Sunteți pe pagina 1din 13

METODOLOGIA INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE prof.

CONDEI RETA
I.M.M.urile.
Concept
Societatea este definita prin legea privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea
IMM-urilor.
Conceputul de IMM se refara la o persoana sau un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinte
organizatorice, economice, juridice si manageriale care desfasoara procese de munca concretizate in obtinerea produse si
servicii, toate activitatile fiind subordonate obtinerii de profit.
Nu intra in aceasta categorie administratiile publice si bancile.
IMM.urile care isi desfasoara activitatea in sfera de productie mai pot fi definite si dupa numarul scriptic anual de
personal adica:
- 1 - salariati - microintreprinderi!
- 1"-# salariati $ intreprinderi mici!
- %"-&# sal-mijlocii!
- '&%" salariati $ intreprinderi mari
Conform (iroului National de Statistica )*+,S-.-, intreprinderile mici si mijlocii sunt clasificate la nivelul *)
astfel:
Intreprindere mica, indeplineste & din cele / conditii:
-otalul bilantier 0 1 mil 1
Cifra neta de afaceri 0 # mil 1
Numarul de salariati 0
Intreprindere mijlocie, indeplineste & din cele / conditii:
-otalul bilantier 0 # mil 1
Cifra neta de afaceri 0 2 mil 1
Numarul de salariati cuprins intre 1"" si #
Rolul economic al IMM.
Indiferent de tipul de societate si de domeniul de activitate ag ec privati trebuiesc condusi pe principii economice
si au in comun cateva reguli si constrangeri:
1. .ctivitatea IMM genereaza & grupuri de flu3uri:
- flu3ul de intrari care presupune consum de factori care genereaza flu3ul de c4eltuieli
- flu3ul de iesiri de productie si servicii care genereaza flu3ul de venituri
&. 5entru a produce, orice intreprindere trebuie sa utilizeze factori de productie: financiari, umani, informationali,etc
/. 6actorii de productie nu sunt inepuizabili,ei trebuiec folositi rational
#. 5entru a supravietui orice intreprindere trebuie sa fie rentabila, e3ista / principii:
- .natomia financiara si functionala.
- 5rincipiul gestiunii economice.
- 5rincipiul rentabilitatii
. Intreprinderile atrag, combina si utilizeaza factori de productie astfel incat sa fie obtinute cele mai bune rezultate
economice cu cel mai mic cost de productie
7. Intreprinderile au ca finalitate a activitatii desfasurate obtinerea de bunuri
8. Intreprinderile isi distribuie veniturile dupa cum urmeaza:
- personalul primeste salariile,
- statul primeste impozite si ta3e,
- bancile primesc dobanzile,
- actionarii primesc dividentele,
- intreprinderea se autofinanteaza.
Rolul !ocial
Se refera la faptul ca IMM sunt organizatii economice a caror activitate este studiata in conte3tul social e3istent
adi9 orice intreprindere e3ista prin salariatii sai si prin consumatorii produselor pe care le ofera.
Fata "e !alariati, intreprinderea trebuie:
- sa creeze cele mai bune conditii de munca si salarizare
- sa promoveze, sa motiveze si sa perfectioneze personalul
Fata "e con!umatori, intreprinderea trebuie:
1
- sa se adapteze in permanenta cerintelor pietei oferind produse de calitate.
- sa furnizeze informatii despre produselor sale prin politicile de promovare si reclama a produselor.
A#anta$ele IMM%urilor:
- au dimensiuni reduse, aspect ce ofera o mobilitate si fle3ibilitate in raport cu mediul de afaceri.
- au o structura organizatorica si de conducere simplificata, fapt ce conduce la c4eltuieli reduse si la cresterea
ponderii personalului direct productiv.
- incurajeaza progresul te4nic, inovatiile.
- beneficiaza de forme moderne de management si mar9eting.
- au o dinamica mare oferind accesul la bunuri si produse diversificate unui numar mare de consumatori.
- absorb o mare parte din resursele umane.
- servesc interesele unor comunitati locale de dimensiuni reduse, utilizand resurse considerate marunte de
intreprinderile mari.
- reprezinta locul unde se pot materializa ideile noi, progresiste.
De&a#anta$ele IMM%urilor'
- dispun de capital redus $ este o piedica pentru dezvoltare
- intampina dificultati te4nice pentru a face fata concurentei.
- imposibilitatea realizarii unor investitii masive, sustinute.
- protectia sociala a salariatilor este redusa.
Facilitatile IMM%urilor'
- sunt scutite de plata ta3elor vamale la ac4izitionarea din import de masini, instalatii si ec4ipamente in vederea
dezvoltarii activitatii de productie.
- sunt scutite de plata ta3elor vamale pentru importurile de materii prime si materiale necesare in procesul de
productie
- cota parte din profitul brut reinvestit nu se impoziteaza.
- beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in cazul crearii de noi locuri de munca.
Ten"inte actuale !i "e per!pecti#a ale IMM%urilor la ni#el mon"ial
% Cresterea ponderei IMM-urilor la nivelul tuturor tarilor, astfel ponderea sectorului IMM-urilor depaseste ":
din totalul intreprinderilor la nivelul economiei tarilor dezvoltate.
- .portul IMM-urilor privind realizarea unor indicatori precum: efectivul de salariati, volumul de investitii, cifra
de afaceri, e3portul.
- ;ominatia activitatii IMM-urilor in sectorul comertului si al serviciilor, si mai slab in industrie si constructii.
- dorinta de asociere datorita unor de dificultati financiare.
Ten"inte actuale !i "e per!pecti#a ale IMM%urilor la ni#el national
% IMM-urilor functioneaza cu precadere in domeniul comertului deoarece:
a< necesita capital de pornire mai mic,
b< pot obtine profit intr-un interval relativ scurt,
c< sectorul serviciilor este deficitar.
