Sunteți pe pagina 1din 2

Organizare de santier

Pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de investitii, la obiectiv sunt necesare


unele masuri privind organizarea santierului de constructii. In cazul de fata, procentul de
ocupare al terenului POT este de 19.8%, fapt ce permite organizarea executiei lucrarilor in
limitele terenului trasat prin planul de situatie cadastral.
ccesul auto si accesul pietonal pana la obiectievele de investitii sunt asigurate de
cele existente fara a necesita noi investitii. Pentru asigurarea executiei in bune conditii si
protectia mediunlui incon!urator, antrepriza de constructii va trebui sa asigure amplasarea in
incinta constructiei a urmatoarelor obiecte" baraci metalice cu dimensiunile de #.$% x &.8%m
'conducere de santier, depozit de material marunte si vestiar personal(, # )* ecologic, $
containere pentru deseuri ' 1 container deseuri nepericuloase si 1 container deseuri
periculoase(, precum si amena!area de platforme pentru blocuri +* de zidarie, material
lemnos si pamant rezultat din sapaturi ' pana la utilizarea in umpluturi sau evacuarea din
incinta(, platforme astfel amena!ate astfel incat sa nu stan!eneasca activitatea in incinta sau
ca materialele sa fie antrenate in circulatia din zona.
In acest sens propunem amplasarea celor doua baraci pe latura de vest a
platformei betonate si a cabinei de )* ecologic in zona de est a terenului, la limita platformei
asfaltate din incinta 'la circa 1m de limita de teren(, platforma de depozitare a blocurilor +*
si platform de depozitare a materialului lemnos vor fi amplasate pe latura de vest a platformei
betonate, iar platforma pentru depozitarea pamantului rezultat din sapaturi va fi amplasata pe
zona de vest pe spatial plantat existent intre platforma betonata si limita terenului asa cum
rezulta din planul de situatie pentru organizarea de santier.
,eseurile rezultate din activitatea de constructii la obiective sau pamantul rezultat in
excedent din sapaturi vor fi transportate periodic la gropile ecologice sau centrele de
valorificare, dupa caz, puncte stabilite de autoritatile administratiei locale in prealabil. ,upa
ad!udecarea licitatiei pentru executarea lucrarilor antreprenorul va elabora proiectul definitiv
de organizare a executiei in care va evidentia obligatoriu si gospodarirea deseurilor.
-antierul va fi ec.ipat cu un post de incendiu, care cuprinde"
/ galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia 0 galeata de incendiu '$ buc.(1
/ lopeti cu coada '$ buc.(1
/ topoare tarnacop cu coada '$ buc.(1
/ cangi cu coada '$ buc.(1
/ rangi de fier '$ buc.(1
/ scara imperec.ere din trei segmente '1 buc.(1
/ lada cu nisip de %,2 mc '1 buc.(1
/ stingatoare portabile.
tat punctul de lucru cat si platforma de organizare de santier vor fi iluminate pe
timp de noapte, locurile periculoase vor fi marcate, semnalizate si ingradite 'obligatoriu la
zonele unde se fac sapaturi(.
118
3ucrarea va avea panou de prezentare, conform normelor 43PT 5 panou de
identificare a santierului de constructii conform 4onitorului Oficial #&2611.I7.1998 5 de
dimensiuni min.8% x 9% cm.
9ecesarul de apa si energie electrica se va asigura din retelele existente in incinta
prin racorduri provizorii pe intreaga durata de a lucrarilor de constructii/monta! si instalatii la
obiectivele proiectate.
,eseurile provenite din exploatare sunt deseuri mena!ere. ,eseurile vor fi sortate
zilnic si depozitate in europubele. :vacuarea acestora se va asigura prin contracte cu firme
specializate, la gropile de gunoi existente, in fiecare zi.
mplasarea pubelelor se va face centralizat cu cele existente, la minim 1%m fata de
cladire, in spatii prote!ate contra precipitatiilor atmosferice, a soarelui si a vantului.
*a urmare a necesitatii formarii unei atitudini pozitive si constructive catre
eonomisire si catre conservarea si prote!area mediului, in institutie vor fi afisate in locuri
vizibile materiale ce promoveaza economisirea apei si energiei electrice. In paralel se va
urmari colectarea materialelor reciclabile utilizate in institutie si transportul acestora la
centrele de colectare.
Pe timpul executarii lucrarilor la constructia proiectata se vor lua toate masurile
pentru respectarea tuturor prescriptiilor te.nice in vigoare privind te.nologia lucrarilor de
constructii/monta! si instalatii, precum si a prevederilor normativelor republicane de te.nica
securitatii muncii la lucrarile de constructii.
Intocmit,

119