Sunteți pe pagina 1din 14

Gestiune bancar

1. Definiti notiunea de structura organizatorica.


Reprezinta totalitatea de unitati teritoriale ale unei banci/entitati coordinate printr-un sistem de
gestiune.

2. Care este diferenta dintre sistemul bancar si cel America?
Sistemul bancar al Europei Continentale e putin specializat care functioneaza dupa modelul
Bancii Universale cunoscut si sub denumirea de Sistem Bancar Continental.
Modelul American e aplicat si in Japonia si e bazat pe principiul unei specializari stricte ale
institutiilor bancare; e cunoscut sub denumirea de Sistem Bancar American.

3. Definiti notiunea de gestiune centralizata.
Presupune limitarea absoluta in dreptul de decizie a filialelor, sucursalelor cu stabilirea setului de
problem asupra caruia filial poate actiona independent. Exemple: filial nu are banii sai, nu are
dreptul, sa se realizeze/utilizeze individual resursele accumulate, nu are dreptul sa ia decizii sis a
angajeze personal.

4. Definiti notiunea de gestiune descentralizata.
Presupune inzsestrarea subunitatilor cu drepturi decizionale asupra unui spectru larg de problem,
lasand in competenta centralei doar deciziile ce prevad strategia de dezvoltare a bancii precum si
cea care implica riscuri financiare majore.

5. Enumerati avantajele gestiunii centralizate.
- excluderea dublarii functiilor de management
-posibilitatea de a utilize un personal mult mai competent si calificat pt luarea deciziilor la nivel
de central
-micsorarea riscului datorita controlului permanent asupra subunitatii
-diminuarea cheltuielilor ptr prelucrarea documentelor
-posibilitatea de a transfera excesul de mijloace de la o filial cu excedent de resurse la alta care
are necesitati financiare(deficit de resurse)

6. Enumerati dezavantajele gestiunii descentralizate.
-ingreuneaza transferul informatiei de la filiala, sucursala la central in unele cazuri generand
riscuri operationale
-posibilitatea de pierdere (a indepartarii) a clientului datorita scaderii operativitatii deservirii lui.7. Cum este organizata o banca din punct de vedere administrative territorial.
Bancile sunt compuse din central bancii, sucursala, filial, agentii si puncte de lucru.Centrala e
considerate nucleul institutiei bancare.

8. Care este rolul centralei bancare?
Centrala nu efectuaza operatii cu clienti, rolul sau constand in crearea cadrului metodologic si a
celui practice in care urmeaza a se derula procesul bancar precum si in a asigura compatibilitate
cu legislatia in vigoare si a reprezenta institutia in fata autoritatilor.

9.Dati exemplu de o retea administrativ teritoriala.
Centrala bancii sucursala filial agentii puncte de lucru.

10. Exista vreo diferenta dintre centrala bancara si banca central?Argumentati raspunsul.
Centrala bancara nu efectuaza operatii cu clienti, rolul sau constand in crearea cadrului
metodologic si a celui practice in care urmeaza a se derula procesul bancar precum si in a asigura
compatibilitate cu legislatia in vigoare si a reprezenta institutia in fata autoritatilor.
Banca Centrala are rolul de a emite bancnote si monede, de a implementa politica monetara, de
a autoriza si supreaveghea activitatea tuturor bancilor din Sistemul Bancar National.

11. Dati exemplu de 5 elemente patrimoniale din activul unei banci.
-casa si disponobilitati banesti la Banca Centrala
-efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile central
-creante asupra institutiilor de credit
-creante asupra clientele
-obligatiuni si alte titluri cu venit fix
-imobilizari necorporale

12. Dati exemplu de 5 elemente patrimoniale din pasivul unei banci.
-datorii privind institutiile de credit
-datorii privind clientele
-datorii constinuite prin titluri
-datorii subordinate
-capital subscris

13. Ce reflecta elemental patrimonial Casa, disponibilitati la banci central?
Acest element cuprinde numerarul aflat in caseria bancii, bancnote si monede romanesti si
straine care au curs legal, numerar aflat in ATM, ASV, cecuri de calatorie cumparate si
neremise spre incasare precum si soldurile conturilor de disponibilitati la Banca Centrala.

14. Dati exemplu de creante asupra clientelei.
Creditele,15. Dati exemplu de creante asupra institutiilor de credit.
Depozite interbancare, credite acordate altor banci, cont de correspondent (nostro-activ si lorro-
pasiv), operatiuni REP.