- Cea mai mare parte a IMM-urilor se prezinta sub forma unor afaceri individuale sau familiale, formate fie prin
restructurarea activitatii intreprinderilor mari, fie prin crearea de societati mi3te.
- ;ezvoltarea sectoriala si teritoriala a IMM-urilor:
a< ;ezvoltarea sectoriala este determinata de e3istenta capitalului, astfel sunt sectoare in care IMM-urile s-au
dezvoltat mai bine: comertul, turismul si agroturismul.
b< ;ezvoltarea teritoriala este determinata de traditiile zonei si de posibilitatile de valorificare ale resurselor din
zona.
Tra!aturile IMM.urilor
e!te o unitate te(nico % pro"ucti#a pentru ca:
% produce bunuri si valoare
&
% combina factorii de productie pentru a obtine bunuri si servicii
% detine si dispune de conditii materiale necesare
% detine forta de munca sub aspect numeric si calitativ
% are un sistem propriu de documentare privind te4nologiile de productie
e!te o unitate or)ani&atoric % a"mini!trati#a pentru ca:
- are un colectiv de management!
- are un sediu si un teritoriu bine determinate!
- functioneaza pe baza unor reglementari!
- intra in relatii cu furnizorii si consumatorii.
e!te o unitate economica pentru ca:
- are o strategie bine stabilita si determinata!
- are o evidenta proprie!
- urmareste cresterea eficientei economice!
- face varsaminte la buget!
- are relatii economice cu celelalte intreprinderi.
e!te o entitate !ociala, adica e3ista prin salariatii si consumatorii ei. 5entru acest lucru fiind necesara:
- determinarea unui sistem informational capabil sa satisfaca nevoile de comunicare si conducere ale
intreprinderii
- constituirea de grupuri motivate si eficace.
e!te un centru "e "eci&ii, pentru acest lucru este necesara adaptarea structurii organizatorice si de cunoastere la
realitatile modului de afacere.
e!te un !i!tem, adica un ansamblu de elemente care interactioneaza intre ele dar si cu mediul ambiant si are ca
finalitate atingerea unor obiective. ;e regula intreprinderea ca sistem poate fi: sistem socio-economic! dinamic!
probabilistic! stabil! autoregrabil si auto-organizabil! desc4is! cu finalitate.
A!pecte le)ate "e me"iul economic !i !ocial al IMM%urilor
*rincipalele relatii ale IMM%urilor cu me"iul "e afaceri
Me"iul am+iant = totalitatea organizatiilor, intreprinzatorilor si factorilor a caror e3istenta influenteaza dezvoltarea,
comportamentul si performantele intreprinderii.
Cunoasterea mediului ambiant este necesara pentru ca:
- pot fi satisfacute niste cerinte referitoare la functionarea IMM-urilor ce nu pot fi identificate decat in mediul
ambiant
- face posibila satisfacerea de resurse materiale, financiare, informationale si umane.
- se asigura conditiile pentru elaborarea unor strategii realiste.
- s-a intensificat concurenta.
- a crescut comple3itatea mediului ambiant.
- s-a redus durata de viata a produselor.
*rincipalii factori ai me"iului am+iant:
- Concurenta, care se manifesta prin: cresterea gradului de concentrare, prin dominarea pietei si prin cresterea
costurilor fi3e.
- *ro)re!ul te(nic, care se concretizeaza prin: cresterea eforturilor de creare de noi produse si servicii.
- Relatiile cu furni&orii !i clientii, care se manifesta prin: tendinta de crestere a puterii de negociere! dezvoltarea
unor strategii moderne de mar9eting! crearea unor filiere de productie si distributie.
- Relatiile cu piata financiara: creditele sunt principala sursa de creditare pentru o mare parte din IMM-uri, iar
ele pot influenta pe de o parte prin costul suplimentar $ dobanda, iar pe de alta parte $ posibilitatea controlarii
intreprinderilor pe piata financiara.
- Concurenta pro"u!elor "e !u+!titutie, care manifesta tendinte noi precum:
- o dinamica mare privind aparitia si disparitia unor produse de pe piata
- aparitia de produse care satisfac diverse nevoi.
- Relatiile intreprin"erii fata "e potentialii concurenti se concretizeaza prin crearea unor bariere de intrare pe
piata cum ar fi: reducera preturilor! dezvoltarea unor strategii impotriva concurentei! publicitatea.
- Relatiile cu !tatul care prin reglementarile economice si fiscale influenteaza activitatea tuturor agentilor ec.
Conclu&ii'
- intreprinderile trebuie sa desfasoare o analiza comple3a a factorilor de mediu
/
- orice strategie adoptata trebuie sa tina seama de restrictiile impuse de mediu si sa valorifice toate oportunitatile
oferite
*articularitatile me"iului am+iant'
% )3istenta unei diversitati de intreprinderi dpdv al marimii.
- Calitatea unei economii consta in capacitatea acesteia de a stimula infiintarea si dezvoltarea de noi IMM-uri, in
paralel cu manifestarea tendintei de faliment, de disparitie a altor intreprinderi de pe piata.
- Manifestarea tendintei de aparitie a unor intreprinderi mari asigurand respectarea cerintelor de eficienta si de
reducere a riscului privind esecul in afaceri.
- Modul de manifestare al puterii: la nivelul intreprinderii, puterea decizionala poate sa apartina fie actionarilor,
fie managementului.
% ,rice intreprindere este o org dinamica, fle3ibila, intr-o continua adaptare la mediu.
% ,rice intreprindere isi desfasoara activitatea sub amenintarea unor riscuri.
- Cel mai adesea intreprinderile isi propun obiective de crestere a competitivitatii.
- In cazul IMM-urilor creste riscul de faliment si pentru a fi competitiva o intreprindere trebuie sa intuiasca
evolutia economica, te4nologica si financiara.
O+iecti#ele IMM%urilor
1. ,rganizarea activitatii prin care sa asigure satisfacerea cereri de pe piata.
