Sunteți pe pagina 1din 13

RECAPITULARE

CONTABILITATE APROFUNDAT
ANUL III, ZI
1. Care sunt organismele implicate n procedura de lichidare, n cazul lichidrii judiciare i
care sunt atribu iile acestora ?
Rspuns:
n cazul lichidrii judiciare sunt implicate urmtoarele organisme:
instan a de judecat;
judectorul sindic;
lichidatorul;
creditorii
Instan a de judecat :
desemneaz judectorul sindic;
nume te lichidatorul;
controleaz activitatea societ ii;
confirm planul de reorganizare sau de lichidare, dup votarea lui de ctre
creditori.
Judectorul sindic este numit de tribunal i are urmtoarele atribu ii :
- supravegheaz procedura de lichidare;
- men ine i lichideaz bunurile societ ii aflate n lichidare judiciar;
- distribuie sumele ncasate ntre creditorii societ ii.
Lichidatorul este numit prin hotrre judectoreasc i reprezint n justi ie societatea
n timpul lichidrii.
2. Care sunt principiile lichidrii unei societ i comerciale?
Rspuns:
a !ichidarea nu se produce concomitent cu dizolvarea societ ilor comerciale;
b "ersonalitatea juridic a societ ii comerciale subzist pentru nevoile lichidrii, pn la
terminarea acestei opera iuni
c #nstan a, n procedura lichidrii, nu se poate subroga n atribu iile lichidatorilor
d !ichidatorii au statut prevzut prin lege, server reglementat
e $repturile creditorilor nu sunt modificate n principiu, n cursul lichidrii
f !ichidarea se face, n principiu, n interesul asocia ilor
g !ichidarea societ ii este obligatorie i nu facultativ
3.Care sunt cauzele lichidrii unei societ i comerciale ?
Rspuns: %nele sunt comune tuturor tipurilor de societ i:constatarea imposibilit ii
realizrii obiectului de activitate, e&pirarea duratei pt care a fost infiin at ' dac asocia ii nu au
decis prelungirea acesteia, decizia ac ionarilor, lichidarea judiciar, iar altele sunt specifice anumitor
tipuri de societ i. n cazul societ ilor de persoane: moartea unuia dintre asocia i; n cazul
societ ilor de capitaluri ' diminuarea (pr sub limita a )*+ din ,-.
4. Care sunt principalele opera iuni des urate cu ocazia lichidrii unei societ i
comerciale ?
Rspuns:
a #nventarierea i evaluarea elementelor patrimoniale ale societ ii aflate n lichidare la
valoarea actual.de utilitate stabilit n func ie de utilitatea bunului pentru soc. i de pre ul
pie ei.
b ntocmirea bilan ului contabil al societ ii care se lichideaz;
c -tabilirea de ctre /0/ a opera iilor care urmeaz s fie efectuate de lichidator
d valorificarea elementelor de activ
e achitarea datoriilor;
f determinarea rezultatului din lichidare;
g calculul, re inerea i virarea la buget a impozitului pe profit, impozitului pe dividende i a
altor ta&e datorate statului;
h ntocmirea bilan ului de ncepere a partajului
1
i efectuarea partajului activului net.
!. Care sunt opera iile contabile eectuate cu ocazia lichidrii acti"ului unei societ i
comerciale ?
Rspuns:
#pera$ia %ormula contabil
-"&nzarea imobilizrilor corporale 4'1 ( )
*!+3
442*
-scderea din e"iden$ a imobilizrilor contabile ) ( 21,
2+1
'!+3
-trecerea la mruri a celorlalte stocuri 3*1 ( 3,,
-"nzarea elementelor de natura stocurilor 4111 ( )
*-*
442*
-scderea din gestiune ',, ( 3,,
-anularea pro"izioanelor constituite anterior 3., ( *+,
-ncasarea crean$elor !121 ( )
4111
4'1
-ncasarea e"entualelor sconturi acordate ''* ( 4111
-anularea pro"izioanelor pri"ind crean$ele 4., ( *+,
'. Care sunt opera iile contabile eectuate cu ocazia lichidrii pasi"ului unei societ i
comerciale ?
Rspuns:
#pera$ia %ormula contabil
-achitarea urnizorilor ) ( !121
4-1
4-4
-e"iden$ierea e"entualelor sconturi prime ) ( *'*
4-1
4-4
-achitarea datoriilor pri"ind lichidarea '2+ ( !121
-anularea pro"izioanelor pentru riscuri /i cheltuieli 1!1 ( *+,
-regularizarea 012 nregistrat din opera$iunile de
lichidare
442* ( 4423
-achitarea 012 de plat 4423(!121
*. C&nd se ntocme te bilan ul inal de lichidare, ce cuprinde i ce indicatori se pot
determina pe baza situa iei conturilor 121 3"rofit i pierdere3 i )121 3(onturi la bnci n
lei3?
