Sunteți pe pagina 1din 6

5

CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................................................3
Tinereea i nceputurile n armat..............................................................................................3
Participarea la Primul Rzboi Mondial.......................................................................................4
Cariera sa n timpul nazismului...................................................................................................4
Al Doilea Rzoi !on"ial.............................................................................................................5
nfrnge
Frana.....................................................................................................................5
Succesele campaniei din Africa i revenirea n
Europa.......................................................5
Operaiunea Valikiria.......................................................................................................6
#I#$IO%RA&IE............................................................................................................................'
5
INTRODUCERE
Transpiraia salveaz snge, sngele vrsat salvez viei
dar creierul le poate salva pe amndou
- Er!in "ommel
Er(in )o*annes Eu+en Rommel a fos# unul din#re cei mai dis#in i i remarca$ili
feldmare ali ai %ermaniei& ai 'e(rmac(#)ului i al celui de)al doilea r*+$oi mondial& fiind
#o#oda#* unul din#re cei mai mari comandan i mili#ari germani. "ommel a fos# comandan#ul
general al #rupelor germane din Africa& #rupele 'e(rmac(#)ului cunoscu#e su$ numele de
,eu#sc(es Afrikakorps& ceea ce i)a a#ras porecla vulpea de ertului da#ori#* campaniilor mili#are
reu i#e pe care le)a repur#a# pen#ru arma#a german* n -ampania din Africa de nord. .ai #r+iu&
a fos# numi# comandan#ul for elor germane meni#e s* se opun* inva+iei alia ilor din /ormandia.
Feldmare alul "ommel es#e adesea amin#i# nu numai pen#ru remarca$ilele sale reali+*ri
mili#are& dar i pen#ru cavalerismul i respec#ul ar*#a# adversarilor s*i. Es#e cunoscu# ca unul din
mem$rii marcan i ai 'e(rmac(#)ului care s)a opus ordinelor direc#e& a#unci cnd aces#ea
nc*lcau codul onoarei mili#are i al onoarei umane. 0o+i ia lui "ommel n rapor# cu na ional)
socialismul 1na+ismul2 german es#e con#roversa#*& dac* se ia n considera ie i prie#enia lui cu
%oe$$els eful propagandei na+is#e& care)l simpa#i+a. "ommel a fos# considera# de unii& f*r*
dove+i clare& ca f*cnd posi$il par#e din grupul de conspira#ori care a in#en iona# s*)l asasine+e
pe 3i#ler n ncercarea de insurec ie an#ina+is#* su$ numele de cod 4opera iunea Valkiria.
5
Tinereea !i "ncepu#urile "n arma#
0e numele s*u comple#& Er!in 6o(annes Eugen era al #reilea din cei cinci copii ai familiei
"ommel& avnd #rei frai 7 .anfred& 8arl& %er(ard ) i o sor* ) 3elene. n #ineree& #a#*l lui
"ommel a fos# loco#en#en# de ar#ilerie n arma#*& ceea ce l)a f*cu# s* l mping* si pe fiul s*u spre
aceas#* carier*. Er!in& ns*& p*rea in#eresa# s* devin* inginer& manifes#ndu)i #alen#ul nc* de
#impuriu& de la 59 ani& cnd cons#ruie#e& cu a:u#orul unui prie#en& un planor& ce pu#ea s* fie
u#ili+a# pe dis#ane mici.
-u #oa#e aces#ea& #a#*l s*u l recomand* pe Er!in arma#ei din ';r##em$erg& prin#r)o
scrisoare unde no#ea+* c*& fiul s*u es#e econom, de ncredere i un gimnast bun. <niial& a##
depar#amen#ul de ar#ilerie& c# i cel al inginerilor din arma#* i resping aplicaia& ns* la 5=
.ar#ie 5>5?& "egimen#ul de <nfan#erie /um*rul 5?9 din ';r##em$erg& l c(eam* pen#ru un
e@amen medical. ,ei s)a descoperi# c* suferea de (ernie& a fos# accep#a#& iar la 5> <ulie 5>5=& se
al*#ur* regimen#ului s*u. ,up* c#va #imp es#e #rimis la coal !egal de "#ieri din ,an+ig& pe
care o #ermin* n /oiem$rie 5>55.
?
