Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

1. INTRODUCERE..2
2. METODE DE OBINERE...3
a) Obtinerea silicili
3
b) Ob!inerea
"#i$enli.%
3. PROPRIET&I..'
%. (NTREBUIN&RI.)
'. E*ECTE+E ,SUPR, S&N&T&II)
-. BIB+IO.R,*IE..12
DIO/IDU+ DE SI+ICIU 0SiO2)
1. INTRODUCERE
Compusul chimic dioxid de siliciu, cunoscut sub
numele de siliciu (din latin silex), este un oxid de
siliciu cu formula chimic SiO
2
. Acesta a fost
cunoscut pentru duritatea sa nc din antichitate.
Siliciul este cel mai frecvent ntlnit n natur ca
nisip de cuar!, ar"il, "ranit, roci, etc.
Acesta este folosit ca umplere pentru vopsea #i cauciuc, n construc!ii #i n
pre"tirea de alte substan!e (carbur de siliciu).
Cuar!ul topit este amorf, este utili$at n industria chimic #i aparate optice.
%eoarece are un mic coeficient de dilatare termic, ea
re$ist schimbrii bru#te de temperatur. Spre
deosebire de sticl, acesta nu absoarbe ra$e
ultraviolete si lumin infraro#ie.
&n sticla de SiO
2
, oxi"enul pre$int n raport cu
siliciul o coordinare ', foarte stabil. (oliedrele de
coordinare corespun$toare sunt tetraedele SiO
'
, care
se interconectea$ prin vrfuri.
)a introducere n sticl de SiO
2
a unor oxi$i
alcalini, o parte din pun!ile Si*O*Si se rup, aprnd o
serie de forma!iuni avnd compo$i!ie chimic #i
"eometrie diferite. +le se constituie din entit!i
structurale de tip ,
n
, avnd forma Si(O
p
)
n
(O
np
)
'*n
, n
care O
p
repre$int un atom de oxi"en puntat, iar O
np
*
un atom de oxi"en nepuntat. %imensiunea entit!ilor
structurale ,
n
sunt sub*nanometrice (sub - nm).
2
2. METODE DE OBINERE
%ioxidul de siliciu se ob!ine prin reac!ia de combinare dintre oxi"en #i siliciu. Se
formea$ atunci cnd siliciul este expus la oxi"en sau aer.
Si . O
2
/ SiO
2
a) Obtinerea siliciului
%ioxidul de siliciu, SiO
2
se reduce relativ u#or, prin ncl$ire, la temperatur ridicat,
cu diferi!i a"en!i reductori. (e aceast cale se ob!ine ns un siliciu impur, din cau$a
marei tendin!e acestui element de a se combina cu a"entul reductor sau cu impurit!i
ntmpltoare aflate n materialele utili$ate.
SiO
2
se reduce cu pulbere de ma"ne$iu metalic. 0eac!ia este puternic exoterm1
SiO
2
. 22" / Si . 22"O
%up rcire se di$olv 2"O n 3Cl. 0mne insolubil o form de siliciu amorf,
brun, impurificat cu 2"Si.
SiO
2
poate fi redus n mod similar cu o pulbere de aluminiu. Siliciul format se
di$olv n excesul de aluminiu topit, din care cristali$ea$ la rcire. )a di$olvarea
excesului de aluminiu n 3Cl, se ob!in cristale de Si de culoare nchis, imurificat cu
aluminiu.
4SiO
2
. 'Al / 4Si . 2Al
2
O
4
(rocesul industrial pentru ob!inerea siliciului brut, prin reducerea SiO
2
cu
crbune, folose#te un cuptor electric cu electro$i de "rafit. Se ob!ine astfel siliciul
impurificat, sub forma de buc!i mari, compacte, cu structur cristalin vi$ibil. &ntr*o
variant a accestui procedeu se adau" fier ob!inndu*se un alia5, ferosiliciu cu '6*
768 Si. 9erosiliciul se folose#te la ob!inerea de fonte silicioase cu -2*-:8 Si, din
care se toarn aparate re$istente la aci$i, folosite n industria chimic.
