrisi in 1A78, primul sistem polimeric de nano,particule in
1AAB, nanocristalele ;uantum dot in 1AAC, primul nanosensor in 2001, iar noile nanoparticule
utilizate ca agenti de contrast in patologia cardiovasculara la nivel celular si molecular ar putea
reprezenta noile frontiere pentru combinarea imagisticii nano cu transportul tintit de medicamente
in scopul dezvoltarii terapiilor medicale personalizate.
%e scurt, cateva dintre structurile si dispozitivele utilizate de catre nanomedicina se pot descrie
astfel-
nanoparticulele, create in scopul imbunatatirii biodisponibilitatii in domeniul farmaceutic,
stiut fiind faptul ca biodisponibilitatea diverselor forme medicamentoase a reprezentat
pana acum o limitare majora in calea realizarii unor noi medicamente mai eficiente,
comparativ cu cele e!istente la momentul actual' un bun e!emplu il reprezinta
biodisponibilitatea redusa in cazul terapiei de interferenta ARN. Datorita dimensiunilor
foarte mici, nanoparticulele pot patrunde usor in celule reprezentand un vehicol pentru
diferite medicamente si putand in acelasi timp sa fie dirijate catre anumite celule tinta'
astfel este eliminat pericolul to!icitatii si creste eficacitatea terapiei medicamentoase'
nanotuburile, pentru manipularea fizica a unor nanostructuri'
dendrimerii, nanostructuri sintetice utilizate in cadrul terapiei genice sau in imagistica
)boli cardio,vasculare*'
liposomii, folositi in momentul actual in terapia tintita a cancerului'
nanocristale 'uantum dots, utilizate in medicina in scop diagnostic'
fullerene, utilizate ca antio!idanti in boli neuro,degenerative si cardiovasculare'
nanodispozitivele precum nanorobotii, folositi in imagistica medicala sau in terapia genica
pentru reconstructia unor structuri biologice moleculare afectate.
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
1

7.3. Gradul de originalitate/inovare (potentialul de promovare a inovarii)
%rezentarea va creiona tipul de elemente originale vizate, va sublinia importanta lor aplicativa, va
marca concret din flu!ul de informatii, realizarile selectate pentru raportare sau comparare.
%rima folosire medicala a nanotehnologiei implantabile a avut loc la 5niversitatea din .llinois,
unde, sub directa indrumare a cercetatorului Dejal Desai, a fost introdus in organismul bolnavilor
de diabet un nanodispozitiv care le permitea sa nu se mai injecteze cu insulina. Dimensiunile unui
por al acestui microrobot sunt de 20 de nanometri, in conditiile in care un fir de par are 100.000 de
nanometri.
%este inca zece ani, medicina va fi in mod sigur dominata de microrobotii care pot muta celulele
dintr,o parte in alta, le pot coordona activitatea sau le pot distruge in cazul in care se dezvolta
anormal. 1ai mult decat atat, specialistii de la 5niversitatea din De!as au elaborat o veritabila
statie de alimentare pentru nanoroboti, care, odata introdusa in organismul uman, produce
electricitate folosind glucoza si o!igen. Acest dispozitiv va putea asigura in viitor energia necesara
pentru orice interventie a doctorilor nano,roboti.
Dedicat domeniului nanotehnologiei, profesorul Dasc#lu este unul dintre cei mai avizai speciali$ti
romEni Fn domeniul nanomedicinei. 5n concept aflat la intersecia mai multor domenii , medicin#,
fizic#, biologie, matematic#, $tiine inginere$ti G despre care se vorbe$te din ce Fn ce mai mult $i
de la care a$tept#m s# aduc# Fn anii urm#tori din ce Fn ce mai multe soluii pe care acum abia le
putem intui, dar care au potenialul de a schimba sperana de via# $i calitatea vieii pacienilor. Hn
ediia tip#rit# din martie, un interviu de e!cepie cu domnul academician Dan Dasc#lu.
INanomedicina reprezinta aplicarea nanotehnologiei Fn domeniul medicinii. Aceast# arie
comple!# a nanotehnologiei implic# utilizarea simultan# a cuno$tinelor din mai multe domenii $i
discipline $tiinifice- medicin#, fizic#, biologie, matematic#, $tiinele inginere$ti. 4ercet#rile Fn
acest domeniu permit o Fnelegere mai aprofundat# a funcion#rii corpului uman la nivel molecular
)care corespunde sc#rii nanometrice* $i ofer# posibilitatea de prevenire $i diagnosticare Fn stadiul
incipient al bolii, precum $i Fmbun#t#irea metodelor de tratament.
7.4. Gradul de interdisciplinaritate/ transdisciplinaritate/ multidisciplinaritate
(daca este cazul)

