Sunteți pe pagina 1din 83

1

CUPRINS


Capitolul 1.
Coordonate ale
construciei bugetare
pe anul 2013
Obiectivele bugetului pe anul 2013


Principalele masuri bugetare noi


Capitolul 2 Coordonate ale cadrului general extern si intern al politicii
fiscal bugetare in anul 2013


Capitolul 3 Evoluii macroeconomice si bugetare

2.1.Execuia bugetar 2012


2.2.Intarirea disciplinei bugetare prin reducerea risipei in
cheltuirea banului public
2.3 Evoluii i tendine macroeconomice interne 2012-2016

Capitolul 4 Politica fiscal bugetara si de administrare fiscala
4.1 Politica fiscala si bugetara
4.2Politica de administrare fiscala

Capitolul 5 Domenii prioritare finanate prin proiectul de buget in anul
2013

Capitolul 6 Datoria public, finanarea deficitului bugetar i acordarea
de garanii


Capitolul 7 Active financiare si nefinanciare ale Guvernului Romniei


Capitolul 8

Perspective bugetare pentru perioada 2014-2016

Politica fiscal bugetar pe termen mediu
Finanri de la Uniunea Europeana
Contribuia Romniei la bugetul UE i poziia financiar net
2
Sintez

Capitolul 1 Coordonate ale construciei bugetare pe anul 2013


I. PRINCIPALELE OBIECTIVE SINTEZ


1. Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea economic sustenabil prin cresterea cu
15,4 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat.

2. Continuarea procesului de consolidare fiscal prin cresterea veniturilor intr-un ritm
mai rapid decat cresterea cheltuielilor, n urma introducerii unui pachet de msuri
fiscale orientate catre lrgirea bazei de impozitare si aplicarea principiului
solidaritii.

3. Intrirea disciplinei bugetare prin reducerea risipei n cheltuielile aparatului central,
i prin plata arieratelor in sanatate, in infrastructura de transport i in administraia
local.

4. Reforma investiiilor publice prin creterea substantiala a fondurilor alocate
cofinantarii proiectelor europene si finantarea cu prioritate, din resurse proprii, in
2013, doar a acelor investitii care au grad ridicat de executie si care pot fi finalizate
pana in 2014.

5. Imbuntirea planificrii bugetare multianuale pentru perioada 2014-2016.

6. Transparen n utilizarea banului public i bune practici de raportare bugetara.

7. Managementul adecvat al datoriei publice.


3
II. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI - SINTEZA

Indicatori
PIB - milioane lei 623.314,0
Crestere economica % 1,6
Inflatia medie anuala % 4,3
Curs mediu lei/euro 4,5
Venituri BGC - milioane lei 209.285,0
Ponderea veniturilor totale in PIB 33,6
Cheltuieli BGC - milioane lei 222.679,0
Ponderea cheltuielilor totale in PIB 35,7
Deficit - milioane lei -13.394,0
Deficit - pondere in PIB -2,1
Someri (numar total persoane) 465.000 *)
Angajati total (numar persoane) 4.485.000,0
Angajati sector bugetar 1.187.000,0
Pensionari (numar total persoane) 5.452.390
Castig salarial net lei lunar 1.615,0
INDICATORI MACROECONOMICI AI CONSTRUCTIEI BUGETARE
An 2013
*)
cuprinde si 599,8 mii pensionari agricultori platiti din bugetul de stat

4
III. FUNDAMENTAREA OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR MACROECONOMICI
1. Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea economic sustenabil prin cresterea cu 15,4 miliarde lei a
cheltuielilor bugetului general consolidat


Creterea economic pentru anul 2013 este estimat conservator la 1,6%, pentru a reduce riscul unei rectificari
bugetare negative in cazul unor turbulente pe pietele internationale.


Sursele cresterii economice pe anul 2013


Contribuia elementelor de utilizare la creterea real a PIB
- procente -
2012 2013
Produsul intern brut 0,2 1,6
Cererea intern 0,9 2,5
- Consum final 0,1 1,7
-- Cheltuieli cu consumul privat 0,5 1,5
-- Cheltuieli cu consumul guvernamental -0,4 0,2
- Formarea brut de capital 0,8 0,8
-- Formarea brut de capital fix 1,6 1,0
-- Modificarea stocurilor -0,8 -0,2
Exportul net -0,7 -0,9
- Exportul de bunuri i servicii -0,7 0,4
- Importul de bunuri i servicii 0,0 1,3Contribuia ramurilor la creterea real a PIB
- procente -

2012 2013
Industrie 0,1 0,2
Agricultur, silvicultur, pescuit -1,5 0,4
Construcii 0,2 0,3
Total servicii 0,8 0,5
Impozite nete pe produs 0,6 0,2

PRODUS INTERN BRUT 0,2 1,65
Tabel: Privind cresterea nominal a cheltuielilor bugetare in anul 2013 fata de preliminatul pe 2012

Crestere
nominala
2013 fata
de 2012
- mld. Lei -
Explicatii
Cheltuieli totale, din care: 15,4
Cheltuieli de personal, din
care:
- reintregire salarii reduse cu
25%;- acordarea transei a doua din
titlurile executorii
5,4

4,5
0,9
Pentru anul 2013 s-a avut n vedere meninerea
drepturilor salariale la nivelul lunii decembrie
2012, drepturi care includ i majorarea de 7,4%
asigurndu-se astfel recuperarea integral a
reducerii salariale de 25%.
n ceea ce privete politica privind ocuparea
posturilor vacante din instituii i autoriti publice,
aceasta se menine n continuarea restrictiv, n
sensul c se poate ocupa numai un post din apte
care se vacanteaz.
n cheltuielile de personal aferente bugetului
general consolidat pe anul 2013 este inclus i
suma de 0,9 miliarde lei, reprezentnd trana de
10% din titlurile executorii obinute de
personalul din sectorul bugetar, avnd ca
obiect drepturi de natur salarial.
Astfel, pentru anul 2013, s-a avut n vedere
finanarea unui numr maxim de posturi n
sectorul bugetar de 1.187.000.
Neacordarea de tichete de masa , tichete de
vacanta si tichete cadou la personalul din sectorul
bugetar
Bunuri si servicii 3,1 Aceasta crestere este datorata sumelor destinate
platii de arierate in sectorul de sanatate ca urmare
a implementarii Directivei nr.7 a Parlamentului
European si a Consiliului pentru combaterea
intarzierii efectuarii platilor in tranzactiile
comerciale
Asistenta sociala 2,9 Majorarea valorii punctului de pensie cu 4%
Cofinantarea nationala 4,0 Cresterea se datoreaza sustinerii proiectelor de
investitii cu finantare europeana care altfel ar fi
fost sustinute din fonduri bugetare proprii marind
efortul bugetar in conditiile constrangerilor care
actioneaza in economie


Msuri pentru stimularea creterii:

Cresterea veniturilor disponibile ale populatiei prin: indexarea pensiilor cu 4%; intrarea in plata a cresterii de
7,4% bugetari; cresterea salariului minim la 750 lei de la 1 februarie 2013 si la 800 lei de la 1 iunie 2013.
Cresterea eficientei investitiilor prin reorientarea finantrii acestora cu preponderenta catre fonduri primite de
la UE;
Crearea de locuri de munca: crestere neta de 55 mii de locuri de munca prevazute prin proiectul de buget pe
anul 2013.
Plata arieratelor: elibereaza resurse in sectorul privat si reda increderea in mecanismele pietei, contribuie la
cresterea lichiditatilor in economie.
6
Continuarea acordrii de ajutoare de stat n vederea realizrii de investiii n economie:
Schema de ajutor de stat pentru stimularea creterii economice prin sprijinirea realizrii de investiii;
Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltrii economice durabile. Se aplic att ntreprinderilor mari,
ct i IMM-urilor care fac investiii.;
Schem de ajutor pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea
tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc;

2. Continuarea procesului de consolidare fiscale prin cresterea veniturilor intr-un ritm mai rapid decat cresterea cheltueililor,
in urma introducerii unui pachet de masuri fiscale orientate catre largirea bazei de impozitare si aplicarea principiului
solidaritatii .


Romania isi propune in 2013 continuarea reducerii deficitului bugetar la 2,1% din PIB pe metodologia cash,
respectiv la 2,4% din PIB pe metodologia ESA.

Deficite
bugetare
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Deficit ESA
-5,7 -9,0 -6,8 -5,5 -2,8*) -2,4
Deficit Structural
-8,3 -9,6 -6,1 -3,2 -1,8 -1,4
*) estimat


Reducerea deficitului bugetar nu este un scop in sine ci un mijloc de stimulare a activitatii economice, prin faptul
ca statul are astfel o nevoie mai redusa de finantare a deficitului, permitand bancilor sa creasca nivelul creditarii
pentru firmele din sectorul privat.

Reducerea deficitului bugetar dupa 2008 a fost necesara, dar mijloacele alese in perioada 2010-2011 au implicat
costuri sociale dureroase si au influentat negativ potentialul de crestere economica.

In 2013 consolidarea fiscala se bazeaza pe o noua viziune bugetara, in care ritmul de crestere al veniturilor
devanseaza ritmul de crestere al cheltuielilor bugetare ca urmare a introducerii pachetului de consolidare fiscala.

In acest context, Guvernul a urmarit ca pachetul de consolidare fiscala sa se realizeze preponderent prin
cresterea veniturilor bugetare, aflate oricum la cel mai scazut nivel din UE, ca pondere in PIB.

Noul pachet de masuri fiscale pe care se sprijina aceasta constructie bugetara aduce un plus de 2,9 miliarde lei,
din care 1,8 miliarde lei au fost alocate pentru cresterea cheltuielilor de investitii si 1,1 miliarde lei au fost folosite
pentru reducerea deficitului bugetar estimat pentru anul 2013.

Se estimeaz ca n anul 2013 Romnia s aiba un deficit structural de 1,4% din PIB fata de 3,2% din PIB in anul
2011 si 1,8 % din PIB in anul 2012. Pentru 2014 se estimeaza sa se indeplineasca obiectivul bugetar pe termen
mediu (MTO), respectiv un deficit structural de 1 % din PIB.

Limitarea deficitului structural promovat prin Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul
Uniunii Economice i Monetare semnat i de Romnia la 2 martie 2012 va conduce la o disciplin fiscal
pronunat, cheltuirea responsabil a banilor publici, ceea ce pentru o ar ca Romnia, dat fiind experiena
istoric negativ, poate fi un avantaj semnificativ.

Mutarea accentului in cadrul politicii fiscale, dupa anul 2012, pe intirea echilibrului structural va permite acesteia
s joace un rol de stabilizator pe ntregul ciclu economic, aspect posibil prin instalarea cadrului instituional impus
de Noul Tratat Fiscal - instrument important pentru ntrirea disciplinei fiscale i a elaborrii politicilor.

7
Compactul fiscal permite statelor semnatare cu niveluri reduse ale datoriei publice i care nu se confrunt cu
probleme severe de sustenabilitate pe termen lung a finanelor publice (costul mbtrnirii popula iei) stabilirea
unui obiectiv pe termen mediu superior reperului de 0,5% din PIB pentru deficitul bugetar structural, dar nu mai
mare de 1% din PIB.

3. Intrirea disciplinei bugetare prin reducerea risipei n chletuielile aparatului central, si prin plata arieratelor in
sanatate, in infrastructura de transport, si in administratia locala.


Parlament Scderea sumelor alocate pentru fiecare parlamentar, astfel c bugetul autoritii
legislative nu va crete;

Guvern

Reducerea numrului de consilieri, a celor angajai n ministere, reducerea
funciilor de conducere din aparatul central;
Modificarea Ordonanei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului
demnitarului din administraia public central, cu urmtoarele msuri:
pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat se
reduce numrul cu 3 posturi, respectiv de la 15 posturi la 12 posturi;
pentru cabinetul ministrului, ministrului delegat i secretarului general al
Guvernului se reduce numrul cu 5 posturi, respectiv de la 13 posturi la 8
posturi;
pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului
de stat i asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului
general al Guvernului i Departamentului pentru Relaia cu Parlamentul
se reduce numrul cu 1 post, respectiv de la 5 posturi la 4 posturi;
pentru cabinetul conductorului de organ de specialitate al administraiei
publice centrale, cu rang de secretar de stat, se reduce numrul cu 1
post, respectiv de la 4 posturi la 3 posturi.

Arierate Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor subdiviziunilor
administrativ-teritoriale care nregistreaz arierate au obligaia sa diminueze
lunar volumul acestora cu cel putin 5%, calculat la soldul lunii anterioare.
Ordonatorii de credite ai instituiilor publice de subordonare locala, finanate
integral din venituri proprii, care nregistreaz arierate au obligatia sa
diminueze lunar volumul acestora cu cel putin 3%, calculat la soldul lunii
anterioare
In cazul nerespectrii prevederilor de mai sus, directorii direciilor generale
ale finanelor publice judeene, respectiv Direciei Generale a Finanelor
Publice a Municipiului Bucureti, sisteaza alimentarea atat cu cote, defalcate
din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor
bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante nregistrate la finele
anului anterior, respectiv a arieratelor din execuia anului curent, cu excepia
celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de
finantare a proiectelor derulate prin programe naionale.
S-a constituit cadrul legal prin care ordonatorii de credite au obligaia ca n
execuie s asigure achitarea plilor restante nregistrate la finele anului
anterior, precum i pli restante rezultate n cursul anului current;
Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, n limita prevederilor
bugetare aprobate, numai dup stingerea plilor restante nregistrate la
finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuia anului curent, cu
excepia angajamentelor noi pentru proiecte/programe finanate din fonduri
externe nerambursabile;
84. Reforma investitiilor publice prin cresterea substantiala a fondurilor alocate cofinantarii proiectelor europene si
finantarea cu prioritate, din resurse proprii, in 2013, doar a acelor investitii care au grad ridicat de executie si care
pot fi finalizate pana in 2014.


Acordarea unei atenii deosebite n domeniul proiectelor de infrastructur prioritare in sensul asigurrii
condiiilor financiare, procedurale i contractuale adecvate demarrii i finalizrii ct mai rapide a acelor investiii
majore care au un impact economic i social imediat i care rezolv probleme acute ce au n prezent un impact
negativ semnificativ asupra calitii vieii cetenilor i asupra capacitii de a face afaceri a firmelor din Romnia.
Cheltuielile de investiii pentru anul 2013 sunt in sum de 36,9 miliarde lei, 5,9 % din PIB, dar pe
orizontul 2014-2016 reprezint 6,5-7,8 % din PIB fa de 6,5-6,0 % din PIB ct s-a prevzut pentru
perioada 2010-2012.
Pentru anul 2013 cheltuielile de investitii reprezint 16,6% din totalul cheltuielilor bugetare, fiind
bugetizate pe criteriul eficienei, urmnd ca n anul 2016 s ajunga la 21,8%
Un aspect relevant in cadrul acestor cheltuieli il reprezinta analiza eficienei cheltuielilor de capital,
prioritizarea acestora pe criterii de eficienta, i diminuarea sau eliminarea alocaiilor bugetare pentru
investiii cu potenial economico-financiar redus.
Principalele proiecte de infrastructur finanate n anul 2013, cu prioritate din fonduri externe
nerambursabile sunt:

Principalele proiecte de infrastructur finanate n anul 2013:
Reabilitarea liniei de cale ferat Braov - Simeria, component a Coridorului IV paneuropean, pentru
circulaia trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h, seciunea Colariu Sighioara: pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 1.008.829 mii lei, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Autostrada Ortie Sibiu: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 699.069 mii lei, integral din
fonduri externe nerambursabile postaderare.
Proiect reabilitare drumuri naionale Etapa a VI-A ( 1112 KM): pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013
suma de 546.704 mii lei, integral din fonduri externe rambursabile.
Proiectul ELI (EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - NUCLEAR PHYSICS): pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 519.719 mii lei, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Autostrada Cernavod Constana: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 435.448 mii lei,
din care 9.844 mii lei din fonduri externe nerambursabile postaderare i 425.604 mii lei din fonduri externe
rambursabile.
Autostrada Lugoj Deva: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 430.091 mii lei, integral din
fonduri externe nerambursabile postaderare.
Reabilitarea liniei de cale ferat Frontier Curtici - Simeria, parte component a Coridorului IV
paneuropean pentru circulaia trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h, seciunea: Frontier Curtici Arad
- km 614 (tronsonul 1): pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 413.414 mii lei, integral din
fonduri externe nerambursabile.
Autostrada Bucureti Braov: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 369.078 mii lei, integral
din bugetul de stat.
Construcia variantei de ocolire a oraelor Deva Ortie la standard de autostrad: pentru acest obiectiv
se aloc n anul 2013 suma de 324.466 mii lei, integral din bugetul de stat cheltuieli neeligibile ISPA.
Reabilitarea liniei de cale ferat Braov - Simeria, component a Coridorului IV paneuropean, pentru
circulaia trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h, seciunea Colariu Simeria: pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 255.935 mii lei, integral din fonduri externe nerambursabile.
Autostrada Arad Timioara i By- pass Arad: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 250.709
mii lei, din care 18.723 mii lei din fonduri externe nerambursabile postaderare i 231.986 mii lei din fonduri
externe rambursabile.
Varianta de ocolire a municipiului Constana: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 246.166
9
mii lei, din care 71.804 mii lei din fonduri externe nerambursabile postaderare i 174.362 mii lei din fonduri
externe rambursabile.
Autostrada Braov Cluj Bor: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 188.368 mii lei,
integral din bugetul de stat.
Autostrada Ndlac - Arad: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 170.003 mii lei, integral din
fonduri externe nerambursabile postaderare.

Imbuntirea substanial a ratei de absorbie a fondurilor structurale

Acestea reprezint un instrument de protejare a nivelului cheltuielilor publice, n condiiile creterii efectului de
antrenare a acestora, care devine crucial in contextul constrngerii legate de politica fiscala discreionar impus
de noul pact fiscal i de dimensiunea redus a stabilizatorilor automai.
asigurarea cofinanrii crescute pentru fondurile europene fa de anul 2012;
Provocare major ajungerea la o rat de absorbie a fondurilor structurale i de coeziune nerambursabile
pn la sfritul lui 2015, n intervalul 50%-80% bani europeni utilizai i returnai de Comisia European.
obiectivul major al Romniei este obinerea, la viitoarele negocieri a unor alocri financiare pentru politica de
coeziune superioare celor acordate pentru perioada actual.

2012 2013
estimat
Venituri fonduri nerambursabile postaderare (mld le 8,1 11,2 3,1
% din PIB 1,4 1,8 0,4
Cheltuieli proiecte cu finantare din fonduri 17,6 21,0 3,4
externe nerambursabile postaderare
% din PIB 3,0 3,4 0,4
Crestere
2013 fata
de 2012
Fondurile externe nerambursabile din bugetul general consolidat pe anul
2013 in comparatie cu 2012


5. mbuntirea planificrii multianuale pentru perioada 2014-2016

Elaborarea unor cadre bugetare naionale bine concepute prin consolidarea planificrii multianuale i a
cadrului de cheltuieli pe termen mediu deja instituit prin Legea responsabilitii fiscal bugetare nr. 69/2010
sunt cerine ale Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinele referitoare la
cadrele bugetare ale statelor membre.

6.Transparen n utilizarea banului public i bune practici

Acest obiectiv va asigura stabilitate, predictibilitate i transparena politicii fiscal bugetare.

Tranparena utilizrii banului public ii va gsi expresia n anul 2013 n elaborarea ,,Ghidului
ceteanului despre buget. care a fost publicat;

Publicarea online a datelor privind indicatorii bugetari din bugetul Romaniei si indicatorilor
macroeconomici;

7. Managementul adecvat al datoriei publice
10
Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute conform metodologiei UE pentru sfritul anului 2012 este de
38,1% din PIB, in timp ce datoria guvernamentala neta, reprezentand datoria guvernamentala bruta diminuat
cu rezerva in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului este estimata la 35,5 % din PIB. Pentru sfritul anului
2013, pe fondul unui deficit bugetar sub 3 % din PIB se estimeaz c nivelul datoriei guvernamentale brute
va fi de 38,7% din PIB, iar datoria guvernamentala neta de 36,2 % din PIB.
La nivelul rilor membre ale Uniunii Europene, att la sfritul anului 2011 ct i la sfritul semestrului I
2012 Romnia se situa pe locul 4 ntre statele UE cu cel mai sczut nivel de ndatorare dup Estonia (7,3
1
%),
Bulgaria (16,5
2
%) i Luxemburg (20,9
3
%) . Statele membre UE cu cel mai ridicat nivel de ndatorare la
sfritul semestrului I 2012 sunt: Grecia (150,3%), Italia (126,1%), Portugalia (117,5%), Irlanda (111,5).

Procesul de consolidare fiscal i ndeplinirea obiectivului pe termen mediu privind deficitul structural (1,0%
din PIB) corespunzator Tratatului privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul UEM, semnat de
Romnia n martie 2012, va determina un trend descresctor al necesitilor de finanare a deficitului bugetar
n termenii cash. Strategia de finantare a deficitului bugetar pentru anul 2013 prevede finantarea in proportie
echilibrata din surse interne si externe.


2012 2013
Finanare deficit bugetar, din care: 100,0 % 100,0 %
surse interne 34,3 % 49,3 %
surse externe 65,7 % 50,3 %
alte surse (sume ncasate din privatizare) 0,02 % 0,4 %

In anul 2013 ponderea cheltuielilor cu dobanzile din bugetul general consolidat in PIB se va mentine la nivelul
de 1,8 % din PIB inregistrat in anul 2012. Dup alegerile parlamentare din decembrie 2012, pe fondul creterii
cererii investitorilor, indeosebi a celor nerezideni, randamentele titlurilor de stat cu scaden la 3 ani au
sczut la 6,14%. n luna ianuarie 2013, tendina de scadere a titlurilor de stat s-a accentuat i mai mult urmare
anunului facut de JPM de includere a Romniei in indexul GBI-EM Index Series ncepnd cu 1 martie 2013
i interesului investitorilor nerezidenti pentru titlurile de stat emise n lei. n aceste condiii, randamentul
titlurilor de stat cu scadena la 5 ani a sczut cu 117 bps pna la 5,4% fa de luna decembrie, iar
randamentul titlurilor cu scaden la 1 an a sczut cu 39 bps pn la 5,85%. Includerea titlurilor de stat n
indicii de referin ai Barclays i JPM reprezint un semnal foarte pozitiv pentru dezvoltarea pe termen
mediu a pieei interne a titlurilor de stat i va contribui la reducerea gradual a costurilor de finanare pentru
Ministerul Finanelor Publice pe termen mediu i la extinderea maturitii titlurilor de stat emise pe aceast
piaa.
1
date la 30.06.2012.
2
idem 6.
3
idem 6.
11
SUME ALOCATE PENTRU INVESTITII
SUME PENTRU DIMINUAREA DEFICITULUI BUGETAR 1.122,2
1.856,3
II. Contribuia (impozit) asupra veniturilor suplimentare rezultate din dereglementarea preului gazelor
naturale.
Dereglementare pre energie electric
III. Tax special temporar (2 ani) pentru exploatarea resurselor naturale (altele dect gazele naturale).
(Taxa reprezint 0,5% din cifra de afaceri)
IV. Taxa special asupra transportului de energie electric i gaze naturale (Transelectrica, Transgaz
1leu/MW transportat).
V. Cresterea salariului minim
Se stabilete faptul c trebuiesc ndeplinite doua condiii de ctre autoritile administraiei publice locale ca s se
poat aplica prevederile alin. 1 din Ordonana Guvernului 1/2013:
- s nu aib nregistrate n evidenele fiscale locale, la data de 31 decembrie 2012 , arierate;
An 2013
impact fiscal
(mil. lei)
Impozitul pe profit
I. CODUL FISCAL
2.978,5
Masuri fiscale intreprinse in anul 2013
TOTAL IMPACT MSURI FISCALE
PROPUSE
CONINUTUL
PROPUNERII
1. Majorarea plafonului de deducere fiscal suplimentar pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare de la 20% la
50%, pentru stimularea acestora i pentru meninerea competiiei cu statele membre care au majorat stimulentele
pentru cercetare dezvoltare.
2. Limitarea unor cheltuieli care se consider c nu sunt direct conexate activitii desfurate:
- Nededucerea cheltuielilor de amortizare a autoturismelor destinate transportului de persoane pentru partea din
valoare care depete a 18.000 lei/an amortizare pentru fiecare autoturism.
1. Se includ n baza de calcul a contribuiilor sociale, indemnizaiile primite pe perioada delegrii i detarii n alt
localitate, n ar i n strintate, pentru partea care depete limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotrre de
guvern pentru personalul din instituiile publice.
Impozite si taxe locale
Contribuii sociale obligatorii
3. Impozit simplificat 3% pentru contribuabilii a cror cifr de afaceri < 65.000 euro
1. Impozitarea indemizaiei (diurnei) primite de angajai (inclusiv pentru angajaii contribuabililor care desfoar
activiti independente) pe perioada delegrii-detarii pentru partea care depete 2,5 ori nivelul stabilit pentru
personalul instituiilor publice, la nivelul tuturor angajailor.
Impozitul pe venit
2. Revizuirea bazei de impunere a veniturilor din activiti agricole prin stabilirea unor norme de venit.
Accize i alte taxe speciale
B. Corelarea cotelor de accize pentru bere i buturi fermentate, altele dect bere i vin, cu coninutul de alcool i
materiile prime utilizate n procesul de producie. Astfel, pentru berea/baza de bere utilizat n amestecul cu buturi
nealcoolice la care ponderea gradelor Plato provenite din mal, cereale malificabile i nemalificabile este mai mic
de 30% din numrul total de grade Plato, se va percepe o acciz suplimentar de 10 euro/hl de produs.
n acelai timp, pentru buturile fermentate, altele dect bere i vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%)
provenit din fermentarea exclusiv a fructelor, sucurilor de fructe i sucurilor concentrate de fructe este mai mic
de 50% se va percepe o acciz suplimentar de 25 euro/hl de produs.
2. Devansarea cu 3 luni a calendarului de cretere a accizei la igarete
1. Ajustarea nivelului unor accize la alcool i buturi alcoolice
A. Majorarea nivelului accizelor pentru bere cu 10%, respectiv:
- de la 0,748 la 0,8228 euro/hl de produs/grad Plato;
- pentru micii productori de bere - de la 0,43 la 0,473 euro/hl de produs/grad Plato
12
Capitolul 2. Coordonate ale cadrului general extern si intern al politicii fiscal bugetare in anul 2013

Contextul international

Dinamica PIB-ului real mondial
(exceptnd zona euro) este
proiectat s se accelereze treptat
Dinamica PIB-ului real mondial (exceptnd zona euro) este proiectat
s se accelereze treptat, de la 3,7% n anul 2012 la 3,8% n anul 2013
i la 4,5% n anul 2014.
Pe termen mediu, se preconizeaz c ritmul de cretere a
economiei mondiale va fi temperat de reechilibrri sectoriale
limitate la nivelul economiilor dezvoltate i de necesitatea de a
continua procesul de remediere a bilanurilor att n sectorul public,
ct i n cel privat din respectivele economii.
n pofida progreselor nregistrate n unele sectoare, n special pe
piaa imobiliar din SUA, nivelurile datoriei se menin ridicate n mai
multe economii dezvoltate importante.
Pe pieele emergente, ritmul de cretere economic s-a moderat,
ca urmare a cererii externe mai sczute i a efectelor exercitate de
nsprirea anterioar a politicilor.
Pe termen scurt, se anticipeaz c schimburile comerciale
internaionale vor fi reduse, urmnd a se intensifica treptat pe
parcursul anului urmtor.

