Sunteți pe pagina 1din 13

Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani

Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive


2
2
eBook Kit Creaie Felicitri
Interactive pentru Copii
http://www.FelicitariHandmade.com
Septembrie !"#
e$ook-ul e%te liceniat cu o licen Creative Common% &ttribution-
'oncommercial-'o(eriv% licen%e care v d permi%iunea % )l
di%tribuii )n %copuri necomerciale.
(ac dorii % )l modificai %au % )l folo%i* )n %copuri comerciale+ v
ru,m % lua* le,tura cu noi.


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Scri%oare de la -ditor
$un+
Sunt %i,ur c ai cutat+ nu o dat+ cadouri creative .i utile pentru copiii dumneavoa%tr+
pentru nepoi %au pentru copiii prietenilor. (ac )n% ai mai dorit % ,%ii cadouri ieftine .i
de calitate+ eventual rom/ne.ti+ nu v-au mai rma% prea multe ale,eri.
0i%iunea noa%tr a fo%t % facem un %et de creaie de felicitri care % pun la lucru at/t
)ndem/narea+ c/t .i creativitatea copilului. 1n plu%+ felicitrile finali2ate trebuiau % fie .*
amu2ante.
(e aceea am ale% pentru ace%t Kit de Creaie 3 modele de felicitri interactive 4animate5+
cu mecani%me inteli,ente+ dar )n acela.i timp %imple de reali2at.
Copilul i pune amprenta creativ la decorare
*n%truciunile includ .i etapele de pre,tire din materiale brute 4e6. cartoane colorate &35+
a%tfel )nc/t+ ulterior+ odat )nvate mecani%mele de reali2are a felicitrilor+ copiii pot
reface felicitrile de c/te ori vor dori.
(up ce finali2ea2 felicitrile din kit+ copilul poate reali2a acelea.i mecani%me de felicitri+
dar cu alte decoraiuni %au poate adapta mrimea pentru diver%e %ituaii. &%tfel+ %e li%tea2
per%ona7e din de%ene animate+ animale+ %au propriile de%ene+ pe care le decupea2 .i
colorea2.
(e e6emplu+ la felicitarea ca%cad poate folo%i alt numr de flap%uri core%pun2tor cu
numrul per%ona7elor dintr-o pove%te 4cei trei purcelu.i+ mu2icienii din $remen...5
8e felicitarea infinit %e poate decora fiecare parte cu un anotimp.
9a felicitarea brcu+ )n loc de brcua pe valuri+ %e poate folo%i o ma.in %au un avion
decupate din carton .i colorate+ iar )n loc de valuri+ o %trad %au o pi%t de decolare.
Sau mai bine )i l%m pe copii % ).i folo%ea%c ima,inaia:
Tutoriale online
8e www.felicitarihandmade.com %e ,%e%c tutorialele felicitrilor cu te6t .i po2e color .i
video-uri. 1n plu% apar .i alte %u,e%tii de decorare+ dimen%iuni .i culori:
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
3
3


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Felicitare brcu+ video
Felicitare infinit+ video
Felicitare ca%cad+ video
Felicitare %cripete+ video
n continuare...
; a.tept )n Clubul Felicitri Handmade+ unde membrii pot ,%i+ ,ratuit+ a7utor cu
reali2area felicitrilor+ idei noi de felicitri+ concur%uri+ oferte %peciale .i alte <bunti<.
Succe%+
8aula
www.felicitarihandmade.com
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
4
4


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Cuprins
Felicitare brcu .................................................................................................................................. 6
Felicitare infinit .................................................................................................................................. 8
Felicitare cascad ................................................................................................................................ 10
Felicitare scripete ................................................................................................................................ 12
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
5
5


