Sunteți pe pagina 1din 3

Aceste registre sunt reglementate de Legea contabilitatii (82/1991) si de Ordinul Ministerului

Economiei si Finantelor nr. 312/2!!8" care a#roba normele s#eci$ice de intocmire si utili%are a
documentelor $inanciar contabile.
1. &egistrul'(urnal
&egistrul'(urnal (cod 1)'1'1) este un document contabil obligatoriu in care se inregistrea%a
cronologic toate o#eratiunile economico'$inanciare. O#eratiunile de aceeasi natura" reali%ate in
acelasi loc de acti*itate (atelier" sectie etc.)" #ot $i reca#itulate intr'un document centrali%ator"
denumit (urnal au+iliar" care sta la ba%a inregistrarii in &egistrul'(urnal. ,rintre (urnalele au+iliare
care #ot $i intocmite se numara- (urnalul #ri*ind o#eratiunile de casa si banca" (urnalul #ri*ind
decontarile cu $urni%orii sau situatia incasarii'ac.itarii $acturilor.
Orice inregistrare in &egistrul'(urnal trebuie sa cu#rinda in$ormatii des#re-
$elul" numarul si data documentului (usti$icati*/
e+#licatii #ri*ind o#eratiunile e$ectuate" #recum si conturile sintetice debitoare si creditoare in
care s'au inregistrat sumele cores#un%atoare res#ecti*elor o#eratiuni.
&egistrul'(urnal se intocmeste lunar #rin inregistrarea cronologica a documentelor in care se
re$lecta miscarea elementelor de acti* si de #asi* ale unitatii. 0ot lunar se totali%ea%a sumele
debitoare si sumele creditoare.
1nitatile care utili%ea%a (urnale au+iliare #ot inregistra in &egistrul'(urnal totalul lunar al $iecaruia
dintre (urnalele au+iliare.
2. &egistrul'in*entar
&egistrul'in*entar (cod 1)'1'2) este un document contabil obligatoriu in care se inregistrea%a
toate elementele de acti* si de #asi*" gru#ate in $unctie de natura lor" in*entariate de unitate.
Elementele inscrise in &egistrul'in*entar au la ba%a listele de in*entariere sau alte documente
care (usti$ica continutul acestora la s$arsitul e+ercitiului $inanciar.
&egistrul'in*entar se intocmeste" #e ba%a in*entarierii $a#tice" in mai multe situatii-
la in$iintarea unitatii/
cel #utin o data #e an #e #arcursul $unctionarii unitatii/
cu oca%ia $u%iunii" di*i%arii sau incetarii acti*itatii/
alte situatii #re*a%ute de lege.
2n acest registru se inscriu" intr'o $orma reca#itulati*a" elementele in*entariate du#a natura lor"
su$icient de detaliate #entru a #utea (usti$ica continutul $iecarui #ost al bilantului. 3ocumentul se
intocmeste intr'un singur e+em#lar" du#a ce a $ost numerotat" snuruit" #ara$at si inregistrat in
e*identa unitatii. Acest registru se ar.i*ea%a la com#artimentul $inanciar'contabil" im#reuna cu
documentele (usti$icati*e care au stat la ba%a intocmirii lui.
Atentie4 &egistrul'in*entar este un document $oarte im#ortant" #e ba%a lui si a balantei de
*eri$icare de la 31 decembrie intocmindu'se bilantul care $ace #arte din situatiile $inanciare
anuale.
3. 5artea mare
5artea mare (cod 1)'1'3) este un registru contabil obligatoriu in care se inregistrea%a lunar si
sistematic" #rin regru#area conturilor" miscarea si e+istenta tuturor elementelor de acti* si de
#asi*" la un moment dat.
Acesta este un document contabil de sinte%a si sistemati%are" care cu#rinde toate conturile
sintetice si contine-
simbolul contului debitor si al conturilor creditoare cores#ondente/
rula(ul debitor si creditor/
soldul contului.
&egistrul 5artea mare #oate contine cate o $ila #entru $iecare cont sintetic utili%at de unitate. 3e
asemenea" documentul #oate $i inlocuit cu Fisa de cont #entru o#eratiuni di*erse.
Atentie4 5artea mare sta la ba%a intocmirii balantei de *eri$icare.
2m#ortant4 Atat &egistrul'(urnal" cat si &egistrul'in*entar si &egistrul 5artea mare se #astrea%a in
unitate tim# de 1! ani de la data inc.eierii e+ercitiului $inanciar in cursul caruia au $ost intocmite"
iar in ca% de #ierdere" sustragere sau distrugere" trebuie reconstituite in termen de ma+imum 3!
de %ile de la constatare.
). &egistrul de casa
&egistrul de casa (5od 1)')'6A si 5od 1)')'6bA) ser*este ca-
document de inregistrare o#erati*a a incasarilor si #latilor in numerar" e$ectuate #rin casieria
unitatii" #e ba%a actelor (usti$icati*e/
document de stabilire" la s$arsitul $iecarei %ile" a soldului de casa/
document de inregistrare in contabilitate a o#eratiunilor de casa.