+pectrul aplicatiilor nanomedicinei cuprinde o gama larga de interventii in specialitati precum-
medicina interna' oncologia' medicina de urgenta prin noi metode de prim ajutor in cazul
traumatismelor fizice(accidentelor, arsurilor si e!punerii la radiatii' chirurgia' cardiologia si
chirurgia cardio,vasculara prin metode rapide de interventie si reabilitare' neurologia si neuro,
chirurgia prin noi metode neurografice, de regenerare spinala si interventii reparatorii cerebrale'
gastroenterologia si domeniul bolilor de nutritie vizand imbunatatirea nutritiei si digestiei'
se!ologia, sfera reproducerii umane' geriatria(gerontologia , strategii pentru biostasis si controlul
fenomenului de imbatranire' genetica , procesele de crestere a organismului uman' terapie genica'
reconstructie si regenerare celulara' alte domenii- recreere si petrecerea timpului liber'
cosmetologie' aspecte de reglementare si probleme sociologice, viitorul profesiei medicale, al
spitalelor si companiilor farmaceutice.

7.5. Integrarea proiectului in prioritatile europene

Nanotehnologii. Domeniul nanotehnologiilor s,a impus in ultimii ani ca unul dintre domeniile de
mare actualitate, cu un ritm sustinut de dezvoltare si aplicare si un impact revolutionar asupra
industriei si societatii. Aparitia pe plan mondial a programelor de investitii guvernamentale in
domeniul nanotehnologiilor anuntate de +5A in 2000 ).nitiativa Nationala in Nanotehnologie , NN.*,
>aponia si 4oreea in 2001, 4omunitatea "uropeana, 0ermania si 4hina in 2002, constituie dovezi
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-;

certe ale interesului la nivel mondial in acest domeniu. Astfel, la nivel global, evolutia cheltuielilor
publice din domeniul cercetarii,dezvoltarii nanotehnologice inregistreaza un trend ascendent, in
perioada 1AAJ )B:2 milioane 9(an* 200: )crestere de 7,JA ori*' in 200:, cele mai mari sume au fost
alocate de guvernul din >aponia )apro!. C10 milioane dolari(an*, urmat de +tatele 5nite ale Americii
)apro!. JJB milioane dolari(an* si tarile "uropei occidentale, incluzand aici tarile 5niunii "uropene si
"lvetia )apro!. 700 milioane dolari(an*. %reocuparea pentru domeniu este generala, alte state precum
Australia, 4anada, 4hina, tarile din "uropa de est, .srael, 4orea, +ingapore, Dai/an insumand o cifra de
apro!. J80 milioane dolari(an. .n ceea ce priveste finantarea domeniului nanotehnologiilor din fonduri
private, aceasta depaseste nivelul finantarii guvernamentale, apropiindu,se de o valoare mai mare cu
circa 80K in 5+A, >aponia, 0ermania si 4oreea.
Asadar, se poate nota larga preocupare pentru acest domeniu nu numai la nivel mondial, dar si pe arii
regionale, 5niunea "uropeana detinand o pozitie puternica in domeniu. 4onform 4omisiei "uropene,
evolutiile potentiale ale cercetarii,dezvoltarii in domeniul nanotehnologiilor, pana in 2018, sunt urmatoarele-
, (umatate dintre noile materiale care vor aparea vor fi obtinute cu ajutorul nanotehnologiilor, in
sectoare ca- electronica, industria chimica, industria grea, industria farmaceutica si industria
aeronautica'
, reducerea suferintei in cazul unor boli cronice- prin cresterea capacitatii de a diagnostica si trata
tumori in primul an de aparitie, circa jumatate dintre produsele farmaceutice vor utiliza nanotehnologia,
va fi posibila modelarea interactiunilor neuron,neuron'
, dezvoltarea stiintei si ingineriei nanobiosistemelor va permite o intelegere mai buna a sistemelor vii,
dezvoltarea unor noi solutii in ingrijirea sanatatii si a unor materiale biocompatibile mai bune,
intelegerea proceselor din interiorul celulei sau a sistemului nervos'
, aplicarea si integrarea nanotehnologiei in domenii de activitate precum biologia, electronica,
medicina etc, domenii care includ organele artificiale, prelungirea duratei de viata, creerea de noi
sisteme prin utilizarea principiilor biologice, a legilor fizicii si a proprietatilor diferitelor materiale'
, urmarirea biocompatibilitatii la crearea de noi produse'
, invatarea si educatia, fundamentate la nivel de nanoscala
Nanomedicina. .n prezent, datele de piata despre nano,medicina publicate sunt relativ putine' cu toate
acestea, o analiza a segmentelor de piata pentru dispozitive medicale, respectiv medicamente si produse
farmaceutice, ofera o idee despre ponderea acestor segmente pe piata specifica.
Aceste doua segmente de piata reprezentau in anul 200: apro!imativ 8:8 miliarde euro, din care-
, piata dispozitivelor medicale L 1B8 miliarde euro in 200:' valoarea sistemelor de diagnostic in
vitro a fost de 1C miliarde de euro, reprezentand 1:K din total' sistemele de imagistica medicala au
reprezentat 1B,8 miliarde euro, respectiv CK din valoarea totala a pietei dispozitivelor medicale, iar
instrumentele si agentii utilizati in imagistica medicala )inclusiv agentii de contrast si produsele
radiofarmaceutice* au reprezentat B miliarde de euro, adica :K din valoarea pietei pe acest domeniu'
, piata mondiala farmaceutica L :A0 miliarde de euro' apro!imativ 11K din piata farmaceutica a
fost reprezentata de sistemele de transport a agentilor farmacologici, valoarea absoluta fiind de B2,A
miliarde euro )apro!imativ jumatate din aceasta piata fiind reprezentata de sistemele de eliberare
controlata, sisteme polimer injectabile(implantabile, lipozomi transportori de agenti farmaceutici sau
terapie genica*.
%rin prisma furnizarii unor servicii precise, rapide si minim invazive de diagnosticare, a unor solutii
inovatoare de ingrijire medicala si utilizarii de noi informatii utile pentru medicina preventiva, se
asteapta ca nanotehnologia sa aiba o aplicabilitate din ce in ce mai mare in cadrul sectorului de ingrijiri
medicale. Acest trend asteptat se poate deja evidentia prin cresterea medie anuala la de J , AK .
.n perspectiva, dezvoltarea rapida a nanomedicinei ar putea fi stimulata si printr,o buna colaborare
multidisciplinara intre sectoare de activitate, precum industria, cercetarea stiintifica in general si cercetarea
medicala in particular, sectorul medical )spitalele, organizatii pacienti, decidenti*, organisme legislative,
investitori etc.
ANEXA
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
--

