Sunteți pe pagina 1din 10

Probleme seminar LFA - II - CF

1. Defini i cte o CFG pentru urm toarele limbaje independente de context peste alfabetul
a, b i argumenta i r spunsul:
1.1. L
1
= w w
a
= w
b

Un exemplu de r spuns: G
1
= SSS aSb bSa
1.2. L
2
= w w
a
w
b

Un exemplu de r spuns: G
2
= SSS aSb bSa aS
1. Solu ii detaliate
1.1. G
1
= SSS aSb bSa
L(G
1
) , L
1
evident pentru c la orice pas al unei deriv ri n G
1
avem w
a
= w
b
L(G
1
) , L
1
dem. prin induc ie asupra lui n = w urm toarea propozi ie:
P(n) : (w e L
1
[ w s 2 n) =w e L(G
1
)
"n 0" i "n 1" evidente
"nn 1"
Fie w e L
1
, w = 2 n + 2. Putem avea urm toarele cazuri:
w = aw' b sau w = bw' a
Trat m subcazul w = aw' b (subcazul w = bw' a se trateaz analog). Avem w' e L
1
i w' = 2 n i
deci, conform ipotezei de induc ie, avem S=
G
1
+
w' deci avem urm toarea derivare n G
1
pentru w:
S=
G
1
aSb=
G
1
+
aw' b = w
w = aw' a sau w = bw' b
Trat m subcazul w = aw' a (subcazul w = bw' b se trateaz analog). Avem w'
b
= w'
a
+ 2 i
deci putem avea una dintre urm toarele situa ii:
w' = bubv cu u, v e L
1

w' = ubvb cu u, v e L
1

w' = b
2
u cu u e L
1

w' = bub cu u e L
1

w' = ub
2
cu u e L
1

n toate aceste situa ii avem evident u, v s 2 n i deci, conform ipotezei de induc ie, avem
S=
G
1
+
u, S=
G
1
+
v, deci avem urm toarele deriv ri n G
1
pentru w n fiecare situa ie de mai sus:
S=
G
1
SS=
G
1
aSbS=
G
1
abS=
G
1
abSS=
G
1
+
abuS=
G
1
abubSa=
G
1
+
abubva = w
S=
G
1
SS=
G
1
aSbS=
G
1
+
aubS=
G
1
aubSS=
G
1
+
aubvS=
G
1
aubvbSa=
G
1
aubvba = w
S=
G
1
SS=
G
1
aSbS=
G
1
abS=
G
1
abbSa=
G
1
+
abbua = w
S=
G
1
SS=
G
1
aSbS=
G
1
abS=
G
1
abSS=
G
1
+
abuS=
G
1
abubSa=
G
1
abuba = w
S=
G
1
SS=
G
1
aSbS=
G
1
+
aubS=
G
1
aubbSa=
G
1
+
aubba = w
1.2. G
2
= SSS aSb bSa aS
L(G
2
) , L
2
evident pentru c la orice pas al unei deriv ri n G
2
avem w
a
w
b
L(G
2
) , L
2
dem. prin induc ie asupra lui n = w urm toarea propozi ie:
P(n) : (w e L
2
[ w s n) =w e L(G
2
)
"n 0", "n 1", "n 2" evidente
"nn 1"
Fie w e L
2
, w = n + 1, n 2. Putem avea urm toarele cazuri:
w = aw' cu w' e L
2
Avem, conform ipotezei de induc ie S=
G
2
+
w' deci avem urm toarea derivare n G
2
pentru w:
S=
G
2
aS=
G
2
+
aw' = w
w = w' a cu w' e L
2
Avem, conform ipotezei de induc ie S=
G
2
+
w' deci avem urm toarea derivare n G
2
pentru w:
S=
G
2
SS=
G
2
+
w' S=
G
2
w' aS=
G
2
w' a = w
w = aw' cu w' } L
2
Evident avem w'
b
= w'
a
+ 1 i deci putem avea una dintre urm toarele situa ii:
w' = bu cu u e L
2

