Sunteți pe pagina 1din 21

Guvernul Romaniei

Ordonanta nr. 26/2000din 30/01/2000
Versiune actualizata la data de 19/12/2008

cu privire la asociatii si fundatiiText actualizat la data de 19.12.2008 include modificarile din urmatoarele
acte:
- O.G. nr. 372003
- !e"ea nr. 2#$200%
- !e"ea nr. 30%2008 &u'licata in (O) nr. 8%% din 19122008.

*n temeiul di+&ozitiilor art. 107 alin. ,1- +i ,3- din .on+titutia Romaniei +i ale
art. 1 lit. / &ct. 2 din !e"ea nr. 20$1999 &rivind a'ilitarea Guvernului de a
emite ordonante0

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

.12*TO!3! *
4i+&ozitii "enerale

1rt. 1. - ,1- 2er+oanele fizice +i &er+oanele 5uridice care urmare+c
de+fa+urarea unor activitati de intere+ "eneral +au in intere+ul unor colectivitati
ori0 du&a caz0 in intere+ul lor &er+onal ne&atrimonial &ot con+titui a+ociatii ori
fundatii in conditiile &rezentei ordonante.
,2- 1+ociatiile +i fundatiile con+tituite &otrivit &rezentei ordonante +unt
&er+oane 5uridice de dre&t &rivat fara +co& &atrimonial.
,3- 2artidele &olitice0 +indicatele +i cultele reli"ioa+e nu intra +u' incidenta
&rezentei ordonante.
1rt. 2. - 2rezenta ordonanta are ca +co& crearea cadrului &entru:
a- exercitarea dre&tului la li'era a+ociere6
'- &romovarea valorilor civice0 ale democratiei +i +tatului de dre&t6
c- urmarirea realizarii unui intere+ "eneral0 local +au de "ru&6
d- facilitarea acce+ului a+ociatiilor +i fundatiilor la re+ur+e &rivate +i &u'lice6
e- &arteneriatul dintre autoritatile &u'lice +i &er+oanele 5uridice de dre&t
&rivat fara +co& &atrimonial6
f- re+&ectarea ordinii &u'lice.
1rt. 3. - 1ctele 5uridice de con+tituire a a+ociatiilor +i fundatiilor0 inc7eiate in
conditiile &rezentei ordonante0 +unt "uvernate de le"ea civila.

.12*TO!3! **
*nfiintarea a+ociatiilor +i a fundatiilor

/ec8iunea 1
.on+tituirea +i in+crierea a+ociatiei

1rt. #. - 1+ociatia e+te +u'iectul de dre&t con+tituit de trei +au mai multe
&er+oane care0 &e 'aza unei intele"eri0 &un in comun +i fara dre&t de re+tituire
contri'utia materiala0 cuno+tintele +au a&ortul lor in munca &entru realizarea
unor activitati in intere+ "eneral0 al unor colectivitati +au0 du&a caz0 in intere+ul
lor &er+onal ne&atrimonial.
1rt. %. - ,1- 1+ociatia do'ande+te &er+onalitate 5uridica &rin in+crierea in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor aflat la "refa 5udecatoriei in a carei
circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul.
,2- *n temeiul dre&tului con+titutional la a+ociere0 &er+oanele fizice +e &ot
a+ocia fara a con+titui o &er+oana 5uridica atunci cand realizarea +co&ului
&ro&u+ &ermite acea+ta.
1rt. $. - ,1- *n vederea do'andirii &er+onalitatii 5uridice0 mem'rii a+ociati
inc7eie actul con+titutiv +i +tatutul a+ociatiei0 in forma autentica +au ate+tata de
avocat.
,2- 1ctul con+titutiv cu&rinde0 +u' +anctiunea nulitatii a'+olute:
a- datele de identificare a mem'rilor a+ociati: numele +au denumirea +i0 du&a
caz0 domiciliul +au +ediul ace+tora6
'- ex&rimarea vointei de a+ociere +i &recizarea +co&ului &ro&u+6
c- denumirea a+ociatiei6
d- +ediul a+ociatiei6
e- durata de functionare a a+ociatiei - &e termen determinat0 cu indicarea
ex&re+a a termenului0 +au0 du&a caz0 &e termen nedeterminat6
f- &atrimoniul initial al a+ociatiei6 activul &atrimonial0 in valoare de cel &utin
un +alariu minim 'rut &e economie0 la data con+tituirii a+ociatiei0 e+te alcatuit
din a&ortul in natura +i+au in 'ani al a+ociatilor. *n cazul a&ortului in natura0
forma autentica a actului con+titutiv +i a +tatutului e+te o'li"atorie6
"- com&onenta nominala a celor dintai or"ane de conducere0 admini+trare +i
control ale a+ociatiei6
7- &er+oana +au0 du&a caz0 &er+oanele im&uternicite +a de+fa+oare &rocedura
de do'andire a &er+onalitatii 5uridice6
i- +emnaturile mem'rilor a+ociati.
,3- /tatutul cu&rinde0 +u' +anctiunea nulitatii a'+olute:
a- elementele &revazute la alin. ,2-0 cu exce&tia celor &recizate la lit. "- +i 7-6
'- &recizarea +co&ului +i a o'iectivelor a+ociatiei6
c- modul de do'andire +i de &ierdere a calitatii de a+ociat6
d- dre&turile +i o'li"atiile a+ociatilor6
e- cate"oriile de re+ur+e &atrimoniale ale a+ociatiei6
f- atri'utiile or"anelor de conducere0 admini+trare +i control ale a+ociatiei6
"- de+tinatia 'unurilor0 in cazul dizolvarii a+ociatiei0 cu re+&ectarea
di+&ozitiilor art. $0.
1rt. 7. - ,1- Oricare dintre mem'rii a+ociati0 &e 'aza im&uternicirii date in
conditiile art. $ alin. ,2- lit. 7-0 &oate formula o cerere de in+criere a a+ociatiei
in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor aflat la "refa 5udecatoriei in a carei
circum+cri&tie teritoriala urmeaza +a-+i ai'a +ediul.
,2- .ererea de in+criere va fi in+otita de urmatoarele documente:
a- actul con+titutiv6
'- +tatutul a+ociatiei6
c- actele doveditoare ale +ediului +i &atrimoniului initial6
d- dovada di+&oni'ilitatii denumirii eli'erata de (ini+terul 9u+titiei +au0 du&a
caz0 refuzul motivat al eli'erarii ace+teia.
,3- :+te interzi+a utilizarea in denumirea a+ociatiei a unor +inta"me +au
cuvinte +u+ce&ti'ile +a creeze confuzie cu denumirea unor autoritati +au
in+titutii &u'lice de intere+ national ori local.
,#- *n cazul nere+&ectarii di+&ozitiilor alin. ,3-0 (ini+terul 9u+titiei va refuza
motivat eli'erarea dovezii di+&oni'ilitatii denumirii.
1rt. 8. - ,1- 1+ociatia devine &er+oana 5uridica din momentul in+crierii ei in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
,2- *n termen de 3 zile de la de&unerea cererii de in+criere +i a documentelor
&revazute la art. 7 alin. ,2- 5udecatorul de+emnat de &re+edintele in+tantei
verifica le"alitatea ace+tora +i di+&une0 &rin inc7eiere0 in+crierea a+ociatiei in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
,2
1
- *n cadrul &rocedurii de verificare a le"alitatii cererii de in+criere +i a
documentelor &revazute la art. 7 alin. ,2-0 5udecatorul de+emnat de &re+edintele
in+tantei verifica re+&ectarea di+&ozitiilor art. 7 alin. ,3- +i &oate di+&une0 &rin
inc7eiere motivata0 in+crierea a+ociatiei in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor0
c7iar daca exi+ta un refuz motivat al (ini+terului 9u+titiei de a eli'era dovada
di+&oni'ilitatii denumirii0 &e care il a&reciaza ca neintemeiat.
,3- Odata cu efectuarea in+crierii0 inc7eierea &rin care +-a di+&u+ in+crierea +e
comunica din oficiu0 &entru evidenta fi+cala0 or"anului financiar local in a carui
raza teritoriala +e afla +ediul a+ociatiei0 cu mentionarea numarului de in+criere
in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
1rt. 9. - ,1- *n cazul in care cerintele le"ale &entru con+tituirea a+ociatiei nu
+unt inde&linite0 5udecatorul0 la ex&irarea termenului &revazut la art. 8 alin. ,2-0
il va cita0 in camera de con+iliu0 &e re&rezentantul a+ociatiei0 &unandu-i in
vedere0 in +cri+0 +a remedieze nere"ularitatile con+tatate.
,2- 4aca nere"ularitatile con+tatate &rive+c di+&ozitiile art. #0 alin. ,2- din
.on+titutie0 &entru termenul fixat va fi citat +i &arc7etul de &e lan"a in+tanta
+e+izata0 caruia i +e vor comunica0 in co&ie0 cererea de in+criere0 im&reuna cu
actul con+titutiv +i +tatutul a+ociatiei. *n ace+t caz &unerea concluziilor de catre
&rocuror e+te o'li"atorie.
1rt. 10. - ,1- *n +ituatia in care0 la termenul fixat0 nere"ularitatile +unt
inlaturate0 5udecatorul0 a+cultand +i concluziile &rocurorului0 daca e+te cazul0 va
lua act de+&re acea+ta &rin inc7eiere0 di+&unand in+crierea a+ociatiei in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
,2- *n cazul in care nere"ularitatile nu au fo+t inlaturate +au0 de+i le"al citat0
re&rezentantul a+ociatiei li&+e+te in mod ne5u+tificat0 5udecatorul va re+&in"e
cererea de in+criere &rin inc7eiere motivata.
,3- *nc7eierile &revazute in ace+t articol +e vor &ronunta in cel mult 2# de ore
de la inc7iderea dez'aterilor +i +e vor redacta in termen de cel mult #8 de ore de
la &ronuntare.
1rt. 11. - ,1- *nc7eierile de admitere +au de re+&in"ere a cererii de in+criere
+unt +u&u+e numai recur+ului.
,2- *n cazul in care &rocurorul nu a &artici&at la +olutionarea cererii0
&arc7etului &e de lan"a in+tanta +e+izata i +e vor comunica +i co&ii de &e actul
con+titutiv +i de &e +tatutul a+ociatiei0 im&reuna cu inc7eierea de admitere ori
de re+&in"ere a cererii de in+criere0 du&a caz.
,3- Termenul de recur+ e+te de % zile +i cur"e de la data &ronuntarii0 &entru
cei care au fo+t &rezenti0 +i de la data comunicarii0 &entru cei care au li&+it.
,#- Recur+ul +e +olutioneaza cu citarea &artilor0 in camera de con+iliu0 de
ur"enta +i cu &recadere. 4i+&ozitiile art. 10 alin. ,3- cu &rivire la &ronuntarea +i
redactarea 7otararii +e a&lica in mod core+&unzator.
1rt. 12. - ,1- *n+crierea in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor0 in conformitate
cu art. 80 +e efectueaza in ziua ramanerii irevoca'ile a inc7eierii de admitere0
eli'erandu-+e0 la cerere0 re&rezentantului a+ociatiei +au mandatarului ace+teia0
un certificat de in+criere care va cu&rinde: denumirea a+ociatiei0 +ediul ace+teia0
durata de functionare0 numarul +i data in+crierii in Re"i+trul a+ociatiilor +i
fundatiilor.
,2- *n relatiile cu tertii dovada &er+onalitatii 5uridice +e face cu certificatul de
in+criere.
1rt. 13. - ,1- 1+ociatia i+i &oate con+titui filiale0 ca +tructuri teritoriale0 cu un
numar minim de 3 mem'ri0 or"ane de conducere &ro&rii +i un &atrimoniu
di+tinct de cel al a+ociatiei.
,2- )ilialele +unt entitati cu &er+onalitate 5uridica0 &utand inc7eia0 in nume
&ro&riu0 acte 5uridice in conditiile +ta'ilite de a+ociatie &rin actul con+titutiv al
filialei. :le &ot inc7eia acte 5uridice de di+&ozitie0 in numele +i &e +eama
a+ociatiei0 numai &e 'aza 7otararii &reala'ile a con+iliului director al a+ociatiei.
,3- )iliala +e con+tituie &rin 7otararea adunarii "enerale a a+ociatiei.
2er+onalitatea 5uridica +e do'ande+te de la data in+crierii filialei in Re"i+trul
a+ociatiilor +i fundatiilor.
,#- *n vederea in+crierii filialei0 re&rezentantul a+ociatiei va de&une cererea de
in+criere0 im&reuna cu 7otararea de con+tituire a filialei0 +tatutul0 actul
con+titutiv0 actele doveditoare ale +ediului +i &atrimoniului initial ale ace+teia0
la 5udecatoria in a carei circum+cri&tie teritoriala urmeaza +a-+i ai'a +ediul
filiala. 4i+&ozitiile art. $ +i ale art. 9-12 +unt a&lica'ile in mod core+&unzator.
1rt. 13
1
. - ,1- 1+ociatia i+i &oate con+titui +ucur+ale0 ca +tructuri teritoriale
fara &er+onalitate 5uridica.
,2- /ucur+alele +e con+tituie &rin 7otarare a adunarii "enerale.
,3- /ucur+alele de+fa+oara activitatile date in com&etenta lor de catre
a+ociatie.
1rt. 1#. - 4aca a+ociatia0 &rin natura +co&ului +au o'iectivelor &ro&u+e0
urmeaza +a de+fa+oare activitati &entru care0 &otrivit le"ii0 +unt nece+are
autorizatii admini+trative &reala'ile0 ace+te activitati nu vor &utea fi initiate0 +u'
+anctiunea dizolvarii &e cale 5udecatorea+ca0 decat du&a o'tinerea autorizatiilor
re+&ective.