Acesta se intocmeste %ilnic" in doua e+em#lare" de catre #ersoanele care au calitatea de casier"
#e ba%a actelor (usti$icati*e de incasari si #lati. 1n e+em#lar este ar.i*at la casierie" iar al doilea
e+em#lar" la com#artimentul $inanciar'contabil #entru o #erioada de 1! ani.
3in #unct de *edere al in$ormatiilor #e care le contine" registrul de casa trebuie sa cu#rinda cel
#utin-
denumirea unitatii/
denumirea si data (%iua" luna" anul) intocmirii $ormularului/
numarul curent/
numarul actului de casa/
e+#licatii/
incasari/
#lati/
re#ort/sold %iua #recedenta/
semnaturi- casier si com#artiment $inanciar'contabil. 5asierul semnea%a #entru con$irmarea
inregistrarii o#eratiunilor e$ectuate" iar #ersoana din com#artimentul $inanciar'contabil semnea%a
#entru *eri$icarea e+actitatii datelor inscrise" #entru #rimirea e+em#larului 2 al &egistrului si a
actelor (usti$icati*e ane+ate.
. 7tatul de salarii
7tatul de salarii ser*este atat ca document #entru calculul dre#turilor banesti cu*enite salariatilor
si al contributiilor si al altor sume datorat" cat si ca document (usti$icati* de inregistrare in
contabilitate.
7e intocmeste lunar (#e sectii" ateliere" ser*icii" etc.)" intr'un e+em#lar sau in doua" du#a ca%. La
ba%a lui stau" #rintre altele" documentele care atesta tim#ul lucrat e$ecti*" listele de a*ans" de
concedii de odi.na sau certi$icatele medicale.
3e asemenea" statele de salarii trebuie sa includa #latile $acute in cursul lunii" cum sunt- a*ansul"
lic.idarile" indemni%atiile de concediu" ast$el incat sa o$ere o imagine cu#rin%atoare asu#ra intregii
sume a salariilor calculate si a retinerilor legale din #erioada de decontare res#ecti*a.
7tatul de salarii trebuie sa contina" in mod obligatoriu" cel #utin in$ormatii des#re-
denumirea unitatii" sectiei" ser*iciului etc./
denumirea $ormularului/ intocmit #entru luna" anul/
numele si #renumele/
*enitul brut/
contributia indi*iduala de asigurari sociale/
contributia indi*iduala la bugetul asigurarilor #entru soma(/
contributia #entru asigurari sociale de sanatate/
c.eltuieli #ro$esionale/
*enitul net/
deducere #ersonala de ba%a/
deduceri su#limentare/
*enitul ba%a de calcul/
im#o%itul calculat si retinut/
salariul net.
0otodata" statul de salarii trebuie semnat" #entru con$irmarea e+actitatii calculelor" de catre
#ersoana care il intocmeste.
3ocumentul se ar.i*ea%a" tim# de ! de ani" la com#artimentul $inanciar contabil si" daca este
ca%ul sa $i $ost intocmit in dublu e+em#lar" si la com#artimentul care a intocmit statele de salarii.
8. &egistrul de e*identa $iscala (acesta este reglementat de Ordinul Ministerului Finantelor
nr.86!/2!!)
&egistrul de e*identa $iscala se intocmeste de catre contribuabilii care sunt inregistrati ca #latitori
de im#o%it #e #ro$it si are ca sco# inscrierea tuturor in$ormatiilor care au stat la determinarea
#ro$itului im#o%abil si a calculului im#o%itului #e #ro$it cu#rins in declaratia #ri*ind obligatiile de
#lata la bugetul general consolidat. 3ocumentul se #atrea%a la domiciliul $iscal al contribuabilului
si trebuie #re%entat organelor de ins#ectie $iscala de cate ori este ne*oie.
2n$ormatiile inscrise in acest registru sunt inregistrate in ordine cronologica si trebuie sa
cores#unda cu o#eratiunile $iscale si cu datele #ri*ind im#o%itul #e #ro$it din declaratia #ri*ind
obligatiile de #lata la bugetul general consolidat.
&egistrul de e*identa $iscala se eliberea%a contra cost de catre unitatile $iscale" #e ba%a unei
cereri" insotita de anumite documente (co#ie 512 societate" co#ie 5erti$icat 5onstatator si
9otarare :udecatoreasca de in$iintare a societatii comerciale" co#ie du#a actul de identitate al
#ersoanei delegate sa de#una solicitarea si sa ridice registrul). 5ererea #entru ac.i%itionarea
registrului trebuie de#usa in ma+im 3! de %ile de la inregistrarea unei societati (numai daca $irma
este #latitoare de im#o%it #e #ro$it).