Sunteți pe pagina 1din 9

CELE 12 NOP I SFINTE

n continuarea S rb torii Adventului, care se termin n ziua de 24 Decembrie, i are ca menire


preg tirea noastr spiritual-sufleteasc , pentru a primi n noi taina mare a S rb torii Na terii lui
Iisus Nathanaelic, ntre 25 Decembrie i 6 Ianuarie are loc o rev rsare pe P mnt a luminii
spirituale din cele 13 zile, respectiv 12 Nop i Sfinte, a c ror semnifica ie i importan este destul
de pu in cunoscut .
Grandioase evenimente cosmice stau n spatele acestor date calendaristice, care marcheaz
perioada dintre cele dou evenimente: na terea omului primordial n copilul Iisus din Nazaret i
coborrea n acest nveli a naltei Fiin e Solare a Cosmosului nostru, Fiul Divin, Christos. " i
este sarcina tiin ei Spirituale orientat antroposofic, spune Rudolf Steiner, de a accentua din
nou importan a i n elegerea na terii lui Christos, Fiul lui Dumnezeu. C ci noi trebuie pe lng
venera ia pe care voim s-o p str m n sufletul nostru pentru s rb toarea anivers rii na terii lui
Iisus, s ne ndrept m toat aten ia i s dirij m tr irile noastre interioare, spre cealalt na tere,
care are loc ca na tere n afara P mntului, prin botezul Ioaneic n Iordan - EPIFANIA.
n aceast perioad de 13 zile, de o intens emana ie spiritual , se creeaz totodat i condi ii
suprasensibile cu totul aparte pentru trezirea facult ilor de amintire spiritual ale omului, legate
de marile taine ale devenirii fiin ei umane, ncepnd cu Omul primordial, omul Nathanaelic.
Ca o imagine ni se reveleaz dou polarit i ale acestor evenimente suprasensibile, la fel de
importante.
Prima are loc n sfera P mntului, cnd sufletul acestuia aduce cu sine ca o amintire, toate
vie uirile suprasensibile pe care le-a tr it n perioada lunilor de var , ca imagini din n l imile
stelare. P mntul i aminte te n modul cel mai viu cum n cursul verii, a tr it el nsu i n
dep rt rile cosmice, n lumea astrelor i a stelelor fixe. " i dac n cursul verii, Sufletul i Spiritul
P mntului au z bovit n dep rt rile lumilor, n snul Ierarhiilor Spirituale n timpul iernii, i n mod
special n timpul celor dou sprezece Nop i Sfinte, cu ajutorul gndurilor - amintiri trezite,
P mntul creeaz posibilitatea, chiar pentru for ele Ierarhiilor, s fie prezente n surpasensibil n
sfera P mntului".
A doua imagine polar , are loc la nceputul aprinderii Soarelui Spiritual n tenebrele nop ii
hibernale. Ea se desf oar de aceast dat n imensitatea spa iilor stelare, zodiacale. Admirnd
n nop ile senine de iarn cerul cu puzderia lui de stele str lucitoare, tim c acolo, n coloniile
stelare ale naltelor Ierarhii, se desf oar o activitate inimaginabil nc pentru con tiin a noastr
obi nuit .
n aceste zile, m re iei celor dou sprezece for e zodiacale, a celor dou sprezece for e sfinte
ale Universului, care creeaz i urzesc viitorul P mntului, li se asociaz o sublim eman ie
S rb toreasc .
Aceste dou sprezece Nop i Sfinte, ca cele dousprezece for e Universale ale Cosmosului, cum
le nume te Rudolf Steiner, se situeaz n ciclul anului una dup alta (de exemplu n ianuarie,
Capricorn - coordonat de ngeri; februarie, V rs tor - coordonat de Arhangheli, etc) i conduc
desf urarea marilor evenimente din cursul unui an, pe P mnt i totodat n sferele planetare.