16. Cand o actiune va fi incadrata in categoria Efecte publice si alte titluri acceptate
pentru refinantare la Banci Centrale?
Acest element cuprinde certificatele de trezorerie, titluri de creante asupra organismelor publice
emise in Romania si instrumente de acceasi natura emise in strainatate in situatia in care sunt
acceptate pentru refinantare la Banca Centrala, respective titlurile detinute in portofoliu care au
fost achizitionate de la institutii financiare sau de la clientele in cazul in care sunt acceptate
pentru refinantare de la Banca Centrala.

17. Dati exemplu de datorii privind institutiile de credit.
Depozite la termen ale bancilor, imprumuturi la termen primite de la banci, conturi de
corespondenta, alte sume datorate.

18. Dati exemplu de datorii privind clientele.
Conturi curente, depozite, imprumuturi la termen de la clientela financiara, alte datorii privind
clientela.

19.Enumerati criteriile de clasificare a veniturilor si grupele de venituri aferente
precedentelor criterii.
A. dupa sursa de aparitie venituri provenite din dobanzi
- venituri non dobanda
B.Dupa provenienta din portiunile din bilant
- venituri provenite din - portofoliul de credite
- portofoliul investiilor
- taxe si comisioane
- activitatea bancara (diferente positive de curs valutar)
C. dupa caracterul veniturilor
- venituri cu character permanent (cele aduse de portofoliul de credite, investitional si
comisioane)
- venituri cu caracter aleatoriu (venituri din varsarea gajului, cele din diferente de curs valutar)


20.Dati exemple de operatiuni generatoare de venituri din dobanzi/comisioane/venituri din
operatiuni financiare, de alte venituri din exploatare.
Venituri din dobanzi sunt subveniturile din dobanzi la credite, depozite constituile la BNR,
venituri din dobanzi la depozitele interbancare si venituri din dobanzi aferente titlurilor.
Venituri din comisioane plati, administrarea contului si utilizarea numerarului. Prin urmare, o
banca poate avea venituri din comisioane rezultate din activitatea de creditare, din operatiuni cu
cardul, din gestionarea cardurilot curente, din operatiunile de transferuri de credite, alte
operatiuni cum ar fi emiterea de garantii.

21. Clasificati cheltuielile conform criteriilor de clasificare cunoscute in domeniul bancar.
A. dupa sursa de provenienta cheltuieli cu dobanda, cheltuieli non dobanda
B. dupa structura bilantului
-cheltuieli operationale privind atragerea disponibilitatilor si atragerea lor
-cheltuieli privind gestiunea portofoliului de titluri de valoare
-cheltuieli necesare pentru asigurarea functionarii bancii cu salarii, cu amortizarea, cu utilitatile
-alte cheltuieli bancare, penalitati achitate de banca, different negative de curs valutar
C. din exercitarea obiectului activitatii:
-cheltuieli cu dobanda (din depozite atrase de la banci, din operatiuni cu clientele, nefinanciare
(depozite, conturi current), alte titluri
-cheltuieli din comisioane (comisioane platite pt operatiuni effectuate cu BNR, comisioane pt
imprumuturile atrase, de transfer, alte comisioane interbancare ce trebuie platite pentru serviciile
primite de la o banca)
-cheltuieli din operatiuni financiare (cheltuieli cu diferente de curs valutar, pierderi in emisiunea
titlurilor si devizelor)
-cheltuieli administrative (cu material consumabile, telecomunicatii, chirii de platit, intretinerea
si utilitatile, reclama si protocolul, alte cheltuileli admistrative(servicii transport valori, servicii
securitate cladiri)
- cheltuieli cu salariile (salarii, tichete de masa, vacanta etc)
-cheltuieli din activitati de exploatare ( cheltuieli cu impozite sit axe, contributiile la FGDB,
cheltuieli din evident imobilizarilor corporale, cheltuieli cu provizioane pentru riscuri, alte
cheltuieli(sponsorizari, amenzi, penalitati)

