Sunteți pe pagina 1din 14

Functionarul public in tari ale Uniunii Europene

Noiunea de funcionar public. Aspecte terminologice


Terminologia folosit n Danemarca, n Grecia i n Regatul Unit are origi-nea cea mai
veche i totoat cea mai legat e trecutul monarhic al statelor europ-ene! Func"ionarul
este un servitor, un servitor civil #civil servant$ sau chiar un ser-vitor al coroanei #cro%n
servant$ n vocabularul specific sistemului anglo-sa&on!
'n alte ca(uri, terminologia, care nu s-a schimbat in secolul al )*+++-lea, es-te n mai
mic msur legat e ieea e monarhie, ar face trimitere tot la no"iuni in vechiul
regim, eoarece semnific, literar vorbin, titularul unui birou #n Ger-mania i n
,lana$!
'n limba spaniol i n cea portughe(, cuv-ntul func"ionar, refle& al no"iunii mai
moerne, aprute o at cu Revolu"ia france(, e func"ie public, se trauce prin
functionario! .elgia i /u&emburg utili(ea( termenul mai neutru e 0gent al statului sau
colectivit"ilor publice!
+rlana concilea( no"iunile cele mai moerne cu no"iunile cele mai vechi, subliniin
n acelai timp c func"ionarul este servitorul suveranului i c, n pre-(ent, el este agentul
serviciului public!
Rela"ia intre colectivitatea care anga1ea( i func"ionar se concreti(ea( n-tr-un
raport e rept public, trauc-nu-se printr-un anga1ament sub forma unei numiri
unilaterale i nu prin semnarea unui contract sinalagmatic!
, alt caracteristic a unui rept special al func"iei publice const n faptul c, e
regul, un func"ionar este o persoan numit ntr-o aministra"ie, cu titlu permanent,
aic p-n la pensie, cu coni"ia unor preci(ri valabile pentru trei sta-te!
0stfel, n ,lana statutul func"ionarilor publici permite nominali(area aces-tora, fie cu
titlu permanent, fie cu titlu temporar, iar n +rlana i n 2area .ritanie statutul
func"ionarilor cu titlu temporar, nu este acelai cu statutul func"ionarilor numi"i cu titlu
permanent!
3
%%%!referat!ro
Dreptul german aaug un element important la efini"ia func"ionarului! 0stfel, prin
4tatutul func"ionarilor publici se preci(ea( c, aceast calitate nu poate fi acorat ec-t
pentru e&ercitarea 5prerogativelor e putere public sau a prerogati-velor, care pentru
ra"iuni ce "in e necesitatea asigurrii bunei func"ionri a 4tatului sau a vie"ii publice, nu
pot fi ncrein"ate e&clusiv unor persoane e rept privat6!
Din perspectiva integrrii europene, e&ist trei moele principale caracteri(a-te printr-o
e&trem iversitate n structurile lor ierarhice i n maniera e organi(are i operare, care
stau la ba(a organi(rii aministra"iei comunitare
3
!
2oelul engle(, caracteri(at printr-un moel superior #secretarii permanen"i$ cu un
nalt gra e pregtire, foarte bine retribui"i, ar cu o arie e ac"iune restr-n-s!
2oelul france(, caracteri(at tot printr-un nivel superior i un gra nalt e pregtire n
omeniul aminista"iei publice, ar i cu o pre(en" politic remarcabi-l
7
!
2oelul german, caracteri(at prin ou nivele, func"ionari politici cu un nalt statut,
ar cu stabilitate mic, i func"ionari civili e carier, activ-n ntr-o po(i"ie relativ
minor, ar stabil!
2oelul german este ominat e lege, rigiitate i planificare, moelul fran-ce( se
remarc prin rigiitatea structurilor i fle&ibilitea birocra"iei, iar moelul en-gle( se
caracteri(ea( prin fle&ibilitatea am-nurora!

Sisteme de recrutare a funcionarilor publici
Dintoteauna, selec"ia func"ionarilor publici a repre(entat o preocupare e prim orin
pentru 5clasa politic6, respectiv pentru partiele politice aflate la guvernare sau, up
ca(, n opo(i"ie! 8riteriile i metoele e selectare reflect ns, n fiecare "ar i pentru
fiecare epoc, caracteristicile funamentale ale sistemului aministrativ statal respectiv!
