Sunteți pe pagina 1din 22

Consilierea victimelor, violentei domestice

GHIURCUTA Floare Ancuta


Definitie
Violenta domestica este o amenintare cu
sau provocarea unei suferinte,in trecut sau
in prezent.In cadrul relatiei dintre partenerii
sociali,indiferent de statut ul lor legal sau de
domiciliu.Atacul fizic sau sexual poate fi
insotit de:intimidari sau abuzuri
verbale,distrugerea bunurilor care apartin
victimei,izolarea de prieteni,familie sau alte
potentiale surse de sprijin ,amenintari facute
la adresa altor persoane semnificative
pentru victima,inclusiv al
copiilor,furturi,controlul asupra
banilor,lucrurilor personale ale
victimei,alimentelor,deplasarilor,telefonului si
a altor surse potentiale de ingrijire si
protectie.
atru tipuri considerate
principale de violenta familiala:

Violenta fizica!

Violenta sexuala!

Amenintarea cu violenta fizica sau


sexuala!

Abuzul psi"ologic sau emotional!


# a u z e :

Aceste comportamente sunt savarsite de


cineva care este,a fost sau planuieste sa
aiba o relatie intima cu un adult sau
adolescent cu scopul de a controla
partenerul.

Din gelozie.

$au pentru a%si demonstra autoritatea,fata


de ceilalti.
#onsecinte:
#onsecinte:

&isc crescut de imbolnavire!

#opii care asista,sau care sunt agresati


pot sa dezvolte la varsta adulta la randul
lor latura agrsiva!

robleme emotionale!

$uicid!

&isc crescut de alcoolism!

#onsum de droguri!

'ulburari depresive!

(umat excesiv!

)n procent semnificativ dintre


femei,copii,varstnici,ale "omuciderii sunt
ucisi de persoana agresiva.
Abuzul
Vinovatia
$cuzarea
#omportam
entul
normal
(antezie
regatire
Ciclul
violentei
*rafic la nivelul tarii,pe diferite
sexe intre anii +,,-%+,,.
Modalitati de interventie

Modelul lucrului pe caz%are ca subiect


victima si familia acesteia,in acest caz e
nevoie de specialisti pentru reducerea
traumei si asigurarea protectiei.

Modelul interventiei in retea%se urmreste


realizarea unor retele functionale in jurul
victimei alcatuite din servicii si
profesionistii implicati in interventie
precum si din persoane exterioare
sistemului de servicii.

Modelul campaniilor de sensibilizare la


nivel comunitar si politic-influenteaza
contextul socio%cultural al
interventiilor./ducatia determina
sensibilizarea si disponibilitatea
comunitatii de a ajuta.

Campaniile de advocacy pentru


prevenirea violentei domestice au ca
scop:% sensibilizarea comunitatii!

%initiative la nivel legislativ!

%multiplicarea serviciilor de
interventie comunitara!

%crearea si functionarea retelelor de


sprijin!

%aparitia voluntarilor!

%aparitia proiectelor de interventie


comunitara!

Interventia din perspectiva
asistentei sociale:

Pe termen scurt:%avand ca obiectiv


general depasirea situatiei de criz.

Pe termen lung:%urmarindu%se
reabilitarea victimei.
(aza contactului

Identificarea problemei

Identificarea scopului

#ontactul preliminar

/xplorare si investigare
(aza contractului

/valuare

(ormularea unui plan de actiune%un g"id


de interventie

rognoze%ce incredere are asistentul


social in succesul planului
(aza de actiune

Indeplinirea planului%se specifica modul de


interventie si se impart obligatiile:resursele
si serviciile care trebuiesc folosite:modele
prin care pot fi folosite si cine trebuie sa
faca.

/valuarea finala.
'e"nicile 0i instrumentele de interven1ie
sunt folosite de asistentul social 2n
rezolvarea problemelor complexe ale
violen1ei domestice3 Dintre te"nicile 0i
instrumentele maiimportante, folosite de
asistentul social 2n cazurile de violen1a
domestic4, men1ion4m: consilierea, planul de
securitate, evaluarea ini1ial4 a violen1ei
domestice, 2ncurajarea 0ilini0tirea clientului,
inversarea rolului, redefmirea, sculptura
familiei, fi0a procesului decisional 0i mapa
coerci1ie
#onsilierea

In cazul 2n care te"nica aleas4 de


specialist este consilierea, asistentul
social realizeaz4 clarificarea g5ndurilor 0i
sentimentelor victimei cu privire la ceea ce
o preocup4 2n prezent.