Rspuns:
Bilan ul final de lichidare se ntocme te la s&r itul opera iilor de lichidare i cuprinde3
4n acti"3 disponibilit ile bne ti alate n cont i n mod e,cep ional, e"entuale bunuri, atunci
c&nd n contractul de societate i prin regulile de lichidare s-a pre"zut ca anumite bunuri
aduse ca aport la capitalul social s nu ac obiectul "&nzrii prin licita ie public
5a datorii3 inclusi" elementele de natura capitalurilor proprii i rezultatul ob inut din
opera iile de lichidare.
6e baza situa$iei conturilor 121 76roit /i pierdere8, !121 7Conturi curente la bnci8 ntocmite n
urma lichidrii se determin indicatorii:
a. 9ezultatul lichidrii ( 1enituri realizate din : Cheltuieli de lichidare
"&nzarea acti"elor /i din plata datoriilor
2
b. 2cti" net din lichidare ( ;isponibilit$i bne/ti < 2cti"e n natur men$inute : ;atoriile la
din lichidare pt. partajul n natur lichidare
c. C& tig din lichidare ( 9ezultat din lichidare < 9ezer"e < Capital social amortizat=
Capitalul social amortizat ( partea din capitalul social ce a ost rambursat asocia ilor pe seama
rezer"elor > 1-' ( 4!'? 4!' ( !121@
+. 4n ce constau opera iunile de partaj la o societate comercial i ce opera iuni contabile
se eectueaz n acest sens ?
Rspuns:
#pera iile de partaj -constau n3
Restituirea/ rambursarea capitalului social;
Plata activului net ctre acionari sau asociai;
mprirea c!"ti#ului din operaii de lichidare
Partaju presupune urmtoarele opera iuni contabile3
#peratiunea %ormula contabil
a@ 4ntocmirea bilan$ului de ncepere a partajului 2 6
Aumerar Capital propriu
0rebuie s e,iste egalitatea3
B Aumerar ( B Cap. proprii
b@ 9estituirea
capitalului subscris
"rsat ac$ionarilor
sau asocia$ilor
- lichidarea capitalului 1-12 ( 4!'
-achitarea ac$ionarilor 4!' ( !121
c@ ;econtarea rezer"elor legale 1-'1 ( 4!'
d@ C"iden$ierea impozitului pe proit aerent rezer"elor legale 4!' ( 441
e@ ;econtarea proitului net din lichidare 121 ( 4!'
@ C"iden$ierea impozitului pe di"idende aerent rezer"elor
legale /i proitului din lichidare
4!' ( 44'
g@ 1irarea la bugetul statului a impozitului pe di"idende 44' ( !121
h@ 6lata di"idendelor aerente rezer"elor legale /i proitului
din lichidare3
4!' ( !121
0oate conturile se nchid, iar bilan$ul dup partaj este3 2 6
Aumerar - Cap.proprii -
.. ;eini i no iunile de c& tig din lichidare i rezultatul lichidrii. C,ist "reo dieren ntre
aceste no iuni sau sunt echi"alente ?
Rspuns:
( tigul din lichidare 4 cuprinde pe lng rezultatul lichidrii i alte profituri
capitalizate 4 Rezultatul lichidrii 5 Rezerve 5 ,- amortizat
Rezultatul lichidrii 4 diferen a dintre veniturile i cheltuielile generate de lichidarea soc.
,- amortizat 4 partea din ,- ce a fost rambursat asocia ilor pe seama rezervelor
$eci, c tigul din lichidare nu este totuna cu rezultatul lichidrii pentru c la c tigul din lichidare se
cuprinde, pe lng rezultatul lichidrii i alte profituri capitalizate.
1-. 5a ce se reer aspectele iscale legate de lichidarea unei societ i comerciale ?
Rspuns:
$spectele fiscale ale lichidrii ntreprinderilor se refer la urmtoarele:
impo%itul pe profit;
3
impo%itul pe dividende;
ta&a pe valoarea adu#at;
alte impo%ite' ta&e "i contribuii sociale(
Impo%itul pe profit se calculeaz asupra urmtoarelor elemente:
6 profitul ob7inut n urma opera7iilor de lichidare, calculat ca diferen7 ntre veniturile
ob7inute din lichidare 8i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora;
6 capitalul social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii 9rezerve din
reevaluare, alte rezerve;
6 capitalurile proprii constituite din profitul brut 9rezerve legale, reduceri sau scutiri de
impozit pe profitul reinvestit;
6 capitalurile proprii constituite fr ca sumele s fie eviden7iate n prealabil la venituri
9diferen7e din reevaluare, diferen7e de curs valutar rezultate la evaluarea disponibilit7ilor n valut,
subven7ii pentru investi7ii etc.
Impo%itul pe dividende cuprinde elementele componente ale c8tigului din lichidare, adic:
capitalul social amortizat; profitul net din lichidare; rezervele; profitul reportat.
)a&a pe valoarea adu#at colectat calculat asupra activelor reale vndute la lichidare.
ntreprinderile care se afl n lichidare au obliga7ia:
6 s depun declara7iile de impozit, asigurri de sntate, fond de 8omaj 8i decontul de :;/
semnate de lichidator;
6 s depun declara7ia de impunere 8i s plteasc impozitul pe profit cu 1* zile nainte de
data nregistrrii ncetrii e&isten7ei n Registrul (omer ului.
