Sunteți pe pagina 1din 2

Anunturi

Anunt concurs 18.11.2013


A N U N


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Iai organizeaz
n data de18.11.2013, orele 10,00 la sediul din str. Vasile Lupu nr.
57A, concurs prob scris !pentru "n#ri$itor cura%enie &i &o'er
prob practic( &i inter)iu * pentru ocuparea posturilor )acante ,
dup cu+ ur+ea,-
Nr.
crt.
Locaie Denumire post Studii/Condiii Nr.
posturi
Natura
Contractului
1. D.G.A.S.P.C. Iai-aparat
propriu
asistent social superioare 1 determinat
. C.S.!.". #Galata$
Iai
in%irmier &enerale 1 nedeterminat
spltoreas 1
'. C.S.C.P.R.C.H.S. Sf.
Andrei Iai
educator medii sau superioare 5

4 nedeterminat
1 determinat
supra(e&)etor noapte medii 1 nedeterminat
asistent medical postliceale 1 nedeterminat
muncitor *uctrie &enerale nedeterminat
+. #,c)ipa mo*il$- aparat
propriu D.G.A.S.P.C.
o%er &enerale/
permis cate&. -
1 nedeterminat
.. C.S. #/eniamin Costac)e$
Iai
educator medii sau superioare
nedeterminat
0n&ri1itor 2curenie3 &enerale 1
4. C.P.$C.A."osetti$ Iai asistent medical postliceale 1 nedeterminat
5. #6icul Prin$ 7 C.P.
#C.A."osetti$ Iai
psi)olo& superioare 1 determinat
8. C.P.$I. 9ol*an$ Iai educator medii sau superioare 1 nedetermint
pa:nic &enerale 2certi%icat
cali%icare 7a&ent de
securitate3
1 determinat
;. Centrul de Primire 0n "e&im
de <r&en a 6inorilor Iai
educator medii sau &enerale 1 nedeterminat
1=. C.S.C. #-ucium$Iai 0n&ri1itor 2curenie3 &enerale 1 nedeterminat

11.
C.S.S.C. !&. >rumos
educator medii sau superioare 1 nedeterminat
1 determinat
supra(e&)etor noapte medii nedeterminat


1.
C.I.A. 90rlu
asistent medical postliceale 1 nedeterminat
1 determinat
in%irmier &enerale 1 1 neterminat
1'. C.I.!.?. Popricani instructor educaie medii 1 determinat
1+. Centrul @onal Pacani psi)olo& superioare 1 determinat
1.. C.S.$S%. Neculai$ Pacani educator medii sau superioare 1
Page 1 of 2
nedeterminat psi)olo& superioare 1
Bibliografia pentru concurs este afiat la sediul DGASPC Iai i pe
site-ul instituiei la adresa !!!"dasiasi"ro seciunea anunuri"

Cererile de nscriere nsoite de C# copie buletin copie dup capitolul
din carnetul de $unc ce reflect acti%itatea desfurat ade%erin de la
$edicul de fa$ilie copii dup actele de studii i calificare i cazier sau
declaraie pe proprie rspundere pri%ind antecedentele penalese depun la
sediul DGASPC Iai str" #asile &upu nr" '(A la Ser%iciul )esurse *$ane
p+n pe data de 21.10.2013, orele 1..

)elaii supli$entare la nu$rul de telefon ,--./0,((1,"


Page 2 of 2