O dat pe an ns , n cele treisprezece zile, respectiv dousprezece Nop i Sfinte, aceste for e
ncep s radieze, astfel nct fiecare din aceste zile i nop i devin prin con inutul lor adnc
spiritual, o reflectare a tuturor for elor din Macrocosmos, a acestor sublime entit i spirituale.
Ce nseamn aceasta? nseamn c n fiecare din aceste zile i nop i, impregna i fiind n
activitatea noastr meditativ de emana ia de for spiritual a fiec rei zile i nop i n parte,
f cnd din ele o s rb toare a sufletului nostru, ne putem apropia ntr-un mod cu totul deosebit de
sferele cosmice, n care activeaz aceste Ierarhii. Din Macrocosmos, ele parc se apropie de
n elegerea noastr imaginativ - intuitiv i n aceste 12 Nop i Sfinte are loc o deschidere a
ns i "P r ilor Cosmosului". Astfel n fa a omului, o dat n fiecare an, se preg te te posibilitatea
de a arunca o privire meditativ , unic n genul s u, n Cosmosul Ierarhiilor, n activitatea lor
conduc toare fa de P mnt. De aceea oamenilor care n epoca actual sunt impregna i de
cunoa terea spiritual- tiin ific i aspir la o adev rat tr ire interioar a Nop ilor Sfinte, le va fi
posibil s se simt gra ie emana iei for elor acestor Ierarhii i a for elor ce ac ioneaz n gndirea-
amintire a P mntului, o apropiere mult mai direct dect n orice epoc a anului, de sfera
activit ii lor suprasensibile.
n acest scop ns trebuie s folosim cel mai mult din facult ile noastre interioare, amintirea
spiritual . Ca urmare a acestei concentr ri i exers ri, amintirile noastre karmice se trezesc parc
la via . Ea ncepe cel mai intens tocmai n prima din Zilele Sfinte, n ziua de Cr ciun, ca o
s rb toare a misterului amintirilor.
Putem intui n noi atitudinea din trecut, cu urm ri actuale, str danii spirituale, cu mo tenirea
unor facult i, predispozi ii karmice, cu idealuri de viitor...
Amintirea este apanajul Eului. Eul imprim n Cosmos amintirea i se une te cu Eterul
Universal, putnd astfel deveni un "obiect de lucru" al Zeilor... Exercit amintire spiritual - sunt
cuvintele cu care ncepe Medita ia Pietrei Fundamentale.
De aceea depinde foarte mult ce fel de amintiri obi nuim s imprim m prin fiin a noastr n
eter. Sunt amintiri de natur Luciferic , de natur Ahrimanic , unele legate numai de activitatea
cotidian materialist i pe care adesea le relu m, le disec m cu mult pl cere? n aceste
amintiri predomin dorin a dup senza ional, din pres sau TV? Sau sunt amintiri creative,
mbibate de idealuri altruiste n fa a m re iei crea iei Divine?
Noi putem trimite n Eterul Cosmic reprezent ri-amintiri cu caracter distructiv sau creativ.
Aceste gnduri sau fapte create azi, ieri sau de mai mul i ani, sunt for ele amintirii care
ac ioneaz semnificativ n ambian a curat , imaculat a zeilor, care se str duiesc s construiasc
viitorul nealterat al fiin elor omene ti i al istoriei devenirii umane, n ansamblul ei.
De aici rezult importan a deosebit pe care o are reluarea retrospectiv , n fiecare sear , a
evenimentelor prin care am trecut, a gndurilor noastre, avnd astfel posibilitatea s corect m
imagini haotice i distructive, care activeaz ca fiin e vii n lumea zeilor, a arhetipurilor. Ele au o
mare importan nu numai n structura karmei personale, ci i a karmei de grup, a poporului n
care tr im, i a Karmei Universale.
Pentru a exersa aceast amintire Spiritual , n cursul celor 13 zile, respectiv a Nop ilor Sfinte,
Rudolf Steiner ne-a l sat o minunat medita ie intitulat "Medita ia Ioaneic ", din care red m mai
jos strofa a treia.