C! 3(+.* +$ (&:"),A"&$ " %&(,$-#.*., 20")":$0$)#.* %&(,$-#.*.,5/
C!! P*").* +$ *.-&.! OD,$-#,G$ ', "-#,G,#"#,!
A) I OD,$-#,G$ A-#,G,#"#, II
;"*("&$ '(*,-,#"#"
%$ "-#,G,#"#,
2J5
20
-
Dezvoltarea resursei
uname
&ormarea de tineri specialisti prin dezvoltarea
unor programme specializate de master,
doctorat si postdoctorat
18 000
.
Dezvoltarea
infrastructurii de
cercetare
Asigurarea utilizarii eficienta a
echipamentelor deja e!istente pe plan national
pentru directia nanomedicina
180 000
/
Actualizarea legislatiei
nationale al ghidurilor
procedurale privind
evaluarea calitatii,
sigurantei si
managementul riscului
Armonizarea metodologiilor si
reglementarilor legale cu cele e!istente la
nivel international )4omitetul Dehnic .+6
pentru standarde in domeniul
nanotehnologiilor, 4omitetul Dehnic pentru
nanotehnologii al 4omitetului "uropean
pentru +tandardizare 4"N, directive 4omisia
"uropeana, 61+, 6"4D*' 6btinerea si
utilizarea produselor care se inscriu in directia
MnanomedicinaN )inclusiv produse nano,
famaceutice, dispozitive, produse
biomedicale*
8 000
202
-
.mplicarea e!pertilor in
etica si siguranta
.ntegrarea acestor
aspecte ))*S+* in proiectele de cercetare si in
cadrul prezentarilor la evenimente
stiintifice.
20 000
.
.nformarea presei (
publicului larg
Despre progresele care au loc si beneficiile
nanomedicinei
8 000
/
6rganizarea unor
evenimente
%rin care sa fie promovat schimbul de idei si
informatii privind progresul stiintific in
domeniu la nivel national si international
10 000
201 -
Administrarea si
eliberarea controlata a
medicamentelor
Dezvoltarea unor metode si
dispozitive(sisteme inovative de transport si
eliberare controlata a medicamentelor,
obtinerea unor noi agenti terapeutici
200 000
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-.