22. Enumerati cate tipuri de cheltuieli pot inregistra bancile.
A. dupa sursa de provenienta
B. dupa structura bilantului
C. din exercitarea obiectului activitatii:23. Dati exemple de operatiuni in urma carora bancile pot inregistra cheltuieli cu
dobanzi/comisioane/operatiuni financiare.
-cheltuieli cu dobanda (din depozite atrase de la banci, din operatiuni cu clientele, nefinanciare
(depozite, conturi current), alte titluri
-cheltuieli din comisioane (comisioane platite pt operatiuni effectuate cu BNR, comisioane pt
imprumuturile atrase, de transfer, alte comisioane interbancare ce trebuie platite pentru serviciile
primite de la o banca)
-cheltuieli din operatiuni financiare (cheltuieli cu diferente de curs valutar, pierderi in emisiunea
titlurilor si devizelor)


24. Dati exemplu de cheltuieli administrative inregistrate de o banca.
cheltuieli administrative (cu material consumabile, telecomunicatii, chirii de platit, intretinerea si
utilitatile, reclama si protocolul, alte cheltuileli admistrative(servicii transport valori, servicii
securitate cladiri).

25. Cum influenteaza cheltuielile profitul bancii.
Sursa efectiva a cresterii profitului bancar o constituie optimizarea raportului dintre venituri si
cheltuieli, si stiind ca cheltuielile bancare influenteaza invers proportional profitul bancar, e de
dorit o evolutie minima a acestuia.

26. Care este relatia dintre venituri si profit.
Sursa efectiva a cresterii profitului bancar o constituie optimizarea raportului dintre venituri si
cheltuieli, si stiind ca veniturile bancare influenteaza direct proportional profitul bancar, deci e
de dorit o evolutie maxima a acestuia.

27. Enumerati indicatorii de performanta bancara.
Marja neta din dobanzi, rata profitului, rata utilizarii activelor, rata rentabilitatii
economice(ROA),efectul de parghie, rata rentabilitatii financiare(ROE).

28. Definii: marja net din dobnzi, rata profitului, rata utilizrii activelor, rata
rentabilitii economice i rata rentabilitii financiare.
a.Marja neta din dobanzi raportul dintre profitul net din dobanda si activele profitabile (active
producatoare de venituri)
b.Rata profitului eficienta cheltuielilor fascuta de managementul bncii, cheltuieli aferent
gestionarii resurselor si palsamentelor a riscurilor si asigurarii functionatii bancii calculandu-se
ca raport dintre profitul net si venituri totale.
c.Rata de utilizare a activelor raport procentual dintre venitul total din operatiuni si totalul
activelor si arata veniturile totale ce se obtin din utlizarea activelor.
d. ROA raportul dintre profitul net si total active exprimand rezultatul net ca performanta a
gestionarii activelor in conditiile unui volum dat al resurselor.
e. ROE raport dintre profitul net cu care managerul utilizeaza capitatlul investit in banca de
actionari.

29.Ce inseamna un nivel ridicat al indicatorului rata profitului?
Cresterea acestui indicator reflecta faptul ca banca a gestionat activitatea cu costuri mici.


30. Ce inseamna un nivel scazut al indicatorului rata utilizarii activelor?
Un nivel redus al acestui indicator reflecta ca banca a gestionat activitatea cu costuri ridicate.

31. Daca banca a crescut partea activelor generatoare de profit, cum influenteaza acest
lucru rata utilizarii activelor?
Un nivel ridicat al acestui indicator arata ca banca a crescut partea activelor generatoare de
profit, lucru care nu intotdeauna este favorabil pentru banca daca luam in clacul si riscurile
aferente acestor active.

32. Ce inseamna Acordul de la Basel?
Metodologia de calcul a legaturii directe dintre risc si capital este cunoscuta sub denumirea de
Acordul de la Basel. Asadar Acordul de la Basel devine un Standard International care obliga
isntitutiile bancare sa mentina rezerve suficiente de numerar in masura sa acopere riscurile
asumate de operatiunile desfasurate de acestea.

33. La ce se refera masura de adecvare a capitalului bancar?
Adecvarea capitalului ca masura restrictiva impusa bancilor inseamna de fapt stabilirea
conventionala a marimii capitalului in functie de anumite criterii impuse si acceptate de parteneri

34. Cum sunt formate fondurile proprii la o banca?
Fondurile proprii la o banca - formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

35.Dati exemplu de 4 componente existente in fondurile proprii de nivel 1.
-capital social subscris, prime de capital, capital de dotare, rezerve legale, statutare, alte rezerve
si rezultatul exercitiului raportat pozitiv.


