Sunteți pe pagina 1din 8

Program

ONG
Beneficiari eligibili Valoarea
maxima a
finantarii
acordate
Termen limita
Apelul de
proiecte Idei
din Tara lui
Andrei
Pentru a fi eligibile,
persoanele fizice trebuie sa
incheie un parteneriat cu o
organizatie neguvernamentala
(asociatie, fundatie sau
federatie), institutie publica
(primarie/consiliu local etc.)
sau o institutie de invatamant
(scoala, gradinita etc.)
Atat persoanele fizice,
cat si organizatiile
nonguvernamentale,
institutiile publice si de
invatamant pot propune
proiecte cu bugete de:
1. maxim .!!!
euro"
#. maxim 1.!!!
euro.

1$ octombrie #!1%
Programul de
invatare de-a
lungul vietii
(LLP) apel
2!"
Administratiile, autoritatile
locale si regionale, centrele de
formare, centrele de cercetare,
universitatile, scolile,
sindicatele, federatiile.
1.#&' de milioane
()*.
+ ,obilitatea individuala a
elevilor in cadrul
Programului -omenius: "
decem#rie 2!2.
+ -omenius, .rundtvig
(/ormare la locul de
munca) 0 primul termen: !$
ianuarie 2!"" termene
ulterioare: " aprilie 2!",
!% &eptem#rie 2!".
+ (Alocatii de studiu)
-omenius: "! ianuarie
2!".
+ -omenius, (rasmus,
1eonardo da 2inci,
.rundtvig (Proiecte
multilaterale, retele si
masuri adiacente): "!
ianuarie 2!".
+ 1eonardo da 2inci
(Proiecte multilaterale pe
tema transferului de
inovare): "! ianuarie 2!".
+ 1eonardo da 2inci:
,obilitate (inclusiv
certificatul de mobilitate
1eonardo da 2inci)"
(rasmus: -ursuri intensive
de limbi straine ((31-): !
'e#ruarie 2!".
+ Programul 4ean ,onnet:
!( 'e#ruarie 2!".
+ -omenius, 1eonardo da
2inci, .rundtvig
(Parteneriate)" -omenius
(Parteneriatele -omenius
*egio)" .rundtvig
(Ateliere): 2! 'e#ruarie
2!".
+ (rasmus (Programe
intensive (3P), ,obilitatea
studentilor pentru studii si
stagii 0 inclusiv certificatul
de stagiu (rasmus prin
intermediul unui consortiu
si ,obilitatea personalului
0 misiuni de predare si
formare a personalului): )
martie 2!".
+ .rundtvig (Alocatii de
studiu, Proiecte de
voluntariat pentru persoane
in varsta): 2) martie 2!".
+ Programul transversal
(Activitatea cheie 1 0 vizite
de studiu) 0 primul termen:
2) martie 2!"" al doilea
termen: !( octom#rie
2!".
+ Programul transversal:
toate celelalte activitati: 2)
'e#ruarie 2!".

Programul de
granturi al
Am#a&adei
*+A pentru
minoritatile
&e,uale
5rganizatiile
neguvernamentale romane
care au personalitate 6uridica.
5rganizatiile americane sau
cetatenii americani, entitatile
mixte romano+americane,
proiectele care includ
activitati de partizanat politic,
2aloarea maxima a
unui grant este de
(- +*., iar cea
minima de !- +*..
7ugetele trebuie
exprimate in )89.
1: octombrie #!1%
activitatile de a6utor umanitar,
campanile de strangere de
fonduri sau proiectele
comerciale nu sunt eligibile.

Turi&m &i
acce&i#ilitate
pentru toti
apel de
proiecte
autoritati publice centrale si
locale, companii si 3,,+uri,
centre de formare, agentii,
asociatii patronale, 5;.+uri,
universitati implicate in
activitati de turism, din tarile
membre )(.
7ugetul alocat cererii
de proiecte este de
/(- de euro.
-omisia (uropeana
prevede sa cofinanteze
pana la : proiecte.
-ontributia maxima a
)(/proiect este de pana
la 1#.!!! euro, in
conditiile unei
cofinantari maxime de
&<.

