Sunteți pe pagina 1din 1

Cererea

Domnule director,

Subsemnatul ,''X'' ,elev in clasa a 8-a E la Scoala Generala Nr. 131


,Bucuresti ,va rog să binevoiti a-mi elibera o adeverinta din care sa rezulte
că sunt elev al acestei scoli.
Menţionez ca adeverinta îi este necesara tatălui meu ,la serviciu.
Va mulţumesc
Cu respect
''X''
Bucuresti ,''data''

Domnului Director al Şcolii Generale Nr. 131 Bucuresti

S-ar putea să vă placă și