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Felicitare rcu
Urmrete doar paii 4-8 pentru materialele deja tiate
din kit.
!ateriale
" carton alba%tru &3+ "=! ,/m+ pentru
ba2a felicitrii .i pentru brcua .i val+
" carton bleu &3+ pentru decorare ba2
.i pentru ti7a mobil+
decoraiuni 4brcua cola7+ valuri+ colace
de %alvare5+
# bucele de band dublu-ade2iv
buretat .i lipici.
"nelte
ri,l+ creion+ cutter+
carioca %au pi6 cu ,litter pentru urri+
trimmer cu lam ondulat %au foarfec
cu model.
". $a2: >aie cartonul alba%tru )n dou .i
plia2 una din 7umti )n dou 4&=5.
. Fundal: >aie din cartonul bleu un
dreptun,hi cu laturile mai mici cu = mm
fa de ba2 4"! 6 "3 cm5.
>aie latura de 7o% cu trimmerul %au cu o
foarfec cu model pentru a da impre%ia de
valuri.
#. (ecupea2 o fant )n cartonul fundal
4"+? 6 ""+? cm5. 9a% # cm fa de
partea de 7o%+ cm )n %t/n,a .i "+? cm
)n dreapta.
3. 8e cartonul de ba2 %crie o urare care
% %e vad prin fant.
?. 8une lipici pe %patele fundalului+ pe
mar,ini+ e6cept/nd latura din dreapta
4%t/n,a pe %pate5.
8e acea%t parte+ lipe.te o bucic de
band dublu-ade2iv buretat+ pentru a
ine ti7a pe direcia ei.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
6
6


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
=. >i7a: >aie o f/.ie de carton bleu "3 6 ?
cm .i )ndoaie-o pe 7umtate+ pe
lun,ime.
*n%erea2 ti7a prin bu2unarul creat )n
partea dreapt.
@. (ecoraiuni: 9ipe.te valul .i bu%ola cu
lipici. 9ipe.te brcua de ti7 folo%ind
bucele de band dublu-ade2iv
buretat.
A. Scrie o urare pe felicitare.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
7
7

La multi ani!La multi ani!
Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Felicitare in#init
* Urmrete doar paii 4-7 pentru materialele deja tiate din kit.
!ateriale
" carton verde &3+ ! ,/m+ pentru
ba2a felicitrii+
cartoane vernil &3+ "=! ,/m pentru
fundal+
decoraiuni 4floricele+ frun2ulie colorate
perforate5+
lipici.
". $a2: >aie 3 cartoane dreptun,hiulare
" 6 = cm+ din cartonul verde.
. Fundal: >aie din cartonul vernil: A
cartoane ptrate cu latura ?+3 cmB A
cartoane dreptun,hiulare ?+3 6 +3 cmB
A cartoane ptrate cu latura +3 cm.
#. 1ndoaie fiecare dintre cele 3
dreptun,hiuri de la ba2 la # cm 4un
%fert5 fa de cele dou capete+ ctre
interior.
3. 1ntoarce dreptun,hiurile " .i cu
%patele )n %u%. 0archea2 7umtatea
limii+ p/n la )ndoitur .i aplic lipici
%au band dublu-ade2iv pe cele patru
coluri din e6terior.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
8
8


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
?. 9ipe.te cartoanele verticale # .i 3+ tot
cu %patele )n %u%+ pe%te cartoanele " .i
.
=. 8lia2 felicitarea de c/teva ori .i verific
cele 3 fee.
@. (ecorea2 felicitarea: 9ipe.te
dreptun,hiurile .i ptratele vernil tiate
la pa%ul pe cele 3 fee.
&poi lipe.te floricelele perforate.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
9
9


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Felicitare cascad
* Urmrete doar paii 6-10 pentru materialele deja tiate din kit.
!ateriale
cartoane colorate &3+ ! ,/m
pentru ba2 felicitare+ ti7 ,li%ant+
band tran%ver%al .i etichete+
" carton colorat 4opional imprimat5 "=!
,/m pentru fundal.
fundiC %aten
cola7e cu per%ona7e din de%ene animate
%au decoraiuni perforate
lipici/band dublu-ade2iv
$aii de lucru
". $a2. >aie primul carton !, pe
7umtate 4format &?5 .i plia2 una dintre
buci pe 7umtate 4format &= "3+@ 6
"!+? cm5.
. (in al doilea carton !, taie:
- un dreptun,hi +? 6 ?+A cm pentru ti7a
,li%ant+
- un dreptun,hi "!+? 6 cm pentru banda
tran%ver%al+
- 3 ptrate cu latura ?+A cm pentru etichete.
#. >aie un dreptun,hi "3+ 6 "! cm
4laturile cu ? mm mai mici dec/t ba2a5
din cartonul fundal "=!, .i lipeDte-l
centrat pe ba2.
3. 1ndoaie ti7a ,li%ant la ?+A cm fa de
mar,inea %t/n,+ apoi mai f )nc #
)ndoituri la di%tan de "+ cm fa de
prima )ndoitur. F o ,aur la mar,inea
drept cu perforatorul pentru pan,lic.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
10
10