#onsilierea practicat4 2n asisten1a social4


trebuie s4 se diferen1ieze de cea practic4
2n psi"oterapie, psi"ologie sau psi"iatrie.
#onsilierea utilizat4 2n asisten1a social4 are
ca scop adaptarea clientului la condi1iile de
via14, dezvoltarea personalit41ii, rezolvarea
conflictelor interpersonale, deci urm4re0te: %
reducerea stresului prin oferirea suportului
emo1ional! % realizarea unui bun menagement
al resurselor de1inute de pacient 0i preg4tirea
acestuia pentru acceptarea sc"imb4rilor 2n
propria via14. In cazul 2n care problemele
dep40esc competen1a asistentului social,
clientul este dirijat spre alte servicii de
specialitate.
'e"nici de consiliere.

Ascultarea active clarifica cele spuse de


ambele persoane si se realizeaza prinrepetarea
afirmatiilor de catre persoana care vorbeste

Evocarea consta in a incuraja pe celalalt sa


continuie. Verificarea celor intelese sau
clarificarea este o intrebare folosita dupa un
mesaj ambiguu transmis de client.

Parafrazarea poate fi vazuta ca reactie la


continut. #and se parafrazeaza, se atrageatentia
clientului asupra coninutului mesajului.

Confruntarea este o punere in evidenta a


discrepantelor, a distorsiunilor sau a jocurilor pe
care le foloseste clientul pentru a ascunde nuste
lucruri cat si pentru evitarea unei sc"imbari de
comportament constructiv. Deci unul dintre
scopurile confruntarii este de a arata
discrepantele si de a%l ajuta pe client sa
exploreze fiecare parte a mesajului.
Confruntarea este o punere in evidenta a
discrepantelor, a distorsiunilor sau a jocurilor pe
care le foloseste clientul pentru a ascunde nuste
lucruri cat si pentru evitarea unei sc"imbari de
comportament constructiv. Deci unul dintre
scopurile confruntarii este de a arata discrepantele
si de a%l ajuta pe client sa exploreze fiecare parte a
mesajului.
.
Planul de securiatate
#el mai imprtant lucru pe care trebuie sa%l faca o
victima a violentei domestice estesa%si alcatuiasca un
plan de securitate pentru a se proteja de abuzator.
Incurajarea i linitirea clientului
Aceast4 te"nic4 2mbrac4 forma sprijinirii emo1ionale a
clientului, care conduce 0i spre consolidarea punctelor
t4ri ale acestuia.
Inversarea rolurilor
Aceast4 te"nic4 are valoare terapeutic4 0i este folosit4 pentru
a ajuta o persoan4 s42n1eleag4 care sunt percep1iile 0i
sentimentele altor persoane referitoare la situa1ia 2n care
seafl4./xist4 dou4 categorii de invers4ri: 2ntre subiect 0l alt4
persoan4 care 2l percepe 0i2ntre client 0i consilier. Asistentul
social poate alege aceast4 te"nic4 atunci c5nd
dou4 persoane 62n cazul nostru so1%so1ie7 sunt 2n conflict 0i
fiecare persoan4 nu 2n1elegesentimentele partenerului.
Redefinirea ofer4 alternative ale perceperii, stimul5nd
capacitatea receptiva aclientului 0i abilitatea sa de a g5ndi
tolerant 2n raport cu ceilal1i.
culptura familiei
Acesta te"nic4 ajut4 un client sau o familie s4%0i 2n1eleag4
nu numai propriile sentimente sau comportamente, ci 0i pe
ale celorlal1i membri, prin traversarea unor evenimente
importante din familie
Mapa coercitiei 8apa
coerci1iei prezint4 succint metodele folosite de abuzator 2n
vederea exercit4rii puterii 0i asocia1ia dintre efectele
violen1ei 0i scopurile avute de persoan4 violent4 pentru
ob1inerea unor efecte care s4 favorizeze dependen1a de
el. Acest instrument de lucru realizeaz4 prezentarea
situa1iei 2n care se afl4 clientul 0l furnizeaz4 informa1ii
sintetizate pentru asistentul social.
9ibliografie

*abriela 8arian,Alexandra Baloescu,Comportamentul agresiv,/d.


si"ologie%'ritonic,9ucuresti +,,.

Ana 8untean,Anca 8unteanu,Violenta,Trauma,Rezilienta,/d.


#ollegium%olirom,Iasi +,,:

;oelle Nelson,Relatii periculoase,/d Amaltea,9ucuresti +,,:

"ttp:<<===.slides"are.net<psi"oautenti>+,?+<manualul%formare%transcena

"ttp:<<biblioteca.regielive.ro<do=nload.+.-:.,."tml