'n lucrrile occientale e tiin"a aministra"iei nt-lnim, e regul, ou metoe e
selectare a func"ionarilor publici9 metoele neemocratice, inclu(-n n aceast sfer
metoele folosite neosebi n 0ntichitate i Evul meiu #ha(arul, norocul, ereitatea,
nepotismul$ i respectiv, metoele emocratice, folosite e aministra"iile moerne,
precum selec"ia politic, selec"ia intelectual sau selec"ia profesional! 0legerea uneia sau
3
+! 0le&anru, Administraia public i integrarea european, n Revista e rept public nr!3-7:3;;<, p!33= i urm!
7
>este 7?@ intre parlamentari provin in r-nurile func"ionarilor publici!
7
alteia in aceste metoe epine e specificul aminis-tra"iei publice, e trai"iile intr-
un sistem na"ional sau altul, e staiul e evolu"ie al societ"ii, e raporturile intre
politic i aministra"ia public etc!
0ministra"ia i politica ocup un loc special n lumea contemporan! 0ministra"ia
trebuie s e&ecute eci(iile puterii politice! 2ult vreme aceast apreciere a prut atat e
important nc-t se consiera c agen"ii publici trebuie alei n func"ie e criterii politice!
0stfel, n Fran"a, cam p-n la 3A==, func"ionarii s-au aflat n ntregime la iscre"ia
minitrilor! 8u timpul, s-au e(voltat alte consiera"ii!
'n Fran"a i 2area .ritanie a aprut necesitatea e a asigura func"ionarul mpotriva
abu(urilor politice, e a-i garanta o anumit siguran" a muncii! De(voltarea ieilor
emocratice i a principiului liberului acces la func"ia public au us la recrutarea
func"ionarilor mai egrab up criteriul capacit"ii i n mult mai mic msur up
criterii politice!
0ccesul la func"ia public respect peste tot ou principii complementare, a cror
importan" varia( pentru fiecare "ar, n func"ie e evolu"ia istoric i e cultura 1uriic
proprie fiecrei tri9 principiul egalit"ii i principiul meritului!
>rincipiul accesului egal la func"ia public i are originea n Europa, n respingerea
privilegiilor, ca urmare a Revolu"iei france(e! 0cest principiu se regsete n toate
constitu"iile scrise ale 4tatelor membre ale Uniunii Europene, cu e&cep"ia Danemarcei i
a +rlanei, "ri n care acest principiu este consacrat n lege!
Toate legisla"iile na"ionale consacr i principiul recrutrii prin concurs, precum i o
serie e coni"ii prealabile nscrierii!
0plicarea principiilor egalit"ii i meritului conuce la stabilirea e reguli mai mult sau
mai pu"in stricte, estinate s garante(e cania"ii i aministra"ia contra arbitrariului sau
erorilor e apreciere ale efului e serviciu!
'n unele tri, o mai mare importan" se acor recrutrii up merit, ce i are originea
n principiul sistemului e acorare a func"iei up merit #merit sBstem$ generali(at n
Regatul Unit n secolul al )+)-lea!
'n 0nglia secolului )+++, func"iile publice erau re(ervate marilor familii aristocrateC
apoi, oat cu e(voltarea guvernrii e parti, au nceput s se foloseasc e func"iile
publice pentru a conferii favoruri la amicii politici sau personali, sau pentru a recompensa
D
serviciile fcute partiului! 0bia up 3AED s-a eclanat ma-rea schimbare care a us la
generali(area sistemului e acorare a func"iei up merit!
4istemul meritului s-a e&tins progresiv n Europa, n principal n "rile beneficiin e
o aministra"ie stabil!
'n timp ce n 2area .ritanie accesul func"ionarilor la puterea politic este limitat
pentru anumite categorii e agen"i, n Germania sau Fran"a, 5pun"ile6 intre lumea
politic i lumea aministrativ sunt mai numeroase i mai uor e trecut!
4pre e&emplu, n Germania, la nivelul 4tatului i al /anurilor, numirea i promovarea
func"ionarilor rm-ne o prerogativ a fiecrui ministru, potrivit principiului autonomiei
ministeriale
D
! /a nivel local, eful aministra"iei, n calitate e func"ionar ales, numete i
ecie avansrile func"ionarilor e carier!
'n .elgia, cele trei mari 5cliva1e6 ale societ"ii
=
au fost transpuse n carul func"iei
publice i omin sistemul meritului ba(at pe capacitatea caniatului, iplome i
aptituini!
'n Danemarca nu e&ist forme e speciali(are universitar n omeniul ami-nistra"iei
publice, fiin vorba, e regul, e absolven"i ai unor facult"i e rept, ar i e
economiti sau specialiti n tiinte sociale! >regtirea profesional a celor in
aministra"ia public este cooronat e organisme interministeriale, cum ar fi Fcoala
4uperioar e 0ministra"ie #creat n 3;<?$ care ofer o pregtire comun nal"ilor
func"ionari e 4tat i agen"ilor locali e rang superior!