11. Cum se ace partajul n cazul nchiderii lichidrii cu acoperirea datoriilor i ob inerea de
proit din lichidare ?
Rspuns:
4n aceast situa ie, partajul se ace astel3
capitalul social se va distribui la valoarea nominal a ac iunilor sau pr ilor sociale;
rezervele legale se vor distribui diminuate cu impozitul pe profit i impozitul pe dividende;
celelalte elemente ale capitalurilor proprii, inclusiv rezultatul lichidrii, se vor distribui
diminuate cu impozitul pe dividende.
12. Cum se procedeaz n cazul n care rezultatul lichidrii este negati" iar pierderea nu
poate i acoperit din capitalurile proprii ?
Rspuns :
4n unc ie de orma de organizare juridic a entit ii lichidate, se procedeaz astel3
n cazul D95 i D2 n cadrul crora asocia ii, respecit" ac ionarii rspund doar p&n la limita
capitalului social, datoriile rmase neacoperite se anuleaz?
4n aceast situa ie, nu se mai restituie capitalul social.
n cazul DAC, DCD i DC2 unde ac ionarii, respecti" asocia ii rspund nelimitat i solidar,
datoriile rmase neacoperite sunt suportate de cel pu in unul dintre asocia iEac ionari prin
e,ecutare silit a a"erii personale >n cazul lichidrii judiciare@.
13. ;in punct de "edere juridic, dizol"area unei societ i comerciale se poate realiza prin 3
modalit i. Car! "unt ac!!a # E$%ica i&!'
R("%un":de drept, prin voin a asocia ilor i pe cale judectoreasc
$izolvarea de drept 4 se produce atunci cnd a e&pirat termenul contractual prevzut de asocia i n
actul constitutiv; nu este necesar ndeplinirea nici unei formalit i;
"rin voin a asocia ilor 4 manifestat n cadrul /dunrii 0enerale. :rebuie respectate condi iile
stabilite de lege pentru modificarea actului constitutiv 9adic hotrrea se va lua doar dac va fi
ndeplinit condi ia de cvorum i majoritatea prevzut de lege n cadrul adunrii generale
e&traordinare i va fi depus la <=.Reg.(omer ului.
"rin hotrrea tribunalului 4 oricare asociat poate cere tribunalului dizolvarea societ ii 9cu motive
temeinice. >otrrea luat de tribunal trebuie nscris n Reg.(omer ului i publicat n ?.<=.n
termen de 1) zile de la data la care aceasta a devenit irevocabil.
14. Ditua ia acti"elor, datoriilor i capitalurilor proprii pentru o societate comercial naintea
eecturii partajului este urmtoarea3
u.m.
4
Acti)! Ca%itauri %ro%rii i Datorii
;isponibil n cont la banc *- 34+ Capital social !- ---
9ezer"e legale + ---
9ezultat din lichidare 12 34+
Tota acti)! *- 34+ Tota Ca%itauri %ro%rii i datorii *- 34+
Contabii*a i o%!ra ii! d! %artaj
R!*o)ar!:
"artajul capitalului social i decontarea acestuia:
1-12 ( 4!' !- ---
4!' ( !121 !- ---
1. "artajul celorlalte elemente i impozitarea:
a partajul rezervelor legale:
1-'1 ( 4!' + ---
b impozitarea rezervelor legale 91@+ i plata impozitului pe profit:
4!' ( 441 1 2+-
441 ( !121 1 2+-
c partajul profitului din lichidare
121 ( 4!' 12 34+
c impozitarea dividendelor acordate i plata impozitului
#mpozitul pe dividende 9@ A2*512 BCD & 1@+ 4 B *)1
-uma de @ A2* 9D ***61 2D* reprezint rezervele legale dup
re inerea impozitului pe profit:
4!' ( 44' 3 -!1
44' ( !121 3 -!1
"lata dividendelor nete:
44' ( !121 1' -1*
>' *2-<12 34+@ : 3 -!1
1!. De cunosc urmtoarele inorma ii despre o societate care s-a dizol"at prin lichidare
"oluntar, hotr&t de asocia ii societ ii3
Bian u contabi +ntoc,it d! "oci!tat!a car! ur,!a*( "( "! ic-id!*! u.,.
E!,!nt! Acti)! Ca%itauri
%ro%rii i
Datorii
Capital social *- ---
9ezer"e legale 1- ---
9ezer"e din ree"aluare ! ---
Fijloace i,e 1-! ---
2mortizare mijloace i,e >4- ---@
Dtocuri !- ---
;atorii comerciale 3- ---
;atorii ctre buget 1- ---
;isponibil n cont la banc 1- ---
Tota ./0 111 ./0 111
2G2 a stabilit c lichidatorul poate eectua toate opera iunile necesare "aloriicrii acti"elor,
plata datoriilor i mpr irea acti"ului net asocia ilor.