Pentru corelarea ei cu cele 12 Nop i Sfinte, se indic prelucrarea acestei strofe care con ine 12
versuri, cte un vers pentru fiecare din cele 12 Nop i Sfinte. n continuare, pentru fiecare strof
corespunz toare unei Nop i Sfinte, se vor prezenta unele considera iuni meditative. Ele nu sunt
ns limitative, c ci ns i complexitatea i m re ia acestor evenimente cosmice, pot crea noi i
noi imagini. Astfel fiecare fiin care aspir spre dezvoltare spiritual , poate lega i alte
reprezent ri i imagini retrospective noi de fiecare strof n parte.
MEDITATIA IOANEICA
de Rudolf Steiner
Strofa a III-a
1. n nceput tr ie te EA (amintirea),
2. i amintirea tr ie te n continuare,
3. i dumnezeiasc este amintirea
4. i amintirea este via ,
5. i aceast via este Eul omului,
6. care izvor te din om nsu i,
7. Nu el singur, Christos n el.
8. Cnd el i aminte te de via a dumnezeiasc ,
9. n amintirea lui este Christos,
10. i drept via iradiant de amintire
11. va lumina Christos,
12. n fiecare ntuneric direct din prezent.
Prima Noapte Sfnt
"n nceput tr ie te EA (amintirea)".
Apostolul Luca, n Evanghelia care i poart numele, cnd ncepe prezentarea genealogiei lui
Iisus, ajunge pn la origine, la Adam, tocmai pentru a ne trezi amintirea spiritual n timpurile
cnd nc n fiecare din noi tr ia acel suflet imaculat, pur, Nathanaelic.
Spre deosebire de Eul Superior din noi, care planeaz deasupra noastr i doar ncepe a ne
p trunde, fiind nc sub protec ia ngerului p zitor, amintirea ne duce spre na terea Eului inferior,
n noi. Acest Eu se eviden iaz prin ns i vie uirile noastre cotidiene, din ntruparea prezent sau
a celor din trecut, care ns trebuiesc transformate de fiecare din noi. i ct de mult avem de
transformat fiecare din noi!
Prin exersarea acestor amintiri retrospective, putem retr i via a noastr ntreag , dar insistnd
asupra anilor copil riei nevinovate, putem ajunge la vrsta de 3 ani. S dep n m tot ce ne putem
aminti pn atunci! Sub trei ani, nu ne mai putem aduce aminte de prea multe lucruri, deoarece
n jurul acestei vrste, coboar mai adnc Eul inferior, identificndu-se tot mai mult cu fizicul
nostru i deci, implicit, cu vie uirile noastre senzoriale.
Putem n continuare s c ut m Eul nostru superior exersnd amintirea imaginativ -intuitiv ,
ncercnd s str batem pn n timpurile ncarn rilor noastre precedente, ncercnd a vie ui
vremurile primordiale, nsu i sufletul imaculat al lui Adam, nainte de a fi p truns de tenta ia
luciferic , de p catul str mo esc.
Prin str duin a depus i exersarea acestor amintiri, folosind cuno tin ele noastre din domeniul
tiin ei Spirituale, se na te n noi Antropo-Sofia, fiin a n elepciunii lui Dumnezeu, pe care noi n
perioada a patra Postatlantean am vie uit-o ca pe o fiin real : Isis-Sofia cu pruncul n bra e.
C ci Rudolf Steiner spune: "Ceea ce noi asimil m prin Antropo-Sofie este de fapt entitatea Sofiei,
ca un Microcosmos al Macrocosmosului".
i aceast amintire ne readuce din timpuri ancestrale, pentru a vie ui n imaginea Cr ciunului,
pe sublima Marie cu pruncul Nathanaelic imaculat n bra e. Cum con tientiz m profunzimea
calit ilor spirituale care stau n spatele acestor S rb tori, depinde de fiecare din noi n parte.
A doua Noapte Sfnt
" i amintirea tr ie te n noi..."
