Sunteți pe pagina 1din 2

CATEGORII (TIPURI) I VARIANTE DE LECII (M. Ionescu, 2003, pp.

196-199):
Categoria de
lecie
Caracteristici Variate de lecii
Lecia de
tras!itere "i
#s$"ire de oi
c$o"tie
Secvenele didactice n cae
po!esoul co"unic# noul, dein
pondeea $ot#%toae n lecie, elevii
nsu&indu-&i cuno&tine &i
co"pota"ente noi, cu cae nu s-au
"ai nt%lnit
- 'ecia intoductiv# - !olosit# la nceputul ped#ii unei
discipline, la nceputul unui capitol, al unei unit#i de
nv#ae, cu scopul de a o!ei o oientae (eneal# asupa
coninutului cae se va studia &i de a te)i inteesul pentu
acesta
- 'ecia-pele(ee
- 'ecia *a)at# pe e+plicaie &i de"onstaie
- 'ecia *a)at# pe utili)aea "odelelo
- 'ecia pentu intoduceea elevilo n studiul "anualului
sau al alto suse de in!o"ae
- 'ecia *a)at# pe utili)aea co"puteului
- 'ecia *a)at# pe nv#ae "ulti"edia
Lecia de
do%&dire de
oi c$o"tie
- ,levii &i nsu&esc cuno&tine &i &i
!o"ea)# capacit#i intelectuale &i
pactice noi, cu cae nu s-au "ai
nt%lnit, de)volt%ndu-&i opeaiile
(%ndiii, unele capacit#i
instu"entale &i opeaionale
- -o!esoul se *a)ea)# pe
cuno&tinele anteioae ale elevilo &i
dii.ea)# clasa n constuiea noii
cunoa&tei de c#te elevi/ ace&tia pot
deduce0 do*%ndi, investi(a, ceceta,
descopei etc. noul
- 'ecie *a)at# pe o*sevaie diect# (intuitiv-investi(ativ#)
- 'ecia *a)at# pe e+peiene de la*oato
- 'ecia *a)at# pe descopeie inductiv#
- 'ecia *a)at# pe descopeie deductiv#
- 'ecia *a)at# pe de)*atee euistic#
- 'ecia po*le"ati)at#
- 'ecia *a)at# pe studiu de ca)
- 'ecia *a)at# pe activit#i pactice
- 'ecia *a)at# pe utili)aea "i.loacelo te$nice de instuie
- 'ecia *a)at# pe instuie0 autoinstuie asistat# de
co"pute
- 'ecia *a)at# pe nv#ae "ulti"edia
Lecia de
'or!are de
(rice(eri "i
de(rideri
(a%ilit)i)
itelect$ale
- ,levii e+esea)# pocedee de "unc#
intelectual#, o(ani)ea)# &i
des!#&oa# activit#i independente,
cultiv%ndu-&i te$nicile &i capacit#ile
de activitate intelectual# &i
capacit#ile de aplicae n pactic# a
cuno&tinelo
- 'ecia *a)at# pe e+eciii &i po*le"e aplicative
- 'ecia de "unc# independent# (cu a.utoul !i&elo de lucu0
al e+peienelo0a luc#ilo de la*oato sau pactice etc.)
- 'ecia de activitate independent# di!eeniat# (individual#,
pe (upe)
- 'ecia n ca*inetul &cola
- 'ecia de studiu individual n *i*lioteci
- 'ecia *a)at# pe autoinstuie asistat# de co"pute
- 'ecia *a)at# pe nv#ae "ulti"edia
- 'ecia *a)at# pe activit#i ceatoae
Lecia de
'or!a re de
(rice(eri "i
de(rideri
(a%ilit)i)
(ractice
- ,levii sunt o*i&nuii cu o(ani)aea
&i des!#&uaea de activit#i pactice
n cae s#-&i aplice cuno&tinele &i
a*ilit#ile pe cae le dein, s# &i
!o"e)e &i e+ese)e co"pota"entele
"otice, capacit#ile, co"petenele
etc.
'ecia *a)at# pe e+peiene de la*oato
'ecia de la*oato
'ecia n atelieul &cola
'ecia *a)at# pe eali)aea uno dispo)itive0 apaate0
instalaii
'ecia *a)at# pe eali)aea uno poiecte
'ecia *a)at# pe activit#i ceatoae
Lecia de
reca(it$lare "i
siste!ati*are a
c$o"tielor "i
a%ilit)ilor
((rice(eri+lor
"i de(rideri+
lor)
- 1&i popune apo!undaea &i
pe!ecionaea cuno&tinelo &i
co"petenelo intelectuale &i pactice
ale elevilo, pin evidenieea
le(#tuilo e+istente nte cuno&tine
&i a*ilit#i
- 'ecia *a)at# pe un plan de ecapitulae alc#tuit de un (up
elevi0 de un elev0 de po!eso
- 'ecia *a)at# pe sc$e"e ecapitulative
- 'ecia *a)at# pe sc$ie de sinte)#