w' = ubv cu u, v e L
2

w' = ub cu u e L
2

n toate aceste situa ii avem evident u, v s n i deci, conform ipotezei de induc ie, avem
S=
G
2
+
u, S=
G
2
+
v, deci avem urm toarele deriv ri n G
2
pentru w n fiecare situa ie de mai sus:
S=
G
2
SS=
G
2
aSbS=
G
2
abS=
G
2
+
abu = w
S=
G
2
SS=
G
2
aSbS=
G
2
+
aubS=
G
2
+
aubv = w
S=
G
2
aSb=
G
2
+
aub = w
w = w' a cu w' } L
2
se trateaz analog cu precedentul
2 Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb
Evident avem w'
b
= w'
a
+ 1 i deci putem avea una dintre urm toarele situa ii:
w' = bu cu u e L
2

w' = ubv cu u, v e L
2

w' = ub cu u e L
2

n toate aceste situa ii avem evident u, v s n i deci, conform ipotezei de induc ie, avem
S=
G
2
+
u, S=
G
2
+
v, deci avem urm toarele deriv ri n G
2
pentru w n fiecare situa ie de mai sus:
S=
G
2
bSa=
G
2
+
bua = w
S=
G
2
SS=
G
2
+
uS=
G
2
ubSa=
G
2
+
ubva = w
S=
G
2
SS=
G
2
+
uS=
G
2
ubSa=
G
2
+
uba = w
w = bw' cu w' e L
2
Evident avem w'
a
w'
b
+ 1 i deci putem avea una dintre urm toarele situa ii:
w' = au cu u e L
2

w' = ua cu u e L
2

w' = uav cu u, v e L
2

n toate aceste situa ii avem evident u, v s n i deci, conform ipotezei de induc ie, avem
S=
G
2
+
u, S=
G
2
+
v, deci avem urm toarele deriv ri n G
2
pentru w n fiecare situa ie de mai sus:
S=
G
2
SS=
G
2
bSaS=
G
2
baS=
G
2
+
bau = w
S=
G
2
bSa=
G
2
+
bua = w
S=
G
2
SS=
G
2
bSaS=
G
2
+
buaS=
G
2
+
buav = w
w = w' b cu w' e L
2
se trateaz analog cu precedentul
Evident avem w'
a
w'
b
+ 1 i deci putem avea una dintre urm toarele situa ii:
w' = au cu u e L
2

w' = ua cu u e L
2

w' = uav cu u, v e L
2

n toate aceste situa ii avem evident u, v s n i deci, conform ipotezei de induc ie, avem
S=
G
2
+
u, S=
G
2
+
v, deci avem urm toarele deriv ri n G
2
pentru w n fiecare situa ie de mai sus:
S=
G
2
aSb=
G
2
+
aub = w
S=
G
2
SS=
G
2
+
uS=
G
2
uaSb=
G
2
uab = w
S=
G
2
SS=
G
2
+
uS=
G
2
uaSb=
G
2
+
uavb = w
Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb 3
2. Defini i cel pu in cte dou PDA-uri care s recunoasc (unul dintre ele s recunoasc prin
vidarea stivei i altul prin st ri finale) fiecare din limbajele de la exerci iul 1.
1. Cteva r spunsuri posibile
2.1. L
1
= w w
a
= w
b

prin vidarea stivei:


