Sunteți pe pagina 1din 2

Fenomenele psihice sunt clasificate n activitati, nsusiri si procese psihice.

- Activitatile psihice reprezinta modalitati de raportare a individului la realitatea nconjuratoare si sunt alcatuite dintr-un sir de actiuni, operatii si miscari orientate spre atingerea unui scop.
- nsusirile psihice reprezinta sintetizari ale particularitatilor importante si stabile ale activitatilor si proceselor psihice. Sinteza nsusirilor psihice ofera o imagine globala a psihicului -
personalitatea.
- Procesele psihice reprezinta modalitati de baza caracterizate printr-o desfasurare discursiva, plurifazica si specializate sub aspectul functionalitatii, al continutului informational si al formelor
de realizare.
Schema care urmeaza sintetizeaza componentele sistemului psihic si poate ndeplini misiunea unei "harti" care sa va ajute n orientarea informationala n cadrul activitatilor de curs si seminar.
Sistemul psihic
Fig. 2 Schema sintetica a sistemului psihic uman
Insusiri psihice = emperament, aptitudini si atitudini (caracter)
Cognitive = snorale si logice
Sen = senatii, perceptii si repreentari
!ogice = gan, imag, memprie
A"ec=schita
#eglatorii = volitive = doar voin a
Conditionale = conditiile care stimuleaa si "aciliteaa procesele, activitatile si insusirile psihice = atentie, motivatie si deprinderile
Caracterul de sistem al psihicului este dat de faptul ca oricare dintre cele trei componente ale psihicului se gaseste in relatie de interdependenta cu fiecare dintre celelalte doua componente.
Procesele psihice apar ca elemente componente ale activitatilor psihice iar caracteristicile functionale constante ale proceselor se traduc n trasaturi psihice. a r!ndul lor, trasaturile psihice
reprezinta sintetizarea aspectelor constante caracteriz!nd at!t activitatile psihice c!t si procesele psihice. "ctivitatile psihice reprezinta cadrul n care are loc manifestarea si dezvoltarea
proceselor psihice si a trasaturilor psihice. #upa cum orice activitate psihica, de e$emplu nvatarea, nu se poate derula fara aportul fiecarui proces psihic.
%evenind la modelul variabilelor nvatarii, variabilele de proces vizeaza procesele psihice implicate de activitatea de nvatare. Fiecare proces psihic poate fi considerat un "bloc functional" care
ndeplineste un rol bine precizat n activitatea de nvatare. &ficienta nvatarii depinde de procesarea cognitiva a informatiei, at!t la nivel senzorial 'senzatii, perceptii, reprezentari(, c!t si la nivel
superior 'g!ndire, memorie, imaginatie, limbaj(. #e asemenea, orice nvatare este nsotita si stimulata de afectivitate, iar lipsa motivatiei sau vointei ar duce la imposibilitatea realizarii sau la o
realizare mult deficitara a activitatii de nvatare.