- 'ecia *a)at# pe e)olv#i de e+eciii &i po*le"e
- 'ecia *a)at# pe utili)aea !i&elo de lucu
- 'ecia *a)at# pe activitatea independent# a elevilo
- 'ecia *a)at# pe e!eate
- 'ecia *a)at# pe activit#i pactic
- 'ecia tip 2poces3 sau anali)# de ca)
- 'ecia cu a.utoul co"puteului
- 'ecia de ecapitulae cu a.utoul "ulti"edia
- 'ecia de sinte)# (o(ani)at# la !inele unit#ii de nv#ae0
se"estului0 anului &cola etc.)
- 'ecia-vi)it# (de ecapitulae pin vi)ite la e+po)iii,
"u)ee, unit#i econo"ice etc.)
Lecia de
,eri'icare sa$
de cotrol "i
e,al$are a
c$o"tie+lor
"i a%ilit)ilor
((rice(eri+lor
"i de(rideri+
lor)
- 4e ol de 2*ilan5, evideniind
"odi!ic#ile poduse &i in!luenele
asupa latuilo pesonalit#ii elevilo
- 4e valoae constatativ-pospectiv#,
ntuc%t elev# "#sua n cae elevii
&i po!esoul au eali)at o*iectivele
popuse &i ceea ce a "ai te*ui s#
ntepind# n viito n acest scop
- pe"ite eali)aea !eed-*ac6-ului
!o"ativ &i su"ativ
- 'ecia de vei!icae oal#
- 'ecia de vei!icae scis#
- 'ecia *a)at# pe "*inaea vei!ic#ii oale cu cea scis#
- 'ecia de vei!icae pin luc#i pactice0 e+pei"entale
- 'ecia destinat# anali)ei luc#ilo scise
- 'ecia destinat# anali)ei luc#ilo pactice0 e+pei"entale
- 'ecia de vei!icae cu a.utoul !i&elo de activitate
- 'ecia de vei!icae cu a.utoul testelo de cuno&tine
- 'ecia de vei!icae cu a.utoul testelo doci"olo(ice
- 'ecia de vei!icae0 autovei!icae cu a.utoul
co"puteului
Lecia de
creaie
- 1ncua.ea)#, valoi!ic# &i de)volt#,
n cel "ai nalt (ad, oi(inalitatea,
inventivitatea &i ceativitatea elevilo
- 'ecia *a)at# pe e+eciii ceative (concepeea de "odele
&i aciunea cu ele, concepeea &i e)olvaea de e+eciii &i
po*le"e, ela*oaea de di!eite o*iecte, "ac$ete, luc#i)
- 'ecia *a)at# pe ela*oaea de poiecte ceative de c#te
elevi
- 'ecia *a)at# pe "ulti"edia
- 'ecia de ceaie te$nic#
- 'ecia *a)at# pe "etode de sti"ulae a ceativit#ii
individuale &i de (up
Lecia !i-t)
(co!%iat))
- -esupune activit#i
coespun)#toae tutuo o*iectivelo
!unda"entale (do*%ndiea de
cuno&tine, !o"aea de a*ilit#i
intelectuale &i pactice, ecapitulae &i
siste"ati)ae, contol, evaluae
-7olu"ul in!o"aional este edus,
de aceea se utili)ea)# cu pec#dee la
clasele "ici
ETAPELE LECIEI. PENTRU /IECARE TIP DE LECIE (VARIANTA CLA0IC 1)
Categoria de lecie Eta(e
8e co"unicae0 nsu&ie
de noi cuno&tine
9(ani)aea condiiilo
:eactuali)aea
4nunaea te"ei, o*iectivelo
;o"unicaea cuno&tinelo (8ii.aea nv##ii)
<i+aea, (eneali)aea, aplicaea, evaluaea
=e"a pentu acas#
8e !o"ae de picepei
&i depindei
9(ani)aea condiiilo
-eci)aea te"ei, e+plicaia, descieea sacinilo
:eactuali)aea celo necesae, de"onstaia "odel
,+ecutaea independent# a sacinilo, ndu"aea
4nali)a, apecieea luc#ilo
=e"a pentu acas#
8e consolidae,
siste"ati)ae,
ecapitulae
<o"ulaea planului &i co"unicaea lui
9(ani)aea condiiilo
:epetaea pe *a)a planului scis sau a !i&elo
:epoduceea, siste"ati)aea
;onclu)ii, apeciei, ecupe#i, de)volt#i
=e"a pentu acas#
8e vei!icae &i
apeciee
9(ani)aea condiiilo
Sta*iliea te"ei, a volu"ului, a te$nicilo, citeiilo, ti"pului
7ei!icaea popiu-)is#, oal# sau scis#, !o"ulaea de apeciei, anali)a co"ple+#
Sta*iliea sacinilo ce decu( din anali)#
Mi+t# 0 ;o"*inat# 9(ani)aea condiiilo
7ei!icaea cuno&tinelo, te"ei
4ctivitate intoductiv#
4nunaea te"ei, o*iectivelo
8o*%ndiea noii te"e
<i+aea, (eneali)aea, aplicaea, evaluaea
=e"a pentu acas#

S-ar putea să vă placă și