Zona Euro

PIB-ul real va nregistra n zona
EURO o cretere medie cuprins
ntre -0,9% i 0,3% n anul 2013 i
ntre 0,2% i 2,2% n anul 2014.

n termeni anuali, se anticipeaz c PIB-ul real n zona euro va
nregistra o cretere medie cuprins ntre -0,6% i -0,4% n anul 2012,
ntre -0,9% i 0,3% n anul 2013 i ntre 0,2% i 2,2% n anul 2014.

n anul 2013, se estimeaz c intensificarea progresiv a dinamicii
exporturilor, susinut de evoluia cererii externe i de un nivel
mbuntit al competitivitii, s asigure o contribuie pozitiv la
creterea PIB-ului real.

De asemenea, se preconizeaz c redresarea PIB-ului real va fi
susinut de impactul favorabil exercitat de orientarea acomodativ
a politicii monetare asupra cererii interne private, precum i de cel
exercitat de scderea ratelor inflaiei, pe fondul preurilor mai
sczute ale alimentelor i materiilor prime, asupra venitului
disponibil real.

Pe parcursul anului 2013, se anticipeaz o stabilizare a
consumului privat, reflectnd redresarea moderat a venitului
disponibil real, n contextul estomprii treptate a efectelor
nefavorabile exercitate de consolidarea fiscal i de msurile de
reducere a numrului de angajai;
Proieciile privind consumul administraiilor publice indic scderi
ale acestuia n anii 2012 i 2013, avnd n vedere eforturile de
consolidare fiscal, urmate de o cretere modest n anul 2014.

Evolutii fiscale
4
Consolidarea bugetar continu s
progreseze
Consolidarea bugetar continu s progreseze.
Informaiile disponibile cu privire la bugetele pentru 2013 indic o
consolidare continu, dei destul de lent, iar deficitele publice ar urma

4
Previziunile ale Comisiei Europene
13
s ating 3,2% din PIB n uniune i 2,6% n zona euro.
Datoria public pentru 2013, se estimeaz c va crete la 95% din PIB
n zona euro i la 89% n uniune , dar c se va stabiliza ulterior.
Msurile strategice puternice luate la nivel naional i la nivelul UE, precum i
progresele nregistrate n ceea ce privete reformarea cadrului instituional al
UEM au redus riscurile de deteriorare care ameninau perspectivele de
cretere.
Constrngeri externe i interne
Pe plan extern, o eventual deteriorare a coordonatelor
mediului economic din Uniunea European ar urma s se repercuteze
asupra activitii economice interne, n principal prin ajustarea cererii de
bunuri de export.

O posibil agravare a tensiunilor de pe pieele financiare internaionale
determinat de persistena incertitudinilor privind sustenabilitatea
datoriilor suverane ale unor ri membre ale zonei euro continu s
rmn preocupant prin prisma potenialului de propagare asupra
economiei romneti.
Execuia bugetului general consolidat, n perioada 1 ianuarie 30
noiembrie, s-a ncheiat cu un deficit de 10,8 miliarde lei, respectiv 1,8%
din PIB, fa de un deficit anual prevzut de 13,7 miliarde lei.

n ceea ce privete potenialele riscuri la adresa perspectivei inflaiei induse de
ali factori, precum preurile internaionale ale materiilor prime energetice,
inclusiv cel al petrolului, i preurile administrate, balana acestora pare a
rmne echilibrat, cel puin pe termen scurt.

Stabilitate politic;
Relansarea economiei;
Incredere mai mare a
investitorilor;
In anul 2012 s-a avut in vedere o
reducere substanial a deficitului
bugetar fat de anul 2011, chiar
intr-un an electoral
Pe plan intern asistm la asigurarea stabilitatii politice la finalul anului
electoral, care s-a revzut i n stabilizarea cursului de schimb leu-euro,
relansarea economiei, i o ncredere mai mare a investitorilor.

In anul 2012 s-a avut in vedere o reducere substanial a deficitului
bugetar fat de anul 2011, chiar intr-un an electoral, Romnia avnd
anse foarte mari de a iei din procedura de deficit excesiv


Coordonate ale construciei
bugetare pe anul 2013

Viziunea fiscal-bugetar este destinat s susin mediul de afaceri i
investiiile, s creasc baza de impozitare n condiiile unei poveri
fiscale competitive i s dinamizeze inclusiv reformele din sectorul
companiilor de stat.
Disciplin bugetar i reducerea risipei, pentru a atrage resurse
suplimentare inclusiv pentru nevoi sociale;
Programare bugetar multianual pe perioada 2014-2016 pentru a
asigura predictibilitate i stabilitate cadrului fiscal bugetar;
Transparen n utilizarea banului public;
14
Capitolul 3. Evolutii macroeconomice si bugetare


2.1.Execuia bugetar

Politica fiscal
Construcia bugetar pe anul 2012 a fost realizat ntr-un context internaional dificil, marcat de
criza datoriilor suverane i ncetinirea creterii economice la nivel mondial.
n anul 2012, politica fiscal-bugetar a fost orientat pe reinstituirea unor finane publice
sntoase, fiind o politic prudent, echilibrat, cu obiective i prioriti bine intite i caracter bine definit.
Obiectivele politicii fiscal bugetare n anul 2012 au fost: continuarea consolidrii fiscale pentru
asigurarea unor inte sustenabile de deficit bugetar circumscris cadrului de cheltuieli pe termen mediu;
meninerea datoriei guvernamentale la un nivel sustenabil pe termen lung; stabilitatea, predictibilitatea i
simplificarea sistemului fiscal; continuarea politicii de reducere i de prevenire a apariiei de arierate.
Bugetul pe anul 2012 a avut ca punct de plecare previziunile macroeconomice de la sfritul anului
2011, convergente cu proieciile organismelor internaionale, conform crora se anticipa o cretere, n
termeni reali, a PIB n intervalul 1,8%-2,3%, urmrind o politic prudent, stabilind o reducere a deficitului
de la 4,3% din PIB n 2011, la 1,9% din PIB n anul 2012.
innd cont de evoluia economic, precum i de msurile de restructurare stabilite prin scrisorile
de intenie, n partea a doua a anului 2012 au fost adoptate msuri care au avut ca efect ajustri
importante ale politicii fiscal-bugetare.
Aceste msuri au fost reflectate din punct de vedere financiar n Ordonana Guvernului nr.13 i
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.61 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, precum i n
Ordonana Guvernului nr.14 i Ordonana de Urgen a Guvernului nr.62, privind rectificarea bugetul
asigurrilor sociale pe anul 2012.
n urma acestor msuri, deficitul bugetar a fost majorat de la 1,9% din PIB la 2,2% din PIB.
I. Execuia bugetar
Conform datelor preliminare, execuia bugetului general consolidat, n perioada 1 ianuarie 30
noiembrie, s-a ncheiat cu un deficit de 10,8 miliarde lei, respectiv 1,8% din PIB, fa de un deficit anual
prevzut de 13,7 miliarde lei.
Veniturile bugetului general consolidat n primele 11 luni ale anului 2012 au totalizat 175,4
miliarde lei, reprezentnd 29,7% pondere n PIB i un grad de realizare fa de estimrile anuale de 88,2%.
Din punct de vedere al gradului de realizare al programului anual de ncasri, principalele venituri
bugetare au nregistrat n primele 11 luni urmtoarele evoluii: impozitul pe profit 97,4%, impozitul pe
venit 90,1%; taxa pe valoarea adugat 87,9%, accize 91,3%, contribuii de asigurri 92,1% i
veniturile nefiscale 92,3%.
Evoluii mai puin favorabile fa de nivelul anual programat al veniturilor s-au nregistrat n cazul
sumelor rambursate de Uniunea European n contul plailor efectuate, unde gradul de realizare a fost
de 49,1%.
ncasrile bugetare au fost influenate att de evoluiile economice, ct i de deciziile de politic
fiscal adoptate, cum ar fi: creterea salariului minim, majorarea salariilor n sectorul bugetar, modificarea
bazei de calcul n cazul contribuiei de asigurri sociale de sntate datorat de pensionari, modificarea
cuantumului accizelor.

15
STRUCTURA VENITURILOR BUGETARE
7,0
9,9
28,0
38,0
17,1
39,5
6,3
9,8
26,9
17,5
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
Impozitul pe
profit, salarii,
venit si castiguri
din capital
Impozite si taxe
pe bunuri si
servicii
Contributii de
asigurari
Venituri
nefiscale
Alte venituri
%

n

t
o
t
a
l
11 luni 2011 11 luni 2012


Din punct de vedere al ponderii principalelor categorii de impozite n total venituri ncasate, s-au
nregistrat creteri n cazul impozitelor pe profit, salarii, venit i ctiguri de capital cu 0,4 pp, ca
urmare a creterii ponderii ncasrilor din impozitul pe venit cu 0,4 pp, dar i n cazul impozitelor i
taxelor pe bunuri i servicii cu 1,5 pp, ca urmare a creterii ponderii veniturilor din impozite i taxe pe
bunuri i servicii cu 1 pp i a taxelor pe utilizarea bunurilor cu 0,5 pp. n paralel, s-au nregistrat i
diminuri n cazul contribuiilor de asigurri cu 1,1 pp i a veniturilor nefiscale cu 0,1 pp.
Comparativ cu anul anterior, veniturile bugetului general consolidat n primele 11 luni ale anului
2012 au avut o evoluie pozitiv, creterea nominal nregistrat fiind de 7,6%, iar ca procent n PIB au
crescut cu 0,4 pp de la 29,3% n 2011, la 29,7% n 2012.
Creterea nominal a veniturilor fa de anul 2011 a fost determinat, n principal, la ncasrile din
impozitul pe profit (+5,8%), impozitul pe salarii i venit (+11,6%), TVA (+ 7,6%), accize (+7,3%), contribuii
de asigurri (+3,1%), venituri nefiscale (+6,3%).
Evoluii sub nivelul ncasrilor anului 2011 s-au nregistrat n principal n cazul veniturilor din capital
(-8,4%).
ncasrile din impozitul pe venit au crescut ca urmare a majorrii numrului de salariai i a
ctigului salarial mediu brut, a creterii salariului minim, precum i modificrii bazei de calcul a
contribuiilor de asigurri sociale de sntate datorate de pensionari.
ncasrile din accize au nregistrat o cretere cu 7,6% datorat majorrii nivelului accizelor la
motorin (4,5%), la igarete (3,4%), precum i majorrii cursului de schimb cu 5,2%.
ncasrile n cazul veniturilor din alte impozite i taxe pe bunuri i servicii n primele 11 luni ale
anului 2012 au nregistrat o cretere semnificativ fa de ncasrile anului anterior datorit virrii ncepnd
cu anul 2012 a contribuiei trimestriale pentru finanarea unor cheltuieli n domeniu sntii.
ncasrile din contribuiile de asigurri au crescut cu 3,1%, ca urmare a influenei rezultate din
creterea numrului de salariai i a ctigului salarial mediu brut, precum i creterii salariului minim..
Sume primite de la Uniunea European n contul plilor efectuate au fost n sum de 5,5
miliarde lei, n cretere cu 9,5% i au reprezentat 0,9% din PIB
Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat n primele 11 luni ale anului 2012 186,2
miliarde lei, ceea ce reprezint 31,6% ca pondere n PIB i un grad de realizare fa de nivelul prevzut,
de 87,6%.
Din punct de vedere al gradului de realizare al programului anual, principalele categorii de
cheltuieli bugetare au nregistrat n primele 11 luni urmtoarele evoluii: cheltuielile de personal 90,4%,
cheltuielile cu bunuri i servicii 88%, cheltuielile cu dobnzile 96,9%, cheltuieli cu subveniile 96,1%,
16
cheltuielile cu asistena social 90,8%, cheltuielile aferente programelor cu finanare rambursabil
79,9%.

STRUCTURA CHELTUIELILOR BUGETARE
9,0 8,8 9,0
34,6
5,0
2,9
4,7
15,2
19,6
7,6
32,9
6,1
2,9
5,6
16,2
19,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Cheltuieli de
personal
Bunuri si servicii Dobanzi Subventii Proiecte cu
finantare din
fonduri externe
nerambursabile
Asistenta
sociala
Cheltuieli de
capital
Alte cheltuieli
%

n

t
o
t
a
l
11 luni 2011 11 luni 2012

Din punct de vedere al ponderii n total cheltuieli, se observ o cretere a cheltuielilor de personal cu
0,3 pp, a cheltuielilor cu bunurile i serviciile cu 1 pp, a celor cu dobnzi cu 0,9 pp i a cheltuielilor cu
proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile cu 1,1 pp.
Diminuri ale ponderii s-au nregistrat n cazul cheltuielilor aferente programelor cu finanare
rambursabil cu 0,2 pp i a cheltuielilor cu asistena social cu 1,7 pp.
Comparativ cu aceeai perioad a anului anterior, cheltuielile bugetului general consolidat au
nregistrat o cretere nominal de 3,8%, dar, ca procent n PIB, acestea s-au diminuat cu 0,6 pp, de la
32,2% n 2011 la 31,6% n 2012.
n primele 11 luni ale anului 2012, s-au nregistrat diminuri ale cheltuielilor bugetare fa de aceeai
perioad a anului precedent n cazul cheltuielilor cu proiectele cu finanare din fonduri externe
nerambursabile, cu 15,4%, dar i n cazul celor cu asistena social, cu 1,3%.
Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat n primele 11 luni ale anului 2012 au
crescut cu 5,7% fa de aceeai perioad a anului precedent, ca urmare a majorrii salariilor n sectorul
bugetar, precum i acordrii unor drepturi salariale n urma unor hotrri judectoreti.
n anul 2012, s-au meninut restriciile cu privire la angajrile din sistemul bugetar, precum i cele cu
privire la acordarea anumitor sporuri personalului bugetar.
Cheltuielile cu bunuri i servicii au nregistrat o cretere nominal de 10,8% fa de anul
precedent, iar ca pondere n PIB au crescut cu 0,2 pp. Creterile au fost nregistrate, n principal, la
administraiile locale, precum i la fondul naional de sntate ca urmare a plilor fcute pentru servicii
medicale i medicamente.
Cheltuielile cu dobnzile au nregistrat o cretere cu 22% fa de anul precedent, ca rezultat al
majorrii deficitelor bugetare acumulate din anii precedeni i angajrii mprumuturilor pentru acoperirea
acestora, nregistrndu-se astfel, un efort suplimentar n ceea ce privete plata ratelor de capital i a
dobnzilor.
Cheltuielile pentru investiii care includ cheltuielile de capital, precum i cele aferente
programelor de dezvoltare finanate din surse interne i externe, au fost de 30,2 miliarde lei (5,2% din PIB),
crescnd n termeni nominali cu 5,5% fa de aceeai perioad a anului precedent.

17

mil.lei
% din
PIB
% din
total mil.lei
% din
PIB
% din
total mil.lei
% din
PIB
% din
total mil.lei (%) mil.lei (%)
PIB 607.300 556.700 590.100
VENITURI TOTALE 198.866 32,7 100,0 163.086 29,3 100,0 175.413 29,7 100,0 -23.453 -11,8% 12.327 7,6%
Venituri curente
185.850 30,6 93,5 156.444 28,1 95,9 169.215 28,7 96,5 -16.635 -9,0% 12.771 8,2%
Venituri fiscale
116.193 19,1 58,4 94.650 17,0 58,0 104.994 17,8 59,9 -11.199 -9,6% 10.345 10,9%
Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri
din capital
33.247 5,5 16,7 27.935 5,0 17,1 30.785 5,2 17,5 -2.462 -7,4% 2.850 10,2%
Impozitul pe profit
10.986 1,8 5,5 10.122 1,8 6,2 10.705 1,8 6,1 -281 -2,6% 583 5,8%
Impozitul pe salarii si venit 21.268 3,5 10,7 17.179 3,1 10,5 19.171 3,2 10,9 -2.097 -9,9% 1.992 11,6%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital
994 0,2 0,5 634 0,1 0,4 909 0,2 0,5 -85 -8,5% 275 43,4%
Impozite si taxe pe proprietate
4.159 0,7 2,1 3.772 0,7 2,3 3.890 0,7 2,2 -269 -6,5% 118 3,1%
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 77.647 12,8 39,0 62.014 11,1 38,0 69.309 11,7 39,5 -8.338 -10,7% 7.295 11,8%
TVA
51.781 8,5 26,0 42.297 7,6 25,9 45.504 7,7 25,9 -6.276 -12,1% 3.207 7,6%
Accize 20.593 3,4 10,4 17.523 3,1 10,7 18.806 3,2 10,7 -1.787 -8,7% 1.283 7,3%
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2.051 0,3 1,0 213 0,0 0,1 1.970 0,3 1,1 -81 -3,9% 1.757 823,2%
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
3.223 0,5 1,6 1.980 0,4 1,2 3.029 0,5 1,7 -194 -6,0% 1.048 52,9%
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
internationale (taxe vamale)
750 0,1 0,4 600 0,1 0,4 675 0,1 0,4 -75 -10,0% 75 12,5%
Alte impozite si taxe fiscale 390 0,1 0,2 329 0,1 0,2 336 0,1 0,2 -54 -13,9% 7 2,0%
Contributii de asigurari 51.116 8,4 25,7 45.695 8,2 28,0 47.099 8,0 26,9 -4.017 -7,9% 1.404 3,1%
Venituri nefiscale 18.542 3,1 9,3 16.100 2,9 9,9 17.122 2,9 9,8 -1.420 -7,7% 1.022 6,3%
Venituri din capital 808 0,1 0,4 671 0,1 0,4 615 0,1 0,4 -193 -23,9% -56 -8,4%
Donatii 1.082 0,2 0,5 589 0,1 0,4 335 0,1 0,2 -748 -69,1% -254 -43,1%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate
si Prefinantare
11.126 1,8 5,6 4.993 0,9 3,1 5.467 0,9 3,1 -5.659 -50,9% 473 9,5%
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) 389 0,1 0,2 -218 0,0 -0,1 -218 -607 -156,0%
CHELTUIELI TOTALE 212.526 35,0 100,0 179.416 32,2 100,0 186.202 31,6 100,0 -26.325 -12,4% 6.785 3,8%
Cheltuieli curente 191.833 31,6 90,3 163.757 29,4 91,3 170.277 28,9 91,4 -21.556 -11,2% 6.520 4,0%
Cheltuieli de personal 41.021 6,8 19,3 35.093 6,3 19,6 37.082 6,3 19,9 -3.938 -9,6% 1.989 5,7%
Bunuri si servicii 34.338 5,7 16,2 27.259 4,9 15,2 30.215 5,1 16,2 -4.123 -12,0% 2.956 10,8%
Dobanzi 10.690 1,8 5,0 8.493 1,5 4,7 10.361 1,8 5,6 -329 -3,1% 1.868 22,0%
Subventii 5.635 0,9 2,7 5.213 0,9 2,9 5.416 0,9 2,9 -219 -3,9% 203 3,9%
Transferuri - Total 97.459 16,0 45,9 85.937 15,4 47,9 85.713 14,5 46,0 -11.746 -12,1% -224 -0,3%
Transferuri intre unitati ale administratiei
publice
1.592 0,3 0,7 307 0,1 0,2 880 0,1 0,5 -712 -44,7% 574 187,2%
Alte transferuri 11.451 1,9 5,4 11.669 2,1 6,5 9.618 1,6 5,2 -1.832 -16,0% -2.051 -17,6%
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile
14.275 2,4 6,7 9.060 1,6 5,0 11.349 1,9 6,1 -2.926 -20,5% 2.290 25,3%
Asistenta sociala 67.449 11,1 31,7 62.089 11,2 34,6 61.263 10,4 32,9 -6.186 -9,2% -826 -1,3%
Alte cheltuieli 2.693 0,4 1,3 2.813 0,5 1,6 2.603 0,4 1,4 -90 -3,3% -210 -7,5%
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
1.865 0,3 0,9 1.761 0,3 1,0 1.489 0,3 0,8 -376 -20,1% -272 -15,4%
Fond rezerva 825 0,1 0,4 -825
Cheltuieli de capital 20.694 3,4 9,7 16.101 2,9 9,0 16.391 2,8 8,8 -4.303 -20,8% 290 1,8%
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent **)
-442 -0,1 -0,2 -466 -0,1 -0,3 -466 -24 5,5%
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -13.660 -2,2 -6,4 -16.330 -2,9 -9,1 -10.788 -1,8 -5,8 2.872 -21,0% 5.541 -33,9%
EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
01 Ianuarie - 30 noiembrie
Evolutii 11 luni
2012 fa de 2011
11 luni 2011 11 luni 2012
Program anual
2012 actualizat
Diferene 11 luni
2012 fa de
program anual
18
2.2.Masuri de combaterea risipei resurselor bugetare
Dei a trebuit s rezolve multe dintre problemele rmase necorectate de fostele guverne (nemulumirile
legate de tierile de venituri, risipa i jaful din bugetul public, energie i altele) Guvernul USL a reuit s
realizeze un compromis corect ntre austeritate i relansare economic, ntre economic i social, ntre
nevoia unui stat puternic i reducerea risipei.
Pe partea de cheltuieli bugetare, Guvernul USL a operat dou raiuni fundamentale legate de creterea
eficienei acestora:
diminuarea risipei, care va fi un obiectiv permanent al execuiei bugetare
eliberarea de resurse pentru alte nevoi, inclusiv de ordin social.


19
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
- mii lei -
Cod
ind.
Denumire indicator
Program
initial 2012
comparabil
Executie
preliminata
2012
comparabil
Propuneri
2013
Crestere /
descrestere
2013/2012
Program initial
Crestere /
descrestere
2013/2012
Executie
preliminata
EXPLICATII CRESTERI FATA DE EXECUTIE PRELIMINATA
B A 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6
TOTAL BUGET DE STAT 112.918.678 105.293.580 116.359.363 3,05 10,51
01 Administratia Prezidentiala 27.256 22.457 26.009 -4,58 15,82
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012, pentru personalul din aparatul
propriu cat si pentru personalul din cadrul Muzeului National Cotroceni-
institutie subventionata.
02 Senatul Romaniei 85.140 83.903 85.140 1,47
S-au asigurat fondurile la nivelul aprobat initial prin Legea bugetului de
stat pe anul 2012.
03 Camera Deputatilor 198.291 184.438 198.291 7,51
S-au asigurat fondurile la nivelul aprobat initial prin Legea bugetului de
stat pe anul 2012.
04 Inalta Curte de Casatie si Justitie 62.725 57.331 61.110 -2,57 6,59
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
05 Curtea Constitutionala 13.913 12.850 15.260 9,68 18,75
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012. Conform Legii nr.47/1992
bugetul acestei institutii se aproba de catre Plenul Curtii Constitutionale
si se inainteaza Guvernului pentru a fi inclus in bugetul de stat.
06 Consiliul Legislativ 4.956 4.856 5.301 6,96 9,16
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
07 Curtea de Conturi 185.830 165.940 195.705 5,31 17,94
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012. De asemenea s-au alocat
fonduri suplimentare fata de anul 2012 pentru proiecte finantate din
fonduri externe nerambursabile (FEN).
08 Consiliul Concurentei 41.439 37.581 63.646 53,59 69,36
S-au alocat fonduri suplimentare fata de anul 2012 pentru proiecte
finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN). La cheltuieli de
personal s-au alocat fonduri pentru acoperirea majorarii salariilor
aprobate in anul 2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune
rentregirea la nivelul anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din
luna iunie i 7,4% care se acorda din luna decembrie 2012.
09 Avocatul Poporului 5.056 5.120 5.623 11,21 9,82
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
10 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor
Securitatii
10.994 10.951 12.185 10,83 11,27
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
20
Cod
ind.
Denumire indicator
Program
initial 2012
comparabil
Executie
preliminata
2012
comparabil
Propuneri
2013
Crestere /
descrestere
2013/2012
Program initial
Crestere /
descrestere
2013/2012
Executie
preliminata
EXPLICATII CRESTERI FATA DE EXECUTIE PRELIMINATA
B A 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6
11 Consiliul National al Audiovizualului 7.112 7.337 8.451 18,83 15,18
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012. De asemenea s-au asigurat
fondurile pentru achizitionarea de sisteme de monitorizare a posturilor
de radio si TV locale.
13 Secretariatul General al Guvernului 9.021.318 7.425.974 7.339.476 -18,64 -1,16
14 Ministerul Afacerilor Externe 570.406 560.929 564.842 -0,98 0,70
15 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
2.520.255 2.047.380 2.172.910 -13,78 6,13
S-au asigurat fonduri suplimentare fata de 2012 la subventii pentru plata
"primei de economisire in sistem colectiv, in domeniul locativ", precum si
pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN).
16 Ministerul Finantelor Publice 2.440.346 2.387.659 2.801.351 14,79 17,33
S-a asigurat suma aferenta majorarii capitalului detinut de tara noastra la
BEI (52,4 milioane euro). De asemenea s-au majorat sumele pentru
proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), precum si
pentru plata salariilor majorate conform OUG nr.19/2012.
17 Ministerul Justitiei 2.119.883 2.365.144 2.291.551 8,10 -3,11
S-au diminuat sumele alocate la proiecte cu finantare rambursabila,
PHARE datorita finalizarii unor proiecte.
18 Ministerul Apararii Nationale 4.815.130 4.797.271 5.194.905 7,89 8,29
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
19 Ministerul Afacerilor Interne 7.180.954 7.967.289 7.972.817 11,03 0,07
Reducerea cheltuielilor pentru anul 2013 se datoreaza finantarii in anul
2012 alegerilor parlamentare si referendumului, reducerea fondurilor
pentru achizitionarea stocurilor pentru rezerva de stat, diminuarea
sumelor alocate la proiecte cu finantare rambursabila conform graficului
de implementare a proiectelor.
20 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice
31.936.727 31.038.098 30.440.524 -4,68 -1,93
Cheltuielile pentru anul 2013 se diminueaza ca urmare a reducerii
transferurilor de echilibrare catre bugetele de asigurari sociale.
21 Ministerul Tineretului si Sportului 316.537 300.200 302.374 -4,47 0,72
22 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 5.189.090 5.516.497 5.562.740 7,20 0,84
23 Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 2.775.846 1.972.501 2.084.271 -24,91 5,67
Cresterea se datoreaza in principal majorarii sumelor aferente
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN).
24 Ministerul Transporturilor 6.899.033 5.186.814 7.291.157 5,68 40,57
Cresterea se datoreaza in principal majorarii sumelor aferente
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN).
25 Ministerul Educatiei Nationale 5.332.399 4.820.441 5.298.804 -0,63 9,92
Cresterea se datoreaza in principal majorarii sumelor aferente
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), respectiv
proiectul ELI-NP megainfrastructura de cercetare.
26 Ministerul Sanatatii 3.622.748 3.086.451 7.221.673 99,34 133,98
Cresterea se datoreaza majorarii transferurilor catre bugetul Fondului
National Unic de Asigurari de Sanatate.
27 Ministerul Culturii 690.545 570.110 546.064 -20,92 -4,22
Diminuarea se datoreaza in principal reducerii transferurilor catre
institutiile finantate partial din venituri proprii din subordine, ca urmare a
majorarii veniturilor proprii ale acestora.
28 Ministerul pentru Societatea Informationala 266.112 195.865 199.186 -25,15 1,70
29 Ministerul Public 594.932 641.729 651.144 9,45 1,47