-. +educerea costurilor de productie avand in vedere:
- pretul este dictat de piata
- obtinerea produselor la costuri cat mai mici
- producerea bunurilor la costuri mici creeaza o marja de dezvoltare a diferitelor politici de pret
- reducerea costurilor nu inseamnaneaparat si reducerea calitatii ci o situare sub costurile concurentei
.. +educerea timpului de livrare a produselor, a timpului de onorare a comenzilor, aspect care duce la scaderea
productiei pe stoc si la cresterea fle3ibilitatii ofertei.
/. Crestera calitati produselor sub & aspecte:
- calitatea trebuie inteleasa ca o asteptare a clientului
- aprecierea calitatii o face piata si nu propria parere
%. Cresterea fle3ibilitatii productiei
0. Cresterea gradului de integrare si de motivare a personalului.
Fenomenul interprenorial
Factorii care influentea&a ri!cul infiintarii IMM%urilor.
>a nivel national principalii factori care influenteaza constituirea de noi firme sunt:
a< Fluctuatiile macroeconomice influenteaza intensitatea tuturor proceselor economice in cadrul economiei
nationale, astfel in perioada de e3pansiune economica, ritmul infiintarii de noi IMM-uri este mai mare deoarece creste
cererea de produse, creste nivelul investitiilor, starea de spirit a populatiei este mai buna.
b< Caracteri!ticile ramurilor economice reprezinta un factor de influenta sectoriala astfel ramurile care se
dezvolta mai mult sunt ramuri in care creste numarul IMM-urilor nou infiintate. Cele mai multe firme se infiinteaza in
ramurile purtatoare de progres te4nic?informatica, prestari servicii, telecomunicatii<.
c< Co!tul capitalului, se refera la resursele cele mai costisitoare si cele mai greu de asigurat de catre
intreprinzatori.
d< Rata "o+an&ii $ in cazurile in care marimea dobanzilor la credite este mai mica, creste numarul firmelor noi
infiintate si c4iar dimensiunea acestora, deoarece posibilitatea de a te imprumuta si de a investi creste.
e< Rata !oma$ului are un impact deosebit asupra infiintarii de noi IMM-uri astfel: daca e3ista un ritm mare al
ratei somajului conduce la accelerarea crearii de noi intreprinderi pentru ca multe persoane se lanseaza in afaceri, iar noile
firme isi gasesc mai usor forta de munca.
f< Raportul "intr marimea !alariului !i ni#elul #eniturillor po!i+il "e o+tinut ca intreprin&ator, adica cu cat
se pot realiza venituri mai mari intr-o afacere nou infiintata,cu atat creste motivatia de a deveni intreprinzator.
*roce!ul "e reforma al IMM%urilor
Intr-un program de reforma in sectorul IMM-urilor cele mai imp aspecte sunt:
- Crearea unui mediu economic care sa stimuleze activitatile IMM-urilor
#
- Crearea unei structuri institutionale care sa actioneze pentru promovarea, finantarii si asistentei in domeniul
IMM-urilor
- .sigurarea unui parteneriat intre IMM-uri.
>a nivelul tarii noastre se constata & etape privind procesul de infiintare si dezvoltare a IMM-urilor:
- 1" $ 1%: perioada de dezvoltare accelerata, favorizata de niste factori precum dreptul de a infiinta
intreprinderi, oportunitati mari pe piata, nise neacoperite, facilitati oferite de stat, accesul la numeroase resurse de stat.
- 17 $ &""": perioada de temporizare ? stagnare< privind infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor
Sectorul IMM-urilor detine o pondere de 28 $ " : ? 2"&.""" societati<.
*roce!ul "e a!i!tenta al IMM%urilor
Necesitatea asistentei la nivelul IMM-urilor este deosebit de mare privind dezvoltarea si relansarea acestu sector.
+atiunea de a oferi asistenta IMM-urilor se refera la necesitatea depasirii dificultatilor pe care acestea le intampina,
dificultati care pot fi de ordin managerial, financiar, te4nologic.
Acor"area "e a!i!tenta vizeaza:
- *surarea accesului pe piata!
- ,ferirea de informatii referitoare la oportunitatile pietei si la sursele de finantare si creditare!
- Inlesnirea accesului la imprumuturi!
- ;ezvoltarea aptitudinilor manageriale ale inteprinzatorilor si a cunostintelor in afaceri.
6oarte important este crearea unei infra!tructuri economice care sa vina in ajutorul IMM-urilor, aceasta fiind
compusa din:
- facilitati fiscale si financiare!
- realizarea unui sistem de leasing!
- asistenta manageriala si consultanta!
- oferirea de informatii privind afacerile.
*oliticile "e a!i!tenta, in tarile cu economie "e&#oltata, vizeaza urmatoarele obiective:
- in ,landa: stimularea productiei si ocuparea fortei de munca
- in @ermania: cresterea productivitatii muncii si a competivitatii
- in .nglia: cresterea rentabilitatii si reducerea formalitatilor de inregistrare a IMM-urilor
;e regula, politicile "e a!i!tenta, la nivelul tarilor dezvoltate s-au orientat pe & tipuri de aspecte:
- subventionarea programelor financiare catre IMM-uri
- acordarea de facilitati referitoare la investitii
*articularitatile mana)ementului la ni#elul IMM%urilor
.cestea pornesc de la limitarea resurselor, aspect care conduce la necesitatea aplicarii unui management special,
deoarece apar diferente: pe de o parte privind natura problemelor cu care se confrunta IMM-urile iar pe de alta parte
privind metodele si te4nicile manageriale.
In S*., se considera ca o intreprindere este mica cand proprietarul manager poate sa controleze intreaga
activitate, iar cresterea intreprinderilor nu a determinat inca o descentralizare a structurilor manageriale.
In .nglia, se considera ca o intreprindere este mica cand este condusa de proprietar intr-o maniera personalizata.
