Sunteți pe pagina 1din 11

Pronumele personal in limba engleza

Pronumele personal face referire la o persoana care face actiunea (cazul A) sauasupra
careia se rasfrange actiunea (cazul B).

Exemple
I will go to the gym. (cazul A)
Eu voi merge la sala.
Tom will tell me something. (cazul B)
Tom imi va spune ceva.
That car belongs to her. (cazul B)
Acea masina ii apartine ei.
We will go skiing. (cazul A)
Noi vom merge la ski.
She knows us. ( "she" = cazul A, "us" = cazul B )
Ea ne cunoaste.

Formele pronumelui personal:

Pronumele arata persoana
care face actiunea
( Cazul A )
Pronumele arata persoana
asupra carei se rasfrange actiunea
( Cazul B )
I (eu) Me (mie)
You (tu) You (tie)
He (el, pt. fiinte umane) Him (lui, pt. fiinte umane)
She (ea, pt. fiinte umane) Her (ei, pt. fiinte umane)
It (el, ea pt. lucruri, animale) It (lui, ei, pt. lucruri, animale)
We (noi) Us (noua)
You (voi) You (voua)
They (ei) Them (lor)


Pronumele impersonal in limba engleza

Este un pronume care nu face referire la cineva anume. Afirmatiile/ negatiile/ intrebarile
sunt facute la modul general.

Exemple
You can't always get what you want.
(Tu) Nu poti obtine intotdeauna ceea ce vrei.
People can't always do what they want.
Oamenii nu pot face intotdeauna ceea ce vor.
We can't always achieve our goals.
(Noi) Nu ne putem atinge intotdeauna telurile.
One can't always tell you what to do.
Nu-ti poate spune intotdeauna cineva ce sa faci.
Cel mai folosit pronume impersonal este "one". Cu aceeasi semnificatie se mai
foloseste: you, we, people.
Pentru a avea forma impersonala verbul folosit cu "one" este la pers. a 3-a singular: one
tells =se povesteste, , one sings =se canta, one says =se zice, one learns =se
invata etc.

Pronumele posesiv in limba engleza
Acest tip de pronume se foloseste in propozitii in care se doreste identificarea unui obiect
prin referirea la posesor.
Formele pronumelui posesiv sunt:
Pronume personal Pronume posesiv
I mine (al meu)
you (singular) yours (al tau)
you (plural) yours (al vostru)
he his (al lui)
she hers (a ei)
it its - is, however, rarely used
we ours (ale noastre)
they theirs (al lor)
John has a big house. Mine is bigger.
Casa lui John este mare. A mea este mai mare.
This is your dress. That is hers.
Aceasta este rochia ta. Aceea este a ei.
That car is his.
Acea masina este a lui
These pencils are not yours. These pencils are mine.

Cand relatia de posesie e aratata impreuna cu obiectul posedat, aveam de-a face cu un
adjectiv posesiv.

Pronumele interogativ in limba engleza
Pronumele interogativ este un pronume folosit in constructiile interogative(pronumele este
partea de vorbire flexibila care tine locul unui substantiv).

Principalele pronume interogative din limba engleza sunt:

Cazul
Referirea se face
la o persoana
Referirea se face la
un lucru, actiune
N who ? = care, cine ? which ? = care ?
Ac whom ? = pe care ? which ? = care, pe care ?
D to whom = caruia, careia ? to which ? = caruia, careia ?
G
whose ? = al, a, ale, (...) careia,
caruia, (...) ?
whose ? = al, a, ale, (...) careia, caruia, (...)
?

Which dress do you choose?
Care rochie ai ales-o?
Who is your friend?
Cine este prietenul tau?
Cand pronumele interogative sunt in cazul nominativ, auxiliarul verbului "to do" nu se
foloseste
Tot pronume interogative sunt considerate si:
How much - cat de mult?(pentru cantitati)
How many - cat de multe?(pentru numar)
What kind - ce fel de?(pentru calitati)

Exemple:
How many apples did you buy?
Cate mere ai cumparat?

What kind of shoes does she wear?
Ce fel de pantofi poarta ea?

How much sugar do you need?
De cat de mult zahar ai nevoie?

