Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Imbunatatirea terenului natural cu coloane umplute cu balast (teoria lui Priebe)


Date de intrare:
D
c
= diametrul final al coloanei umplute cu piatra ; D
c
= 0.60m
s = interdistanta coloanelor ; s = 1.50m()

c
= un!iul de frecare al materialului ranular din interiorul coloanei ;
c
= "0
0
#
c
= modulul de elasticitate (static) al materialului ranular din interiorul coloanei (dupa
$ibro%indesare) ; #
c
= 60000 &Pa
'
c
= aria sectiunii trans$ersale a coloanei ; '
c
= ( ) 0.6
*
+ " = 0.*,* m
*
' = aria unui oc!i al retelei de coloane; ' = s
*
= *.*5 m
*

(' + '
c
) = -.., =/ n
0
= 1.5 ; n
0
= factorul de imunatatire de ba0a = f (
c
1 ' + '
c
) 2 din
3iura 1
Pentru fiecare strat se calculea0a:
% cresterea suplimentara a raportului ariilor 4 (A / AC), in functie de raportul
modulilor de elasticitate ai coloanei si stratului neimbunatatit E
c
/ E
layer
din Figura
2;
% factorul de imbunatatire redus n
1
= f (
c
, ' + '
c
5 4 (A / AC) ) din Figura 1;
% factorul de !ro!ortionalitate !ri"ind incarcarea unei coloane# m
1
= (n
1
1) / n
1
;
% !arametrii re$istentei la forfecare si modulul de elasticitate !entru fiecare strat imbunatatit
(E
1
,
1
and c
1
# E
1
= n
%
& E
tan
1
= m
1
& tan
c
' (1 m
1
) & tan
c
1
= (1 m
1
) & c
6trat #
c
+ #
strat
4 (A/AC) n
1
m
1
Caracteristicile terenului
imbunatatit
#
1
7&Pa8
1
c
1
7&Pa8
1 6.0 0..1 1.60 0.9-5 15000 23.02 11.88
* 1*.0 0.". 1.-5 0."9 7500 22.81 2.28
*. 6tabilitatea enerala a rambleului (pe terenul imbunatatit)
6traturile * si 9 = straturi cu caracteristici imbunatatite
6traturile "1 51 6 si -= straturi slabe (teren natural)
6tratul , = roca de ba0a
6tratul 1 = umplutura rambleu
9. :asarea rambleului

% pe terenul imbunatatit: