Sunteți pe pagina 1din 6

10.

BILANUL DE UMIDITATE
Bilanul de umiditate al ncperilor ventilate sau climatizate se calculeaz att n
situaia de var ct i n cea de iarn cu relaia:
G = G
deg
G
cons
[kg/s !"#$"%
&nde:
G
deg
' dega(rile de umiditate de la sursele interioare) i)
G
cons
' consumurile de umiditate n interiorul ncperii$
*ursele interioare ce pot dega(a vapori de ap sunt: oamenii) mncarea) supra+eele
li,ere de ap) apa care stagneaz sau curge pe pardoseal) materialele care se
usuc) utila(ele industriale etc$
-onsumurile de ap sunt realizate de materiale .igroscopice sau de supra+eele reci
pe care se poate produce condensarea vaporilor de ap$ /e o,icei aceste consumuri
sunt nule n ncperile ventilate sau climatizate$
10.1 Degajri de umiditate de la oameni
/ega(rile de umiditate de la oameni este dependent de temperatura interioar i
gradul de e+ort i se determin cu relaia:
G
om
= 0 g
om
[kg/s !"#$1%
unde: 0 numrul de persoane din ncpere
g
om
' dega(area de umiditate a unei persoane) de+init prin:
2"### .
3
g
v
l
om
=
[kg/s pers !"#$4%
n care 3
l
!5/om%

dega(area de cldur latent a omului determinat con+orm
paragra+ului 6$"
.
v
entalpia vaporilor de ap la temperatura corpului uman) t
om
= 478-)
determinat cu relaia:
.
v
= ")69 t
om
: 1;#" [k</kg !"#$=%
10.2 Degajri de umiditate de la sura!e"e li#ere de a
>ezervoarele cu supra+a li,er de ap produc o dega(are important de vapori n
ncpere i care se determin cu relaia lui /alton :
""4

B
")#"4
% p *-v!p G
v s sl
=
[g/. !"#$;%
&nde: * supra+aa ,azinului sau recipientului cu ap [m
1

-v coe+icient d evaporare care depinde de viteza curenilor de aer i de


direcia acestora +a de supra+aa apei$
?n cazul n care curenii de aer sunt paraleli cu supra+aa apei -v se calculeaz cu
relaia:
-v = !#)=77 : 4)91; v% "#
'9
[kg/m
1
s m,ar !"#$9%
/ac curenii de aer sunt perpendiculari pe supra+aa apei coe+icientul de evaporare
-v este du,lu
-v = 1 !#)=77 : 4)91; v% "#
'9
[kg/m
1
s m,ar !"#$7%
p
s
' presiunea de saturaie a vaporilor de ap la temperatura super+icial a
apei [m,ar
p
v
' presiunea parial a vaporilor de ap din ncpere [m,ar
B presiunea ,arometric [,ar
@entru piscine interioare se poate utiliza pentru coe+icientul de evaporare
-v = "4 kg/m
1
s m,ar pentru supra+ee calme i -v = 16 kg/m
1
s m,ar pentru
supra+ee cu micare moderat$
@entru situaiile practice dega(area de umiditate de la piscine se determin cu relaia:
@iscine private G = 7; * [g/. !"#$6%
@iscine pu,lice G = ";# s [g/. !"#$A%
Biteratura +rancez indic pentru coe+icientul de evaporare -v urmtoarea relaie:
-v = 1; : "; v !"#$"#%
@entru piscine +r ocupare) cu viteza aerului v=# m/s) -v = 1;
@entru piscine cu un grad ocupare moderat) cu vitez aerului v=#)4 m/s) -v = 4#
@entru piscine cu un grad ocupare mare) cu vitez aerului v=#)6 m/s) -v = =#
?n *&C se +olosesc pentru piscinele interioare dou relaii empirice:
@entru piscine ocupate dega(area de vapori de ap se determin cu relaia:
""=
S
p p
a G
v s
piscina
]
33 , 1
) (
0195 , 0 118 , 0 [

+ =
[g/. !"#$""%
iar pentru cele neocupate se poate utiliza relaia:
S
p p
G
v s
piscina
]
33 , 1
) (
0105 , 0 059 , 0 [

+ =
!"#$"1%
&nde: *) p
s
) p
v
au aceeai semni+icai ca mai sus
a coe+icient de ocupare al piscinei care se determin din nomograma "#$"
Digura "#$"$ -oe+icientul de ocupare al piscinei a$ +uncie de numrul de persoane i
supra+aa piscinei
@entru piscinele pu,lice se poate utiliza pentru coe+icientul a valoarea #);$
/ega(area de vapori de ap de la supra+eele piscinelor poate +i determinat i din
ta,elul "#$"$
Tabelul 10.1
/ega(area de vapori de ap de la supra+aa piscinelor
Eemperatura
apei
/ega(area de vapori medie de [g/m
1