Pronumele nehotarat in limba engleza
Un pronume nehotarat face referire la ceva ce nu e definit, specific sau exact. Pronumele
nehotarate cele mai utilizate sunt: any, all, anybody, anyone, everybody, everyone,
everything, nobody, some, somebody, someone.
All are welcome to enjoy the party.
Toti sunt poftiti sa se bucure de petrecere.
Do you have some wine? No, I don't have any.
Ai niste vin? Nu, nu am deloc.
Somebody will take us a picture.
Cineva ne va face o poza.
Has anybody heard the news?
A auzit cineva vestea?
Some get it and some just refuse to open their eyes!
Unii pricep iar unii chiar refuza sa deschida ochii.

Pronume
nehotarat
Traducere Variante Traducere
all toti
some unii
someone
somebody
something
somewhere
cineva
cineva
ceva
undeva
any oricare
anyone
anybody
anything
anywhere
cineva
cineva
ceva
undeva
every fiecare
everyone
everybody
everything
everywhere
fiecare
toata lumea
totul
peste tot
each fiecare (in parte)
Formele lui "some" se folosesc in propozitiile afirmative, iar formele lui "any" in propozitiiole
negative si cele interogative.
Any poate fi folosit si in propozitiile afirmative atunci cand are sensul de oricare, orice:
Ex: Any of you could open the door.
Oricare dintre voi putea deschide usa.

Mai exista un pronume nehotarat, cu forma afirmativa si una negativa:
Either (afirmativ) = fiecare
Neither (negativ) = niciunul
Se folosesc atunci cand e vorba doar de doua persoane si sunt utilizate mai ales in negari
si interogatii:

Ex: Have you heard either of them?
L-ai auzit pe vreunul dintre ei (doi)?

In propozitiile afirmative, either are sensul de oricine, oricare:

Ex: Either of you can do it.
Oricare dintre voi (doi) poate face acest lucru.

Pronumele reflexiv si de intarire in limba engleza
Aceste tip de pronume se foloseste in propozitii in care referirea la subiect se face de 2 ori.
Acest pronume este al doile folosit in propozitie.
Formele pronumelui reflexiv (si/sau de intarire) sunt:
Pronume personal
Pronume reflexiv/ de
intarire
I myself
you (singular) yourself
you (plural) yourselves
he himself
she herself
it itself
we ourselves
they themselves

I hurt myself.
(M-am ranit singur.)
I did it myself.
(Am facut-o chiar eu.)
She bought it for herself.
(A cumparat-o pentru ea insasi.)
He did it by himself.
(El a facut-o de unul singur.)

Pronumele de intarire (reflexiv) se foloseste de regula in 3 cazuri:

1. Cand se doreste intarirea faptului ca un anume subiect a facut actiunea si nu altul (She
bought it forherself.= A cumparat-o pentru ea insasi.);
2. Se foloseste o prepozitie in fata unui pronume care face referire la subiect (I am talking
to myself.= Vorbesc cu mine insumi).
3. Cand subiectul si obiectul asupra caruia se rasfrange actiunea e acelasi (I hurt myself.=
M-am ranitsingur.).


Pronumele relativ in limba engleza
Pronumele relativ se refera la un substantiv mentionat anterior, caruia ii adauga informatii
suplimentare.

Principalele pronume relative din limba engleza sunt:

Cazul
Referirea se face
la o persoana
Referirea se face la
un lucru, actiune
N who = care, cine which = care
Ac whom = pe care which = care, pe care
D to whom = caruia, careia to which = caruia, careia
G
whose = al, a, ale, (...) careia, caruia,
(...)
whose = al, a, ale, (...) careia, caruia, (...)
I'm talking about the car which is parked over there.
Vorbesc despre masina care este parcata acolo.
Ive met the girl whose dress is red.
Am cunoscut-o pe fata a carei rochie este rosie.
That is the boy who comes from Bucharest.
Acela este baiatul care vine din Bucuresti.
I throw this party for people who like dancing.
Dau aceasta petrecere pentru oamenii carora le place sa danseze.
I have written a lot about this place to which we belong.
Am scris mult despre acest loc caruia ii apartinem.
Pronumele relativ in Ac. poate fi inlocuit cu that.
Pronumele relative who, which, that se pot omite in propozitiile restrictive (in limba vorbita)
cand se gasesc in cazul acuzativ.
Exemple: The girl (who) you have just seen is my bestfriend.
Fata care tocmai ai vazut-o este prietena mea cea mai buna.
The book (that) you lent me is very interesting.
Cartea care mi-ai imprumutat-o este foarte interesanta.
NUMERALUL


Numeralul ordinal se formeaza prin adaugarea sufixului "th" la numeralul
cardinal.

