Sunteți pe pagina 1din 4

ASPECTE LEGATE DE RETEAUA DE

NIVELMENT
GEODEZIC A ROMANIEI
Reeaua geodezic de nive!en"# denu!i" $i %eeaua
nive!en"uui de &"a"# e&"e ac"ui" din"%'o &e%ie de (unc"e ae
c%o% co"e au )o&" de"e%!ina"e %igu%o&# uni)o%! %&(*ndi"e (e
"e%i"o%iu naiona# ca%e con&"i"uie +aza de"e%!in%io% a"i!e"%ice,
Ca&i)ica%ea %eeeo% de nive!en"-
., Reeaua de nive!en" "%igono!e"%ic geodezic %eune$"e
(unc"ee de "%ianguaie# "%ia"e%aie# in"e%&ecii din "e%enu%i
acciden"a"e# unde de"e%!in%ie (%in nive!en" geo!e"%ic &un"
di)icie, E)ec"iv acea&" %eea e&"e de"e%!ina" a&")e-
'&"%uc"u%a ei cu(%inde (unc"ee de "%ianguaie de o%dinu III# IV
even"ua V cu a"u%i &u+ /'0 1! ungi!e2
'o+&e%vaiie# %e&(ec"iv ung3iu%ie ve%"icae# &e )ac 4n"%e o%ee ..'
.5# c*nd coe)icien"u de %e)%acie a%e vao%ie !ini!e $i &"a+ie# de
6'7 o%i cu une"a 4n a!+ee (oziii2
'co"ee &e o+"in (%in nive!en" "%igono!e"%ic a di&"ane !a%i
in*nd con" de cu%+u%a P!*n"uui $i de %e)%acia a"!o&)e%ic, 8n
(an &e aduc co%ecii de a"i"udine a (unc"eo% 9&"aie $i viza":# de
in)uena deviaiei ve%"icae $i co%ecia no%!a &(eci)ic
de"e%!in%io% 4n &i&"e!u co"eo% no%!ae2
'(%ecizia e&"e eviden" !ai &czu" dec*" in cazu %eeei de
nive!en" geo!e"%ic'geodezic )iind ac%edi"a" cu vao%i &u+ ;
.<c!=1!,
Din cee !eniona"e !ai &u& %ezu" c 4n zonee de $e& $i o%i de
c*"e o%i e&"e (o&i+i &e i!(une a&igu%a%ea +azei a"i!e"%ice a
%idic%io% (%in c%ea%ea uno% %eee de nive!en" geo!e"%ic'
geodezic,
Reeaua a"i!e"%ic a Ro!*niei# da" in &i&"e! Ma%ea Neag%
.>05 cu (unc"u ze%o )unda!en"a 4n Ca(ea Mii"a% Con&"ana#
ce %e(%ezin" niveu !ediu !u"ianua a !%ii# a%e .>,<7< 1!
ungi!e# 4n&u!eaz (e&"e .7,<<< de %e(e%i# a )o&" !ode%niza"
ince(*nd cu .>07# u"i!ee !&u%"o%i )iind e?ecu"a"e 4n .>0@#
ANCPI a a(%ecia"'o ca )iind una din"%e cee !ai +ine %e(%ezen"a"e
din Eu%o(a,
Reeaua de &(%iAin a %idic%io% de nive!en" cu(%inde %eee de
o%dinu I# II# III $i IV ca%e 4!(%eun )o%!eaz %eeaua nive!en"uui
de &"a"# )iind inde(enden" de %eeaua de &(%iAin a %idic%io%
(ani!e"%ice,
Nive!en"u geo!e"%ic de o%dinu I e&"e o uc%a%e geodezic de o
4na" (%ecizie# )iind de"e%!ina" cu o e%oa%e !edie ("%a"ic de <#5
!! (e . 1! de d%u!ui%e, D%u!ui%ie de nive!en" geo!e"%ic
(o%ne&c de (e %e(e%u )unda!en"a din (o%"u Con&"ana $i &e
de&)$oa% (e "%a&ee 4nc3i&e cu ungi!ea de (*n a 7<<'/<< 1!,
'Nive!en"u geo!e"%ic de o%dinu II eag (unc"ee nive!en"uui
de o%dinu I#(%in d%u!ui%i cu ungi!ea de 6<<'B<< 1! $i cu o
(%ecizie de 5!!,
'Nive!en"u geo!e"%ic de o%dinu III# &e e?ecu" (%in d%u!ui%i cu
o ungi!e de @<C.5< 1!,
'Nive!en"u geo!e"%ic de o%dinu IV &e de&)$oa% &u+ )o%! de
(oigoane cu ungi!ea de 6<C7< 1!,
Reeaua de Nivelment de Stat de ordinele I, II, III i IV a fost
constituit la momentul iniial, din cca 14000 repere i mrci de
nivelment, completat cu o Reea de ndesire de ordinul V,
constituit, la momentul iniial, din cca 20 repere i mrci de
nivelment!Reeaua altimetric de ordinul I a Rom"niei acoper
uniform teritoriul rii,fiind una dintre cele mai apreciate din #uropa!
$%iar dac multe mrci i&sau repere de nivelment au fost distruse,
reeaua e'istent este suficient de dens pentru a fi folosit ca reea de
spri(in n efectuarea lucrrilor reali)ate n diverse sectoare ale
economiei naionale!*n ani i de dup Revol u i a di n 1+,+, s-a
i nt rodus, sporadi c, t e%nol o.i a de det ermi nare a punct el or
.eode)i ce n sistemul po)iionrii .lo/ale 0 1 S 2 0 lo/al
1ositionin. S3stem4!
#'ist, pe teritoriul Rom"niei, o serie de puncte determinate cu
te%nolo.ia 01S, at"t n scopuri civile c"t i militare, aparin"nd
unor reele europene,dar care nu sunt constituite nc ntr-o reea 01S
omo.en pe teritoriul rii!