Sunteți pe pagina 1din 17

Combinatii posibile ale variantelor de raspuns:

a = (1,2 ,3 ) Adevarate; b = (1,3) Adevarate;


c = (2,4) Adevarate; d = (4) Adevarata;
e = (1,2,3,4) Adevarate; f = (1,2,3 ,4) False;
Pentru probleme exista o singura varianta corecta.

Inductorul (bobina):
1) poate avea reactanta capacitiva la inalta frecventa;
2) are o impedanta capacitiva la joasa frecventa;
3) are pierderi de putere la orice frecventa;
4) poate fi utilizat la orice frecventa.
b
q
Utilizarea unui miez magnetic pentru un inductor (bobina) determina:
1) cresterea stabilitatii termice a inductantei;
2) scaderea inductantei;
3) scaderea pierderilor de putere;
4) cresterea frecventei proprii de rezonanta.
f
q
Frecventa proprie de rezonanta a unui inductor (bobina) se poate modifica prin:
1) schimbarea formei bobinajului;
2) schimbarea materialului conductorului neizolat al bobinei;
3) schimbarea izolatiei conductorului;
4) schimbarea tensiunii nominale.
b
q
Tensiunea nominala a unui inductor depinde de:
1) forma bobinajului;
2) rigiditatea dielectrica a materialului izolator a conductorului;
3) distanta dintre spire;
4) permitivitatea electrica a materialului izolator.
a
q
Rezistenta in curent continuu:
a) este rezistenta inductorului masurata la frecventa de rezonanta
b) este rezistenta inductorului masurata la frecventa zero
c) este determinata de rezistenta de izolatie a bobinei
d) este determinata de rezistenta conductorului din care este realizata bobina
c
q
Din punct de vedere al frecventei de functionare, inductoarele sunt folosite:
a) cat mai aproape de frecventa de rezonanta
b) la frecventa zero
c) intr-un interval de frecvente mult dupa frecventei de rezonanta
d) intr-un interval de frecvente mult inaintea frecventei de rezonanta
d
q
Abilitatea unui inductor de a acumula energie magnetica este masurata prin intermediul
a) permeabilitatii magnetice
b) impedantei
c) factorului de calitate
d) inductantei
d
q
Efectul pelicular:
a) apare la frecvente inalte
b) apare la frecvente joase
c) creste rezistenta conductorului inductorului
d) scade rezistenta conductorului inductorului
b
q
La frecvente inalte inductoarele au
a) rezistenta crescuta
b) pierderi de putere mari
c) factor de calitate mic in circuitele rezonante
d) latime de banda mare
e
q
Impregnarea unui bobinaj conduce la:
1) marirea inductantei intrinseci;
2) scaderea tolerantei;
3) scaderea capacitatii parazite;
4) cresterea factorului de calitate.
f
q
Frecventa proprie de rezonanta a unei bobine depinde de :
1) permitivitatea materialului izolator;
2) rezistivitatea materialului conductor;
3) permitivitatea carcasei;
4) tangenta unghiului de pierderi.
b
q
Miezurile feromagnetice sub forma de tole nu sunt utilizate la frecvente inalte pentru ca:
1) se monteaza greu;
2) au pierderi de putere activa mici;
3) au dimensiuni mari;
4) au pierderi prin curenti turbionari.
d
q
Curentul maxim admisibil ce poate parcurge un inductor avand in vedere solicitarea electrica
depinde la modul general de:
1) tensiunea nominala;
2) inductanta nominala;
3) factorul de calitate;
4) frecventa semnalului.
e
q
Cresterea inductantei unui inductor (bobina) se poate face:
1) prin ecranarea bobinei cu materiale nemagnetice cu permeabilitatea magnetica subunitara;
2) prin utilizarea unui miez magnetic cu permeabilitate supraunitara;
3) prin utilizatea unui conductor cu rezistivitate mai mare;
4) prin marirea sectiunii bobinei la acelasi numar de spire.