*articularitati ale mana)ementului, la ni#elull IMM%urilor:
- grad mai mare de integrare a politicilor manageriale
- orizontul de timp al previziunii este fi3at pe perioade mai scurte
- ec4ipele manageriale sunt mici si au roluri multifunctionale
- e3ista o mai mare coeziune intre angajati, procesul de informare are coordonate mult mai bune
- o relatie stransa intre motivatia managementului si profit
- relatie stransa intre eforturi si rezultate $ pe de o parte sanctiuni si recompense, pe de alta parte fle3ibilitate mare
la sc4imbari ? la adaptare< si inclinatii deosebite spre progres, spre idei inovatoare, spre creativitate.
5roblematica managementului IMM-urilor constituie o tema de mare interes, iar studiile in domeniu arata ca
principala cauza a esecurilor IMM-urilor o constituie practicile manageriale necorespunzatoare $ studiile spun ca
reprezinta " : din esecul in afaceri.
E#olutia IMM.urilor
- 7#: -comert! 17: -servicii: &": -transporturi, constructii!
- &: microintreprinderi! 2: mici si mijlocii
*ro+leme cu care !e confrunta IMM.urile
%
- +educerea volumului productiei si vanzarilor!
- Nu isi permit credite de la banci!.
- .bsenta unor fonduri proprii pentru investitii!
- +educerea pietei interne
;in aceasta situatie rezulta urmatoarele con!ecinte economice:
-reducerea C.!
- reducerea veniturilor la buget!
- reducerea cererii interne de bunuri!
- reducerea creditelor la banci!
- reducerea investitiilo in sectorul privat.
Con!ecinte !ociale'
- aparitia somerilor in sectorul privat!
- climat social tensionat!
- reducerea ofertei de produse fabricate in tara!
- scaderea puterii de cumparare a populatiei si a ag. ec.
Cau&e care impie"ica "e&#oltarea IMM.urilor
- +educerea pietei interne!
- .bsenta creditelor de dezvoltare!
- Nivel ridicat si fluctuant al dobanzilor!
- Nivel ridicat de fiscalitate!
- .bsenta stimulentelor privind investitiile si dezvoltarea IMM-urilor!
- (irocratia mare privind infiintarea si desfiintarea IMM-urilor!
- .cces dificil al IMM-urilor la informatii economice!
- 5regatirea manageriala si economica necorespunzatoare a managerilor!
- >egislatie economica incompleta si contradictorie.
Ciclul "e #iata al IMM%urilor
1. Fa&a "e lan!are % caracteri!tici'
% Nevoia de investitii este foarte mare - se apeleaza la credite!
- Mediul economic este caracterizat prin concurenta mare!
- Aolumul foarte mare al c4eltuielilor!
- Incasarile din productie proprie sunt relativ mici!
- +iscul de faliment este foarte mare.
- ;ecizia cea mai dificila in aceasta faza este alegerea celui mai rentabil mijloc de finantare.
-. Fa&a "e cre!tere caracteri!tici'
- Aanzarile incep sa creasca si este asigurat un volum de lic4iditati!
- Nevoia de investitii este inca majora!
- Managementul se maturizeaza!
- Intreprinderea ocupa un loc pe piata produselor!
- Aolumul veniturilor este mai mare decat volumul c4eltuielilor
- ;ecizia vizata in aceasta perioada se refera la mentinerea ec4ilibrului financiar castigat.
.. Fa&a "e maturitate caracteri!tici'
- Aeniturile din productie proprie sunt mari si se stabilizeaza!
- C. confera intreprinderii o anume pozitie pe piata!
- Nivelul de rentabilitate are o evolutie ascendenta!
- ;ecizia economico-financiara se refera la plasarea cat mai rentabila a e3cedentelor financiare in asa fel incat
multe intreprinderi se orienteaza spre o noua activitate ceruta de piata sau prin plasarea e3cedentelor de capital in valori
mobiliare.
/. Fa&a "e "eclin caracteri!tici'
- Aeniturile sunt in descrestere!
- Nivelul c4eltuielilor creste!
- Nivelul de rentabilitate se reduce!
- .par dezec4ilibre majore.
- ;ecizia economico-financiara este indreptata spre noi activitati.
Strate)ii mana)eriale
7
Conceptul "e !trate)ie !i politica economica
M. *orter defineste strategia in raport de concurenta, iar fortele acesteia sunt:
- intensivitatea
- relatiile cu partenerii de afaceri
- produsele de substitutie
M. Capet spunde despre strategie ca este un raspuns al intreprinderii la conditiile mediului economic.
I. An!off $ parintele managementului strategic $ spune despre strategie ca este e3clusiv e3terna.
5rin strategie se intelege un ansamblu de procese decizionale prin care se stabilesc obiectivele intreprinderii,
modalitatile de realizare a acestora, resursele pe care le implica si termenele in care trebuie sa se incadreze.
Strate)ie = ansamblu de procese decizionale prin care o intreprindere isi concepe dezvoltarea pe termen mediu si
lung prin prisma rezultatelor interactiunilor dintre mediul intern si cel e3tern al intreprinderii.
Strate)ia = un set de obiective prin care se urmareste competitivitatea intreprinderii.
*olitica economica = conceptia si optiunea managerului in conte3tul mediului economic in care opereaza.
Importanta !i nece!itatea !trate)iilor la ni#elul IMM%urilor rezulta din actiunea unor factori precum:
- cresterea concurentei intre intreprinderi!
- e3tinderea si utilizarea unor te4nologii moderne de prelucrare care au condus la o crestere a calitatii produselor,
la reducerea costurilor de productie si la scurtarea termenelor de punere pe piata de noi produse!
- cresterea calitatii produselor oferite pe piata care a condus la cresterea e3igentei consumatorilor!
- aplicarea unor te4nologii avansate de prelucrare a produselor care a condus la cresterea productivitatii muncii si
la reducerea red costurilor de productie!
- e3tinderea utilizarii calculatoarelor in domeniul managementului, fapt ce a condus la optimizarea deciziilor si la
cresterea performantelor economice ale ag ec.
