Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

312 din 10 noiembrie 2005 privind dobndirea


dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre
cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele
juridice straine
Art.
Cetateanul unui stat membru nerezident n Romnia, apatridul nerezident n Romnia cu
domiciliul ntr-un stat membru, precum si persoana juridica nerezidenta, constituita n
conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la mplinirea unui termen
de 5 ani de la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana.
!"#!$A$%A #E &"GE$%A nr. 1' din 12 decembrie 2002
pentru modi(icarea si completarea Le)ii nr. 10*2001 privind
re)imul juridic al unor imobile preluate +n mod abuziv +n
perioada , martie 1-5 . 22 decembrie 1-'-, precum si pentru
stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a
!rdonantei de ur)enta a Guvernului nr. -*2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
reli)ioase din "omnia, aprobata cu modi(icari si completari
prin Le)ea nr. 501*2002
Art. //
011Cetatenii straini si apatrizii care au calitatea de persoane ndreptatite potrivit egii nr.
10*2001 la restituirea n natura a unor terenuri, situate n intravilanul localitatilor, pot opta
pentru dobndirea unui drept de folosinta special care confera titularului drepturile si
obligatiile conferite de lege proprietarului, cu e!ceptia dreptului de dispozitie.
021"n cazul prevazut la alin. #$%, la transmiterea dreptului de folosinta catre terti, statul,
prin &inisterul 'inantelor (ublice, are un drept de preemtiune la cumpararea acestuia.
)reptul de preemtiune se va e!ercita n termen de *+ de zile de la notificarea e!presa a
intentiei de nstrainare a dreptului special de folosinta si a pretului acestuia.
(la data 24-dec-2006 Art. II, alin. (2) din titlul II abrogat de Art. I, alin. (1) din Legea 465/2006 )
031"n cazul n care tert dobnditor al dreptului de folosinta este cetatean romn sau
persoana juridica romna, dreptul de folosinta astfel dobndit se converteste n drept de
proprietate.
012n situatia cetatenilor straini si apatrizilor care au dobndit un drept de
(olosinta special asupra unor terenuri +n conditiile alin. 011, dreptul de (olosinta
ast(el dobndit se converteste, la cerere, +n drept de proprietate, dupa obtinerea
cetateniei romne de catre persoanele respective.
051#ispozitiile alin. 011, 021 si 031 nu se aplica +n cazul persoanelor prevazute la
art. 2 alin. 021 din Le)ea nr. 10*2001, cu modi(icarile ulterioare.
(la data 28-mar-2004 Art. II din titlul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 48/2004 )
LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1--5 pentru re)lementarea
situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
trecute +n proprietatea statului
Art.
)e prevederile prezentei legi beneficiaza cetatenii romni.
$!"3E 3E%!#!L!G/4E nr. 1 din 15 ianuarie 1--, privind
aplicarea Le)ii nr. 112*1--5 pentru re)lementarea situatiei
juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute +n
proprietatea statului
Art. 2
011/n sensul dispozitiilor art. din le)e, de prevederile acesteia bene(iciaza
cetatenii romani, atat cei care isi au domiciliul sau resedinta in tara, cat si cei care
isi au domiciliul sau resedinta in strainatate.
0216ostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa aiba cetatenia romana la
data (ormularii cererii sau sa (aca dovada declansarii procedurii le)ale pentru
obtinerea cetateniei romane in termenul prevazut la art. 1 din le)e. "estituirea in
natura sau plata despa)ubirilor se (ace dupa dobandirea cetateniei. Aceste
prevederi sunt aplicabile in mod corespunzator si rudelor pana la )radul al doilea
ale (ostului proprietar in viata, prevazuta la art. 5 alin. 5 din le)e.
031calitatea de cetatean roman a c7iriasului trebuie sa e8iste la data (ormularii
cererii de cumparare si sa se mentina pana in momentul inc7eierii contractului de
vanzare .cumparare in conditiile art. - din le)e.
(la data 04-feb-199 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul !. din Hotarirea 11/1997 )
4!#&L 4/9/L din 15 iulie 200- 0Le)ea nr. 2'5*200-1
:1
.
"epublicare
Art. 25; 4etatenii straini si apatrizii
011Cetatenii straini si apatrizii sunt asimilati, n conditiile legii, cu cetatenii romni, n ceea
ce priveste drepturile si libertatile lor civile.
021,similarea se aplica n mod corespunzator si persoanelor juridice straine.