## octombrie #!1%
Programul de
'inantari
pentru ONG-
uri de la ING
0an1
organizatiile non+
guvernamentale, fara scop
lucrativ (asociatie, fundatie,
federatie, inregistrate in
*egistrul Asociatiilor si
/undatiilor), care:
au experienta de
minim # ani in
domeniul in care
activeaza
au cel putin doua
proiecte derulate in
domeniul de activitate,
cu rezultate concrete si
cel putin ! de
beneficiari
au colaborari
demonstrabile cu
institutii de stat sau
private in domeniul in
care activeaza
pot acoperi 1!< din
8uma maxima pe care
o poate primi un
proiect castigator este
de 2(- de euro.
2aloarea totala a
premiilor este de
!- de euro.
2or fi selectate $
proiecte castigatoare,
indiferent de directia in
care se inscriu.

# octombrie #!1%
valoarea proiectului
propus
pot demonstra
transparenta in
raportarea rezultatelor
financiare (raport
anual pentru anul
#!1#)

Intelligent
2nerg3
2urope (I22)
Asociatiile, autoritatile locale
si regionale, centrele de
cercetare, 3,,+urile,
universitatile.
Aplicatiile trebuie sa fie
depuse de consortii formate
din cel putin % organizatii din
cel putin % tari eligibile ()(
#&, ;orvegia, 3slansa,
1iechtenstein, -roatia,
,acedonia cu exceptia
initiativei =3nstruirea si
calificarea fortei de munca in
domeniul eficientei energetice
si a surselor regenerabile de
energie in cladir

7ugetul alocat: ' de
milioane de euro,
maximum &<
cofinantare din totalul
costurilor eligibile
Pentru proiectele depuse in
cadrul sectiunii =7uild )p
8>ills?:
#: noiembrie #!1%
pentru Pilonul #.

Programul
4ecuri de
inovare
pentru I55-
uri
intreprinderile mici si
mi6locii, avand sau nu
activitate de cercetare+
dezvoltare mentionata in
statut, dar activitatea
principala nu este activitate de
cercetare+dezvoltare, precum
si persoanele fizice autorizate
-ecurile de inovare pot fi
eliberate in orice domeniu
economic sau stiintific si
trebuie sa conduca la o
accelerare a transferului
tehnologic intre organizatii de
cercetare (/urnizori de
servicii) si 3,,+uri sau P/A+
2aloarea maxima a
unui cec de inovare
este de maxim (-
lei, din care maxim
6(- lei se asigura de
la bugetul de stat si
reprezinta maxim @!<
din valoarea totala.
%! noiembrie #!1%
uri (7eneficiari) cu
respectarea schemei de a6utor
minimis aprobata prin decizia
A;-8 nr. @!%:/#!1#.

Granturile
+nilever
pentru
de7voltare
&u&tena#ila
5rice tinar sub %! de ani
poate sa inscrie in concurs
produse, servicii sau aplicatii
care sa schimbe practicile si
comportamentele in unul
dintre domeniile:
1. Apa8 &alu#ritate &i
igiena. Pot fi inscrise
in aceasta categorie
proiecte care
imbunatateasca
sanatatea populatiei
din tarile slab
dezvoltate prin accesul
la apa curata si printr+o
igiena mai buna.
#. Nutritie. 1a aceasta
categorie pot fi
propuse produse
inovatoare, cu o
calitate nutritionala
ridicata care sa poata
fi introduse intr+o dieta
sanatoasa si echilibrata
sau proiecte de
promovare a unei
alimentatii sanatoase.
%. Acce& limitat la &ur&e
de apa. Pot fi inscrise
in aceasta categorie
solutii de conservare a
apei sau de reducere a
consumului de apa din
procesele de cultivare
a materiei prime, de
fabricatie, design al
produselor etc.
$. 2mi&ii cu e'ect de
&era. 1a aceata
categorie pot fi
-ele mai impresionante
% initiative vor
beneficia de premii in
valoare totala de
2- de euro
4a&tigatorul premiului
3 va primi (- de
euro si un program de
mentor&9ip in valoare
de 2(- de euro.
Alti $ 'inali&ti vor
beneficia de asemenea
de sustinere financiara
de cate !- de euro
si de programe de
consiliere
personalizata a 10.000
de euro fiecare
1 noiembrie #!1%