Tr ie te, prin Eul superior din noi, vie uind meditativ semnifica ia amintirii cosmice. Vom
ndrepta privirea noastr imaginativ asupra for elor spirituale care au venit i vin n continuare
spre P mnt n zilele de Cr ciun. S ne amintim de Ierarhiile Spirituale care au fost prezente la
na terea pruncului Isus: ngerii, Arhanghelii, Arhaii, care coboar pe rnd for ele Zodiacale ale
V rs torului, Capricornului i S get torului pe P mnt. Ele sunt deschise ntr-un mod cu totul
aparte pentru gndurile noastre, pentru venera ia noastr , pentru ncercarea unui dialog cu Ele.
De aceea este bine s evoc m cu ocazia acestei s rb tori nu numai pe Mo Cr ciun ci i pe
ngeri i alte Ierarhii care sunt prezente la aceast sublim S rb toare, meditnd asupra
referirilor din Noul Testament la acest m re eveniment.
Cu mult recuno tin i plini de smerenie ne vom aminti de rolul pe care l are ngerul nostru
p zitor, cum ne conduce din ncarnare n ncarnare; la fel i de rolul Arhanghelilor i al Arhailor n
evolu ia omului pe P mnt.
Cu acest prilej ne vom putea aminti de cele spuse de Rudolf Steiner n lucr rile sale privind
evolu ia omului i a P mntului.
A treia Noapte Sfnt
" i Dumnezeu este amintirea..."
Vom medita ndelung la partea I din "Piatra Fundamental ", dat de Rudolf Steiner n ziua de
25 Decembrie 1923, la Congresul de Cr ciun:
"Exercit amintire spiritual n adncuri suflete ti...
...Unde Eul propriu n Eul lui Dumnezeu fiin eaz .
i tu vei tr i cu adev rat n a omului cosmic fiin ..."
Ne vom aminti totodat de principiul Tat , de Dumnezeu Tat l, creatorul Omului i de ntreita
Dumnezeire (Tat l, Fiul i Spiritul Sfnt)... "c ci din Dumnezeu fiin eaz omenirea".
n acest sens, este bine s ajungem cu amintirea pn la timpurile cnd s-a creat primul
germene al fiin ei omene ti, pe Saturn, prin sacrificiul celor mai nalte Ierarhii: Serafimii, Heruvimii
i Tronurile, ndeplinind planurile Divinit ii.
Rudolf Steiner arat c "aceste entit i (care au trecut deja printr-o evolu ie solar i s-au
n l at pn la m re ul sacrificiu cosmic) au ajuns astfel pn n imediata apropiere a Divinit ii
celei mai nalte de care se poate vorbi, Sfnta Treime. Deasupra Serafimilor se afl deci aceast
Divinitate sublim , aceast ntreit Dumnezeire..." Mai departe spune: "... Primele entit i care
nconjoar , ca s zicem a a, ns i Divinitatea, cele care, dup frumoasa expresie folosit n
cre tinismul esoteric se bucur nemijlocit de vederea lui Dumnezeu, sunt Serafimii, Heruvimii i
Tronurile..."
Ceea ce caut s mai scoat n eviden Rudolf Steiner este faptul c aceast amintire, la
nceput reprezenta doar o for , o for din domeniul suprasensibilului. Pe m sura dezvolt rii
fiin ei umane, prin asimilarea tiin ei Spirituale, el va fi nzestrat treptat i cu for ele imaginativ-
intuitive i inspirative din domeniul suprasensibilului. Este normal ca s se dezvolte primind noi
nsu iri spirituale: devine Dumnezeiasc !
"n nceput era for a amintirii
For a amintirii (trebuie) s devin dumnezeiasc
i dumnezeiasc s devin
For a amintirii"
(din strofa a IV-a a Medita iei Ioaneice)
Aceast for a amintirii devenind dumnezeiasc , va fi nzestrat cu puteri deosebite,
nentlnite n con tiin a omului obi nuit, n actuala facultate a amintirii.
Printre aceste facult i va fi i clarvederea n domeniul suprasensibilului n sfera naltelor
Ierarhii, for e care p reau de necrezut nc pn nu demult gndirii materialiste. Materiali tii l-au
pus ns n eviden prin cercet rile parapsihologice.