/ec8iunea a 2-a
.on+tituirea +i in+crierea fundatiei

1rt. 1%. - ,1- )undatia e+te +u'iectul de dre&t infiintat de una +au mai multe
&er+oane care0 &e 'aza unui act 5uridic intre vii ori &entru cauza de moarte0
con+tituie un &atrimoniu afectat0 in mod &ermanent +i irevoca'il0 realizarii unui
+co& de intere+ "eneral +au0 du&a caz0 al unor colectivitati.
,2- 1ctivul &atrimonial initial al fundatiei tre'uie +a includa 'unuri in natura
+au in numerar0 a caror valoare totala +a fie de cel &utin 100 de ori +alariul
minim 'rut &e economie0 la data con+tituirii fundatiei.
,3- 2rin dero"are de la &revederile alin. ,2-0 in cazul fundatiilor al caror +co&
exclu+iv0 +u' +anctiunea dizolvarii &e cale 5udecatorea+ca0 e+te efectuarea
o&eratiunilor de colectare de fonduri care +a fie &u+e la di+&ozitia altor a+ociatii
+au fundatii0 in vederea realizarii de &ro"rame de catre ace+tea din urma0 activul
&atrimonial initial &oate avea o valoare totala de cel &utin 20 de ori +alariul
minim 'rut &e economie.
1rt. 1$. - ,1- *n vederea do'andirii &er+onalitatii 5uridice0 fondatorul +au0
du&a caz0 fondatorii inc7eie actul con+titutiv +i +tatutul fundatiei0 in forma
autentica0 +u' +anctiunea nulitatii a'+olute.
,2- 1ctul con+titutiv al fundatiei cu&rinde0 +u' +anctiunea nulitatii a'+olute:
a- datele de identificare a fondatorului +au0 du&a caz0 a fondatorilor: numele
+au denumirea +i0 du&a caz0 domiciliul +au +ediul ace+tora6
'- +co&ul fundatiei6
c- denumirea fundatiei6
d- +ediul fundatiei6
e- durata de functionare a fundatiei - &e termen determinat0 cu indicarea
ex&re+a a termenului +au0 du&a caz0 &e termen nedeterminat6
f- &atrimoniul initial al fundatiei6
"- com&onenta nominala a celor dintai or"ane de conducere0 admini+trare +i
control ale fundatiei ori re"ulile &entru de+emnarea mem'rilor ace+tor or"ane6
7- &er+oana +au &er+oanele im&uternicite +a de+fa+oare &rocedura de
do'andire a &er+onalitatii 5uridice6
i- +emnaturile fondatorului +au0 du&a caz0 ale fondatorilor.
,3- /tatutul cu&rinde0 +u' +anctiunea nulitatii a'+olute:
a- elementele &revazute la alin. ,2-0 cu exce&tia celor de la lit. "- +i 7-6
'- ex&licitarea +co&ului +i a o'iectivelor fundatiei6
c- cate"oriile de re+ur+e &atrimoniale ale fundatiei6
d- atri'utiile or"anelor de conducere0 admini+trare +i control ale fundatiei6
e- &rocedura de de+emnare +i de modificare a com&onentei or"anelor de
conducere0 admini+trare +i control0 &e &arcur+ul exi+tentei fundatiei6
f- de+tinatia 'unurilor0 in cazul dizolvarii fundatiei0 cu re+&ectarea
di+&ozitiilor art. $0.
1rt. 17. - ,1- )undatia do'ande+te &er+onalitate 5uridica &rin in+crierea +a in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor aflat la "refa 5udecatoriei in a carei
circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul.
,2- .ererea de in+criere va fi in+otita de urmatoarele documente:
a- actul con+titutiv6
'- +tatutul6
c- acte doveditoare ale +ediului +i &atrimoniului initial.
d- dovada di+&oni'ilitatii denumirii eli'erata de (ini+terul 9u+titiei +au0 du&a
caz0 refuzul motivat al eli'erarii ace+teia.
,3- 4i+&ozitiile art. 7 alin. ,1-0 ,3- +i ,#-0 ale art. 8-12 +i ale art. 1# +e a&lica in
mod core+&unzator.
1rt. 18. - ,1- )undatia i+i &oate con+titui filiale0 ca +tructuri teritoriale0 &e
'aza 7otararii con+iliului director0 &rin care le e+te alocat &atrimoniul.
,2- )iliala e+te condu+a de un con+iliu director &ro&riu0 alcatuit din cel &utin 3
mem'ri.
,3- 4i+&ozitiile art. 13 alin. ,2- +i ,#- +e a&lica in mod core+&unzator.
1rt. 19. - ,1- (o+tenitorii +i creditorii &er+onali ai fondatorilor au fata de
fundatie acelea+i dre&turi ca +i in cazul oricarei alte li'eralitati facute de
fondator.
,2- 4u&a in+crierea fundatiei in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor0 nici
fondatorii +i nici mo+tenitorii lor nu &ot revoca actul con+titutiv. 4e a+emenea0
du&a in+criere0 actul con+titutiv nu mai &oate fi atacat nici de catre creditorii
&er+onali ai fondatorilor.
,3- 4aca fundatia do'ande+te &er+onalitate 5uridica du&a dece+ul
fondatorului0 efectele li'eralitatilor facute in favoarea fundatiei anterior
con+tituirii ei +e vor &roduce de la data actului con+titutiv0 &entru fundatiile
infiintate &rin acte intre vii0 iar &entru fundatiile infiintate &rin te+tament0 de la
data mortii te+tatorului.