0nali(a comparativ a sistemelor e recrutare pentru iverse func"ii publice e(vluie
o serie succesiv e opera"iuni care nu sunt nici efectuate i nici nu se regrupea( e
aceeai manier, precum9 publicarea posturilor vacante, e&aminarea caniaturilor,
alegerea intre cania"i a acelora care par cei mai apropia"i e posturile care urmea( a
fi ocupate, recrutarea i n sf-rit, numirea!
'n Grecia, statutul aoptat n anul 3;AG a 5legali(at6 politi(area aministra"iei,
eschiere orit e toate partiele politice! 8ei mai nal"i func"ionari
E
sunt alei irect e
D
'n realitate, eci(ia este aesea re(ultatul unui acor ntre partiele e guvernm-nt! 4ub nivelul secretarilor e stat,
ministrul nu ispune n practic e libertatea e a alege! /egturile cu partiul care l sus"ine sunt at-t e puternice, nc-t
numirile pe care le face vor epine e acorul acestui parti!
=
0cestea sunt9 limba, religia i politica!
E
4ecretarii generali in ministere, irectorii generali, guvernatorii stabilimentelor publice ami-nistrative, secretarii e
regiune i prefec"ii!
=
ctre >rimul-ministru i ministrul e resort sau n 8onsiliul e 2initrii, iar revocarea lor
poate intervenii n orice moment!
Condiiile de acces la funcia public
'n toate "rile Uniunii se nt-lnesc coni"ii e acces la func"ia public, estinate s
garante(e calificarea profesional a viitorilor func"ionari i s limite(e arbitrariul
selec"iei!
'n carul func"iei publice europene se nt-lnesc ou categorii e coni"ii9 coni"ii fi&e,
care sunt aceleai pentru to"i cania"ii i coni"ii variabile
G
!
Din perspectiva reptului comparat, se face istinc"ie ntre coni"iile obiective i
coni"iile subiective e acces la func"ia public!
8oni"iile obiective sunt acele coni"ii a cror natur nu trebuie lsat la libera
apreciere a autorit"ii nsrcinate s verifice ac caniatul le respect! 'n ce privete
coni"iile subiective, este vorba e coni"iile a cror interpretare las o larg libertate e
apreciere autorit"ilor care sunt nsrcinate cu verificarea lor, n func"ie e natura
func"iilor ce urmea( s fie neplinite i e calit"ile particulare ale fiecrui caniat!
'n toate ca(urile ns, e&ist ncep-n cu coni"iile general valabile pentru ansamblul
func"iei publice, coni"ii speciale pentru anumite categorii e func"ionari! 2oalit"ile e
verificare a neplinirii acestor coni"ii varia( mult e la o "ar la alta, at-t n ceea ce
privete autorit"ile cu atribu"ii n acest omeniu, c-t i n ce privete forma i momentul
la care se reali(ea(!
'n Danemarca, n Germania i n ,lana, une recrutarea este reali(at n ntregime e
ctre aministra"ie, aceasta este cea care proceea( la verificare
<
!
'n Danemarca, sistemul este mai centrat pe anga1a"ii contractuali ec-t pe func"ionarii
e carier! 'n Fran"a, n 4pania, n +talia i n >ortugalia, autoritatea care reali(ea(
selec"ia este iferit e autoritatea care pronun" numirea i, cu toate acestea, cea in
urm este cea care verific neplinirea coni"iilor! 'n +rlana i n Regatul Unit, acest rol
revine 8omisiei func"iei publice!
G
'n aceast categori intr iplome, titluri, niveluri e e&perien" etc!
<
4pre e&emplu, n Germania, recrutarea este lsat la alegerea aministra"iei, iar numirea este consierat un act iscre"ionar!
E
,pera"iunile e recrutare n .elgia sunt asigurate e 4ecretariatul permanent e
recrutare al personalului e 4tat!
Formele e verificare a coni"iilor obiective sunt mai pu"in iversificate, fiin vorba n
principiu espre pre(entarea certificatelor e natere, e finali(are a stuiilor sau e
iplome etc!, iar aptituinile psihice sunt verificate prin pre(entarea unui certificat
meical!
'n ce privete coni"ia e loialitate, nc e la restabilirea emocra"iei n toat Europa
occiental, nu se mai pretine func"ionarilor o loialitate politic comparabil cu cea
pretins n Germania na(ist, +talia fascist, n Fran"a regimului e la *ichB, n Grecia
regimurilor militare, n 4pania lui Franco sau n >ortugalia lui 4ala(ar! Dimpotriv, se
cere func"ionarilor o loialitate fa" e na"iune i fa" e institu"iile emocratice!