6resupunem c onorariul lichidatorului este de 2 --- u.m. i a ost achitat prin banc
>lichidatorul nu este pltitor de 012@? mijloacele i,e au ost "&ndute pentru *- --- u.m., iar
stocurile cu '- --- u.m.
E2!ctua i ac!"t! o%!ra ii, "tabiind totodat( i r!*utatu ic-id(rii.
R!*o)ar!:
/. ;alorificarea elementelor de activ
1. ;nzarea mijloacelor fi&e:
4'1 ( ) +' +--
!
*!+3 *- ---
442* 1' +--
-coaterea din gestiune a mijlocului fi& vndut:
) ( 21H 1-! ---
2+1 4- ---
'!+3 '! ---
ncasarea contravalorii mijlocului fi& vndut:
!121 ( 4'1 +' +--
2. ;nzarea stocurilor:
4111 ( ) *4 4--
*-H '- ---
442* 14 4--
$escrcarea de gestiune:
'-H ( 3-H !- ---
ncasarea contravalorii stocurilor vndute:
!121 ( 4111 *4 4--
B. /chitarea datoriilor societ ii:
) ( !121 4- ---
4-H 3- ---
44H 1- ---
-tabilirea rezultatului lichidrii: venituri din valorificarea activelor ' cheltuieli legate de lichidare i
plata datoriilor
C. nregistrarea cheltuielilor cu onorariul lichidatorului:
'22 ( !121 2 ---
). -tabilirea rezultatului lichidrii:
121 ( ) 11! ---
'!+3 '! ---
'-H !- ---
) ( 121 13- ---
*!+3 *- ---
*-H '- ---
Rezultatul lichidrii 4 1B* *** ' 11) *** 4 1) ***
1'. %ie urmtorul bilan de lichidare3
Acti) Ca%itauri %ro%rii i Datorii
;isponibilit i ( -
0otal acti" ( -
Capital social ( 12- ---
9ezer"e ( ' ---
9ezultat din lichidare ( >144 ---@
%urnizori ( 1+ ---
0otal Capitaluri proprii i ;atorii ( -
Cu, "! %roc!d!a*( +n ca*u "tin3!rii datori!i 2a ( d! 2urni*ori %!ntru o
4NC #
Re%olvare:
/socia ilor nu li se ramburseaz aportul la capitalul social, iar n plus, ei sunt obliga i s
acopere datoria fa de furnizori i datoria fa de stat privind impozitul pe profit i impozitul pe
dividende.
1*. De cunosc urmtoarele inorma ii pri"ind acti"ul net >2A@ stabilit n urma opera iilor de
lichidare3
Capital social ( 2-- --- u.m.
Capital social amortizat ( 2- --- u.m.
9ezer"e ( 3- --- u.m.
6ierdere din lichidare ( 2 --- u.m
4( "! cacu!*! c5 ti3u din ic-idar!, %r!ci*5ndu&"! i 2or,ua d! cacu a ac!"tuia.
R!*o)ar!: C& tig din lichidare3 >Capital social amortizat < 9ezer"e@ : 6ierdere ( >2- ---<3-
---@ : 2 --- ( 4+ --- u.m.
1+. Iilan ul nainte de partaj la o D.2 se prezint astel3
;isponibil n cont la banc ( 1.+ 2-- u.m.
'
Capital social ( 1-- --- u.m.
9ezer"e legale ( 2- --- u.m.
9ezultatul lichidrii >ct.121@ ( *+ 2-- u.m
Car! !"t! +nr!3i"trar!a contabi( %ri)ind %artaju r!*!r)!or !3a! #
R("%un": 1-'1 ( 4!' 2- --- u.m.
1.. Iilan ul societ ii JHJ dup eectuarea opera iei de lichidare3
Acti) Pa"i)
;isponibilit i ( - Capital social ( 2- --- ---
9ezer"e legale ( 4 --- ---
9ezultat reportat >pierdere@ ( 4 --- ---
9ezultatul lichidrii >pierdere@ ( 1- --- ---
Car! !"t! "u,a c! r!)in! a"ocia ior "oci!t( ii 676 +n ur,a !2!ctu(rii %artajuui
ca%itaurior %ro%rii # Cota de impozit pe proit ( 1')? cota de impozit pe di"idende (
1')?
Rspuns:
#mpozit pe profit aferent rezervei legale4 C *** *** & 1@+ 4 @C* ***
#mpozit pe dividende aferent rezervei legale nete 4 B B@* *** & 1@+ 4 )BA @**
1 1AA @**
1* *** ***6 1 1AA @** 4 D D22 C**
2-. De prezint urmtorul bilan inal de lichidare3
;up ntocmirea bilan$ului de lichidare urmeaz s se ac %artaju acti)uui n!t
r!*utat n urma opera$iilor de lichidare. Considerm c a"em 2 asocia i, iar ace tia de$in
iecare !-) din capitalul social. %iecare "a primi jumtate din acti"ul net.
4( "! +nr!3i"tr!*! o%!ra ii! d! %artaj.