.12*TO!3! ***
Or"anizarea +i functionarea a+ociatiilor +i a fundatiilor

/ec8iunea 1
Or"anizarea +i functionarea a+ociatiei

1rt. 20. - Or"anele a+ociatiei +unt:
a- adunarea "enerala6
'- con+iliul director6
c- cenzorul +au0 du&a caz0 comi+ia de cenzori.
1rt. 21. - ,1- 1dunarea "enerala e+te or"anul de conducere0 alcatuit din
totalitatea a+ociatilor.
,2- .om&etenta adunarii "enerale cu&rinde:
a- +ta'ilirea +trate"iei +i a o'iectivelor "enerale ale a+ociatiei6
'- a&ro'area 'u"etului de venituri +i c7eltuieli +i a 'ilantului conta'il6
c- ale"erea +i revocarea mem'rilor con+iliului director6
d- ale"erea +i revocarea cenzorului +au0 du&a caz0 a mem'rilor comi+iei de
cenzori6
e- infiintarea de filiale6
f- modificarea actului con+titutiv +i a +tatutului6
"- dizolvarea +i lic7idarea a+ociatiei0 &recum +i +ta'ilirea de+tinatiei 'unurilor
rama+e du&a lic7idare6
7- orice alte atri'utii &revazute in le"e +au in +tatut.
,3- /c7im'area +ediului &oate fi 7otarata de catre con+iliul director0 daca
acea+ta atri'utie e+te &revazuta ex&re+ in +tatut.
,#- 1dunarea "enerala +e intrune+te cel &utin o data &e an +i are dre&t de
control &ermanent a+u&ra or"anelor &revazute la art. 20 lit. '- +i c-.
,%- Re"ulile &rivind or"anizarea +i functionarea adunarii "enerale +e +ta'ile+c
&rin +tatut.
1rt. 22. - ,1- 1+ociatul care0 intr-o anumita &ro'lema +u&u+a 7otararii
adunarii "enerale0 e+te intere+at &er+onal +au &rin +otul +au0 a+cendentii +au
de+cendentii +ai0 rudele in linie colaterala +au afinii +ai &ana la "radul al
&atrulea inclu+iv nu va &utea lua &arte la deli'erare +i nici la vot.
,2- 1+ociatul care incalca di+&ozitiile alin. ,1- e+te ra+&unzator de daunele
cauzate a+ociatiei daca fara votul +au nu +-ar fi &utut o'tine ma5oritatea ceruta.
1rt. 23. - ,1- ;otararile luate de adunarea "enerala in limitele le"ii0 ale
actului con+titutiv +i ale +tatutului +unt o'li"atorii c7iar +i &entru mem'rii
a+ociati care nu au luat &arte la adunarea "enerala +au au votat im&otriva.
,2- ;otararile adunarii "enerale0 contrare le"ii0 actului con+titutiv +au
di+&ozitiilor cu&rin+e in +tatut0 &ot fi atacate in 5u+titie de catre oricare dintre
mem'rii a+ociati care nu au luat &arte la adunarea "enerala +au care au votat
im&otriva +i au cerut +a +e in+ereze acea+ta in &roce+ul-ver'al de +edinta0 in
termen de 1% zile de la data cand au luat cuno+tinta de+&re 7otarare +au de la
data cand a avut loc +edinta0 du&a caz.
,3- .ererea de anulare +e +olutioneaza in camera de con+iliu de catre
5udecatoria in circum+cri&tia careia a+ociatia i+i are +ediul. ;otararea in+tantei
e+te +u&u+a numai recur+ului.
1rt. 2#. - ,1- .on+iliul director a+i"ura &unerea in executare a 7otararilor
adunarii "enerale. :l &oate fi alcatuit +i din &er+oane din afara a+ociatiei0 in
limita a cel mult o &atrime din com&onenta +a.
,2- *n exercitarea com&etentei +ale0 con+iliul director:
a- &rezinta adunarii "enerale ra&ortul de activitate &e &erioada anterioara0
executarea 'u"etului de venituri +i c7eltuieli0 'ilantul conta'il0 &roiectul
'u"etului de venituri +i c7eltuieli +i &roiectul &ro"ramelor a+ociatiei6
'- inc7eie acte 5uridice in numele +i &e +eama a+ociatiei6
c- a&ro'a or"ani"rama +i &olitica de &er+onal ale a+ociatiei0 daca &rin +tatut
nu +e &revede altfel6
d- inde&line+te orice alte atri'utii &revazute in +tatut +au +ta'ilite de adunarea
"enerala.
,3- Re"ulile "enerale &rivind or"anizarea +i functionarea con+iliului director
+e +ta'ile+c &rin +tatut. .on+iliul director i+i &oate ela'ora un re"ulament intern
de functionare.
,#- <u &oate fi mem'ru al con+iliului director0 iar daca era0 &ierde acea+ta
calitate orice &er+oana care ocu&a o functie de conducere in cadrul unei
in+titutii &u'lice0 daca a+ociatia re+&ectiva are ca +co& +&ri5inirea activitatii
acelei in+titutii &u'lice.
1rt. 2%. - 4i+&ozitiile art. 22 +e a&lica in mod core+&unzator +i mem'rilor
con+iliului director. 4eciziile con+iliului director0 contrare le"ii0 actului
con+titutiv +au +tatutului a+ociatiei &ot fi atacate in 5u+titie0 in conditiile
&revazute la art. 23.
1rt. 2$. - .on+iliul director &oate im&uternici una +au mai multe &er+oane cu
functii executive0 inclu+iv &er+oane care nu au calitatea de a+ociat ori +unt
+traine de a+ociatie0 &entru a exercita atri'utiile &revazute la art. 2# alin. ,2- lit.
'- +i d-.
1rt. 27. - ,1- 1ctul con+titutiv &oate &revedea numirea unui cenzor +au a unei
comi+ii de cenzori.
,2- 4aca numarul a+ociatilor e+te mai mare de 1%0 numirea unui cenzor e+te
o'li"atorie. 1ce+ta &oate fi o &er+oana din afara a+ociatiei.
,3- *n cazul in care a+ociatia nu are o'li"atia numirii unui cenzor0 fiecare
dintre a+ociati care nu e+te mem'ru al con+iliului director &oate exercita dre&tul
de control.
1rt. 27
1
. - ,1- 2entru a+ociatiile cu mai mult de 100 de mem'ri in+cri+i &ana
la data intrunirii ultimei adunari "enerale0 controlul financiar intern +e exercita
de catre o comi+ie de cenzori.
,2- .omi+ia de cenzori e+te alcatuita dintr-un numar im&ar de mem'ri.
(em'rii con+iliului director nu &ot fi cenzori.
,3- .el &utin unul dintre cenzori tre'uie +a fie conta'il autorizat +au ex&ert
conta'il0 in conditiile le"ii.
,#- Re"ulile "enerale de or"anizare +i functionare a comi+iei de cenzori +e
a&ro'a de adunarea "enerala. .omi+ia de cenzori i+i &oate ela'ora un
re"ulament intern de functionare.
1rt. 27
2
. - *n realizarea com&etentei +ale cenzorul +au0 du&a caz0 comi+ia de
cenzori:
a- verifica modul in care e+te admini+trat &atrimoniul a+ociatiei6
'- intocme+te ra&oarte +i le &rezinta adunarii "enerale6
c- &oate &artici&a la +edintele con+iliului director0 fara dre&t de vot6
d- inde&line+te orice alte atri'utii &revazute in +tatut +au +ta'ilite de adunarea
"enerala.