21
Cod
ind.
Denumire indicator
Program
initial 2012
comparabil
Executie
preliminata
2012
comparabil
Propuneri
2013
Crestere /
descrestere
2013/2012
Program initial
Crestere /
descrestere
2013/2012
Executie
preliminata
EXPLICATII CRESTERI FATA DE EXECUTIE PRELIMINATA
B A 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6
30 Agentia Nationala de Integritate 42.930 30.489 27.195 -36,65 -10,80
Diminuarea se datoreaza in principal faptului ca in anul 2012 au fost
utilizate fonduri pentru achizitionarea serviciilor de arhivare electronica a
declaratiilor de avere si interese, iar in anul 2013 in bugetul institutiei nu
se mai regasesc fonduri cu aceasta destinatie.
31 Serviciul Roman de Informatii 978.116 1.021.142 1.031.598 5,47 1,02
32 Serviciul de Informatii Externe 193.946 196.073 180.615 -6,87 -7,88
Diminuarea se datoreaza reducerilor de cheltuieli cu investitiile.
33 Serviciul de Protectie si Paza 132.168 133.999 191.278 44,72 42,75
S-a alocat fonduri suplimentare la cheltuieli de capital pentru lucrarile de
constructie la noul sediu al institutiei (obiectiv demarat in anul 2009).
34 Serviciul de Telecomunicatii Speciale 250.418 260.308 248.424 -0,80 -4,57
Diminuarea se datoreaza reducerilor de cheltuieli cu investitiile.
35 Ministerul Economiei 1.661.034 1.216.000 1.164.991 -29,86 -4,19
Diminuarea se datoreaza finalizarii proiectului de inchideere a minelor si
refacerea mediului finantat din cheltuieli rambursabile, precum si
reducerea cheltuielilor pentru turism prin prioritizarea proiectelor din
acest domeniu.
37 Academia Romana 252.541 275.767 252.602 0,02 -8,40
Diminuarea se datoreaza in principal finalizarii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile (FEN).
38 Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor
504.838 461.848 448.087 -11,24 -2,98
39 Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolutionarilor din decembrie 1989
2.528 1.812 2.109 -16,57 16,39
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
40 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii
Banilor
9.320 8.883 14.787 58,66 66,46
S-au alocat fonduri suplimentare fata de anul 2012 pentru proiecte
finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete
de Stat
9.008 8.658 9.427 4,65 8,88
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
42 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 4.182 3.708 4.419 5,67 19,17
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012. De asemenea au fost majorate
sumele pentru programele pentru prevenirea si combaterea discriminarii.
43 Agentia Nationala de Presa AGERPRES 15.504 12.118 13.504 -12,90 11,44
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
44 Institutul Cultural Roman 43.000 28.631 29.116 -32,29 1,69
45 Societatea Romana de Radiodifuziune 159.133 205.426 186.094 16,94 -9,41
Diminuarea se datoreaza faptului ca in anul 2012 au fost achitate
datoriile pentru utilizarea statiilor si circuitelor de emisie.
46 Societatea Romana de Televiziune 150.182 213.127 174.217 16,00 -18,26
Diminuarea se datoreaza faptului ca in anul 2012 au fost achitate
datoriile pentru utilizarea statiilor si circuitelor de emisie.

22
Cod
ind.
Denumire indicator
Program
initial 2012
comparabil
Executie
preliminata
2012
comparabil
Propuneri
2013
Crestere /
descrestere
2013/2012
Program initial
Crestere /
descrestere
2013/2012
Executie
preliminata
EXPLICATII CRESTERI FATA DE EXECUTIE PRELIMINATA
B A 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6
47 Consiliul Superior al Magistraturii 67.013 69.877 75.552 12,74 8,12
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
48 Autoritatea Electorala Permanenta 15.382 47.245 14.368 -6,59 -69,59
In anul 2012 s-au finantat alegerile parlamentare si referendumul.
50 Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal
3.344 3.296 3.460 3,47 4,98
Cresterea se datoreaza in principal majorarii salariilor aprobate in anul
2012 prin OUG nr.19/2012 ceea ce presupune rentregirea la nivelul
anului 2013 a creterii de 8% acordata in 2012 din luna iunie i 7,4%
care se acorda din luna decembrie 2012.
51
Consiliul Economic si Social
2.622 2.219 2.757 5,15 24,25
Cresterea se datoreaza majorarilor salariale aprobate conform OUG
nr.19/2012, precum si sumelor suplimentare alocate in vederea
executarii lucrarilor de reamenajare si redimensionare a salilor aferente
lucrarilor Plenului CES si comisiilor de specialitate.
52
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
9.113 8.654 9.942 9,10 14,88
Cresterea se datoreaza in principal majorarilor salariale aprobate
conform OUG nr.19/2012.
53
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
20.789 22.414 20.825 0,17 -7,09
In anul 2012 au fost alocate sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului pentru reprezentarea Romaniei la Curtea
internationala de arbitraj, sume care nu se regasesc in proiectul de
buget pe anul 2013
54
Ministerul Fondurilor Europene
74.941 38.413 172.886 130,70 350,07
Cresterea se datoreaza in principal majorarii sumelor aferente
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN).
65 Ministerul Finantelor Publice-Actiuni Generale 21.381.653 19.550.357 23.468.600 9,76 20,04
23

Principalele msuri care s-au avut in vedere:
Emiterea Ordonanei de Urgent a
Guvernului nr. 26 din mai 2012 prin
care s-au redus substanial o serie
de cheltuieli bugetare ineficiente i
inoportune constnd n:

interzicerea achiziionrii de servicii juridice de consultan,
asisten i/sau reprezentare de ctre autoritile i instituiile
publice ale administraiei publice centrale i locale, indiferent de
modul de finanare i subordonare, societile naionale,
companiile naionale i societile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum i regiile autonome care au n
structura organizatoric personal propriu de specialitate juridic;
diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol i a cheltuielilor cu
deplasrile n strintate efectuate de ctre autoritile i
instituiile publice ale administraiei publice centrale i locale,
indiferent de modul de finanare i subordonare, n semestrul II
al anului 2012, fa de cheltuielile de aceast natur efectuate n
semestrul II al anului 2011;
interzicerea achiziionrii din fonduri publice de tiprituri i alte
bunuri pentru aciunile de reprezentare i protocol, precum i
pentru zile festive, inclusiv zile aniversare;
instituirea unor reguli de disciplin bugetar n ce privete
efectuarea de cheltuieli pentru achiziionarea i/sau elaborarea
studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii
aferente obiectivelor de investiii, restricionnd pe cele pentru
care nu poate fi asigurat finanarea;
abrogarea prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul
public intern, referitoare la posibilitatea externalizrii serviciilor
de audit public intern de ctre entitile locale;
Ordonan de urgen a Guvernului
nr. 47/2012 pentru modificarea i
completarea unor acte normative i
reglementarea unor msuri fiscal -
bugetare
Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor
subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nregistreaz arierate
au obligaia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel putin
5%, calculat la soldul lunii anterioare.
Ordonatorii de credite ai instituiilor publice de subordonare
locala, finanate integral din venituri proprii, care nregistreaz
arierate au obligatia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel
putin 3%, calculat la soldul lunii anterioare
In cazul nerespectrii prevederilor de mai sus, directorii
direciilor generale ale finanelor publice judeene, respectiv
Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti,
sisteaza alimentarea atat cu cote, defalcate din impozitul pe
venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita
prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor
restante nregistrate la finele anului anterior, respectiv a
arieratelor din execuia anului curent, cu excepia celor provenite
din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de
finantare a proiectelor derulate prin programe naionale.
S-a constituit cadrul legal prin care ordonatorii de credite au
obligaia ca n execuie s asigure achitarea plilor restante
24
nregistrate la finele anului anterior, precum i pli restante
rezultate n cursul anului current;
Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, n limita
prevederilor bugetare aprobate, numai dup stingerea plilor
restante nregistrate la finele anului anterior, respectiv a
arieratelor din execuia anului curent, cu excepia
angajamentelor noi pentru proiecte/programe finanate din
fonduri externe nerambursabile;Reduceri de cheltuieli pentru anul 2013

Reducerea risipei n cazul companiilor/regiilor la care statul deine participaii majoritare


Limitarea cheltuielilor cu salariile la companiile/regiile la care statul sau unitile administrativ-teritoriale
dein participaii majoritare, dup cum urmeaz:
- operatorii economici care au nregistrat pierderi n anul precedent sau care primesc subvenii sau
transferuri de la bugetul de stat i bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depi nivelul
cheltuielilor cu salariile realizate n anul precedent, cu ncadrarea n nivelul aprobat prin bugetele de
venituri i cheltuieli ale anului precedent;
- operatorii economici care au nregistrat profit n anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile
doar cu indicele mediu de cretere al preurilor prognozat pentru anul 2013.
- creterile salariale vor fi corelate cu creterea productivitii muncii, conform prevederilor OUG
79/2008, privind msuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 203/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
De asemenea, aceti operatori economici nu pot majora numrul prognozat de personal la finele anului,
aprobat prin bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 2012, dect n cazuri temeinic justificate, respectiv
n condiiile extinderii activitii, cu aprobarea Guvernului, Consiliului local, judeean, ori Consiliului General
al Municipiului Bucureti, dup caz.

Limitarea cheltuielilor Parlamentului si aparatului central al Guvernului si ministerelor.
Parlament Scderea sumelor alocate pentru fiecare parlamentar, astfel ca bugetul
autoritatii legislative nu va crete;

Guvern

Reducerea numrului de consilieri, a celor angajai in ministere, reducerea
funciilor de conducere din aparatul central;
Modificarea Ordonanei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului
demnitarului din administraia public central, cu urmtoarele msuri:
pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat se
reduce numrul cu 3 posturi, respectiv de la 15 posturi la 12 posturi;
pentru cabinetul ministrului, ministrului delegat i secretarului general al
Guvernului se reduce numrul cu 5 posturi, respectiv de la 13 posturi la
8 posturi;
pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului
de stat i asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului
general al Guvernului i Departamentului pentru Relaia cu Parlamentul
se reduce numrul cu 1 post, respectiv de la 5 posturi la 4 posturi;
pentru cabinetul conductorului de organ de specialitate al administraiei
publice centrale, cu rang de secretar de stat, se reduce numrul cu 1 post,
respectiv de la 4 posturi la 3 posturi. Impactul acestor masuri este estimat la 7,8
miliarde lei
.
25
Cadrul macroeconomic
1. Evoluii macroeconomice n anul 2012
Creterea economic
n primele 9 luni 2012 a
fost modest
Anul 2012 a fost afectat, pe de o parte, de seceta sever cu efecte
nefavorabile asupra produciei agricole, i pe de alt parte de recesiunea
din zona euro care a redus cererea extern. Creterea produsului intern
brut cumulat pe primele 3 trimestre a fost de 0,2% faa de aceeai
perioad din 2011. Caracteristicile generale ale evoluiei trimestriale sunt:
formarea brut de capital fix a nregistrat creteri semnificative (n
medie de 13%, cu un vrf de 15,5% n trimestrul II)
consumul privat a nregistrat evoluii pozitive n primele dou trimestre,
dup care n trimestrul III s-a redus pe fondul reducerii ofertei interne
consumul guvernamental, care include consumul individual i consumul
colectiv al administraiei publice, a nregistrat reduceri n primele dou
trimestre, urmate de o majorare n trimestrul III

scderea economic din trimestrul III a fost determinat n principal de
reducerea semnificativ a valorii adugate brute din agricultur
(-29,8%) ca urmare a secetei puternice i prelungite

- modificri procentuale fa de perioada corespunztoare a anului precedent, % -
Evoluia trimestrial a produsului intern brut n 2012
Trim. I Trim. II Trim. III
Cererea intern, din care: 1,2 1,3 0,4
- Cheltuielile cu consumul privat 0,5 2,2 -1,3
- Cheltuielile cu consumul guvernamental -1,2 -2,4 2,0
- Formarea brut de capital fix 12,2 15,5 11,7
Exportul de bunuri i servicii -2,2 -0,5 -5,2
Importul de bunuri i servicii -0,3 0,2 -2,3
Produsul intern brut 0,3 1,1 -0,5
Industrie -0,2 0,3
-0,5
Agricultur, silvicultur, pescuit 4,0 -1,6
-29,8
Construcii 0,0 3,6
-1,0
Servicii -1,3 0,1
5,0

O evoluie bun a
economiei este
ateptat n trimestrul
IV 2012
Se ateapt o majorare a cererii interne n condiiile creterii veniturilor
populaiei n urma aplicrii msurii de rentregire a salariilor n sectorul
bugetar.
Creterea economic a
ncetinit n anul 2012
Avnd n vedere seceta sever care a afectat semnificativ producia
agricol i, implicit, valoarea adugat brut din acest sector, precum i
absorbia redus a fondurilor structurale, ca urmare a ntreruperii unor
programe, pentru anul 2012 se estimeaz o cretere a produsului intern brut
de 0,2%.

26


Evoluia n termeni reali a produsului intern brut
-6,6
-1,1
2,2
0,2
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2009 2010 2011 2012

-

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

p
r
o
c
e
n
t
u
a
l
a

a
n
u
a
l
a

-

Inflaia anual s-a
majorat n a doua parte
a anului 2012
n luna decembrie 2012, creterea preurilor de consum a fost de 4,95%
fa de decembrie 2011, cu 1,81 puncte procentuale peste cea din
perioada corespunztoare a anului precedent
Majorarea ratei inflaiei a fost determinat, n principal, de creterile de
pre la produsele agroalimentare, pe plan intern i internaional, dar i
de deprecierea leului fa de moneda european
In anul 2012 inflaia medie anual a fost de 3,33% cu 2,46 puncte
procentuale sub cea din anul 2011.

2. Cadrul macroeconomic n 2013 i pe termen mediu

Indicatori UM Estimri 2013
Produsul intern brut, preuri curente mld lei 623,3
- creterea real % 1,6
Creterea medie a preurilor de consum (IPC) % 4,3
Numrul de omeri nregistrai la sfritul anului mii pers 465
- rata omajului nregistrat % 5,2
Ctigul salarial mediu brut lei/ luna 2.223
Soldul contului curent % PIB -4,2


Creterea economic
prognozat va fi de 1,6
% n anul 2013
Avnd n vedere contextul economic internaional i evoluia economic i
financiar din zona euro, pentru anul 2013, scenariul de prognoz prevede o
cretere a produsului intern brut de 1,6%, cererea intern reprezentnd motorul
creterii economice.
Ritmul de cretere a formrii brute de capital fix va fi de 3,5%
Cheltuielile cu consumul privat se vor majora cu circa 2,3%, n condiiile
27
creterii veniturilor disponibile ale populaiei, n principal, ca efect de baz
al rentregirii salariilor n sectorul bugetar n dou etape n 2012 (iunie i
decembrie)
Deficitul contului curent
al balanei de pli
externe va reprezenta
4,2% din PIB
Exporturile i importurile de bunuri se vor amplifica o dat cu majorarea cererii
externe, n special n rile din afara spaiului intracomunitar, precum i a celei
interne, determinnd creterea deficitului comercial.
Deficitul de cont curent se va majora i ca urmare a nceperii plii dobnzii la
mprumutul din Acordul Stand by cu FMI, CE i BM.

Presiunile pe piaa
muncii se vor atenua
Se ateapt o majorare a numrului de salariai concomitent cu reducerea ratei
omajului nregistrat la sfritul anului 2013.

Inflaia anual se va
reduce n a doua parte
a anului 2013
Rata inflaiei se ateapt s se menin la un nivel ridicat n prima parte a
anului, n principal, ca rezultat al unui efect de baz datorat recoltei agricole
reduse din anul 2012.
La sfritul anului rata inflaiei va ajunge la 3,5%, cu o medie anual de 4,3%.

Evoluia indicatorilor macroeconomici pe termen mediu
- modificare procentual fa de anul anterior -
2012 2013 2014 2015 2016
Produsul intern brut,
- preuri curente mld. lei
- creterea real, %

585,2
0,2

623,3
1,6

660,6
2,2

696,3
2,8

734,7
3,0
Contul curent mil. euro
- % din PIB
-4.955
-3,8
-5.760
-4,2
-6.345
-4,3
-6.640
-4,2
-6.900
-4,1
Creterea preurilor de consum, %
- sfritul anului
- media anual
4,95
3,33
3,5
4,3
3,0
3,3
2,5
2,8
2,3
2,5
Cursul de schimb mediu lei/euro
4,456 4,50 4,45 4,40 4,40
Ctigul salarial mediu brut lunar - lei
2.077 2.223 2.339 2.444 2.537
Ctigul salarial mediu net lunar - lei
1.512 1.615 1.698 1.773 1.839
Ctigul salarial real, %
1,3 2,4 1,7 1,6 1,2
Numrul de omeri nregistrai la sfritul anului,
mii persoane
- rata omajului nregistrat, %
493,8
5,6
465
5,2
445
5,0
420
4,7
405
4,5

Creterea economic
pe termen mediu se va
accelera
Pentru perioada 2014 - 2016 se estimeaz c economia romneasc i va
relua creterea mai susinut, cu un ritm mediu anual de 2,7%, dar se va
situa sub potenial. Cererea intern va continua s reprezinte motorul
creterii economice.
Formarea brut de capital fix se va accelera pe fondul mbuntirii
finanrii din economie, cu un ritm mediu anual de 6,5%.
Deficitul contului
curent se va menine n
limite sustenabile

Ponderea n PIB a deficitului de cont curent se va diminua dup 2014, pn
la 4,1% n 2016.
28
Piaa muncii va
continua s se
mbunteasc
Ocuparea forei de munc se va mbunti, n principal, prin creterea
numrului de salariai, fiind posibil creterea productivitii muncii.
Numrul omerilor nregistrai se va reduce, rata omajului scznd pn la
4,5% la sfritul anului 2016.
Tendina de reducere a
inflaiei va continua
Estimrile au luat n calcul ani agricoli normali i o volatilitate redus pentru
preul internaional al petrolului.
Rata inflaiei urmeaz s se reduc gradual pn la nivelul de 2,3% la
sfritul anului 2016, cu o medie anual n scdere de la 3,3% n 2014
la 2,5% n 2016.


Capitolul 4. Politica fiscal-bugetare si de administrare fiscala
4.1 Politica fiscala-bugetara

Viziunea fiscal promovat prin proiectul de buget pe anul 2013 este una calitativ, care s stimuleze
mediul economic, investiiile i iniiativa antreprenorial, bazat pe construirea unui sector privat puternic,
care s genereze prosperitate, securitate social i s dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului
public.
n acelai timp, n dimensiunea sa financiar-bugetar, modelul economic de dezvoltare va fi axat pe
investiii publice de antrenare, acele investiii menite s susin infrastructura, agricultura i dezvoltarea
rural, energia i tehnologia avansat.
Prioriti
Un sistem european performant al finanelor publice - eficient, transparent,
previzibil, care s conduc la creterea veniturilor bugetare prin lrgirea bazei de
impozitare, i nu prin creterea poverii fiscale asupra economiei.
Asigurarea stabilitii macroeconomice i a sustenabilitii datoriei publice, prin
meninerea deficitului bugetar n trendul actual de consolidare fiscal.
Simplificarea sistemului de taxe si sporirea competitivitatii fiscale a mediului de
afaceri prin:
lrgirea bazei de impozitare;
simplificarea sistemului de taxe;
creterea colectrii veniturilor bugetare;
reducerea evaziunii fiscale.
Reducerea numrului de taxe parafiscale.

ntrirea disciplinei i a guvernanei fiscale,i transparentizarea si creterea
eficientei banului public


Pentru anul 2013 deficitul pe baze cash este de 2,1%, cel ESA 2,4 % iar cel structural 1,4% din PIB.
Se estimeaz ca n anul 2014 Romnia s ndeplineasc obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO)
29
respectiv un deficit structural de cel mult 1,0% din PIB, fata de 3,2% din PIB in anul 2011, si respectiv
1,8 % din PIB pe anul 2012.
Limitarea deficitului structural promovat prin Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n
cadrul Uniunii Economice i Monetare semnat i de Romnia la 2 martie 2012 va conduce la
imposibilitatea practicrii unor politici fiscale prociclice, la o disciplin fiscal pronunat, cheltuirea
responsabil a banilor publici, ceea ce pentru o ar ca Romnia, dat fiind experiena istoric negativ,
poate fi un avantaj semnificativ.
Mutarea accentului in cadrul politicii fiscale, dupa anul 2012 pe intirea echilibrului structural va permite
acesteia s joace un rol de stabilizator pe ntregul ciclu economic, aspect posibil prin instalarea cadrului
instituional impus de Noul Tratat Fiscal - instrument important pentru ntrirea disciplinei fiscale i a
elaborrii politicilor.


Sursa :Eurostat : notificarea Fiscal din 22 octombrie 2012 pentru deficitul ESA 2010 si 2011
Ministerul Finantelor Publice - Executiile bugetare si prognozele pentru deficitele bugetare cash 2010-2013 si ESA 2012 -2013
Ministreul Finantelor Publice : pentru deficitele structurale 2010-2013.Deficitul bugetar cash, ESA 95 si structural in perioada 2010-2013
% in PIB
-6,4
-4,3
-2,3
-2,1
-6,8
-5,5
-2,8
-2,4
-6,1
-3,2
-1,8
-1,4
-8
-6
-4
-2
0
2010 2011 2012 2013
Def icit cash Def icit ESA Def icit structural
30
Tendine i modificri structurale ale principalelor taxe i impozite

Evolutia principalelor venituri ale bugetului general consolidat n anii 2010-2013


- procente n PIB -
8,6
3,5
8,8
3,2
3,6
1,8
3,8
8,7
3,3
7,5
3,4
1,9
1,2
3,3
9,1
3,4
8,6
3,4
1,9
1,5
3,6
1,9 1,9 1,9
3,1
3,7
8,7
8,5
0
2
4
6
8
10
impozit profit impozit venit TVA Accize Contributii Venituri
nefiscale
Sume primite
din FEN
postaderare si
preaderare
2010 2011 2012 2013

Veniturile bugetare sunt estimate la 209.3 miliarde lei reprezentnd o pondere n PIB de 33,6%,
respectiv o cretere de 0,5 pp fata de anul 2012.
Estimarea veniturilor bugetare va avea n vedere n anul 2013 atingerea unui nivel al deficitului
bugetar de 2,1 % din PIB, prognozat in funcie de ceilali indicatori macroeconomici, evoluia
cadrului macroeconomic fiind influenata de evoluiile nefavorabile din zona euro.

n cadrul veniturilor bugetare, n anul 2013 cele mai mari ponderi sunt nregistrate de contribuiile
sociale (8,7%), TVA 8,5%, accize 3,6%.
Veniturile din impozitul pe profit i impozitul pe venit reprezint 1,9%, si respectiv 3,7 din
PIB in anul 2013.