A patra Noapte Sfnt
" i amintirea este via a..."
Amintirea sufletului Nathanaelic impregnat n corpul eteric al cosmosului este ceva Viu, este
ns i VIATA. Noi eram VIATA pur atunci cnd nc nu eram "modela i" dup faptele noastre
karmice. Activitatea gnditoare ntre esut cu necesit ile fizicului nostru, caut din ntrupare n
ntrupare, s dezvolte Eul liber i totodat s purifice fiin a noastr de urm rile activit ii luciferice
i ahrimanice prin tr irile karmice. Atunci noi f ceam parte nc din for a original (VIATA), care
ne-a introdus apoi n circuitul evolu iei i ne-a dat treptat puterea de a deveni un Eu liber, Eul
capabil s - i aminteasc din liber voin ...
Pomul Vie ii din Gr dina Raiului este de fapt Corpul Eteric nep tat al lui Adam. A trebuit ca
omul s se despart de Pomul Vie ii, la C derea n p cat, ca urmare a faptului c acest corp
Eteric a fost p truns de senzualitate, dorin e, pofte, odat cu apari ia vie ii bisexuate. Omul,
desp r indu-se de Pomul Vie ii, de permanen a sa n Snul Spiritualit ii, a purces pe drumul
mor ii fizice.
A primit n schimb posibilitatea de a dobndi Libertatea. Dar VIATA p trunde din nou n om, o
dat cu deschiderea sa spre spiritualitate i acum se pot dezvolta for ele amintirii.
"Exercit amintire spiritual ...
... C ci st pne te Spiritul Tat al n l imilor
n adncurile lumilor existente z mislind".
Este amintirea ce se na te n noi n leg tur cu for ele creatoare de via , for ele Tat lui.
A cincea Noapte Sfnt
" i aceast via este Eul omului..."
Ne amintim c adev rata via a fiin ei umane, spre care ndreapt toate ncerc rile Karmice,
este via a n Eul Superior. Prin suprema ia sa n fiin a noastr , putem dobndi sinea spiritual .
Este VIATA care intr din nou n Eul omului, n spiritualitate, c ci treapta de OM o vom cuceri
din nou, cnd vom putea primi de la ngerul P zitor, Eul nostru Superior, spre care tindem
nencetat prin con tientizarea spiritualit ii din noi i din ntregul Univers. El nc trebuie ns ferit
de Eul obi nuit.
n noi exist Eul obi nuit (inferior), Eul luciferic i Eul ahrimanic, ac ionnd n sfera
subcon tientului. Prin str dania noastr de zi cu zi, de a surprinde tendin ele de manifestare ale
Eului inferior, ca urmare a presiunilor exercitate de for ele luciferice i ahrimanice, prin
obstacolele i tenta iile la care suntem supu i, facem loc "vie ii" n noi, a p trunderii Eului superior
n fiin a noastr .
Nu ntmpl tor Rudolf Steiner n rug ciunea pentru cei mor i, n partea a III-a spune prin
vorbele r posa ilor:
Tot ce se na te n Eu
Trebuie s devin astfel nct,
S se z misleasc din
Amintirea transformat de Christos
Transformat de Dumnezeu
n ea trebuie s fie via .
Deci "VIATA" Eului este amintirea, care va fi desf urat n fa a sa, ca o panoram vie i din
care, prin inteligen a sa proprie, va putea liber s preia impulsurile necesare s purcead mai
departe pe calea des vr irii sale spirituale, prin dezvoltarea Eului superior.
S c ut m a ne aminti n aceast Noapte Sfnt de esen a Eului superior, l sndu-l s
ac ioneze pn n adncurile subcon tientului nostru.
A asea Noapte Sfnt
"(VIATA) care izvor te din om nsu i..."