36. Ce elemente sunt deduse din calcul fondurilor proprii de nivel 1?
-valoarea de intrebuintare in contabilitate a actiunilor proprii detinute de banci
-rezultatul raportat reprezentand pierdere
-pierderea perioadei curente inregistrata pana la data determinarii fondurilor proprii.
-valoarea inregistrata in control a imobilizarilor necorporale

37. Care sunt caracteristicile elementelor componente ale fondurilor de nivel 1?
-trebuie sa fie utilizar in orice moment si cu prioritate pentru a absorbi pierderea
-sa nu implice costuri fixe pentru banca
-sa fie efectiv puse la dispozitia acesteia, respectiv sa fie integral platite

38. Cum se formeaza fondurile proprii de nivel 2?
Fondurile proprii de nivel 2 se compun la randul lor din fonduri proprii de nivel 2 de baza si
suplimentare. (de baza: rezerve din reevaluara imobilizarilor corporale, titluri pe perioada
nedeterminata, alte intrumente de acceasi natura, suplimentare: actiuni preferentiale cumulative
pe perioada determinata, capitalul sub forma de imprumut subordonat)

39. Care sunt limitele fondurilor de nivel 2?
-total fonduri proprii de nivel 2 nu poate depasi 100% din FP 1.
-total fonduri proprii de nivel 2 suplimentare nu poate depasi 50% din valoarea FP 1.

40. La ce se refera cerinta de adecvare a capitalului?
In conformitate cu normele de prudenta bancara aflata in vigoare, gradul de adecvare a
capitalului bancar este evaluat cu ajutorul indicatorului de solvabilitate si exprima fondurile
proprii ca pondere in totalul activelor si elementelor din afara bilantelor ajustate in functie de
risc.

41. Cum se calculeaza indicatorul de adecvare a capitalului?
Raport intre fondurile proprii ca pondere in totalul activelor si elementelor din afara bilantelor
ajustate in functie de risc.

42. Cum se calculeaza expunerea neta?
Reprezinta elementele de activ bilantiere si extrablilantiere ajustate cu un coeficient de pondere
In functie de riscul asocial fiecarui activ.

43. Care este limita minima a indicatorului de adecvare a capitalului la nivelul sistemului
bancar din Romania?
Minim 10%

44. Enumerati alti indicatori ce au caracter secundar in procesul de evaluare a gradului de
adecvare a capitalului.
a. Rata fondurilor proprii de nivel 1 in functie de riscul de credit
b. Rata fondurilor proprii de nivel 1 in functie de riscul de credit, riscul operational, riscul de
piata si riscul de decontare
c. Efectul de parghii


45. Prin ce actiuni poate o banca sa redreseze indicatorul de adecvare a capitalului bancar?
a. cresterea capitalului de nivel 1 cerand actionarilor sa aduca capital prin rezultatul reportat sau
prim emisiuneade noi actiuni
b. cresterea capitalului de nivel 2 baza daca exista loc pentru aceasta crestere in structura de
capital al bancii prim emisiunea de instrumente adecvate.
c. modificarea politicii de afaceri in scopul concentrarii asupra activitatii cu cerinte de capital
mai mic.
d. reducerea dimensiunii bilantului al bancii.

46. Ce vizeaza Procesul Intern de Evaluare a Adecvari Capitalului la Riscuri (ICAAP)?
a. Identificzrea si masurarea riscului
b. Planificarea si stabilirea unor cerinte de capital
c. Procesul de monitorizare si evaluare
d. Masurarea performantei
e. Stabilirea strategiei si apetitului la risc

47. Definiti notiunea de profil de risc.
Reprezinta totalitatea riscurilor la care este expusa o banca in functie de apetitul la risc asuamt de
structura de conducere in procesul decizional si al strategiei de afaceri.

48. Definiti notiunea de apetit la risc.
Rreprezinta nivelul de risc pe care banca este dispusa sa il accepte.


49. Definiti notiunea de toleranta la risc.
Reprezinta capacitatea unei banci de a accepta sau de a absorbi riscul.

50. Care sunt riscurile pentru care exista cerinte de capital?
- riscul de credit, riscul de piata, riscul operational.

51. Care sunt etapele aferente strategiei de administrare a riscurilor semnificative?
a. identificarea riscurilor
b.evaluarea/masurarea riscurilor
c.monitorizarea si controlul riscurilor
d.raportarea riscurilor


52. Definiti riscul de lichiditate.
Riscul de lichiditate este riscul ca o banca sa nu isi poata indeplini obligatiile de plata asociate
obligatiilor sale financiare la scadenta acestora si sa nu inlocuiasca fondurile cand acestea sunt
retrase.

