Sunteți pe pagina 1din 19

"ADSUM" Redactor unic: Constantin Noica. Apare la Sinaia, la 8 August 1940. Numar unic.

C-tin
Noica semneaza articolul maniest-legionar cu titlul: !Sunt de ata!, pream"ul la e#enimentele
ulterioare din $-% Septem"rie 1940 cand iz"ucneste re#olutia legionara care are menirea de a do"ori
criminala dictatura instaurata de regele Carol al &&-lea, alungandu-l cu aceasta ocazie de la putere.
'ip. (ucuresti
"ALARMA" )irector: Crisu A*ente. +rganul ,arzii de -ier din +ltenia. A aparut intre anii 19$%-
19$8 la 'urnu Se#erin.
"ANTENA" .oaie pentru comentarii politice, culturale si teologice/ Redactor: ,0eorg0e
Raco#eanu, ,ermania.

!APARAREA NATIONALA" Aparitie "ilunara. Anul &, Nr. 1, 1 Aprilie 1911, &asi. )ir. A. C.
Cuza si N. 2aulescu.

"ARHIVA" )irectori: )umitru ,azdaru si &lie (ar"ulescu. 2rintre cola"oratorii prestigioasei
re#iste s3au remarcat: '0. 4ol"an, 4. +prisan, 5. &. Catarama, s.a. 6ditata la (ucuresti.
"ARGONAUT" )irectori: 7ircea Streinul si 6. Ar. 8a0aria. Aparuta la Cernauti.
ARMATOLII, Anul &, Nr. 1, 1 Noem"rie 19$$ .su" conducerea unui comitet de redactie, $
aparitii lunare/. Semneaza: &on Caranica, Nusi 'ulliu, ,eorge ). 2iscu, Nicolae Caranica, &.
Cotroci, Niculae (ar"u, C. &. Sel9anu, &on -oti, &on ,osc0in, &onel St. Nacu, )ragos 2rotopopescu,
(. 2apanace, :'ongillius;, s.a. Redactia si administratia: (ucuresti. 'ip. Copuzeanu.
"ARMATOLII" .oaie de lupta aromaneasca/ A aparut la (ucuresti in toamna anului 1940 su"
conducerea lui Nicolae Caranica si C. 2apanace.

"AXA" .2u"licatie "ilunara, 2olitica, Artistica si <iterara/. Apare la 10 +ctom"rie 19$1, (ucuresti.
2rintre ondatorii prestigioasei re#iste s3au numarat: &on 7ota, 5asile 7arin, 7i0ail 2oli0roniade.
Cola"oratori: Al. Constant, 5asile C0ristescu, &on 5. 5o=en, N. Rosu, &on &. Cantacuzino, 5l.
)umitrescu, Radu ,9r, ,. 8lotescu, Al. (assara", s.a. &nterzisa de ser#iciul de cenzura, ultimul
numar din aceasta prima serie apare la 1$ )ecem"rie 19$$. Reapare la 1 )ecem"rie 1940 purtand
su"titlul de !ziar de lupta politica si doctrina legionara!. Cotidian de seama. )irector: 2aul Costin
)eleanu> 2rim-redactor: Crisu A*ente .)octor in )rept dela 2aris/, tragandu-se din istorica amilie
a tri"unului A*ente care a =ucat un mare rol su" conducerea lui A#ram &ancu in luptele cu ungurii
din anii 1848-1849. 'atal lui a descalecat din Ardeal si s3a asezat la 'urnu Se#erin unde a proesat
a#ocatura. Aici s3a nascut Crisu A*ente .ost 2reect al =udetului 7e0edinti in perioada 1940-41/.
?ltima editie .serie/ a re#istei !A@A! .trei numere/, a a#ut loc la RostocA in 1941 su" conducerea
lui 2aul Costin )eleanu, numarand printre cola"oratori pe: 4oria Stamatu, Nicolae 2etrascu, 6ugen
'eodorescu, Corneliu ,eorgescu si altii.

"AZI SPRE MAINE" Redactor responsa"il: 7i0ai -otin 6nescu. Anul &, Nr. 1, 1981, -rei"urg,
,ermania.

B)
"BIRUINTA" Anul &, Nr, 1, 1B )ecem"rie 1940, (ucuresti.
"BIRUINTA" Apare la ,alati in cursul anului 19$1.
1
"BIRUINTA NOASTRA .cotidian de inormatie si reporta=/. )irector: 5aleriu Celarianu.
Redactor responsa"il: N. 2ateli. &mprimeriile :'iparul RomCnesc;, (ucuresti .1940-1941/.

"BIRUITORII" 2rim redactor: &on -atoiu. 8iar al regiunii a 5-a Constanta. Apare intre anii 19$D
si 19$8 cand este suprimat din ordinul dictaturii carliste. Reapare in toamna anului 1940 a#and
motto-ul: !)in adancuri se inalta "iruitor legionarul!. Au cola"orat: 'raian 2uiu, 6ugen
'eodorescu, 2r. ,0. (estea, ,0. C0irea, C-tin Scrime, )espa Caranica, Sil#ia 5ladoianu, 2r. +ct.
&atan, Nicu Seitan, 6lena (estea, &oan 7icu, s.a. ?ltimul numar 1$, la 1$ &anuarie 1941.
"BRATUL DE FIER" )irector: Stere 7i0ale*e. Aparuta la (raila intre anii 19$%-19$B. &ntre
redactorii si cola"oratorii re#istei: &ng. &. (lanaru, &. Ang0el, 2r. 5asile (oldeanu, &on )iaconu-
'rotus, s.a.
"BUGEACUL" Anul &, Nr. 1, 19$4, (olgrad, (asara"ia. )intre redactorii re#istei: Art0ur ,oro#ei,
A. ,. Stino, ,. ?rsu, 5l. Ca#arnali, s.a. 'ipograia !Capitala!, (olgrad.

"BULETIN INFORMATIV" Anul &, Nr. 1, 4 August 1940, (erlin .numai pentru legionarii
reugiati En (erlin/. )irector: Constantin 2apanace.

