Sunteți pe pagina 1din 13

Cicuite Analogice si Numerice

DI SPOZI TI VE PENTRU
TRANSMI TEREA
NUMARULUI APELATStudenti: Strugariu Andreea-Mirela
Purice Vlad

I ndrumator:
Conf.dr.ing. Coca Eugen
2013Istoricul dezvoltarii comunicatiilor

Dezvoltarea comunicatiilor la mare distanta a luat o amploare
deosebita n ultimele doua decenii. n ultimii ani,comunicatiile la mare
distanta au servit cercetarilor stiintifice n domeniul atmosferei
superioare si ale spatiului cosmic,cu ajutorul satelitilor artificiali si al
rachetelor cosmice.Tehnica telecomunicatiilor a putut avea si o
dezvoltare extraordinara,datorita indeosebi cercetarilor stiintifice.In
prezent,ea aduce stiintei o justa recompensa.
n istoria dezvoltarii comunicatiilor telefonice,se observa o
serie de salturi care delimiteaza diferite etape.Schimbarile calitative
care caracterizeaza diferitele etape sau perioade,se datoresc
ndeosebi,progreselor n urmatoarele directii:
a) marirea distantei de transmisiune;
b) utilizarea ct mai economica a circuitului fizic prin marirea
numarului de cai telefonice,functionnd pe acest circuit;
c) mbunatatirea calitatii transmisiunii si marirea sigurantei de
functionare.
Functiile aparatelor telefonice
Aparatele telefonice sunt terminale ale retelei care realizeaza
urmatoarele functii:
- asigurarea comunicatiei telefonice prin conversia
semnalului vocal n semnal electric la emisie si conversia
semnalului electric n semnal vocal la receptie;
- asigurarea semnalizarilor cu centrala telefonica prin:
1. Transmisia spre centrala telefonica a:
a).semnalizarilor de apel sau sfrsit de convorbire ;
b).semnalizarilor de numerotare (transmiterea numarului de
apelat);
2. Receptia de la centrala telefonica a:
a) tonalitatilor privind stadiul de tastare al apelului (ton de disc,ton
de ocupat,ton de numar inexistent,ton de avertizare) al:
-apelului spre abonatul apelat;
-informatiei de teletezare(optional).

Elemente componente ale aparatelor telefonice

Aparatul telefonic este format din:
- circuit de transmisie/receptie a semnalelor de convorbire;
-circuit de transmisie a numarului apelat;
-circuit de sonerie pentru receptia semnalului de apel de
la centrala telefonica;
-dispozitiv de comutare a liniei la circuitul de sonerie sau
la circuitul de transmisie a semnalului de convorbire si
numerotare.


Circuitul de transmisie /receptie a semnalelor de convorbire

Cicuitul de transmisie/receptie a semnalelor de convorbire
realizeaza urmatoarele functii:
- transmisia semnalelor electrice de convorbire generate de
microfon,care asigura conversia semnalelor vocale in semnale
electrice;
- receptia semnalelor de convorbire si conversia lor n
semnale vocale cu ajutorul receptorului telefonic;
- alimentarea n curent continuu a microfonului;
- separarea galvanica ntre circuitul microfonului si cel al
receptorului;
-eliminarea efectului local;
- limitarea semnalului electric la bornele receptorului,n
vederea asigurarii protectiei urechii umane n cazul
aparitiei unor perturbatii n linia telefonica.

Circuitul de transmisie/receptie din aparatul telefonic contine:
- traductoare
-electroacustice:
-microfon telefonic(cu carbune, electromagnetic, electrodinamic,
piezoelectric, cu electret sau cu condensator)
-sistem diferential;
- varistor pentru limitarea semnalului electric la bornele
receptorului telefonic(n aparatele telefonice clasice);
- circuit integrat de transmisie pentru controlul amplificarii
semnalelor la emisie si receptie,folosit n aparatele telefonice
electronice.