/ec8iunea a 2-a
Or"anizarea +i functionarea fundatiei

1rt. 28. - Or"anele fundatiei +unt:
a- con+iliul director6
'- cenzorul +au0 du&a caz0 comi+ia de cenzori.
1rt. 29. - ,1- .on+iliul director al fundatiei e+te or"anul de conducere +i de
admini+trare al ace+teia.
,2- .on+iliul director a+i"ura realizarea +co&ului +i o'iectivelor fundatiei0
exercitand urmatoarele atri'utii:
a- +ta'ilirea +trate"iei "enerale +i a &ro"ramelor fundatiei6
'- a&ro'area 'u"etului de venituri +i c7eltuieli +i a 'ilantului conta'il6
c- ale"erea +i revocarea cenzorului +au0 du&a caz0 a mem'rilor comi+iei de
cenzori6
d- infiintarea de filiale6
e- inc7eierea de acte 5uridice0 in numele +i &e +eama fundatiei6
f- executarea 'u"etului de venituri +i c7eltuieli6
"- a&ro'area or"ani"ramei +i a +trate"iei de &er+onal ale fundatiei6
7- modificarea +tatutului fundatiei6
i- inde&linirea oricaror alte atri'utii &revazute in le"e +au in +tatut.
,3- Re"ulile "enerale &rivind or"anizarea +i functionarea con+iliului director
+e +ta'ile+c &rin +tatut. .on+iliul director i+i &oate ela'ora un re"ulament intern
de functionare.
,#- 4i+&ozitiile art. 22 +i 2# alin. ,#- +e a&lica in mod core+&unzator +i in ceea
ce &rive+te mem'rii con+iliului director. 4eciziile contrare le"ii0 actului
con+titutiv +au +tatutului fundatiei &ot fi atacate in 5u+titie0 in conditiile
&revazute la art. 230 de fondator +au de oricare dintre mem'rii con+iliului
director care a li&+it +au a votat im&otriva +i a cerut +a +e in+ereze acea+ta in
&roce+ul-ver'al de +edinta.
,%- /c7im'area +co&ului fundatiei +e face numai de catre fondator +au de
ma5oritatea fondatorilor in viata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai e+te in
viata0 +c7im'area +co&ului fundatiei +e face numai cu intrunirea votului a &atru
cincimi din numarul mem'rilor con+iliului director.
,$- *n toate cazurile0 +c7im'area +co&ului fundatiei +e &oate face numai daca
ace+ta a fo+t realizat in totalitate +au in &arte ori daca ace+ta nu mai &oate fi
inde&linit.
,7- 2revederile art. 2$ +e a&lica in mod core+&unzator in &rivinta atri'utiilor
&revazute la alin. ,2- lit. e- +i i-.
1rt. 30. - ,1- .on+iliul director +e com&une din cel &utin 3 mem'ri de+emnati
de fondator +au0 du&a caz0 de fondatori0 la momentul con+tituirii fundatiei.
,2- *n cazul in care0 &e &arcur+ul functionarii fundatiei0 com&onenta
con+iliului director nu +e &oate modifica in conditiile +ta'ilite de +tatut0 in+tanta
&revazuta la art. 17 va de+emna0 &e cale de ordonanta &re+edintiala0 la cererea
oricarei &er+oane intere+ate0 &er+oanele care vor intra in com&onenta con+iliului
director.
1rt. 31. - ,1- .omi+ia de cenzori e+te alcatuita dintr-un numar im&ar de
mem'ri.
,2- 4i+&ozitiile art. 27 +e a&lica in mod core+&unzator.
1rt. 32. - *n cazul in care actul con+titutiv nu cu&rinde com&onenta nominala
a celor dintai or"ane ale fundatiei0 ci numai re"ulile +ta'ilite de fondatori
&entru de+emnarea mem'rilor ace+tora +i daca nici unul dintre fondatori nu mai
e+te in viata la data con+tituirii fundatiei0 di+&ozitiile art. 30 alin. ,2- +e a&lica in
mod core+&unzator.

.12*TO!3! *=
(odificarea actului con+titutiv +i a +tatutului
a+ociatiei +au fundatiei

1rt. 33. - ,1- (odificarea actului con+titutiv +au a +tatutului a+ociatiei +e face
&rin in+crierea modificarii in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor aflat la "refa
5udecatoriei in a carei circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul a+ociatia0 cu
a&licarea core+&unzatoare a &revederilor art. 8-12.
,2- .ererea de in+criere a modificarii va fi in+otita de 7otararea adunarii
"enerale0 iar in cazul modificarii +ediului0 de 7otararea con+iliului director.
,3- 4e+&re +c7im'area +ediului +e va face mentiune0 daca e+te cazul0 atat in
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor aflat la "refa 5udecatoriei vec7iului +ediu0
cat +i in cel aflat la "refa 5udecatoriei noului +ediu. *n ace+t +co&0 o co&ie a
inc7eierii &rin care +-a di+&u+ +c7im'area +ediului va fi comunicata din oficiu
5udecatoriei in circum+cri&tia careia a+ociatia urmeaza +a-+i ai'a noul +ediu.
1rt. 3#. - 4i+&ozitiile art. 33 +e a&lica in mod core+&unzator in cazul
modificarii actului con+titutiv +au a +tatutului fundatiei.
1rt. 3#
1
. - ,1- )uziunea +e face &rin a'+or'tia unei a+ociatii de catre o alta
a+ociatie +au &rin conto&irea a doua ori mai multe a+ociatii &entru a alcatui o
a+ociatie noua.
,2- 4ivizarea +e face &rin im&artirea intre"ului &atrimoniu al unei a+ociatii
care i+i inceteaza exi+tenta intre doua +au mai multe a+ociatii exi+tente ori care
iau a+tfel fiinta.
,3- 4i+&ozitiile alin. ,1- +i ,2- +e a&lica +i in cazul fuziunii +au divizarii unei
fundatii.
1rt. 3#
2
. - ,1- *n cazul a+ociatiilor0 decizia de fuziune +au de divizare +e ia
&rin 7otararea a cel &utin doua treimi din numarul total al mem'rilor or"anului
de conducere.
,2- *n cazul fundatiilor0 di+&ozitiile art. 29 alin. ,%- +e a&lica in mod
core+&unzator.
1rt. 3#
3
. - 4i+&ozitiile art. 39-## din 4ecretul nr. 3119%# &rivitor la
&er+oanele fizice +i &er+oanele 5uridice +e a&lica in mod core+&unzator.

.12*TO!3! =
)ederatia

1rt. 3%. - ,1- 4oua +au mai multe a+ociatii +au fundatii +e &ot con+titui in
federatie.
,2- )ederatiile do'ande+c &er+onalitate 5uridica &ro&rie +i functioneaza in
conditiile &revazute de &rezenta ordonanta &entru a+ociatiile fara +co&
&atrimonial0 conditii care li +e a&lica in mod core+&unzator0 cu exce&tiile
+ta'ilite in &rezentul ca&itol.
,3- .ererea de in+criere +e +olutioneaza de tri'unalul in circum+cri&tia caruia
federatia urmeaza +a i+i ai'a +ediul.
1rt. 3$. - ,1- )ederatia devine &er+oana 5uridica din momentul in+crierii +ale
in Re"i+trul federatiilor aflat la "refa tri'unalului &revazut la art. 3% alin. ,3-.
,2- 1+ociatiile +au fundatiile care con+tituie o federatie i+i &a+treaza &ro&ria
&er+onalitate 5uridica0 inclu+iv &ro&riul &atrimoniu.
1rt. 37. - ,1- *n cazul dizolvarii federatiilor0 daca nu +e &revede altfel in le"e
+au in +tatut0 'unurile rama+e in urma lic7idarii +e tran+mit0 in cote e"ale0 catre
&er+oanele 5uridice con+tituente.
,2- 4i+&ozitiile alin. ,1- +e a&lica &rin a+emanare +i in cazul retra"erii din
federatie a unei a+ociatii +au fundatii.
,3- Retra"erea din federatie +e &oate face numai in urma a&ro'arii de catre
cenzori +au ex&erti inde&endenti a unui ra&ort cu &rivire la exercitiul financiar.