"BULETIN INFORMATIV PENTRU LEGIONARI" Anul &, Nr. 1, )ecem"rie 19D1,
,ermania. +rganul de presa al dizidentei legionare create in =urul lui C-tin 2apanace. Sistat pentru
un timp, isi reia aparitia trianuala in anul 19B8, in (erg0am, ,ermania.
"BULETINUL LEGIONAR .aparitie lunara/, purtand antetul partidului :'otul pentru 'ara;.
(uletinul organizatiei legionare din =udetul (uzau. Apare la 11 &anuarie 19$B la (uzau .:Circulara
Nr. 1, Catre toti legionarii din Fudet;/, su" conducerea A#ocatului N. 2aun. 'ipograia si <egatoria
<uca &. +prescu G (uzau. &nstaurarea dictaturii carliste in primele luni ale anului 19$8, duce la
interzicerea pu"licatiei. Reapare su" conducerea poetului A#. )em. &liescu .&liescu )umitru/ in
toamna anului 1940 .seria a-&&-a/ cu Nr. 1 la data de 1$ +ctom"rie. )ispare dupa e#enimentele din
&anuarie 1941.
"BULETINUL COMITETULUI NATIONAL ROMAN -AMERICAN" .pu"licatie de lupta
nationala/ Anul &, Nr. 1, 19DB. )irector: ,0eorg0e Roman, 'ro9 .7ic0igan/, St. ?nite.
"BUNA-VESTIRE" .ziar li"er de lupta si doctrina romaneasca/ )irector: 7i0ail 7anoilescu,
caruia Ei urmeaza )ragos 2rotopopescu si 'oma 5ladescu. Apare la 11 -e"ruarie 19$B la (ucuresti.
2rintre cola"oratorii ziarului s3au numarat: ,0eorg0e ,ane, ,a"riel (alanescu, 'oma 5ladescu,
7i0ail 2oli0roniade, ,eorge ,regorian, Constantin Noica, 7ircea 6liade, 5aleriu Cardu, 5irgil
Radulescu, Nicolae 'otu, Al. Cristian-'ell, Nicolae (ogdan, 5irgil 2opescu si multi altii. &nterzis
dupa instaurarea dictaturii carliste, reapare la B Septem"rie 1940 dupa #ictorioasa re#olutie
legionara. <a 19 )ecem"rie 1940 este recunoscut ca parte integranta a presei oiciale legionare,
impreuna cu !A@A! si !C?5AN'?<!. Componenta redactiei ziarului la reaparitia sa in 1940 era
ormata dupa cum urmeaza: )irector: ,rigore 7anoilescu> 2rim-Redactor: Constantin Noica>
Secretar de Redactie: 5aleriu +laniuc. Redactori: C0ristian 2etrescu, &on Stoenescu, 4oria Stamatu,
Stean &on ,0eorg0e, <uca 2opo#ici, Radu ,9r, 7ircea Streinul, Ale*andru Ale*ianu, )emetrie
Sontzu. Cola"oratori: 7i0ail 7anoilescu, Constantin Noica, g-ral C. )ona, &on ,a#anescul, Aurel
Calinescu, <udmiss Andreescu, &on C0inezu, 2aul 7i0ail, )umitru Cuclin, Ale*andru Randa, Col.
+cta# 5oro"c0ie#ici, <t. 6manuel 5oinescu .cu pseudonimul 5ornicul (oldur/, 7ircea 7ateescu,
)ragos 5ranceanu, Ciril 5arna#, Nicolae 2ana, )emetrie ,anea, 2aul 2etzi, (ar"u Slusansc0i,
7ircea 2op. Administratia ziarului: Nicolae &liescu, Ale*andru <i#ezeanu si 5asile )o#a. Aparitia
articolului intitulat !Cu manusi! semnat de ,rigore 7anoilescu, duce la suspendarea ziarului pentru
o saptamana din ordinul gen. Antonescu. <a reaparitie, directia ziarului a ost preluata de Ale*andru
1
Constant si &on )iaconescu. 8iarul aparea in doua editii: una pe Capitala si alta pe tara, iind tiparit
in cadrul &mprimeriei !67&N6SC?! din (ucuresti. Si-a incetat aparitia la 1$ &anuarie 1941, dupa
re"eliunea generalului Antonescu impotri#a 7iscarii <egionare.
"BUNAVESTIRE DE DUMINICA" .saptamanal ilustrat al amiliei romanesti/. Anul &, Nr. 1, 1
)ecem"rie 1940, (ucuresti. ?ltimul numar aparut la 19 &anuarie 1941> dispare dupa e#enimentele
din 11-1$ &anuarie 1941.
C)
"CAIETUL CELOR 4" Numar unic. )irector: 7ircea Streinul. Redactori: Neculai Rosca,
"asara"eanul 'eodor 2lop .'udor ?lmanu de mai tarziu/ si Neculai 2a#el. Apare la liceul !Aron
2umnul! din Cernauti ara permisiunea directiunii, ceea ce duce la suspendarea re#istei .cca.19$4 -
.a.d./.
"CAETE DE MARTURISIRE ORTODOXA" )irector: Nicolae 'anase. Anul &, Nr. 1, &unie
19D1, 4amilton, Canada.
"CALENDARUL" )irector: Nic0ior Crainic. Cotidian. Apare la 1D &anuarie 19$1 la (ucuresti.
Suspendat la 14 7artie 19$1 din ordinul gu#ernului dela conducerea tarii, reapare la 9 &unie acelasi
an, continuandu-si acti#itatea pana la inele anului 19$$, 19-$0 )ecem"rie, cand este din nou
suspendat pentru pozitia maniestH legionarH. Au cola"orat: 'oma 5ladescu, )ragos 2rotopopescu,
Radu )ragnea, )an (otta, s.a.
"CALENDAR LEGIONAR - 1941" .calendar de perete editat pentru uz intern in cadrul 7iscarii/.
6ditura !7iscarii <egionare!, (ucuresti, )ecem"rie 1940. )atele calendarului, pe rit crestin
ortodo*, sunt insotite de otograii sau gra#uri surprinzand in ma=oritate di#erse e#enimente din
istoria <egiunii, citate legionare sau e*plicatii pri#ind semniicatia anumitor date de importanta
nationala.
"CAMINUL" -ondator si )irector: Nicu &ancu-2altinisanu. Anul &, Nr. 1, August-Septem"rie
19D1, Sao-2aulo, (razilia. Re#ista "ilingua romano-portug0eza, cu #aloroase cola"orari: -aust
(radescu, Nicolae 'e"an, )an (og0iu, &on 'olescu, )umitru 2aulescu, Nicolae No#ac, N.S.
,o#ora, Ale*andru Silistreanu, s.a. A aparut pana in anul 19B0.
"CANDELA" )irector: 2r. 2etre 2opescu .aparuta su" auspiciile "isericii !(una-5estire! din
7ontreal, Canada/.
"CARASUL NOU" Anul &, Nr. 1, 19$4, +ra#ita. +rgan al <igii National Corporatiste. )irector:
Nicolae A. Rosu. Cola"oratori: Coriolan Ac0im, +cta#ian Rosu, Simion 7e0edinti, 7i0ail
7anoilescu, )r. 6milian No#aco#ici, )r. 6#a No#aco#ici, Cpt. (Crca s.a.
"CARPATII" .re#ista de cultura si actiune romaneasca in 6*il/ )irector: Aron Cotrus. Redactori:
'raian 2opescu si N. S. ,o#ora. Anul &, Nr. 1, 19D4, 7adrid. Cea mai cunoscuta re#ista de cultura
romaneasca din 6*il, a numarat printre cola"oratori de-a lungul timpului, nume dintre cele mai
ilustre: 2amil Seicaru, C. @eni, Nicolae No#ac, )r. -aust (radescu, 'oader &oras, St. ,eorgescu-
+lenin, Sa#a ,arleanu, &. ,. )imitriu, 5. (uescu, &on 'olescu, -ilon 5erca, Seraim (ratocea, )r.
Ale*andru Suga, Romeo (ran, )r. +#idiu 5uia, Nicolae Rosca, Se#er 7anuceanu, )r. Ana 7aria-
7arin, &on Fo#in, 2ro. ?ni#. Stan 7. 2opescu, Radu (udisteanu, 2ro. ?ni#. )umitru 2aulescu,
5intila 4oria, Ale*andru 7oraru, +#idiu &onescu, 2rintul 7i0ail Sturdza, &oan 7irea, )emetrius
<eonties, ,-ral 2laton C0irnoaga, 2ro. ?ni#. 6ugen <ozo#an si multi altii. A aparut in lim"ile:
romana, ranceza si engleza.
$
"CETATEA LUMINII" )irector: 2ro. )umitru 2aulescu .re#istH de culturH si artH/, (rasilia.
Anul &, Nr. 1, 1$ August 19D4. )intre cola"oratori: &ulia CarCp, 5asile 2osteucH, N. &ancu-
2altinisanu, Ale*andru 2. Silistreanu, )umitru <eonties, N. S. ,o#ora, -aust (rHdescu, Nicolae
Rosca, ,r. Nandris, Al. (usuioceanu, )umitru 7argineanu, 'oma Fal"a, 5ictor (uescu, Catalina
Negura, 2ro. ,eorge +nciul .merita amintit studiul de prounda semniicatie intitulat :)espre
7uzica 2opulara RomCneasca;/, s.a.
"CHEMAREA" )irector: Nicolae Steanescu-,o#ora .oaie romaneasca de lupta anticomunista
si antirezistentialista/. 2aris, -ranta. Cola"oratori: 2amil Seicaru, Al. Cristescu, 'raian Nour-
7iron, C. Arsenie, s.a.
"CHEMAREA VREMII" Aparuta in toamna anului 1940, a numarat printre cola"oratorii ei
gazetari si oameni de seama ai #remii, intre care si 2ro. Simion 7e0edinti.
"CLAVIATURI" )irector: ,0erg0inescu 5ania. Anul &, 194D, (raso#.
CRAINICUL. +rgan de lupta nationalista si crestina. Redactor: &oan ,. (le"ea. Anul &, Nr. 1,
Septem"rie .I/ 19$%, Calarasi.
"CRAI NOU" .re#ista literara/ )irector: 'eoil <ianu. 2rintre cola"oratori: &on 7ota. Aparuta la
Cernauti.
"CREDINTA" Re#ista aparuta su" auspiciile 7itropoliei (uco#inei din Cernauti. Coordonator si
supra#eg0etor: 2r. ,0eorg0e Antono#ici .secretar al sectiei culturale de pe langa 7itropolie/,
cola"orator insemnat la re#ista !&C+NAR! condusa de <i#iu Russu si 7ircea Streinul.
"CRONICA STUDENTEASCA" )irector: 6use"ie 5icol. Redactori: )ragos 5itencu, +cta#ian
Steanescu si .6/7anoil 4ai#as. 8iarul tineretului nationalist dela Cernauti. Apare pentru scurta
durata in cursul anului 19$1.
"CUGET ROMANESC" Anul &, Nr. 1, &unie 19D1, (uenos Aires, Argentina. Cola"orari di#erse:
N. Seitan, 5irgil &onescu, )umitru ,azdaru.
"CURENTUL ROMNESC" .periodic ilustrat de circulatie mondiala/ Anul &, 1949, (uenos
Aires, Argentina. 2rintre cola"oratori: +#idiu ,HinH .Stan 7. 2opescu/, 6mil 2opa, s.a.
"CURIER IESAN" .re#ista literara/. )irector ondator: Nicolae Steanescu-,o#ora. A aparut in
prima#ara anului 1941 la &asi, pana in &unie acelas an. Au cola"orat la ea multi proesori uni#ersitari
ieseni, printre care: Stean (erec0et, Radu 5ulpe, (CrsHnescu...
"CURIERUL" .1/ Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$B. 2u"licatie lunara. 'ipograia !+ )!, Si"iu.
&ncepand cu Nr. 10, +ctom"rie 19$B, la tipograia !Sateanului!, Si"iu.
"CURIERUL" .1/ )irector: ,a"riel (alanescu. Anul &, Nr. 1, &anuarie-7artie 1981, Santa Clara,
Caliornia. Apare pana in anul 198% cand isi inceteaza e*istenta, odata cu disparitia din #iata a
directorului ei la 19 7artie...
"CURIERUL CRESTIN" Anul &, Nr. 1, Septem"rie 19D1, (uenos Aires, Argentina.
"CURIERUL LEGIONAR" !pu"licatie a Comandamentului <egionar in prigoana!. Apare la 10
Noem"rie 19$8, redactat de Nicolae 2etrascu, &on Suciu si 5asile C0ristescu.
4
"CUVNTUL ARGESULUI" 2u"licatie oiciala a organizatiei legionare din =udetul Arges. Anul
&, Nr. 1, 8 &unie 19$D. 8iar cu raspandire la scara nationala. A aparut intre anii 19$D-19$B,
"ucurandu-se de cola"orarea a numeroase personalitati legionare intre care &on 7ota si 5asile
7arin. !+rgan "ilunar de lupta nationala si inormati#a cinstita!, 2itesti, Arges. )irector: <eon
2opescu. 7ai tarziu, apare su" conducerea unui Comitet. Redactor responsa"il: 'odie Curatureanul.
Redactia si Administratia: 2itesti. Au mai cola"orat printre altii: ,0. -urdui, )r. &on (anea, Radu
,9r, 7i0ail 2oli0roniade, &on 4odos, 5ictor 7edrea, 8lotescu, s.a.
"CUVNTUL IN EXIL" Anul &, Nr. 1, &unie 19%1, -reising, ,ermania de 5est. )irector:
,0eorg0e Raco#eanu. 2rintre cola"oratorii de seama ai gazetei s3au numarat: 7ircea 6liade, 5asile
2osteucH, <ucia A. 2opo#ici, &onut Fi#an, 7ircea 2opescu, ,en. &on ,0eorg0e, 5irgil &erunca,
4oria Stamatu s.a.
"CUVNTUL IASULUI" Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$1. )in comitetul de coordonare al ziarului
-redactare si editare-, au acut parte &lie ,CrneatH, Nellu &onescu si Stelian 'eodorescu.
CUVANTUL NOU .tri"una independenta de lupta si inormatie nationalista/. Satu-7are.
(ilunar si lunar. )irector: 5aleriu CCrdu. 2rima serie editata incepand cu anul 19$4. Ne#oit sa isi
suspende pentru un timp aparitia, ziarul reapare cu Anul &&& .Seria &&-a/, Nr. 1, in -e"ruarie 19$%.
2rintre cola"oratori: &on. &. 7ota, &on (anea, 2ro. uni#. )an Radulescu, 2uiu ,arcineanu, A.
(andiciu, N. (rana .graica/, '0. &. 'ucano#ici, s.a. 'ipograiile !,loria! si :5. (alog0; G Satu-
7are.
"CUVNTUL ROMNESC" )irector: ,eorge (alasu. Anul &, Nr. 1, 7ai 19B%, 4amilton,
Canada. Atitudinea de multe ori conuza a pu"licatiei pri#ind luarile de pozitie impotri#a regimului
comunist, a pro#ocat in numeroase randuri dez"ateri aprinse in cadrul 6*ilului.
"CUVNTUL SATELOR" .ziar/. )irectori: &oan Ciucurel si Nicolae A. Rosu. <ugo= si
'imisoara. Apare intre anii 19$%-19$B.
"CUVNTUL STUDENTESC" .organ oicial al ?niunii Nationale a Studentilor Crestini
Romani/ Apare inca dela 1911 su" egida studentilor nationalisti> suprimat de autoritati dupa
e#enimentele din )ecem"rie 19$$ cand este interzisa participarea la #ot a ,arzii de -ier si au loc
masi#e arestari ale legionarilor pe intreg cuprinsul tarii, reapare la 1D Noem"rie 19$4. &n anii
19$D-3$%-3$B, printre cola"oratorii de #aza permanenti ai pu"licatiei s3au inscris numele multor
runtasi intelectuali legionari: &on 7ota, 5asile 7arin, &on (anea, Simion 7e0edinti, Ale*andru
Cantacuzino, )ragos 2rotopopescu, ,0eorg0e -urdui, )an Radulescu, Ale*andru Cantacuzino,
5iorel 'ria, 'raian Cotiga, &on Antoniu, s.a.
"CUVNTUL" -ondat in anul 1914 de 'itus 6naco#ici. )irector: Nae &onescu. Suprimat de
cenzura la $0 )ecem"rie 19$$, dupa ce ziarul ia apararea si se pronunta in a#oarea legionarilor
arestati dupa dizol#area ilegala a ,arzii de -ier de catre gu#ernul li"eral dela conducere in runte cu
&.,. )uca. Reapare la 11 -e"ruarie 19$8 si dupa un timp este din nou interzis, de aceasta data din
ordinul camarilei regale instituita in mod ar"itrar la conducerea tarii. )upa instaurarea Statului
National-<egionar Roman, urmare a re#olutiei din $-% Septem"rie 1940, prestigiosul ziar reapare la
14 +ctom"rie 1940 su" directia marelui istoric specialist in sla#istica 2etre 2. 2anaitescu, a#and ca
secretar general de redactie pe talentatul gazetar Stean C. &onescu .ratele Comandantului <egionar
Andrei C. &onescu/. ,ra#orul Ser"an 8oinea .e*pertul -a"ricii de 'im"re din (ucuresti/, a
completat armonios prezentarea graica ireprosa"ila a ziarului, alaturi de contri"utiile redactionale
ale marilor personalitati intelectuale legionare: +cta#ian +nicescu, 7ircea 6liade, <i#iu Stan, +.
J. CiseA, 5l. )umitrescu, &on Cantacuzino, Constantin ,ane, 6rnest (ernea, ,eorge (reazul,
<i#iu Stan, <eon 'opa, ,. 5alsan si altii. 2ana la 1$ &anuarie 1941, !Cu#Cntul! .purtand su"titlul de
D
!ziar al 7iscHrii <egionare!/, a aparut in B editii zilnice, cu un tira= de 110.000 de e*emplare.
Re"eliunea generalului Antonescu impotri#a 7iscarii <egionare cu a=utorul armatei germane
stationata in tara, duce inca odata la suprimarea acestei mari tri"une nationaliste. Reapare la 1D
7artie 194D la 5iena, anul @@&, Nr. 1, ca organ oicial al ,u#ernului National-<egionar cu sediul
la 5iena, si dupa o scurta aparitie este din nou o"ligat sa-si inceteze aparitia.
A se #edea si Almana0ul Cu#antul pe anul 1941editat su" egida ziarului.
D)