.
1edicina regenerativa Dezvoltarea unor nanomateriale
biocompatibile inteligente care pot fi utilizate
in medicina regenerativa' dezvoltarea unor
tehnici, tehnologii si proceduri inovative
pentru medicina regenerativa' terapii celulare
280 000
.
/
Diagnosticarea cu
ajutorul
nanotehnologiilor
Dezvoltarea directiei de diagnostic in vitro si
in vivo a afectiunilor si de monitorizare a
tratamentului cu ajutorul tehnicilor de
imagistica moleculara
:00 000
I Se &o"pletea%a pet$! toti aii (ia&ia$i pet$! &a$e s#a soli&itat (iata$ea
GG Fie&a$!i obie&ti8 ii &o$esp!' "ai "!lte a&ti8itati 'e $eali%a$e@ (ie&a$ei a&ti8itati ii &o$esp!'e o 8aloa$e

C!2! F$A"D,*,#"#$" %&(,$-#.*.,
0radul de realizare a cercetarii este unul cu o posibilitate marita, deoarece cercetarile cu privire
la nanotehnologie, implicit a nanorobotilor sunt intalnite la numerosi oameni de stiinta.
C!1! P*").* +$ +,'$0,)"&$ " &$A.*#"#$*(&
Rezultatele vor fi diseminate prin publicare in reviste, carti, cursuri, conferinte si brevetare.
ANEXA !
@! C(0%$#$)#" '#,,)#,9,-" ', 0")":$&,"*" " +,&$-#(&.*., +$ %&(,$-#/
@!! C(0%$#$)#" '#,,)#,9,-" " +,&$-#(&.*., +$ %&(,$-#! A-#,G,#"#$" '#,,)#,9,-" ,)
+(0$),.* #$0$, %&(%.'$, ,) .*#,0,, 8 "),!


1.-.-. Do"eii 'e &o"peteta si $e%!ltate se"i(i&ati8e, atat $e%!ltate teo$eti&e &at si $e%!ltate
p$a&ti&e 5e=pe$ti%a stiiti(i&a i 'o"ei!l abo$'at6
+tagiu de cercetare in recuperarea cuprului prin electroliza utilizand solutii de cloruri, perioada
21.02.2011 , 21.07.2011, 5niversitatea din Drieste, .talia
.nginer in protectia mediului industrial. 1anager de proiect certificat.
1.-... L!&$a$i stiiti(i&e p!bli&ate
1.-...-. A$ti&ole p!bli&ate i $e8iste &otate ISI
1.-..... A$ti&ole p!bli&ate i $e8iste 'i (l!=!l p$i&ipal &! $e&!oaste$e
ite$atioala 5$e8iste i'e=ate i ba%a 'e 'ate ite$atioale pe ba%a !!i
p$o&es 'e sele&tie6
1.-./. ,a$ti stiiti(i&e i 'o"ei! i'e=ate ISI, $e&e%ate i ba%e 'e 'ate
ite$atioale, si4sa! p!bli&ate i e'it!$i ite$atioale si atioale 'e p$estigi!
1.-./.-. Moog$a(ii4 t$atate
1.-./... Alte &a$ti
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-/

1.-.3. +$e8ete 'e i8etie4 'es&ope$i$i4 &ot$ib!tii esetiale la 'e%8olta$ea
&!oaste$ii
1.-.3.-. +$e8ete 'e i8etie $e&!os&!te si apli&ate i ta$a
1.-.3... +$e8ete 'e i8etie $e&!os&!te si apli&ate i st$aiatate
1.-.3./. P$o'!se i(o$"ati&e o$igiale i$egist$ate
1.-.3.3. ,ita$i ale $e%!ltatelo$ &e$&eta$ii
1.-.7. P$o'!se &o&ep!te4$eali%ate si 8alo$i(i&ate i "e'i!l so&io#e&oo"i& )
1.-.7.-. P$o'!se o"ologate si it$o'!se i &i$&!it!l e&oo"i&
1.-.7... P$o'!se &! $ele8ata so&iala $i'i&ata
1.-.:. Me"b$! i &ole&ti8e 'e $e'a&tie ale !o$ $e8iste ite$atioale 5&otate ISI sa! i&l!se i
ba%e 'e 'ate ite$atioale6 sa! i &ole&ti8e e'ito$iale ale !o$ e'it!$i ite$atioale
$e&!os&!te
1.-.<. P$e"ii atioale 5,N,SIS si A&a'e"ia Ro"aa6 si ite$atioale a&o$'ate 'e
aso&iatii p$o(esoiale si istit!tii 'e p$estigi! i !$"a !!i p$o&es 'e"ost$abil
'e e8al!a$e
@!2! C(0%$#$)#" 0")":$&,"*" " +,&$-#(&.*., +$ %&(,$-#
1...-. G$at!$i si &ot$a&te 'e &e$&eta$e atioale si ite$atioale &astigate i &o"petitie i
calitate de director )titlul, anul castigarii, sursa de finantare, suma aprobata*.
1..... ,apa&itatea &oo$'oato$!l!i 'e a &o'!&e e&*ipa 'e &e$&eta$e i 8e'e$ea atige$ii
&el!i "ai ialt i8el 'e e=&eleta stiiti(i&a
,o"petetele 'oba'ite i &a'$!l &!$s!l!i 'e Maage"et 'e p$oie&t.
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-3