.12*TO!3! =*
1+ociatiile0 fundatiile +i federatiile recuno+cute
ca fiind de utilitate &u'lica

1rt. 38. - ,1- O a+ociatie +au o fundatie &oate fi recuno+cuta de Guvernul
Romaniei ca fiind de utilitate &u'lica daca +unt intrunite cumulativ urmatoarele
conditii:
a- activitatea ace+teia +e de+fa+oara in intere+ "eneral +au al unor colectivitati0
du&a caz6
'- functioneaza de cel &utin 3 ani6
c- &rezinta un ra&ort de activitate din care +a rezulte de+fa+urarea unei
activitati anterioare +emnificative0 &rin derularea unor &ro"rame ori &roiecte
+&ecifice +co&ului +au0 in+otit de +ituatiile financiare anuale +i de 'u"etele de
venituri +i c7eltuieli &e ultimii 3 ani anteriori datei de&unerii cererii &rivind
recunoa+terea +tatutului de utilitate &u'lica6
d- valoarea activului &atrimonial &e fiecare dintre cei 3 ani anteriori in &arte
e+te cel &utin e"ala cu valoarea &atrimoniului initial.
,2- Guvernul Romaniei0 &rin or"anul +au de +&ecialitate0 &oate0 la &ro&unerea
autoritatii admini+trative com&etente0 +a acorde o di+&en+a de la inde&linirea
conditiilor &revazute la alin. ,1- lit. a- +i '-0 daca:
a- a+ociatia +au fundatia +olicitanta a rezultat din fuziunea a doua +au mai
multe a+ociatii ori fundatii &reexi+tente6 +i
'- fiecare dintre a+ociatiile +au fundatiile &reexi+tente ar fi inde&linit cele
doua conditii0 daca ar fi formulat +olicitarea in mod inde&endent.
1rt. 38
1
. - *n +en+ul &rezentei ordonante0 &rin utilitate &u'lica +e intele"e
orice activitate care +e de+fa+oara in domenii de intere+ &u'lic "eneral +au al
unor colectivitati.
1rt. 39. - ,1- Recunoa+terea unei a+ociatii +au fundatii de utilitate &u'lica +e
face &rin 7otarare a Guvernului. *n ace+t +co&0 a+ociatia +au fundatia intere+ata
adre+eaza o cerere /ecretariatului General al Guvernului0 care o inainteaza0 in
termen de 1% zile0 mini+terului +au or"anului de +&ecialitate al admini+tratiei
&u'lice centrale in a carui +fera de com&etenta i+i de+fa+oara activitatea.
,1
1
- .ererea &revazuta la alin. ,1- va fi in+otita0 &e lan"a dovada inde&linirii
conditiilor &revazute la art. 38 alin. ,1-0 de urmatoarele documente:
a- co&ii de &e actul con+titutiv +i de &e +tatutul a+ociatiei +au fundatiei6
'- co&ie de &e dovada do'andirii &er+onalitatii 5uridice6
c- dovada &rivind 'onitatea a+ociatiei +au fundatiei0 emi+a de 'anca la care
are de+c7i+ contul6
d- co&ie de &e dovada &rivind +ituatia 5uridica a +ediului a+ociatiei +au
fundatiei6
e- numele +i adre+a &er+oanelor fizice0 re+&ectiv denumirea +i +ediul
&er+oanelor 5uridice0 cu care a+ociatia +au fundatia cola'oreaza in mod frecvent
in vederea realizarii o'iectului +au de activitate &entru care acea+ta +olicita
recunoa+terea +tatutului de utilitate &u'lica.
,2- .onflictele de com&etenta a&arute intre autoritatile &u'lice &revazute la
alin. ,1- &rivind inre"i+trarea cererii +e +olutioneaza0 la +e+izarea oricareia
dintre &arti0 de catre /ecretariatul General al Guvernului0 in termen de % zile de
la data inre"i+trarii +e+izarii.
,3- *n vederea +ta'ilirii autoritatii &revazute la alin. ,1-0 &er+oanele intere+ate
+unt o'li"ate +a &una la di+&ozitie /ecretariatului General al Guvernului toate
informatiile nece+are rezolvarii cererii.
1rt. #0. - ,1- 1utoritatea admini+trativa com&etenta e+te o'li"ata ca0 in
termen de $0 de zile0 +a examineze cererea +i inde&linirea conditiilor &revazute
de le"e. *n cazul in care con+tata inde&linirea ace+tor conditii0 autoritatea
admini+trativa com&etenta va &ro&une Guvernului Romaniei recunoa+terea. *n
caz contrar acea+ta va tran+mite &er+oanelor 5uridice +olicitante un ra+&un+
motivat0 in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
,2- *n cel mult 90 de zile de la data de&unerii cererii &revazute la alin. ,1-0
&recum +i a tuturor documentelor nece+are luarii deciziei0 Guvernul Romaniei
decide a+u&ra &ro&unerii de recunoa+tere. 4aca &ro&unerea +e re+&in"e0 +olutia
va fi comunicata a+ociatiei +au fundatiei de catre autoritatea admini+trativa la
care +-a inre"i+trat cererea de recunoa+tere0 in termen de 120 de zile de la data
de&unerii cererii +i a documentelor nece+are luarii deciziei.
1rt. #1. - Recunoa+terea utilitatii &u'lice confera a+ociatiei +au fundatiei
urmatoarele dre&turi +i o'li"atii:
a- dre&tul de a i +e atri'ui in folo+inta "ratuita 'unurile &ro&rietate &u'lica6
'- 1'ro"at6
c- dre&tul de a mentiona in toate documentele &e care le intocme+te ca
a+ociatia +au fundatia e+te recuno+cuta ca fiind de utilitate &u'lica6
d- o'li"atia de a mentine cel &utin nivelul activitatii +i &erformantele care au
determinat recunoa+terea6
e- o'li"atia de a comunica autoritatii admini+trative com&etente orice
modificari ale actului con+titutiv +i ale +tatutului0 &recum +i ra&oartele de
activitate +i +ituatiile financiare anuale6 autoritatea admini+trativa are o'li"atia
+a a+i"ure con+ultarea ace+tor documente de catre orice &er+oana intere+ata6
f- o'li"atia de a &u'lica0 in extra+0 in termen de 3 luni de la inc7eierea anului
calendari+tic0 ra&oartele de activitate +i +ituatiile financiare anuale in (onitorul
Oficial al Romaniei0 2artea a *=-a0 &recum +i in Re"i+trul national al
&er+oanelor 5uridice fara +co& &atrimonial. (odelul extra+ului +ituatiilor
financiare +e a&ro'a &rin ordin al mini+trului finantelor &u'lice.
1rt. #2. - ,1- Recunoa+terea utilitatii &u'lice +e face &e durata
nedeterminata.
,2- *n cazul in care a+ociatia +au fundatia nu mai inde&line+te una +au mai
multe dintre conditiile care au +tat la 'aza recunoa+terii utilitatii &u'lice0
Guvernul0 la &ro&unerea autoritatii admini+trative com&etente +au a
(ini+terului 9u+titiei0 va retra"e actul de recunoa+tere.
,3- Retra"erea va interveni +i in +ituatia neinde&linirii o'li"atiilor &revazute
la art. #1.
,#- *m&re5urarile &revazute la alin. ,2- +i ,3- &ot fi +e+izate autoritatii
admini+trative com&etente0 (ini+terului 9u+titiei +au Guvernului de catre orice
&er+oana fizica +au &er+oana 5uridica intere+ata.
1rt. #3. - ,1- *n evidentele conta'ile ale a+ociatiei +au fundatiei +e vor
inre"i+tra +e&arat 'unurile ac7izitionate +au edificate din 'ani &u'lici. *n cazul
dizolvarii a+ociatiei +au fundatiei recuno+cute ca fiind de utilitate &u'lica0
'unurile &rovenite din re+ur+e 'u"etare +i rama+e in urma lic7idarii +e vor
re&artiza0 &rin 7otarare a Guvernului0 catre alte a+ociatii ori fundatii cu +co&
+imilar +au catre in+titutii &u'lice cu acela+i o'iect de activitate.
,2- *n cazul dizolvarii0 celelalte 'unuri rama+e in &atrimoniul a+ociatiei +au
fundatiei vor fi re&artizate conform di+&ozitiilor art. $0.
1rt. ##. - !iti"iile referitoare la recunoa+terea utilitatii &u'lice a a+ociatiilor +i
fundatiilor +e +olutioneaza &otrivit !e"ii contencio+ului admini+trativ nr.
%%#200#.
1rt. #%. - ,1- 4i+&ozitiile &rezentului ca&itol referitoare la conditiile
recunoa+terii +tatutului de utilitate &u'lica0 &recum +i la dre&turile +i o'li"atiile
a+ociatiilor +au fundatiilor recuno+cute ca fiind de utilitate &u'lica +e a&lica in
mod core+&unzator +i federatiilor.
,2- O federatie &oate fi recuno+cuta de Guvernul Romaniei ca fiind de
utilitate &u'lica daca cel &utin doua treimi din numarul a+ociatiilor +i
fundatiilor care o alcatuie+c +unt recuno+cute ca fiind de utilitate &u'lica.

.12*TO!3! =**
=eniturile

1rt. #$. - ,1- =eniturile a+ociatiilor +au federatiilor &rovin din:
a- cotizatiile mem'rilor6
'- do'anzile +i dividendele rezultate din &la+area +umelor di+&oni'ile0 in
conditii le"ale6
c- dividendele +ocietatilor comerciale infiintate de a+ociatii +au de federatii6
d- venituri realizate din activitati economice directe6
e- donatii0 +&on+orizari +au le"ate6
f- re+ur+e o'tinute de la 'u"etul de +tat +au de la 'u"etele locale6
"- alte venituri &revazute de le"e.
,2- =eniturile fundatiilor +unt cele &revazute la alin. ,1- lit. '--"-.