"DACIA" 1) )irector proprietar: Col. Stean 8a#oianu. 8iar ondat in anul 1919. &nterzis in anul
19$$ din ordinul gu#ernului li"eral instaurat la conducerea tarii pentru pozitia sa de aparare a
legionarilor arestati in prigoana dezlantuita dupa interzicerea acti#itatii !,arzii de -ier! la 10
decem"rie 19$$.
"DACIA" !) Anul &, 194D. -ondator: Stelian (isocianu. A aparut la 2aris, su" ingri=irea unei
ec0ipe redactionale legionare. 2rima !tri"una de lupta romaneasca! in 6*il. 2rintre cola"oratori:
6mil Cioran, -aust (radescu, -ilon 5erca, etc.
"DACIA NOUA" 1) Saptamanal. Apare la 1$ )ecem"rie 191$ la Clu=, su" conducerea lui &on
7ota, Suiaga, &sac 7ocanu, &ustin &liesu, Aron 2latineanu.
"DACIA NOUA" !) -ondator: ,0eorg0e ,0ili. )irector: Atanasie (ran. Apare la Clu= intre anii
19$1-19$8. Cotidian de lupta nationalista .continuare a pu"licatiei cu acelasi titlu, ondata de &on
7ota la Clu=/.
"DACO-ROMANIA" )irector: Se*til 2uscariu. (uletinul !7uzeului <im"ii Romane! din Clu=.
Anul 1, 1910-1911> Anul &&, 1911-1911> Anul &&&, 1911-191$. Aparitie anuala cuprinzand
numeroase dari de seama, recenzii asupra cartilor si re#istelor aparute in cursul anului, cronici
literare. &nstitutul de Arte ,raice !Ardealul!.
"DECEMBRIE" .saptamanal de orientare critica, literara si politica/ )irector: Nicolae Rosu,
19$B-19$8, (ucuresti. 2rintre cola"oratori s3au numarat: Radu ,9r, Aron Cotrus, 5asile
5oiculescu, &on '0. &lea, Nicolae Cre#edia, Cezar 2etrescu, 5irgil Carianopol, &on 5alerian, &on
2illat, si altii. &ntr3un remarca"il studiu critic despre !6ugen <o#inescu - alsiicator al culturii
romanesti!, Nicolae Rosu aparand auto0tonismul culturii il deineste astel pe de#iantul de stanga
mai sus amintit: !...o igura de #erita"il Ka"Ls-goim in slu="a sinagogii literare...! 5e0ement
aparator al Romanismului, N. Rosu a ost permanent animatorul campaniei indreptate impotri#a
!pornograiei literare!, practicata de un aprecia"il numar al strainilor pentru oloase pecuniare,
tra#estiti in culturnici mai apoi dupa instaurarea comunismului, apt care do#edeste odata in plus
dreptatea cauzei pentru care atat s3a z"atut N. Rosu.
"DESTIN" .re#ista de cultura romaneasca/. Caietul Nr. 1, &unie 19D1, 7adrid, Spania. )irector:
,eorge ?scatescu. Au cola"orat, cu studii de prounzime: 5intila 4oria, C.<. 2opo#ici, Aurel
Rauta, ,. Nandris, 7ircea 6liade, 4oria Stamatu, N.&. 4erescu, &oan Claudian, &.).C. Cotarlan. &n
!Cu#ant &nainte!, re#ista precizeaza ca ea !considera enomenul cultural romanesc un tot organic,
ce se des#olta in termeni de autenticitate si creatie ..../ cu suletul si suerinta 'arii!, adaugand: !Cu
aceste ganduri porneste la drum aceasta noua pu"licatie. -ie ca ea sa poarte necontenit, in litera si in
spiritul ei, imaginea nestearsa a 2atriei cruciicate!.
)in neericire, la inele anilor 3%0 re#ista si-a pierdut !antenele suletesti!, cazand prada legaturilor
!culturale! cu tara sau mai "ine spus cola"orationismului cu regimul de la (ucuresti, cand incepe sa
pu"lice articolele !e*ponentilor culturali! comunisti. !&maginea nestearsa a 2atriei cruciicate!
careia i-a =urat credinta la inceput, a ost destituita si s3a transormat de acum in coloanele re#istei
%
intr3o patrie a adularilor a"=ecte. &n nr. 19-10, 19%9, directorul pu"licatiei e*plica #oalat cititorilor
noua orientare deoarece !scrisul si creatia artistica in 'ara, s3au desprins in noua con=unctura de
dogmatismul realismului socialist si necesitatea unei li"ertati a aptului cultural a ost din nou
proclamata, nu numai din sanul oamenilor de cultura, ci uneori c0iar dela tri"una purtatorilor de
cu#ant ai aptului politic! .sicM/
"DISCURSUL CONTEMPORAN" 'omul &, 19BB, 2aris, -ranta. )irector: &oan 7irea.
Cola"orari: Fo0n 4almag0i, 6ugen <ozo#an, 7arin Ciulacu, s.a.
"DIMNDAREA" .!re#ista nationala de educatie si cultura;, iar mai apoi cu su"titlul :organ de
lupta romCneasca;/, (ucuresti. Anul &, Nr. 1, &unie 19$B. Redactor responsa"il: Spiru (uzgoli.
Aparitie lunara. )intre cola"oratori: &. -oti, Nusi 'ulliu, &ordac0e Nicoara, ). Cuclin, ,. 2indeanu,
5. )iamandi-Aminceanul, ,. 7urnu, 5irgiliu Cua, N. Carat0ana, C-tin A. Colimitra, 2etre
(uco#alla, Simeon Ruu, &oan Nica, 2u"liu Serena, &. 5. Soricu. 'ipograia !?ni#ersul!, (ucuresti.
"DREAPTA" Re#ista legionara aparuta la Craio#a su" indrumarea lui &on 7atei-7ateescu.
"DREAPTA" .oaie de cultura, inormatie si lupta nationalista/. ,azeta Centrului Studentesc
(ucuresti. )irector: 'raian Cotiga. Redactor: 6timie 4orescu. Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$1. )intre
cola"oratori: &on &. 7ota, Nic0ior Crainic, 7ircea 5ulcanescu, A. 5antu, 2r. N. '. ,eorgescu
.6dineti/, &ng. &. (lanaru, 6rnest (ernea, +cta#ian Neamtu, C-tin Noica, s.a.
"DRUM" )irectori: 5asile 2osteuca si Nicolae 2etra. Anul &, Nr. 1, 7e*ico Cit9, 7e*ic, 19%$.
Aparitie: la doua luni. Redactata si editata dupa 19B1 de catre Ale*andru Ronnett si &on 4almag0i.
Cola"oratori: 4oria Stamatu, 5intila 4oria, ,eorgeta Crainic, ,0eorg0e Raco#eanu, F. N. 7anzatti,
5alentin Cantor...

E)
"EU SI EUROPA" .re#ista de gand si cu#ant romanesc/ )irector: &on '0e. &lea si Niculae Rusu.
Secretar de redactie: &on Cor"utiu. Aparitie lunara, neregulata. A aparut la 1 Septem"rie 19$%, la
)e#a. )ispare la 1 7ai 19$9. 'ipograia !2A'R&A!, )e#a.
"EXCELSIOR" ,azeta economica legionara. Aparuta in toamna anului 1940, este silita sa-si
inceteze aparitia dupa e#enimentele din &anuarie 1941.