Eul superior este izvorul VIETII spirituale din om. n Eul nostru inferior p trunde ns tot mai
mult Eul superior, transformndu-l. Cum? Prin voin a liber a Eului devenit liber i st pn pe
gndurile i faptele sale. Izvorul este n mna omului i VIATA izvor te din nsu i omul spiritual
n devenire, fiin a celei de-a zecea Ierarhii! S ne aducem aminte mereu de aceast mare tain !
Un bun exerci iu meditativ poate fi identificarea n noi, prin amintirea retrospectiv a ac iunii
Eului inferior. S arunc m o lumin izvort din tainicele Nop i Sfinte asupra faptelor noastre. De
exemplu:
- Ce rost a avut fr mntarea noastr , frica sau mnia nest pnite?
- De ce vreau s fiu numai eu n fa , numai pentru mine i ai mei?
Egoismul i orgoliul iluminate i celelalte amprente ale Eului inferior, p lesc sub privirea
blnd , dar mustr toare a ngerului p zitor, atunci cnd le con tientiz m.
S ne aducem aminte de clipele noastre de remu c ri, de mil sau compasiune, de faptele
noastre altruiste i momentele de d ruire sufleteasc . Atunci am ac ionat n consens cu Eul
nostru superior, am fost n EL. i VIATA va izvor mai u or n fiecare din noi. S ne aducem
mereu aminte c noi suntem st pnii "izvorului".
A aptea Noapte Sfnt
"Nu el singur, Christos n el..."
Christos este c l uzitorul care p trunde n fiecare dintre noi, cu fiin a Sa plin de lumin , iubire
ocrotitoare f cndu-ne s nu ne sim im singuri.
Meditnd la prezen a lui Christos n noi, la prezen a Sa real , n toat ambian a noastr , ni se
dezvolt acea stare sufleteasc de fericire, mp care i siguran prin care, n a aptea Noapte
Sfnt , ajungem s vie uim prin amintire via a desf urat pe P mnt, de Iisus, fiin a
p mnteasc i de Christos, Fiul lui Dumnezeu, cu marea tain a sacrificiului de pe Golgota. "Nu
Eu, ci Christos n mine..." Nu Eu singur, ci Christos mereu cu mine. ncepnd de la sacrificiul
de pe Golgota i pn n vremurile actuale, Christos a fost mereu al turi de noi. Acum ns , cnd
Christos i face apari ia din nou n Eteric, putem tr i prezen a sa i mai vie n noi, pn la a sim i
aievea fiin a Sa plin de iubire ocrotitoare mereu al turi de noi; putem sim i c avem lng noi o
mare for Dumnezeiasc c l uzitoare, care ne ajut n str daniile noastre de n l are. El nu ne
p r se te nici ziua, nici noaptea. C ci El ne conduce n fiecare noapte i cu att mai mult n
aceast noapte, a a cum arat Rudolf Steiner:
"ntr-adev r, dup ce am trecut n timpul somnului prin experien a resorb iei noastre n
nebuloasa universal i ajungem n sfera a doua (omul se vie uie te pe sine n untrul tuturor
celor dou sprezece semne zodiacale), ne afl m subit n fa a unei lumi extraordinar de complexe,
cople itoare, n care nsu i Christos ne ntmpin ca Soare Spiritual i devine conduc torul
nostru, a a nct urzeala ncurcat a sferelor divine a stelelor fixe, se preschimb pentru noi ntr-
o emana ie (n elegere) armonioas , cu condi ia ca n timpul veghei, omul s -L primeasc n
sufletul s u pe Christos, s - i formeze gnduri despre via a i fiin a lui Christos..." Mai departe
Rudolf Steiner spune: "Christos apare drept p stor care ne conduce de la Berbec prin Taur la
Gemeni, i explic omului n decursul somnului structura i misterele Cosmosului, a a nct omul
prime te iar i putere pentru via a lui din ziua urm toare!"
Emana ia sa este cu att mai puternic cu ct noi l chem m, i solicit m ajutorul spunnd: "O,
vino Doamne Christoase, vino, vino n fiin a mea care te cheam , c ci eu doresc att de mult ca
Tu s s l luie ti n mine, s cobori n Eul meu superior, s simt iubirea Ta i s nu mai r mn
singur cu Eul meu inferior".