*rincipalele cerinte ale !trate)iilor
% sa permita i confruntare eficienta a intreprinderii cu alte intreprinderi din domeniu in cadrul unui proces
concurential
- sa faca fata prin produsele sale e3igentelor tot mai sporite ale consumatorilor sub raportul calitatii si pretului
- sa realizeze o adaptare continua a structurilor e3istente astfel incat acestea sa fie cat mai bine adaptate noilor
e3igente, cerinte ale mediului
,rice strategie presupune evaluarea principalelor componente ale mediului economic si anume:
- oportunitatile pietei
- resursele disponibile
- structura si calitatea personalului
Elementele componente ale !trate)iei
a2 O+iecti#ele reprezinta rezultatele finale urmarite de intreprindere sau ce isi propune sa realizeze o intreprindere
in cadrul unui orizont de timp.
5rincipalele obiective se refera la productie, piata si segmentele ei, rentabilizarea activitatii, perfectionarea
manageriala, forme de cooperare si integrare.
,biectivele pot fi:
- pe termen lung sau organizationale $ orientarea generala a intreprinderii incluzand responsabilitati economice si
sociale.
- pe termen scurt si mediu $ modaliatati concrete de actiune.
+2 Mo"alitati "e reali&are a o+iecti#elor reprezinta directii de actiune sau alternative de decizie precum:
- diversificarea productiei!
- specializarea productiei
- integrarea productie!
- patrunderea pe noi piete de desfacre
- integrarea in amonte si aval de productie.
c< Re!ur!ele nece!are reprezinta suportul material, financiar si uman pentru atingerea obiectivelor propuse si
intereseaza ca volum, structura si provenienta.
Etapele proce!ului !trate)ic
1. Formarea !trate)iei parcurge # pasi:
8
- Identificarea oportunitatiilor si a riscurilor din partea pietei!
- .naliza resurselor disponibile!
- Sistemul de valori sau aspiratiile pe care se bazeaza managerul!
- +esponsabilitatile intreprinderii fata de mediu.
-. Aplicarea !trate)iei reprezinta procesul in care se mobilizeaza resursele pentru a concretiza strategia. .cest
lucru presupune un plan de actiune care este influentat de o serie de factori:
- structura organizatorica!
- structura de conducere!
- relatiile intreprinderii cu parteneri de afaceri!
- sistemul informational al intreprinderii!
- sistemul motivational al intreprinderii.
.. Anali&a !i e#aluarea re!ur!elor o+tinute se apreciaza rezultatele obtinute, iar daca acestea sunt
nesatisfacatoare se impune revizuirea strategiei ? un alt plan, alta varianta de decizie<.
Capacitatea !trate)ica a unei intreprin"eri depinde de caracteristicile managerilor referitoare la:
- atitudinea fata de munca
- atitudinea fata de sc4imbare
- inclinatia spre asumarea riscului
- motivatia de angajare in activitati riscante
- abilitatile de rezolvare a problemelor
*n studiu efectuat la nivelul IMM-urilor a aratat ca 78 : din manageri nu au o strategie proprie.
A+!enta !trate)iilor la ni#elul IMM%urilor inseamna:
- lipsa previziunii flu3ului de numerar si a controlului costului!
- un raspuns necorespunzator la relatiile pietei!
- o alocare necorespunzatoare a resurselor!
- o insuficienta delimitare a sferei de activitate.
Caracteri!ticile !trate)iilor.
a< )3istenta in multe IMM-uri a unei strategii intuitive care nu se afla intr-o forma scrisa, ci imbraca forma unor
optiuni ale managerului privind evolutia viitorului intreprinderii
b< Strategia sta sub semnul personalitatii si al aspiratiei manageriale
c< Coerenta puternica dintre obiective si resurse
d< )3ista o stare de indiferenta sau c4iar de respingere in elaborarea si utilizarea strategiei din partea
intreprinzatorilo
e< ,rizontul strategic al IMM-urilor este mai limitat din cauza riscurilor si incertitudinilor cu care se confrunta
f< strategia trebuie sa aiba un grad ridicat de fle3ibilitate pentru a putea fructifica oportunitatile pietei
Tipolo)ia !trate)iilor. *rincipalele criterii "e cla!ificare ale !trate)iilor.
I. In functie de etapele ciclului de viata al IMM-urilor:
a. Strate)iile "in perioa"a "e lan!are: sunt de fapt strategiile de intrare pe piata, se refera la noi produse sau
servicii sau la noi te4nici de lansare pe piata.
)lementele principale ale unei strat de lansare vizeaza:
- asigurarea calitatii productiei!
- cresterea imaginii intreprinderii!
- stabilirea de preturi competitive!
- satisfacerea nevoilor clientilor.
+. Strate)iile "in perioa"a "e cre!tere !i con!oli"are au in vedere & aspecte:
- mentinerea profitului
- alocarea resurselor in vederea consolidarii si cresterii economice.
.ceste strategii constau in mentinerea realizarilor obtinute si a profitabilitatii.
c. Strate)iile "in perioa"a "e maturitate vizeaza:
- recuperarea investitiilor!
- consolidarea cresterii economice!
- cautarea de noi oportunitati!
- reducerea costurilor!
- cresterea productivitatii muncii.
2
". Strate)iile "in perioa"a "e "eclin vizeaza fie incetarea activitatii, fie orientarea spre alte domenii de
activitate.
II. Dupa avantajele competitive:
a. Strate)ia co!turilor $oa!e se realizeaza prin:
- o buna politica de aprovizionare
- o fle3ibilitate mare a productiei la cerintele pietei
- un control al costurilor
)ste folosita de marea masa a ag. ec.