inscrise proiecte de
reducere a amprentei
de carbon prin
dezvoltarea unor
produse noi sau prin
adoptarea unui stil de
viata mai putin
daunator mediului.
. 5anagementul
de&eurilor. Pot fi
inscrise proiecte de
reducere, reutilizare
sau reciclare a
deseurilor. Aceste
proiecte trebuie sa fie
eficiente din punct de
vedere al costurilor,
energiei si
transportului.
'. Agricultura
&u&tena#ila. 1a
aceasta categorie pot fi
inscrise proiecte care
prote6eaza resursele
planetei si creeaza
beneficii pe termen
lung pentru fermieri.
&. *u&tinerea micilor
'ermieri. Proiectele
inscrise trebuie sa
a6ute micii fermieri sa+
si imbunatateasca
practicile, oferindu+le
acces la educatie,
spri6in, materiale si
instrumente de lucru.

Programul de
a&i&tenta
neram#ur&a#i
la germana
2!!-2!":
4ooperare
pentru
'ormare
A .rupuri scolare, licee,
scolile profesionale, scolile
tehnice sau alte institutii de
invatamant care ofera tinerilor
o educatie profesionala si
practica"
A 3nstitutii si organizatii din
domeniul sanatatii / asistenta
-ele mai multe din
costuri sunt suportate
de catre partea
germana: salariul
profesorilor+expertilor
germani aflati in
misiune, transportul
international,
asigurarile medicale.
%1 decembrie #!1%
sociala: spitale, orfelinate,
case pentru batrani sau pentru
persoane cu handicap, grupuri
dezavanta6ate, unitati
terapeutice (ex. ergoterapie,
recuperare, balneo+terapie,
etc.)"
A 8ocietati comerciale,
asociatii, fundatii sau
organizatii care sunt active in
domeniul educarii si ingri6irii
tinerilor, batranilor si a celor
cu dizabilitati
Programul poate dezvolta
cooperarea cu scoli de arte si
meserii, centre de
mestesugari, asociatii agricole
si patronale.
Pot si organizate cursuri,
Bor>shopuri si seminarii
pentru formare, calificare,
recalificare, orientare
profesionala.

Partenerul roman este
invitat sa+i ofere
expertului german
ospitalitatea si sa+si
manifeste functia de
gazda: cazarea si masa
la internatul unitatiii,
transportul local de la
si pana la unitate,
diurna 6
;ON<proiect.

Programul de
a&i&tenta
neram#ur&a#i
la germana
2!!-2!":
4ooperare
pentru 0una
Guvernare
Partenerii &i #ene'iciarii, din
*omania si *.,oldova a
asistentei nerambursabile
germane, sunt:
Primarii, consilii
6udetene, consilii
locale, prefecturi,
institutii si unitati
publice.

-ele mai multe din
costuri sunt suportate
de catre partea
germana: salariul
expertilor germani
aflati in misiune,
transportul
international,
asigurarile medicale,
etc., mic de6un+masa de
pranz+cina, bani de
buzunar (max. #!
*5;/zi pentru ziare,
apa, bilet de autobuz,
etc).
%1 dec #!1%
Programul
2ra&mu&
pentru tineri
;oii antreprenori sunt oameni
de afaceri aflati la inceputuri.
Aceasta ii include si pe cei
8uma totala disponibila
este de 1&!.!!! de euro
%! noiem
antreprenori care doresc sa se lanseze in
afaceri in baza unui plan de
afaceri viabil, precum si
antreprenorii care s+au lansat
recent (cu o vechime de cel
mult trei ani). Afacerea poate
fi in orice domeniu de
activitate.
/iecare participant la
program va primi intre
'! si 1.1!! de euro
lunar. 8uma variaza in
functie de tara+gazda