1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
2
http://www.descopera.ro/cultura/106828!"generalul"rommel"si"legenda"ade#arata"a"#ulpii"desertului
5
Par#iciparea la Primul Rzboi Mondial
"egimen#ul de <nfan#erie 5?9 a fos# s#aiona# la 'eingar#en& lng* S#u##gar#& iar pn* n
5>59& Er!in "ommel a ins#rui# recrui.
n #impul 0rimului "*+$oi .ondial& face par#e iniial din $. %rmee 1Arma#a a Aa2 de pe
Fron#ul de Ves# i apoi din %lpen&orps& uni#a#e mili#ar* de eli#*. 0ar#icip* n campaniile germane
din "omnia& Frana i <#alia& fiind r*ni# de #rei ori& fap# pen#ru care prime#e -rucea de Fier&
prima i a doua clas*. ,e asemenea& pen#ru cura:ul s*u n lup#ele de la -apore##o i Spar& es#e
recompensa# cu .edalia de .eri#& fiind as#fel cel mai #n*r individ& care a primi# cele mai nal#e
dis#incii ale Arma#ei %ermane. n $*#*lia de la -apore##o& a reui#& prin#r)o manevr* mili#ar*
foar#e ndr*+nea*& s* ia pri+oneri >=== de soldai i 5A= de ofieri i#alieni& precum i B5 de
#unuri. A fos#& ns*& nemulumi# deoarece& dei i s)a acorda# medalia n ,ecem$rie 5>5C& a primi#)
o a$ia pes#e o lun*.
D
-u #oa#e aces#ea& performanele sale n .arele "*+$oi i aduc o po+iie "eic(s!e(r 7
arma#a german* limi#a#* de clau+ele Era#a#ului de la Versailles 7 iar n#re 5>?> i 5>DD es#e
comandan# i ins#ruc#or la Fcoala de <nfan#erie de la ,resda i n 5>DD es#e promova# la gradul de
.aior. n anul 5>D9& se n#lne#e pen#ru prima da#* cu 3i#ler i va de+vol#a o $un* relaie cu
aces#a& deoarece l admira pen#ru dis#rugerea sis#ema#ic* a clau+elor versaille+e& ce limi#au
renarmarea %ermaniei pos# 0rimul "*+$oi .ondial i reafirmau pu#erea Gerlinului n relaiile
in#ernaionale.
9
Cariera $a "n #impul nazi$mului
n 5>DA& 3i#ler rein#roduce serviciul mili#ar o$liga#oriu& ns* aceas#* lege nu modific*
su$s#anial po+iia lui "ommel. n#re 5>DA 7 5>DB ocup* funcia de comandan# i ins#ruc#or la
Academia de "*+$oi din 0o#sdam& iar n#re #imp& n 5>DC& pe cnd preda i la -olegiul de "*+$oi&
es#e avansa# la gradul de colonel. n 5>DB& Er!in "ommel es#e numi# comandan#ul Academiei de
"*+$oi din 'iener /eus#ad#& dar es#e imedia# #ransfera# la Gerlin& unde avea s* fie la comanda
$a#alionului care se ocupa de securi#a#ea personal* a F;(rer)ului. Ha ?? Augus# 5>D> es#e din nou
promova# la gradul de general n arma#*.
n 5>DC& "ommel pu$lic* volumul au#o$iografic 'n#anterie (rei#t an )'n#anteria atac*,
care devine un manual foar#e impor#an# de s#ra#egie mili#ar*& fiind u#ili+a# n colegii i academii
de speciali#a#e. <s#oricul ,avid <rving l consider* unul din#re cele mai $une manuale mili#are
scrise vreoda#*. Se vinde n numeroase e@emplare imedia# dup* lansare& iar pn* n 5>9A&
apro@ima#iv 9== === de copii au fos# ac(i+iiona#e de c*#re pu$licul german. E#ic& "ommel i
m*r#urise#e lui 8ur# 3esse& ins#ruc#orul s*u& c* 4este uluitor ci bani poi #ace din ast#el de
cri. +ici nu tiu ce s #ac cu toi banii care mi revin. +u i pot #olosi pe toi, sunt #ericit cu ce
am acum. i nu mi place ideea de a #ace bani din a scrie despre ali oameni valoroi, care i-au
pierdut viaa. As#fel& i)a ceru# lui Voggenrei#er& cel care i)a pu$lica# car#ea& s* i redirecione+e
anual 5A === "eic(smarks din veni#urile pen#ru drep#urile de au#or& iar res#ul s* i acumule+e.
,a#ori#* aces#ei c*ri se spune ca a a:uns n graiile lui 3i#ler& aces#a fiind i mo#ivul pen#ru care
aces#a l)a numi# iniial coordona#or al preg*#irii mili#are a mem$rilor organi+aiei de #inere# a
par#idului na+is#& 3i#ler:ugend n 5>DC.