.cest tip de strategie presupune:
- investitii
- o productivitate crescuta a factorilor de productie
- un sistem de gestiune si control a productiei
- un sistem de aprovizionare si vanzare
- e3istenta unor piete care sa absoarba produsele
.cest tip de strategie se poate realiza prin & variante:
- o strategie artizanala $ intreprinderea concureaza pe baza costurilor mici ale fortelor de munca si a
conditiilor necorespunzatoare de munca.
- o strategie moderna $ intreprinderea foloseste forta de munca inalt calificata, ofera salarii mari si rezulta
produse de inalta calitate.
+. Strate)ia "e concentrare !au "e !peciali&are $ intreprinderea isi orienteaza eforturile spre un anume segment
de piata ? o anume gama de produse sau un anume segment de cumparatori sau anumite zone geografice<. .cest tip de
strategie este o strategie de cercetare si fructificare a pietelor de tip nisa.
+iscurile unei astfel de strategie se refera la:
- posibilitatea ca segmentul vizat sa isi piarda din importanta
- posibilitatea ca intreprinderile concurente sa abordeze segmente mai largi.
c. Strate)ia "e "iferentiere reprezinta superioritatea intreprinderii de a satisface unele nevoi ale clientilor
precum: calitatea, structura sortimentala, procesul de livrare.
5entru aplicarea acestui tip de strategie, intreprinderea trebuie sa isi dezvolte capacitatea de cercetare $ dezvoltare
si capacitatea de mar9eting pentru a se putea adresa nevoilor pietei printr-o oferta adaptata si specifica.
III. In functie de aria geografica:
a. !trate)ii locale
+. !trate)ii nationale
IV. In functie de orizontul de timp si sfera de cuprindere:
a. Strate)ii or)ani&ationale sunt strategiile la nivelul cel mai inalt al ag ec si care arata directiile de dezvoltare si
cum ar vor fi gospodarite resursele.
5rincipalele tipuri de strategii organizationale sunt:
1. Strategii de crestere vizeaza e3tinderea volumului de activitate ca urmare a casigarii, a e3tinderii pe
noi piete de afaceri.
5rincipalele modalitati de e3tindere a volumului de activitate sunt:
- concentrarea = sporirea capacitatii de productie.
- integrarea = e3tinderea activitatii in activitati cone3e:
- e3tinderea activitatii in domeniul furnizorilor $ integrare in amonte de cantitate
- e3tinderea activitatii in sfera clientilor $ integrare in aval de productie
- diversificarea = promovarea de noi activitati
- activitati inrudite cu activitatea de baza: diversificarea concentrica
- activitati total opuse activitatii de baza: diversificare conglomerat
.cestea vizeaza cresterea capacitatii concurentiale.
2. Strategii de maturitate $ adaptate in situatia in care intreprinderea a ajuns la un anume ec4ilibru
economico $ financiar si vizeaza putine sc4imbari in ceea ce priveste productia, conceptul si metodele de derulare a
productiei.
3. Strategii de descrestere $ vizeaza reducerea volumului de activitate in scopul redresarii unor situatii
critice.
.cestea se pot infaptui prin / cai:
- reducerea partiala a volumului de activitate
- lic4idarea
- strategia captivitatii

+. Strate)ii concurentiale reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse de intreprindere pentru a deveni si a se


mentine competitiva, e3ista / posibilitati:
- Dominare gloala prin preturi $ intreprinderea isi valorifica produsele la preturi mai mici decat ale
concurentei,preturi numite preturi de dumping.
- !talarea produsului $ consta in realizarea unui produs care sa fie perceput ca unic pentru un anume spectru de
nevoi. Ceea ce individualizeaza produsele, calitatea, imaginea de marca si service post-vanzare.
- "oncentrarea pe un anume segment de piata $ intreprinderea este capabila sa satisfaca cerintele unui segment
de cumparaturi mai bine decat concurenta
c. Strate)ii functionale $ sunt cele prin care se precizeaza actiunile concrete prin care vor fi interpretate
obiectivele propuse. -ranspunerea in practica trebuie sa tina cont de:
- #esursele disponiile ?resurse financiare<!
- $ersonalul implicat ?ca structura si mentalitate<!
- #elatiile organizationale
*rincipalele optiuni !trate)ice
+olul principal in functionarea ag ec il au strategiile si politicile de dezvoltare.
)3ista & tipuri de strategii:
- strategii care pot fi de conducere, de piata si de produs
- strategii care pot fi: investitionale, comerciale, de mar9eting, financiare.
*rincipalele optiuni !tarte)ice:
a. Speciali&area consta in procesul de restrangere a gamei de produse in vederea imbunatatirii produselor ramase
si a cresterii profitului. Cele mai importante forme de specializare sunt:
- Specializarea pe produs $ restrangerea gamei sortimentale
- Specializarea te4nologica $concentrarea productiei si realizarea unui numar restrans de operatii te4nologice.
- @radul de specilizare se masoara cu ajutorul unor indicatori:
- coeficient de specializare ?B:< = ponderea productiei specializate C total productie realizata D 1""
? trebuie sa aiba valori ' 7% :<
b. Cooperarea reprezinta stabilirea a unor legaturi de productie pe termen lung intre un ag ec specializat si alti ag
ec care realizeaza piese componente sau subansamble. .ceasta optiune strategica se regaseste sub / forme:
- cooperare pe produs!
- cooperare pe piese!
- cooperare te4nologica.
Nivelul cooperarii se determina prin numarul de intreprinderi care contribuie la realizarea produsului.
c. Di#er!ificarea reprezinta inversul procesului de specializare si consta in largirea gamei de produse realizate
prin valorificarea resurselor materiale si umane de care dispune intreprinderea.
". Informati&area se reflecta prin sc4imbarile de esenta in procesul de productie si de management al ag ec.
.ceasta optiune strategica se refera la reproiectarea activitatii in conditii de eficienta prin folosirea ec4ipamentelor
electonice de calcul.
e. Rete(nolo)i&area reprezinta o cale de crestere a nivelului calitativ al productiei si al competitivitatii
intreprinderilor. 5rin rete4nologizare intelegem inlocuirea ec4ipamentelor si te4nologiilor uzate fizic si moral
neperformante cu te4nologii moderne.