"EXIL" Re#ista literara aparuta su" egida lui -aust (radescu si St. (aciu. 19D$, (razilia.
"EXILUL ROMNESC" Redactor: 5irgil 5Hlescu. Anul &, 19D4. Aparitie "ilunara. Redactor
responsa"il in 19D%: 'raian ,olea. &si inceteaza aparitia in &unie 19D%. 6ditura !56S'&'+R&&!,
7unc0en. Contri"utii: ). ,0ermani.
"EXILUL SOLIDAR" )irector: 2etre 7i0ail. A aparut in cursul anilor 3B0 la NeN OorA.

F)

"FALANGA" -ondatori: &on 7atei-7ateescu si 4oria -ilip. ,azeta muncitoreasca legionara.
Aparitie saptamanala. 2rintre cola"oratori, poetul &on (ar"u. Craio#a, 1940-1941.
"FAPTA" .)octrina, <iteratura, Stiinta/. Redactor: Nicolae 5. <upu. Anul &, Nr. 1, 1D &anuarie
1941, (ucuresti.
B
"FAPTA" )irector editor: 7i0ail -otin 6nescu. Redactor: 4oria Stamatu. !-oaie de lupta
romaneasca pentru ziua de azi si de maine!. -rei"urg, ,ermania.
"FASCICOLA LEGIONARULUI" Anul &, Nr. 1, 9 7ai 19$$, (ucuresti. )irector: Corneliu
8elea Codreanu. Apare in 4 numere, inc0eiindu-si acti#itatea odata cu Nr. 4, la 11 7ai 19$$.
2u"licatie "isaptamanala. .&n apt, editia originala a #olumului !Carticica Seului de Cui"! de
Corneliu 8. Codreanu si care astel, in aceasta orma originala, a patruns cenzura gu#ernului dela
conducerea tarii/.
"FISIER" )irector: 6. Ar. 8a0aria. Aparuta la Cernauti, in cursul anilor 3$0.
"FLANC" )irector: 'eoil <ianu. A aparut la Cernauti in cursul anilor 3$0.
"FRATILIA" .almana0 aromanesc/ 6ditat su" conducerea Cercului Studentesc Cultural-National
"FRATILIA", (ucuresti. 2rimul numar aparut: 1914, (ucuresti. Au cola"orat in decursul anilor la
aceasta tri"una de apaare a ratilor aromani raspanditi in peninsula "alcanica: Simion 7e0edinti, &.
-otti, Constantin (elimace, 7i0ail Negru, 7i0ail 2inetta, 8icu Araia, 2a#el Nicolae, Nae
)umitrescu, ,. Sar"ulescu, Nicolae 8drulla, Nicolae (atzaria s.a. A reaparut la inceputul anilor 380
la NeN OorA, su" conducerea lui Nicolae Nita, iar mai apoi ca ru"rica permanenta .redactor
responsa"il: Sa#a ,arleanu/ in cuprinsul ziarului !<&(6R'A'6A! .)ir. Nicolae Nita/.
"FRATIA DE CRUCE" )irector: Al. 2lopsor. Aparuta la (ucuresti .)ec. 1940 - &an. 1941/ a#and
cola"orarea unor nume de prima marime in sanul 7iscarii <egionare: 4oria Sima, 'raian 4erseni,
5asile (ancila, Aron Cotrus, Aurel Cotrus, 5ladimir )umitrescu, &lie Smultea, Constantin
Stoicanescu, 2a#el 2. (ellu, Aurel ). (ugariu, 5irgil &onescu...
"FRONTUL" Aparut la Satu-7are su" directia poetului 5aleriu Cardu .19$D/.
"FRONTUL DIN CLU"" Apare la Clu=, la inele anului 19$1.

"FRONTUL ROMANESC" )irector: &on Foldea-Radulescu.
"FRONT LITERAR" Anul &, 19$%, (raso#. Redactori: 7i0ail C0irnoaga, +cta# Sulutiu, s.a.
'ipograia !Soimii Carpatilor!, (raso#.

G)

"GARDA" 1) .gazeta 7iscarii <egionare din Campulung-7uscel/. -ondator: &ng. ,0eorg0e
Clime, 19$0. Ne#oita sa-si intrerupa aparitia, gazeta reapare in toamna anului 1940. 2rimul numar
este inc0inat =ertelor <egiunii din 7uscel in timpul prigoanei carliste, iind omagiati: &ng.
,0eorg0e Clime, Comandant al (unei (estiri, 5ictor 2uiu ,arcineanu si N. Crassan. Cola"oratori:
2. ,alasanu, )inu 2aul, 2etre N. 2rotopopescu, &on Apostol, &ng. &. 'ican, 2etre 5alimareanu, 5.
7irescu, s.a.
"GARDA" !) A aparut in 19$1 la ,alati. )ispare in acelasi an.
GARDA BASARABIEI 1) .organ al taranimei si muncitorilor crestini din orasul si =udetul
(alti/. Anul &, Nr. 1, <uni 1 August 19$1. Aparitie "ilunara, su" conducerea unui comitet. Redactia
si Administratia: Caminul Cultural Crestin, &asi. 2rintre cola"oratori: Raul R. <ucretianu .redactor
responsa"il/, 7ircea 7anole, Ale*andru 5entonic, ,eorge 'ellus, s.a. 'ipograia Caminul Cultural
Crestin, &asi.
8
"GARDA BASARABIEI" !) .organ al gospodarilor si al muncitorilor crestini din (asara"ia/.
Anul &, Nr. 1, 1 August 19$1, C0isinau. 2rintre cola"oratori: 7i0ail 2oli0roniade, )ragos
2rotopopescu, Al. Negrut, s.a.
"GARDA BRAILEI" .organ al ,ruparii Corneliu 8elea Codreanu/. Anul &, Nr. 1, 9 +ctom"rie
19$1, (raila.

"GARDA BUCOVINEI" Apare la Radauti. Anul &, Nr. 1, 18 Noem"rie 19$1 su" indrumarea lui
5asile &asinsc0i, a#and ca prim redactor pe 5asile 2relipcean. 2rintre cola"oratori: 7i0ail
2oli0roniade, ,eorge 7acrin.

"GARDA BUZAULUI" Aparut in (uzau la inceputul anilor 3$0.
GARDA DE FIER .ziar pentru alegeri al organizatiei care candideaza cu numirea ,ruparea
Corneliu 8. Codreanu/. Anul &, Nr. 1 .special/, 10 7ai 19$1. Redactia si administratia: +rastie.
6ditor responsa"il, &on. &. 7ota. 'ipograia :Solia )reptatii; din +rastie.

"GARDA DE FIER" A aparut la C0isinau in timpul anilor 3$0, su" conducerea sciitorului Sergiu
-lorescu.
"GARDA DE FIER" Anul &, Nr. 1, 1 Septem"rie 19$1, 2iatra Neamt. 2rintre cola"oratori: 5iorica
<azarescu, Nicolae 'otu, 2r. &on )umitrescu-(orsa, s.a.
"GARDA DE FIER" - Campulung 7uscel
"GARDA DE FIER" - ,alati
"GARDA "IULUI" )irector: Crisu A*ente. Craio#a. 2rim redactor: &uliu Stanescu. Secretar de
Redactie: (artolomeu <i#ezeanu. Anul &, Nr. 1, 4 )ecem"rie 19$1.
"GARDA MOLDOVEI" .organ al taranimii si al muncitorilor crestini din orasul si =udetul &asi/.
Anul &, Nr. 1, &ulie 19$1. Se remarca din lista cola"oratorilor: Corneliu 8. Codreanu, Al. 5entonic,
&on (anea, Ale*. (utnaru, 4aralam"ie 2opescu, Al. )inca. Redactia si Administratia: Caminul
Cultural Crestin, &asi.
"GARDA MORENILOR" - 7oreni
"GARDA OLTENIEI" 1) Anul &, Nr. 1, 1 )ecem"rie 19$1, Craio#a.
"GARDA OLTENIEI" !) Re#ista a intelectualilor olteni din (ucuresti .corpul !Razleti!/. A
aparut in cursul anilor 3$0 su" conducerea lui Radu ,9r.
"GARDA PRAHOVEI" Anul &, Nr. 1, 1$ +ctom"rie 19$1, 2loesti, 2ra0o#a.
"GARDA RAMNICULUI" .organ al gruparii Corneliu 8elea Codreanu in =ud. Ramnicu Sarat/.
Anul &, Nr. 1, % )ecem"rie 19$1, Rm. Sarat Cola"oreaza: Nic0ior Crainic, 7i0ail 2oli0roniade,
,0eorg0e Raco#eanu, s.a.
"GAZETA GOSPODARILOR" Redactori: ,eorge )rumur si C. 2opa. Cernauti. 2eriodic de
airmare nationala aidoma !<&(6R'A'&&! 2arintelui 7ota dela +rastie.
9
"GAZETA HUNEDOAREI" Aparuta in orasul )e#a. &mportanta tri"una legionara. 2rintre
cola"oratorii ei s3au numarat Nicu &ancu-2altinisanu, Stean 7. <azar, s.a.
GAZETA INTERNILOR .organ al Asociatiei generale a internilor si ostilor interni de spitale/.
)irecor: )r. 2aul Cra=a. 2rim redactor: )r. +#idiu Carangiu.. Anul &, Nr. 1, 1% &anuarie 19$8
.primul presedinte iar al doilea #icepresedinte al Asociatiei/. )intre cola"oratori: 2ro. )r. ,erota,
2ro. )r. 4ortolomei, 2ro. )r. ). )anielopol, )r. +. Carangiu, )r. ,0. 7arinescu, )r. 4.
Angelescu, 2ro. )r. C. )aniel, )r. ). 2aulian, 2ro. )r. &aco"o#ici si altii. .,azeta &nternilor e un
reamat de lupta romCneasca, su" o"laduirea Ar0ang0elului 7i0ail G :)imCndarea;, Anul &&, Nr. 8,
&anuarie 19$8/.
"GAZETA DE VEST" .magazin de istorie, atitudini si credinta/ Apare saptamanal la 'imisoara
incepand cu anul 1990 su" conducerea lui +#idiu ,ules. )in Septem"rie 1991 .serie noua/ aparitie
lunara. Cola"oratori: 5aleriu Nestian, Se"astian 7ocanu, Raz#an Codrescu, ,rigore +prita, 'i"eriu
4entea, 8a0aria 7arineasa, 5irgil 7a*im, -aust (radescu, -ilon 5erca...