*

- asociatul 2 ( !' 3-- lei
- asociatul I ( !' 3-- lei
21. Care este deini ia uziunii i de c&te eluri este aceasta ? C,plica i
Rspuns:
=uziunea este opera7ia prin care dou sau mai multe societ7i comerciale decid reunirea
patrimoniilor lor 8i desf8urarea comun a activit7ii lor.
n funcie de modalitatea juridic de realizare deosebim:
1 fuziune prin reunire sau prin contopire 9fuziune creare: dou sau mai multe societ7i
fuzioneaz formnd o nou societate 9societ7ile care fuzioneaz 8i pierd personalitatea juridic;
/ 5 E 4 ( 9se creeaz o nou societate (. -oc./ se lichideaz, ac ionarii lor devenind
ac ionarii soc. (. -oc. ( se constiutie la data opera iei de fuziune. n calculele financiare legate de
opera ia de fuziune, se folose te conceptual de raport de schimb 9numrul de ac iuni noi pe care
trebuis s le primeasc un ac ionar al unei societ i care se lichideaz n urma opera iei de fuziune
pentru fiecare ac iune veche de inut. (alcul: Rs 4 ;?(E.;?(/ unde ;?( 4 /F(
9sit.net.nr.ac iuni.
2 fuziune prin absorb7ie: o societate preia una sau mai multe alte societ7i 9care68i pierd
personalitatea juridic; / 5 E 4 /. -oc. / procedeaz la o majorare a capitalului social, iar soc. E
se va lichida, ac ionarii ei primind n schimbul vechilor ac iuni, ac iuni ale societ ii absorbante /.
$e fapt, este vorba de cumprarea unei societ7i 9E de ctre alt societate 9/.
22.Ce reprezint raportul de schimb i cum se poate calcula ? >preciza i deini ia i ormula
de calcul@
R("%un":
Raportul de schimb 4 nr. de ac noi pe care trebuie s le primeasc un ac ionar al unei
societ i care se lichideaz n urma opera iei de fuziune pentru fiecare ac iune veche de inut:
;?(E /F(
Rs 4 ;?(/ ;?( 4 nr.ac
+
23. Ce reprezint proiectul de uziune ? 6reciza i inorma iile pe care trebuie s le con in
acesta.
Rspuns:
Proiectul de fu%iune, care constituie documentul justificativ pentru contabilizarea opera7iei
n ntreprinderea absorbant sau n noua ntreprindere creat. Glaborarea acestuia constituie cea mai
important etap a formalit ilor de realizare a fuziunii.
6roiectul de uziune "a cuprinde urmtoarele3
a@ orma, denumirea /i sediul social al tuturor societ$ilor implicate n uziune?
b@ undamentarea /i condi$iile uziunii?
c@ condi$iile alocrii de ac$iuni la societatea absorbant sau la noua societate creat?
d@ data la care ac$iunile sau pr$ile sociale alocate dau de$intorilor dreptul de a participa la
beneicii?
e@ rata de schimb a ac$iunilor /i pr$ilor sociale /i cuantumul e"entualelor pl$i n numerar?
@ cuantumul primei de uziune?
g@ drepturile conerite de ctre societatea absorbant sau beneiciar de$intorilor de ac$iuni
care coner drepturi speciale /i celor care de$in alte "alori mobiliare?
h@ orice a"antaj special acordat e,per$ilor /i membrilor organelor administrati"e sau de control
ale societ$ilor implicate n uziune?
i@ data la care au ost aprobate situa$iile inanciare ale societ$ilor participante, care au ost
olosite pentru a stabili condi$iile uziunii?
j@ data la care tranzac$iile societ$ii absorbite sunt considerate din punct de "edere contabil ca
apar$in&nd societ$ii absorbante sau noii societ$i constituite.
6roiectul de uziune, semnat de reprezentan$ii ntreprinderilor participante, se depune la #iciul
9egistrului Comer$ului unde este nmatriculat iecare ntreprindere, nso$it de o declara$ie a
ntreprinderii care /i nceteaz e,isten$a n urma uziunii, despre modul cum a hotr&t s-/i sting
datoriile
24. 5a ce se reer eectuarea uziunilor din punct de "edere iscal ?
R("%un":
4ub a"%!ct 2i"ca, eectuarea uziunilor se reer n principal, la3 transferul de active'
provi%oane' re%erve' pierderi fiscale i deductibilitatea cheltuielilor cu dob!n%ile i pierderile nete
din diferen e de curs valutar i obli#a ii fiscale(
2!. Care sunt aspectele inanciare legate de uziunea societ ilor comerciale ?
Rspuns:
/spectele financiare pe care le implic fuzionarea ntreprinderilor sunt: evaluarea global a
fiecrei ntreprinderi care particip la fuziune; stabilirea raportului de schimb 8i determinarea
numrului de ac7iuni sau pr7i sociale de emis pentru remunerarea aportului net la fuziune.
2'. Care sunt opera iile eectuate cu ocazia uziunii prin absorb ie ?