53. Ce indica pozitia monetara a unei banci?
Reprezinta valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide.

54. Din ce este formata pozitia monetara a une banci?
-numerar
-disponibilitati in contul curent la BNR
-disponibilitati in conturi deschise la alte banci
-sumele incasate de la alte banci

55. In ce consta mecanismul rezervelor minime obligatorii?
Reprezinta unul din instrumentele bancii centrale prin care se impune bancilor o utilizare
predeterminista a activelor, ceea ce influenteaza hotarator comportamentul bancilor in politica
lor de creditare.

56. Ce presupune metologia de calcul aferenta rezervelor minime obligatorii?
Presupune determinarea perioadei de calcul, a bazei de calcul, a nivelului minim, a ratelor
rezervelor minime, precum si indeplinirea unor cerinte minime obligatorii.

57. Cum se poate constitui baza de calcul a rezervelor minime obligatorii?
Se constituie din mijloace banesti in moneda nationala si valuta, reprezinta obligatii ale bancii
rezultate din acceptarea depozitelor si a altor fonduri in perioada de observare.

58. Care sunt perioadele de calcul aferente metodologiei de calcul?
Perioada de observare - intervalul de timp pt care se determina periaoda de calcul
Perioada de raportare intervalul de timp, de 3 zile lucratoare numarate pana la expirarea daeti
aferente perioadei de observare
Perioada de aplicare intervalul de timp cuprins intre data de 24 ale luniicurent si data de 23 ale
lunii urmatoare in care trebuie mentinui in contul deschis la BNR, nivelul prevzaut al rezervelor
minime obligatorii.


59. Cand este indeplinita cerinta privind rezervele minime obligatorii?
Atunci cand nivelul prevazut este egal cu nivelul efectiv.

60. Clasificati activele bancare dupa capacitatea de generare a profitului si din punct de
vedere al lichiditatii.
a. dpdv al capacitatii de a genera profi
- active productive/generatoare de profit (credite ipotecare, credite acordate populatiei, credite
acordate agentilor economici, investitii in actiuni si obligatiuni, imobilizari financiare)
- active neproductive/nonprofit (numerarul, disponibil la BNR, imobolizari corporale si
necorporale)
b. dpdv al lichiditatii
-active lichide (numerarul, disponibil in cont curent, disponibil in conturi curente la alte banci,
bonuri de tezaur, sume aflate in tranzit)
-active nelichide (imobilizari, credite ipotecare, credite acordate populatiei, credite acordate
agentilor economici)

61. Cum se determina pozitia lichiditatii la o banca?
Ca diferenta intre active lichide (numerat etc) si pasive volatile(disponibilitati din contul curent
al clientilor si depozitele de economii la vedere)

62. Ce indica o pozitie pozitiva a lichiditatii?
Inseamna ca sursele de lichiditate depasesc necesarul, excedentul peste cel adminisbil putand fi
plasat pe termen scurt sub forma depozitelor pe piata interbancara.

63. Ce indica o pozitie negativa a lichiditatii?
Inseamna ca activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea integrala a obligatiilor bancii,
banca fiind nevoita sa apeleze la surse urgente de finantare de genul imprumuturilor interbancare
de la BNR sau sa lichideze inainte de termen active de portofoliu.

64. Ce indica o crestere mai rapida a nevoilor de credite fata de volumul depozitelor?
Aceasta crestere rapida determina o nevoie suplimentara de lichiditate pe termen lung care sa
poata fi redusa prin diminuarea marjei lichiditatilor sau prin imprumut.

65. Ce indica o crestere mai lenta a necesarului de credite decat cea de depozitelor?
Aceasta crestere lenta indica un plus de lichiditate pe termen lung care poate fi folosi de banca
fie pentru a majora marja lichiditatii, fie pentru finantarea plasamentelor bancare.

66. Care sunt factorii interni care determina aparitia riscului de lichiditate?
-politicare de atragere de pe piata a resurselor financiare si de gestionare a pozitiilor bilantiere
din activ. Aceasta include atat riscul ca banca sa intampine dificultati in procurarea fondurlor cat
si riscul rezultat din incapacitatea de a lichida un activ la un pret rezonabil intr-o scurta perioada
de timp.