Eemperatura aerului 8- / &miditatea relativ [F


8- 1= 1; 19 17 16 1A 4#
[F ;# 9# ;# 9# ;# 9# ;# 9# ;# 9# ;# 9# ;# 9#
11 1#= "61 "A7 "7= "A# "9; "61 ";9
14 1"7 "A= 1#A "67 1#4 "76 "A= "9A "67 ";6
1= 14# 1#6 114 1## 1"9 "A" 1#6 "61 ""6 "71 "A1 "91
1; 14; 1"4 11A 1#= 11" "A; 1"4 "6; 1#; "7; "A9 "9=
19 1== 1"A 149 1"# 116 1## 11# "A# 1"" "79
17 1;# 114 1=4 1"; 14; 1#; 119 "A=
16 1;A 14# 1;# 11" 1=" 1#A
1A 196 146 1;A 117
4# 177 1==
"";
10.% Degajri de umiditate de la aa stagnant e ardoseal
Cpa care stagneaz pe pardoseal se nclzete n timp i apoi se evapor
dega(area de cldur +iind determinat cu relaia:
4
v
G
i i c
"# .
% t *!t H
G

=
[kg/s !"#$"4%
&nde:
c
coe+icient de convecie [5/m
1
IJ

#)1
#)6
c
l
;v
H = ("#$"=%
n care:
l = *
"/1
, lungime caracteristic [m
* ' temperatura apei care stagneaz pe pardoseal [m
1

t
i
temperatura aerului interior [8-
t
i
K
temperatura aerului dup termometru umed [8-
.
v
entalpia vaporilor calculat pentru temperatura t
i
K
cu relaia "#$4
@entru calcule mai eLacte pentru coe+icientul
c
se vor utiliza relaii criteriale din
literatura speci+ic trans+erului de cldur$
10.& Degajri de umiditate de la aa 'e 'urge e ardoseal
/ac ntr'o ncpere se scurge un anumit de,it de ap G
a
pn la o gur de
scurgere) acesta se nclzete de la temperatura iniial t
"
pn temperatura de
evacuare din ncpere t
1
i o parte a apei se evapor$ /ega(area de vapori care se
produce n acest se determin cu relaia:
v
1 " a a
.
% t !t c G
G

=
[kg/s !"#$";%
&nde: c
a
cldura speci+ic a apeiJ c
a
= =)"69 [k</kg IJM
t
"
temperatura iniial a apei [8-
t
1
temperatura +inal la care apa prsete ncperea [8-
.
v
' entalpia vaporilor de ap la temperatura medie a apei [k</kg
""9
10.( Degajri de umiditate materiale 'are se usu' )n )n'ere
/ega(area de vapori de ap de la materialele care se usuc reducndu'i umiditatea
relativ de la o valoare iniial " la o valoare +inal 1 se poate determina cu relaia:
1
1 "
m
"
G G

=
[kg/s !"#$"9%
&nde Gm este masa +inal a materialului care se usuc n [kg/s$
10.* Degajarea de umiditate de la m+n'are se determin cu relaia
G
mnc
= 0
p
g
p
[kg/s !"#$"7%
&nde: 0
p
numrul de porii
g
p
dega(area de cldur de la o porie de mncare !5/porie% determinat
din cldur latent dega(at de mncare !A 5% cu o relaie similar relaiei "#$1)
entalpia vaporilor +iind calculat la o temperatur medie de ;;8- !la care se aduce
mncarea%$ >ezult g
p
= 4)=; "#
'9
[kg/s$
10.,. E-emle de 'al'ul
E-emlul 1.
* se determine dega(area da vapori de ap a unei persoane care are o activitate de
munc uoar la maini unelte 3 om = 1A; 5/persoanJ 3p = ""# 5/persoanJ
3l = "6; 5/persoan
@entru determinarea dega(rii de vapori de ap se vor utiliza relaiile "#$4 i "#$=:
g
om
= 3
l
/ .
v2
"###J
.
v
= .
v
= ")69 t
om
: 1;#" = ")6924; :1;#" = 1;99 k</kg
gom = "6;/1;992"### = #)####71 kg/s = 712"#
'9
kg/s
E-emlul 2.
* se calculeze dega(area de umiditate de la o piscina interioar amplasat ntr'o
cldire independent$ *upra+aa piscinei este de 41 m
1
!6L=m% $
-ondiiile interioare dorite de ,ene+iciar sunt:
Eemperatura aerului interior t
i
= 44 8 -J
Eemperatura apei t
ap
= 4" 8- J
""7
/ega(area de ap este dependent de temperatura apei din ,azin i a aerului din
camer$ >elaia de calcul a dega(rii de vapori de ap este legea lui /alton care are
+orma:
G
v
= - * !@
B
@
i
% [g/or
&nde:
' - coe+icient empiric +uncie de gradul de agitare al piscinei)
o pentru piscine cu un grad de ocupare redus - = "4
o pentru piscine cu un grad de ocupare ridicat - = 16
' * supra+aa piscinei [m
1

' @
B
presiunea de saturaie a vaporilor de ap la temperatura apei din ,azin
o @entru t
ap
= 4" 8- @
B
= =1); mBar
' @
v
presiunea vaporilor de ap la temperatura i umiditatea relativ a aerului din
ncpereJ
o @entru t
i
= 448- i
i
= 9# F J @
v
= 4# mBar$
/ac considerm piscina cu un grad redus de ocupare dega(area de vapori de ap
este:
G
v
= - * !@
B
@
i
% = "4 2 41 2 !=1); 4#% = "42412"1);= ;1## g/or .
($2 l/or
/ac se consider piscina cu un grad de ocupare mare dega(area de vapori de ap
este:
""6G
v
= - * !@
B
@
i
% = 16 2 41 2 !=1); 4#% = 162412"1);= ""1## g/or
= 11$2 l/or
""6