*rincipalele cai "e reali&are a rete(nolo)i&arii:
- ac4izitionarea de utilaje si ec4ipamente moderne!
- inc4eierea de contracte de ingineering cu partenerii straini.!
- asimilarea in productie de te4nologii noi.
A#anta$ele rete(nolo)i&arii sunt:
- cresterea calitatii produselor!
- reducerea consumului de materii prime si materiale!
- imbunatatirea indicatorilor de rentabilitate!
- cresterea productivitatii muncii!
- realizarea de produse noi.
f. Reproiectarea !i!temului "e mana)ement presupune o redefinire a sistemului decizional si situarea pe primul
plan a criteriilor de rentabilitate.
+eproiectarea sistemului de management reprezinta o necesitate obiectiva si actuala pentru majoritatea
intreprinderilor romanesti obligate sa se adapteze cerintelor pietei.
, buna fundamentare a deciziilor strategice se realizeaza cand acestea indeplinesc o serie de conditii:
1. Strategia trebuie sa se bazeze pe previziuni economice, te4nologice si organizatorice reale!
&. +ealismul unei strategii depinde de rolul cercetarilor de mar9eting!
/. )ste necesara o abordare sistemica a tuturor aspectelor angrenate in procesul de dezvoltare al intreprinderii!
1"
#. *tilizarea in toate etapele de viata ale intreprinderii metode si te4nici de management moderne, fle3ibile.
*lanul "e afaceri
5lanul de afaceri reprezinta un instrument cu o importanta mare ptr crearea si dezvoltarea IMM-urilor si are un
rol multifunctional. 5lanul de afaceri reprezinta o modalitate prin care intreprinzatorul se poate asigura de sprijin banesc
din partea unei surse de finantare ?banca, investitori< pentru dezvoltarea viitoarei afaceri, dar poate reprezenta un sprijin
banesc pentru derularea afacerii.
5rin planul de afaceri se realizeaza:
- o prezentare a domeniului de activitate utilizat!
- o prezentare a elementelor de fundamentare ptr acest domeniu!
- perspectivele de crestere si de obtinere a profitului in viitor.
+ealizarea planului de afaceri permite:
- aprofundarea conceptului afacerii intr-o viziune sistemica, de ansamblu, dar si structurarea acesteia pe mai multe
domenii: financiar, mar9eting, de productie!
- permite usurarea procesului de finantare a IMM, intrucat planul de afaceri reprezinta biletul de intrare pe piata
de capital!
- permite evaluarea afacerii si a sanselor sale de reusita!
- imbunatatirea managementului intreprinderii.
Etape "e ela+orare a planului "e afaceri'
- Cule)erea "e informatii referitoare la domeniul ce va fi abordat!
- Structurarea "atelor, prelucrarea acestora si calcularea unui !et "e in"icatori!
- Interpretarea "atelor.
Rolul *lanului "e afaceri este acela ca permite:
- o prezentare a domeniului de activitate
- o prezentare a elementelor de fundamentare a acestui domeniu
- perspectivele de crestere si obtinere a profitului in viitor
5entru a fi eficient, un plan de afaceri trebuie sa raspunda la # intrebari:
- Care este natura si misiunea noii intreprinderiE
- ;e ce domeniul vizat prezinta o buna oportunitateE
- Care sunt obiectivele de afaceri ale intreprinderiiE
- >a cat se ridica costul de lansare al intreprinderiiE
Componentele *lanului "e afaceri
1. Intro"ucere sunt oferite informatii referitoare la numele si adresa intreprinderii, la natura si obiectul de
activitate al intreprinderii, date despre afirmarea si asigurarea confidentialitatii 5.
-. Anali&a ramurii "e acti#itate in care sunt vizate informatii despre: ramura in care actioneaza IMM-urile,
despre domeniul in care actioneaza intreprinderea! despre piata concurentiala! despre perspectivele sectorului! despre
ratele medii de rentabilitate in sector.
.. De!crierea intreprin"erii: informatii referitoare la produsele si serviciile oferite! marimea si locatia
intreprinderii! obiectivele principale! principalele strategii avute in vedere.
/. *lanul "e pro"uctie: se pune accent pe analiza costului de productie! pe consumul de materii prime si
materiale! necesarul de ec4ipamente si te4nologii utilizate! necesarul de spatii de productie si depozitare.
. *lanul "e mar3etin) ofera informatii referitoare la: piata de desfacere! clienti! comportamentul clientilor!
segmentarea pietei! elementele mi3ului de mar9eting.
0. *lanul financiar: cuprinde informatii referitoare la necesarul de capital esalonat pe perioade! previzionarea
vanzarilor! previzionarea flu3ului de numerar! analiza pragului de rentabilitate! estimarea bilantului contabil! principalele
resurse de finantare.
4. Ane5e se refera la informatii privind piata si listele de preturi ale furnizorilor.
*ro+lematica e!ecului in afaceri
Aulnerabilitatea IMM-urilor se masoara in rata e!ecului calculata ca raport intre nr de intreprinderi care isi
inceteaza activitatea si nr de intreprinderi care functionaeza.
11
Studiile arata ca cea mai mare rata a esecului este in primele 12 luni de viata.
Specialistii spun ca IMM-urile care reusesc sunt cele care se adapteaza mai repede si mai bine la mediul de afaceri
si cele care valorifica, fructifica oportunitatile oferite de piata.
Cau&ele e!ecurilor in afaceri
1. cau&e financiare
-. cau&e nefinanciare, care tin de abilitatile manageriale
.. !trate)iile utili&ate pentru a !e lan!a, a functiona
/. cau&e care tin "e M3
. cau&e care tin "e capacitatea man)eriala
0. cau&e care tin "e acce!ul la re!ur!e
4. cau&e care tin "e conta+ilitate
6. cau&e care tin "e comportamentul intreprin&atorului
>a nivel national pentru a studia si intelege bine cauzele esecurilor in afaceri se au in vedere urmatorii factori:
1. Caracteri!ticile intreprin&atorului . Intreprinzatorul reprezinta elementul central in asigurarea succesului in afaceri
fiind necesara e3istenta unor inclinatii personale, o serie de calitati manageriale, o serie de cunostinte.