1rt. #7. - 1+ociatiile0 fundatiile +i federatiile &ot infiinta +ocietati comerciale.
4ividendele o'tinute de a+ociatii0 fundatii +i federatii din activitatile ace+tor
+ocietati comerciale0 daca nu +e reinve+te+c in acelea+i +ocietati comerciale0 +e
folo+e+c in mod o'li"atoriu &entru realizarea +co&ului a+ociatiei0 fundatiei +au
federatiei.
1rt. #8. - 1+ociatiile0 fundatiile +i federatiile &ot de+fa+ura orice alte
activitati economice directe daca ace+tea au caracter acce+oriu +i +unt in +tran+a
le"atura cu +co&ul &rinci&al al &er+oanei 5uridice.

.12*TO!3! =***
Relatiile cu autoritatile &u'lice

1rt. #9. - ,1- 1utoritatile admini+tratiei &u'lice locale vor +&ri5ini &er+oanele
5uridice con+tituite in temeiul &rezentei ordonante &rin:
a- &unerea la di+&ozitia ace+tora0 in functie de &o+i'ilitati0 a unor +&atii &entru
+edii0 in conditiile le"ii6
'- atri'uirea0 in functie de &o+i'ilitati0 a unor terenuri in +co&ul ridicarii de
con+tructii nece+are de+fa+urarii activitatii lor.
,2- 1utoritatile admini+tratiei &u'lice locale intocme+c li+te de &rioritate
&entru atri'uirea imo'ilelor &revazute la alin. ,1-. !i+tele de &rioritate +e
realizeaza &e 'aza unor &roceduri de evaluare cu&rinzand in mod ex&licit
criteriile folo+ite. 1utoritatile au o'li"atia de a face &u'lice ace+te &roceduri
inainte de utilizarea lor.
1rt. %0. - 1utoritatile &u'lice +unt o'li"ate +a &una la di+&ozitia
a+ociatiilor0 fundatiilor +i federatiilor informatiile de intere+ &u'lic0 in conditiile
le"ii.
1rt. %1. - ,1- *n cadrul .amerelor 2arlamentului0 1dmini+tratiei 2rezidentiale0
a&aratului de lucru al Guvernului0 in+titutiei 1vocatul 2o&orului0 autoritatilor
admini+trative autonome0 mini+terelor0 al celorlalte or"ane de +&ecialitate ale
admini+tratiei &u'lice centrale +i autoritatilor admini+tratiei &u'lice locale
functioneaza +tructuri &entru relatia cu mediul a+ociativ. 1colo unde a+emenea
+tructuri li&+e+c0 ele +e vor con+titui.
,2- 1utoritatile &u'lice mentionate la alin. ,1- +e vor con+ulta cu
re&rezentantii a+ociatiilor +i fundatiilor care i+i de+fa+oara activitatea in +fera
lor de com&etenta0 in vederea +ta'ilirii unor &ro"rame +au activitati comune.
1rt. %2. - ,1- 4u&a con+tituirea lor0 a+ociatiile0 fundatiile +i federatiile
intere+ate vor +olicita autoritatilor admini+trative autonome0 mini+terelor0
celorlalte or"ane de +&ecialitate ale admini+tratiei &u'lice centrale +i
autoritatilor admini+tratiei &u'lice locale +a fie luate in evidenta ace+tora0 in
functie de domeniul in care activeaza.
,2- 1utoritatile &u'lice &revazute la alin. ,1- +unt o'li"ate +a tina evidenta
a+ociatiilor +i fundatiilor care li +-au adre+at in ace+t +co&.
,3- .onflictele de com&etenta a&arute intre autoritatile &u'lice &revazute la
alin. ,1- &rivind luarea in evidenta +e +olutioneaza0 la cererea oricareia dintre
&arti0 de catre /ecretariatul General al Guvernului in termen de % zile de la data
+e+izarii. 4i+&ozitiile art. 39 alin. ,3- +e a&lica in mod core+&unzator.
,#- *n toate cazurile0 (ini+terul 9u+titiei va comunica0 +&re informare0
autoritatilor &u'lice com&etente &revazute la alin. ,1- co&ii de &e 7otararile
5udecatore+ti rama+e irevoca'ile0 &recum +i de &e in+cri+urile doveditoare0 in
termen de % zile de la &rimirea documentelor &revazute la art. 7#.
1rt. %3. - !iti"iile na+cute in le"atura cu a&licarea di+&ozitiilor &rezentului
ca&itol +e +olutioneaza in conformitate cu !e"ea nr. %%#200#.

.12*TO!3! *>
4izolvarea +i lic7idarea

/ec8iunea 1
4izolvarea

1rt. %#. - ,1- 1+ociatiile +i federatiile +e dizolva:
a- de dre&t6
'- &rin 7otararea 5udecatoriei +au a tri'unalului0 du&a caz6
c- &rin 7otararea adunarii "enerale.
,2- )undatiile +e dizolva:
a- de dre&t6
'- &rin 7otararea 5udecatoriei.
1rt. %%. - ,1- 1+ociatia +e dizolva de dre&t &rin:
a- im&linirea duratei &entru care a fo+t con+tituita6
'- realizarea +au0 du&a caz0 im&o+i'ilitatea realizarii +co&ului &entru care a
fo+t con+tituita0 daca in termen de 3 luni de la con+tatarea unui a+tfel de fa&t nu
+e &roduce +c7im'area ace+tui +co&6
c- im&o+i'ilitatea con+tituirii adunarii "enerale +au a con+iliului director in
conformitate cu +tatutul a+ociatiei0 daca acea+ta +ituatie dureaza mai mult de un
an de la data la care0 &otrivit +tatutului0 adunarea "enerala +au0 du&a caz0
con+iliul director tre'uia +a +e con+tituie6
d- reducerea numarului de a+ociati +u' limita fixata de le"e0 daca ace+ta nu a
fo+t com&linit tim& de 3 luni.
,2- .on+tatarea dizolvarii +e realizeaza &rin 7otararea 5udecatoriei in a carei
circum+cri&tie +e afla +ediul a+ociatiei0 la cererea oricarei &er+oane intere+ate.
1rt. %$. - ,1- 1+ociatia +e dizolva0 &rin 7otarare 5udecatorea+ca0 la cererea
oricarei &er+oane intere+ate:
a- cand +co&ul +au activitatea a+ociatiei a devenit ilicita +au contrara ordinii
&u'lice6
'- cand realizarea +co&ului e+te urmarita &rin mi5loace ilicite +au contrare
ordinii &u'lice6
c- cand a+ociatia urmare+te un alt +co& decat cel &entru care +-a con+tituit6
d- cand a+ociatia a devenit in+olva'ila6
e- in cazul &revazut la art. 1#.
,2- *n+tanta com&etenta +a 7otara+ca dizolvarea e+te 5udecatoria in
circum+cri&tia careia a+ociatia i+i are +ediul.
1rt. %7. - 1+ociatia +e &oate dizolva +i &rin 7otararea adunarii "enerale. *n
termen de 1% zile de la data +edintei de dizolvare0 7otararea adunarii "enerale +e
de&une la 5udecatoria in a carei circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul0 &entru a
fi in+cri+a in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
1rt. %8. - )undatia +e dizolva de dre&t in cazurile &revazute la art. %% alin. ,1-
lit. a- +i '-0 &recum +i in +ituatia im&o+i'ilitatii con+tituirii con+iliului director in
conformitate cu +tatutul fundatiei0 daca acea+ta +ituatie dureaza mai mult de un
an de la data la care0 &otrivit +tatutului0 con+iliul director tre'uia con+tituit.
4i+&ozitiile art. %% alin. ,2- +e a&lica in mod core+&unzator.
1rt. %9. - 4izolvarea fundatiei &rin 7otarare 5udecatorea+ca +e face in
conditiile art. %$0 care +e a&lica in mod core+&unzator0 &recum +i in cazul
nere+&ectarii di+&ozitiilor art. 1% alin. ,3-.
1rt. $0. - ,1- *n cazul dizolvarii a+ociatiei +au fundatiei0 'unurile rama+e in
urma lic7idarii nu +e &ot tran+mite catre &er+oane fizice.
,2- 1ce+te 'unuri &ot fi tran+mi+e catre &er+oane 5uridice de dre&t &rivat +au
de dre&t &u'lic cu +co& identic +au a+emanator0 &rintr-o &rocedura +ta'ilita in
+tatutul a+ociatiei +au al fundatiei.
,3- 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic7idarii lic7idatorii nu au
reu+it +a tran+mita 'unurile in conditiile alin. ,2-0 &recum +i in cazul in care
+tatutul a+ociatiei +au al fundatiei nu &revede o &rocedura de tran+mitere a
'unurilor ori daca &revederea e+te contrara le"ii +au ordinii &u'lice0 'unurile
rama+e du&a lic7idare vor fi atri'uite de in+tanta com&etenta unei &er+oane
5uridice cu +co& identic +au a+emanator.
,#- *n cazul in care a+ociatia +au fundatia a fo+t dizolvata &entru motivele
&revazute la art. %$ alin. ,1- lit. a- - c-0 'unurile rama+e du&a lic7idare vor fi
&reluate de catre +tat0 &rin (ini+terul )inantelor0 +au0 du&a caz0 de comuna +au
ora+ul in a carui raza teritoriala a+ociatia +au fundatia i+i avea +ediul0 daca
acea+ta din urma era de intere+ local.
,%- 4ata tran+miterii 'unurilor e+te cea a intocmirii &roce+ului-ver'al de
&redare-&reluare0 daca &rin ace+ta nu +-a +ta'ilit o data ulterioara.