Impozit pe profit
11,7 mld lei


Evoluia este determinat de creterea nominal a PIB, si o uoar
imbunatatire a rentabilitatii activitatii agentilor economici, ceea ce le
situeaz la 1,9 % din PIB in anul 2013.
Accize
22,3 mld lei

Impozit pe venit
23,1 mld lei


TVA
52,9 mld lei

Evoluia este influenat de cresterea numarului de salariati,
cresterea castigului salarial mediu brut, completat cu impactul
cresterii salariului minim brut la 750 lei in luna februarie si 800 lei in
luna iunie , ceea ce le situeaz la 3,7 % din PIB .
Incasrile din TVA vor ajunge la un nivel de 8,5 % din PIB n anul
2013 n linie cu cresterea nominala a PIB si usoara imbunatatire a
consumului.
In anul 2013 acestea sunt estimate la 3,6% din PIB in functie de
cresterea cursului de schimb la accize, cresterea reala si impactul
cresterii accizelor la motorina, tigari si bere.
31

Contribuii de asigurri
sociale
54,4 mld lei

In anul 2013 acestea sunt estimate sa se situeze la
8,7% din PIB fiind influentate de cresterea nr de salariati , cresterea
castigului salarial mediu brut, precum si impactul cresterii salariului
minim brut la 750 lei in luna februarie si 800 lei in luna iunie i
scaderea generata de cresterea cotei de contributii la Pilonul 2. La
fondul de sanatate exista influenta din restituirea contibutiilor datorate
de pensionari atat in 2012 cat si in 2013.
Ponderea veniturilor in total venituri bugetare pe anul 2012
Accize
10,5%
Impozit pe
comert exterior
si tranzactiile
internationale
0,4%
Alte venituri
fiscale
3,5%
Contributii
asigurari
sociale
26,7%
Venituri
nefiscale
9,7%
Venituri din
capital
0,3%
Sume primite
de la UE
4,4%
Impozit pe profit
5,6%
Impozit pe
salarii si venit
10,8%
Impozite si taxe
pe proprietate
2,1%
TVA
26,1%
- milioane lei- - milioane lei-
% din total Sume % din total Sume
Venituri bugetare
total 100,0 193.698 100,0 209.285
Impozit pe profit 5,6 10.827 5,6 11.722
Impozit pe salarii si venit
10,8 20.881 11,1 23.146
Impozite si taxe pe
proprietate
2,1 4.059 2,1 4.494
TVA 26,1 50.517 25,3 52.949
Accize 10,5 20.270 10,7 22.363
Impozit pe comert
exterior si tranzactiile
internationale
0,4 707 0,4 742
Alte venituri fiscale
3,5 6.719 3,6 7.550
Contributii asigurari sociale 26,7 51.649 26,0 54.355
Venituri nefiscale 9,7 18.758 9,3 19.427
Venituri din capital 0,3 660 0,3 687
Sume primite de la UE 4,4 8.504 5,7 11.850
Executie preliminata 2012
Ponderea veniturilor in total venituri bugetare pe anul 2013
Propuneri 2013
32Cele mai mari ponderi in cadrul veniturilor bugetare sunt detinute de contributiile de asigurari sociale ( 26,0 %),
TVA (25,3%), impozitul pe salarii si venit ( 11,0%) , accizele ( 10,7% ), veniturile nefiscale ( 9,3%)

Arieratele bugetare

Evolutia platilor restante in perioada
dec 2011 -noiembrie 2012
839,5
974,8
1338,6
1535,2
1082,6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1
dec.2011 martie 2012 iunie 2012 sept.2012 Noiembrie 2012

Sursa Ministerul Finantelor Publice

Totalul plilor restante ale bugetului general consolidat la 30 noiembrie 2012 totalizeaz 1082,6 milioane lei n
cretere cu 243,1milioane lei fata de dec. 2011, dar in scadere considerabila cu 452,6 mil lei fata de luna
septembrie 2012.
Cea mai mare parte a plilor restante se situeaz la bugetele locale care reprezint 86,1% din stocul de arierate;
bugetul de stat i bugetele de asigurri sociale reprezint 13,9 % din stocul de arierate.
Ordonanta de urgent nr. 47/2012 pentru
modificarea i completarea unor acte
normative i reglementarea unor msuri
fiscal bugetare
Ordonatorii de credite ai bugetelor locale care nregistreaz
arierate, trebuie s reduc n fiecare lun stocul cu cte 5%,
respectiv 3% fa de luna anterioar.

Ponderea veniturilor in total venituri bugetare pe
anul 2013
Impozit pe prof it
5,6%
Impozit pe salarii
si venit
11,1%
Impozite si taxe
pe proprietate
2,1%
Accize
10,7%
Sume primite de
la UE
5,7%
Venituri din
capital
0,3%
Venituri
nef iscale
9,3%
3,6%
Impozit pe
comert exterior
si tranzactiile
internationale
0,4%
Contributii
asigurari sociale
26,0%
TVA
25,3%
Alte venituri f iscale
33
n caz de nerespectare, direciile generale ale finanelor
publice judeene i Direcia general a finanelor publice a
municipiului Bucureti sisteaz alimentarea cu cote i sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, n cazul
ordonatorilor principali de credite, i de asemenea, sisteaz
operarea plilor din conturile instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii. Prevederea nu se aplic dac
se fac pli pentru stingerea arieratelor. n momentul n
care s-a atins inta de 5%, respectiv 3% se nceteaz
sistarea.
Se interzice angajarea de noi cheltuieli n cazul n care nu
sunt achitate plile restante.

Ordonana de Urgenta a Guvernului nr.
61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2012

Fa de Ordonana Guvernului nr.13/23.08.2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 prin Ordonana de
Urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2012 s-a propus majorarea veniturilor
i a cheltuielilor bugetului general consolidat, pe sold, cu
suma de 1.354,0 milioane lei.
Pe cheltuielile bugetului general consolidat suma de 1.354,0
milioane lei alocat suplimentar este destinat, n principal,
pentru: 628,8 milioane lei ctre bugetele locale pentru plat
de arierate i a altor cheltuieli ale acestui buget, 450
milioane lei alocate bugetelor locale n scopul achitrii
plilor restante i a altor obligaii de decontare nregistrate
n contabilitate ale unor uniti administrativ-teritoriale i
instituii publice finanate integral din bugetele locale.

Politica bugetar

Coordonatele
predominante ale politicii
bugetare pe anul 2013:


Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea economic sustenabil
prin cresterea cu 15,4 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general
consolidat

cresterea eficientei alocrilor bugetare si reduceri de cheltuieli
pentru identificarea de economii in vederea crerii spaiului de
manevr pentru domenii prioritare cu influen asupra cresterii
economice: marile proiecte in infrastructura, educatie, cercetare,
agricultura, etc.

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2013 sunt prevzute n sum de 222.7 milirde lei,respectiv
35,7% din PIB.

Cheltuielile de personal
46,2 mld lei;

Pentru anul 2013 s-a avut n vedere meninerea drepturilor
salariale la nivelul lunii decembrie 2012, drepturi care includ i
majorarea de 7,4% asigurndu-se astfel recuperarea
integral a reducerii salariale de 25%.

34
De asemenea, n cheltuielile de personal aferente bugetului
general consolidat pe anul 2013 este inclusa si suma de 0,9
miliarde lei, reprezentnd trana de 10% din titlurile
executorii obinute de personalul din sectorul bugetar, avnd
ca obiect drepturi de natur salarial.

n ceea ce privete politica privind ocuparea posturilor vacante
din instituii i autoriti publice, aceasta se menine n
continuarea restrictiv, n sensul c se poate ocupa numai un
post din apte care se vacanteaz. Astfel, pentru anul 2013, s-
a avut n vedere finanarea unui numr maxim de posturi n
sectorul bugetar de 1.187.000.

Ponderea lor in PIB in anul 2013 este de 7,4 % fata de 6,9 % din
PIB in anul 2012.
Blocarea posturilor vacante si ocuparea a numai 15% din cele
care se vacanteaza.
Neacordarea de tichete de masa si tichete cadou la personal din
sector bugetar (aceste drepturi nu s-au acordat nici in perioada
anterioara).
Cheltuielile cu investiiile
36,9 mld lei;

Un aspect relevant in cadrul acestor cheltuieli il reprezinta
analiza eficienei cheltuielilor de capital, prioritizarea acestora
pe criterii de eficienta, i diminuarea sau eliminarea alocaiilor
bugetare pentru investiii cu potenial economico-financiar
redus, cum ar fi bazinele de not, dotri ale instituiilor publice
cu autovehicule, mobilier, aparatur electronic etc.

Cresterea absorbiei fondurilor europene devine astfel
esentiala stiind ca potentialul de multiplicare a cheltuielilor
bugetare proprii in cazul proiectelor finantate din fonduri UE
este mult mai mare decat in cazul proiectelor finantate integral
din resurse proprii. Se va avea in vedere si urmrirea
implementarii prevederilor Regulamentului U.E. nr.
1311/2011 al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului C.E. 1083/2006 care prevede
n cazuri justificate, o majorare a plilor intermediare i a
plilor soldului final din fondurile structurale i din Fondul de
coeziune, cu o sum echivalent cu zece puncte
procentuale n plus fa de rata de cofinanare aplicabil
pentru fiecare ax prioritar n cazul statelor membre care
se confrunt cu dificulti grave cu privire la stabilitatea lor
financiar i care au solicitat s beneficieze de msura
respectiv. n consecn, contrapartida naional necesar va
fi redus n mod corespunztor.
Ponderea lor in PIB in anul 2013 este de 16,6 % din total cheltuieli
bugetare.


35
Cheltuielile cu bunurile i
serviciile
37,2 mld lei;


reducere substanial a unor categorii de cheltuieli
materiale i de servicii ineficiente i oneroase pentru
contribuabili, ca efect al ntririi cadrului legislativ privind unele
msuri de reducere a cheltuielilor publice i ntrirea disciplinei
financiare, Astfel cheltuielile cu bunurile i serviciile ajung in
anul 2013 la 5,9 % din PIB , dar pe ntreg orizontul de
prognoza au un trend descresctor.
Interzicerea achiziionrii de servicii juridice de
consultan, asisten i/sau reprezentare de ctre
autoritile i instituiile publice ale administraiei
publice centrale i locale
Diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol i a
cheltuielilor cu deplasrile n strintate efectuate de
ctre autoritile i instituiile publice ale administraiei
publice centrale i locale
Interzicerea achiziionrii din fonduri publice de
tiprituri i alte bunuri pentru aciunile de reprezentare
i protocol, precum i pentru zile festive, inclusiv zile
aniversare
Abrogarea prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind
auditul public intern, referitoare la posibilitatea
externalizrii serviciilor de audit public intern de ctre
entitile locale.
Interzicerea achizitionarii de autoturisme, mobilier si
aparatura birotica de catre institutiile si autoritatile
publice.Subveniile
5,2 mld lei;ceea ce arat diminuarea interveniei statului n economie i
intensificarea aciunii regulilor economiei de pia.
Ponderea lor in PIB in anul 2013 este de 0,8 % din PIB fata de
1,1% in anul 2012.
ncepnd cu anul 2013, ajutoarele de stat acordate
productorilor agricoli bunstarea la animale, se
asigur din Programul Naional de Dezvoltare Rural.

ajutorul de stat acordat pentru motorin s-a acordat
pan la 31 decembrie 2012.

ncepnd cu anul 2013 activitatea de nchidere a
zonelor afectate de activitatea minier - iazuri de
decantare i halde, reprezentnd aciuni de
ecologizare a minelor inchise va fi preluata n finanare
din fonduri europene prin bugetul Ministerului Mediului
si Schimbarilor Climatice
36

Cheltuielile cu dobnzile
11,4 mld

mai mici in principal datorita faptului ca pentru primul trimestru
al anului 2013 s-au primit notificarile de plata de la creditorii
externi.
Ponderea lor in PIB in anul 2013 este de 1,8 % din PIB,
mentinndu-se ca in anul 2012.


Cheltuielile bugetare pe perioada 2010-2013
7,0 7,0
5,8
1,8
1,1
11,5
6,0
6,5
8,2
5,7
1,4
1,3
13,1
2,6
6,9
5,7
1,6 1,2
12,2
2,4
2,3
5,9
7,4
5,9
1,8
0,8
11,2
2,5
0
2
4
6
8
10
12
14
Cheltuieli de
personal
Bunuri si
servicii
Dobanzi Subventii Asistenta
sociala
Alte
transferuri
Cheltuieli de
investitii
2010 2011 2012 2013
- milioane lei- - milioane lei-
% din total Sume % din total Sume
Cheltuieli total 100,0 207.322 100,0 222.691
Cheltuieli de personal 19,7 40.778 20,7 46.154
Bunuri si servicii 16,4 34.096 16,7 37.253
Dobanzi 5,5 11.383 5,1 11.383
Subventii 3,0 6.132 2,3 5.230
Asistenta sociala 32,3 67.041 31,4 69.979
Alte transferuri 6,3 12.958 7,1 15.737
Cheltuieli de investitii
17 34.933 16,6 36.955
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli bugetare pe anii 2012- 2013
Propuneri 2013 Executie preliminata 2012
37
Ponderea cheltuielior in total cheltuieli bugetare pe anul 2012
Dobanzi
5,5%
Subventii
3,0%
Bunuri si servicii
16,4%
Cheltuieli de personal
19,7% Cheltuieli de investitii
16,8%
Alte transferuri
6,3%
Asistenta sociala
32,3%

Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli bugetare
pe anul 2013
Cheltuieli de
investitii
16,6%
Alte
transf eruri
7,1%
Asistenta
sociala
31,4%
Subventii
2,3%
Dobanzi
5,1%
Bunuri si
servicii
16,7%
Cheltuieli de
personal
20,7%


38
1,9
0,4
4,1
0,6
2,4
0,3
3,5
0,5
2,1
0,3
3,2
0,3
0
1
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013
Structura cheltuielilor de investitii pe anii 2011-2013
% din P.I.B.
Alte transferuri de natura investitiilor
Cheltuieli de capital
Proiecte aferente prog cu finantare
rambursabila
Proiecte FEN

4.2.Politica de administrare fiscala

l l. . P Po ol li it ti ic ca a d de e a ad dm mi in ni is st tr ra ar re e f fi is sc ca al l n n a an nu ul l 2 20 01 12 2

Rezultatele obinute de ANAF n anul 2012 relev o cretere semnificativ a eficienei i
dinamicii activitii de administrare fiscal. Astfel, veniturile bugetare totale ncasate, n sum de
164.042
5
mil. lei, au depit cu 4,2% ncasrile din anul 2011.
Evoluia favorabil a ncasrilor s-a datorat att mbuntirii conformrii voluntare la declarare
i, implicit, la plat ct i trendului favorabil al ncasrilor din arierate.

1 1. . C Ce el le e m ma ai i i im mp po or rt ta an nt te e a ac c i iu un ni i l le eg gi is sl la at ti iv ve e i i o or rg ga an ni iz za at to or ri ic ce e

n anul 2012, A.N.A.F. a pus n practic msuri organizatorice i legislative care au vizat, pe de
o parte combaterea evaziunii fiscale, iar pe de alt parte prevenirea indisciplinei fiscale i creterea
gradului de conformare voluntar. Principalele acte normative emise de Agenia Naional de
Administrare Fiscal sunt:
Ordinul preedintelui A.N.A.F. nr. 207/2012 privind aprobarea modalitilor i procedurilor pentru
realizarea supravegherii fiscale a produciei, depozitrii, circulaiei i importului produselor
accizabile i Ordinul preedintelui A.N.A.F. nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri
aplicabile operatorilor economici n domeniul produselor accizabile;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.235/2012 pentru
modificarea i completarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr.
1.294/2007 privind impozitele, contribuiile i alte sume reprezentnd creane fiscale, care se
pltesc de contribuabili ntr-un cont unic;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.303/2012 privind
modificarea i completarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr.
1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate n domeniul colectrii creanelor

5
n realizrile anului 2012 nu sunt incluse ncasrile privind contribuia datorat pentru medicamentele finanate din bugetul
Fondului naional unic de asigurri de sntate i din bugetul Ministerului Sntii (taxa de clawback) n sum de 1.545,8
mil. lei, precum i 2.211,1 mil.lei, sumele alocate conform prevederilor OG nr. 13/2012 i OG nr. 61/2012 cu scopul
achitrii arieratelor nregistrate n contabilitatea unor uniti-administrativ teritoriale i instituii publice finanate integral din
bugete locale.
39
fiscale;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.485/2012 privind modificarea i completarea
Instruciunilor de completare a numrului de eviden a plii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.870/2004;
Ordinul preedintelui ANAF nr. 1.087/2012 referitor la modificarea instruciunilor privind
depunerea online a declaraiilor cu privire la situaia achiziiilor i livrrilor de produse accizabile
utiliznd aplicaia EMCS-RO Stocuri;
O.P.A.N.A.F. nr. 1.352/2012 privind stabilirea unor competene de exercitare a inspeciei fiscale
pentru Direcia verificri fiscale, care acord Direciei verificri fiscale competena de a exercita
inspecia fiscal parial privind obligaia de stabilire, reinere si plat a impozitului pe venit,
asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe ntregul teritoriu al rii;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de
imprimare masiv a unor acte administrative i procedurale;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.822/2012 pentru
modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 2.731/2010
privind organizarea activitii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraiile finanelor
publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene i
a municipiului Bucureti;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.823/2012 pentru
modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 2.730/2010
privind organizarea activitii de administrare a marilor contribuabili;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.135/2012 pentru
modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 101/2008
privind aprobarea modelului i coninutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor i contribuiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reinere la surs;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.913/2012 privind
modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr.52/2012 pentru
aprobarea modelului i coninutului unor formulare prevzute la titlul III din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal;
Ordinul comun al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i al preedintelui
Casei Naionale de Pensii Publice nr. 874/221/IC/20.06.2012 pentru aprobarea modelului,
coninutului, modalitii de depunere i de gestionare a Declaraiei privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii;
Ordinul intern al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.176/2012 pentru
aprobarea unor proceduri de stabilire a contribuiilor sociale obligatorii conform capitolului II al
titlului IX^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.180/2012 pentru
modificarea i completarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr.
2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare i funcionare a Registrului operatorilor
intracomunitari, precum i pentru aprobarea modelului i coninutului unor formulare;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.790/2012 pentru aprobarea
modelului i coninutului formularului (300) "Decont de tax pe valoarea adugat";
Ordinul preedintelui A.N.A.F. nr. 406/2012 pentru aprobarea procedurii privind monitorizarea
transporturilor de bunuri provenind din rile membre ale U.E. de ctre personalul Grzii
Financiare Ordinul Preedintelui A.N.A.F. nr. 506/2012 care cuprinde procedura de efectuare a
controalelor n domeniul achiziiilor intracomunitare;
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 78/2012 privind aprobarea
Procedurii de solicitare i eliberare a certificatului pentru spaiul cu destinaie de sediu social i de
40
nregistrare a documentului care atest dreptul de folosin asupra spaiului cu destinaia de
sediu social, precum i pentru aprobarea modelului i coninutului unor formulare. Ulterior, n
vederea reducerii duratei de nfiinare a unei firme sau de schimbare a sediului social al acesteia,
a fost aprobat procedura, potrivit creia organele fiscale elibereaz certificatul pentru spaiul cu
destinaie de sediu social, la solicitarea electronic a oficiului registrului comerului, fr a fi
necesar prezentarea persoanei solicitante la organul fiscal.
n anul 2012 au fost desfurate controale inopinate i aciuni specifice pentru controlul
activitilor sezoniere (cu caracter interinstituional), precum i aciuni tematice de control desfurate n
colaborare cu alte instituii. A fost reglementat efectuarea de controale inopinate/cercetri la faa
locului prin care s se stabileasc relaiile de afiliere i cuantumul tranzaciilor cu afiliaii n vederea
iniierii verificrii dosarului preurilor de transfer.
Este nc n curs de desfurare o ampl aciune comun a Grzii Financiare i a Autoritii
Naionale a Vmilor (A.N.V.), care vizeaz ntrirea controlului n trafic. n consecin, va crete
numrul de aciuni ale echipelor mobile ale A.N.V. i ale echipelor de comisari ai GF, n vederea limitrii
situaiilor frecvente de nenregistrare sau subdeclarare n documentele financiar contabile (aciune
programat prin Strategia de riscuri la conformare, elaborat de A.N.A.F. n luna septembrie 2011).
Pentru sprijinirea mediului de afaceri, n anul 2012, a fost finalizat accesul controlat al
contribuabililor persoane juridice la situaia fiscal proprie, ceea ce va contribui la creterea conformrii
la plat a acestora. De asemenea, n aceast perioad a continuat sprijinirea contribuabililor prin
acordarea de faciliti fiscale reprezentnd reducerea cu 50% a penalitilor de ntrziere i reducerea
cu 50% a unei cote de 50% din majorrrile de ntarziere, aferente obligaiilor fiscale principale restante
la 31 august 2011, stinse prin plat voluntar sau compensare, conform OG nr. 30/2011, dispoziii care
au produs efecte juridice pn la data de 30.06.2012.
n conformitate cu Ordonana de Urgen a Guvernului nr.125/2011, ncepnd cu data de 1 iulie
2012, competena de administrare a contribuiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
prevzute la capitolul II i III din titlul IX^2 al Codului fiscal a revenit Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
Tot n anul 2012, au avut loc i modificri organizatorice n interiorul A.N.A.F., n vederea
sprijinirii obiectivelor specifice instituiei. n acest context, pentru combaterea mai eficient a corupiei, a
fost nfiinat Direcia General de Integritate. Totodat, nfiinarea Direciei Generale de Strategie,
Reform i Cooperare Internaional va asigura suportul necesar implementrii si monitorizarii
centralizate a masurilor strategice de reform care au loc la nivelul Agentiei Naionale de Administrare
Fiscal (inclusiv n perspectiva proiectului de modernizare a administraiei care se va realiza cu sprijinul
Bncii Mondiale).

2 2. . R Re ea al li iz z r ri il le e A AN NA AF F n n a an nu ul l 2 20 01 12 2

2.1. Activitatea de colectare a veniturilor
Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, de 164.042
mil. lei, reprezint un grad de realizare de 99,3% a programului de ncasri venituri bugetare comunicat
de Ministerul Finanelor Publice i o depire cu 4,2% a nivelului veniturilor realizate n anul 2011.
Ponderea n Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de A.N.A.F, n anul 2012 a crescut cu
0,6 puncte procentuale fa de anul precedent .
Arieratele recuperabile la data de 31 decembrie 2012 au nregistrat o scdere cu 15,4% fa de
31 decembrie 2011.
Prin executare silit, n anul 2012 au fost ncasate creane fiscale n sum de 17.679,8 mil. lei,
cu 23,7% mai mult fa de anul 2011.

2.2. Administrarea specializat: contribuabilii mari i contribuabilii mijlocii
ncepnd cu 1 ianuarie 2012, a fost mbuntit segmentarea contribuabililor mari i mijlocii, n
sensul reducerii numrului contribuabililor mari de la 3000, n anul 2011, la 2000, n anul 2012 i
41
creterii numrului de contribuabili mijlocii de la 21.887 la 22.887.
Dei numrul de contribuabili mari a scazut, veniturile ncasate de la aceasta categorie de
contribuabili au crescut cu 3,8%.

2.3. Sprijinirea conformrii voluntare

Au fost elaborate proceduri fiscale simplificate la impozitul pe venit, n domeniul gestiunii taxei
pe valoarea adugat, al nregistrrii fiscale a contribuabililor.
Serviciile electronice promovate n continuare de A.N.A.F. sunt o oportunitate pentru o
conformare rapid, sigur i economic.
Au fost puse la dispoziia contribuabililor, gratuit, prin publicare pe site, o serie de ghiduri care
s faciliteze conformarea contribuabililor persoane fizice:
Ghidul privind declararea i plata contribuiilor sociale de ctre persoanele fizice care realizeaz
venituri din activiti independente;
Ghidul activitilor comerciale i profesiilor liberale;
Ghidul obligaiilor fiscale ale asociaiilor de proprietari;
,,Ghidul contribuabililor persoane fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor
(nchirieri i arend).
Au fost elaborate i difuzate comunicate de pres privind obligaiile fiscale ale contribuabililor,
care decurg din reglementrile n materie.

n anul 2012, gradul de conformare voluntar la declarare i la plat a crescut cu 3,1 p.p. (de
la 87,27% la 90,39%) i, respectiv, cu 1,9 p.p. (de la 77,90% la 79,75%), fa de anul 2011.

2.4. Combaterea evaziunii i fraudei fiscale
Lupta cu evaziunea fiscal ax prioritar a activitii de administrare fiscal
Activitatea de verificare i control desfurat de cele trei structuri de specialitate ale A.N.A.F.
este orientat cu prioritate n direcia asigurrii egalitii cetenilor n faa obligaiilor lor fiscale i a
meninerii unei concurene corecte ntre agenii economici, prin diminuarea susinut a evaziunii fiscale
care afecteaz veniturile bugetare i distorsioneaz mediul de afaceri.
n anul 2012, structurile de specialitate ale A.N.A.F. au desfurat, n total, 257.081 controale i
inspecii. Rezultatele s-au materializat n obligaii fiscale suplimentare stabilite de 8.542,8 mil. lei,
amenzi aplicate n sum de 175,9 mil. lei.
A fost transmis ctre organele abilitate, un numr de 7.257 sesizri penale, pentru prejudicii n
valoare de 9.002,5 mil. lei (cu 21,9% mai mult dect n anul precedent).
Au fost confiscate produse i numerar n valoare estimativ de 356,7 mil. lei (+5,1%).
Diminuarea pierderii fiscale a fost de 1.294,1 mil. lei.
ncepnd cu anul 2012, sunt aplicabile i prevederile Ordonului M.F.P. nr. 1076 referitoare la
ncasarea sumelor reprezentnd prejudiciul cauzat i recuperat potrivit prevederilor art.10 din Legea
evaziunii fiscale nr. 241/2005 ntr-un cont distinct (50.86.09Disponibil din sume ncasate reprezentnd
prejudiciul cauzat i recuperat potrivit prevederilor art.10 din L. nr. 241/2005)
La data de 31 decembrie 2012, n acest cont se consemnau ncasri de 6,58 mil. lei.

A Ac ct ti iv vi it ta at te ea a d de e i in ns sp pe ec c i ie e f fi is sc ca al l
n anul 2012, a crescut numrul aciunilor de inspecie fiscal care au vizat controlul cu
prioritate, al contribuabililor cu grad mare de risc fiscal. Numrul verificrilor a fost de 98.625, n cretere
cu 1,9% comparativ cu anul 2011.
Obligaiile suplimentare au fost stabilite la valoarea de 6.498,4 mil. lei, iar pierderea fiscal a fost
diminuat cu suma de 1.294,1 mil. lei. S-au dispus msuri asigurtorii pentru suma de 3.488,0 mil. lei n
cretere fa de anul 2011 cu 842,6 mil. lei.
Pentru contraveniile i infraciunile depistate s-au aplicat 14.510 amenzi contravenionale, valoarea
acestora nsumnd 23,2 mil. lei i au fost transmise 3.309 sesizri penale, prejudiciul aferent sesizrilor
penale naintate fiind de 4.502,1 mil. lei.

42

A Ac ct ti iv vi it ta at te ea a d de e v ve er ri if fi ic c r ri i f fi is sc ca al le e

ncepnd cu luna mai 2012, odat cu depunerea declaraiilor de venit pentru anul 2011, a fost
lansat programul de verificare a persoanelor fizice cu venituri/averi mari, viznd un grup de peste 300
de persoane.
A fost identificat o categorie de risc fiscal semnificativ i generalizat asociat veniturilor obinute
din strintate de persoanele fizice, risc fiscal asupra cruia a fost propus, n prim faz, un tratament
alternativ, fiind desfurat un program de notificare avnd ca subiect conformarea la obligaia de
declarare a acestei categorii de venituri, adresat persoanelor fizice cu averi/venituri mari. Persoanelor n
cauz li s-au adus la cunotin att obligaiile fiscale care le revin, ct i faptul c n perioada
urmtoare vor fi declanate verificri fiscale mai amnunite pe acest segment.
n cursul lunii noiembrie 2012 a fost procesat lista persoanelor care depesc riscul minim
acceptat de administraia fiscal i au fost declanate verificrile fiscale prealabile documentare
pentru 30 de persoane din grupul persoanelor fizice cu averi/venituri mari.