c
q
Capacitatea parazita a unui inductor (bobina) depinde de:
1) izolatia materialului conductor al bobinajului;
2) distanta dintre spire;
3) forma bobinajului;
4) materialul carcasei.
e
q
Solicitarea electrica maxima a bobinei analizata pe modelul studiat este limitata de:
1) tensiunea nominala la frecvente inalte;
2) curentul nominal la frecvente joase;
3) puterea disipata maxima la frecvente medii;
4) capacitatea parazita.
a
q
O bobina se impregneaza pentru:
1) rigidizarea spirelor bobinajului;
2) scaderea capacitatii parazite;
3) protectia bobinajului impotriva umezelii;
4) cresterea inductantei.
b
q
Factorul de calitate al bobinei cu miez magnetic fata de bobina fara miez:
1) poate sa scada;
2) devine negativ;
3) poate sa creasca;
4) nu se modifica pentru ca nu depinde de miezul magnetic.
b
q
Miezul feromagnetic sub forma de tole izolate intre ele se utilizeaza pentru ca:
1) este mai usor de montat fata de miezurile masive;
2) este marita inductanta.
3) se poate crea usor un intrefier in curent continuu prin taiere;
4) sunt micsorate pierderile de putere prin curenti turbionari.
d
q
Impregnarea bobinelor conduce la:
1) cresterea capacitatii parazite;
2) scaderea factorului de calitate;
3) rigidizarea mecanica a spirelor;
4) cresterea inductantei.
a
q
Tensiunea maxim admisibila ce poate fi aplicata la bornele unui inductor depinde la modul general
de:
1) curentul nominal;
2) tensiunea nominala;
3) puterea nominala;
4) factorul de calitate.
e
q
Utilizarea miezului magnetic pentru un inductor (bobina) conduce la modificarea:
1) inductantei;
2) pierderilor de putere;
3) factorului de calitate;
4) tangentei unghiului de pierderi.
e
q
Miezul magnetic folosit conduce la (comparatie inductor cu si fara miez):
1) scaderea pierderilor de putere prin conductor;
2) cresterea coeficientului de variatie cu temperatura;
3) cresterea frecventei de lucru;
4) cresterea valorii inductantei.
c
q
Frecventa proprie de rezonanta a unui inductor (bobina) cu inductanta L depinde de:
1) rezistenta materialului conductorului de bobinare;
2) forma bobinajului;
3) rezistivitatea materialului de izolatie;
4) izolatia materialului conductor.
c
q
Impedanta unui inductor (bobina) poate deveni capacitiva:
1) pentru frecvente joase;
2) pentru tensiuni mai mari decat tensiunea nominala;
3) pentru curenti mai mari decat curentul nominal;
4) pentru frecvente foarte mari.
d
q
Doua bobine cu spire pe un singur strat se deosebesc prin lungime (celelalte elemente se considera
identice). Rezulta ca:
1) inductanta bobinei mai lungi este mai mare;
2) inductanta bobinei mai scurte este mai mare;
3) capacitatea parazita a bobinei mai scurte este mai mica;
4) capacitatea parazita a bobinei mai lungi este mai mica.
c
q
Miezul magnetic al unei bobine determina:
1) cresterea valorii inductantei, fata de cazul fara miez magnetic;
2) cresterea pierderilor totale de putere;
3) modificarea coeficientului de temperatura al inductantei;
4) modificarea frecventei maxime de utilizare a bobinei.
e
q
Variatia inductantei inductoarelor variabile (bobina cu inductanta variabila) se realizeaza prin:
1) modificarea numarului de spire;
2) modificarea suprafetei bobinei;
3) modificarea lungimii bobinei;
4) modificarea pozitiei miezului magnetic in interiorul bobinei.
d
q
Curentul maxim admisibil ce poate parcurge un inductor nu depinde de:
1) tensiunea nominala;
2) inductanta nominala;
3) factorul de calitate;
4) frecventa semnalului.
f
q
Inductanta intrinseca a unui inductor:
1) creste odata cu cresterea lungimii bobinajului;
2) creste odata cu cresterea numarului de spire;
3) creste odata cu cresterea permitivitatii carcasei;
4) creste odata cu cresterea permeabilitatii relative a miezului magnetic.