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
?. 1ndoaie ti7a )n dou+ la ultima pliere+
a%tfel )nc/t partea cu )ndoituri % fie
dea%upra+ iar cea dreapt dede%upt.
=. 9ipe.te capetele ben2ii tran%ver%ale de
ba2+ la 3 cm de mar,inea de 7o% a
ba2ei.
@. *ntrodu partea din %pate 4mai lun,5 a
ti7ei %ub banda tranver%al.
9ipe.te partea de dea%upra a ti7ei de banda
tran%ver%al.
A. (ecorea2 cele 3 etichete.
E. &plic ade2iv pe )ntre, %patele primei
etichete .i lipe.te-o de ti7a ,li%ant+
aliniat la prima )ndoitur 4cea de la ?+A
cm5.
9ipeDte celelalte # etichete+ aliniate la
celelalte # )ndoituri. &plic ade2iv doar pe
mar,inea %uperioar 4"+ cm5 a etichetelor+
core%pun2toare di%tantei dintre )ndoituri.
"!. 9ea, fundia de %aten prin ,aura de la
mar,inea ti7ei mobile.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
11
11


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
Felicitare scripete
Urmrete doar paii 5-11 pentru materialele deja
tiate din kit.
!ateriale
cartoane colorate &3 minim "=! ,/m+
de preferat !,
bucat de %aten E 6 3 cm %au o bucat
a%emntoare+
tiat dintr-o pun, de pla%tic
Dnur %au %aten )n,u%t "# cm
decoraiuni 4h/rtie colorat pentru ba2a
felicitrii Di
pentru flap%urile laterale+ floricele %au
fluturaDi perforaCi5
". >aie o bucat #! 6 "? cm din primul
carton colorat pentru ba2a felicitrii.
>aie dou bucCi "! 6 A cm pentru flap%uri
Di una "3 6 3 cm pentru )ntritura
%cripetelui+ din a doua bucat de carton
colorat.
. (ecorea2 flap%urile.
#. FureDte primul flap% cu un perforator
la mar,inea din dreapta Di lea, un
Dnur.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
12
12


Kit Creaie Felicitri Interactive pentru Copii 9 99 ani
3. F # )ndoituri pe lCimea cartonului
ba2 la " cm+ "" cm .i " cm.

?. (ecupea2 un %emicerc la mar,inea
dreptun,hiului # .i dou fante 3+ 6 !+?
cm pe dreptun,hiul 3.
=. 9ipe.te cartonul "3 6 3 cm pe partea
interioar a ba2ei felicitrii+ )n dreptul
fantelor.
@. 1nfDoar f/.ia de %aten )n 7urul
dreptun,hiului 3+ pe dea%upra )ntriturii
Di prin fante. 9ipeDte capetele f/Diei+ nu
prea %tr/n%.
A. 9ipeDte flap%ul cu Dnur cu %patele pe
banda de %aten Di faCa decorat )n %u%.
&linia2 flap%ul la mar,inea din dreapta a
felicitrii+ f un %emn pe banda de %aten la
mar,inea flap%ului+ apoi lipeDte o f/Die de
band dublu ade2iv pe lCimea %atenului.
E. 1ntoarce cartonul .i lipe.te .i cel de-al
doilea flap% de banda de %aten+ cu faa
decorat %pre banda de %aten+ aliniat la
mar,inea din %t/n,a a felicitrii.

"!. 1ntoarce cartonul ca la po2iia =. 8lia2
dreptun,hiul 3 pe%te # .i )nc o dat
pe%te . 8lia2 dreptun,hiul " pe%te +
%ub dreptun,hiul 3 .i lipe.te
dreptun,hiurile " .i 3.
"". (ecorea2 felicitarea la fel cum ai fcut
cu flap%urile.
Comand Kit-ul de Creaie pe www.felicitarihandmade.com/kit-felicitari-interactive
13
13