Sunteți pe pagina 1din 1

Fondul Monetar international reprezinta o organizatie

internationala din cadrul Organizatiei Natunilor Unite creata in


urma Conferintei monetare si financiare din anul 1944.
Obiective:
a) Promovarea cooperarii internationale prin
intermediul unor institutii care ofera mecanisme
de consultare si de influenta asupra relatiilor
valutar-financiare internationale
b) Sustinerea cresterii echilibrate a comertului
international, dezvoltarea ramurilor productive in
tarile membre si ocuparea fortei de munca.
c) Promovarea stabilitatii cursului de schimb si
evitarea deprecierei monedei in scopuri
competitive
d) Facilitatea realizarii unui sistem multilateral de
plati privind tranzactiile curente dintre tarile
membre si eliminarea restrictiilor care stanjeneau
dezvoltarea comertului international
e) Asigurarea tarilor membre la resursele Fondului
Monetar International in scopul eliberarii
deficitelor din balantele de plati ale tarilor membre
in schimbul urnor garantii corespunzatoare
f) Sprijinirea tarilor membre in reducerea marimii si
anduratei dezechilibrului din balantele de plati
Functii
a) Functia financiara- mobilizeara resurse financiare
ce se distribuie tarilor membre in vederea
dezvoltatrii comertului international, a promovarii
unei politici de schimb stabilite si a echilibrarii
balantei de plati
b) Functia consulativa- presupune instituirea unor
norme cu privire la comportamentul membrilor in
domeniul relatiilor valutar-financiare, efectuarea
platilor internationale si utilizarea resurselor
financiare in scopul colectarii dezechilibrului din
balanta de plati
c) Functia de reglementare presupune instituirea
unor norme cu privirea la comportamentul
membilor in domeniul cooperarii valutar-
financiare, in efectuarea platilor internationale si in
utilizarea resurselor financiare in vederea
corectarii dezechilibreului din balantele de plati
Tarile membre ale fondului international monetar:
Obligatii:
a) Se angajeaza sa nu aplice restrictii asupra
efectuarii platilor curente din relatiile economice
internationale
b) Se angajeaza sa nu permita unei agentii sa se
implice in angajamentale discriminatorii sau de
multiplicarea practicilor monetare, ceea ce
inseamna ca se obliga sa evite practicile monetare
discriminatoare
c) Se angajeaza sa asigure convertibilitatea la cerere
a soldurilor in moneda proprie detinute de alte tari
si provenite sau necesare tranzactiilor curente.
Convertibilitatea presupune ca fiecare stat
membru sa colaboreze cu Fondul Monetar
International in conditiile in care aplica si mentine
reglementari de schimb ordonate in vederea
stabilitatii cursului de schimb
d) Isi asuma obligatia sa furnizeze informatii privind
detinerile oficiale si particulare de aur, mijloacele
de plata internationale, evolutia exporturilor si a
importurilor, balanta de plati, investitiile straine,
prdusul intern brut, cursul de schimb, indicile
preturilor
e) Se angajeaza sa consulte si sa colaboreze cu
celelalte tari membre, in cazul in care mentin sau
aplica restrictii la tranzactiile internationale
f) Se angajeaza sa consulte si sa colaboreze cu FMI si
cu alti membri, in domeniul politicii activelor de
rezerva, al lichiditatii internationale si in
promovarea DST.

Drepturi:
a) Dreptul de a efectua tranzactii si operatii cu
Fondul Monetar International
b) De a cumpara sume in valute liber
utilizabile sau in DTS in schimbul unor sume
echivalente in moneda nationala in vedera
echilibrarii balantei de plati
c) De a participa a adoptarea deciziilor in
cadrul FMI
d) Poate sa primeasca alocatii de DTS
e) Dobandeste dreptul de a adera la Banca
Internationala Pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Organele de conducere ale FMI:
a) Consiliul Guvernatorilor- organul suprem format
din reprezentantii tarilor membre, respectiv un
guvernator si un supleant. Dezbate si adopta
decizii cu privire la admiterea de noi membri,
retragerea membrilor, modificarea statutului
fundamentarea si revizuirea cotelor de
paticipare.etc.
b) Consiliul executiv- organ de decizie, raspnde de
conducerea activitatii FMI si exercita atributii
delegate de Consiliul Guvernatorilor
c) Comitetul Financiar si monetar International, este
format din reprezentantii tarilor membre FMI, are
misiunea sa supravegheze functionarea si
adaptarea sistemului financiar si monetar
international la relatiile economice ale lumii
contemporane, continuarea procesului de ajustare,
sa examineze evolutia lichiditatii internationale si
transferul real de resurse catre tarile in curs de
dezvoltare.
d) Grupul celor 20 ministri de finante si guvernatori ai
bancilor centrale din cadrul FMI
e) Directorul general
f) Deparamentele de servicii functionale si speciale
Deciziile organelor de conducere ale FMI se adopta cu
majoritatea voturilor exprimate la dezbaterea respectiva.
Fiecare tara dispune de 250 de voturi de baza si de cate un vot
suplimentar pentru fiecare fraciune de cota echivalenta cu
100.000 Drepturi speciale de tragere.

