Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 10 Portofolii

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grafic

Rentabilitatea portofoliului:Riscul/varianta portofoliului:Riscul portofoliului

este media ponderata a riscurilor ce compun portofoliul.

Piata perfecta
Pe o piata perfecta se intalnesc urmatoarele conditii:
1. Niciun investitor nu domina piata si nu poate de unul singur sa influenteze cursul
titlurilor.
2. Informatia circula liber, toti agentii au acces gratuit si imediat la toate informatiile
privind titlurile.
3. Se face abstractie de impozite, taxe si costurile de tranzactie.
4. Titlurile sunt infinit divizibile.

O piata care indeplineste aceste conditii este eficienta. Acest lucru presupune faptul ca
toate informatiile privind un titlu sunt imediat si total resfrante in curs, acesta furnizand in
orice moment cea mai buna expresie a valorii titlului.

Portofoliul eficient

!!!!!!!!!!!! grafic

Setul ipotetic al tuturor portofoliilor posibile, numit set realizabil, este reprezentat de
zona hasurata. Nu toate aceste portofolii prezinta oportunitati din care un investitor de
portofolii sau o firma sa aleaga.
Un portofoliu efficient este un portofoliu care ofera rentabilitatea maxima posibila
pentru un risc dat sau gradul de risc minim pentru o rentabilitate data.
Curba data de B,C,D,F este frontiera de eficienta. Curba A,B,C,D,F,G,H este curba
infasuratoare a portofoliilor fezate.

Relatia caracteristica in interiorul unui portofoliu eficient:
!!!!!!!!!!!!! grafic

{


....

reprezinta/masoara variatia riscului pe unitatea de randament si reprezinta panta


tangentei la frontiera de eficienta in punctul e.


Daca multiplicam aceasta relatie cu procentele

se obtine:


Riscul titlului in portofoliul eficient:Aceasta relatie reprezinta conditia necesara, dar nu si suficienta de eficienta pentru un
titlu pentru a fi detinut cu portofoliul eficient.
Strategia de actiune a unui investitor este determinata de reuniunea dintre multimea
dorintelor si multimea posibilitatilor. Multimea dorintelor este construita din curbele de
indiferenta, care sunt expresia preferintei investitorului in planul rentabilitate risc si rezulta
direct din functia sa de utilitate. Multimea posibilitatilor este reprezentata de frontiera de
eficienta, care se obtine plecand de la multimea anticipatiilor investitorilor privind titlurile
individuale. Numai portofoliile eficiente sunt, insa, luate in considerare de investitori.
Alegerea acestuia esre cea care corespunde punctului de tangenta dintre cele doua
curbe. In acest punct se obtine portofoliul optim; portofoliul ales depinde de gradul de
aversiune pentru risc al investitorului. Daca aversiunea sa este puternica (conservator), el va
alege un portofoliu situat pe partea stanga a frontierei de eficienta, corespunzator celui mai
slab nivel de risc. Invers, in cazul aversiunii slabe la risc.Admitem (presupunem) ca investitorul formeaza un portofoliu dintre un titlu cu risc si
unul fara risc.
T
1
: R
f
- titlul fara risc

f
= 0

T
2
: E
2
,
2
{!!!!!!!!!!!!!!!!! grafic

In punctul R
f
, x
1
= 1 si x
2
= 0 portofoliu nediversificat si este format numai din
titluri neriscante.
Intre R
f
si E
2
, x
1
, x
2
(0,1) portofoliu diversificat
In E
2
portofoliu nedifersificat, format numai din titluri riscante (x
1
= 0, x
2
= 1)
Pe semidreapta (E
2
, x : x
1
< x, x
2
> 1 portofoliu format din titluri foarte riscante
Pe intervalul (R
f
, E
2
) sume date cu imprumut si sume riscante investite
Pe semidreapta (E
2
, x sume luate cu imprumut si combinatii de portofolii
eficiente

Oricare ar fi gradul de aversiune pentru risc al unui investitor, acesta alege un
portofoliu eficient situat pe semidreapta R
f
E
2
x. Portofoliul ales va fi intotdeauna oo
combinatie de titluri fara risc si de portofoliu eficient, care se numeste combinatie optimala
de titluri riscante.
Un individ care isi constituie un portofoliu actioneaza in doua etape: mai intai,
selectioneaza o combinatie optimala si apoi o combina pe aceasta cu sume date cu imprumut
sau imprumutate pentru a adapta clasamentul sau la gradul de risc, formand astfel portofoliul
care ii convine.Volatilitatea portofoliilor

Riscul de firma este cauzat de existenta unor actiuni in justitie, de greve, de succesul
sau insuccesul programelor de marketing, de castigarea sau pierderea unor contracte majore
si de alte evenimente care au loc in cadrul firmei respective. Aceste evenimente sunt, de
regula, aleatoare, efectele lor asupra portofoliului pot fi eliminate prin diversificare,
evenimentele nefavorabile dintr-o firma fiind compensate de evenimentele favorabile din alta
firma.
Riscul de piata este determinat de diverse conflicte armate, inflatie, recesiune si
variatii ale ratei dobanzii. Acesti factori afecteaza toate firmele, riscul respectiv nu poate fi
eliminat prin diversificare.
Riscul total al unei actiuni constituie suma dintre riscul de firma si riscul de piata.
Volatilitatea masoara sensibilitatea unui titlu fata de miscarile pietei. Ea poate fi
pozitiva sau negativa, mai mult sau mai putin puternica dupa cum fluctuatiile titlului le
accentueaza sau le atenueaza cu cele ale pietei.

!!!!!!!!!!!!!11!! grafic

volatilitatea titlului i

- rentabilitatea pieteiDaca titlul evolueaza in acelasi sens cu piata,

titlul i are tendinta de a


amplifica fluctuatiile pietei, fiind un titlu ofensiv/agresiv. Daca piata este orientata spre
crestere, un asemenea titlu are tendinta de a progresa mai mult decat piata.

titlul i are tendinta de a urma fluctuatiile pietei intr-o masura atenuata,


fiind un titlu defensiv

titlul i este neutru


Daca volatilitatea este negativa (

), titlul evolueaza in opozitie cu piata. Astfel


de titluri sunt rare, dar si in acest caz, daca

, titlurile sunt negative.