"GNDIREA" )irector: Nic0ior Crainic. Anul &, Nr. 1, Clu=, 1911 su" conducerea lui Cezar
2etrescu. )in 1911 su" conducerea lui Nic0ior Crainic, care o transera la (ucuresti. Cea mai
prodigioasa re#ista de cultura nationalista romaneasca. &n paginile ei apar .mai ales dupa anul
191D/, articolele programatice deinitorii ale !curentului gandirist! .auto0tonism- nationalism -neo-
ortodo*ism/ care au inluentat lumea literelor romanesti, conturand cunoasterea su"stantei artistice
originale a scrisului romanesc. S3au numarat printre emeritii cola"oratori ai acestei re#iste: Radu
,9r, <ucian (laga, Aron Cotrus, )an (otta, +#id Caledoniu, Nita 7i0ai, )umitru Caracostea,
7ircea 6liade, +#idiu 2apadima, )ragos 2rotopopescu, 5asile 5oiculescu, &on (ar"u, Septimiu
(ucur, 5asile (ancila, ,. (reazul, &on 2etro#ici, )umitru Ciurezu, Aurel 7arin, 4oria Nitulescu,
6. Ar. 8a0aria, ,0. 'ules, Radu (rates, <ucian 6mandi, N. <admiss Andreescu, ,0erg0inescu
5ania, N. Cre#edia, 5intila 4oria, ,r. 2opa, Al. (usuioceanu, (azil 7unteanu, graicienii )emian
si Stean )imitrescu, 'udor 5ianu, N. &. 4erescu, C-tin 7anea, ,. )umitrescu, )umitru Staniloae
si altii.
"GND ROMNESC" Redactor: &on C0inezu. Secretar de redactie: +limpiu (oitas. Anul &, Nr.
1, 7ai 19$$, Clu=. 6ditura Societatii!AS'RA!. 2rintre emeritii cola"oratori ai re#istei s3au numarat:
Radu ,9r, 5asile (ancila, 'raian 4erseni, ,0eorg0e 5ania, 4oria Stamatu, +#idiu 2apadima,
&lariu )o"ridor, ,. (ogdan-)uica, +cta# Sulutiu, <ucian (laga, 6mil Cioran, Aron Cotrus, Se*til
2uscariu, Septimiu (ucur. &n nr. 1-1, anul 5&, &anuarie--e"ruarie 19$8, 5asile (ancila semneaza un
studiu despre <ucian (laga .care continua mai apoi/, cu proportii ce depasesc o simpla cercetare
critica> &on Agar"iceanu pu"lica un ragment din romanul !Sectarii! la care scria .editat in #olum in
acelas an/, roman ediicator despre luptele politice dintre #ec0ile partide si noul curent nationalist,
impunator, al 7iscarii <egionare .alias !,eneratia Noua!/. Sciziunea <igii Apararii National-
Crestine .<.A.N.C./ su" conducerea lui A. C. Cuza .alias &lie (er"ecaru/ produsa in 191B si crearea
<egiunii !Ar0ang0elul 7i0ail! su" conducerea lui Andrei 7uresanu .un nume sim"ol - alias
Corneliu 8. Codreanu/, !un tanar a#ocat, inalt, #oinic, cu oc0ii negri scaparatori, cu #oce adanca de
"ariton! care in scurt timp !constituie organizatii pe =udete, tine intruniri si adunari poporale cu
mare rasunet in tara... 'inerimea promo#a cu unul din generatia ei...! &n cuprins apar #ariatii si
trans"ordari ale actiunii in timpul camarilei .a"ia instaurate/ si &on Agar"iceanu portretizeaza la
inal telul !Noii ,eneratii/ su" conducerea lui !Andrei 7uresanu!, maniest clar si impunator:
!Astazi, natia noastra calauzita su" catapetesmele istoriei de Ar0ang0elul ei mantuitor, Andrei
7uresanu, s3a desteptat, si, cu mainile inclestate pe coarnele plugului stramosesc, trage "razda noua
in sanul patriei, din care mCne #a rasari loarea rara a destinului ericit al Romaniei...!
GENERATIA DE AZI" Anul &, Nr. 1, August 19$B. 'ipograia !C?R&6R?< F?R&)&C!,
(ucuresti.
10
"GLASUL MUNTELUI" A aparut intre anii 19$D-19$% la Campulung 7oldo#enesc. 2rintre
cola"oratorii re#istei s3a numarat si )emetrius <eonties.

"GLASUL STRAMOSESC" .tri"una de cu#ant si gand romanesc/ Anul &, Nr. 1, +ctom"rie 19$%,
Clu=. )irector: &on (anea, &. '0. &lea. Redactor responsa"il: 7isu ,atoiu. Re#ista de educatie
legionara. 2rintre #alorosii cola"oratori ai re#istei s3au numarat &on 7ota, 5asile 7arin, 5ictor 2uiu
,arcineanu, 2ro. )an Radulescu, 7arta ). Radulescu-7oga, &. Codrea, 2r. -l. 7uresanu, R.
+prean, 2r. Romul ,recu, 2r. 2ro. 'itus 7alai, Romulus &. (oca, 2ro. N. Caranica, &on
7oldo#an, s.a.. )upa e#enimentele din prima#ara anului 19$8 cand are loc instaurarea dictaturii
carliste, este intrerupta si aparitia acestei importante tri"une de lupta legionara, reaparand in toamna
anului 1940 dupa alungarea regelui Carol al &&-lea din tara. +cupatia mag0iara a Ardealului de Nord
.rusinoasa concesie a regelui Carol al &&-lea care spera prin aceasta sa-si mentina tronul/ si implicit a
orasului Clu=, cazut in mainile ungurilor, duce la stramutarea re#istei in orasul Si"iu. Reapare
purtand su"titlul de :oaie scrisa En du0ul Ardealului legionar;, Anul 5&, Nr. 1, la 8 Noem"rie 1940.
)irector: 2ro. Nicolae 2etrascu. Redactor responsa"il: )iacon Nic. Constantin. )intre cola"oratori:
Spiridon CCndea, <aurentiu 7oldo#an .graica/, 'raian (raileanu, 2r. &on Sa"au, C-tin Stoicanescu,
2ro. 'eodor (odogae, 2r. 8osim +ancea, ). Rosca-Saulesti, Nicu &ancu, Aurel Cioran, 6caterina
Sandulescu, 2r. Nicolae 5onica, 5iorel 'ria, ,eneral 7e0edinti, s.a. ?ltimul numar aparut: Anul
&&, Nr. D, 1% &anuarie 1941. 'ipograia 5estemean, Si"iu.

I)

"GRUPAREA ICONAR" &n 19$1, impreuna cu &on Rosca, ,0eorg0e Antono#ici, Neculai 2opa si
,eorge )rumur, poetul 7ircea Streinul ondeaza la Cernauti !,R?2AR6A &C+NAR!,
propunandu-si sa airme in literatura "uco#ineana noi orme de arta. !,ruparii &conar! i se adauga
pana in anul 19$4: 'eoil <ianu, Neculai Rosca, ,0edeon Coca, Nela Ropceanu, Aspazia 7unte,
Cristoor 5itencu, 2rocopie 7iliste, 7i0ai Cazacu, ,eorge Nimigeanu cum si alti tineri intelectuali
nationalisti "uco#ineni, iar din #ec0iul Regat #in sa i se alature printre altii: +#id Caledoniu,
'0eodor Constantin, 5ictor 7agura, 2anait Nicolae, '0eodor )umitrescu. )in Ardeal: Aurel
7arin, Nicolae S. ?rsu, regretatul Nicolae Cantonieru, ,. 2opa si N. 7Crza. )in 19$$, 7ircea
Streinul si &ulian 5esper iniinteaza !C+<6C'&A &C+NAR!, care ulterior se transorma in editura,
tiparind peste $0 de #olume si plac0ete care atrag atentia cititorilor.
"ICONAR" )irector: <i#iu Russu. Anul &, Nr. 1, Cernauti, 19$D. 2rintre cei care militeaza la
aceasta prestigioasa re#ista desc0izatoare de noi drumuri in literatura romana, in speta a !curentului
iconarist!, s3au numarat: 5asile 2osteuca, 7ircea Streinul, ,eorge )rumur, (ar"u Slusansc0i, &onel
'urcanu, ,. 7acrin, <eon 'opa, Claudiu ?satiuc, Nae &onescu, &onel Negura, 'raian C0elariu,
5asile ,0erasim, Nicolae 'caciuc-Al"u, &ulian 5esper, pictorii si graicienii Rudol R9"iczAa,
5asile Stean si altii. 2rimele numere ale re#istei aparute la tipograia !5ad. (londo#sc0i! din
Radauti, mai apoi in cadrul tipograiei !7itropolitul Sil#estru! din Cernauti, s.a.
"IDEEA ROMANEASCA" .1/ A aparut intre anii 19$D-19$B la (ucuresti. )ir. 2a#el Costin
)eleanu. Re#ista lunara de ideologie, critica si poezie. )intre cola"oratori: Ale*andru Constant,
2a#el Costin )eleanu, 4oria Stamatu, 4aig Acterian, ,. 8lotescu, 7ircea 6liade, ,rigore Scorpan,
Nicolae Rosu, Arsa#ir Acterian, St. &on ,0eorg0e, 'raian 4erseni, Andrei -lor, &on Nicoara...
"IDEIA ROMANEASCA" .1/ Anul &, 19$%, (ucuresti.
"IZVOD" Aparuta in anul 19$B la (ucuresti su" redactia lui 7ircea Streinul si 2etre Cazacu.
"IZVODIRI" Aparuta la Cernauti in cursul anilor 3$0 su" conducerea lui 'eoil <ianu, ,.
Stratoiu, 7i0ai 5er"o#sc0i.
11
#)
"INALTAREA" 1) Anul &, 19$% ..a.d./