Se poate trezi atunci n noi o amintire puternic spiritual despre multe aspecte uitate ale
vie ilor trecute, ale unor mari mistere pe care le-am vie uit odat i odat , sau chiar prin care
trecem acum, dar nu avem nc preg tirea necesar pentru a le n elege. i cnd este chemat,
Christos se apropie i mai mult de n elegerea noastr , de sufletul nostru. Putem apela i la
medita ia "n fiecare zi dup cea care precede", din Aforismele zilelor.
A opta Noapte Sfnt
"Cnd El i aminte te de via a dumnezeiasc ..."
Ne ntoarcem cu gndul la vremuri str vechi, nainte de na terea Eului nostru superior, la
amintirea Tat lui Dumnezeiesc, cnd f ceam parte ca un ntreg din creaturile sale, cnd
Dumnezeirea lucra la alc tuirea corporalit ii noastre nc neterminate. "Cnd Eul propriu n Eul
lui Dumnezeu fiin eaz ".
n tot acest timp naltele Ierarhii lucrau i la f urirea viitoarelor noastre m dulare spirituale, la
transformarea fiin ei noastre, capabil s primeasc n ea n viitor Sinea Spiritual , apoi Spiritul
Vie ii i n fine pe Omul Spirit. Medita iile referitoare la esen a temporal a Ierarhiilor, ne
lumineaz drumul spre ele.
Tu, care umpleai spa iul f r sfr it, cnd din m dularele trupului meu, nici unul nc nu era
prezent. Tu erai.
Se poate trece apoi, meditnd la celelalte Ierarhii i putem p trunde mai bine n tainele
Misterului Septimadei, n cele apte aforisme din zilele s pt mnii.
A noua Noapte Sfnt
"n amintirea lui este Christos..."
Dac ne ntoarcem la anii copil riei, pn la vrsta de trei ani, copilul este nc impregnat de
aura lui Christos, are nc vie uirea for elor Christice n el. Este important s ne concentr m
asupra vie uirii n noi, a acestei naturi curate a copilului, purtnd nc puternic impregnate n el
for ele Christice, for ele imaculate ale copilului Nathanaelic.
Christos a fost prezent n noi, n vie ile noastre trecute. El ne-a dat impulsuri, ne-a c l uzit.
Amintindu-ne de toate acestea, putem n elege de ce acum, n aceast ncarnare, avem s dit n
noi aceast predispozi ie de deschidere fa de marile taine ale Cosmosului, de ce aspir m att
de mult spre cunoa terea spiritual , de ce ne putem apropia mai u or cu n elegere, de multiplele
aspecte i urm ri ale Misterului de pe Golgota, asupra fiin elor umane.
S ncerc m s ne amintim de El, cum L-am primit n sufletele noastre, n vie uirile noastre din
secolele trecute, i atunci von n elege de ce unii dintre noi doresc s dezvolte cunoa terea
Christic n cadrul tiin ei Spirituale.
C ci toate faptele se leag ntre ele...
"n Christos moartea a devenit VIATA..."
A muri cu credin a n Christos, nseamn a duce lumin n lumea Spiritual ! Acolo rentlne ti
pe Christos i tot El i lumineaz drumul, te nso e te, te ajut s mergi nainte. Iar ntr-o noua
rencarnare, po i s - i aminte ti mai u or de fiin a Sa, s po i primi apoi via a Spiritual n noua
existen , i s -L prime ti n tine, de acum ns pe deplin con tient...
A zecea i a unsprezecea Noapte Sfnt
" i drept via iradiant de amintire va lumina Christos..."
n tinpurile precre tine, oamenii contau pe ajutorul puterilor spirituale, privind mereu n sus
c tre for ele divine. n Mysterii, Christos era c utat n Soarele Spiritual. Apoi, dup Misterul de pe
Golgota, prin for a Eului superior, se caut tot mai mult acest sprijin pe P mnt. El este o nou
for str lucitoare care lumineaz viitorul omenirii. S ne amintim unde tr ia aceast for :
n primele timpuri, ea tr ia n sentiment i doar o mic parte a oamenilor putea s o p trund
cu gndirea. Acest sentiment avea puterea Christic de a transforma ntreaga via a omului i a
fost suficient pentru omenire aproape dou mii de ani, ca o nou surs de impuls pentru
transformarea vie ii.