67. Care sunt factorii externi care determina aparitia riscului de lichiditate?
-situatiile economice reale, influenta mass-media, indisciplina financiara a agentilor economici,
dependenta pe piata financiara.

68. Enumerati instrumentele cu ajutorul carota banca evalueaza riscul de lichiditate.
-lichiditate globala
-indicatori de lichiditate imediata
-indicator de lichiditate
-pozitia lichiditatii

69. Care sunt principalele intrumente utilizate de banci pentru monitorizarea riscului de
lichiditate?
Ecartul de lichiditate (gradul de maturitate contractuala)
Alerta timpurie
Analizele de tip stres test

70. Care sunt principalele proceduri de reducere a riscului de lichiditate?
-constituirea unui stoc de active lichide
-reducerea concentrarilor mari in cadrul portofoliului de actiuni
-cresterea diversitatii si stabilirea surselor de fonduri
-administrarea lichiditatilor pe parcursul zilei
-administrarea garantiilor

71. Definiti riscul de credit.
Reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalurilor ca urmare a
neindeplinirii de catre debitor a obligatiilor contractuale sau a esecului acestuia in indeplinirea
celor stabilite. Ele apar implicit la produsele bancare traditionale cum ar fi: credite, acreditiv etc.

72. Care sunt principalele riscuri asociate activitatii de creditare?
-riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de tara

73. Cum administreaza bancile riscul de credit?
Bancile trebuie sa dispuna de un cadru de administrare a riscului de credit care sa ia in
considerare profilul de risc al bancii, cu politici si procese pentru identificarea, masurarea,
monitorizarea si controlul riscului de credit inclusive riscul de credit al contrapartidei.
Bancile realizeaza administrarea portofoliului de credite atat la nivel individual, pentru
fiecare element din structura portofoliului (credite si garantii colaterale), cat si la nivel global.

74. Care sunt principalele expuneri vizate pentru analiza gradului de diversificare si de
concentrare pe portofoliul de credite?
-sectoare economice
-tari si zone geografice, luand in considerare riscurile datorate conditiilor economice generale
-clase de risc, in vederea pastrarii sub control a profilului de risc asumat
-garantii colaterale
-produse bancare specific

75. Cum se identifica calitatea unei contrapartide?
Bancile analizeaza solicitarile individuale de credit tinand cont de:
-analiza aspectelor financiare
-analiza aspecelor nefinanciare
-incadrarea clientului in clase de performanra/rating extern, dupa caz
-analiza riscurilor associate unor factori colaterali precum si incadrarea in limitele de expunere
-analiza aspectelor legate de nivelul expunerii fata de client ce formeaza grup de client aflati in
legatura, sectorul economic, tara/zona geografica.

76. Cum se evalueaza riscul de credit la o banca?
Pentru a evalua expunerea bancilor la riscul de credit, acestea sunt solicitate sa efectueze
analize regulate a capacitatii debitorilor sau potentialilor debitori de a onora obligatiile de
rambursare a creditului si a dobanzii.
In cazul bancilor cu activitate mai complexa, evaluarea riscului de credit acopera cel
putin urmatoarele domenii:
-sisteme interne de rating
-analiza/agregarea portofoliului de credite
-expunerile mari si alte concentrari de risc

77. Care sunt principalii indicatori care se monitorizeaza in vederea determnarii calitatii
portofoliului de credite?
-ponderea creditelor acordate clientele in total active
-ponderea creantelor restante si indoielnice in total active
-ponderea creditelor restante si indoielnice in total portofoliu de credite
-ponderea creditelor din categoriapierdere in total portofoliu de credite
-gradul de acoperire a riscului de credite cu provizioane

78. Care sunt principalele metode utilizate de banci in vederea diminuarii riscului de
credit?
-evaluarea la nivel individual a capacitatii de rambursare a debitorilor
-diversificarea portofoliului de credite si evitarea expunerii excesive la risc
-constituirea provizioanelor specific de risc de credit
-transferul partial sau total al riscului de catre client
-revizuirea periodica (calibrarea) a sistemului de analiza a clientilor in vederea acordarii de
credite (sisteme de scoring si rating)
-consultarea informatiilor referitoare la incidentele de plati Centrala Incidentelor de Plati (CIP).


\