sau
prin st ri finale i vidarea stivei:
4 Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb
2.2. L
2
= w w
a
w
b
a, b
-
prin vidarea stivei:
sau
prin st ri finale i vidarea stivei:
Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb 5
3. Trece i n FNC gramaticile pe care le-a i definit la exerci iul 1.
4. Demonstra i c urm toarele limbaje sunt independente de context:
4.1. L
1
= a
m
b
m
c
n
m, n 1
Un exemplu de r spuns
G
1
=
SXC
X aXb ab
CcC c
este o CFG cu L(G
1
) = L
1
Alt exemplu de r spuns
L
1
este recunoscut de oricare dintre urm toarele PDA-uri :
care recunosc prin vidarea stivei :
6 Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb
care recunosc prin st ri finale :
Alt exemplu de r spuns
L
1
= L' L'', unde L' = |a
k
b
k
k 1| e LIN CF i L'' = a
+
e REG CF, iar CF este nchis la
concatenare.
Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb 7
L
1
= L' L'', unde L' = |a
k
b
k
k 1| e LIN CF i L'' = a
+
e REG CF, iar CF este nchis la
concatenare.
4.2. L
2
= a
m
b
n
c
n
m, n 1
Analog cu precedentul !
4.3. L
3
= a
m
b
n
c
m
m, n 1
Un exemplu de r spuns
G
3
=
SaSc B
BbB b
este o CFG cu L(G
3
) = L
3
Alt exemplu de r spuns
L
3
este recunoscut de oricare dintre urm toarele PDA-uri :
care recunosc prin vidarea stivei :
care recunosc prin st ri finale :
8 Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb
4.4. L
4
= a
m
b
n
c
p
m, n, p 1 [m= n
Un exemplu de r spuns
G
4
=
SXC
CcC c
X aXb aAb aBb
AaA a
BbB b
este o CFG cu L(G
4
) = L
4
Alt exemplu de r spuns
L
3
este recunoscut de urm torul PDA : ....etc.....
4.5. L
5
= a
m
b
n
c
p
m, n, p 1 [n = p
Analog cu precedentul !
4.6. L
6
= a
m
b
n
c
p
m, n, p 1 [m= p
Un exemplu de r spuns
G
6
=
SaSc aAc aCc
AaA aB
CCc Bc
BbB b
este o CFG cu L(G
6
) = L
6
Alt exemplu de r spuns
L
3
este recunoscut de urm torul PDA : ....etc.....
4.7. L
7
= a
m
b
n
c
p
m, n, p 1 [ (m= n \ n = p)
Un exemplu de r spuns
L
7
= L
1
_L
2
i CF nchis la reuniune
Alt exemplu de r spuns
se construie te imediat o CFG care genereaz L
7
- construi i o astfel de gramatic
Alt exemplu de r spuns
L
7
= L' L'' _L''' L'''' unde:
L' = |a
k
b
k
k 1| i L'''' = |b
k
c
k
k 1| sunt liniare, deci CF
L'' = c
+
i L''' = a
+
sunt regulate, deci CF
iar CF este nchis la reuniune i concatenare.
Alt exemplu de r spuns
Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb 9
se construie te imediat un PDA care recunoa te L
7
- construi i un astfel de PDA
4.8. L
8
= a, b, c
-
a
n
b
n
c
n
n 1
Un exemplu de r spuns
L
8
= L
4
_L
5
_L
6
i CF nchis la reuniune
Un alt exemplu de r spuns
se construie te imediat o CFG care genereaz L
8
- construi i o astfel de gramatic
Un exemplu de r spuns
se construie te imediat un PDA care recunoa te L
8
- construi i un astfel de PDA
5. Demonstra i c urm toarele limbaje nu sunt independente de context:
5.1. L
1
= a
n
b
n
c
n
n 1
5.2. L
2
= a
m
b
n
c
p
1 s ms n s p
5.3. L
3
= a
m
b
n
c
p
1 s m< n < p
5.4. L
4
= {a
n
2
n 1
5.5. L
5
= {a
n
3
n 1
5.6. L
6
= {a
n
2
b
n
3
n 1
5.7. L
7
= a
p
p prim
5.8. L
8
= {a
n
2
b
p
n 1, p prim
5.9. L
9
= a
m
b
n
a
m
b
n
m, n 1
5.10. L
10
= w w
a
= w
b
= w
c
a, b, c
-
10 Probleme LFA - II - D.C.Voinescu.nb