R("%un":
1.#nventarierea i evaluarea elementelor patrimoniale ale societ ii care fuzioneaz,
nregistrarea rezultatelor inventarierii i ale evalurii;
2. ntocmirea situa iilor financiare de ctre societatea comercial care urmeaz s fuzioneze;
B. $eterminarea activului net pe baza bilan ului de fuziune;
$ctiv net * )otal $ctiv + ,atorii
C. n baza bilan ului se stabile te patrimonial net ca diferen ntre pasive i datorii;
patrimoniul net 4 capitalurile proprii trebuie s fie egale cu activul net care reflect valoarea
bunurilor i a valorilor aflate n proprietatea ntreprinderii. :rebuie determinat raportul de schimb al
ac iunilor sau pr ilor sociale pentru a acoperi capitalul societ ii absorbite.
-e realizeaz prin urmtoarele etape:
a stabilirea valorii matematice contabile a ac iunilor societ ii care fuzioneaz:
-.//ac iune * $ctiv net/nr(de ac iuni emise
b stabilirea valorii nete a ac iunilor sau pr ilor sociale care fuzioneaz, prin rela ia:
-0/ac iune * capital social 1din statut2/nr(de ac iuni
c (alculul numrului de ac iuni ce trebuie emise de societatea absorbant
pentru a absorbi capitalul societ ii absorbite:
$ctivul net al societ ii absorbite/-./ pe ac iune a societ ii absorbante
.
d stabilirea raportului de schimb al ac iunilor de la societatea absorbit cu ac iunile
societ ii absorbante;
e stabilirea majorrii capitalului social la societatea absorbant, rezultat din numrul de
ac iuni emise de societatea absorbant & ;F pe ac iune la societatea absorbant;
f calculul primei de fuziune ca diferen ntre ;?( a ac iunilor emise i ;F a acestora.
2*. Care sunt opera iile eectuate cu ocazia uziunii prin contopire ?
R("%un":
<pera7iunile care se efectueaz cu ocazia fu%iunii prin contopire sunt:
1. #nventarierea 8i evaluarea activelor 8i datoriilor ntreprinderilor care fuzioneaz;
2. ntocmirea bilan7urilor contabile ale ntreprinderilor care fuzioneaz;
B. $eterminarea activului net corectat 8i a valorii intrinseci a ac7iunilor;
C. -tabilirea numrului de ac7iuni pe care trebuie s le emit noua ntreprindere constituit
prin rela ia:
$ctiv net al societ ii ce fu%ionea%/-0 a unei ac iuni
). $eterminarea raportului de schimb dintre ac7iunile noii ntreprinderi nfiin7ate 8i ac7iunile
ntreprinderilor dizolvate;
Reflectarea opera7iilor de fuziune n contabilitatea ntreprinderilor dizolvate 8i a celei nou nfiin7ate.
2+. Cum se aplic metoda "alorii nete contabile n cazul opera iilor de uziune ? >pe ce se
bazeaz ? ce conturi se utilizeaz ?@
R("%un":
.etoda valorii nete contabile se bazeaz pe recunoa terea n bilan urile de fuziune ca elemente
de capitaluri proprii, plusvalorilor i minusvalorilor din reevaluare. n cadrul acestei metode, aportul
net este egal cu activul net contabil. :otodat, transmiterea patrimoniului se reflect la societatea
absorbant prin contul DH1 3Eilan de deschidere3, iar societatea absorbit prin contul DH2 3Eilan
de nchidere3.
2.. Cum se aplic metoda rezultatului n cazul opera iilor de uziune ? >n ce const ? ce
conturi se olosesc ?@
R("%un":
.etoda re%ultatului' respectiv evaluarea #lobal a societ ilor' const n folosirea aportului net
ca sum dintre activul net contabil i diferen ele din reevaluare, nerecunoa terea n bilan ul de
fuziune al societ ii absorbite a diferen elor din reevaluare i nregistrarea acestora n eviden ele
societ ii absorbante ca fond comercial 9contul 2*A. $e asemenea, presupune utilizarea conturilor de
venituri 8i cheltuieli pentru transmiterea patrimoniului de la ntreprinderea absorbit la
ntreprinderea absorbant, sau de la ntreprinderile care 8i nceteaz e&isten7a la ntreprinderea nou
nfiin7at. n acest scop, n contabilitatea romneasc, se pot utiliza conturile A)DB I;enituri din
vnzarea activelor 8i alte opera7ii de capital3 8i @)DB I(heltuieli privind activele cedate 8i alte
opera7ii de capital3.
3-. ;ispune i de urmtoarele inorma ii3
Capital social ( 1-- ac iuni , 2! leiEac iune? rezer"e ( !-- lei? rezultat reportat >pierdere@ (
1-- lei? datorii ( 1-- lei? cheltuieli de constituire ( !- lei? utilaje ( ! --- lei
Car! !"t! )aoar!a ,at!,atic( contabi( 89:C; a un!i ac iuni #
Rspuns:
;?( 4 /F(.nr.ac iuni
(apital social 4 2)**
5 rezerve 4 )**
6 rezultat reportat 4 1**
4 2 H**
6 active fictive 4 )*
/F(: 2 D)*.1** ac iuni 4 2D,)
31. ;ispune i de urmtoarele inorma ii pentru societatea 2 >absorbant@ i societatea I
>absorbit@.