A
!
http://www.unstor$.com/erwin"rommel"in"%atalia"de"la"oitu&.html
'
http://www.ro.%iograph$.name/lideri"militari/10!"germania/2('"erwin"rommel"18(1"1(''
5
http://www.historia.ro/e)clusi#_we%/portret/articol/1(1"ra&%oiul"lui"rommel"romania"i
5
%l Doilea Rzboi Mondial
Sep#em$rie 5>D> l g*se#e pe "ommel la comanda ,-.rer.aupt/uartier& ns*& la
ncepu#ul anului 5>9=& es#e n#re$a# de 3i#ler ce fel de uni#a#e i)ar dori s* ai$* su$ comand*.
F*r* s* e+i#e& "ommel i r*spunde promp# -ancelarului 7 o unitate de tancuri. As#fel& la 5?
Fe$ruarie 5>9=& es#e numi# la conducerea 0iviziei 1 de Tancuri, forma#* n Oc#om$rie 5>D> din
,ivi+ia a ?)a Ioar* 7 din cavalerie i ar#ilerie ) su$ conducerea lui %eorg S#umme& care pen#ru
scur# #imp& l va nlocui pe "ommel la comanda 2anzerarmee %#ri&a. As#fel& se demons#rea+*
ncrederea pe care 3i#ler o avea n #alen#ul i d*ruirea lui "ommel& deoarece& la momen#ul
respec#iv& era singurul comandan# a celor +ece divi+ii de 0an+ere& care nu mai asumase an#erior
conducerea unei $rig*+i sau divi+ii i& singurul care nu a fos# pe fron# n #impul a#acului asupra
0oloniei.
&n'r(n)e *rana
-u ,ivi+ia C de Eancuri& Er!in "ommel implemen#ea+* ,all (elb 7 3azul (alben 7
respec#iv& inva+ia Franei& avansnd dincolo de Hinia .agino & aproape de -analul .necii&
pen#ru ca& mai apoi& s* de#ermine re#ragerea i capi#ularea arma#ei france+e& iar la ?5 <unie 5>9=&
semnea+* armis#iiul cu 0arisul. ,up* aces#e vic#orii& es#e #rimis personal de c*#re 3i#ler n
Africa& pen#ru a oferi asis#en* #rupelor i#aliene aproape nfrn#e de c*#re $ri#anici n -Jrenaica&
cu scopul de a crea o formaie care s* $loc(e+e accesul Aliailor spre Eripoli.
Succe$ele campaniei din %'rica !i re+enirea "n Europa
Ha D Fe$ruarie 5>95& -ancelarul l nume#e n locul lui 3ans von Funck pe "ommel la
conducerea #rupelor germane din Africa& care sun# e@#inse& devenind faimosul 0eutsc.es
%#ri&a&orps. Ha C Fe$ruarie es#e promova# la gradul de (eneralleutnant 1general ) maior2& iar
pes#e A +ile a:unge n Africa pen#ru prima da#*.Aici& #imp de doi ani& i va demons#ra din plin
a$ili#*ile de a conduce i planifica a#acurile #rupelor germane& care i vor aduce recunoa#erea nu
doar n rndurile 'er(mac(#)ului& ci i ale #rupelor Alia#e. ,e asemenea& campania din Africa i
aduce supranumele de 4-sten#uc.s, 5ulpea 0eertului.O$ine un ir de vic#orii& ncepnd cu
eliminarea An#an#ei din -Jrenaica n ,ecem$rie 5>95& iar n .ai i /oiem$rie 5>9? provoac*
.arii Gri#anii nfrngerile de la Eo$ruk i El Alamein.
6is ardour, and daring, in#licted grievous disasters upon us. 7ut .e deserves t.e salute
8.ic. ' made .im, in t.e 6ouse o# 3ommons, in 9anuar: ;<=>. ,in$#on C-urc-ill
n#re #imp& aces#a a fos# avansa# la gradul de (eneral der 2anzertruppen 1general)
loco#enen#2& apoi (eneraloberst 1general2 i& n cele din urm*& (eneral#eldmarsc.all 1mareal*.
n plus& prime#e -rucea "egelui cu frun+e de s#e:ar i& la n#oarcerea n Europa& aceeai cruce
es#e decora#* cu diaman#e& n semn de nal#* mulumire i recunoa#ere a ac#ivi#*ilor sale din
Africa. ns*& 3i#ler avea noi planuri pen#ru el& as#fel& l nume#e n#i n frun#ea 6eeresgruppe 7
din nordul <#aliei& dar nu a pu#u# s* previn* invadarea aces#eia i c*derea lui .ussolini. -a a#are&
de la 5 <anuarie 5>99& es#e mu#a# n nord)ves#ul Europei& n /ormandia& pen#ru a organi+a
ap*rarea mpo#riva Aliailor i a menine moralul soldailor.