"INALTAREA" !) ,azeta aparuta la Si"iu in &anuarie 1941. Cola"oratori: Aron Cotrus, &on
(ar"u, &osi Costea, 2r. <i#iu Stan, Nicolae 2etra, 'raian (raileanu, 6mil (ul"uc, Constantin
Stoicanescu.
"INDEMNUL" Aparut la 2itesti .Arges/ in anul 19$1.
"INDREPTAR" .oaie pentru gCnd si aptH romCneascH/ )irector: ,0eorg0e Raco#eanu. Anul &,
7unc0en, 19D.1/I, ,ermania. Aparitie lunara. Cola"oratori: ,. Nandris, +cta#ia (arlea, 5ictor
(uescu, Aron Cotrus, s.a.
"INDRUMAREA" )irector: Arcadie Cerneanu. Apare la inceputul anilor 3$0 in Radauti,
(uco#ina.
"INNOIREA" Aparuta la Arad, intre anii 19$B-1940 su" conducerea lui 'i"eriu 5uia.
!INFRATIREA ROMANEASCA" 2rintre cola"oratori: (anica )o"re ..a.d./
"INTMPINARE" )irector: 'raian (oeru. Anul &, 19%$, ,ermania .!re#ista in ade#ar si
dreptate!/.
"INVIEREA" 1) 2rintre cola"oratori: 5asile 7arin, 19$$, (ucuresti.
"INVIEREA" !) )irector: 'oma 5ladescu. !Saptamanal de politica si cultura romaneasca!. Anul
&, Nr. 1, 11 Septem"rie 1940. &si inceteaza ortat aparitia dupa re"eliunea antonesciana din &anuarie
1941.
"IN PREA"MA GANDULUI" Aparuta la inceputul anilor 3$0 la Cernauti.
"INSEMNARI" - Apuntes .pe drumul Romanismului/, (uenos Aires, Argentina. )irector: Radu
,0enea. Anul &, Nr. 1, Noem"rie 19D1. 2u"licatie lunara. &n primul articol al pu"licatiei intitulat
!Cine suntem si ce #rem!, &nsemnari se prezinta cititorilor: !Suntem Romani, ridicati impotri#a
prime=diei comuniste... Am iertat pe toti cei care ne-au lo#it si deaimat, oricat a ost de mare
nedreptatea, nu iertam insa pe cei ce asupresc, =euiesc si sc0ingiuiesc 'ara!.
Au cola"orat de-a cursul anilor: ,rigore 7anoilescu, <ucian -urdui, 'oader &oras, 5intila 4oria,
'raian 2uiu, Nicolae 'e"an, &. N. 7anzatti, 2ro. Cornel Sata, !Criticus!, s.a.
"INSEMNARI IESENE" Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$%, &asi. 2rintre cola"oratorii de #aza ai
re#istei: &on 2etro#ici, Simion 7e0edinti s.a. 'ipograia !(RAJ+!, &asi.
"INSEMN$RI SOCIOLOGICE" )irector: 'raian (raileanu. Anul &, Nr. 1, D Aprilie 19$D,
Cernauti. 6ditie lunara. 'ipograia !7&'R+2+<&'?< S&<56S'R?!, Cernauti si 'ipograia
!(?C?R +R6N)+5&C&!, Sucea#a .19$DP19$9/. 'ranserata la (ucuresti in toamna anului 1940
.Anul &5, Nr. 1, 1 Septem"rie 1940/. 'ipograia !?N&56RS?<! si !&72R&76R&A!. ?ltimul
numar aparut: Anul &5, Nr. 10, 1D &anuarie 1941. 2rintre cola"oratori si-au adus aportul prin studii
de proil: ,. 7acrin, 5asile (ancila, Al. (assara", <i#iu Stan, <i#iu Russu, Radu &. 2aul, 2r. &lie
&m"rescu, <eon 'opa, 6rnest (ernea, ,aston Ric0ard, 2etre 2. 2anaitescu, &on 'urcan, &on Negura,
2ro. uni#. &. Al. Steano#ici.

11
"INSIR%TE MARGARITE" .<iteratura - -olclor - Arta - Stiinta - Critica/. )irectori: -aust
(radescu - &. ,. )imitriu. Anul &, Nr. 1-4, )ecem"rie 19D1, Rio de Faneiro, (razilia. Aparitie
trimestriala. Contri"utii: N. &. 7anzatti, Nicolae No#ac, Ale*andra 4ortopan, s.a.

")
""ILAVA LEGIONARA" 2u"licatie de inormatii si doctrina legionara aparuta su" orma de
manuscris in incinta inc0isorii Fila#a in anul 19$8 prin gri=a lui Ad. 7ogaldea. 2reluata apoi de
)em. 7itrea...
"1& "ILAVA" Aparuta in toamna anului 1940, este ne#oita sa isi suspende aparitia dupa lo#itura
de stat a gen. Antonescu impotri#a 7iscarii <egionare din &anuarie 1941.

L)

"LA CURTILE DORULUI" Re#ista literara aparuta la Clu= ..a.d./

"LEGEA" .organ de lupta crestina romaneasca/ )irector: ,0eorg0e Raco#eanu. Anul &, Nr. 1,
+ctom"rie 19DD, ,ermania. 2rintre cola"oratori: C-tin Nagace#sc0i, ,0eorg0e Raco#eanu, C-tin
2apanace, 5asile &asinsc0i, &lie ,Crneata, &. 7. <ututo#ici, s.a.
"LEGIONARII" 1) .ziar/. Apare in anul 19$1 .Clu=/. 2rintre cola"oratori: &on (anea.
"LEGIONARII" !) Aparut la -agaras in 19$$, cu aportul lui 5irgil 7ateias.
"LEGIONARII" &) 8iarul legionarilor din &asi. Apare in anul 19$B prin contri"utia lui Al.
5entonic.

"LEGIONARII" 4) ,azeta legionarilor din (azargic .)o"rogea sud-estica/, organ nationalist
saptamCnal :pentru cultul si practica nationalismului acti# pe toate tarCmurile #ietei poporului si
statului nostru;/. Apare su" conducerea unui comitet. )irector: Cola ,. Ciumetti. Redactia si
Administratia: (azargic, Cadrilater. Anul &, Nr. 1, 7iercuri, 1% &anuarie 1919. 'ipograia
:Caliacra; G (azargic. )upa interzicerea impusa de cenzura, reapare intre anii 19$B-19$8 su"
conducerea lui Cola ,. Ciumetti, C. 2apanace si 2r. &lie &m"rescu.