Circuitul integrat de transmisie pentru aparatele telefonice
electronice

Circuitul integrat de transmisie realizeaza urmatoarele functii:
- interfata ntre linie si diferite tipuri de microfoane si
receptoare;
-interfata ntre linie si circuitul de numerotare integrat;
- adaptarea la diferite cerinte de transmisie (amplificare
reglabila,controlul automat al castigului de emisie si receptie,n
functie de lungimea undei de abonat).
Schema bloc a circuitului de transmisie pune n evidenta
urmatoarele unitati functionale:
- amplificatorul de emisie si atenuatorul asociat,care permit
adaptarea circuitului pentru conectarea la diferite tipuri de
microfoane,n functie de amplificarea la emisie este necesara si
de adaptarea la impedanta microfonului;curentul de convorbire
este transmis n linie prin generatorul de curent de microfon
conectat ntre bornele LN si SPLE;
- amplificatorul de receptie,care are asociat un etaj de
iesire prevazut cu iesiri corespunzatoare diferitelor tipuri de
receptoare telefonice;
- unitatea de conectare pentru semnalul de numerotare
DTMF spre linie ntre circuitul de transmisie,care asigura si o
amplificare pentru aceste semnale.Intrarea MUTE comanda
comutatia ntre modurile de convorbire si numerotare si permite
realizarea urmatoarelor functii:
-inhibarea amplificatoarelor de microfon si receptor;
-validarea intrarii DTMF;
-transmiterea unui semnal de control DTMF spre
receptorul propriu.
- stabilizatorul de tensiune,care asigura tensiunea de
alimentare pentru circuitul propriu si pentru circuitele periferice.
Pentru reducerea consumului energetic pe durata transmiterii
numarului apelat,se poate folosi intrarea PD(power down),prin care se
comanda reducerea consumului propriu de la 1mA la 55A.

Dispozitive pentru transmiterea numarului apelat spre centrala
telefonica

Aparatul telefonic poate transmite informatia de numerotare
(numarul apelat) spre centrala telefonica n urmatoarele moduri:
a) serii de impulsuri lipsa de curent egale n numar cu cifra care
trebuie transmisa ;
b) semnalizare multifrecventa (DTMF=Dual Tone
MultiFrequency),care se realizeaza prin transmiterea simultana n
linie a doua semnale de frecvente standardizate pentru fiecare cifra de
transmis.
Discul de apel asigura transmiterea spre centrala a cifrelor sub
forma de impulsuri lipsa de curent continuu.El dispune n acest scop
de doua contacte ;CI=contact de impulsuri,care realizeaza ntreruperea
buclei pe durata transmiterii cifrei si CS=contact de suntare a
dispozitivului de convorbire pe durata transmiterii cifrei,pentru a evita
distorsionarea impulsurilor datorita impedantei complexe a
dispozitivului de convorbire si,de asemenea,pentru a elimina
zgomotele n receptor care pot fi provocate de ntreruperea buclei de
curent continuu.

Figura 3. Principiul de functionare a discului de apel

Caracteristicile de transmitere a impulsurilor de la disc sunt
urmatoarele:
- frecventa impulsurilor de disc:10 Hz
- raportul P/I=1,6 /(P=durata pauzei;I=durata impulsului);
- intervalul de timp minim ntre doua cifre succesive: 350ms.

Circuitul de claviatura cu transmiterea cifrelor n curent
continuu,contine un circuit integrat specializat care asigura
transmiterea cifrelor dupa principiul folosit de discul de apel,prin
simularea contactelor de impulsuri si suntare.Acest circuit de
numerotare este controlat de abonat prin intermediul claviaturii,cu
urmatoarea dispunere a caracterelor:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Circuit de numerotare prin impulsuri de curent continuu

Circuitul de numerotare dispune de un oscilator care intra n
oscilatie numai daca bucla abonatului este nchisa (LS=0).La
ntreruperea buclei de curent pe o durata mai mare sau egala cu 150
ms,oscilatorul iese din oscilatie.
Dupa amorsarea oscilatiilor,prin circuitul RC conectat la
intrarea RS,se realizeaza resetarea circuitului de numerotare.Nu este
resetata memoria RAM,ceea ce permite mentinerea nregistrarii
ultimului numar format de claviatura pe o durata de aproximativ 15
minute,astfel ca se poate asigura functia de retransmitere automata a
ultimului numar,prin apasarea tastei " * ".
Circuitul de numerotare sesizeaza actiunea butonului
claviaturii prin nchiderea unui contact intr-o pereche dintre intrarile
R1...4(randul 1,coloana 4).Informatia de la claviatura este validata si
nregistrata numai daca este nchis un singur contact.
Cifra formata la claviatura este decodificata si nregistrata n
RAM,la adresa stabilita de WRITE ADRESS COUNTER,a carui
adresa este incrementata dupa nregistrare,pentru a pregati adresa
memoriei la care va fi nregistrata urmatoarea cifra receptionata.
Dupa receptia cifrei,se comanda transferul
acesteia,nregistrata la adresa stabilita de contorul adresei de
cifre READ ADRESS COUNTER,n registrul de iesireOUTPUT
COUNTER,dupa care se realizeaza incrementarea adresei de citire
pentru pregatirea adresei memoriei de la care se va realiza urmatoarea
citire de cifra.
Din registrul de iesire,se extrag impulsurile de curent
continuu la iesirea DPO,sub controlul si comanda circuitului logic de
control.
Diferenta ntre continutul contoarelor adreselor de scriere si
citire,reprezinta numarul de cifre care trebuie transmise n linie.
Pe durata transmiterii impulsurilor de numerotare,se obtine la
iesirea MASK 1,semnalul logic "1",folosit pentru suntarea sau
deconectarea dispozitivului de covorbire.
Intervalul de timp dintre doua cifre succesive este constant si
determinat de circuitul logic si de tactul local.
Retransmiterea ultimului numar este posibila prin actiunea
tastei"*",dacaintrarea RE este"HIGH" si RSM este
"LOW"..Numarul memorat nu este afectat de apelurile de
intrare,stergerea din memorie a acestui numar se poate realiza prin
actiunea tastei "#".