A Ac ct ti iv vi it ta at te ea a G G r rz zi ii i F Fi in na an nc ci ia ar re e
Numrul de controale desfurate de Garda Financiar n anul 2012 a fost de 124.652
Rezultatele obinute sau concretizat n 1.344 msuri asigurtorii, n valoare de 2.037,1 mil. lei (cu
29,7% mai mult dect n anul 2011), un numr de 38.678 amenzi aplicate, n valoare de 83,1 mil. lei. De
asemenea, confiscrile de bunuri i numerar au avut o valoare estimativ de 194,1 mil. lei (+45,7%).
O evoluie pozitiv fa de perioada similar din 2011 au avut prejudiciile constatate (de la 2.818,5
mil. lei, la 3.851,2 mil. lei) i valoarea msurilor asigurtorii (de la 1.570,2 mil. lei la 2.037,1 mil. lei),
nregistrndu-se creteri de 36,6% i, respectiv, de 29,7%.

A Ac ct ti iv vi it ta at te ea a A Au ut to or ri it t i ii i N Na a i io on na al le e a a V V m mi il lo or r
n urma inspeciilor fiscale i aciunilor de control ulterior, au fost stabilite obligaii suplimentare
n sum de 2.044,4 mil. lei. Au fost aplicate amenzi contravenionale n valoare de 69,6 mil. lei (+2,1%).
De asemenea, au fost naintate 588 sesizri penale n valoare de 649,2 mil lei (+237,7%). Valoarea
msurilor asigurtorii a fost de 301,2 mil lei.


II. Obiective strategice ale ANAF pe terme scurt si mediu prezentare selectiv

1. Politica de administrare fiscal in anul 2013

Reorganizarea ANAF
Reorganizarea aparatului propriu al ANAF si a unittilor subordonate acesteia
(Autoritatea Naional a Vmii, Garda Financiar i direciile generale ale finanelor
publice judeene); regionalizarea structurilor teritoriale prin crearea a 8 direcii ale
finanelor publice regionale i reducerea numrului administraiilor fiscale de la 221 la
47;
Reechilibrarea gradului de ncrcare cu sarcini; introducerea unei politici de gestiune
previzional a personalului i competenelor.

Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Aciuni prioritare
Intensificarea monitorizrii tranzaciilor intracomunitare; ntrirea rolului Grzii
Financiare;
Controlul persoanelor fizice cu averi/venituri mari;
Extinderea informatizrii i mbuntirea sistemelor informatice utilizate n activitatea
de inspecie fiscal;
43
Dezvoltarea analizei de risc generalizate la nivelul ntregii activiti de administrare
fiscal;
Implementarea controlului comerului electronic;
ntrirea controlului vamal printr-o serie de msuri dedicate conform normelor
europene;
Prevenirea evaziunii fiscale n faza de colectare; dinamizarea msurilor de executare
silit, cu accent pe aplicarea sechestrelor;
Limitarea operaiunilor de ncasare i plat n numerar ntre diferite categorii de
persoane fizice/juridice.
Introducerea unor prevederi legale privind gestionarea alocrii de ctre A.N.A.F. a
seriilor i plajelor de numere necesare emiterii facturilor i a altor documente cu regim
special.
Creterea eficienei i dinamicii colectrii veniturilor
Aciuni prioritare
Reducerea volumului arieratelor, n special prevenirea formrii de noi arierate;
Iniierea procesului de dematerializare a dosarului fiscal;
mbuntirea administrrii specializate a contribuabililor;
nfiinarea popririi electronice asupra terilor;
Standardizarea activitii compartimentelor de executare silita;
Extinderea activitii de imprimare centralizat a actelor administrativ fiscale (Centrul de
imprimare rapid de la Rmnicu Vlcea);
Unificarea procedurilor de administrare a impozitului pe venit cu administrarea
contribuiilor sociale datorate de persoane fizice.

ncurajarea conformrii voluntare
Stimularea depunerii on-line a declaraiilor i a plilor electronice;
Comunicarea actelor administrative ctre contribuabili utiliznd serviciul de e-mail.

n anul 2012, a fost demarat pregtirea unui proiect multianual cu Banca Mondial, de
modernizare a administrrii fiscale (n perioada 2013-2018). Amplul proiect de reformare a A.N.A.F. are
ca obiectiv esenial mbuntirea sistemului de tehnologia informaiei i comunicaiilor.

2. Obiective n perioada 2014-2016

Msuri de prevenire a evaziunii fiscale

Intensificarea monitorizrii cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat
- intarirea supravegherii micrii produselor accizabile, a antrepozitelor fiscale si a altor
operatori cu produse accizabile inclusiv n zonele limitrofe
- monitorizarea mai buna a tranzaciilor intracomunitare
o ntrirea rolului Grzii Financiare
- operaiuni de import/export

Creterea eficacitii sanciunilor administrative
- asigurarea unui tratament unitar contribuabililor, in functie de gradul de conformare voluntara
a acestora;
ntrirea aplicatiilor informatice aferente inspectiei fiscale;
Perfectionarea si actualizarea bazei de date cu cazuri fiscale speciale identificate;
Prevenirea evaziunii fiscale n faza de colectare
- dinamizarea msurilor de executare silit, n special a sechestrelor;44
Msuri de combatere a evaziunii fiscale
Controlul persoanelor fizice cu averi/venituri mari;
Combaterea fraudei la T.V.A., n special frauda intracomunitar;
- dezvoltarea activitii grupului de lucru antifraud fiscal
mbuntirea analizei de risc;
Implementarea controlului comerului electronic;
Depistarea contribuabililor nenregistrai care desfoar activitate comercial;
Verificarea contribuabililor persoane fizice care au efectuat tranzacii imobiliare;
Crearea unui punct unic la nivelul ageniei prin care s fie monitorizate toate sesizrile cu privire
la fapte de natura infraciunilor transmise organelor de cercetare i urmrire penal; Verificarea
persoanelor afiliate:
- intensificarea aciunilor de verificare a preurilor de transfer
- asigurarea procedurii amiabile si de arbitraj
Cooperare cu structurile naionale cu atribuii n combaterea fraudei fiscale;
Imbunatatirea actului de control;
Dezvoltarea activitii de informaii fiscale si cooperare administrativa;
ntrirea controlului vamal:
- implementarea politicii de securitate IT;
- dezvoltarea de sisteme TIC transeuropene interoperabile;
- creterea eficienei aciunilor echipelor mobile, prin prezena mai activ n teren i prin
efectuarea controalelor n trafic;
- gestionarea n continuare a activitilor specifice pentru implementarea Conveniei
Schengen;
- protejarea teritoriului vamal naional i comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri,
precursori, produse cu regim special, mrfuri contrafcute i pirat, bunuri culturale mobile,
specii slbatice de flor i faun, metale i pietre preioase, aliaje ale acestora, a traficului de
mrfuri cu risc pentru sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii
de numerar la frontiera comunitar.

mbuntirea eficienei i dinamicii colectrii veniturilor; creterea conformarii voluntare
Stimularea depunerii on-line a declaraiilor i a plilor electronice;
Unificarea sistemelor de administrare a creanelor persoanelor juridice cu cel al persoanelor
fizice;
Controlul i mbuntirea calitii serviciilor furnizate contribuabililor; crearea politicii de
calitate a serviciilor;
Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile furnizate;
Optimizarea proceselor de activitate;
Finalizarea dematerializrii dosarului fiscal;
Realizarea n mediu electronic a licitaiilor bunurilor imobile sechestrate ale debitorilor;
Continuarea aplicrii sistemului stabil de nlesniri la plata obligaiilor pentru contribuabilii aflai n
dificultate generat de lipsa temporar a disponibilitilor bneti;
mbuntirea administrrii specializate;
Elaborarea de studii privind nivelul de satisfacie a contribuabililor privind serviciile de asisten;
Dezvoltarea comunicrii interne.

O parte din obiectivele amintite se vor realiza n cadrul proiectului multianual cu Banca
Mondial.45


Capitolul 5 Domenii prioritare finantate prin proiectul de buget in anul 2013


%
2012 2013 2012 2013
2013 fa de
2012
Produs Intern Brut 585.200 623.300
Total Cheltuieli buget general consolidat 207.322 222.679 35,7 35,4 7,4
din care
Asigurri i asisten social 71.478 74.049 12,2 11,9 3,6
Sntate 24.207 28.391 4,1 4,6 17,3
Transporturi 20.382 22.031 3,5 3,5 8,1
Educaie i cercetare 20.555 22.220 3,5 3,6 8,1
Agricultur i dezvoltare rural 16.716 17.332 2,9 2,8 3,7
Ordine public i siguran naional 12.339 12.469 2,1 2,0 1,1
Administraie public central i local 9.270 9.530 1,6 1,5 2,8
Locuine, servicii i dezvoltare public 6.270 6.491 1,1 1,0 3,5
Aprare 4.348 4.816 0,7 0,8 10,8
Protecia mediului 4.660 4.803 0,8 0,8 3,1
Alte domenii bugetare (datorie public, alte
servicii generale etc. ) 17.097 20.548 2,9 3,3 20,2
milioane lei % din PIB
Domenii
Evoluia principalelor domenii finanate prin proiectul de buget pe anul 2013


Scurta prezentare ale principalelor domenii finantate din bugetul de stat pe anul 2013
Politica salarial

Politic salarial restrictiv Pentru anul 2013 s-a avut n vedere meninerea drepturilor
salariale la nivelul lunii decembrie 2012, drepturi care includ
i majorarea de 7,4% asigurndu-se astfel recuperarea
integral a reducerii salariale de 25%. Ca urmare a rentregirii
la nivelul anului 2013 a creterilor salariale de 8% i respectiv
7,4% acordate n anul 2012, cheltuielile de personal aferente
bugetului general consolidat cresc cu 4,6 miliarde lei.

n cheltuielile de personal aferente bugetului general consolidat
46
pe anul 2013 este inclus i suma de 0,9 miliarde lei,
reprezentnd trana de 10% din titlurile executorii obinute
de personalul din sectorul bugetar, avnd ca obiect drepturi
de natur salarial.

Ocuparea posturilor vacante din instituii i
autoriti publice
Se continu politica restrictiv privind ocuparea posturilor
vacante din instituii i autoriti publice, n sensul c se poate
ocupa numai un post din apte care se vacanteaz. Astfel,
pentru anul 2013, s-a avut n vedere finanarea unui numr
maxim de posturi n sectorul bugetar de 1.187.000.


Politica n domeniul ocuprii forei de munc

inta naional pentru perioada 2013-2015:


Creterea ratei de ocupare pn la 70% pentru populaia din
grupa de vrst 20-64 de ani
Obiective generale
Creterea gradului de ocupare i promovarea incluziunii
sociale

Creterea gradului de ocupare a tinerilor i a persoanelor de
etnie rom

Facilitarea tranziiilor de la omaj sau inactivitate ctre ocupare

mbuntirea i consolidarea competenelor profesionale ale
persoanelor n cutare de loc de munc
Obiective specifice
Facilitarea accesului pe piaa forei de munc a persoanelor
aparinnd grupurilor vulnerabile i ndrumarea acestora spre
programe de formare adecvate nivelului de educaie n
vederea obinerii unei calificri;

Corelarea nevoilor de formare profesional a forei de munc
cu cerinele pieei muncii;

Asigurarea egalitii de anse pe piaa muncii prin facilitarea
accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor, indiferent de
mediul social, sex, religie, etnie etc., la un loc de munc;
Msuri de stimulare a ocuprii forei de
munc potrivit Programului de ocupare a
forei de munc

Acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de munc
vacante sau nou create

Acordarea de servicii gratuite de informare i consiliere
profesional persoanelor n cutarea unui loc de munc

Stimularea rencadrrii n munc prin acordarea de alocaii
pentru omerii care se ncadreaz nainte de expirarea
omajului

Stimularea mobilitii forei de munc prin acordarea de prime
de ncadrare sau de instalare, inclusiv pentru omerii de lung
durat

Organizarea de cursuri de formare profesional pentru
persoanele aflate n cutarea unui loc de munc

Acordarea gratuit de servicii de consultan i asisten
pentru nceperea unei activiti independente sau iniierea unei
afaceri
Msuri prevzute n proiectul de lege de
modificare a cadrului legal privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea
forei de munc
Acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenelor
dobndite pe alte ci dect cea formal, cu scopul de a facilita
i urgenta obinerea unui certificat de competene profesionale;
de aceast msur vor beneficia anual, minim 400 persoane
47

Acordarea primelor de mobilitate inclusiv omerilor de lung
durat, msur ce intete stimularea mobilitii teritoriale n
vederea ocuprii, de aceast msur vor beneficia anual,
aproximativ 2.000 persoane

Eliminarea scutirii de la plata contribuiei datorate la bugetul
asigurrilor pentru omaj a angajatorilor care beneficiaz de
msura pentru subvenionarea locurilor de munc

Promovarea participrii pe piaa muncii a tinerilor n risc de
marginalizare social, prin stimularea angajatorilor care
ncadreaz tineri aflai n aceast categorie, de aceast
msur vor beneficia anual, aproximativ 2.300 persoane.

Politica n domeniul pensiilor

Aplicarea prevederilor Legii privind


sistemul unitar de pensii:
creterea pensiei medii n sistemul
public de pensii, aferent pensionarilor
pltii prin Casa Naional de Pensii
Publice n anul 2013 comparativ cu
anul 2012 de la 751 la 795 lei,
respectiv cu 5,9%,
creterea pensiei medii a pensionarilor
din sectorul de aprare, ordine public
i siguran naional n anul 2013
comparativ cu anul 2012 de la 2.330
lei la 2.473 lei, respectiv cu 6%.
Majorarea valorii punctului de pensie cu 4%, aa cum rezult
din aplicarea prevederilor art.102 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv indexarea punctului de pensie
cu 100% din rata inflaiei la care se adaug 50% din creterea
real a ctigului salarial mediu brut.

Acordarea diferenelor de punctaj pentru perioadele realizate n
condiii deosebite de munc dup data de 1 aprilie 2001 i
acordarea indicelui de corecie pentru persoanele nscrise la
pensie ncepnd cu 1 ianuarie 2011, aa cum prevede art.169
alin.(6) i 170 din Legea nr.263/2010.

Restituirea sumelor reinute n anul 2011 sub forma de
contribuiei de asigurri sociale de sntate la veniturile din
pensii ce depeau 740 lei;

Contribuia la bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate datorat de pensionari se aplic numai la
partea de pensie care depete 740 lei.


Politica n domeniul asistenei sociale

n domeniul asistenei sociale se are n vedere susinerea msurilor de protecie a familiei i copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a celor provenite din medii defavorizate i a tuturor celor care
se afl n risc de srcie i excluziune social.
Obiective
Instituirea unui sistem de beneficii sociale eficient, echilibrat i
flexibil, corelat cu msuri active, care s asigure prevenirea i
combaterea riscurilor sau situaiilor ce pot conduce la
excluziune social;


Dezvoltarea cadrului legal pentru realizarea unui sistem
48
naional, sustenabil, de servicii sociale eficiente i de calitate,
adaptate la nevoile diferitelor categorii de persoane aflate n
situaii de dificultate;


Dezvoltarea capacitii instituionale n scopul asigurrii
monitorizrii sistematice, evalurii, analizei i prognozei
indicatorilor din domeniul asistenei sociale i incluziunii
sociale, precum i n scopul realizrii planificrii strategice i
stabilirii celor mai eficiente politici i programe n domeniu;


Creterea performanei sistemului de asisten social prin
promovarea competenei i calitii personalului angajat n
sistem.


Politica n domeniul agriculturii

Obiective Creterea ratei de absorbie a fondurilor europene pentru


agricultur i dezvoltare rural.
Identificarea din fondurile structurale a unui program special
pentru zona de irigaii, care s refac toat infrastructura care
aparine statului.
Pregtirea noului Plan Naional de Dezvoltare Rural (PNDR)
pentru perioada 2014 2020 Sprijinirea fermelor de
semisubzisten i a sectorului zootehnic.
Crearea de depozite pentru legume-fructe.
Asigurarea securitii alimentare naionale prin creterea i
diversificarea produciei agricole.
Creterea competitivitii produselor agroalimentare i
pescreti romneti pe piaa european i global n vederea
echilibrrii balanei comerciale agricole.
Modernizarea i extinderea infrastructurii de mbuntiri
funciare, adaptarea agriculturii la schimbrile climatice.
Dezvoltarea pisciculturii.
Susinerea cercetrii agricole i a formrii profesionale.
Msuri Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin
msuri de sprijinire a efecturii cadastrului (proiectul CESAR).
Implementarea unui program special de refacere a
infrastructurii de irigaii cu finanare din fonduri europene.
Realizarea unui program pe termen mediu i lung pentru
sectorul legume-fructe n vederea nfiinrii de centre de
colectare.
Crearea unui fond de creditare a beneficiarilor de proiecte prin
PNDR, prin introducerea unei scheme de inginerie financiar,
finanat din PNDR .
Sprijinirea productorilor din sectorul zootehnic prin pli pentru
bunstarea animalelor.
Crearea unui concept modern de dezvoltare a satului
romnesc, care s fie implementat prin noul PNDR 2014-2020.
Promovarea produselor cu randamente i calitate ridicat
obinute prin bio-tehnologii.
49
Aplicarea de scheme eficiente de finanare a agriculturii pentru
absorbia integral a fondurilor europene i asigurarea
cofinanrii de la bugetul de stat, prin proiecte tip de investiii.
Stimularea produciei agricole i aplicarea de politici
difereniate pe tipuri de ferme i zone de favorabilitate.
Gestionarea sistemului informaional de preuri de pia la cereale i
oleaginoase, din zonele reprezentative din Romnia, pentru
ncadrarea n sistemul de raportare solicitat de UE.
Analize periodice privind exportul i importul produselor
agroalimentare, evoluia balanei comerciale.

Politica n domeniul transporturilor

Obiectiv general Reabilitarea/modernizarea i dezvoltarea infrastructurilor i


serviciilor de transport care, conectate la reeaua european de
transport, permit o dezvoltare semnificativ a competitivitii
economice i, implicit, crearea premiselor integrrii rapide a
economiei romneti n piaa european.
Fundamentate pe cerinele de aliniere la condiiile tehnice i
operaionale/de exploatare pe care trebuie s le ndeplineasc
infrastructurile i serviciile de transport, prioritile strategice
stabilite vor putea fi respectate/implementate prin asigurarea
unui suport financiar corespunztor.

Direcii de aciune Implementarea unei politici de finanare prudent, asigurndu-
se cu prioritate resurse pentru proiecte finanate prin OUG
64/2007 pentru care exist acorduri internaionale semnate.
Abordarea unei politici agresive de atragere masiv a fondurilor
europene nerambursabile.
Utilizarea unei politici de cretere progresiv a participrii
utilizatorilor la finanarea infrastructurilor.
Continuarea politicii de ncurajare a participrii sectorului privat
printr-un aranjament de tip parteneriat public-privat.

Obiective propuse Obiectivul global al Programului Operaional Sectorial
Transport (POS-T) este s promoveze n Romnia un sistem
de transport durabil, care s permit deplasarea rapid,
eficient i n condiii de siguran a persoanelor i bunurilor
ntre i n cadrul regiunilor Romniei, asigurndu-se un nivel al
serviciilor corespunztor standardelor.
Obiectivele specifice ale Programului Operaional Sectorial
Transport (POS-T) sunt urmtoarele:
Promovarea circulaiei internaionale i de tranzit a
persoanelor i bunurilor n Romnia prin asigurarea de
conexiuni pentru portul Constana, precum i creterea
tranzitului dinspre UE ctre sud, prin modernizarea i
dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante, aplicnd
msurile necesare pentru protecia mediului
nconjurtor;
Promovarea circulaiei eficiente a persoanelor i
bunurilor ntre regiunile Romniei i transferul acestora
din interiorul rii ctre axele prioritare prin
50
modernizarea i dezvoltarea reelelor naionale i TEN-
T n conformitate cu principiile dezvoltrii durabile;
Promovarea dezvoltrii unui sistem de transport
echilibrat n ceea ce privete toate modurile de
transport, prin ncurajarea dezvoltrii sectoarelor
feroviar, naval i inter-modal;
Sprijinirea dezvoltrii transportului durabil, prin
minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra
mediului i prin mbuntirea siguranei traficului i a
sntii umane.
Respectarea termenelor de execuie a proiectelor n
derulare;
nceperea lucrrilor de execuie contractate;
Accelerarea procesului de contractare a lucrrilor;
Accelerarea aciunilor procedurale pentru aprobarea
finanrii proiectelor incluse n lista proiectelor
prioritare;
Pregtirea portofoliului de proiecte, concomitent cu
mbuntirea procedurilor, pentru perioada de
programare 2014-2020 a UE.

Reprioritizarea resurselor prin:
- reechilibrarea resurselor alocate pentru cheltuielile de
capital i cheltuielile de ntreinere/reparaii n transportul
feroviar i rutier;
- raionalizarea programului de investiii publice;
- asigurarea necesarului de cofinanare a proiectelor
finanate din fonduri europene.
ntrirea disciplinei financiare i raionalizarea cheltuielilor prin:
- raionalizarea cheltuielilor materiale;
- restructurarea unitilor din subordinea, coordonarea i de
sub autoritatea MT;
- refacerea echilibrului dintre salarii i productivitatea muncii.
Creterea progresiv a participrii utilizatorilor la finanarea
infrastructurilor prin:
- creterea progresiv a tarifelor de utilizare a
infrastructurilor de transport;

Rezultate ateptate Reaezarea cheltuielilor i veniturilor pe o nou structur care
s permit, pe termen scurt, funcionarea sistemului de
transport n condiii de siguran i securitate i modernizarea
i dezvoltarea pe termen mediu.
Corectarea unor dezechilibre aprute n domeniul
transporturilor n special n domeniul ntreinerii i reparrii
infrastructurii.
Diminuarea riscurilor ca transporturile s genereze obstacole
pentru dezvoltarea economic i social a rii.MARILE PROIECTE DE INVESTIII

Obiective
Demararea i finalizarea acelor investiii majore care au un
impact economic i social imediat i care rezolv probleme
51
acute ce au n prezent un impact negativ semnificativ asupra
calitii vieii cetenilor i asupra capacitii de a face afaceri a
firmelor din Romnia
Domeniul rutier
Autostrada Bucureti-Ploieti-Braov (tronsonul Comarnic-
Braov).