Principiile asezate la baza accesului tarilor membre la resursele
FMI
a) Acces egal la resursele FMI
b) Accesul la resursele FMI depinde de situatia de
plati
c) Asigurarea accesului liber la resursele FMI
d) Conditionalitatea in utilizarea resurselor FMI
Conditionalitatea in utilizarea resurselor FMI
Tarile membre care solicita acces la resursele FMI se angajeaza sa
formuleze si sa implementeze programe economice pentru
ajustarea macro-economica. Cu exceptia tragerilor in cadrul
transei de rezerva care sunt neconditionate, celelalte forme de
acces la resursele FMI implica elaborarea si aplicarea unor
programe economice prin care tarile actioneaza in directia
eliminarii dezechilibrului balantei de plati.
Obiectivele si programele elaborate de o tara membra in vederea
obtinerii resurselor de la FMI se prezinta intr-o scrisoare de
intentie a guvernului catre Consiliul Executiv al FMI. Programele
elaborate de o tara membra in vederea finantarii de catre FMI au
drept coordonate principale produsul intern brut, cresterea
economica, creditele bancare, deficitul bugetar, produsul intern
brut, rezervele internationale. Unele marimi cantitative din
indicatorii mentionati se considera criterii de performanta pe care
tarile membre se angajeaza sa le indeplineasca pentru a mentine
accesul la resursele FMI.

Angajamentele Stand-by
Trasaturi: -durata este cumprinsa intre 12-24luni sau 3-5 ani la un
acord extins
-prevede termenii si conditiile privind esalonarea cumparatorilor
de valuta si criteriile de performanta pe care trebuie sa le
indeplineasca tara membra
-cumpararile de valuta prin acordul stand-bay de la fmi sunt
esalonate la anumite termene la care sunt disponibile resursele
-tragerile sunt esalonate in functie de politicile si masurile de
ajustare
-esalonaea cumpararilor de valuta in functie de criteriile de
performanta este expresia conditionarii in utilizarea resurselor
financiare ale FMI
-angajamentele nu reprezinta acorduri internationale si nu
presupun aplicarea termenilor de natura contractuala
-includ clauze ce prevad desfasurarea unor consultari intre
reprezentantii FMI si tarile membre pe toata perioada
aranjamentului
-programele de ajustare se analizeaza periodic in sedintele
Consiliului Executiv al FMI

Principalele facilitati speciale de finantare ale FMI catre tarile
membre
a) Facilitarea de finantare compensatorie si
contingenta
Finantarea compensatorie se asigura unei tari membre pana la
cota de 20% din cota de participare, in cazul reducerii pe termen
scurt a veniturilor din exporturi, de 23% in situatia cresterii
importului de cereale si 20% in cazul finantarii contigente.
Tragerile de resurse se realizeaza independent de utilizarea
transelor de credit normale. Termenul de rascumparare a
sumelor trase in cadrul finantarii compensatorii este de 3 pana
la 5 ani.
b) Facilitatea suplimentara de rezerva
Accesul la aceasta facilitate se fundamenteaza pe baza cerintelor
de finantare ale membrilor, a capacitatii lor de rambursare, a
calitatii programelor si a rezultatelor obtinute in utilizarea
resurselor FMI. Finantarea se realizeaza in termen de maxim 1 an
si rambursarea in termen de un an si jumatate.
c) Asistenta de urgenta reprezinta o facilitate speciala
de finantare destinata tarilor care inregistreaza
dezechilibre ale balantelor de plati din cauza unor
dezastre naturale sau situatii post-conflict