Docietatea 23 Capital social ( 1--- ac iuni , 1--- leiEac iune? 2AC(2 --- --- lei
Docietatea I3 Capital social ( !-- ac iuni , 2--- leiEac iune? 2AC ( 1 --- --- lei
1-
Car! !"t! ,(ri,!a %ri,!i d! 2u*iun! i +nr!3i"trar!a contabi( cor!"%un*(toar! #
Re%olvare:
;?( soc./ 4 2 *** ***.1*** 4 2 ***
;?( soc.E 4 1 *** ***.)** 4 2 ***
Rs 4 2 ***.2 *** 1 ac iune / pentru * ac iuni E
Fr.ac iuni de emis 4 Rs & Fr.ac iuni E 4 1 & )** 4 )**
(re terea (apitalului social la soc./ 4 )** ac iuni & 1*** lei.ac iune 4 )** ***
"rima de fuziune 4 1 *** *** ' )** *** 4 )** ***
4!' ( ) 1 --- ---
1-12 !-- ---
1-42 !-- ---
32. Dociet ile 2,I,C,; hotrsc s uzioneze ntr-o societate nou C, cu un capital social de
24 --- u.m. Consiliul de administra ie hotr te ca pentru consemnarea uziunii i pentru
acoperirea cheltuielilor legate de eectuarea opera iei de uziune, ta,a de participa ie s ie de
!) din "aloarea capitalului social aportat3 24 --- , !) ( 1 2-- u.m.
Calculul primelor de uziune este3
23 1- --- , !) ( !-- u.m. prima?
I3 + --- , !) ( 4-- u.m. prima?
C3 ! --- , !) ( 2!- u.m. prima?
;3 1 --- , !) ( !- u.m. prima.
E2!ctua i +nr!3i"tr(ri! +n contabiitat!a "oci!t( ii E.
Re%olvare:
: 1. nregistrarea aportului de primit de la societ ile absorbite:
4!' ( ) 2! 2--
1-11 24 ---
1-42 1 2--
2. :ransferarea activelor i datoriilor, inclusiv realizarea aportului:
4!' ( )
Ct.de acti"e
bilan iere
Ct. de datorii
bilan iere
B. nregistrarea aportului realizat:
1-11 ( 1-12 24 ---
33.DC 2la D2 absoarbe DC Ieta D2. Ca preia prin uziune acti"ul acesteia const&nd
din cldiri de 1-.--- lei i disponibil la banc de !.---. Cmite n schimb 1.--- de ac iuni noi
cu o "aloare nominal de 14 lei Eac iune.
Klterior, prima de uziune se ncorporeaz n capitalul social.
4( "! cacu!*!: )aoar!a acti)uui %r!uat d! a 4C BETA 4A, )aoar!a ac iunior !,i"!,
%ri,a d! 2u*iun!. D! a"!,!n!a, "( "! !2!ctu!*! +nr!3i"tr(ri! contabi! a 4C ALFA 4A
Re%olvare:
;aloare activ preluat de la -( Eeta -/ 4 1*.*** 5).*** 4 1).***
;aloare actiuni emise 4 1.*** actiuni & 1C lei.actiune ( 14.---
"rima de fuziune 4 1).*** ' 1C.*** 41*** lei
Inre#istrarile contabile la 3/ $lfa 3$ sunt urmatoarele:
& <nr!3i"trar!a a%ortuui n!t r!*utat din 2u*iun!:
4!' 8;econtari cu asociatii pri"ind capitalulJ ( 1-12 8Capital subscris si "arsatJ 14.--- lei
1.--- actiuni , 14 leiEactiune
& <nr!3i"trar!a %ri,irii !!,!nt!or d! acti) d! a 4C B!ta :
11
) ( 4!' 8;econtari cu asociatii pri"ind capitalulJ 1!.---
212 8 CladiriJ 1-.---
!121 8 Conturi in lei la banci !.---
- <nr!3i"trar! %ri,( d! 2u*iun!:
4!' 8;econtari cu asociatii pri"ind capitalulJ ( 1-42 86rima de uziuneJ 1.--- lei
& <ncor%orar! %ri,( d! 2u*iun! +n ca%itau "ocia:
1-42 86rima de uziuneJ ( 1-12 8 Capital social 8 1.--- lei.
34. DC 2la D2 absoarbe DC Ieta D2. Ca preia prin uziune acti"ul acesteia const&nd
din cldiri de 1-.--- lei i disponibil la banc de !.---. Cmite n schimb 1.--- de ac iuni noi
cu o "aloare nominal de 14 lei Eac iune.
Klterior, prima de uziune se ncorporeaz n capitalul social.
4( "! cacu!*!: )aoar!a acti)uui %r!uat d! a 4C BETA 4A, )aoar!a ac iunior !,i"!,
%ri,a d! 2u*iun!. 4( "! %r!*int! i,%ica ii! 2i"ca! a "oci!tat!a ALFA 4A.