Domeniul feroviar
Linie de cale ferat de mare vitez pe Coridorul IV
Paneuropean (Arad-Timioara-Caransebe-Drobeta-Turnu
Severin-Craiova-Calafat/Bucureti)
reabilitarea liniei de cale ferat de pe Coridorul IV
Paneuropean Braov-Simeria
reabilitarea liniei de cale ferat de pe Coridorul IV
Paneuropean Frontier-Curtici-Simeria
Domeniul naval
Extinderea digului de larg n Portul Constana
Canalul Dunre-Bucureti (parteneriat public-privat)
Reabilitarea infrastructurii pe canalul Dunre-Marea Neagr
Domeniul informaii de interes public
Sistemul Informatic Integrat de Cadastru i Publicitate
Imobiliar
Sistemul Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiie


Politica n domeniul sntii

Obiectiv general
Un sistem de sntate care sprijin i ofer posibilitatea
cetenilor s ating o stare ct mai bun de sntate i care
contribuie la creterea calitii vieii acestora.
Obiective specifice:
ntrirea rolului sistemului de sntate

Elaborarea n cursul anului 2013 a unei strategii de dezvoltare
i modernizare a sistemului de sntate romnesc pe termen
scurt, mediu i lung
Promovarea politicilor de sntate ca politici intersectoriale prin
implicarea altor sectoare n creterea strii de sntate a
populaiei si implementarea conceptului sanatatea in toate
politicile publice
Promovarea politicilor de sntate bazate pe dovezi i implicit
reaezarea ponderii compenentelor sistemului de sntate
(servicii de sntate public, servicii de sntate comunitare,
servicii preventive, asisten medical ambulatorie)
Revizuirea sistemului de finanare i implementarea unui
control riguros al cheltuielilor publice;
Continuarea i mbuntirea accesului populaiei la servicii
medicale de urgen prin consolidarea sistemului integrat
Managementul sistemului de sntate

Elaborarea, finanarea si implementarea programelor de
screening pentru depistarea precoce si tratarea bolilor
netransmisibile, cu impact major asupra indicatorilor strii de
sntate, cu prioritate pentru bolile oncolgice, cardiovasculare
si cerebrovasculare
Finanarea unor politici publice n domeniul sntii printr-o
mai bun gestionare a fondurilor europene
Diversificarea competenelor, atribuiilor i responsabilitilor
medicilor de familie, viznd creterea rolului asistenei
medicale primare n mbuntirea continu a perfomanei
sistemului de sntate
Dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat n Sistemul de
52
Sntate Public, (SIISSP) ca suport pentru sistemul
informaional, care s permit interoperabilitatea aplicaiilor
informatice existente si viitoare pe baza unei arhitecturi
integratoare, care s permit utilizarea eficient a informaiilor
n elaborarea politicilor de sntate si managementul
sistemului
Organizarea serviciilor de sntate

Creterea accesului populaiei la servicii de sntate de baz
Dezvoltarea de centre de sntate ambulatorii multifuncionale
(specialiti medicale; specialiti paraclinice/servicii de
imagistic/laborator/explorri funcionale)
Finanarea sistemului de sntate

Separarea finanrii serviciilor de sntate n:
- pachet de servicii de sntate de baz, pentru toi
cetenii - asigurai i neasigurai - pachet care va
cuprinde domeniile: urgen, prevenie, programe
naionale de sntate;
- pachet de servicii medicale suplimentare pentru cetenii
asigurai n regim privat, asigurri deductibile ntr-o limit
stabilit de Guvern;
Infrastructur Reactualizarea documentaiei i demararea construciei a celor
8 spitale regionale de urgen, spitale de cel mai complex i
nal nivel calitativ
Dezvoltarea spitalelor judeene de urgen de interes strategic
i creterea competenei acestora
Finalizarea extinderii infrastructurii SMURD la nivel naional
(asigurarea de echipaje SMURD la nivel rural pentru creterea
operativitii si prin participarea autoritilor locale)
Dezvoltarea i implementarea serviciilor e-health la nivel
national
Reabilitarea si dezvoltarea platformelor de investigatii
radiologice, terapie intensiv, radioterapie, precum si a
blocurilor operatorii si a laboratoarelor de cardiologie
intervenional, neuro-radiologia intervenional,
gastroienterologia intervenionala si altele similare la nivelul
spitalelor strategice
nfiinarea unor centre pentru arsi n cel puin 3 regiuni pe lng
cele din Bucuresti
Dezvoltarea unor centre de chirurgie cardiovascular padriatic
i neonatal
Msuri de reform Elaborarea unei Strategii n domeniul sntii 2014-2020 care
s permit programarea fondurilor structurale europene 2014-
2020 i s asigure crearea unui Program Operaional pe
Sntate.
Elaborarea unei Strategii n domeniul sntii pe termen lung
Redefinirea pachetului de servicii medicale de baza
Reorientarea programelor naionale de sntate ctre
domeniile prioritare de sntate public
Informatizarea sistemului de sntate prin implementarea
Cardului Naional de Sntate i a altor 2 proiecte importante
la nivelul CNAS, care privesc Fia Electronic a Pacientului
(EHR ) i prescrierea electronic (e-Prescrierea)
Dezvoltarea sectorului de asisten medical primar i
comunitar
Dezvoltarea asistenei medicale n ambulatoriu
53
Implementarea strategiei cu privire la dezvoltarea reelei
regionale de spitale de urgen
Eficientizarea asistenei medicale la nivelul spitalelor
Definirea unei Strategii de dezvoltare a ngrijirilor pe Termen
Lung
Finanarea dezvoltrii i modernizrii infrastructurii sanitare pe
termen mediu i lung
Elaborarea i finanarea unui plan de investiii n sntate pe
termen mediu i lung, inclusiv prin realizarea de parteneriate
public-private
mbuntirea continu a calitii serviciilor medicale i a
siguranei pacientului
Introducerea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale
(HTA - Health Technology Assessment)
Gestionarea infrastructurii de sntate i asisten medical la
nivel regional

Politica n domeniul educaiei

Obiectivul central al educaiei din Romnia este dezvoltarea liber, integral i armonioas a individualitii umane,
formarea personalitii autonome i asumarea unui sistem de valori necesare pentru mplinirea i dezvoltarea
personal, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, participare ceteneasc activ n societate, incluziune social
i angajare pe piaa muncii.
Obiectivele Strategiei Europa 2020 - intele
asumate de Romnia la capitolul Educaie:
Reducerea ratei prsirii timpurii a colii;
Creterea ponderii populaiei cu vrsta de 30-34 ani cu
nivel de educaie teriar.
Obiectivele politicilor educaionale
Acces egal la educaie i formare profesional de calitate, inclusiv n
nvmntul cu predare n limbile minoritilor naionale;
Implementarea educaiei timpurii ca prioritate a sistemului de
nvmnt;
Modernizarea infrastructurii sistemului de nvmnt preuniversitar,
inclusiv n zonele rurale, cu accent pe zonele defavorizate;
Crearea unui curriculum pentru sistemul de nvmnt preuniversitar
orientat spre formarea de competene i creterea calitii educaiei
colare;
Asigurarea predictibilitii sistemului de nvmnt preuniversitar prin
aplicarea principiului ,,finanarea urmeaz elevul i ameliorarea
formulei de finanare;
Reformarea politicilor n domeniul resursei umane;
Stimularea educaiei permanente;
Clasificarea universitilor;
Modernizarea managementului i conducerii universitilor;
Finanarea universitilor pe criterii competiionale;
Asigurarea calitii i ncurajarea excelenei n nvmntul superior;
Reorganizarea sistemului de cercetare dezvoltare inovare att n
universiti ct i n institutele de cercetare.
Acces egal la educaie i formare profesional de calitate, inclusiv n
nvmntul cu predare n limbile minoritilor naionale;
Implementarea educaiei timpurii ca prioritate a sistemului de
nvmnt;
54
Modernizarea infrastructurii sistemului de nvmnt preuniversitar,
inclusiv n zonele rurale, cu accent pe zonele defavorizate;
Crearea unui curriculum pentru sistemul de nvmnt preuniversitar
orientat spre formarea de competene i creterea calitii educaiei
colare;
Regndirea sistemului de evaluare i examinare;
Asigurarea predictibilitii sistemului de nvmnt preuniversitar prin
aplicarea principiului ,,finanarea urmeaz elevul i ameliorarea
formulei de finanare;
Reformarea politicilor n domeniul resursei umane;
Stimularea educaiei permanente;
Clasificarea universitilor;
Modernizarea managementului i conducerii universitilor;
Finanarea universitilor pe criterii competiionale;
Asigurarea calitii i ncurajarea excelenei n nvmntul superior;
Reorganizarea sistemului de cercetare dezvoltare inovare att n
universiti ct i n institutele de cercetare.

Direcii de aciune
Realizarea de Investiii n resursele umane;

mbuntirea bazei materiale a nvmntului;

Corelarea programelor educaionale cu piaa muncii;

Orientarea activitilor extracolare i extracurriculare, n
completarea programelor colare aprobate, spre domenii ca:
sntate, educaie civic, cultural-artistic i tiinific,
ecologic, sport, educaie rutier, dezvoltare durabil;

Susinerea nvmntului i educaiei pentru minoritile
naionale i pentru grupurile dezavantajate;

Descentralizarea unitilor de nvmnt;

ntrirea autonomiei nvmntului superior i a cercetrii;

Dezvoltarea i accentuarea dimensiunii europene i
internaionale a nvmntului romnesc;


Creterea competitivitii universitilor romneti.

Politica n domeniul cercetrii

Prioritate
Recuperarea decalajelor fa de nivelul atins n Uniunea
European pentru investiiile n Cercetare Dezvoltare Inovare
Obiective
Crearea de cunoatere;
Creterea competitivitii economiei romneti i sprijinirea
infrastructurii de cercetare i inovare pentru dezvoltarea
centrelor de excelen;
Creterea calitii sociale
Crearea Centrului Extreme Light Infrastructure (ELI) pentru
cercetri de cel mai nalt nivel n domeniul laserilor, finanat din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
Direcii de aciune
Articularea unor programe majore de cercetare, n concordan
cu obiectivele strategice de dezvoltare ale Romniei, precum
55
i cu obiectivele din "Strategia Europa 2020";

Susinerea cercetrii tiinifice din domeniile cu potenial de
performan

Susinerea bazelor de cercetare cu utilizatori multipli

Transferarea capacitii de cercetare i spre sectorul generrii
de cunotine de interes comercial

Transformarea regiunilor de dezvoltare n regiuni ale
cunoaterii care s dezvolte economia "verde" prin
concentrarea eforturilor universitilor, guvernului i companiilor

Dezvoltarea unor strategii multiplicative prin crearea sau
extinderea de infrastructuri comune pentru cercetare ori
tehnologie

Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea
infrastructurii comune orientate pe cercetare, agenii i
companii pentru reducerea distanei de la tiin la aplicaie

Realizarea proiectului ELI (Extreme Light Infrastructure)
Politica de aprare, ordine public i justiie
Obiective
Continuarea participrii la operaiile internaionale pentru
onorarea angajamentelor asumate la NATO i UE;
ndeplinirea responsabilitilor ce decurg din calitatea de
membru NATO i UE pentru asigurarea capabilitilor necesare
ndeplinirii nivelului de ambiie al acestor organizaii;
Participarea activ la procesele decizionale n cadrul celor
dou organizaii i angajarea la proiecte de interes din cadrul
iniiativelor: Smart defence/NATO i Pooling and
Sharing/UE;
ndeplinirea obligaiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu
SUA, inclusiv cele determinate n baza prevederilor Legii
pentru ratificarea Acordului dintre Romnia i Statele Unite ale
Americii privind amplasarea sistemului de aprare mpotriva
rachetelor balistice al Statelor Unite n Romnia, nr.290/2011;
Creterea contribuiei la asigurarea securitii i stabilitii
regionale;
Restabilirea capacitii operaionale a Armatei Romniei,
avnd la baz principiile procesului de planificare a aprrii n
cadrul NATO, pentru dezvoltarea unei structuri de fore
echilibrate i optimizarea actului decizional, n baza unui Plan
multianual de refacere i consolidare a capacitii operaionale;
Consolidarea capacitii administrative a instanelor i
facilitarea accesului la justiie;
Pregtirea sistemului judiciar pentru intrarea n vigoare a noilor
Coduri;
Consolidarea sistemului penitenciar romnesc;
Dezvoltarea serviciului de probaiune;
Creterea gradului de siguran pentru ceteni prin
cunoaterea, prevenirea i aplicarea legii mpotriva
infracionalitii, n special asupra terorismului, criminalitii
organizate i transfrontaliere, ederii ilegale a strinilor pe
teritoriul Romniei, precum i prin reducerea impactului
acestora, la nivelul comunitilor i persoanelor;
Restabilirea autoritii structurilor de aplicare a legii,
56
descentralizarea i reforma instituional, necesar consolidrii
serviciilor comunitare i a celor de ordine public, realizrii
interoperabilitii acestora, precum i asigurrii unui grad ridicat
de ncredere a cetenilor fa de structurile de ordine public;
Eficientizarea aciunilor de prevenire i gestionare a situaiilor
de urgen i asigurarea stocurilor rezerve de stat necesare
economiei naionale i a teritoriului pentru aprare, precum i
respectarea prevederilor actelor internaionale referitoare la
controlul armamentelor, creterea ncrederii i securitii.
Politica n domeniul mediului i schimbrilor climatice
Obiective

Protejarea mediului i resurselor naturale, cu scopul de a
garanta generaiei actuale i celor viitoare un mediu curat i
sntos care s asigure calitatea vieii n corelare cu progresul
social i o dezvoltare economic mai ecologic i mai eficient
din punct de vedere al utilizrii resurselor i cu emisii sczute
de dioxid de carbon.
Prioriti
Continuarea colaborrii active cu Comisia European i
celelalte instituii europene pentru diminuarea consecinelor
negative cauzate de nerespectarea angajamentelor asumate
prin Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European n
domeniul mediului

Accelerarea ratei de absorbie a fondurilor europene

Operaionalizarea Fondului de mediu prin alocarea cu prioritate
a resurselor pentru investiii verzi i crearea de locuri de munc
verzi

Promovarea achiziiilor publice verzi i introducerea criteriilor
de mediu i sociale care s permit mbunirea calitii
produselor i serviciilor oferite cetenilor

Finalizarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice
pentru perioada 2013-2020, care vizeaza reducerea emisiilor
de gaze cu efect de sera in acord cu angajamentele asumate
prin pachetul "Energie - Schimbari climatice"

Adaptarea la efectele schimbarilor climatice n vederea
reducerii reducerea vulnerabilitatii pe termen mediu si lung la
efectele schimbarilor climatice prin dezvoltarea planurilor de
actiuni la nivel central, regional si local

Adoptarea unei strategii i a unui plan naional de gestionare a
deeurilor

Iniierea colaborrii cu autoritile locale n vederea garantrii i
implementrii dreptului la un mediu curat i sntos, cu
respectarea principiilor europene de dezvoltare durabil n
comunitile urbane pentru promovarea "oraelor verzi"

Colaborarea cu ONG, parteneri sociali i cu autoritile locale i
stimularea participrii active a cetenilor la luarea deciziilor de
mediu

Avnd n vedere preocuparea public privind cazul Roia
Montan, Guvernul va reanaliza n mod transparent i pe baz
de dialog deschis i democratic situaia existent, astfel nct
deciziile s fie n acord cu interesul naional, protecia mediului
i legislaia european

Alinierea la legislaia european privind exploatarea gazelor de
57
ist n funcie de rezultatele evalurii Comisiei Europene privind
necesitatea mbuntirii sau nu a legislaiei n domeniu

Conservarea biodiversitii Deltei Dunrii i iniierea
reconstruciei ecologice a concesiunilor agricole i piscicole

Promovarea produciei de energie din surse regenerabile
precum i stimularea creterii economice durabile i crearea de
locuri de munc verzi

Gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia impotriva
inundatiilor, asigurarea monitoringului adecvat
hidrometeorologic, protectia surselor de apa, imbunatatirea
calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor si
perfectionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor si
reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, meteorologiei
si hidrologiei

Creterea suprafeei mpdurite i reconstrucia ecologic a
pdurilor corelat cu ntrirea msurilor preventive contra
tierilor abuzive de mas lemnoas

Dezvoltarea activitatilor durabile de pescuit, precum si a
acvaculturii competitive economic, cu respectarea principiilor
ecologice
Direcii de aciune

I. Protecia mediului i conservarea biodiversitii
II. Combaterea i adaptarea la efectele schimbrilor
climatice
III. Managementul resurselor de ap i al riscului la
inundaii
IV. Administrarea sistemului naional de meteorologie
V. Protecia i gestionarea durabil a pdurilor, faunei
cinegetice i pisciculturii
VI. Modernizarea i ntrirea capacitii administrative
n domeniul mediului
Protecia mediului i conservarea
biodiversitii

Obiective
Protecia naturii i conservarea biodiversitii; administrarea
reelei Natura 2000

Contribuirea la asigurarea cadrului naional de biosecuritate

Protecia solului i a subsolului; refacerea ecologic a siturilor
contaminate

Gestionarea deeurilor i a substanelor periculoase

Evaluarea i ameliorarea calitii aerului; combaterea polurii
atmosferice
Combaterea i adaptarea la efectele
schimbrilor climatice
Obiective
Combaterea schimbrilor climatice i susinerea dezvoltrii
durabile


Managementul resurselor de ap i al
riscului la inundaii

Obiective
Amenajarea i protecia apelor

Managementul situaiilor de urgen (cauzate de condiiile
hidrometeorologice extreme, poluare, accidente la construciile
hidrotehnice)

Managementul riscului asociat construciilor hidrotehnice
Administrarea sistemului naional de
meteorologie
Obiective
Asigurarea proteciei vieii i a bunurilor materiale, prin
58

desfurarea unitar a supravegherii i informrii
meteorologice


Protecia i gestionarea durabil a
pdurilor, faunei cinegetice i pisciculturii

Obiective
Extinderea suprafeei fondului forestier naional i asigurarea
integritii acestuia

mbuntirea administrrii fondului forestier

Utilizarea durabil a resurselor cinegetice i conservarea
biodiversitii
Gestionarea durabil a pdurilor i protejarea biodiversitii din
ecosistemele forestiere
Dezvoltarea infrastructurii n vederea eficientizrii economice a
pescuitului comercial
Modernizarea i ntrirea capacitii
administrative n domeniul mediului
Obiective
Educarea i creterea gradului de contientizare n rndul
populaiei i a agenilor economici, privind importana proteciei
mediului
Dezvoltarea capacitii instituionale pentru absorbia fondurilor
europene n cadrul Programului Operaional Mediu

Politica de investiii

Cheltuielile totale i de investiii incluse n BGC n perioada 2012-2016


2012

2013
propuneri
2014
estimri
2015
estimri
2016
estimri
Cheltuieli totale BGC (mil. lei) 207.322,1 222.679,0 235.957,4 248.604,1 262.079,0
- % din PIB 35,4 35,7 35,7 35,7 35,7
Cheltuieli de investiii BGC (mil. lei) 34.933,0 36.955,3 42.748,0 48.829,6 57.223,6
% din cheltuieli totale 16,8 16,6 18,1 19,6 21,8

Prioriti n domeniul investiiilor

Infrastructur
Lucrrile de infrastructur n domeniile transport, mediu, rurale,
din educaie i sntate, energie, prioritare fiind cele finanate
din fonduri externe nerambursabile;
Principalele proiecte de infrastructur finanate n anul 2013:
Reabilitarea liniei de cale ferat Braov - Simeria,
component a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaia
trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h, seciunea Colariu
Sighioara: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013
suma de 1.008.829 mii lei, integral din fonduri externe
nerambursabile postaderare.
Autostrada Ortie Sibiu: pentru acest obiectiv se aloc n
anul 2013 suma de 699.069 mii lei, integral din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
Proiect reabilitare drumuri naionale Etapa a VI-A ( 1112
KM): pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de
546.704 mii lei, integral din fonduri externe rambursabile.
Proiectul ELI (EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE -
NUCLEAR PHYSICS): pentru acest obiectiv se aloc n
anul 2013 suma de 519.719 mii lei, integral din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
59
Autostrada Cernavod Constana: pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 435.448 mii lei, din care 9.844
mii lei din fonduri externe nerambursabile postaderare i
425.604 mii lei din fonduri externe rambursabile.
Autostrada Lugoj Deva: pentru acest obiectiv se aloc n
anul 2013 suma de 430.091 mii lei, integral din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
Reabilitarea liniei de cale ferat Frontier Curtici - Simeria,
parte component a Coridorului IV paneuropean pentru
circulaia trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h,
seciunea: Frontier Curtici Arad - km 614 (tronsonul 1):
pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma de
413.414 mii lei, integral din fonduri externe nerambursabile.
Autostrada Bucureti Braov: pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 369.078 mii lei, integral din
bugetul de stat.
Construcia variantei de ocolire a oraelor Deva Ortie la
standard de autostrad: pentru acest obiectiv se aloc n
anul 2013 suma de 324.466 mii lei, integral din bugetul de
stat cheltuieli neeligibile ISPA.
Reabilitarea liniei de cale ferat Braov - Simeria,
component a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaia
trenurilor cu vitez maxim de 160 km/h, seciunea Colariu
Simeria: pentru acest obiectiv se aloc n anul 2013 suma
de 255.935 mii lei, integral din fonduri externe
nerambursabile.
Autostrada Arad Timioara i By- pass Arad: pentru acest
obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 250.709 mii lei, din
care 18.723 mii lei din fonduri externe nerambursabile
postaderare i 231.986 mii lei din fonduri externe
rambursabile.
Varianta de ocolire a municipiului Constana: pentru acest
obiectiv se aloc n anul 2013 suma de 246.166 mii lei, din
care 71.804 mii lei din fonduri externe nerambursabile
postaderare i 174.362 mii lei din fonduri externe
rambursabile.
Autostrada Braov Cluj Bor: pentru acest obiectiv se
aloc n anul 2013 suma de 188.368 mii lei, integral din
bugetul de stat.
Autostrada Ndlac - Arad: pentru acest obiectiv se aloc n
anul 2013 suma de 170.003 mii lei, integral din fonduri externe
nerambursabile postaderare.
Asigurarea contribuiei naionale la proiectele
cu finanare extern nerambursabil
Asigurarea resurselor bugetare necesare implementrii
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile,
reprezentnd n principal cofinanarea naional i cheltuielile
neeligibile aferente acestor proiecte

Locuine
Construcii locuine pentru tineri, precum i locuine sociale;
Reabilitarea termic a blocurilor de locuine;
Programul naional de dezvoltare a
infrastructurii aprobat prin OUG nr. 105/2010

n cadrul Programului Naional de Dezvoltare a Infrastructurii
(PNDI), sunt semnate i adjudecate 8 contracte de lucrri
pentru proiectarea i execuia lucrrilor de modernizare i
reabilitare a drumurilor judeene i de interes local pentru
perioada 2011-2020, cu execuie n termen de pn la 3 ani,
60
dup cum urmeaz :
- 4 contracte n derulare - pentru care au fost emise
ordine de ncepere execuie lucrri proiectare i lucrri
execuie, aferent judeelor: Arad, Bihor, Prahova,
Giurgiu, Ilfov, Buzu, Vrancea, Bistria Nsud i
Maramure;
Valoarea total a contractelor este de 2.939.757,614
mii lei inclusiv TVA, cuprinznd un numr de 292
obiective de investiii i totaliznd 2037 km;
- 1 contract semnat ce nu a intrat efectiv n derulare
- judeul Dmbovia
Valoarea total a contractului de lucrri este de
355.664,003 mii lei inclusiv TVA, cuprinznd un
numr de 35 obiective de investiii i totaliznd
205,80 km;
- 3 contracte pentru care a fost comunicat rezultatul
procedurii, adjudecate, pentru judeele Arge,
Braov i Teleorman.
Valoarea total a celor 3 contracte sus-menionate se
ridic la 914.447 mii lei i au ca obiect reabilitarea i
modernizarea a 683,95 km.
Agricultur
Diminuarea factorilor de risc naturali n vederea creterii
capacitii de producie a terenurilor agricole prin lucrri de
mbuntiri funciare (prevenirea i combaterea excesului i
deficitului de ap, a inundaiilor i eroziunii solului, reabilitri de
staii de pompare, sisteme de irigaii), regularizri de scurgeri
pe versani i prevenirea alunecrilor de teren.
IMM-uri Sprijin acordat IMM-urilor prin intermediul Fondului de
Garantare i Contragarantare, precum i prin acordarea de
ajutoare de minimis;
Sprijinirea proiectelor de investiii realizate de
microntreprinderi, cu o vechime mai mic de doi ani;
Stimularea nfiinrii de noi microntreprinderi;
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor n scopul
implicrii acestora n structuri economice private;
Sprijinirea incubatoarelor de afaceri.Transferuri de resurse ctre bugetele locale

Bugetul general centralizat al unitilor administrativ-teritoriale (BGCUAT), estimat pe anul 2013, este
rezultat din cumularea veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureti, judeelor i municipiului Bucureti, bugetelor instituiilor publice
finanate din venituri proprii i subvenii din bugetele locale sau integral din venituri proprii, bugetului
mprumuturilor externe i interne i a bugetului fondurilor externe nerambursabile i reflect
dimensiunea efortului financiar public al unitilor administrativ-teritoriale pe anul 2013.

Veniturile bugetului general centralizat al unitilor administrativ-teritoriale, pe anul 2013, se estimeaz
la 55.068,1 milioane lei, reprezentnd 8,8% din produsul intern brut, iar n cadrul acestora, veniturile
totale ale bugetelor locale se estimeaz la 46.603.2 milioane lei, reprezentnd 7,5% din produsul intern
61
brut, n timp ce veniturile celorlalte bugete de la nivelul autoritilor administraiei publice locale
reprezint 1,4% din produsul intern brut.

Venituri proprii Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, contribuii,
alte vrsminte, alte venituri) estimate la 8.398,2 milioane lei, reprezint 18%
din totalul veniturilor bugetelor locale
Cote defalcate din
impozitul pe venit
Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezint 15.260.0 milioane lei,
respectiv 32,7% din totalul veniturilor bugetelor locale, n cretere, comparativ
cu anul 2012 cu 15,3 %. Creterea este determinat de majorarea impozitului
pe venit ca urmare a recuperrilor salariale acordate personalului din sectorul
bugetar, a creterii veniturilor din tranzacii imobiliare i din indicatorii
macroeconomici afereni anului 2013.

Sume defalcate din
TVA la nivelul judeelor
2.125,8 milioane lei, destinate finanrii:
- sistemului de protecie a copilului i centrelor de asisten social a
persoanelor cu handicap;
- finanrii drepturilor privind acordarea de produse lactate i de panificaie
pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i
pentru copiii precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de
4 ore;
- finanrii drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment
nutritiv pentru precolari i elevii din clasele I - IV din nvmntul de stat i
confesional;
- finanrii cheltuielilor privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, pentru elevii prevzui la art.1 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea
programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli, cu
modificrile i completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat
i privat autorizat/acreditat, n limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la
Hotrrea Guvernului nr.1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a
perioadei i frecvenei distribuiei, a limitei valorii zilnice/elev i a fondurilor
necesare pentru distribuia fructelor i a msurilor adiacente distribuiei de
fructe, a bugetului aferent acestora, precum i a modalitii de implementare
efectiv i de gestionare la nivelul administraiei publice, n cadrul
programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli n anul
colar 2012 2013;
- finanrii nvmntului special i centrelor judeene de resurse i
asisten educaional;
- finanrii instituiilor de cultur descentralizate ncepnd cu anul 2002;
- plii contribuiilor pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult din
ar;
- finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor judeene;
- plii sumelor prevzute prin hotrri judectoreti avnd ca obiect
acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului
din unitile de nvmnt special i din centrele de resurse i asisten
educaional, n cuantumul prevzut prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 71/2009 privind plata unor sume prevzute n titluri executorii avnd ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 230/2011.


62
Sume defalcate din
TVA la nivelul
comunelor, oraelor i
municipiilor
10.390,1 milioane lei destinate:
- finanrii de baz a unitilor de nvmnt preuniversitar de stat pentru
categoriile de cheltuieli prevzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
- plii sumelor prevzute prin hotrri judectoreti avnd ca obiect
acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului
din unitile de nvmnt preuniversitar de stat, n cuantumul prevzut prin
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 71/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 230/2011;
- finanrii drepturilor asistenilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate n baza
prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- finanrii ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni i
combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
- finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor
i Consiliului General al Municipiului Bucureti;
- finanrii cheltuielilor creelor;
- finanrii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor i municipiului
Bucureti, respectiv pentru: sistemul de protecie a copilului, centrele de
asisten social a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de
produse lactate i de panificaie pentru elevii din nvmntul primar i
gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de
stat i private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de
miere de albine ca supliment nutritiv pentru precolari i elevii din clasele I -
IV din nvmntul de stat i confesional, implementarea programului de
ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli pentru elevii prevzui la
art.1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.24/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat i privat
autorizat/acreditat, n limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la
Hotrrea Guvernului nr.1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a
perioadei i frecvenei distribuiei, a limitei valorii zilnice/elev i a fondurilor
necesare pentru distribuia fructelor i a msurilor adiacente distribuiei de
fructe, a bugetului aferent acestora, precum i a modalitii de implementare
efectiv i de gestionare la nivelul administraiei publice, n cadrul
programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli n anul
colar 2012 2013, nvmntul special i centrele de resurse i asisten
educaional, instituiile de cultur descentralizate ncepnd cu anul 2002 i
plata contribuiilor pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult.


Finanarea drumurilor
judeene i comunale

368,3 milioane lei


Echilibrarea bugetelor
locale
1.754,0 milioane lei
Subvenii de la bugetul
de stat
4.507,3 milioane lei, din care, n principal, pentru:
- finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i
63
alimentare cu ap a satelor (366,9 milioane lei);
- finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire
a apelor (155,6 milioane lei);
- finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (2.145,3
milioane lei);
- retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare (45,2
milioane lei);
- acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni,
combustibili petrolieri (160,0 milioane lei);
- susinerea derulrii proiectelor finanate din fonduri nerambursabile
(FEN ) postaderare (1.422,1 milioane lei) implementate la nivelul
unitilor administrativ-teritoriale.