'n toate statele Uniunii Europene, loialitatea fa" e institu"ii este consierat ca una
in principalele natoriri ale func"ionarilor, n ciua iferen"elor semnificative e
formulareC semnifica"ia sa varia( e la o "ar la alta!
4ub aspectul moalit"ilor e selectare i e recrutare, toate "rile cunosc un minim e
formalit"i care permit elimitarea func"iei publice e sectorul privat, ar acest gra e
formalism este iferit e la un stat la altul, put-n fi ientificate patru moele istincte!
Un prim moel conform cruia este necesar un minim comun e formalit"i, ce
presupune obliga"ia e publicare a posturilor vacante, se regsete n state precum ,lana
i Danemarca!
'n ,lana, recrutarea se ba(ea( pe principiul neiscriminrii cu ou particularit"i9
obliga"ia e a recruta 7@ hanicapa"i i obliga"ia e a alege o femeie atunci c-n eful e
serviciu trebuie s aleag ntre oi cania"i e se& opus, ar ispun-n e aceeai
competen"! Recrutarea nu este posibil ec-t pe ba(a unei escrieri a func"iei care
preci(ea( coni"iile e pregtire, e e&perien" i personalitatea cerut cania"ilor!
4elec"ia va fi preceat e o preselec"ie pe ba(a unui osarC interviurile cu cania"ii,
referin"ele i informa"iile sunt aeseori completate cu teste psihologice!
Un al oilea moel este cel german caracteri(at prin selec"ia n etape i recrutarea
liber! 'n pofia numeroaselor tentative e reform, sistemul e selectare german a
men"inut n practic monopolul 1uritilor la func"iile publice e conucere! >entru a
G
rspune nevoilor e specialiti n omenii, 4tatul a prev(ut posibilita-tea e a recruta i
al"i cania"i pentru anumite func"ii eterminate, ar nu pentru a face carier
A
!
2oelul britanic se caracteri(ea( prin recrutarea printr-o comisie inepenent!
>otrivit acestuia, recrutarea func"ionarilor trebuie ncrein"at unui mic grup e
personalit"i inepenente, care nu sunt supuse presiunilor electorilor prin intermeiul
eputa"ilor pe care i repre(int! Este vorba e o comisie #8ivil service commission$
format in trei comisari numi"i e guvern, care au rept sarcin selec"ionarea i
recrutarea func"ionarilor e care ministerele au nevoie, pun-n n concuren" to"i
cania"ii9 sistemul concursului eschis #open competition$
;
!
8oncursul e nivel superior n sistemul britanic ncearc s nlture orice e&erci"iu
acaemic sau ba(at pe memorie i presupune trei etape9 prima const n teste e
calificare, a oua const n lucrri n veerea amiterii, iar a treia i implic pe to"i cei
eclara"i amii ce vor trece prin fa"a unui 1uriu #final selection boar$, care n urma unui
interviu e DE e minute i va formula o opinie efinitiv!
>entru primele ou etape, notarea caniatului implic luarea n consierare a nu mai
pu"in e 33 criterii, i anume9 capacitatea e anali(, imagina"ie constructiv, rigoare,
e&primarea n scris, e&primarea oral, aptituine n stabilirea e bune rela"ii, capacitatea
e a influen"a i e a convinge, inamism, eterminare, stabilitate emo"ional i
maturitate!
2oelul france( se caracteri(ea( prin organi(area e concursuri i prin e&isten"a unor
coli e formare profesional ce rspun preocuprii e profesionalism! Este vorba e
recrutarea cursan"ilor unei coli speciali(ate, n care se pregtesc viitorii func"ionari,
numi"i ntr-un anumit corp la finali(area pregtirii i ispun-n e posibilitatea e a-i
alege locurile e activitate n func"ie e orinea re(ultatelor ob"inute la sf-ritul
colarit"ii!
8oncursul presupune9
-un numr e locuri precis eterminatC
A
Fi /u&emburgul a ales par"ial moelul german pentru selec"ia nal"ilor func"ionari!
;
8reterea efectivelor e func"ionari a fcut ns imposibil recrutarea irect a tuturor func"io-narilor e ctre comisie, care
nu mai reali(ea( interviuri irecte ec-t cu cania"ii la func"ii su-perioare, ce ispun e o iplom universitar! >entru
ceilal"i cania"i, comisia fi&ea( oar con-i"iile e acces i proceurile e evaluare, ar eleag opera"iunile materiale
iferitelor ministere!