Siliciuul pur. Se transform siliciul brut sau ferosiliciul, n tetraclorura de siliciul
sau n triclor silan. Aceste substan!e fiind lichide cu puncte de fierbere sc$ute, se
4
purific prin distilarea frac!ional, apoi se reduc hidro"enul la trecerea prin tuburi
ncl$ite sau peste un filament metalic incandescent1
SiCl
'
. 23
2
/ Si .'3Cl
Siliciul super*pur a#a cum este cerut n industria semiconductorilor se ob!ine din
siliciul pur prin metoda topirii $onale. (rin acest procedeu impurit!ile se adun ntr*o
extremitate a ver"elei de siliciu supus tratamentului, mar"inile se ndeprtea$.
b) Ob!inerea oxi"enului
+lectroli$a apei. +lectroli$a este proprietatea unor substan!e de a se descompune
cu a5utorul curentului electric, electroli$a apei se face introducnd n ap o ba$, sare
sau un acid, deci apa trebuie s fie acid, alcalin sau srat. (rin apa pur nu trece
curentul electric. ;nstala!ia folosit pentru electroli$ se nume#te electri$or Colman.
;nstala!ia de electroli$ a apei este format din1
* <as n care are loc electroli$a, numit vas electrolit sau electroli$or=
* Solu!ie conductoare de elctricitate, numit electrolit=
* %oi electro$i din "rafit care au denumiri speciale1 anod sau electrod po$itiv #i
catod sau electrod ne"ativ.
%up ncheierea circuitului, la catod se ob!ine hidro"en, iar la anod se ob!ine
oxi"en.
%escompunerea substan!elor care con!in oxi"en1
23
2
O
2
/ 23
2
O .O
2
23"O / 23" . O
2
>ClO4 /2>Cl .4O
2
(entru descompunerea acestor substan!e se utili$ea$ dioxidul de man"an, 2nO
2
,
care are rol de catali$ator. Catali$atorii sunt substan!e cae influen!ea$ o reac!ie chimic,
dar nu particip la reac!ie.
9luorul reac!ionea$ cu dioxidul de siliciu pentru a forma Si9
'
#i O
2
= cu alte "a$e
(Cl
2
, ?r
2
, ;
2
) reac!ionea$ mult mai u#or.
%ioxidul de siliciu se di$olv n concentrat alcalin la cald sau hidroxid topit1
SiO
2
. 2@aO3 A @a
2
SiO
4
. 3
2
O
%ioxidul de siliciu reac!ionea$ cu oxi$i metalici (exp1 @a
2
O, >
2
O, (bO, BnO sau
amestecuri de oxi$i cu formare de silica!i).
'
2@a
2
O . SiO
2
A @a
'
SiO
'
@a
2
O .SiO
2
A@a
2
SiO
4
(6.2C*6.D)@a
2
O . SiO
2
A sticl
3. PROPRIET&I
9i$ice #i chimice1
Siliciul nu conduce curentul electric, deoarece nu are electroni liberi n re!ea. (rin
ncl$ire sau prin bombardare cu particule (neutroni, protoni), el devinebun conductor de
electricitate.
Siliciul este un element stabil. 0eac!ionea$ numai n condi!ii de lucru ener"ice.
* @u reac!ionea$ cu oxi"enul din aer la temperatura obi#nuit dar la temperatur
ridicat formea$ SiO
2
, care acoper cu un strat protector suprafa!a siliciului=
* )a temperatura obi#nuit reac!ionea$ cu florul formnd tetrafluorura de siliciu1
Si . 29
2
/ Si9
'
* )a temperatur ridicat reac!ionea$ cu clorul formnd tetraclorura de siliciu,
SiCl
'
, #i cu a$otul, formnd a$otura de sodiu=
* @u reac!ionea$ cu aci$i1 3@O
4
, 3Cl, 3
2
SO
'
=
* 0eac!ionea$ cu hidroxidul de sodiu conducnd la silicat de sodiu, @a
2
SiO
4
.