"LEGIUNEA" ,azeta saptamanala aparuta la -agaras .7andra/ in August 19$1, su" conducerea
unui comitet de redactie in runte cu 5aleriu (eleuta. 2rintre cola"oratori: 4oria Sima, &ng. <.
7alinescu, &. 7etea si altii.
"LIBERTATEA" 1) .oaie pentru sateni si muncitori/. )irector: 2rotopop &oan 7ota. +rastie,
Clu= .din Aprilie 19$%, 'ipograia :Astra;/ si (ucuresti .&mprimeriile :-ratia RomCneasca;/.
SaptamCnal. Cola"orari di#erse: 5iorel 'ria .1940, )irectorul gazetei/, &ridenta 7ota .sotia lui
&onel 7ota, sora Capitanului/, s.a. &n numarul 8 din data de )uminica, 1 )ecem"rie 1940,
omagiindu-se stralucita igura a celui ce a ost 2rot. &oan 7ota, Entemeietorul gazetei Enca de la
1901, semneaza printre altii: 5asile 2osteuca, 2atriar0ul neamului romCnesc, 5iorel 'ria, 2arinte
7ota, &on 5. (onta, Copiii 2arintelui 7ota. Cu aceasta ocazie sunt reproduse mai multe articole ale
2arintelui 7ota aparute En cursul anilor En re#ista pe care a condus-o cu atCta de#otament.
"LIBERTATEA" !) .+iciosul 7iscarii <egionare in 6*il/ Anul &, Nr. 1, 19D1, 7adrid, Spania.
Aparuta su" ingri=irea unui comitet de redactie. Continuatoare a !<i"ertatii! aparuta in tara, au
semnat in coloanele ei nume dintre cele mai cunoscute: Crisu A*ente, 5asile &asinsc0i, 5asile
2osteuca, &lie 5lad, -l. )iaconescu, ,eorge ?scatescu, s.a.
1$
"LIBERTATEA" &) .8iar de opinie, orientare si actiune romaneasca in 6*il/ )irector: Nicolae
Nita. Anul &, Nr. 1, August 1981, NeN OorA, Statele ?nite. &si inceteaza aparitia En )ecem"rie
198B, Anul 5&&, Nr. %4. 2rintre cola"oratorii ziarului s3au numarat: +#idiu 5uia, -ilon 5erca, -aust
(radescu, ,a"riel (alanescu, Caius (oieru-5las, 5ianor (endescu, 'raian ,olea, N. S. ,o#ora,
Nicolae No#ac, Radu (udisteanu, 5alentin Cantor, )oru 2opescu, )elia <ucaciu, Constantin
Aronescu, 2uiu 'eodosiu .alias 2aul 'ez/, +#idiu 5asilescu, 5aleriu Cercel, Sa#a ,arleanu, Ana
7aria-7arin, Ale*andru Suga, Ale*andru Silistreanu, Ale*andru Ronnett, )umitru 2aulescu si
multi altii.
"LIBERTATEA ROMANEASCA" .Re#ista de gand si actiune romaneasca/ Redactor: 4oria
Stamatu. ,arant: 7i0ai -otin 6nescu. Anul &, Nr. 1, 7ai 19D1, 7adrid, Spania. &ncepand cu
numarul 4, re#ista apare lunar. 2rintre cola"oratori: +cta#ian (u0ociu, Ale*andru Randa, ,0eorg0e
(um"esti, ). Anastase s.a.
"LINIA DREAPTA" )irectori: Ale*andru 4odos si ,0eorg0e '. <apusneanu ..a.d./
"LITORAL" .re#ista literara/ ..a.d./
"LITERATURA" Anul &, Nr. 1, 7artie 19$8, 'argo#iste. 'ipograia !?N&R6A!. 2rintre
cola"oratorii re#istei: +#id Caledoniu, Nicolae Cre#edia s.a. -
"LOGOS" Re#ista internationala de sinteza ortodo*a. )irector: Nic0ior Crainic, (ucuresti. Apare
in cursul anilor 310, iind ortata dupa numai doua numere sa isi suspende aparitia.
"LUCEAFARUL" 1) .saptamanal de gand si sulet romanesc/ )irector: ,eorge Radomir. Anul &,
Nr. 1, 1D )ecem"rie 19$B. &ncepand cu 19 Septem"rie 1940, cotidian.
"LUCEAFARUL" !) Re#ista culturala, literara si artistica. A aparut la 'imisoara su" auspiciile
societatii !Astra (anateana! intre anii 19$D-1941. Aparitie lunara.
"LUCEAFARUL" &) Anul &, Nr. 1, Noem"rie 1948, 2aris. )irector: 7ircea 6liade.
"LUMEA NOUA" Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$1, (ucuresti. )irector: 7i0ail 7anoilescu.
2u"licatie lunara. )intre cola"oratori: 2ro. &ng. Cincinat Sintescu, )r. Radu <uca, C0ristian
2etrescu, Se#er Carpinisanu, 5aleriu )inu, Constantinescu S. (aca, 7ircea 5. 2ienescu, ,eorge
Ciulpan, )ragos 2rotopopescu, 7i0ail 2oli0roniade, -lorin 8a0aria, &ng. Cristea Niculescu,
Constantin ,oga, 6lena 7anoilescu, Constantin S. +prescu, &on Foldea-Radulescu, )r. C.
,roso#ean, 'oma 5ladescu, 7i0ail C. 8a0aria, 5ictor 7unteanu, ). <i#ezeanu, 6ugen 2a#elescu,
&ng. &. 7uraroiu, Ale*andru 2anaitescu, C. Soldan s.a.
"LUMEA SATELOR" .credinta, iu"ire, speranta/ !2u"licatie pentru cei ce muncesc, dar si
gandesc!. Anul &, Nr. 1, 1994. Redactor-Se: ,a"riel Constantinescu. Secretar de redactie: &oan
Nistor. Cola"oratori: &on ,a#rila +goranul, Raz#an Codrescu, )emostene Andronescu, Constantin
&orgulescu. Apare la Si"iu.
"LUPTATORUL" 2rintre cola"oratori: (anica )o"re.
M)
"MUGURI" Re#ista aparuta la inceputul anilor 3$0 in Radauti su" conducerea poetului 7i0ail
4orodnic. 2rintre cola"oratorii re#istei s3au numarat: 'eodor C. ,rossu .&ulian 5esper de mai
14
tarziu/, &on Rosca .n.1908 - d.$0 +ctom"rie 19$$ in urma unei "oli care n3a putut i diagnosticata/,
&onel Negura, s.a.
"MUNCITORUL LEGIONAR" Anul &, Nr. 1, 10 Noem"rie 1940. )irector: ,eorge 7acrin.
Suprimata dupa re"eliunea antonesciana din &anuarie 1941. 2u"licatia muncitorimii legionare.
6ditata de Corpul 7uncitoresc <egionar .C.7.<./ (ucuresti.
"MUNCITORUL LEGIONAR" !) .(uletin &normati#/, 'argo#iste, 19$B.
"MUNTII APUSENI" Re#ista literara diri=ata de &on 'olescu. Aparuta in cursul anilor 3$0.
Sugrumata de cenzura...
"MESTERUL MANOLE" Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$9, (ucuresti. Redactor: 5intila 4oria.
Aparitie "ilunara. 2rintre cola"oratorii re#istei: +#id Caledoniu, 7i0ail C0irnoaga, s.a. 'ipograia
!CAR'&<+R (&S6R&C6S'&!.
O)
"OGORUL" )irector: N. 'randairescu-Namaesti. 8iar aparut la (ucuresti in cursul anilor 3$0..
"OMUL NOU" )irectori: Stere 7i0ale*e, 6nac0e Cosaru. Aparuta "ilunar la (raila in anii 19$%-
19$B, a numarat printre cola"oratori nume dintre cele mai alese in pu"licistica romaneasca: 2ro.
Nae &onescu, 5asile (ancila, 6rnest (ernea, 7i0ail 2oli0roniade, 2opa -arcas si altii. Ne#oita sa-si
intrerupa aparitia, seria a &&-a a pu"licatiei reapare in toamna anului 1940. Cola"oratori: &on A.
(ucur, Sandu 7azilu, Anisoara Spanac0ii, &lie Spanac0ii, Fenica &onescu si altii.
"OPINII" )irector ondator: )r. -aust (radescu. 7otto: !Apare numai atunci cand tre"uesc
prote=ate interesele Neamului Romanesc si ale 7iscarii <egionare!. Anul &, Nr. 1, 19 August 19B8,
2aris. 2u"licatie energica de lupta anti-comunista, a adus un aport deose"it la eorturile de
intelegere a luptei e*ilatilor romani, conturand prin studiile aparute de-a lungul timpului linia
diriguitoare, centrala, de urmat spre ructiicarea eicienta a tuturor energiilor luptatoare din 6*il
impotri#a regimului comunist, denuntand practicile de in#aluire si de ingradire a acti#itatii
reugiatilor romani din partea agentilor comunisti iniltrati in cadrul anumitor organizatii politice
din 6*il.
"ORIENTARI" 1) Re#ista aparuta la Clu= ..a.d./
"ORIENTARI" !) .gazeta a ramanismului crestin/ Aparuta la 7oinesti, =ud. (acau, 19$B-19$8,
su" redactia preotului Constantin R. Crisan. 2rintre cola"oratori: N. 2atrascu, Radu Nour, Simion
Cretu, +cta# Sargetiu, C. Steaniu.
"ORIENTARI" .2entru <egionari/ Aparuta in 6*il, ,ermania. Anul &, Nr. 1, +ctom"rie 19DB.
-oaia ractiunii dizidente condusa de C. 2apanace.
"ORION" Re#ista condusa de 6. Ar. 8a0aria si Aurel 2uteanu .Radauti/. 'ranserata la (ucuresti
su" conducerea lui 6m. ,orescu, mai apare doar intr3un singur numar.
P)
"PAGINI LITERARE" )irector: '0eodor 7urasanu. Apare in anul 19$4 la 'urda. 'ipograia
!AR&6S?<!.
1D
"PANA LITERARA" Aparuta la Radauti, su" ingri=irea lui 'eoil <ianu, &onel Cretianu si -ilaret
+zar.
"PAMANTUL STRAMOSESC" 1) .organ al <egiunii !Ar0ang0elul 7i0ail! pentru apararea
pamantului stramosesc/ )irector: Corneliu 8elea Codreanu. Anul &, Nr. 1, August 191B, &asi.
'ipograia !<&(6R'A'6A!, +rastie. Aparitie "imensuala. )intre cola"oratori: &on &. 7ota,
Corneliu ,eorgescu, Radu 7irono#ici, &lie ,arneata, &on (anea, Nicolae 'otu, 7ona0ia 8enadia
Raclis, 5. &. +norei, 4ristac0e Solomon, &. (utnaru, Stean Anastasescu si multi altii.
"PAMANTUL STRAMOSESC" !) .editie de 6*il/ Seia &&, Anul &, Nr. 1, (uenos Aires,
Argentina, 19D1. 6ditura !C?,6' R+7AN6SC!. Cola"orari: &. ,. )imitriu, <aurian 'alnaru, &lie
,arneata, Const. 2apanace, Nicolae 'anase, &. 5. 2etre, s.a.
"PAMANTUL STRAMOSESC" &) .serie noua/ )irector: )umitru ,azdaru. Anul &, Nr. 1,
(uenos Aires, 19B4. Secretariatul si Administratia: Nicolae Seitan si &. 5. 2etre.
"PAMANTUL" Re#ista literara aparuta la Calarasi in anii 3$0...
"PARERI STUDENTESTI" - spiritul nou al #remei .sociale, politice, literare/. Anul &, Nr. 1,
Fanuarie 19$1, (ucuresti. )irector: 7i0ail Stelescu. 2rim redactor: )oru (elimace.
"PENINSULA BALCANICA" .politico-culturala/ +rgan de aparare a intereselor romanesti in
(alcani. Redactia si Administratia la (ucuresti. Aparuta lunar...
"PLAI" Re#ista condusa de Neculai 2a#el si Aspazia 7unte. A aparut la Cernauti...
"PREDANIA" Re#ista teologica ondata de Nae &onescu si ,0eorg0e Raco#eanu la (ucuresti
.inceputul anilor 3$0/. 2rintre cola"oratorii re#istei s3au numarat: ,rigore Cristescu, -irmilian
7arin, Nicolae 2opescu si altii. &n 19$$, dupa un articol pu"licat in re#ista, 2ro. Nae &onescu este
arestat, iar ,0eorg0e Raco#eanu uge din (ucuresti ascunzandu-se la manastirea &z"uc cinci luni de
zile unde ace ucenicie pe langa staretul Atanasie 2opescu.
"PREZENT" ."uletinul inormati# al R.A.N.C.-ului Q Romanian-American National Congress.
2resedinte: )r. Ale*andru Ronnett/ 6ditor: A. 2redescu. Anul &, Nr. 1, 1980, C0icago.
!PRIVIGHETOAREA" A aparut la 4allandale, -lorida, su" conducerea lui 'raian ,olea.
Redactor responsa"il: 5. 7oise.