Ast zi, aceast for a sentimentului nu mai este suficient datorit atacului ahrimanic care s-a
produs. For ele luciferice i ahrimanice au introdus n gndirea omului materialismul i au ridicat
un fel de zid n fa a sentimentului.
Ea poate fi ns dep it ca urmare a noii etape de evolu ie n care am intrat, avnd
posibilitatea de a con tientiza via a interioar , unind-o i iluminnd-o cu for ele eterice Christice,
care radiaz n fiecare fiin uman . Dar omul este liber i s nu o accepte, iar for ele negative
caut prin toate mijloacele exterioare i interioare, s -l am geasc pe om, s -l ndep rteze de la
aceast cale de cunoa tere suprasensibil , de aceast iluminare.
Christos este ns prezent deja n eter i, ca urmare, n fiecare om, n fiecare respira ie, n
fiecare mi care.
Omul poate ns s nu-L accepte nici de ast dat . "n Christos moartea devine Via ..."
Aceasta exprim marele mister al rena terii spirituale actuale. Cunoa terea spiritual este ns
tripartit : ea poate fi luminat de gndurile cosmice, prin transformarea vie ii interioare i prin
c utarea Sinei proprii. Asupra acestora merit s medit m!
A dou sprezecea Noapte Sfnt
"(Va lumina Christos), n fiecare ntuneric direct din prezent..."
Dup cea de-a dou sprezecea Noapte Sfnt , Christos poate s se nasc n toate sufletele
care l cheam . El ac ioneaz aidoma imaginilor din Sfnta Scriptur , unde gone te din templu
animalele, ceea ce simbolizeaz ac iunea Sa de a scoate astralitatea animalic luciferic din
oameni: El gone te pe Lucifer din templul nostru spiritual. De asemenea, Christos r stoarn
tejghelele cu bani ale zarafilor i i gone te i pe ace tia din Templu. Aceasta simbolizeaz
gonirea lui Ahriman din con tiin a i gndirea noastr materialist . Totodat Christos este acela
care mai ales azi poate pune sfr it ntunericului nop ii din sufletele noastre, a a cum rezult i
din ultima strof a Medita iei Pietrei Fundamentale:
"La r spntia de vremi,
Lumina Spiritului Lumilor a intrat
n curentul existen ei p mnte ti
ntunericul nop ii
A luat sfr it
Lumin clar de zi
Radie n sufletele omene ti..."
La cei n care a p truns aceast lumin , care aspir n continuare la iluminarea ntregii lor
fiin e, se na te totodat dorin a de transformare i de d ruire pentru al ii i prin ntemeierea unei
noi comunit i, bazate pe cuno tin ele date de tiin a Spiritual , exprimate i prin ultimele versuri
ale Medita iei Pietrei Fundamentale:
"Dumnezeiasc Lumin
Christos - Soare
nc lze te inimile noastre;
Ilumineaz capetele noastre;
Ca s se fac bine
Ceea ce noi
Din inimi ntemeiem
Ceea ce noi
Din frun ile noastre
Cu scop deplin vrem s nf ptuim..."
Dar Christos este al turi i de micile noastre necazuri, pe care noi oamenii le vedem mari.
Unele din ele le provoc m noi n ine, ajungnd uneori chiar la ntunecarea total a sufletului
nostru. Nu rare sunt cazurile n care, f r s mai sper m la nici o ie ire din ntunericul sau
necazul n care ne afl m, ncrederea noastr puternic i ruga fierbinte pe care o ndrept m spre
Christos, ne scoate din impasul f r speran . nsu i Christos dore te s apel m la ajutorul S u.

S-ar putea să vă placă și