/ec8iunea a 2-a
!ic7idarea

1rt. $1. - ,1- *n cazurile de dizolvare &revazute de art. %%0 %$0 %8 +i %90
lic7idatorii vor fi numiti &rin in+a+i 7otararea 5udecatorea+ca.
,2- *n cazul dizolvarii &revazute de art. %70 lic7idatorii vor fi numiti de catre
adunarea "enerala0 +u' +anctiunea li&+irii de efecte 5uridice a 7otararii de
dizolvare.
,3- *n toate cazurile0 mandatul con+iliului director inceteaza o data cu
numirea lic7idatorilor.
,#- !ic7idatorii vor &utea fi &er+oane fizice +au &er+oane 5uridice0 autorizate
in conditiile le"ii.
1lineatul ,#- a fo+t modificat &rin art. * &ct. #% din !e"ea nr. 2#$200%.
1rt. $2. - ,1- *mediat du&a intrarea lor in functie0 lic7idatorii vor face
inventarul +i vor inc7eia un 'ilant care +a con+tate +ituatia exacta a activului +i
&a+ivului a+ociatiei +au ale fundatiei.
,2- !ic7idatorii +unt o'li"ati +a &rimea+ca +i +a &a+treze re"i+trele +i orice alte
acte ale a+ociatiei +au fundatiei. 4e a+emenea0 ei vor tine un re"i+tru cu toate
o&eratiunile lic7idarii in ordinea datei ace+tora.
,3- !ic7idatorii i+i inde&line+c mandatul +u' controlul cenzorilor.
1rt. $3. - ,1- !ic7idatorii +unt o'li"ati +a continue o&eratiunile 5uridice in
cur+0 +a inca+eze creantele0 +a &latea+ca creditorii +i0 daca numerarul e+te
in+uficient0 +a tran+forme +i re+tul activului in 'ani0 &rocedand la vanzarea &rin
licitatie &u'lica a 'unurilor mo'ile +i imo'ile.
,2- !ic7idatorii &ot realiza numai acele o&eratiuni noi care +unt nece+are
finalizarii celor aflate in cur+.
1rt. $#. - ,1- /uma cuvenita creditorului cuno+cut care refuza +a &rimea+ca
&lata creantei +ale +e va con+emna in contul +au.
,2- 4aca &lata creantei nu +e &oate face imediat +au atunci cand creanta e+te
conte+tata0 lic7idarea nu +e va declara terminata inainte de a +e "aranta
creditorii.
1rt. $%. - *n orice caz0 lic7idatorii nu &ot inc7eia o&eratiunile +i nu &ot remite
celor in dre&t contul "e+tiunii decat du&a ex&irarea unui termen de $ luni de la
&u'licarea dizolvarii a+ociatiei +au fundatiei.
1rt. $$. - !ic7idatorii ra+&und +olidar &entru daunele cauzate creditorilor din
cul&a lor.
1rt. $7. - 1tat fata de a+ociatie +au fundatie0 cat +i fata de a+ociati +au0 du&a
caz0 fondatori0 lic7idatorii +unt +u&u+i re"ulilor mandatului.
1rt. $8. - ,1- 4u&a terminarea lic7idarii0 lic7idatorii +unt o'li"ati ca in termen
de doua luni +a de&una 'ilantul0 re"i+trul 5urnal +i un memorandum0 declarand
o&eratiunile de lic7idare la Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor al 5udecatoriei in
a carei circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul a+ociatia +au fundatia.
,2- !ic7idatorii +unt o'li"ati +a inde&linea+ca toate &rocedurile &entru
&u'licarea lic7idarii +i radierea a+ociatiei +au fundatiei din Re"i+trul a+ociatiilor
+i fundatiilor.
,3- 2u'licarea lic7idarii +e face &rin afi+area la u+a in+tantei in a carei
circum+cri&tie teritoriala i+i are +ediul &er+oana 5uridica0 in termen de doua luni
de la terminarea lic7idarii.
1rt. $9. - 4aca in termen de 30 de zile li'ere de la de&unerea 'ilantului nu +e
inre"i+treaza nici o conte+tatie0 'ilantul +e con+idera definitiv a&ro'at +i
lic7idatorii0 cu autorizarea 5udecatoriei0 vor remite celor in dre&t 'unurile +i
+umele rama+e de la lic7idare0 im&reuna cu toate re"i+trele +i actele a+ociatiei
+au fundatiei +i ale lic7idarii. <umai du&a acea+ta lic7idatorii vor fi con+iderati
de+carcati +i li +e va eli'era0 in ace+t +co&0 un act con+tatator.
1rt. 70. - ,1- .onte+tatiile la 'ilantul lic7idatorilor +e &ot formula de orice
&er+oana intere+ata la 5udecatoria in a carei circum+cri&tie teritoriala +e afla
+ediul &er+oanei 5uridice lic7idate.
,2- Toate conte+tatiile +e +olutioneaza &rintr-o +in"ura 7otarare. /entinta
&ronuntata de 5udecatorie e+te executorie +i e+te +u&u+a numai recur+ului.
,3- 4u&a terminarea lic7idarii0 lic7idatorii tre'uie +a ceara radierea a+ociatiei
+au fundatiei din Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
1rt. 71. - ,1- 1+ociatia +au fundatia inceteaza a fiinta la data radierii din
Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor.
,2- Radierea +e face in 'aza actului con+tatator eli'erat lic7idatorilor0 in
conditiile &revazute la art. $90 &rin care +e ate+ta de+carcarea ace+tora de
o'li"atiile a+umate.
1rt. 72. - 4i+&ozitiile &rezentului ca&itol referitoare la dizolvarea +i lic7idarea
a+ociatiilor +i fundatiilor +e a&lica0 in mod core+&unzator0 +i in &rivinta
dizolvarii +i lic7idarii federatiilor. *n+tanta com&etenta e+te tri'unalul in a carui
circum+cri&tie teritoriala +e afla +ediul federatiei +u&u+e dizolvarii +i lic7idarii.

.12*TO!3! >
Re"i+trul national al &er+oanelor 5uridice fara +co& &atrimonial

1rt. 73. - ,1- /e con+tituie Re"i+trul national al &er+oanelor 5uridice fara +co&
&atrimonial - a+ociatii0 fundatii +i federatii -0 denumit in continuare Re"i+trul
national0 in +co&ul evidentei centralizate a ace+tora.
,2- Re"i+trul national +e tine de (ini+terul 9u+titiei &rin directia de
+&ecialitate.
1rt. 7#. - ,1- *n +co&ul con+tituirii +i functionarii Re"i+trului national0
in+tantele 5udecatore+ti +unt o'li"ate ca0 din oficiu0 +a comunice (ini+terului
9u+titiei co&ii de &e 7otararile 5udecatore+ti rama+e irevoca'ile &rivind
con+tituirea0 modificarea +i incetarea oricarei a+ociatii0 fundatii +au federatii0
&recum +i de &e in+cri+urile doveditoare0 in termen de 3 zile de la data
ramanerii irevoca'ile a fiecarei 7otarari 5udecatore+ti.
,2- 1+ociatiile +i fundatiile recuno+cute ca fiind de utilitate &u'lica +unt
o'li"ate +a comunice (ini+terului 9u+titiei0 in extra+0 co&ii de &e ra&oartele de
activitate +i +ituatiile financiare anuale0 in+otite de dovada eli'erata de Re"ia
1utonoma ?(onitorul Oficial? ca +-a +olicitat &u'licarea ace+tora +i in
(onitorul Oficial al Romaniei0 2artea a *=-a.
1rt. 7%. - ,1- Re"i+trul national al &er+oanelor 5uridice fara +co& &atrimonial
e+te &u'lic.
,2- (ini+terul 9u+titiei e+te o'li"at +a eli'ereze0 &e c7eltuiala &er+oanei
+olicitante0 co&ii certificate de &e inre"i+trarile efectuate in Re"i+trul national +i
de &e in+cri+urile doveditoare.
,3- *n+cri+urile &revazute la alin. ,2- &ot fi cerute +i eli'erate +i &rin
core+&ondenta.
,#- 4atele din Re"i+trul national &ot fi redate +i ar7ivate +i +u' forma de
inre"i+trari &e microfilme +i &e +u&orturi acce+i'ile ec7i&amentelor de
&relucrare automata a datelor.