9ormula molecular SiO
2
2asa molar E6.6D "Fmol
*-
+xtract de mas C7.7EE:CC::: "Fmol
*-
Aspect Cristale transparente
%ensitate 2.E'D "Fcm
*4
(unct de topire -E66*-:2C
6
C
(unct de fierbere 2246
6
C
Solubilitate n ap 6.6:7 )F"
*-
Structura
&n marea ma5oritate a silica!ilor, atomul de Si pre$int coordonare tetraedrica, cu
patru atomi de oxi"en n 5urul unui atom Si central. +xemplul cel mai frecvent este v$ut
n forma cristalin cuar! de siliciu SiO
2
.
Sin"ura form stabil n condi!ii normale este G*cuar! #i acesta este forma n care
dioxidul de siliciu cristalin este intlnit. ;mpurit!ile de natur cristalin G*cuar! poate da
na#tere la culori
C
&n cristal fiecare atom de Si, pune n
comun cei ' electroni de valen! cu al!i
atomi de Si, care se a#ea$ tetraedic n 5urul
su, formndu*se covalen!e.
SiO
2
este format prin le"turi puternice,
le"turi covalente #i are o structur bine
definit1 patru atomi de oxi"en sunt n
col!urile unui tetraedru n 5urul unui atom de
siliciu central1
Hn"hiul Si*O*Si este de aproximativ -'C "rade, dar poate
varia de la aproximativ -66 la -:6 "rade, cu foarte pu!in
schimbri. 0ota!ia n 5urul axei este complet liber.
Cristale de
cuar!
E
9orme cristaline de SiO
2
9O02I C0;SJA) S;2+J0;C @OJ+ 9O02I
G*cuar! romboedric (tri"onal)
lan!uri elicoidal face
cristale sin"ur individ
optic active=
converte#te G*cuar!
pentru K*cuar! la D'E >
K*cuar! hexa"onal
strns le"ate de G*cuar!
(cu un un"hi Si*O*Si
de -CC L) #i optic
active= converte#te K*
cuar! pentru K*
tridMmite la --'6 >
G*tridMmite orthorhombic
9orm
metastabile sub
presiune normal
K*tridMmite hexa"onal
strns le"ate de G*
tridMmite= converte#te
K*tridMmite la K*
cristobalit la 26-6 >
G*cristobalit tetra"onal
form metastabile sub
presiune normal
K*cristobalit cub
strns le"ate de G*
cristobalit= se tope#te la
-7:D >
fau5asite cub
Sodalit cu#ti conectate
prin prisme
hexa"onale, -2*
membered deschidere
inel porilor=. structura
fau5asite
melanophlo"ite Cubi sau tetra"onal
Si C O -6, Si E O -2
inele= mineral "sit
ntotdeauna cu
hidrocarburi n spa!iile
intersti!iale*o clathrasil
:
Neatite tetra"onal
Si C O -6, O -' si ', Si
D O -E inele= sinteti$at
din siliciu sticlo#i #i
alcaline la E66*766> #i
'6 * '66 2(a
mo"anite monoclinic
Si ' O D #i Si E O -2
inele
coesite monoclinic
Si ' O D #i Si D O -E
inele, 766 > #i 4 * 4.C
O(a
stishovite Jetra"onal
Hna din cea mai densa
(mpreun cu seifertite)
polimorfilor de silice=
rutil , cum ar fi cu E ori
Si coordonate= :.C * D.C
O(a
poststishovite ortorombic *
fibros ortorombic
ca S;S 2 constnd din
mar"inea lan!uri de
parta5are
seifertite ortorombic
Hna din cea mai dens
(mpreun cu
stishovite) polimorfilor
de silice= este produs la
presiuni mai mare de
'6 O(a
D
%. (NTREBUIN&RI
Siliciul se utili$ea$ n1
;ndustria tran$itorilor datorit propriet!ilor de semiconductor=
Sub form de alia5e (feroiliciul) cu propriet!i anticoro$ive=
Sub form de cuar! pentru confec!ionarea lentilelor #i prismelor aparatelor optice=
Sub form de silica!i n industria materialelor de construc!ii1 ciment, ceramic,
por!elan #i sticl.