"PRODROMOS" .oaie de gand si apropiere crestina/ Redactori: &oan Cusa si 2aul 7iron.
Aparuta la -rei"urg, ,ermania.
"PUNCTE CARDINALE" .periodic independent de orientare national-crestina/ Redactor-Se:
,a"riel Constantinescu. Secretar de redactie: <igia (anea. Anul &, &anuarie, 1991. Cola"oratori:
)emostene Andronescu, Raz#an Codrescu, Constantin &orgulescu, 7arcel 2etrisor, &onel Necula,
Corina Stean, &.2.S.S. Serap0im Foanta--agarasanul, 7aria Constantinescu, Se"astian 7ocanu si
altii. A aparut la Si"iu pana in anul 1010, iniintand si editura cu acelasi nume in care s3au tiparit de-
a lungul timpului un numar insemnat de carti.
R)
"RANDUIALA" .ar0i#a de gand si apta romaneasca/. )irector: )umitru C. AmzHr. Aparuta in
anul 19$D la (ucuresti, aceasta re#ista de nou du0 romanesc a numarat printre redactorii ei nume
1%
dintre cele mai cunoscute din cadrele <egiunii: 6rnest (ernea, Radu ,9r, &on &. &onica, &on
Samarineanu, &on 5e#erca, &on Co#rig-Nonea, 2r. &on )umitrescu-(orsa, &ulian 5esper, )inu
(uzdugan, )imitrie Cuclin, 4oria ?rsu, ,0eorg0e (ranzanescu, Nicolae Crisan, s.a. ,ra#uri: Al.
(assara". Ne#oita sa-si inceteze aparitia in anul 19$8, in urma persecutarilor incepute impotri#a
7iscarii <egionare. 'ipograia !(?C+5&NA! &.6. 'oroutiu, (ucuresti.
"RASARIT DE SOARE" Apare in cursul anului 19$1 la (ucuresti.
"REDUIT" 2rintre cola"oratorii re#istei: Cuza 7arinescu.
"REVISTA VREMII" )irector: 2ro. ,rigore 7i0ai Cotlaru. Aparuta la ,alati. 2rintre
cola"oratori: 7i0ail 7anoilescu, 2ro. &oan St. (otez si altii .in coloanele acestei gazete, numarul
aparut la $ -e"ruarie 1914, 7i0ail 7anoilescu pu"lica in e*tenso articolul-"rosura intitulat:
!+rientari pentru azi si pentru maine! destinat studentimii nationaliste/.
"REVISTA DOBROGEANA" Aparuta la Constanta. )intre redactorii re#istei merita amintiti
"inecunoscutii tineri intelectuali constanteni ,0eorg0e (utnariu, 7ircea 2a#elescu, Al. ,0erg0el.
Au mai contri"uit: Radu ,9r, +#id Caledoniu, s.a.
"REVISTA MEA" )irector: scriitoarea 7arta Radulescu. Re#ista de cultura legionara. Aparuta la
Clu= intre anii 19$%-19$B. )intre cola"oratorii re#istei au acut parte: &on 7ota, 2ro. )an
Radulescu, 5asile 7arin, 2ro. 'raian (raileanu, )r. &on (anea, s.a.
"REVISTA FUNDATIILOR REGALE" )in Aprilie 1941 su" conducerea lui )umitru
Caracostea, mare simpatizant al 7iscarii <egionare. Secretar de redactie: +#idiu 2apadima. 2rintre
cola"oratorii legionari: 5asile 5oiculescu, Nicolae )a#idescu, 2etre 2. 2anaitescu, &on Siugariu,
+cta# Sulutiu, Aurel 7arin si altii.
"R O D" Re#ista ondata in cola"orare de &oan &. 7irea si alti literati legionari din 6*il.
"ROMANIA" .oaie romCneasca independenta/. )irector: Ale*andru 7ateescu .-rancu/. Anul &,
Nr. 1, 1949, (uenos Aires, Argentina. SRau numarat printer cola"oratorii re#istei: 5asile 2osteuca,
F. N. 7anzatti, 5intila 4oria, s.a.
"ROMANIA CRESTINA" .tri"una nationalista scrisa cu du0 legionar/. )irector: Sergiu -lorescu,
C0isinau, (asara"ia. Aparitie saptamCnala. 2rintre cola"oratori: Cicerone 7ucenic, )r. &on
Cantacuzino, Nicolae Rosu, C-tin ,ane, Nicu &ancu-2altinisanu, 2ro. Sima Simulescu cum si
numerosi corespondenti la scara nationala. 'ipograia ?niunii Clericilor +rtodocsi din (asara"ia G
C0isinau.
A se #edea si !Almana0ul ziarului Romania Crestina - 19$%! intocmit de Sergiu -lorescu, cu
numeroase imagini din ta"erele legionare de munca din (asara"ia si din alte parti ale tarii.
"ROMANIA EROICA" )irector: &. Caloescu-)elaturda. Anul &, Nr. 1, 7ai 19$B, Clu=.
"ROMANICA" Re#ista ondata de 2ro. uni#. )umitru ,azdaru, <a 2lata, Argentina. Cola"orator
central: 6ugen <ozo#an.
S)
"SANTINELA" )irector: 'ita 2a#elescu. A aparut la -ocsani in deceniul &5.
"SNZANA" )irector: Constantin ,ane. Anul &, Nr. 1, &ulie 19$B, (ucuresti. 'ipograia
!&72R&76R&A!.
1B
"SCRISORI DIN SPANIA" Anul &, 19D0. Apare in numai 4 numere, incetandu-si aparitia la 1$
&ulie 19D1.
"SCRISORI LEGIONARE" )irector: Stan 7. 2opescu .alias +#idiu ,aina/. Anul &, 1980,
(uenos Aires, Argentina.
"SEMNE" .re#ista de gandire, arta si literatura/ )irector: +cta#ian (u0ociu. Anul &, 19%0.1I/.
Aparuta la 2aris, -ranta.
"SENTINELA" .in slu="a luptei de eli"erare/ Anul &, 19%0. Apare lunar pana in anul 19%$.
"SFARMA - PIATRA" Re#ista ondata de Nic0ior Crainic si Ale*andru ,regorian in anul 19$D
la (ucuresti. )irector: Al. ,regorian. Au cola"orat la aceasta impunatoare si pretioasa re#ista
nationalista de aparare a intereselor romanesti: 'oma 5ladescu, )an (otta, Nita 7i0ai, ,r. 2opa,
2an 7. 5izirescu, +cta#ian Neamtu, -lorin (ecescu, A*ente Se#er 2opo#ici, Radu ,9r, 5intila
4oria, Al. ,regorian, 6mil Cioran, +#idiu 2apadima, )ragos 2rotopopescu, Septimiu Se#er,
Septimiu (ucur, Nicolae Cre#edia, Nicolae Rosu, +cta# Sulutiu, +#id Caledoniu, ,a"riel
(alanescu si multi, multi altii. National - crestina - legionara. 'ipograia !?N&56RS?<!,
(ucuresti.
"SFINTII ARHANGHELI" .re#ista de spiritualitate ortodo*a/ )irector: 2r. 5asile (oldeanu.
Secretar de redactie: 'itus (ar"ulescu. Anul &, 19%0, 2aris. Au cola"orat la ea printre altii: &onut
Fi#an, &on 'olescu, &on 7iloaie, )umitru (acu, &eromona0ul )ometrie 'ri0enea si altii.
"SPIRITUL VREMII" Anul &, Nr. 1, +ctom"rie 19$4 .(aneasa, 'eleorman/.
"STRA"ERUL" )irectori: 5ictor Cor"ut si &osi (ozantan. Aparuta la +radea intre anii 19$D-
19$%.
"STRA"A NEAMULUI" Apare in cursul anului 19$1 la (arlad, =ud. 5aslui.
"STUDII ISTORICE ROMANESTI" ."uletinul editurii cu titlul omonim/. 4allandale, -lorida.
2rimul numar aparut in perioada anilor 390 su" conducerea lui 'raian ,olea.
T)
"TINERIMEA CRESTINA" Anul &, Nr. 1, &anuarie 19$0, (ucuresti.
"TROITA" .1/ )irector ondator: &on 4odos. Anul &, Nr. 1, Noem"rie 19$B. 'ipograia !A.(.C.!,
(ucuresti.
"TROITA" .1/ Redactor: 2r. Nicolae 'anase. Aparuta la inceputul anilor 3D0 in Canada, si-a
continuat e*istenta pana la inceputul anilor 380 cand, redactorul ei, 2r. Nicolae 'anase, isi pierde
#iata intr3un teri"il accident de automo"il. Re#ista de spiritualitate crestina si lupta romaneasca.
)intre cola"oratori: 5asile 2osteuca, Nicolae No#ac, s.a.
"TARA SI EXILUL" .Curier &normati# al 7iscarii <egionare/ )irector: ,0eorg0e Costea. Anul
&, Nr. 1, 19%4 7adrid. ?na dintre pu"licatiile cele mai insemnate aparute in lumea 6*ilului la care
Comandantul 7iscarii <egionare, 4oria Sima, si-a adus aportul masi#, !'ARA S& 6@&<?<!
constituie un tezaur inegala"il in date de interes ma=or, reeritoare atat la sera 6*ilului cat si la cea
din 'ara.
18
"TARA SIPENITULUI" .re#ista de cultura si lupta nationala - organ al Societatii cultural-
nationale :'ara Sipenitului;/. An &, Nr. 1, &ulie 19$%, Cernauti. Redactia si Administratia: Cuciurul-
7are, 4adilau, Cernauti si Stauceni, =ud. Cernauti, (uco#ina. &n !Cu#antul inainte! al primului
numar, pararazand im"ar"atoarele cu#inte ale parintelui nationalismului romanesc, 7i0ail
6minescu: !-iti RomaniM Romani si iar RomaniM!, re#ista se anga=eaza sa aca !opera de romanism
si de airmare a lui.! Redactori: 2ompei Atanasiu, Cicerone 7ucenic, Constantin &aco". 2rintre
cola"oratori: 'raian (raileanu, 5asile 2osteuca, C. <og0in, 7ircea Streinul, 'eoil <ianu, )ragos
5itencu, ,. )rumur, &on 2illat, &on Agar"iceanu, 6rast 4ostiuc, <. 'ara, Const. &aco", <i#iu Rusu,
'0. (alan, +#id 'opa, Rudol R9"iczAa .gra#uri/, s.a. 'ipograia :7itropolitul Sil#estru; G
Cernauti.
"UNIVERSUL LITERAR" Saptamanal. Au semnat in paginile ziarului: <uca )umitrescu, 6rnest
(ernea, Radu ,9r, 7ircea Streinul, Costin &. 7urgescu, &on -runzetti, C-tin -antaneru, &on A.
(ucur, 7i0ai Niculescu, 5ictor 2opescu, Constantin Noica, s.a. &lustratii, gra#uri: St. 5oinescu. &n
#remurile de prigoana anti-legionara, cand presa legionara a ost pusa in aara legii si redusa la
tacere, oarte multi scriitori si =urnalisti legionari si-au gasit adapost in coloanele acestui saptamanal
literar, reusind sa se airme in continuare.
V)
"VATRA" .oaie romaneasca de opinie si inormatie/ )irector: 2etre 5alimareanu. Anul &, Nr. 1,
&anuarie 19D1, Roma. Si-a continuat aparitia in ,ermania, la -rei"urg.
"VESTITORUL" Apare lunar dela 1 &anuarie 19D0 si pana in anul 19D1 la <inz si Salz"urg,
Austria. Condusa de &. 5. 6milian, coredactata de ziaristi legionari.
"VESTITORII" 1) )irectori: 5asile 7arin si ,0eorg0e Ciorogariu. Anul &, Nr. 1, 7artie 19$%,
(ucuresti. Suprimata de cenzura dupa patru numere. Aparitie "ilunara. Au cola"orat: 7i0ail
2oli0roniade, Ale*andru Constant, &on Arcasu, &on 7Cnzatu, Stean &on ,eorge, 5asile Cristescu,
,a"riel (alanescu, 'udor Codreanu, &on 5ictor 5o=en, &ordac0e Nicoara, 2uiu ,Crcineanu, s.a.
'ipograia :(uco#ina; &. 6. 'oroutiu G (ucuresti.
"VESTITORII" !) .serie noua/ )irectori: 5ictor 5elescu si 'raian ,olea. A aparut lunar la
7unc0en din 19D1, continuandu-si aparitia pana in )ecem"rie 19D%. 2rintre alti straluciti
cola"oratori ai re#istei, s3a numarat si 4oria Sima.
"VERS" )irector: Nicolae No#ac. Anul &, Nr. 1-1, Rastatt, ,ermania. &ncepand cu numarul $ apare
in Statele ?nite, la Al"an9, si mai apoi in 6ast C0icago drept !re#ista Asoc. !Nicolae (alcescu!. Au
cola"orat: 5asile 2osteuca, &on 'olescu, 5intila 4oria, N. Ra#aru, s.a.
19

S-ar putea să vă placă și