Capitolul 6 Datoria public, finanarea deficitului bugetar i acordare de garaniiDatoria guvernamental brut conform metodologiei UE a crescut de la 34,7% din PIB la sfritul anului 2011 la
37,2% din PIB la sfritul lunii noiembrie 2012, situndu-se sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul Uniunii
Europene. Dac se are n vedere rezerva financiar n valut aflat la dispoziia Trezoreriei Statului, datoria
guvernamental net (reprezentnd datoria guvernamental bruta diminuat cu rezerva financiara n valuta)
crescut de la 32,6% din PIB la sfritul anului 2011 la 34,2% la sfritul lunii noiembrie 2012. Creterea de datorie
guvernamental a fost determinat n principal de angajarea de datorie pentru finanarea deficitului bugetar i
refinanarea datoriei publice, att de pe piaa intern, prin emisiuni de titluri de stat, ct i de pe piaa extern, prin
emisiuni de eurobligaiuni, i din trageri din mprumuturile destinate finanarii de proiecte.
Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfritul anului 2012 este de 38,1% din PIB iar pentru anul
2013 de 38,7% din PIB, in timp ce nivelul datoriei guvernamentale nete este estimat la 35,5% pentru sfritul
anului 2012 si de 36,2 % din Pib pentru anul 2013 .
Datoria guvernamental conform metodologiei UE
38.6% 38.7% 39.0%
30.5%
34.7%
37.2%
38.1%
38.7%
36.9%
36.5% 36.3% 36.2%
28.9%
32.6%
34.2%
35.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2010 2011 31.11.2012 2012 est 2013 prog 2014 prog 2015 prog 2016 prog
%

n

P
I
B
datorie guvernamentala bruta(% n PIB) datorie guvernamentala neta (% in PIB)


Tendina de cretere a datoriei guvernamentale se reflect i n valorile absolute ca urmare a angajrii de datorie
pentru acoperirea necesitilor de finanare a deficitului bugetar i de refinanare a datoriei publice.64

Datoria guvernamental conform metodologiei UE
241.1
222.7
193.1
159.5
217.5
207.3
225.7
200.2
181.6
151.1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2010 2011 30.11.2012 2012 est 2013 prog
m
l
d

l
e
i
datoria guvernamental bruta (mld. lei) datorie guvernamentala neta (mld. lei)


La nivelul rilor membre ale Uniunii Europene, att la sfritul anului 2011 ct i la sfritul semestrului I 2012
Romnia se situa pe locul 4 ntre statele UE cu cel mai sczut nivel de ndatorare dup Estonia (7,3%- date
semestrul I 2012), Bulgaria (16,5%) i Luxemburg (20,9%) . Statele membre UE cu cel mai ridicat nivel de
ndatorare la sfritul semestrului I 2012 sunt: Grecia (150,3%), Italia (126,1%), Portugalia (117,5%), Irlanda
(111,5).

Datorie publica conform metodologiei UE/ PIB
84.9%
82.5% 80.0%
30.5%
35.9%
34.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 Trim II 2012
%

i
n

P
I
B
UE 27 Romania Bulgaria Cehia Slovenia Slovacia
Ungaria Polonia


Sursa: Eurostat si MFP

Structura datoriei guvernamentale la 30 noiembrie 2012 dup piaa emisiunii

La 30 noiembrie 2012 se observ o cretere a datoriei guvernamentale contractate de pe pieele externe la 19,2%
n PIB de la 17,1% n PIB la sfritul anului 2011, n principal ca urmare a emisiunilor de euroobligaiuni
denominate n EURO si USD lansate n anul 2012, n valoare cumulat de 4,0 mld. Euro.

65
Datoria guvernamental conform metodologiei UE
1
5
.
6
%
1
7
.
6
%
1
8
.
0
%
1
8
.
5
%
1
8
.
9
%
1
9
.
2
%
1
9
.
6
%
2
0
.
0
%
1
4
.
9
%
1
7
.
1
%
1
9
.
2
%
1
9
.
6
%
1
9
.
4
%
1
9
.
1
%
1
9
.
0
%
30.5%
34.7%
37.2%
38.1%
38.7% 38.6% 38.7%
39.0%
1
9
.
8
%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2010 2011 30-Nov-12 2012 est 2013 prog 2014 prog 2015 prog 2016 prog
%

n

P
I
B
datorie guvernamentala intern (% n PIB) datorie guvernamentala extern (% n PIB)


Durata medie rmas a datoriei guvernamentale la 30 noiembrie 2012 a fost de 4,2 ani.


Analiza datoriei guvernamentale n funcie de valutele componente la 30 noiembrie 2012 arat c ponderea
datoriei denominate n lei reprezint 40% din total datorie guvernamental.
Structura datoriei guvernamentale pe tipuri de valute la 30 noiembrie 2012
41.7% 42.3%
39.6%
58.3% 57.7%
60.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 30-Nov-12
RON valuta


Finanarea deficitului bugetar

Finanarea deficitului bugetar (termeni cash) n anul 2012 s-a asigurat ntr-o proporie mai mare din surse
interne comparativ cu sursele externe, prin: emisiuni de titluri de stat pe piaa intern i extern, trageri din
mprumuturi deja contractate n vederea finanrii de proiecte, mprumuturi ale autoritilor administraiei publice
locale i sume ncasate din activitatea de privatizare utilizate prin mecanismul Fondul Naional de Dezvoltare.
Strategia de finantare a deficitului bugetar in perioada urmatoare (2013-2016) prevede finanarea deficitului
bugetar n proporie echilibrat din surse interne i externe. n acest context, pentru finanarea de pe piaa
intern, MFP va aciona pentru:
extinderea maturitii titlurilor de stat, emind pe lng certificate de trezorerie i obligaiuni de stat
denominate n lei i n valut, cu scadene de pana 15 ani si chiar pe scadente mai lungi, corespunztor cererii
investitorilor, funcie de oportunitile identificate pe pia, i
pentru consolidarea curbei de randament a titlurilor de stat pe piaa secundar, astfel incat sa
reprezente o referin pentru finanarea n lei pe piaa intern de capital.
n ceea ce privete finanarea extern, n anii urmtori se va asigura:
n principal, prin emisiuni de euroobligaiuni pe pieele externe de capital, MFP acionnd pentru
extinderea maturitilor i consolidarea curbei de randament pentru acest instrument de datorie, dar i
prin mprumuturi de la instituiile financiare internaionale, dedicate finanrii anumitor cheltuieli
66
bugetare (de tipul mprumutului BIRD pe baz de rezultate) sau programe de dezvoltare.
Procesul de consolidare fiscal i ndeplinirea obiectivului pe termen mediu privind deficitul structural (1,0% din
PIB) corespunzator Tratatului privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul UEM, semnat de Romnia
n martie 2012, va determina un trend descresctor al necesitilor de finanare a deficitului bugetar n termenii
cash.

2012 2013
Finanare deficit bugetar, din care: 100,0 % 100,0 %
surse interne 34,3 % 49,3 %
surse externe 65,7 % 50,3 %
alte surse (sume ncasate din privatizare) 0,02 % 0,4 %Cheltuielile cu dobnzile din bugetul general consolidat

n anul 2013 ponderea cheltuielilor cu dobnzile din bugetul general consolidat n PIB se va menine la nivelul
de 1,8% din PIB nregistrat n anul 2012.
n luna ianuarie 2013 s-a nregistrat o scdere accentuat a randamentelor la titluri de stat emise pe piaa
intern pe fondul creterii cererii investitorilor, ndeosebi nerezideni, ca urmare a anunurilor facute de
Barclays n luna noiembrie privind adugarea Romniei ncepnd cu 31 martie 2013 la indexul EM Local
Currency Government Index i a celui din ianuarie al JPMorgan cu privire la eligibilitatea Romniei de a fi
inclus n indexul GBI-EM Index Series ncepnd cu 1 martie 2013.
Includerea titlurilor de stat n aceti indici de referin reprezint un semnal foarte pozitiv pentru dezvoltarea
pe termen mediu a pieei interne a titlurilor de stat i va contribui la reducerea gradual a costurilor de
finanare pentru Ministerul Finanelor Publice pe termen mediu i la extinderea maturitii titlurilor de stat emise
pe aceast piaa, prin emiterea de titluri de stat preponderent cu scadene pe termen mediu i lung, i implicit la
reducerea riscului de refinanare.
Evoluia randamentul titlurilor de stat emise n lei pe piaa primar la 31.12.2011, 31.12.2012 i 22 ianuarie
2013 se prezint astfel:
Randamentul titlurilor de stat pe piaa primar a nregistrat o scdere accentuat n prima parte a anului 2012,
att ca urmare a cererii mare a investitorilor ct i a politicii BNR de reducere a ratei dobanzii de referina cu 75
bps pn la nivelul actual de 5,25%. Astfel, randamentul titlurilor de stat cu scadenta de 1 an a atins nivelul de
5,0%, in timp ce randamentul titlurilor de stat cu scadenta la 5 ani a sczut pn la 6,15% . Deteriorarea
conjuncturii externe ca urmare a crizei datoriei din Grecia si a crizei datoriei suverane din zona Euro, combinata
turbulentele politice interne, au determinat cresterea aversiunii fa de risc a investitorilor i implicit cresterea
randamentelor la titlurile de stat incepnd cu luna iunie 2012, randamentul titlurilor de stat cu scadenta la 1 an
7.25%
6.75%
5.40%
6.75%
6.55%
7.48% 7.35%
6.24%
6.14%
6.57%
5.85%
5.95%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%
1 an 3 ani 5 ani 10 ani
31 decembrie 2011 31 decembrie 2012 22 ianuarie 2013
67
ajungand la 6% iar al titlurilor pe termen mediu (4 ani) pn la 6,4%. ncrederea investitorilor a revenit n luna
septembrie odat cu lansarea emisiunii de obligatiuni pe piaa extern de capital in septembrie 2012, iar n
perioada urmtoare Ministerul Finanelor Publice a depus eforturi pentru construirea graduala a curbei
randamentelor de titluri de stat.
Dup alegerile parlamentare din decembrie 2012, pe fondul creterii cererii investitorilor, indeosebi a celor
nerezideni, randamentele titlurilor de stat cu scaden la 3 ani au sczut la 6,14%. n luna ianuarie 2013,
tendina de scadere a titlurilor de stat s-a accentuat si mai mult urmare anuntului facut de JPM de includere a
Romaniei in indexul GBI-EM Index Series ncepnd cu 1 martie 2013 i interesului investitorilor nerezidenti
pentru titlurile de stat emise n lei. n aceste condiii, randamentul titlurilor de stat cu scadena la 5 ani a sczut
cu 117 bps pna la 5,4%, n timp ce randamentul titlurilor cu scaden la 1 an au scazut cu 39 bps pn la
5,85%.

Pe lang titlurile de state emise n lei Ministerul Finanelor Publice a emis i titluri de stat pe piaa intern
denominate in Euro. n scopul refinanrii emisiunii de obligaiuni denominate in Euro scadente n noiembrie
2012, emis n anul 2009, n valoare de 794 mil. Euro, cupon de 5,25%, Ministerul Finanelor Publice a
redeschis n luna octombrie emisiunea de obligaiuni n Euro cu maturitatea de 4 ani lansat in anul 2011,
avnd cuponul de 4,7%, atragnd un volum de 421,5 mil. Euro la un randament de 3,76%, iar n luna
noiembrie a redeschis emisiunea de obligaiuni n Euro cu maturitatea de 3 ani lansat in anul 2011, la un
cupon de 4,5%, atragnd un volum de 341,75 mil. Euro la un randament de 3,4%. n luna ianuarie 2013, n
scopul refinanarii emisiunii de obligaiuni n Euro cu maturitatea de 4 ani lansat in anul 2009, la cu cuponul
de 5,25%, Ministerul Finanelor Publice a lansat o emisiunii de obligaiuni n Euro cu maturitatea de 3 ani, n
valoare de 502,5 mil. Euro la un randament de 3,14 %.

Pe piaa extern de capital, n luna ianuarie 2012, Ministerul Finanelor Publice a lansat cu succes prima
emisiune de obligaiuni denominat n USD, n valoare de 1,5 miliarde USD, cu scadena la 10 ani i cuponul
de 6,75%, urmat n luna februarie de o redeschidere n valoare de 750 de milioane USD, la un randament de
6,45% (n scdere cu 42,5 bps fa de randamentul de 6.875% aferent tranzaciei iniiale), ca urmare a
interesului mare al investitorilor pentru titluri romanesti. n luna septembrie 2012, Romnia a redeschis
emisiunea de euroobligaiuni lansat n anul 2008 cu scadena la 10 ani i cu cupon de 6,50%, volumul atras
fiind de 750 de milioane EUR, la un randament de 5,1 %. Ultima tranzacie din anul 2012 a avut loc n luna
octombrie, cnd Ministerul Finanelor Publice a lansat cu succes o noua emisiune de euroobligatiuni pe piata
externa de capital in valoare de 1,5 miliarde de euro, de acesta dat cu scadena la 7 ani, i un cupon de
4.875 %, la un randament de 5,04 %, n scdere fa de randamentul de 5,1 % al redeschiderii emisiunii de
obligaiuni efectuate n luna septembrie 2012.Garantii guvernamentale

Plafonul de garanii guvernamentale propus anul 2013, ce include garantiile emise de Guvern, prin MFP, si de catre
unitatile administrativ-teritoriale, este n valoare de 6.000 mil. lei. n cadrul acestui plafon, se vor emite garanii de
stat pentru:
- companii din sectorul energetic, i
- n cadrul programelor guvernamentale: programul Prima Casa (plafon de 350 mil. Euro), programul Mihail
Kogalniceanu destinat sustinerii IMM-urilor, programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare
pentru economia romaneasca finantate din instrumente structurale ale UE si programul pentru reabilitare termica.
n cazul demarrii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea de garanii de stat de ctre Romania, plafonul
privind emiterea de garanii de ctre Guvern, prin MFP i de ctre unitile administrativ teritoriale se va ajusta n
consecin.

68

Capitolul 7 Active financiare si nefinanciare ale Guvernului Romniei


Active guvernamentale

solduri la sfirsitul perioadei

- milioane lei -
31.12 2011 30.09.2012
Active nefinanciare Total 595.903,9 599.248,5
din care:
Active fixe corporale 580.303,7 583.942,2

Active fixe necorporale 1.997,2 1.848,3

Stocuri 13.603,0 13.458,0
Active financiare Total 240.129,4 207.021,4
din care:
Active financiare necurente 35.982,3 12.043,3

Titluri de participare 27.343,5 29.949,1

Creante necurente 12.740,1 12.566,5

Creante curente 151.606,6 129.974,3

Disponibilitati la banci,trezoreria statului si
Trezoreria Centrala
12.456,9 22.488,2

Creanele statului romn nsumau, la data de 31 decembrie 2012, 1.101,8 milioane dolari SUA
pe relaia devize convertibile, 1.300,5 milioane ruble transferabile i alte sume n diverse valute, din
care:

A. DATORII REGLEMENTATE (n curs de ncasare prin derularea Acordurilor
guvernamentale)

- 860.523,4 mii USD
6
(din care: Irak - 843.466,8 mii USD, R. Mozambic -14.087,3 mii USD, R.
Guineea -2.305,5 mii USD, R.P.D. Coreean -546,9 mii USD i R.D. Congo - 116,9 mii USD).
- 24,4 mii EUR - Guineea

B. DATORII NEREGLEMENTATE

- 241.308 mii USD (din care: Sudan -169.858 mii USD, Libia - 45.568,3 mii USD, Nigeria -
12.587 mii USD, R. Centrafrican -10.686,2 mii USD, Somalia-2.509,5 mii USD i Tanzania-99 mii
USD.
- 1.300.543,6 mii RBT - Cuba
- 881,3 mii lire sterline - Sudan
- 22.930,1 mii dinari libieni - Libia

I. Situatia activelor nefinanciare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2011


6
n perioada ianuarie-decembrie 2012 s-au ncasat n contul creanelor Romniei 70,8
milioane dolari SUA (Irak, Mozambic i R.D.Congo).

69
Activele fixe necorporale sunt active fr substan fizic, care se utilizeaz pe o perioad
mai mare de un an.
Activele fixe necorporale sunt n sum de 1.997,2 milioane lei i reprezint contravaloarea
programelor informatice, licenelor, brevetelor, cheltuieli de dezvoltare etc. deinute de instituiile publice
din care:
930,3 milioane lei (46,6% din total active fixe necorporale) reprezentnd active fixe
necorporale ale instituiilor publice finanate din bugetul de stat;
889,7 milioane lei (44,5% din total active fixe necorporale) reprezentnd active fixe
necorporale ale instituiilor publice finanate din bugetul unitilor administrativ-teritoriale;
150,0 milioane lei (7,5% din total active fixe necorporale) reprezentnd active fixe
necorporale ale instituiilor publice finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetul asigurrilor pentru omaj i bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate;
27,2 milioane lei (1,4% din total active fixe necorporale) reprezentnd active fixe
necorporale ale instituiilor publice finanate integral din venituri proprii.

Activele fixe corporale cuprind: terenuri i cldiri, instalaii tehnice, mijloace de transport,
animale i plantaii, mobilier, aparatur birotic, alte active corporale deinute de stat i unitaile
administrativ-teritoriale. Acestea prezint un sold de 580.303,7 milioane lei din care:
n sum de 277.203,7 milioane lei ( 47,8 % din total active fixe corporale) reprezentnd
active fixe corporale ale instituiilor publice finanate din bugetul de stat;
n sum 301.054,8 milioane lei ( 51,9% din total active fixe corporale) reprezentnd
active fixe corporale ale instituiilor publice finanate din bugetul unitailor
administrativ-teritoriale;
730,5 milioane lei (0,1% din total active fixe corporale) reprezentnd active fixe corporale
ale instituiilor publice finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul
asigurrilor pentru omaj i bugetul Fondului naional unic de asigurri de sntate ;
1.314,7 milioane lei ( 0,2% din total active fixe corporale) reprezentnd active fixe
corporale ale instituiilor publice finanate integral din venituri proprii.

Stocurile sunt active circulante deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a
activitii sau materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n desfurarea
activitii instituiei.
La data de 31 decembrie 2011 stocurile sunt n sum de 13.603,0 milioane lei.

II. Poziia financiar a societilor/companiilor la care statul/unitile administrativ teritoriale
dein aciuni

La sfritul anului 2011, valoarea participaiilor deinute de statul romn la
societati/companii/regii de subordonare central este n sum de 28.409 mil.lei, iar cele deinute de
unitile administrativ teritoriale la societi/companii/regii de subordonare local este n sum de
5.758 mil lei.
Activele totale (active imobilizate, active circulante i cheltuieli n avans) ale operatorilor
economici la care statul i unitile administrativ-teritoriale sunt acionari raportate n situaiile financiare
anuale centralizate la nivelul MFP sunt n sum de 261.486 milioane lei .
Capitalurile proprii determinate ca diferen ntre activele totale i datoriile totale, ale acestor
operatori economici sunt n sum de 96.241 mil. lei.
Profitul net realizat de operatorii economici la care statul i unitile administrativ-teritoriale
sunt acionari raportate n situaiile financiare anuale centralizate la nivelul MFP este n sum de 9.737
mil lei, n timp ce pierderea net este n sum de 6.544 mil lei.

70
La nivelul Ministerului Finanelor Publice n anul 2011 s-a realizat monitorizarea
trimestrial a 241 operatori economici cu capital inegral/majoritar de stat, avnd urmtoarea
structur:
46 de societi comerciale cu capital social integral de stat;
56 de societi comerciale cu capital social majoritar de stat;
83 de filiale ale societilor comerciale cu capital integral/majoritar de stat
15 regii autonome;
41 institute naionale de cercetare dezvoltare organizate potrivit Ordonanei Guvernului nr.
54/2000.
Corespunztor acestui numr, capitalul social/patrimoniul deinut de stat este n valoare de
25.464 mil lei, repartizat astfel:
6.814 mil lei aferent societilor comerciale cu capital social integral de stat;
10.018 mil lei aferent societilor comerciale cu capital social majoritar de stat ;
3.745 mil lei aferent filialelor;
4.360 mil lei aferent regiilor autonome;
527 mil lei aferent institutelor naionale de cercetare dezvoltare.

SITUAIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
PENTRU 241 OPERATORI ECONOMICI CU CAPITAL / PATRIMONIU INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT
N ANUL 2011mil
lei
din care:
Indicatori total
regii
autonome
societi
comerciale cu
capital
integral/
majoritar de
stat
filiale
institute
naionale
de
cercetare
dezvoltare
0 1=(2+3+4+5) 2 3 4 5
Numr operatori
economici
241 15 102 83 41
Capital social 25.464 4.360 16.832 3.745 527
Capital Propriu 66.549 4.827 52.320 8.637 765
Total Active
din care :
158.752

11.731

125.409

18.620

2.992

active imobilizate 127.498 9.835 102.804 12.495 2.364
active circulante 30.897 1.872 22.295 6.108 622
cheltuieli n avans 357 24 310 17 6
Venituri totale
din care:
63.322 4.041 47.453 10.891 937
subvenii / transferuri 2.573 112 2.399 30 32
Cheltuieli totale 60.577 3.855 44.965 10.822 935
Profit net 4.404 152 3.895 345 12
71
Pierdere net -2.576 -11 -2.178 -374 -13
Rezultat net 1.828 141 1.717 -29 -1
Dividende/vrsminte
cuvenite statului
1.420 125 1.295 - -
Rata profitului la venituri
Rezultatul net /
Venituri totale
2,89% 3,50% 3,62% - -
Rata profitului la total
active
Rezultatul net /
Total active
1,15% 1,20% 1,37% - -
Arierate 17.375 92 14.488 2.749 46


Capitolul 8

Perspective bugetare pentru perioada 2014-2016


Politica fiscal-bugetar pe termen mediu
Proiecia politicii fiscal-bugetare pe termen mediu se bazeaz pe ancorarea acesteia n cteva repere
economice i instituionale eseniale: echilibrul macroeconomic, responsabilitatea fiscal-bugetar i
disciplina financiar. Se continu practic conduita echilibrat, nceput n a doua parte a anului 2012, de
consolidare fiscal sustenabil i, n acest cadru, de relansare economic.
Viziunea strategiei fiscale pe termen mediu i lung este una calitativ, menit s stimuleze mediul
economic, investiiile i iniiativa antreprenorial, s dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului
public, precum i s ncurajeze comportamentul onest n afaceri i n relaiile dintre stat i contribuabili.
n acelai timp, n dimensiunea sa financiar-bugetar, modelul economic de dezvoltare va fi axat pe
investiii publice de antrenare, acele investiii menite s susin infrastructura, agricultura i dezvoltarea
rural, energia i tehnologia avansat.
Obiectivele fundamentale ale strategiei fiscal-bugetare vizeaz:
Un sistem performant al finanelor publice eficient, transparent, previzibil, care s conduc la
creterea veniturilor bugetare prin lrgirea bazei de impozitare i nu prin creterea poverii fiscale asupra
economiei;
Asigurarea stabilitii macroeconomice i a sustenabilitii datoriei publice, prin meninerea deficitului
bugetar n trendul actual de consolidare fiscal;
Simplificarea sistemului de taxe i crearea predictibilitii ntr-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru
dezvoltarea mediului economic privat i public;
Creterea calitii finanelor publice, ntrirea disciplinei i a guvernanei fiscale, precum i reducerea
deciziei discreionare n politicile fiscale i bugetare, n condiiile acelorai reguli pentru toi contribuabilii;
Raionalizarea cheltuielilor i transparentizarea folosirii acestora, n paralel cu regndirea achiziiilor
publice n baza criteriilor de oportunitate, prioritate, eficien.
n acest sens, pe lng msurile de politic fiscal-bugetar referitoare la creterea colectrii veniturilor
bugetare i creterea calitii cheltuielilor publice, se impun i reforme structurale care s vizeze
72
reducerea pierderilor i a arieratelor precum i sporirea disciplinei financiare n special n sectorul
companiilor de stat.
Strategia fiscal-bugetar este menit s instituie o nou abordare a relaiei dintre stat i contribuabil,
bazat pe transparen i corectitudine. Aceasta va nsemna regndierea i reproiectarea ntregului
sistem fiscal. Principiile majore ale acestei reforme fiscale sunt transparena, simplificarea i reducerea
costurilor de conformare fiscal la nivelul agenilor economici, i a costurilor de administrare fiscal
la nivelul autoritilor publice.
n planul echilibrului macroeconomic, obiectivul central pe termen mediu este atingerea unei valori a
deficitului structural al bugetului general consolidat care s respecte prevederile Tratatului privind
Stabilitatea, Coordonarea i Guvernana n cadrul Uniunii Economice i Monetare, respectiv ncadrarea
n limita de 1% din PIB.
Pentru atingerea acestui obiectiv structural nc de la nceputul orizontului de prognoz, respectiv anul
2014, n condiiile celei mai recente prognoze macroeconomice pe termen mediu, este necesar
reducerea deficitului cash al bugetului general consolidat cu numai 0,3 puncte procentuale fa de anul
2013, o ajustare mai puin abrupt fa de magnitudinea consolidrii fiscale aplicat n anii de dup
declanarea crizei economice.