Ha K <unie 5>99 are loc cu succes "peraiunea "verlord& ceea ce i de#ermin* pe
marealii "ommel i %erd von "uns#ed# s* i cear* lui 3i#ler acordul pen#ru re#ragerea
'e(rmac(#ului n#r)o po+iie mai sigur*& pen#ru a nu pierde defini#iv lup#a pen#ru Frana. -ei
5
doi& ns*& neleg c* 3i#ler nu vrea s* capi#ule+e& $a mai mul#& cred c* prin a#i#udinea sa&
urm*re#e& de fap#& dis#rugerea %ermaniei.
K
Operaiunea ./al0iria1
0e 5C <unie 5>99& "ommel es#e lovi# n #impul unui a#ac aerian al "AF i es#e evacua# n
%ermania. /ici aici& ns*& marealul nu i va g*si lini#ea& deoarece& se pare c* a fos# a#ras n
complo#ul de la ?= <ulie pen#ru a)l asasina pe 3i#ler. "ommel era de acord c* guvernarea lui
3i#ler #re$uie s* nce#e+e& ns* se opunea asasin*rii aces#uia& pen#ru c*& pe lng* fap#ul c* l)ar fi
#ransforma# n#r)un erou 7 ceea ce nu era de dori# 7 ar fi de#ermina# r*+$oi civil n %ermania i
Aus#ria. As#*+i& opinia general* a is#oricilor es#e c* marealul #ia anumi#e de#alii despre
conspiraie& nu se #ie ns* c#& dar cu siguran* nu a par#icipa# ac#iv la ea. nc* de a#unci e@is#au
opinii con#radic#orii asupra aces#ei pro$lemeL .ar#in Gormann& ad:u#an#ul lui 3i#ler& era sigur de
ames#ecarea lui "ommel n complo#& ns*& minis#rul propagandei& 6oac(im %oe$$els credea e@ac#
con#rariul.
n urma aces#or incer#i#udini& 3i#ler i cere marealului& pe C Oc#om$rie& s* vin* la Gerlin.
"ommel refu+*& iar la 59 Oc#om$rie& doi generali sun# #rimii la el cu o capsul* de cianur*.
Ace#ia i pre+in#* i mesa:ul -ancelarului 7 fie ng(i#e capsula i es#e nmormn#a# cu onoruri&
fie es#e :udeca# pu$lic i spn+ura#& iar familia sa pierde n#reaga avere. .o#ivul pen#ru care
"ommel a accep#a# sinuciderea a fos# ngropa# o da#* cu el.
Vulpea ,eer#ului a o$inu# recunoa#erea meri#elor sale mili#are e@#raordinare c(iar de la
inamicii s*i& respec#iv a generalilor An#an#ei& Gernard .on#gomerJ& %eorge 0a##on i c(iar a
premierului $ri#anic& 'ins#on -(urc(ill. .ai mul#& Afrikakorps es#e singura divi+ie a
'e(rmac(#ului care nu a fos# acu+a#* de crime de r*+$oi& deoarece "ommel nu a implemen#a#
nicioda#* ordinele de a crea comandouri& care s* e@ecu#e persoanele de origine evreiasc*. n aces#
sens nelegea marealul& ceea ce numea r*+$oiul f*r* ur* 7 ?rieg o.ne 6ass ) din Africa .
C
6
http://ro.wikipedia.org/wiki/*_doua_%+,'+8!t+,'+8!lie_de_la_El_*lamein

http://www.descopera.ro/cultura/106828!"generalul"rommel"si"legenda"ade#arata"a"#ulpii"desertului
5
2I23IO4R%*IE
5. (##pLMMcul#ural.$+i.ro
?. (##pLMMro.!ikipedia.org
D. (##pLMM!!!.$rainJNuo#e.com
9. (##pLMM!!!.descopera.ro
A. (##pLMM!!!.(e#el.ro
K. (##pLMM!!!.(is#oria.ro
C. (##pLMM!!!.(is#orJne#.com
B. (##pLMM!!!.ro.$iograp(J.nameMlideri)mili#ari
>. (##pLMM!!!.romaniali$era.ro
5=. (##pLMM!!!.uns#orJ.com