.12*TO!3! >*
4i+&ozitii &rivind &er+oanele 5uridice +traine fara +co& &atrimonial

1rt. 7$. - ,1- 2er+oanele 5uridice +traine fara +co& &atrimonial &ot fi
recuno+cute in Romania0 +u' conditia reci&rocitatii0 &e 'aza a&ro'arii &reala'ile
a Guvernului0 &rin in+crierea in Re"i+trul a+ociatiilor +i fundatiilor de la "refa
Tri'unalului @ucure+ti0 daca +unt vala'il con+tituite in +tatul a carui
nationalitate o au0 iar +co&urile lor +tatutare nu contravin ordinii &u'lice din
Romania.
,2- *n ace+t +co&0 re&rezentantii &er+oanelor 5uridice +traine tre'uie +a ata+eze
la cererea de in+criere urmatoarele documente0 in co&ii autentificate +i traduceri
le"alizate:
a- actul de con+tituire in +tatul a carui nationalitate o au &er+oanele 5uridice
+traine6
'- +tatutul ,in ma+ura in care exi+ta ca act de +ine +tatator-6
c- 7otararea or"anului de conducere a acelei &er+oane 5uridice0 &rin care +e
+olicita recunoa+terea in Romania6
d- +tatutul viitoarei re&rezentante in Romania a acelei &er+oane 5uridice0
cu&rinzand &revederi referitoare la +ediu0 la ca&acitatea 5uridica +i la &er+oanele
care re&rezinta &er+oana 5uridica +traina6
e- 7otararea Guvernului Romaniei de a&ro'are a cererii de recunoa+tere in
Romania a &er+oanei 5uridice +olicitante.
,3- 4i+&ozitiile art. 8-12 +i ale art. 81 +e a&lica in mod core+&unzator.
1rt. 77. - ,1- 1+ociatiile +i fundatiile con+tituite ca &er+oane 5uridice romane
de catre &er+oane fizice +au 5uridice +traine &ot do'andi &e intrea"a durata de
functionare dre&tul de &ro&rietate +i orice alte dre&turi reale a+u&ra terenurilor
nece+are &entru realizarea +co&ului &entru care au fo+t con+tituite.
,2- *n cazul dizolvarii +i lic7idarii a+ociatiilor +i fundatiilor &revazute la alin.
,1-0 lic7idatorii au o'li"atia in+trainarii terenurilor in termen de cel mult un an0
numai catre &er+oane care au ca&acitatea 5uridica de a do'andi a+tfel de 'unuri.
Termenul de un an +e calculeaza de la data ramanerii irevoca'ile a 7otararii
5udecatore+ti &rin care +e con+tata ori +e di+&une dizolvarea +au0 du&a caz0 de la
data 7otararii de dizolvare voluntara.
,3- *n cazul nere+&ectarii termenului de un an &entru in+trainarea terenurilor
&revazute la alin. ,2-0 in+tanta com&etenta va di+&une vanzarea ace+tora &rin
licitatie &u'lica.
,#- *n toate cazurile0 'unurile rama+e du&a lic7idare0 inclu+iv terenurile
nein+trainate in conditiile alin. ,2- +i ,3- +e atri'uie cu re+&ectarea di+&ozitiilor
art. $0.

.12*TO!3! >**
4i+&ozitii tranzitorii +i finale

1rt. 78. - 2rezenta ordonanta intra in vi"oare in termen de 3 luni de la data
&u'licarii in (onitorul Oficial al Romaniei0 2artea *.
1rt. 79. - *n termenul &revazut la art. 78 (ini+terul 9u+titiei:
a- va ela'ora +i va ado&ta Re"ulamentul &rivind or"anizarea Re"i+trului
a+ociatiilor +i fundatiilor0 Re"i+trului federatiilor0 &recum +i a Re"i+trului
national al &er+oanelor 5uridice fara +co& &atrimonial0 care va cu&rinde +i
&revederi &rivind acce+ul la ace+t re"i+tru al &er+oanelor 5uridice de dre&t
&u'lic0 al &er+oanelor 5uridice de dre&t &rivat0 &recum +i al &er+oanelor fizice6
'- va +ta'ili forma +i continutul certificatelor de in+criere &revazute la art. 12
alin. ,1- +i la art. 17 alin. ,3-0 &recum +i conditiile de eli'erare a dovezii
mentionate la art. 7 alin. ,2- lit. d-.
1rt. 80. - 4i+&ozitiile 4ecretului nr. 3119%# &rivind &er+oanele fizice +i
&er+oanele 5uridice +e a&lica0 in mod core+&unzator0 +i a+ociatiilor +i fundatiilor0
cu exce&tia acelor di+&ozitii care +unt contrare re"lementarilor +ta'ilite &rin
&rezenta ordonanta.
1rt. 81. - *n &rivinta a+ociatiilor +i fundatiilor care au calitatea de &er+oane
5uridice +traine +unt +i raman a&lica'ile di+&ozitiile art. #3 +i urmatoarele din
!e"ea nr. 10%1992 cu &rivire la re"lementarea ra&orturilor de dre&t
international &rivat.
1rt. 82. - .ererile de autorizare a infiintarii a+ociatiilor0 fundatiilor0
federatiilor +au uniunilor de &er+oane0 aflate in cur+ de +olutionare &e rolul
in+tantelor de 5udecata le"al inve+tite la data intrarii in vi"oare a &rezentei
ordonante0 vor continua +a fie +olutionate de acele in+tante.
1rt. 83. - ,1- 1+ociatiile +i fundatiile con+tituite0 &ana la data intrarii in
vi"oare a &rezentei ordonante0 in conditiile !e"ii nr. 21192# &entru &er+oanele
5uridice ,1+ociatii +i )undatii- i+i &a+treaza &er+onalitatea 5uridica le"al
do'andita. 1ce+tor a+ociatii +i fundatii li +e a&lica0 de la data intrarii in vi"oare
a &rezentei ordonante0 re"imul 5uridic &revazut de acea+ta.
,2- 3niunile0 federatiile +au "ru&arile de &er+oane 5uridice0 a+tfel cum +unt
re"lementate de !e"ea nr. 21192#0 i+i &a+treaza &er+onalitatea 5uridica +i0 de la
data intrarii in vi"oare a &rezentei ordonante0 li +e va a&lica re"imul 5uridic al
federatiilor &revazut de acea+ta din urma.
1rt. 8#. - ,1- *n termen de 3 luni de la intrarea in vi"oare a &rezentei
ordonante re"i+trele &er+oanelor 5uridice0 aflate la "refa tri'unalelor in
circum+cri&tiile carora functioneaza &er+oanele 5uridice de dre&t &rivat
&revazute de !e"ea nr. 21192# vor fi tran+mi+e 5udecatoriilor in ale caror
circum+cri&tii teritoriale ace+tea i+i au +ediul.
,2- *n acela+i termen0 re"i+trele uniunilor +i federatiilor0 aflate la "refa curtilor
de a&el in circum+cri&tiile carora functioneaza uniunile +i federatiile &revazute
de !e"ea nr. 21192#0 vor fi tran+mi+e tri'unalelor in circum+cri&tiile carora
ace+tea i+i au +ediul.
,3- *n vederea con+tituirii Re"i+trului national &revazut la art. 730 in termenul
mentionat la alin. ,1-0 in+tantele 5udecatore+ti +unt o'li"ate +a tran+mita
(ini+terului 9u+titiei co&ii de &e re"i+trele a+ociatiilor +i fundatiilor0 &recum +i
de &e re"i+trele uniunilor +i federatiilor0 aflate la "refa ace+tora.
1rt. 8%. - 2er+oanele 5uridice de utilitate &u'lica - a+ociatii0 fundatii +au alte
or"anizatii de ace+t fel - infiintate &rin le"i0 ordonante0 decrete-le"e0 7otarari ale
Guvernului +au &rin orice alte acte de dre&t &u'lic nu intra +u' incidenta
&revederilor &rezentei ordonante0 ci raman +u&u+e re"lementarilor +&eciale care
+tau la 'aza infiintarii +i functionarii lor.
1rt. 8$. - 2e data intrarii in vi"oare a &rezentei ordonante +e a'ro"a !e"ea nr.
21192# &entru &er+oanele 5uridice ,1+ociatii +i )undatii-0 &u'licata in
(onitorul Oficial al Romaniei0 2artea *0 nr. 27 din $ fe'ruarie 192#0 cu
modificarile ulterioare0 &recum +i orice alte di+&ozitii contrare.

2R*(-(*<*/TR3
(3G3R .O</T1<T*< */1R:/.3

Contrasemneaza:
---------------
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes


@ucure+ti0 30 ianuarie 2000.
<r. 2$.