c
q
Inductanta intrinseca a unui inductor:
1) scade odata cu scaderea frecventei;
2) scade odata cu scaderea numarului de spire;
3) scade odata cu scaderea diametrului conductorului de bobinare;
4) scade odata cu scaderea permeabilitatii relative a miezului magnetic.
c
q
Din punct de vedere constructiv, un inductor poate sa nu aiba:
1) bobinaj;
2) element rezistiv;
3) armaturi;
4) carcasa.
d
q
Din punct de vedere constructiv, un inductor poate avea:
1) carcasa;
2) bobinaj;
3) terminale;
4) miez magnetic.
e
q
Pentru realizarea conductorului de bobinaj se utilizeaza predominant materialele:
1) aur;
2) aliaj Cu-Ni;
3) polipropilena;
4) cupru.
d
q
In functie de frecventa semnalului la care functioneaza inductorul, pentru realizarea bobinajului se
utilizeaza:
1) conductor masiv de cupru la joasa frecventa;
2) tipul de conductor nu depinde de frecventa;
3) conductor multifilar ( litat ) la medie si inalta frecventa;
4) tipul de conductor depinde numai de intensitatea curentului.
b
q
Conductoarele izolate utilizate pentru realizarea bobinajului inductoarelor sunt standardizate. Tipul
de conductor se determina in functie de:
1) tensiunea maxima;
2) curentul maxim;
3) frecventa maxima;
4) temperatura maxima.
e
q
Carcasa unui inductor are rolul de:
1) a creste inductanta prin permeabilitatea relativa cat mai mare;
2) de reducere a pierderilor de putere ale inductorului;
3) de reducere a capacitatii parazite a inductorului;
4) de sustinere mecanica a bobinajului.
d
q
Ecranul electromagnetic al unui inductor este folosit pentru:
1) a reduce efectul luminii asupra inductorului;
2) a reduce influentele electrice, magnetice si electromagnetice ale campurilor din vecinatate asupra
inductorului;
3) a reduce costul inductorului;
4) a reduce in special influenta campului magnetic al inductorului asupra componentelor din jur.
c
q
Ecranul electromagnetic al unui inductor influenteaza in special:
1) inductanta;
2) factorul de calitate;
3) capacitatea parazita;
4) coeficientul termic.
a
q
Ecranul electromagnetic poate fi realizat din:
1) materiale feromagnetice;
2) ferite;
3) aluminiu;
4) poliester.
a
q
Factorul de calitate al unui inductor este definit ca raportul intre:
1) energia reactiva si activa;
2) puterea activa si reactiva;
3) puterea reactiva si activa;
4) energia activa si reactiva.
b
q
Factorul de calitate al unui inductor cu inductanta L poate fi definit ca:
1) inversul tangentei unghiului de pierderi;
2) raportul putere reactiva/putere activa;
3) omega*L/r cu r rezistenta serie si omega pulsatia;
4) raportul putere reactiva/putere aparenta.
a
q
Rezistenta electrica a bobinajului:
1) nu depinde de frecventa, fiind rezistenta unui conductor din cupru;
2) creste in curent continuu cu temperatura;
3) poate fi masurata numai in curent continuu;
4) creste odata cu cresterea frecventei.
c
q
Pierderile de putere ale unui inductor pot fi exprimate in functie de parametrii:
1) factorul de calitate;
2) tangenta unghiului de pierderi;
3) rezistenta echivalenta serie;
4) rezistenta echivalenta paralel.
e
q
Factorul de calitate al unui inductor caracterizeaza:
1) calitatea unui inductor de a putea fi folosit intr-un anumit circuit electronic;
2) partea de energie transformata in energie calorica de inductor;
3) costul inductorului;
4) pierderile de putere in inductor.
c
q
In functie de structura constructiva a unui inductor, pierderile de putere pot fi:
1) datorate rezistentei conductorului de bobinare;
2) datorate in special terminalelor;
3) datorate materialelor magnetice utilizate;
4) datorate elementului rezistiv.
