Sunteți pe pagina 1din 3

ZONA TURISTICA PORTILE DE FIER

Portile de Fier este atat numele defileului Dunarii din tara noastra cat si numele baraului !idroener"etic
din a#ro#ierea orasului Orso$a. Defileul este situat intre Romania% in nord si Serbia in sud& Acesta este locul unde
se se#ara 'untii Car#ati de 'untii (alcani.Culmile defileului #ot urca #ana la )** metri si sunt foarte "reu de
auns de #e #amant& +alea Orso$a este ultima sectiune mai lar"a a Dunarii% inainte ca aceasta sa aun"a la Cam#iile
+ala!iei si la ultimul defileu% Defileul Si#&Cel mai in"ust si cunoscut defileu din aceasta ,ona este Ca,anele 'ari&
Dunarea se in"ustea,a aici la -)* metri si #oate atin"e adancimea de ). metri&Pe malul romanesc% la Ca,anele 'ici
se afla un im#ortant monument% scul#tat in #iatra intre -//0 si 1**02 Statuia lui Decebal.
Sistemul Por3ile de Fier I este una din cele mai mari construc3ii !idrote!nice din Euro#a 4i cea mai mare de
#e Dun5re& Lacul s5u de acumulare cu un $olum de #este 11** milioane mc se 6ntinde de la bara #7n5 la confluen3a
cu r7ul Tisa& Lacul cu#rinde 6n #rinci#al ,ona Defileului Dun5rii% cel mai mare defileu din Euro#a% cu#rins 6ntre
localit53ile (a,ia4 4i Or4o$a& Zona Por3ile de Fier are un bo"at #oten3ial ar!eolo"ic% istoric 4i turistic& Pentru
#rotearea !abitatului s5u natural deosebit% re"iunea defileului Dun5rii a fost inclus5 in Parcul Natural Por3ile de
Fier&
Re"iunea Defileului Dun5rii re#re,int5 una din cele mai #itore4ti 4i atracti$e ,one turistice% at7t #rin
frumuse3ile naturale ale re"iunii c7t 4i #rin monumentele istorice dat7nd din #erioada Im#eriului Roman& Ruinele
castrului roman Drobeta 4i ale #odului construit de 6m#5ratul roman Traian #este Dun5re sunt numai c7te$a din
atrac3iile oferite de 'u,eul Por3ile de Fier din ora4ul Drobeta Turnu8Se$erin&
Poten3ialul turistic 6l formea,5 "randiosul #eisa format de flu$iul Dun5rea 4i de defileul s5u% de
di$ersitatea reliefului din ,ona muntoas5% de e9isten3a elementelor floristice 4i faunistice deosebite% multe dintre ele
fiind 6nscrise 6n re,er$a3ii 4tiin3ifice% la care se adau"5 im#resionante m5rturii ale unui trecut de milenii% e9#rimat
#rintr8o serie de monumente istorice% de ar!itectur5 4i art5% unele unice #rin $aloarea si ineditul lor&
Drobeta Turnu Se$erin% #rin #o,i3ia sa% la ie4irea Dun5rii 6n defileu% dar 4i datorit5 numeroaselor sale
obiecti$e social8istorice 4i culturale% ar #utea constitui un centru #olari,ator al industriei turistice &
Princi#alele obiecti$e turistice sunt2
Ruinele #odului lui Traian :#od construit de A#olodor din Damasc in #erioada dintre r5,boaiele dacice #urtate
de 6m#5ratul Traian 6m#otri$a lui Decebal;
Castrul Drobeta :reali,at 6n aceea4i #erioad5 cu #odul lui Traian;
Ruinele bisericii medie$ale a4e,at5 l7n"5 castrul roman
<n #artea de sud a munici#iului% #e malul Dun5rii% se afl5 monumentala cl5dire a mu,eului Por3ile de Fier%
cu sec3ii de istorie% ar!eolo"ie% etno"rafie% 4tiin3ele naturii 4i un deosebit ac$ariu&
Princi#alele ,one turistice% 6n afara munici#iului Drobeta Turnu Se$erin sunt2
8Zona Por3ile de Fier I% cu defileul Dun5rii% clisura cu Ca,anele 'ari 4i 'ici% lacurile de acumulare% sistemul
!idroener"etic 4i de na$i"a3ie% numeroase $iaducte 6n5l3ate deasu#ra unor $5i s5lbatice% munici#iul Or4o$a%
desf54urat sub form5 de amfiteatru #e malul "olfului Cerna% iar deasu#ra acestuia% '7n5stirea Sf7nta Ana&
8Ostro$ul =imian > insul5 situat5 6n a$al de Drobeta Turnu Se$erin% unde a fost str5mutat5 cetatea de #e fosta insul5
Ada8?ale!% aflat5 acum sub a#ele lacului de acumulare&
8Zona de nord a ude3ului% caracteri,at5 #rin frumuse3ea #eisaului& Aici se "5se4te ora4ul (aia de Aram5
unde se #oate $i,ita (iserica Sfin3ii +oie$o,i% ridicat5 6n stil bi,antin 4i #ictat5 in sec& al @+II8lea& La circa
0 Am nord8$est de (aia de Aram5 se "5se4te com#le9ul carstic Ponoare% re#re,entat #rin mai multe
monumente ale naturii :#odul natural de la Ponoare% lacurile carstice Zatonul 'are 4i 'ic% #e4tera Ponoare
4i #latoul de la#ie,uri de deasu#ra #e4terii;& Tot 6n aceast5 ,on5 se afl5 #e4tera To#olni3a% cu o lun"ime
e9#lorat5 de -*&..* m% fiind a doua ca m5rime din 3ar5&
Nu de#arte de ora4ul (aia de Aram5 se afl5 sta3iunea balneo8climateric5 (ala cu a#e termo8minerale& A#ele
minerale de la statiunea (ala sunt la fel de bune ca 4i cele de la Berculane% iar 6n unele #ri$in3e c!iar mai
bune 4i mai #uternice dec7t acestea% dar din #5cate re,er$ele de a#e minerale sunt insuficient e9#loatate&
8Zona Stre!aia% situat5 la circa 0* Am de Drobeta Turnu Se$erin% cu cetatea '7n5stirii Stre!aia% construit5 6n
urul anului -)**% #5durea de tei% iar c5tre est% '7n5stirea Cura 'otrului&
Un loc distinct 6n cadrul ude3ului 6l ocu#5 re,er$a3iile naturale&