Sunteți pe pagina 1din 1

Interpretarea gramaticala sau literala; ea se bazeaza pe procedeele de analiza

morfologica si sintactica a textului, pornind de la sensul gramatical al cuvintelor folosite.


Aceasta presupune clarificarea in prealabil a problemei terminologiei juridice, intelesul
unor termeni si expresii utilizate intr-un text juridic poate fi acelasi cu cel din limbajul
obisnuit sau poate fi diferit. Uneori legiuitorul insusi explica in text sensul unor termeni
pentru a asigura intelegerea lor corecta si uniforma. n lipsa unei astfel de explicatii
organele de aplicare a dreptului se folosesc de interpretarea data de practica sau de
doctrina, pornind de la intelesul curent al acelor termeni.
b) Interpretarea sistemica/ sistematica. Ea se bazeaza in stabilirea intelesului unor
norme pe coroborarea lor cu alte norme, fie apartinand aceleiasi institutii juridice sau
ramuri de drept, fie apartinand unor institutii sau ramuri diferite. ecesitatea aplicarii
metodei sistemice decurge din caracterul de sistem al dreptului dintr-un stat, el
constituind nu o simpla insumare de norme, ci o unitate alcatuita din parti
interdependente. Astfel, normele din partea speciala a unui cod nu pot fi intelese daca
sunt rupte de normele din partea generala a aceluiasi cod, normele obisnuite nu pot fi
rupte de principiile generale de drept, normele tuturor ramurilor de normele dreptului
constitutional. Utilitatea acestei metode este mai evidenta in cazul normelor incomplete
!norme de trimitere, de referire si in alb), care isi intregesc continutul cu ajutorul
interpretarii sistematice.
c) Interpretarea istorica. Ea se bazeaza pe cercetarea conditiilor istorice, social-politice
etc. care au determinat adoptarea unui act normativ !occasio legis) si in functie de aceste
conditii pe determinarea scopurilor urmarite de legiuitor !ratio legis). Aceasta presupune
studiul izvoarelor de documentare, al materialelor pregatitoare ale adoptarii actului, al
expunerii de motive, al discutiilor care s-au purtat cu ocazia dezbaterii respectivului act in
parlament, presa, lucrari de specialitate. "aca actul normativ are un preambul si o
introducere, acestea ofera ele insele informatiile necesare pentru stabilirea cauzelor si
scopurilor elaborarii actului.
#