<
-un 1uriu inepenent fa" e cania"i, e puterea politic i e efii serviciilor care
ispun e posturi vacanteC
-un clasament al cania"ilor eclara"i amii, n orinea re(ultatelor ob"inuteC
obliga"ia pentru autoritate e a respecta clasamentul!
4istemul e recrutare a func"ionarilor prin concurs se nt-lnete n ma1oritatea statelor
Uniunii Europene, precum9 .elgia, 4pania, Fran"a, +rlana, +talia, /u&emburg, >ortugalia,
2area .ritanie, Rom-nia etc!
>roceeul concursului este pre(entat ca o e&igen" a emocra"iei i ca o garan"ie a
neutralit"ii aministra"iei publice fa" e cet"eni!
'n Germania e&ist coli trai"ionale e formare continu pentru aministra"ie, la nivel
statal9 0caemia feeral e 0ministra"ie public, 0caemia feeral e finan"e,
0caemia e gesiune a 4erviciului feeral al potelor i telecomunica"iilor i 0caemia
feeral e aministra"ie i tehnologie militar!
4tatele europene au negli1at mult vreme formarea agen"ilor publici n spiritul
reptului i practicilor comunitare! Doar n sistemul universitar a fost organi(at un
nv"m-nt general sau speciali(at pentru stuen"i! 0bia spre sf-ritul secolului trecut au
fost ntreprinse unele eforturi n ma1oritatea statelor europene pentru formarea sau, cel
pu"in, sensibili(area func"ionarilor publici n aceast irec"ie!
2ai recent, n ma1oritatea statelor europene au fost puse n aplicare programe e
formare speciale n sfera e probleme ale Uniunii Europene, la nivel interministerial sau
n carul fiecrui minister!
Drepturile i obligaiile funcionarilor publici
4upunerea func"ionarilor publici unui regim e repturi i obliga"ii specifice istinge
func"ionarii, n sens strict, e alte categorii e agen"i publici #contractuali i al"ii$! 2ult
vreme, func"ionarii au fost supui unor regimuri restrictive, ca urmare a specificit"ii
serviciului e stat! 8u timpul, aceast specificitate s-a atenuat, func"ionarii tin(-n s
evin cet"eni obinui"i ca to"i ceilal"i!
Func"ionarul are obliga"ia e a-i neplini n mo corect natoririle e serviciu! 0ceast
regul atrage consecin"e iferite, n func"ie e serviciul public care este reali(at, ar
A
anumite reguli sunt comune tuturor serviciilor! 0ceste obliga"ii e a-i e&ercita corect
atribu"iile e serviciu pot antrena consecin"e n afara serviciului! /ipsa e respect fa" e
aceste obliga"ii poate antrena sanc"iuni isciplinare!
'n ansamblul lor, repturile i obliga"ile constituie suportul legal al autorit"ii i
prestigiul func"ionarului public, fiin asigurate i garantate e stat prin mi1loace 1uriice,
e natur material, civil, aministrativ i chiar penal!
Drepturile i obliga"iile func"ionarilor publici pot fi mpr"ite n ou categorii9
repturi i obliga"ii cu caracter general, care revin tuturor func"ionarilor publici i
repturi i obliga"ii speciale, care revin oar unor categorii e func"ionari publici!
, alt elimitare se poate face ntre repturi i obliga"ii care privesc situa"ia personal
a func"ionarului #remunerare, conceiu, protec"ie social$, pe e-o parte, i repturi i
natoriri specifice func"iei publice e"inute iniferent e titular, pe e alt parte!
4tabilitatea n func"ie este aesea perceput ca o caracteristic esen"ial a func"iei
publice! 0corarea stabilit"ii n func"ie este privit ca o fr-n mpotriva imi&tiunii
partielor politice n aministra"ie, cu finalitatea e a asigura o autonomie aparatului
aministrativ, fr e care legalitatea n activitatea serviciilor publice nu poate fi
reali(at!
'n ceea ce privete statutul 1uriic al persoanei selec"ionate, n statele Uniunii
Europene situa"ia cvasiunanim este c ntre momentul reuitei la concurs i cel al
ob-nirii statutului e func"ionar efinitiv e&ist o ntinere variabil n timp!
>erioaa ifer e la o "ar la alta i chiar n carul aceleiai "ri e&ist iferen"e, n
func"ie e nivelul func"iei publice!
Dreptul la carier evoc garantarea prin lege a voca"iei func"ionarilor publici la
avansare i promovri!
