Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LEC IE

Data: 3.03.2010
coala General Nr. 5 Petrila, Hunedoara
Clasa: a III- a B
Inst.: Vlaicu Elza Maria
1.Oiectul: tiin e ale naturii
!.Te"a: Aerul
#.$co%: Formarea priceperilor i deprinderilor elevilor de a sesiza caracteristicile aerului
!n vederea !n ele"erii importan ei aerului curat pentru via a oamenilor i a mediului
!ncon#ur$tor% cultivarea responsa&ilit$ ii pentru men inerea unui mediu natural ec'ili&rat
propice vie ii.
&.Oiecti'e o%era ionale :
O1: - s$ enumere principalele elemente care intr$ !n compozi(ia aerului%
- s$ realizeze e)perimente simple prin care s$ eviden(ieze propriet$(ile aerului%
- s$ deduc$ importan(a aerului pentru via(a oamenilor plantelor i animalelor%
- s$ precizeze e*ectele ne"ative ale polu$rii aerului%
O!: - s$ conlucreze cu ceilal(i mem&ri ai "rupului pentru !ndeplinirea unei sarcini
comune%
- s$ participe activ i cu pl$cere la lec ie%
O#: - s$ scrie corect i estetic !n caiete i pe *i ele date%
- s$ m+nuiasc$ !n mod adecvat instrumentele !n e*ectuarea e)perimentelor.
5.Ti%ul lec iei : predare , !nv$ are
(.$trate)ie didactic:
a* +etode: demonstra ia conversa ia e)erci iul e)perimentul e)plica ia.
* +i,loace: &aloane lum+nare *ar*urii plastelin$ sticl$ ap$ *i e.
-..ilio)ra/ie: Metodica pred$rii cuno tiin elor despre natur$ la clasele I-IV- E.../.
Bucure ti%
/uncte de spri#in !n activitatea instructiv-educativ$- 0!ndrum$tor compendiu
1itania .oina .asc$r.Des/ urarea lec iei
Eta%e,
oiecti'e, ti"%
Con inut i strate)ie didactic
+etode,"i,loace, 0cti'itatea 1n' toarei 0cti'itatea
ele'ilor
I.+o"ent
or)ani2atiric
3 1 "in*
/re"$tesc materialul
didactic necesar orei.
2e pre"$tesc
pentru lec ie.
II.4eri/icarea
cuno tin elor
35 "in*
O1
III.Discu ii
introducti'e
3! "in*
I4.0nun area
te"ei i
/or"ularea
oiecti'elor
3e lec ie a i avut de
pre"$tit pentru ast$zi-4
a*4eri/icarea
cuno tin elor /rontal
5nde se "$se te apa-4
6n ce stare se "$se te apa
!n natur$-4
7e cer elevilor s$ !mi dea
e)emple.
3e este evaporarea-4
.in ce sunt *orma i
norii-4
3e este condensarea-4
3e este solidi*icarea-4
3e este topirea-4
3e este circuitul apei !n
natur$-4
*4eri/icare indi'idual
Voi solicita 1-2 elevi s$
!mi povesteasc$ lec ia
inte"ral.
Voi purta cu elevii
discu ii re*eritoare la
ima"inile prezentate !n
manual.
/entru a a*la c+t mai
multe lucruri despre cele
povestite ast$zi vom
!nv$ a o lec ie nou$:
..circuitul apei !n
natur$.
...!n sol !n aer
!n plante !n
corpul
vie uitoarelor.
...solid$ lic'id$
"azoas$.
E)empli*ic$
..trecerea apei
din stare lic'id$
!n stare "azoas$
la temperaturi
ridicate.
..din vapori de
ap$.
..trans*ormarea
vaporilor de ap$
su& ac iunea
aerului rece !n
pic$turi de
ploaie.
..trecerea apei
din stare lic'id$
!n stare solid$.
...trecerea apei
din stare solid$
!n stare lic'id$.
... trecerea apei
din natur$ prin
cele trei st$ri de
a"re"are.
/ovestesc lec ia.
8$spund la
!ntre&$ri.
8e in tema
lec iei.
6 i noteaz$ titlul
Frontal
3onversa ia
3onversa ia
3onversa ia
*rontal
E)plica ia
0NE50 1
0ER6L
$CHE+0 LEC IEI

AERUL
Importana
aerului:
Este alctuit din:
Poluarea aerului
cu:
0NE50 !
Circuitul o7i)enului i dio7idului de caron 1n natur
Micarea aerului pe
orizontal = vnt

0NE50 #
0ER6L
$CHE+0 LEC IEI
formeaz nveliul
pmntului =
atmosfera
corp gazos
inodor
0NE50 &
8I 9 DE E40L60RE
Co"%letea2 reusul:
0
1.
AERU
incolor
insipid
aerul cald mai
uor dect cel
rece
Importana
aerului:
Indispensabil
vieii
prepararea
!ranei plantelor
deplasarea
oamenilor"
psrilor
Este alctuit din:
#o$igen%
#azot%
#dio$id de carbon%
#alte gaze&
Poluarea
aerului cu:
fum"gaze
to$ice
Micarea aerului pe
orizontal = vnt
mi'loc de
agrement
(roducerea
energiei
electrice
)nmulirea
plantelor
!.
#.
&.
5.
(.
1.F$r$ culoare% .
2. Folosit de plante pentru prepararea 'ranei: ................ de car&on%
3..............p$durilor contri&uie la poluarea aerului%
9. Aerul este un corp .............%
:. Aerul nu se ............ dar poate *i sim it c+nd se mi c$%
;. Aerul se a*l$ peste tot !n ...............