Re%olvare:
;aloare activ preluat de la -( Eeta -/ 4 1*.*** 5).*** 4 1).***
;aloare actiuni emise 4 1.*** actiuni & 1C lei.actiune ( 14.---
"rima de fuziune 4 1).*** ' 1C.*** 41*** lei
Implica iile fiscale pentru 3/ $L4$ 3$' sunt:
DC 25%2 D2 "a amortiza din punct de "edere iscal cldirea primit olosind regulile
pre"zute de Codul iscal, reguli care s-ar i aplicat de ctre societatea absorbit n situa ia n care
uziunea nu ar i a"ut loc. 2stel, "a amortiza "aloarea de 1- --- lei pe perioada normal de
unc ionare rmas prin metoda de amortizare utilizat de DC IC02 D2 conorm pre"ederilor Codului
iscal.
3!. Iilan urile societ ii 2 >absorbant@ i I >absorbit@ nainte de opera ia de uziune se
prezint astel3
4tructuri bian i!r! 4oci!tat!a A 4oci!tat!a B
Concesiuni, bre"ete, licen e,
mrci
Lmobilizri corporale
2cti"e circulante
34 ---
+- ---
1-' ---
3 !--
11 ---
1' !--
0otal acti" 22- --- 31 ---
Capital social
9ezer"e
;atorii
12- ---
>12-- ac iuni , 1--
leiEac @
1! ---
+! ---
1+ ---
>1+- ac iuni , 1--
leiEac .@
2 2!-
1- *!-
0otal pasi" 22- --- 31 ---
Cu, "! +nr!3i"tr!a*( cr! t!r!a ca%itaurior %ro%rii a "oci!tat!a A #
R5%olvare:
C)@ 4 + 2* 2)*
1*12 1D ***
1*C2 2 2)*
3'. 2cti"ul net corectat pentru 2 societ i care uzioneaz prin contopire, rezult&nd o nou
societate C, se prezint astel3
12
4! c!r!: d!t!r,inar!a )aorii intrin"!ci a ac iunior %!ntru c!! dou( "oci!t( i'
- "tabiir!a nr.d! ac iuni %! car! tr!bui! "( ! !,it( "oci!tat!a C=
= 9aoar!a no,ina( a un!i ac iuni a "oci!tat!a C > . 111 !i.
& d!t!r,inar!a ra%ortuui d! "c-i,b +ntr! ac iuni! "oci!t( ii C i ac iuni!
"oci!t( ior A i B'
& cu, )or 2i +,%(r it! ac iuni! +ntr! ac ionarii "oci!t( ior A i B ac iuni!
"oci!t( ii C #
Re%olvare:
6$eterminarea valorii intrinseci a ac7iunilor:
6 -tabilirea numrului de ac7iuni pe care trebuie s le emit ntreprinderea (
2portul ntreprinderilor 2 /i I n cadrul ntreprinderii C este egal cu suma acti"ului net corectat al
celor dou ntreprinderi dizol"ate, adic 3
1.1-*.--- le < 43'.--- lei ( 1.!43.--- lei.
Aumrul de ac$iuni ce trebuie s le emit ntreprinderea C se ob$ine mpr$ind suma acti"ului net
corectat la "aloarea nominal a unei ac$iuni C, adic3
1.!43.--- lei 3 1.--- lei Eac$iune ( 1.!43 ac$iuni C.
- $eterminarea raportului de schimb dintre ac7iunile ntreprinderii ( 8i ac7iunile
ntreprinderilor / 8i E.
9aportul de schimb ac$iuni C Eac$iuni 2 ( 1.23- 3 1.--- ( 1,23.
9aportul de schimb ac$iuni C Eac$iuni I ( 2.1+- 3 1.--- ( 2,1+ .
6 2c$iunile ntr. C "or i mpr$ite ntre ac$ionarii ntreprinderilor 2 /i I astel3
- numrul de ac$iuni ce re"in ac$ionarilor ntreprinderii 2 (
1!43 ac$iuni C , >1.1-*.--- E1.!43.---@ ( 1.1-* ac$iuni C?
- numrul de ac$iuni ce re"in ac$ionarilor ntreprinderii I (
1!43 ac$iuni C , >43'.--- E 1.!43.---@ ( 43' ac$iuni C.
Pr!ci*(ri r!2!ritoar! a "ubi!ct!! %!ntru !$a,!n:
De "or da 4 subiecte, astel3
1. 6rimul subiect "a a"ea 2 subpuncte >a@ o ntrebare teoretic scurt i b@ o
problem scurt?
2. Kn subiect strict teoretic?
3. # aplica ie?
4. Cerin a acestui subiect "a consta n precizarea opera iilor care se eectueaz n
cazul lichidrii...Epartajului...Euziunii...
At!n i!? Aota de la lucrarea scris constituie @1A din a%r!ci!r!a 2ina(.
1a i luat n calcul, n propor ie de B1A "!,inaru, adic participarea cu rspunsuri
n cadrul seminarului i temele rezol"ate acas.
NU 4E PUNCTEAZ DOAR PREZEN A FIZIC LA 4E:INAR?
13