ob!inerea unor o!eluri ( de exemplu1 o!el obi#nuit, o!el*siliciu folosit in
transformatoarele electrice, fierul dur re$istent la coro$iune, din care se fabric
echipamentele industriale care vin in contact cu substan!ele chimice corosive).
'. E*ECTE+E ,SUPR, S&N&T&II
;nhalarea de praf fin de siliciu cristalin, n cantit!i foarte mici de*a lun"ul
timpului poate duce la silico$, bron#it sau cancer= dac praful se depune n mod
continuu n plmni, se vor irita, va reduce capacit!ile pulmonare. Acest efect poate crea
un risc profesional pentru persoanele care lucrea$ cu produse care con!in siliciu cristalin
sub form de praf. Copii, astmaticii de orice vrst #i persoanele n vrst care sufer de
aler"ii pot fi afecta!i ntr*un timp mult mai mic, deoarece au o capacitate redus
pulmonar. %ioxidul de siliciu amorf provoac afec!iuni pulmonare ireversibile n unele
ca$uri.
SILICOZA
7
Silico$a este o pneumoconio$ cola"en cau$at de inhalarea ndelun"at a
pulberilor cu con!inut semnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin. &n 0omania
repre$int nc principala cau$ de mbolnvire profesional.
Locuri de munc i profesiuni expuse
* 2ineri, ertificieri, va"onetari din minele feroase #i neferoase, crbuni, silica!i=
* 2uncitori de la prelucrarea minereurilor, prospec!iuni "eolo"ice, cariere de
materiale silicoase (cuar!, "ranit, "resie)=
* Construc!ii de tuneluri, ci ferate, hidrocentrale, drumuri=
* Construc!ia, repararea, demolarea cuptoarelor cptu#ite cu crmi$i refractare
acide, semiacide=
* 2etalur"ie #i construc!ii de ma#ini=
* ;ndustria sticlei, por!elanului #i faian!ei=
* ;ndustria care prelucrea$ mecanic rocile cuar!oase (spr"tori, cioplitori n piatr
#i marmur)=
* ;ndustria vopselurilor #i a materialelor plastice, industria cosmetic (fabricarea
finii de siliciu ca aditiv).
Factori favorizani
* 9actori specifici ai or"anismului uman=
* 9actori datora!i stilului de via!=
* 9actori specifici locului de munc=
-6
* 9actori le"a!i de sarcinile profesionale #i or"ani$area muncii.
Durata expunerii
Jimpul de expunere / durata de la nceputulpn la ncetarea expunerii
profesionale la pulberi silico"ene, coincide cu durata efectiv lucrat n mediul silico"en.
Jimpul de reten!ie / durata de la nceputul expunerii profesionale la pulberi
silico"ene pn n momentul examinrii.
Jimpul de latent / durata de la nceputul expunerii profesionale pn la stabilirea
dia"nosticului de pneumoconio$ stadiul ;.
Complicaii
* ;nfec!ioase P infec!ii respiratorii nespecifice #i J?C=
* ?ron#it cronic=
* +mfi$emul pulmonar=
* (neumotorax spontan=
* ;nsuficien! pulmonar=
* Cord pulmonar cronic secundar 3J(=
* Cancer pulmonar.
revenire
* 2suri tehnico*or"ani$atorice=
* 2suri medicale.
--
-. BIB+IO.R,*IE
http1QQRRR.pie$omaterials.comQ,uart$*SiO2.htm
http1QQRRR.the*piedpiper.co.uNQth-482Da827.htm
http1QQRRR.remediu.roQafectiuniQdetaliiQ2-:Qsilico$a
-2