ANEXA "
0! C(0%$#$)#" '#,,)#,9,-" " 0$0D&,*(& $-7,%$, +$ -$&-$#"&$
0!2! L,'#" 0$0D&,*(& $-7,%$, +$ -$&-$#"&$) 5Fa$a 'i$e&to$!l 'e p$oie&t6
. !ercetator "oniga I. Adelina !ristina
2. !ercetator #oma I. Andreea
1. 8a$sta "a=i"a /7 'e ai
2. &o"pletati &! !a 'i 8a$iatele/ P$o(eso$ 4 ,o(e$etia$ 4 Le&to$ 4 Asistet 4 ,e$&etato$ stiiti(i& I 4 ,e$&etato$ stiiti(i& II 4
,e$&etato$ stiiti(i& III 4 ,e$&etato$
:. &o"pletati &! !a 'i 8a$iatele/ D(-#(& < D(-#(&")+
B. &o"pletati &! !a 'i 8a$iatele/ -. 9&$-G$)#" < 9"&" 9&$-G$)#"
Nota)
se $e&o"a'a &a e&*ipa 'e &e$&eta$e sa (ie &ostit!ita 'i -#. 'o&to$i i stiite si .#/ 'o&to$a%i
pet$! 'o&to$a'!l &! ($e&8eta t$eb!ie sa e=iste a&o$'!l &o'!&ato$!l!i 'e 'o&to$at pet$! pa$ti&ipa$ea
i a&este a&ti8itati 'e &e$&eta$e
0!1! E4%$&,$)#" ")#$&,("&" " 0$0D&,*(& $-7,%$, ,) +(0$),.* #$0$, %&(%.'$, ,) .*#,0,,
8"),!
E ,ot$ib!tii si (iali%a$e 5"a=. 7 pagii6 4 Se &o"pletea%a pet$! (ie&a$e "e"b$! al e&*ipei6.
-;./.-. Do"eii 'e &o"peteta si $e%!ltate se"i(i&ati8e.
Do"eiile 'e &o"peteta 8o$ (i 'o&!"etate atat p$i $e%!ltate teo$eti&e &at si p$i $e%!ltate
p$a&ti&e.
-;./... ,i&i l!&$a$i se"i(i&ati8e p!bli&ate i 'o"ei!l te"ei p$og$a"!l!i.
-;././. G$at!$i 4 g$at!$i obti!te 'e &at$e "e"b$ii e&*ipei.
5titl!l, a!l &astiga$ii, s!$sa 'e (iata$e, s!"a ap$obata6
-;./.3. Mo'alitati 'e 8alo$i(i&a$e4'ise"ia$e a $e%!ltatelo$.
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-7

NR!
CRT!
N.0$ ', %&$).0$ A).*
)"'#$&,,

T,#*.* +,+"-#,-<
'#,,)#,9,-
2
D(-#(&"#
1
D(-#(&")+
6 ?$0)"#.&"
-
.
/
3
7
5+$e8ete, p!bli&atii, pa$ti&ipa$i la &o(e$ite6
ANEXA #
! I)9&"'#&.-#.&" +$ -$&-$#"&$
5&alitatea i($ast$!&t!$ii 'e &e$&eta$e e=istete6
Se 8a (a&e 'isti&tie it$e i($ast$!&t!$a 'e te*i&a 'e &al&!l si $est!l i($ast$!&t!$ii 'e &e$&eta$e.
5e&*ipa"ete si (a&ilitati pet$! e=pe$i"eta$e, p$op$ii sa! 'ispoibile p$i $elatii 'e &oope$a$e &! alte istit!tii6
Labo$ato$!l 'e (i%i&a 'i &a'$!l Ui8e$sitatii 'i Te=as.
Labo$atoa$ele 'e &*i"ie 'i &a'$!l Ui8e$sitatii 'i Te=as.
Labo$ato$!l 'e ele&t$oi&a apli&ata 'i &a'$!l Ui8e$sitatii 'i Te=as.
PROIE,TE DE ,ER,ETARE DE E0,ELENTA PENTRU TINERI ,ER,ETATORI
-: