Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 8: RATELE DE LICHIDITATE, RATELE DE SOLVABILITATE

SI RATELE VALORII DE PIATA


Pentru o firma se cunosc urmatoarele date (mii u.m.):
Activ N-1 N Capital + Datorii N-1 N
Active imobilizate(A)
Active circulante(AC!)
- "tocuri
- Clienti
- nvest. fin. pe termen
scurt
- Casa si conturi la banci
#1$
#%$
1%$
&&$
1$
'$
()$
#'$
1*$
1)(
1(
11$
Capitaluri proprii
Datorii pe termen lun+
Datorii curente(DC!)
%*$
%&$
1#$
(($
%'(
1$(
,-,A. *#$ 1$%$ ,-,A. *#$ 1$%$
Contul de profit si pierdere:
- cifra de afaceri (CA) / 1$#*
- c0eltuieli de e1ploatare monetare / '$$
- c0eltuieli privind amortizarea provizioanele / 1($
- c0eltuieli privind dobanzile / #*
- cota de impozit pe profit / 1) 2.
Alte informatii:
- cursul bursier (la %1 decembrie N) / &3( u.m. 4 actiune
- numarul de actiuni / &$$ mii actiuni
- *$2 din profit se distribuie sub forma de dividende
Se cere:
1. calculati ratele de lic0iditate (rata lic0iditatii curente3 rapide si imediate)5
&. calculati ratele de solvabilitate (rata solvabilitatii +enerale3 rata indatorarii +enerale si
indicatorul +radului de indatorare- levierul)5
%. calculati ratele valorii de piata (profitul net pe actiune3 dividendul3 randamentul de
dividend3 multiplicatorul capitalizarii bursiere si raportul valoare de piata pe valoare
contabila)
a) Ratele de lichiditate
/arata capacitatea intreprinderii de a-si ac0ita obli+atiile scadente. Pasivele curente sunt datorii
pe termen scurt care au ca sursa principala de plata activele curente.
Pentru inceputul e1ercitiului:
1. Rata lichiditatii curente (current ratio):
1 1 , 3
140
430
> = = = =
DCR
ACR
curente Pasive
curente Active
R
curenta
Daca firma are probleme financiare3 este posibil sa nu-si poata plati datoriile din
e1ploatare la scadenta sau sa fie nevoita sa creasca nivelul creditelor bancare pe
termen scurt. n consecinta3 datoriile curente pot creste mai rapid decat activele curente
si rata lic0iditatii curente se va reduce. Acesta ar putea fi un prim semn al aparitiei
problemelor financiare. 6vident3 rata lic0iditatii curente trebuie calculata pe mai multi ani
pentru a avea o perspectiva istorica si ar trebui comparata cu ratele altor firme ce
activeaza in acelasi domeniu de activitate.
&. Rata lichiditatii rapide (quick ratio / testul acid):
8 , 0 14 , 2
140
130 430
> =

=
DCR
Stocuri ACR
curente Pasive
Stocuri curente Active
R
rapida
Din activele curente scadem stocurile, care sunt mai putin lichide. Multi analisti
financiari considera ca este important sa determinam capacitatea firmei de a-si plati
datoriile curente fara a apela la vanzarea stocurilor.
%. Rata lichiditatii imediate (cash ratio):
5 , 0
140
0 10 ! !
=
+
=
+
=

=
DCR
itati Disponibil ts fin Investitii
DCR
Creante Stocuri ACR
R
imediata
b) Ratele de solvabilitate
1. Rata solvabilitatii generale = Active totale 4 Datorii totale / *#$ 4 (%&$ + 1#$) / *#$ 4#)$ /13*
7 1
- valoarea supraunitara a indicatorului ec0ivaleaza cu o situatie neta ("N) pozitiva a
intreprinderii ("N / Active totale 8 Datorii totale). nvers3 o valoare subunitara corespunde unei
situatii nete ne+ative (CP! ne+ative).
&. Rata indatorarii generale / Datorii totale 4 Active totale / #)$ 4 *#$ / $3(#') 9 1 ($3()
!eprezinta rata inversa a solvabilitatii. - valoare subunitara a indicatorului corespunde unei
situatii nete pozitive (CP! pozitive).
%. Indicatorul gradului de indatorare (Levierul (L)) / DA, 7 1 an 4 CP! / %&$ 4 %*$ / $3*#&
c) Ratele valorii de piata
1. Proitul net pe actiune (earnings per share): actiune m u
actiuni Nr
PN
EPS " . . #3 , 0
200
12#
.
= = =
u.m. 6ste e1presia directa a profitabilitatii intreprinderii.
&. !ividendul pe actiune (dividend per share):
m u
actiuni Nr
Dividende
DPS . 504 , 0
200
8 , 100
200
12# $ 8 , 0
.
= = = =
%. Randamentul de dividend (dividend "ield):
201# , 0
5 , 2
504 , 0
!
= = =
bursier Curs
DPS
div

(&$31)2)
!andamentul de dividend impreuna cu rata casti+ului de capital (Curs bursier1:1$$4Curs
bursier$) formeaza randamentul total al investitiei in actiunile intreprinderii.
#. #ultiplicatorul capitali$arii bursiere (price earnings ratio):
% , 3
#3 , 0
5 , 2 !
= = =
EPS
bursier Curs
PER
Arata de cate ori sunt dispusi investitorii sa plateasca profitul net4actiune. ;n coeficient P6!
ridicat evidentiaza e1istenta in firma a oportunitatilor de crestere (+ 7 $3 unde + 8 rata de
crestere iar + / !fin : b iar b 8 coeficientul de reinvestire a profitului).
(. Raportul valoare de piata / valoare contabila (market to book ratio):
%1 , 0
550
5 , 2 $ 200 ! $ .
! !
!
1
= = = =
CPR
bursier Curs actiuni Nr
contabil net Activ
bursiera re Capitaliza
MBR
7 1
Compara evaluarea pe care piata de capital o atribuie intreprinderii (capitalurilor ei proprii) cu
valoarea ei contabila (book value). - valoare a <=! 7 1 semnifica o apreciere a investitorilor de
pe piata de capital privind valoarea intreprinderii ca fiind superioara valorii ei contabile. >aloarea
subunitara a indicatorului denota faptul ca piata de capital apreciaza actiunile intreprinderii la o
valoarea inferioara valorii ei contabile.