Veniturile, Cheltuielile i Deficitul bugetului general consolidat (%PIB)- % din PIB -
2013
Estimri
2014
Estimri
2015
Estimri
2016
Estimri
VENITURI cash 33,6 33,9 33,9 33,8
CHELTUIELI cash 35,7 35,7 35,7 35,7
DEFICIT cash 2,1 1,8 1,8 1,8
DEFICIT metodologie ESA 2,4 2,0 2,0 2,0
DEFICIT structural 1,4 1,0 1,0 1,0

Masurile de consolidare fiscala avute in vedere ncepnd cu mai 2012 si continund n perioada
2013-2015 vor viza o nou abordare, respectiv dezvoltare, echitate, disciplin.
Direciile de aciune pe termen mediu au n vedere:
lrgirea bazei de impozitare;
simplificarea sistemului de taxe;
creterea colectrii veniturilor bugetare;
reducerea evaziunii fiscale.
Pe partea de venituri, se va urmri:
Creterea gradului de colectare a taxelor i impozitelor prin combaterea evaziunii fiscale.
Creterea masei de impunere fiscala prin cuprinderea unor venituri neimpozabile aferente
sectorul agricol, ajustarea regimului deducerilor privind amortizarea in cazul autovehiculelor si a
cheltuielilor cu diurna acordata angajatilor din sectorul privat;
73
Msuri de ajustare a sistemului de impunere fiscala pentru sectorul resurselor naturale si a
operatorilor de transport din sectorul gaze si energie pn la introducerea unui nou sistem al
redeventelor;
Creterea nivelului de accizare pentru unele produse i decalarea termenului de aplicare a
programului de cretere a accizelor la igarete;
Pe partea de cheltuieli, se va urmri, ca obiectiv fundamental:
Creterea eficienei acestora, concentrarea pe rezultate si calitate a alocarilor bugetare.
Pentru orizontul de timp 2013-2016 vor fi urmrite, ca obiective specifice:
Revenirea TVA la nivelul de 19%.
Pstrarea plafonului de 16% i introducerea impozitului difereniat pe venitul salarial cu deductibiliti
fiscale: cote de 8%, 12% i 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit.
Reducerea la jumtate a numrului de taxe parafiscale.
Creterea deductibilitii cheltuielilor n cercetare i dezvoltare de la 20% la 50%.
Alinierea la media european a redevenelor ncasate de stat ca urmare a concesionrii activelor
statului.
Scutirea de impozitare, pe o perioad de 5 ani, a dividendelor care vor fi reinvestite n utilaje i
echipamente tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majorrii capitalului social la societile
unde sunt acionari, sau participarea la capitalul social al altor societi comerciale i care conduc la
crearea de noi locuri de munc.
Stimularea mediului de afaceri n limite admisibile pentru stabilitatea macroeconomic, prin
simplificarea procedurilor i debirocratizarea pentru micii ntreprinztori.
Extinderea impozitului pe venit petru microntreprinderile cu o cifra de afaceri mai mic de 65.000 de
euro, n vederea simplificrii sistemului fiscal i a reducerii costurilor de administrare.
Reducerea TVA la productorii de produse agricole de la 24% la 9%, iar 15% va rmne la acetia
pentru dezvoltare.
Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori.
Pentru 2013, obiectivele prioritare vizeaz:
a) regndirea impozitrii directe prin diversificarea modalitatilor de impunere fiscala functie de diverse
criterii;
b) lrgirea bazei impozabile prin includerea in baza impozabila a unor categorii de venituri
scutite;
c) cresterea veniturilor fiscale prin masuri de reducere considerabila a evaziunii fiscale n
special n domeniile cunoscute ca avnd un grad sporit de risc n planul evaziunii fiscale.
d) reducerea numerului de taxe parafiscale;
e) urmarirea modului de aplicare a sistemului de TVA la incasare in vederea posibilitatii
adoptarii unor masuri de corectie;
f) rescrierea codului fiscal i a codului de procedur fiscal pn la sfritul anului curent;
g) stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare prin cresterea plafonului de deductibilitate
suplimentara a cheltuielilor aferente de la 20% la 50 %.
74
In plan legislativ, strategia fiscala menita sa asigure mbuntirea colectrii veniturilor
bugetare, combaterea evaziunii fiscale i susinerea mediului de afaceri va cuprinde, in principal:
1. Modificarea cadrului legislativ n vederea recuperii operative a prejudiciilor stabilite pentru
fapte de evaziune fiscal, inclusiv prin majorarea limitelor minime i maxime ale sanciunilor
contravenionale pentru fapte cu inciden fiscal;
2. Modificarea i completarea actelor ce reglementeaz descoperirea i sancionarea evaziunii
fiscale prin redefinirea infraciunilor din zona evaziunii fiscale si extinderea compentelor ANAF n
eficientizarea activitii de combatere a evaziune fiscal.
3. ntrirea disciplinei financiare prin restricionarea plilor i ncasrilor n numerar, prin
reducerea semnificativ a limitei maxime a plilor n numerar admise de lege ntre operatorii economici
i sancionarea drastic a nerespectrii acestei limite, precum i restricionarea plilor n numerar
realizate de operatorii economici ctre persoane fizice
4. Modificarea Legii 31/1990 privind societile comerciale prin instituirea obligativitii majorrii
capitalului social n condiiile nregistrrii de capitaluri negative, precum i introducerea rspunderii
solidare a asociailor/acionarilor/administratorilor care cesioneaz societile comerciale cu datorii ctre
bugetul de stat i/sau partenerii comerciali.
5. Modificarea Legii 85/2006 privind insolvena, n sensul introducerii posibilitii de a fi
efectuate inspecii fiscale i dup data deschiderii procedurii insolvenei, respectiv condiionarea intrrii
n insolven voluntar de efectuarea inspeciei fiscale.
6. mbuntirea legislaiei privind ealonrile la plata obligaiilor bugetare prin stabilirea unor
condiii mai puin dificile dect cele actuale pentru obinerea i meninerea ealonrilor la plat pentru
contribuabilii viabili aflai n dificultate financiar temporar, legiferarea unei proceduri simplificate
peentru obinerea ealonrii.
Totodat, vor fi adoptate msuri de natur organizatoric in domeniul reducerii semnificative a
evaziunii fiscale:
1. Unificarea structurilor de control operativ la nivelul A.N.A.F., corelat cu instituirea controlului
unic asupra activitii contribuabililor, o dat la 3 ani pentru IMM-uri i o dat la 5 ani pentru
marii contribuabili.
2. Reorganizarea aparatului teritorial pe o structura regional.
3. Recalificarea i redistribuirea personalului ctre activitile deficitare.
4. Modernizarea i integrarea sistemului de tehnologia informaiei i comunicaiilor.
5. Reproiectarea proceselor de activitate ale A.N.A.F;
6. Dezvoltarea analizei de risc fiscal generalizate la nivelul ntregii administraii fiscal.Veniturile bugetare
Estimarea evoluiei principalelor categorii de impozite i taxe pe perioada 2014-2016 are la baz
proiecia indicatorilor macroeconomici i meninerea principalelor rate de taxare la nivelul stabilit potrivit
legislaiei n vigoare.

n valoare nominal veniturile bugetare vor nregistra o cretere cu aproximativ 18,2% fa de nivelul din
anul 2013, ceea ce corespunde unei traiectorii stabile relativ la PIB, n jurul valorilor de 33,6-33,4% .
75

n termeni nominali, att impozitul pe profit ct i impozitul pe venit, impozitele pe proprietate, accizele i
taxa pe valoarea adugat sunt estimate n cretere cu peste 11% n anul 2016 fat de anul 2014.

Contribu iile de asigurri sociale sunt estimate cu o dinamic nominal pozitiv de circa 9,7%,
contribuind n mod semnificativ la tendin a general a veniturilor bugetare.
- mil. l ei -
2 014
es tima ri
2 015
es tima ri
2 016
est ima ri
Total , din care:
221.921, 1 233.981, 0 245.026, 8
Impozit pe profit 12.421, 4 13.153, 4 13.889, 0
Impozit pe venit 24.201, 2 25.604, 1 26.992, 8
Impozite si taxe pe proprietate
4.387, 5 4.626, 2 4.940, 4
Taxa pe valoarea adaugata 57.412, 0 60.851, 4 64.160, 2
Accize 23.726, 0 25.124, 7 26.481, 7
Impozit pe comert ul ext erior 860, 0 922, 6 998, 5
Alt e venituri fiscale 4.471, 5 4.677, 5 4.882, 1
Contributii de asigurari sociale 58.398, 3 61.178, 3 63.916, 3
Venituri nefiscale 20.909, 3 22.088, 0 23.061, 4
Venituri din capital 1.102, 2 835, 3 868, 6
Donatii 330, 5 175, 8 92, 1
Sume de la UE in contul plat ilor
efectuate
13.701, 2 14.743, 7 14.743, 7
Nota: Din cauza rot unjirilor este posibil ca t otalul sa nu f ie egal cu suma componentelor
Veni tu rile bugetului general conso lidat
- pe t ipur i de venit -
76

Politica de cheltuieli

Orientri generale:
- asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile i pensiile n sectorul public;
- orientarea resurselor disponibile ctre investitii publice de antrenare n domeniile: infrastructura,
agricultura i dezvoltarea rural, energia i tehnologia avansat;
- accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rat de absorbie n
intervalul 50%-80% pn la 31 decembrie 2015;
- regndirea achiziiilor publice n baza criteriilor de oportunitate, prioritate, eficien;
- Implementarea programrii bugetare multianual pe proiecte i programe, care va aduce
economii importante la buget i va crete gradul de predictibilitate i eficiena cheltuielilor
publice;
- Introducerea contractelor de performan n toate instituiile publice i companii de stat
(ministere, agenii guvernamentale, autoriti locale i companii de stat);

Ponderea n PIB a cheltuielilor bugetare totale se mentine pe un trend relativ stabil pe termen mediu, n
consonant cu traiectoria veniturilor bugetare, reflectnd o atenuare a procesului de consolidare fiscal
n compara ie cu ajustrile abrupte aplicate n anii anteriori.
Cheltuielile de personal continu s scad pn la un nivel de sub 7% din PIB in anul 2016, reflectnd
continuarea aplicrii unei politici de personal prudent pentru sectorul public, aceeai tendin de
reducere manifestndu-se i n cazul cheltuielilor pentru subven ii.
Cheltuielile cu dobnzile se vor diminua cu 0,13 puncte procentuale ca pondere n PIB, fiind de ateptat
chiar o dinamic nominal negativ n ultimul an al orizontului de prognoz.
Chiar dac dinamica nominal a cheltuielilor cu asistenta social se mentine n teritoriul pozitiv, aceasta
este una sustenabil i permite o contractie a ponderii acestora n PIB de la 11,2% la 10,7% la sfritul
orizontului de prognoz.
Reducerea ponderii n PIB a celorlalte naturi de cheltuieli creaz spatiu fiscal suficient pentru majorarea
substantial a cheltuielilor pentru investitii de la 6,5% din PIB n 2014 la 7,8% din PIB n anul 2016.Veniturile bugetului general consolidat
pe termen mediu
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
T
o
t
a
l
,

d
i
n
c
a
r
e
:
I
m
p
o
z
i
t

p
e
p
r
o
f
i
t
I
m
p
o
z
i
t

p
e
v
e
n
i
t
I
m
p
o
z
i
t
e

s
i
t
a
x
e

p
e
p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
T
a
x
a

p
e
v
a
l
o
a
r
e
a
a
d
a
u
g
a
t
a
A
c
c
i
z
e
I
m
p
o
z
i
t

p
e
c
o
m
e
r
t
u
l
e
x
t
e
r
i
o
r
A
l
t
e
v
e
n
i
t
u
r
i
f
i
s
c
a
l
e
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
i
d
e
a
s
i
g
u
r
a
r
i
V
e
n
i
t
u
r
i
n
e
f
i
s
c
a
l
e
V
e
n
i
t
u
r
i
d
i
n

c
a
p
i
t
a
l
D
o
n
a
t
i
i
S
u
m
e

d
e
l
a

U
E

i
n
c
o
n
t
u
l
2014 estimari 2015 estimari 2016 estimari
milioane lei
77

- pe clasificatia economica -
- mil. lei -
2014
estimari
2015
estimari
2016
estimari
Total, din care:
235.957 248.604 262.079
Cheltuieli de personal 48.663 49.941 51.007
Bunuri si servicii 36.461 38.964 40.720
Dobanzi
12.218 12.592 12.469
Subventii 5.801 5.783 5.838
Asistenta sociala
73.927 76.550 78.953
Alte transferuri
16.139 15.945 15.870
Cheltuieli de investitii 42.748 48.830 57.224
Nota: Din cauza rotunjirilor este posibil ca totalul sa nu fie egal cu suma componentelor
Cheltuielile bugetului general consolidat
- pe clasificatia economica -
- % din PIB -
2014
estimari
2015
estimari
2016
estimari
Total, din care:
35,7 35,7 35,7
Cheltuieli de personal 7,4 7,2 6,9
Bunuri si servicii 5,5 5,6 5,5
Dobanzi
1,8 1,8 1,7
Subventii 0,9 0,8 0,8
Asistenta sociala
11,2 11,0 10,7
Alte transferuri
2,4 2,3 2,2
Cheltuieli de investitii 6,5 7,0 7,8
Cheltuielile bugetului general consolidat
78

3.4 Finanri de la Uniunea European

Absorbia fondurilor externe nerambursabile reprezint una dintre prioritile de grad zero ale
Guvernului Romniei. Alocarea substanial de fonduri din partea Uniunii Europene (cca. 34,8 miliarde
Euro) trebuie valorificat optim, reprezentnd o resurs cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt,
mediu i lung a economiei i societii romneti, precum i un element central al sustenabilitii
bugetare prin prisma strategiei investiionale i a caracterului nerambursabil al acestor fonduri.

Sumele totale alocate Romniei de Uniunea European n perioada 2007-2013
mil euro
Instrument
Fonduri Structurale si de Coeziune 19.668
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala
8.022
Fondul European pentru Pescuit 231
Fondul European de Garantare
Agricola
6.884
Total 34.805

Progresul n 2012 n implementarea programelor operaionale din cadrul Obiectivului Convergen a
fost semnificativ n privina unor indicatori, cum ar fi valoarea proiectelor depuse spre finanare, care a
depit de dou ori ntreaga alocare pentru perioada 2007-2013, precum i valoarea contractelor de
finanare, care a crescut cu 20% n 2012, ajungnd s reprezinte aproape 78% din alocarea 2007-2013.

Volumul plilor ctre beneficiari i rata de absorbie efectiv a fondurilor UE alocate s-au situat sub
intele asumate pentru 2012. Procentul de absorbie de 20% pentru instrumentele structurale nu a fost
atins, rata de absorbie pe cele 7 programe operaionale ajungnd la 31 decembrie 2012 la 11.47%.
Cu toate acestea, Romnia a absorbit efectiv n 2012 suma de 1,138 miliarde euro, fa de cele 700
milioane euro absorbite n 2011.

Stadiul implementrii celor 7 programe operaionale la 31 decembrie se prezenta astfel:
Au fost depuse, de ctre solicitani publici i privai, 36 969 proiecte, n valoare de cca. 60 miliarde
euro. Pentru 9222 dintre acestea s-au semnat contracte/decizii de finanare cu beneficiarii. Valoarea
total eligibil a contractelor/ deciziilor de finanare semnate este de cca. 19 miliarde euro, din care
contribuia UE reprezint cca. 14,5 miliarde euro (78% n raport cu alocarea UE 20072013). La
aceeai dat, pentru proiectele aflate n implementare, plile totale fcute ctre beneficiari,
Cheltuielile bugetului general consolidat dupa natura
economica
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Total, din
care:
Cheltuieli de
personal
Bunuri si
servicii
Dobanzi Subventii Asistenta
sociala
Alte
transferuri
Cheltuieli de
investitii
% din PIB
2014 estimari 2015 estimari 2016 estimari
79
reprezentnd prefinanri i rambursri (cu excepia rambursrii de TVA), s-au ridicat la suma de 4,66
miliarde euro.

La nivelul lunii ianuarie 2013, Romnia are aprobate de ctre Comisia European un numr de 75
proiecte majore: 60 proiecte n domeniul mediului (infrastructur de alimentare cu ap, tratarea apelor
uzate, managementul deeurilor, sisteme urbane de nclzire i protecia mpotriva inundaiilor), 14
proiecte n domeniul transporturilor (infrastructur rutier, feroviar i naval) i 1 proiect n domeniul
cercetrii. Valoarea eligibil total a celor 75 de proiecte este de aproximativ 8,22 miliarde euro.

n pofida msurilor ntreprinse de autoriti pentru accelerarea implementrii programelor operaionale,
aa cum au fost prevzute n Planul de Msuri Prioritare pentru consolidarea capacitii de absorbie a
Fondurilor Structurale i de Coeziune (PMP), aprobat de Guvern n aprilie 2011 i revizuit n ianuarie
2012, blocajele intervenite pe parcursul anului 2012, ca urmare a nerambursrii plilor de la Comisie,
au afectat circuitul financiar i, pe cale de consecin, ritmul de realizare a proiectelor, astfel nct rata
de absorbie nu a ajuns la nivelul preconizat, de minimum 20%. Principalele msuri ntreprinse n 2012
au vizat mbuntirea sistemului de verificare a achiziiilor publice derulate n proiectele finanate din
instrumentele structurale. A fost creat cadrul legal, instituional i procedural pentru funcionarea
mecanismului de verificare a procedurilor de achiziii publice, astfel nct s se creeze condiiile pentru
ridicarea pre-suspendrii programelor operaionale i evitarea pe viitor a altor blocaje n implementarea
programelor.

n luna decembrie 2012, ca urmare a acceptrii de ctre autoritile romne a unor corecii financiare
forfetare propuse de Comisia European pentru acele programe la care s-au nregistrat deficiene n
verificarea procedurilor de achiziie public, s-a evitat dezangajarea (pierderea definitiv) unor fonduri
din alocarea 2007-2013 pentru Romnia.

Eforturile autoritilor romne n 2013 se concentreaz pe reluarea plilor de la Comisie pe toate
programele operaionale i accelerarea ritmului de implementare ca urmare a unor planuri de aciune
eficiente pentru remedierea tuturor deficienelor n funcionarea sistemelor de management i control. n
aceste condiii, pragul de dezangajare automat de fonduri la sfritul anului 2013 (ca urmare a aplicrii
de ctre Comisia European a regulii n+3/n+2), care este n prezent de 6,5 miliarde euro, poate fi
depit.

Contribuia Romniei la bugetul UE i poziia financiar net

Potrivit angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria i a Romniei la Uniunea
European ratificat prin Legea nr. 157/2005 (negociate la Capitolul 29 Prevederi financiare i
bugetare), Romnia, n calitate de stat membru, particip la finanarea bugetului Uniunii Europene
potrivit regulilor comunitare unitare care sunt direct aplicabile de la data aderrii. Astfel, ncepnd cu 1
ianuarie 2007, Romnia asigur plata contribuiei sale pentru finanarea bugetului Uniunii Europene n
cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului comunitar.

ncepnd cu anul 2007 sistemul resurselor proprii comunitare este reglementat prin Decizia nr.
2007/436/CE, Euratom, aceasta fiind publicat, att n original (EN) ct i toate limbile oficiale ale
statelor membre (inclusiv n limba romn), n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163, partea a II-
a, din 23.06.2007 (p. 17-21 pentru versiunea in limba romn).


80
Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2012 i estimarea pentru anii 2013-2016
mii LEI
Cod Denumirea 2012
1)
2013
1)
2014
1)
2015
1)
2016
1)

55.03.01 Contributii din taxe vamale 613.749,0 563.930,0 542.445,0 542.445,0 542.445,0
55.03.03
Contribuii din sectorul
zaharului
10.212,0 4.522,0 4.350,0 4.350,0 4.350,0

Total contribuii din
resurse proprii tradiionale
623.961,0 568.452,0 546.795,0 546.795,0 546.795,0
55.03.04 Contribuii din resursa TVA 633.638,0 686.168,0 622.181,0 652.500,0 630.750,0
55.03.05
Contribuii pentru
corecia/rabatul acordat Marii
Britanii
319.050,0 332.278,0 269.700,0 278.400,0 265.350,0
55.03.06 Contribuii din resursa VNB 4.338.608,0 4.977.787,0 4.187.745,0 4.460.490,0 4.252.995,0
55.03.10
Contribuii pentru reducerile
n favoarea rilor de Jos i
Suediei
39.228,0 42.011,0 37.410,0 39.585,0 38.280,0

Total contribuii din resurse
proprii
5.955.031,0 6.114.732,0 5.663.831,0 5.977.770,0 5.734.170,0
55.03.07
Contribuii suplimentare i
neprevzute, din care:
362.484,0 76.488,0 47.369,0 92.208,0 96.558,0

2)
rezerve pentru acoperirea
diferenelor calculate la
soldurile TVA i VNB
362.484,0 76.488,0 47.369,0 92.208,0 96.558,0
55.03
Contributia Romaniei la
bugetul UE
6.316.969,0 6.683.184,0 5.711.200,0 6.069.978,0 5.830.728,0
Produsul Intern Brut
3)
585.200.000,0 623.300.000,0 660.600.000,0 696.300.000,0 734.700.000,0

Contribuia Romniei privind
resursele proprii la bugetul
UE, ca pondere n PIB (%),
inclusiv contribuii
suplimentare i neprevzute
1,08 1,07 1,04 1,05 1,05
1)
Estimari UCRBUE pe baza nivelului general de cheltuieli prevazut in DB 2013, a plafoanelor de cheltuieli din Cadrul Financiar multianual
2014-2020, coroborate cu setul de indicatori ai prognozei resurselor proprii ale UE pentru 2012-2013 conveniti la reuniunea ACOR Previziuni
desfasurata in 21 mai 2012;
2)
Estimate de UCRBUE
3)
Conform indicatorilor macroeconomici estimati de Comisia Nationala de Prognoza
Aceste sume pot suferi modificri, ntruct, pe de o parte, potrivit procedurilor comunitare, se vor
efectua ajustri tehnice automate ale indicatorilor stabilii n cadrul reuniunii ACOR - Previziuni, la
momentul apariiei noilor indicatori macroeconomici estimai de Comisia European, iar pe de alt parte,
nivelul contribuiei tuturor Statelor Membre, deci i a Romniei, se va modifica n funcie de negocierile
la nivel comunitar n ceea ce privete volumul total al bugetului Uniunii Europene.
n Articolul 26 din Partea a IV-a - Dispoziii temporare a Tratatului de Aderare a Romniei i Bulgariei la
Uniunea European, ratificat prin Legea nr.157/2005, se prevede c Romnia pltete, n perioada
2009-2012, o contribuie ctre Fondul de Cercetare pentru Crbune i Oel prevzut n Decizia
2002/234/CECO a reprezentanilor guvernelor statelor membre, ntrunii n cadrul Consiliului, din 27
februarie 2002 privind implicaiile financiare ale expirrii Tratatului CECO i Fondul de Cercetare pentru
Crbune i Oel.
n tabelul de mai jos este prezentat contribuia Romniei la Fondul de Cercetare pentru Crbune i
Oel n anul 2011 i pentru anul 2012. Anul 2012 este ultimul an pentru care se datoreaz aceast
contribuie.

mii lei
realizat
2011
realizat
2012
Contribuia Romniei la Fondul de Cercetare
pentru Crbune i Oel
38.409 45.175
81

Prin Legea nr.16/2008, Romnia a aderat la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de
modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe i Pacific, pe
de o parte, i Comunitatea European i statele membre, pe de alt parte, semnat la Cotonou la 23
iunie 2000.
n acest context, din 2011, Romnia contribuie la cel de-al 10-lea Fond European pentru Dezvoltare
(FED 10).
n tabelul de mai jos este prezentat estimarea contribuiei Romniei la Fondul European de Dezvoltare
pentru anul 2012, precum i proiecia acesteia pe anii 2013-2015:

Contribuia Romniei la Fondul European de Dezvoltare pentru anul 2012
i estimarea pentru anii 2013-2016
mii LEI
Cod Denumirea
Realizat
2012
2013 2014 2015 2016
55.02.05
Contribuia Romniei la Fondul
European de Dezvoltare
42.283,0 63.270,0 63.270,0 63.270,0 63.273,0
55.02
Transferuri curente n strintate
(ctre organizaii internaionale)
42.283,0 63.270,0 63.270,0 63.270,0 63.273,0

Aceste sume pot suferi modificri n funcie de deciziile luate la nivel comunitar, cu privire la necesarul
de fonduri pentru plile ctre statele ACP.

Pentru a determina poziia net naional n relaia cu bugetul comunitar, fiecare stat membru folosete
instrumentul denumit balana financiar net. n funcie de aspectele urmrite, pentru estimarea balanei
financiare nete se utilizeaz mai multe metode. Indiferent de metoda folosit, balana financiar net
reprezint numai un exerciiu contabil al costurilor i beneficiilor financiare directe realizate de fiecare
stat membru. Pentru a ntregi imaginea, rezultatele astfel obinute ar trebui completate cu informaii
privind multiplele avantaje suplimentare ctigate datorit politicilor Uniunii Europene legate de piaa
unic, integrarea economic sau stabilitatea politic i securitatea.
nc din primul an de la aderare, Romnia a fost beneficiar net in relaia financiar cu UE, nregistrnd
un sold pozitiv de 426,27 mil. euro n 2007, 1.346,56 mil. euro in 2008, 1.530,73 euro in 2009, 1.099,37
mil. euro in 2010, 1.287,33 mil. euro in 2011 i 1.258,11 mil. euro la 30.11.2012.
La nivelul Uniunii Europene, anul 2013 reprezint ultimul an din actualul cadru financiar multianual
(CFM), iar ncepnd cu anul 2014 se va intra ntr-un alt CFM, care va acoperi si el o perioad de 7 ani,
respectiv pn n 2020. Avnd n vedere c noul CFM va avea o alt componen a programelor i nu
exist informaii privind sumele ce vor fi alocate pe state membre, la acest moment nu se pot nc face
estimri asupra sumelor care vor fi accesate de Romnia ncepnd cu anul 2014. Nivelul alocrilor pe
state membre va putea fi cunoscut doar dupa finalizarea intregului proces de negociere, odata cu
semnarea acordului de compromis.In ceea ce priveste alocarile care urmeaz sa fie obinute in viitorul
CFM, Romania este interesata ca o pondere importanta sa fie detinuta de principalele doua politici
europene de care beneficiem in prezent, respectiv Politica de Coeziune si de Politica Agricola Comuna.
Conform ultimei propuneri lansate in cadrul negocierilor, bugetul viitorului cadru financiar multianual
2014-2020 (973.234 mld. Euro, preturi 2011) va inregistra o scadere de circa 2%, comparativ cu bugetul
actualului cadru financiar multianual 2007-2013 (993.600 mld. Euro, preturi 2011).

82Alocarea unor sume importante pentru cheltuielile de investiii, cu rol multiplicator n economie,
asigurarea sustenabilitii finantelor publice, continuarea programului de consolidare fiscal, accesarea
fondurilor comunitare i accelerarea ritmului de absorbie al acestora, masuri ferme de combatere a
risipei in utilizarea banului public, asigurarea securitii sociale reprezint prioriti ale construciei
bugetare pe anul 2013 i perspectiva 2014-2016.


VICEPRIM MINISTRU,
Ministrul Finantelor Publice,
Daniel Chioiu

Ministrul Delegat pentru Buget,
Liviu Voinea


Avizm favorabil,
Ministrul Justiiei
Mona Maria Pivniceru

*

**
83

S-ar putea să vă placă și