Circuit de claviatura cu numerotare n cod DTMF.

Informatia de numerotare poate fi transmisa spre centrala
telefonica automata n cod multifrecventa (DTMF).Pentru
transmiterea unei cifre la centrala,circuitul de numeroatare genereaza
si transmite simultan n linie,doua semnale ale caror frecvente sunt
cele asociate cifrei respective.
Circuitul integrat care realizeaza transmiterea cifrelor de cod
DTMF dispune de un oscilator a carui frecventa este divizata de
divizorul D1.Frecventele corespunzatoare cifrei formate la claviatura
se obtin sub controlul logic,care prelucreaza informatiile receptionate
de la claviatura,prin intrarile X1...4 si Y1...4,si comanda circuitele DX
si DY care genereaza semnalul digital corespunzator celor doua
semnale de transmis n linie.Convertoarele DAC,realizeaza conversia
semnalelor digitale n semnale analogice.


Circuit integrat pentru semnalizare DTMF


Aparat telefonic BL

Aparatul telefonic BL (cu alimentare la bateria locala),se
conecteaza la centrale manuale de tip BL si dispune de o baterie locala
necesara alimentarii n curent continuu a microfonului cu carbune.
Dispozitvul de apel DA si dispozitivul de convorbire DC pot
fi conectate la linia telefonica prin intermediul dispozitivului de
comutatie (contactele furcii de apel CF).
Transmiterea apelului sau a sfrsitului de convorbire spre
centrala se realizeaza cu ajutorului inductorului IND,care genereaza
un semnal alternativ de aproximativ 17Hz,75V.Acest semnal de apel
poate parcurge si circuitul soneriei aparatului telefonic,astfel ca
abonatul poate avea controlul asupra transmiterii apelului la
centrala.Inductorul are doua contacte prin care se comanda suntarea
bobinei inductorului n repaos (prin contactul de repaos) si conectarea
directa (obtionala) a inductorului n linie(prin contactul de lucru).
Apelul este receptionat de soneria polarizata Sn,care este
conectata la circuitul liniei prin contactul de repaos al furcii
CF1.Circuitul de nchidere prin contactul de suntare al inductorului
IND.
Cu microreceptorul ridicat,contactele furcii comuta si
comanda nchiderea circuitului de alimentare al microfonului si
conectarea dispozitivului de convorbire la linia telefonica n vederea
transmiterii si receptia semnalelor de convorbire.Dispozitivul de
convorbire este alcatuit din microfon,receptor,transformator diferential
si rezistenta de echilibrare n cofiguratii care asigura eliminarea
efectului local.

Aparat telefonic BC cu disc de apel

Aparat telefonic BC cu disc de apel

Aparatul telefonic BC (baterie centrala),este alimentat prin linie de
la centrala telefonica.Apelul de la centrala este receptionat de
sonerie,conectata n linie prin contactul de furca CF1.Condensatorul C
conectat n serie cu soneria,are rolul de a asigura ntreruperea buclei de
curent continuu spre centrala n starea de repaos a aparatului telefonic.
Cu microreceptorul ridicat,contactele furcii comuta si astfel se
realizeaza:
- alimentarea n curent continuu a microfonului cu carbune;
- conectarea dispozitivului de convorbire la linia telefonica;
- deconectarea dispozitivului de apel de la linia telefonica.
Dispozitivul de convorbire este cu efect antilocal,obtinut prin
utilizarea transformatorului diferential si al rezistentei de
echilibrare.Varistorul V are rolul de a limita tensiunea pe
receptor,asigurnd o protectie la supracurenti si supratensiuni accidentale
n linie.
Apelul spre centrala se realizeaza prin simpla ridicare a
microreceptorului care conduce la nchiderea buclei de curent continuu
spre centrala.
Transmiterea cifrelor la centrala automata se realizeaza cu ajutorul
discului prevazut cu contactele de impulsuri CI si cu suntare CS.Circuitul
R1C asigura protectia la scntei a contactului de impulsuri CI.