Exceptii:
1) one ---> first (1st) - primul
2) two ---> second (2nd) al doilea
3) three ---> third (3rd) al treilea
4) la five si nine ---> se suprima -e final: fifth (5th) si ninth (9th)
5) in cazul zecile la care -y final se transforma in -ie: forty ---> fortieth (40th)

Observatii:

1. La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste "th":

28: the twenty-eighth al douazeci si optulea
235: the two hundred and thirty-fifth al doua sute treizeci si cincilea

2. In engleza, numeralul ordinal se foloseste si la exprimarea datei:
April 29
th Aprilie 29

the 24
th
of April -24 Aprilie

In exprimarea datei, numeralul ordinal poate fi asezat inainte sau dupa
numele lunii. Daca numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat
de of:

I was born on the 30
th
of December 1989.
Eu m-am nascut pe 30 Decembrie 1989

Daca numeralul ordinal este asezat dupa denumirea lunii, of este omis:

I was born on December(the) 30
th
.
Eu m-am nascut in Decembrie 30.

Numeralul multiplicativ in limba engleza

Arata de cite ori se repeta o actiune, eveniment, etc
once = o data
twice = de doua ori
three times = de trei ori
four times = de patru ori
five times = de cinci ori
ten times = de zece ori

fifty times = de cincizeci de ori
sixty times = de saizeci de ori

a hundred times = de o suta de ori
a thousand times = de o mie de ori

Tot cu sensul de multiplicare se mai folosesc:

double = twofold ( dublu )
triple = threefold ( triplu )
fourfold = impatrit

Numeralul iterative in limba engleza
Arata pentru a cata ora ceva s-a intamplat (se intampla, se va intampla).

(for) the first time pentru prima data
(for) the second time pentru a doua oara
(for) the third time pentru a treia oara
(for) the fourth time pentru a patra oara
(for) the fifth time pentru a cincea oara
(for) the sixth time pentru a sasea oara
(for) the seventh time pentru a saptea oara
(for) the eighth time pentru a opta oara
(for) the ninth time pentru a noua oara
(for) the tenth time pentru a zecea oara
(for) the eleventh time pentru a unsprezecea oara
(for) the twelfth time pentru a douasprezecea oara
(for) the thirteenth time pentru a treisprezecea oara
(for) the fourteenth time pentru a paisprezecea oara
(for) the sixteenth time pentru a saisprezecea oara
(for) the eighteenth time pentru a optesprezecea oara
(for) the nineteenth time pentru a nouasprezecea oara
(for) the twentieth time pentru a douazecea oara
(for) the twenty-first time pentru a douazecisiuna oara
(for) the thirtieth time pentru a treizecea oara

Numeralul adverbial in limba engleza
Arata "in al catelea rand" se doreste sa se precizeze, sublinieze ceva.

first(ly) = in primul rand
second(ly) = in al 2-lea rand
third(ly) = in al 3-lea rand
fourth(ly) = in al 4-lea rand
fifth(ly) = in al 5-lea rand
sixth(ly) = in al 6-lea rand


Numeralul distributiv in limba engleza

Numeralul distributiv exprima gruparea, repartizarea obiectelor (distributia).

one at a time = cate unul o data
one by one = unul cate unul

two at a time = cate doi o data
two by two = doi cate doi

every other minute = din doua in doua minute

every other hour = din doua in doua ore
= la fiecare doua ore

every three hours = din trei in trei ore
= la trei ore o data

every six hours = din sase in sase ore


Numeralul nehotarat in limba engleza

Face referire la un numar indefinit de obiecte.

a number of (un numar de)
a lot of (o multime de)
lots of, many (multi, multe)
tens of (zeci de)
hundreds of (sute de)
many (multi)
several (cativa)Adverbul de mod in limba engleza

Adverbul de mod indica modalitatea propriu-zisa.
Cele mai multe adverbe de mod se formeaza prin adaugarea sufixului ly la forma
adjectivului:
slow (adjectiv) ->slowly (adverb de mod)
She touched him sweetly on the hand. (L-a atins usor pe mana.)
He sang so beautifully! (A cantat atat de frumos.)
They acted foolishly. (S-au comportat proseste.)
After the lunch he left sadly. (Dupa pranz, a plecat suparat.)
You should listen carefully! (Ar trebui sa asculti cu grija!)