b
q
Capacitatea parazita a unui inductor poate fi influentata in sensul cresterii de:
1) tipul bobinajului;
2) izolatia conductorului de bobinare;
3) materialul carcasei;
4) materialul lacului de impregnare.
e
q
Capacitatea parazita a unui inductor poate fi redusa prin modul de realizare al bobinajului.In acest
sens poate fi utilizat bobinajul:
1) sectionat;
2) fagure;
3) piramidal;
4) sferic.
a
q
Pentru reducerea pierderilor prin curenti turbionari, in cazul unui inductor se utilizeaza:
1) miezuri feromagnetice masive;
2) conductor masiv de cupru;
3) lacuri electroizolante;
4) miezuri de ferite.
d
q
Pentru reducerea pierderilor prin curenti turbionari, in cazul unui inductor se utilizeaza:
1) miezuri feromagnetice sub forma de tole;
2) conductoare multifilare;
3) miezuri feromagnetice sub forma de benzi;
4) izolatie de email.
a
q
Impedanta unui inductor este:
1) numai inductiva pentru ca este un inductor;
2) rezistiva in curent continuu;
3) capacitiva la frecvente joase;
4) capacitiva la frecvente inalte.
c
q
Frecventa maxima pana la care poate fi utilizat un inductor la solicitare electrica redusa depinde de:
1) valoarea capacitatii parazite;
2) valoarea tensiunii de zgomot;
3) valoarea inductantei;
4) valoarea rezistentei de pierderi.
b
q
Frecventa maxima pana la care poate fi utilizat un inductor la solicitare electrica redusa depinde de:
1) tipul conductorului de bobinare;
2) tipul miezului magnetic;
3) tipul materialului carcasei;
4) curentul nominal.
a
q
Prin conectarea in serie a doua inductoare identice, rezulta pentru inductorul echivalent:
1) o inductanta mai mare(dubla);
2) aceeasi toleranta;
3) acelasi coeficient termic;
4) putere disipata de doua ori mai mare.
e
q
Prin conectarea in paralel a doua inductoare identice, rezulta pentru inductorul echivalent:
1) putere disipata dubla;
2) inductanta echivalenta dubla;
3) acelasi coeficient termic;
4) toleranta dubla.
b
q
Inductanta aparenta a unui inductor este:
1) egala cu cea intrinseca la frecvente foarte joase;
2) creste teoretic la infinit la frecventa de rezonanta;
3) este negativa pentru frecvente superioare frecventei de rezonanta;
4) depinde de frecventa in apropierea frecventei de rezonanta.
e
q
Impedanta unui inductor depinde de:
1) pierderile de putere in miezul magnetic;
2) rezistenta conductorului de bobinare;
3) frecventa semnalului la care functioneaza;
4) curentul ce strabate inductorul.
a
q
Impedanta unui inductor depinde de:
1) pierderile de putere in materialele izolatoare utilizate la realizarea inductorului;
2) lungimea bobinajului;
3) permitivitatea carcasei;
4) permeabilitatea relativa a miezului magnetic.
e
q
Impedanta unui inductor ideal:
1) creste in modul liniar cu frecventa;
2) scade in modul liniar cu inductanta;
3) este caracterizata de un defazaj dintre tensiune si curent de 90 grade;
4) este caracterizata de un defazaj dintre tensiune si curent este de -90 grade.
b
q
In functie de frecventa la care functioneaza, defazajul dintre tensiune si curentul intr-un inductor
real poate fi:
1) zero;
2) pozitiv;
3) negativ;
4) pi/2 - delta.
e
q
Tangenta unghiului de pierderi al unui inductor depinde de:
1) tipul miezului magnetic;
2) conductorul de bobinaj;
3) ecranul electromagnetic;
4) carcasa.
e
q
Printre parametrii importanti ai unui inductor pot fi citati:
1) inductanta nominala;
2) toleranta;
3) factorul de calitate;
4) coeficientul termic.
e
q

S-ar putea să vă placă și