'n octrina occiental, no"iunea e carier a func"ionarului public este efinit ca
repre(ent-n e(voltarea n timp a situa"iei profesionale a unui func"ionar public, e la
recrutare p-n n momentul n care ncetea( activitatea profesional a acestuia!
'n toate "rile Uniunii Europene, statutul func"ionarilor prevee reptul acestora la
ncararea ntr-o func"ie echivalent i acorarea unei inemni(a"ii compen-satorii pe
perioaa n care acetia au fost priva"i e slu1b, in motive neimputabile!
;
'n ceea ce privete participarea func"ionarilor la via"a politic, acetia sunt supui, e
regul, unei obliga"ii e loialitate fa" e na"iune i e institu"iile sale!
'n 2area .ritanie, caracteri(at prin e&isten"a unei separri a func"iei publice e
politic, organi(area i erularea carierei apar"in func"iei publice! 'n centrul regimului
1uriic aplicabil func"ionarilor se afl principiul neutralit"ii, e&ist-n o separare net
ntre func"iile aministrative, ncrein"ate func"ionarilor, i cele politice, re(ervate
persoanelor apar"in-n unui parti! Func"ionarii britanici pot s apar"in unui parti, ar
acest rept trebuie e&ercitat cu iscre"ie!
'n Germania, func"ionarii pot participa la activit"i politice care nu sunt contrare
5orinii funamentale emocratice i liberale6 i pot cania la alegeri, fr a emisiona!
Dac urmea( s e&ercite un manat electiv, func"ionarii i regsesc vechea func"ie
aministrativ, up e&pirarea manatului
3?
!
/a r-nul su, agentul public german are reptul e a apar"ine unui parti politic i e
a e&ercita o func"ie public, supun-nu-se obliga"iei e re(erv! 0ceast obliga"ie e
re(erv se regsete n toate "rile Uniunii, istinct e obliga"ia e loialitate i cea
privin iscre"ia profesional, care impune func"ionarilor o anumit re"inere n
e&primarea opiniilor, variabil n func"ie e moment i e responsabilit"ile specifice
func"ionarului n cau(!
'n .elgia, func"ionarii superiori acor anumitor factori o importan" special n ce
privete promovarea, evoc-n n acest sens9 apartenen"a la un cabinet ministerial,
e&isten"a unor legturi cu partiele politice, e&isten"a unei iplome universitare, e&isten"a
unor rela"ii cu organismele sinicale, suple"e i "inut! Func"ionarii belgieni pot s aere
la un parti politic i s participe la organismele e conucere!
Doctrina occiental sus"ine c e&erci"iul reptului la opinie al func"ionarilor publici ar
trebui circumstan"iat, up cum func"ionarul se afl n timpul serviciului sau n afara
orelor e serviciu! 'n orice ca(, important este ca e&ercitarea acestui rept s nu
influen"e(e obiectivitatea i impar"ialitatea func"ionarului public n raport cu publicul i
cu moalitatea e re(olvare a lucrrilor pe care le efectuea( n e&ercitarea func"iei!
3?
'n ce privete nalii funcionari publici e&ist controverse, n absen"a unei po(i"ii unitare care s stabileasc ce este mai
inicat9 ca acetia s fie administratori de carier, s fie independeni sau s fie numii pe criterii politice!
3?
'n Fran"a, func"ionarilor le este recunoscut libertatea la opinie, care este absolut, n
sensul c func"ionarii nu pot fi recruta"i, aprecia"i sau emii n func"ie e opiniile lor
33
!
Dar libertatea e opinie nu poate fi confunat cu libertatea e e&primare a opiniilor!
0ceast in urm libertate este limitat, eoarece formele sale e e&primare pot avea
conota"ii politice!
Func"ionarii ispun e libertatea e contiin" i e opinie, n aceleai coni"ii ca i
ceilal"i cet"eni, sub re(erva e a nu auce atingere autorit"ii e stat i superiorilor
ierarhici i e a nu face iscriminare ntre utili(atorii serviciilor publice!
'n ceea ce privete reptul la grev n ca(ul func"ionarilor publici, e&ist varia"ii e la
"ar la "ar! 'naintea celui e-al oilea r(boi monial, principiul cel mai rsp-nit era
interic"ia reptului la grev n serviciile publice
37
!
'n octrina france(, greva este privit ca o ncetare a activit"ii, av-n un caracter
colectiv i concertat i un scop profesional!
'n ,lana, reptul la grev nu este recunoscut, ar nu este formal inter(is ec-t
nal"ilor func"ionari i personalului cilor ferate!
'n pre(ent, greva rm-ne inter(is func"ionarilor publici, n sens strict, n Danemarca i
Germania!