.stfel, in prima etapa ? lansarea afacerii< se presupune cauza a esecului $ lipsa abilitatilor necesare. In etapele ulterioare
? de crestere si dezvoltare< se presupune cauza a esecului $ neadaptarea la sc4imbare a managerului.
&. Cuno!tinte mana)eriale pot fi structurate astfel:
- neadaptarea cunostintelor manageriale la conditiile concrete ale pietei
- cunostintele in afaceri $ specialistii spun ca cele de mar9eting sunt deficitare in cea mai mare masura
- procesul de luare a deciziillor $ se desfasoara pe o baza intuitiva in conditii de stres pe o lipsa de timp pentru
planificare, fara a se folosi metode moderne de management.
- modul de demarare al afacerii $ poate fi prematur: o lipsa de resurse, o lipsa de informare, o lipsa de cunostinte
sau prea tarziu $ pierderea oportunitatilor oferite de mdiul de afaceri si de piata.
Se considera ca IMM-urile esueaza ca rezultat al practicarii unui management defectuos ?/:<, aceasta se
intampla din cauza lipsei de cunostinte si e3perientei in domeniul managerial si a lipsei de timp si resurse.
/. Me"iul e5tern de afaceri influenteaza e3istenta si dezvoltarea IMM fiind necesar un comport strategic al acestora adica
o adaptare continua pentru a face fata concurentei.
#. Me"iul intern $ resursele disponibile la nivelul ag ec! trebuie facuta o analiza a mediului intern reflectat in sistemul de
management practicat, stilul de conducere si de intreprinzator, caracteristicile acestuia in sens de abilitati, cunostinte,
aptitudini.
Eficienta acti#itatii IMM.urilor
Criteriile de eficienta ale IMM-urilor se refera la:
- capacitatea manageriala interna!
- pozitia pe piata!
- imbunatatirea permanenta a vanzarilor si a productivitatii muncii!
- adaptabilitatea si fle3ibilitatea IMM pe piata.
5entru a fi indeplinite aceste criterii trebuie indepliniti urmatorii factori:
- Managementul flu3ului de numerar!
- .ctivitatea de cercetare - inovare!
- Managementul strategic al firmelor!
- Managementul riscului!
- Cunoasterea cadrului legislativ!
- Managementul resurselor umane!
- Managementul costului si al imbunatatirii prod muncii.
5rocesul de eficientizare al IMM poate fi realizat parcurgand urmatoarele etape:
- .naliza problemelor cu care se confrunta intreprinderea!
- Identificarea cauzelor care stau la baza unor activitati necorespunzatoare!
- Stabilirea strategiilor!
- )valuarea rezultatelor obtinute
*rofilul intreprin&atorului roman:
Studiile efectuate au avut in vedere urmatoarele caracteristici ale intreprinzatorului roman:
Aarsta: /1 - #" ani ?/1:<! #1-#" ani ?/1:<!
1&
Se3: 8%: - barbati! &%: - femei!
5regatirea profesionala: #2: - pregatire te4nica! &2: - preg economica!
)3perienta in activ profesionala: peste 7": - vec4ime mai mare de 1" ani!
Stare civila: 8": - casatoriti!
;omeniul actual al afacerilor: peste 7%: - domeniul comertului!
@radul de implicare al familiei - 7%:!
Capitalul detinut: peste %": au 1 sau mai multi parteneri de afaceri!
.mploarea eforturilor: %": muncesc pe 7" ore saptamanal! %": muncesc intre #" - %" ore saptamanal.
Mana)ementul ri!curilor in afaceri
5rincipalele riscuri care pot aparea in activitatea managerilor sunt:
- naturale, climatice
- comerciale, de mar9eting $ cauze: calitatea necorespunzatoare a produselor sau serviciilor, concurenta neloiala,
cunoasterea insuficienta a pietei.
- ecolo)ice $ cauze: poluarea c4imica a aerului, apei, solului
- contractuale $ cauze: modificarea unor legi sau includerea in contract a masurilor posibile sa reduca riscu
- te(nice $ cauze: uzura fizica si morala a utilajelor si ec4ipamentelor
- te(nolo)ice $ cauze: nerespectarea disciplinei te4nologice
- in#e!titionale $ cauze: ac4izitionarea de produse sau servicii insuficiente sau fara piata de desfacere, alegerea
necorespunzatoare a tipului de te4nologie privind investitia, durata mare de recuperare a investitiei.
- financiare $ cauze: planificarea necorespunzatoare privind consumul de resurse sau care tin de mediul de afaceri
sau o capacitate redusa a intreprinderii de a se autofinanta sau estimarea gresita si nerealizarea bugetului de venituri si
c4eltuieli.
- economice, de faliment $ cauze: management defectuos, piata de desfacere necorespunzatoare, o analiza
ineficienta a concurentei.
- !ociale $ cauze: angajarea unor persoane necorespunzatoare postului, comunicare defectuoasa si ineficienta intre
conducere si salariati, modul de intocmire al contractelor de munca.
- pri#in" re!ur!ele umane $ cauze: instruire insuficienta sau necorespunzatoare, climat de munca deficitar
- informationale $ cauze: management informational neperformant, utilizare inadecvata a pietei informationale.
- #alutare $ cauze: globalizarea
- politice $ cauze: lupta pentru putere si dezinteresul fata de problemele majore ale tarii.
- "e a!i)urare $ cauze: lipsa de fle3ibilitate a preturilor
- "e tara
- "e con$unctura $ cauze: modificari rapide in mediul de afaceri
1/