Sunteți pe pagina 1din 4

CONSTRUIRE LOCUIN INDIVIDUAL

PARTER + MANSARDA (P+M ),


IMPREJMUIRE SI UTILITATI
SAT. ., T55 A(32-41)/5 (199-400)/7
COM. , JUD.

DOCUMENTATIE TEHNICA
PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUIRII
(D.T.A.C.)

BENEFICIAR: PROIECTANT
..Proiect nr. .


- 2009 -

FOAIE DE RESPONSABILITATI
PROIECTANT :
.


Sef proiect,

Arhitect ..

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:
Arhitectura arh. .....................................

Rezisten ing. .....................................

Instalatii ing. .....................................

BORDEROU

I. PIESE SCRISE
1. Foaie de capat
2. Foaie de responsabilitati
3. Borderou piese scrise si desenate
4. Referat de verificare tehnica a proiectului
5. Certificat de urbanism nr. 17 din data de 06.08.2008
6. Fisa tehnica E-on Electrica
7. Fisa tehnica RAGCL
8. Fisa tehnica Obtinere Aviz Sanitar
9. CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE nr. 121 / 07.09.2008
10. Aviz ISC nr.din data de
11. Aviz scoatere din circuitul agricol nr. 835 din data de 11.04.2009 si Decizia
definitiva a D.A.D.R. cu nr. 133 din 21.05.2009
12. Memoriu tehnic general
13. Memoriu Arhitectura
14. Memoriu Rezistenta
15. Memoriu Instalatii electrice
16. Memoriu Instalatii incalzire
17. Memoriu Instalatii sanitare
18. Devizul general al investitiei F1
19. Dvizul centralizator pe categorii de lucrari F2
20. Antemasuratori pentru lucrarile de constructii si instalatii
21. Studiu geotehnic
22. DOCUMENTATIE CADASTRALA VIZATA "A.N.C.P.I" cu nr. 321/10.08.2006
23. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA incheiere nr. 306/20.06.2009
24. PLAN DE INCADRARE IN ZONA vizat "O.C.P.I. " cu nr. 793 / 18.05.2009II. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona Sc 1:5.000 A0
2. Plan extras P.U.G. Sat , Com ., Jud. .. SC 1:5000
3. Plan de situatie cote si curbe de nivel Sc. 1 :200 A1
4. Plan fatada principala Sc. 1 :50 A2
5. Plan fatada laterala dreapta Sc. 1 :50 A3
6. Plan fatada posterioara Sc. 1 :50 A4
7. Plan fatada laterala stanga Sc. 1 :50 A5
8. Sectiune transversala 1-1 Sc. 1 :50 A6
9. Plan parter Sc. 1 :50 A7
10. Plan mansarda Sc. 1 :50 A8
11. Plan invelitoare Sc. 1 :50 A9
12. Plan fundatii Sc.1:50 R1
13. Sectiuni detalii fundatii Sc.1:10 R2
14. Instalatii electrice parter Sc. 1 :50 E1
15. Instalatii electrice mansarda Sc. 1 :50 E2
16. Instalatii incalzire parter Sc. 1 :50 T1
17. Instalatii incalzire mansarda Sc. 1 :50 T2
18. Instalatii sanitare parter Sc. 1 :50 S1
19. Instalatii sanitare mansarda Sc. 1:50 S2

Intocmit,
Sef proiect arh. .

S-ar putea să vă placă și