'n Grecia, n 4pania, 'n Fran"a, n +talia i n /u&emburg, reptul la grev este
recunoscut func"ionarilor, chiar ac anumite corpuri #precum poli"itii$ sau func"ii sunt
e&cluse e la e&ercitarea acestui rept!
'n realitatea 1uriic, nu e&ist repturi i obliga"ii inepenente unele e altele!
Fiecrui rept i corespune o obliga"ie corelativ, i fiecare obliga"ie nate, la r-nul ei,
un rept!
Din aceast perspectiv, repturilor func"ionarilor publici le corespun anumite
natoriri care ecurg, e regul, in 4tatutul acestora
3D
!
33
'n osarul personalului nu se poate face men"iune espre opiniile politice, religioase etc!
37
4pre e&emplu, n Fran"a, nainte e 3;=G func"ionarii nu aveau reptul la grev, eoarece se consiera c greva uce la
nclcarea necesit"ii e asigurare a continuit"ii serviciilor publice, a suboronrii ierarhice, put-n fi consierat chiar ca un
act e rebeliune mpotriva statului! Func"ionarul care fcea grev comitea o greeal profesional grav!
3D
*!*eina, Drept administrativ i instituii politico-administrative, manual practic, Eitura /umina /e&, .ucureti, 7??7,
p!3GD
33
'n toate statele emocratice, se ateapt e la func"ionarul public, pe l-ng o soli
competen" profesional, neutralitate, loialitate, impar"ialitate, sim" al atoriei i gri1 fa"
e interesul general!
>rofesionalismul se manifest pe multiple planuri, i anume, n rela"iile e serviciu, cu
colegii in compartiment i in institu"ie, fa" e superiorii i suborona"ii ierarhici, ar i
n e&teriorul acesteia, cu persoanele 1uriice cu care institu"ia intr n contact!
8ea mai important natorire este aceea e a servi interesului public, aspect care
presupune o serie ntreag e obliga"ii ce constau n necesitatea e a asigura supunerea
func"ionarului n raport cu ispo(i"iile constitu"ionale, loialitatea sa n raport cu puterea
politic, supunerea sa fa" e superiorii ierarhici!
,bliga"ia e fielitate fa" e persoana moral in structura creia face parte este
consierat obliga"ia funamental a func"ionarului public german! 0ceasta nseamn c
func"ionarul public nu poate lsa s treac interesele unui parti politic sau ale unui grup
eterminat naintea celor ale poporului n ansamblul su, eci naintea intereselor publice!
Un al oilea ansamblu e reguli vi(ea( garantarea inepenen"ei func"ionarilor, pe e-
o parte, n raport cu presiunile parti(ane, iar, pe e alt parte, n raport cu interesele
private9 neutralitate, impar"ialitate, integritate!
8u toate c principiile generale sunt comune tuturor "rilor, apar ivergen"e importante
n interpretarea obliga"iei e re(erv, epenent cel mai aesea e circumstan"ele e loc
i e timp, precum i a ntinerii repturilor politice recunoscute func"ionarilor i n
e&isten"a i aplicarea efectiv a regulilor estinate s evite confu(ia e interese, s
prote1e(e func"ionarii e tentativele e corup"ie i s sanc"ione(e elictul e ingerin"!
>entru un func"ionar public, corup"ia const n a solicita sau a accepta avanta1e
materiale n e&ercitarea atribu"iilor sale! Este vorba e fapte eviente inter(ise, calificate
e mult vreme ca fiin infrac"iuni!
8onflictul e interese poate re(ulta intr-un cumul cu o activitate esfurat n
sectorul privatC cu e&cep"ia unor "ri precum +talia sau >ortugalia, i cu unele e&cep"ii
trai"ionale, precum calitatea e universitar, cumulul este inter(is, ar este o regul ce
implic un nivel e remunera"ie convenabil pentru cei interesa"i!
Delictul e ingerin" preupune iferite aspecte! 'n Fran"a, potrivit unor ispo(i"ii
con"inute n 8oul penal, i este inter(is func"ionarului public ca timp e cinci ani e la
37
ata ncetrii activit"ii sale n aceast calitate, s se anga1e(e ntr-o ntreprinere privat
cu a crei supraveghere sau control fusese nsrcinat sau cu care fusese n legtur n
timpul e&ercitrii atribu"iilor e func"ie public!
, alt categorie e obliga"ii privete raporturile func"ionarului cu publicul, fiin vorba
espre iscre"ia profesional, care trebuie conciliat cu reguli privin transaparen"a
aministrativ, n vigoare n cea mai mare parte a statelor Uniunii!