Adverbele de mod pot fi:
- de amplificare: completely (complet), hardly (cu greu), scarcely (cu dificultate), absolutely
(absolut), barely (cu greu) ;
- de probabilitate: probably (probabil), maybe (poate), perhaps (posibil)
- de intarire: actually (de fapt), certainly (in mod sigur), really (intr-adevar)
- de afirmatie sau negatie: yes (da), no (nu), of course (desigur), not at all (deloc), obviously
(evident)
Daca adjectivul de mod se termina in e, acesta se pastreaza inaintea sufixului ly:
entire (adjectiv) -> entirely (adverb de mod)
extreme (adjectiv) -> extremely (adverb de mod)
Exceptii: true (adjectiv) -> truly (adverb de mod)
due (adjectiv) -> duly (adverb de mod)
whole (adjectiv) -> wholly (adverb de mod)
Daca adjectivul se termina in l , adverbul va avea ll, prin adaugarea terminatiei -ly:
beautiful (adjectiv)+ ly -> beautifully (adverb de mod)
Adjectivele terminate in le silabic pierd e si adauga y:
simple (adjectiv) -> simply (adverb de mod)
Adjectivele terminate in y il transforma in i inaintea sufixului ly:
happy (adjectiv) -> happily (adverb de mod)
Adjectivele terminate in ll pierd un l:
full (adjectiv) -> fully (adverb de mod)
Adjectivele terminate in ic primesc ally pentru a devein adverbe (exceptie: public -> publicly):
automatic (adjectiv) -> automatically (adverb de mod)

Adjectivul "good" devine adverbul "well":

She is a good pupil. She speaks English well.
Adverbul de loc in limba engleza
Unele adverbe de loc indica locul propriu-zis (here, there), altele indica directia (aside, forward,
behind), insa majoritatea adverbelor de loc pot fi folosite pentru a indica atat locul cat si
directia.

I want to go somewhere. (Vreau sa merg undeva.)
I will leave you here. (Te voi lasa aici.)
Move aside! (Da-te la oparte!)
Cars like this one you can find anywhere. (Masini ca aceasta poti gasi oriunde.)
Go there and you will see. (Du-te acolo si vei vedea.)
Look forward, you will find the information. (Cauta mai departe, vei gasi informatia.)
Please wait her out! (Te rog asteapt-o afara!)
She lived a long period abroad. (A trait o perioada lunga in strainatate.)
The toy was hidden underground. (Jucaria era ascunsa sub pamant.)
Can you go downstairs and throw me from there the book?(Poti sa mergi jos si sa imi
arunci de acolo cartea?)Please come home for that special party. (Te rog vino acasa pentru
acea petrecere speciala.)
You won't find this dress nowhere. (Nu vei gasi aceasta rochie nicaieri.)
Sheila went far in the woods to find the little lamb. (Sheila s-a dus departe in padure
gaseasca mieluselul.)

Exista adverbe de loc care au aceeasi forma ca si adjectivul din care provin:
outside, next, right, left
Next
Ex. Im leaving with the next train. Plec cu trenul urmator. Adjective
What happens next ? - Ce se va intampla in continuare ? Adverb

Left
Ex. She is wearing a bracelet on her left hand. Ea poarta o bratara pe mana stanga.
Adjective
Turn left at the end of the street.- Fa la stanga la capatul strazii. - Adverb
Outside

Ex.. There's only an outside chance of winning this game Sansele de a castiga acest joc sunt
mici. Adjective
The weather outside is horrible Vremea de afara e oribila - Adverb

Right
Ex. He is not the right person for you. Nu e persoana potrivita pentru tine. Adjective
Im right behind you.- Sunt chiar in spate tau. Adverb

Adverbele de timp in limba engleza

Adverbele de timp indica:
- momentul actiunii: nowadays (in zilele nosatre), never (niciodata), now (acum)
- succesiunea in timp: before (inainte), soon (curand) afterwards (dupa aceea)

I never go to that stadium. (Nu merg niciodata la acel stadion.)
They are always asking for money. (Intotdeauna cer bani.)
I asked you before. (Te-am intrebat inainte.)
She met him again. (L-a intalnit din nou.)
I expect my parents soon. (Ii astept pe parintii mei curand.)
Adverbele de timp pot exprima si o idee temporala nedefinita:

often (deseori)
seldom (rareori)
usually (de obicei)