E&ist i unele obliga"ii cu caracter moral9 conuita ecent #n Danemarca$, sensul
eticii i 1usti"iei #n >ortugalia$! 'n .elgia, obliga"ia e a avea o 5conuit ireproabil6 a
fost nlocuit cu necesitatea e a aopta o 5conuit corespun(toare e&igen"elor
func"iei6!
'n general, n .elgia se acor o semnifica"ie eosebit comportamentului general al
func"ionarului public, prima lui obliga"ie fiin ca, n serviciu sau n via"a privat, s evite
comiterea unor fapte care ar putea afecta ncreerea publicului, onoarea i emnitatea
func"iei!
'n toate statele, respectarea obliga"iilor e ctre func"ionarii publici este asigurat prin
e&isten"a sanc"iunilor isciplinare, cum ar fi9 votul e blam, avertismentul, retrograarea,
iminuarea remunera"iei, revocarea in func"ie!

Rspunderea funcionarilor publici
Regimul 1uriic al func"iei publice inclue i problema rspunerii func"ionarilor
publici, a crui menire este reprimarea greelilor comise e agen"ii publici, aspect care
repre(int oar unul in scopurile rspunerii!
>rin intermeiul rspunerii se reali(ea( at-t scopul preventiv, c-t i cel sanc"ionator,
crora ar trebui s li se aauge potrivit octrinei actuale, i cel eucativ
3=
!
4istemul legislativ permite n toate statele Uniunii Europene nlturarea unui
func"ionar titular, n anumite coni"ii!
4tatele europene combin aplicarea a patru forme e rspunere a func"ionarilor9
penal, civil, financiar ar, mai ales, isciplinar!
3=
*!*eina, Statutul funcionarilor publici, Eitura Hemira, .ucureti, 3;;A, p!3<A
3D
>este tot e&ist un sistem e sanc"iuni isciplinare aplicabile n ca(ul abaterilor
sv-rite e func"ionari, cea mai grav fiin eliberarea in func"ie
3E
!
Regimul 1uriic al rspunerii isciplinare a func"ionarilor publici se afl ntr-o rela"ie
e eterminare, cu garantarea principiului stabilit"ii func"ionarilor publici i a reptului
la carier a acestora! , veritabil garantare a stabilit"ii func"ionarului presupune crearea
carului legal, prin intermeiul cruia func"ionarul public s fie aprat, n egal msur,
e e&cesele puterii politice i e cele e&ercitate e puterea ierarhic, e eful ierarhic sau,
up ca(, e conuctorul autorit"ii sau institu"iei publice respective!
Dreptul isciplinar este un rept autonom! 4anc"iunile isciplinare sunt inepenente
e sanc"iunile penale! 4anc"iunea isciplinar constituie n principiu o sanc"iune
aministrativ luat e o autoritate aministrativ!
'n toate statele Uniunii Europene, sistemul isciplinar presupune respectarea a ou
principii funamentale9 reptul la aprare, func"ionarul trebuin s fie informat i, ac
orete, s fie asistat e un avocat i posibilitatea unui recurs n fa"a unui tribunal
inepenent i impar"ial!
>entru a se reali(a un asemenea obiectiv, regimul rspunerii isciplinare a
func"ionarului public pre(int anumite particularit"i, care presupun, n primul r-n,
implicarea unui organ colegial n erularea proceurii e tragere la rspunere a
func"ionarului public!
8ea mai mare parte a statelor europene a aoptat un sistem care combin interven"ia
autorit"ii ierarhice
3G
cu a unui organism repre(entativ9 prima ispune, la nceputul
proceurii, ini"iativa cercetrii i, la final, aplicarea sanc"iuniiC ntre cele ou etape, ea
trebuie s consulte o comisie compus, cel mai aesea e o manier parital, in
repre(entan"i ai aministra"iei i in personal, acetia in urm fiin alei e func"ionari
sau esemna"i e sinicate
3<
!
'n Fran"a, 8onsiliul e 4tat a ecis nc in anul 3;E<, c toate sanc"iunile, cu e&cep"ia
avertismentului i a blamului #echivalentul mustrrii in sistemul rom-nesc$, vor fi
pronun"ate numai up emiterea avi(ului consiliului e isciplin!
3E
Uneori chiar cu suprimarea reptului la pensie, cum este ca(ul unei fapte foarte grave, n Fran"a!
3G
2inistru, irector, ef e institu"ie, primar etc!
3<
'n general, autoritatea ierarhic nu este obligat 1uriic s respecte avi(ul acestei comisii, ar n realitate, ea "ine cont n
mare msur e acesta!
3=