Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. PROIECT INSTAL S.R.

PROIECT NR. 21 D/2012

ALEXANDRIA

FAZA:P.T

Calculul de dimensionare
a sistemului rutier
pentru obiectivul de investitii:
MODERNIZARE DC 2 LIMITA COMUNA SCURTU MARE KM 12+000 - CATUNU
INTERSECTIE CU DJ 503 KM 15+695

Pentru dimensionarea sistemului rutier, au fost folosite instructiunile publice


departamentale pentru sisteme rutiere rigide si nerigide din ind. PD 177 - 2001.
Prognoza traficului rutier n vehicule etalon in perioada 2000 - 2020 pentru
drumurile judeene si comunale din Teleorman a fost fcut de Administratia
Nationala a Drumurilor in anul 2000 - indicativ AND 579/2002.
La dimensionarea sistemului rutier se ia in considerare traficul de calcul
corespunzator perioadei de perspectiva de 10 ani , exprimat in vehicule etalon osii
standard de 115 KN. Media zilnic anual n vehicule etalon, pentru sisteme rutiere
suple, care circul pe drumul comunal DC2 este de maxim 31 osii 115 KN (pentru anul
2020).
Osia standard de 115 KN (o.s. 115 KN) are urmatoarele caracteristici :
- sarcina pe rotile duble :

57,5 kN

- presiunea de contact :

0,625 Mpa

- raza suprafetei circulare echivalente suprafetei de contact pneu - drum :


0,171 m
Media zilnic anual de vehicule etalon care circul este: N = 31 osii 115KN
Traficul de calcul se stabileste cu formula :
NC = 365 x 10-6 x Pp x crt x N n m.o.s.
NC = 365 x 10-6 x 10 x 0,5 x 31 = 0,06 m.o.s.
Modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare este de 80 MPa, iar
valoarea coeficientului lui Poisson este 0,35 conform referatului geotehnic.
Ep = 80 Mpa
= 0,35
Modulul de elasticitate dinamic al balastului Eb se calculeaza cu urmatoarea
relatie :
Eb = 0,20 x hb0,45 x Ep = 0,20 x 2000,45 x 80 = 173.61 MPa
Am ales un sistem rutier suplu, dat fiind existenta in regiune a surselor de
agregate naturale de balastiera.

Denumirea materialului
din strat

Grosimea stratului
h, cm

E, MPa

Beton asfaltic BA 16

3600

0,35

Beton asfaltic deschis cu


pietri sortat BAD 25

3000

0,35

Piatra sparta

15

600

0,27

Balast

20

174

0,27

Pamant de fundare

80

0,35

Se analizeaza sistemul rutier la solicitarile osiei standard de 115 KN.


Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM 2000.
DRUM: MODERNIZARE DC 2 LIMITA COMUNA SCURTU MARE KM 12+000 CATUNU INTERSECTIE CU DJ 503 KM 15+695

Parametrii problemei sunt

Stratul 1: Modulul
Stratul 2: Modulul
Stratul 3: Modulul
Stratul 4: Modulul
Stratul 5: Modulul

Sarcina.....
57.50 kN
Presiunea pneului
0.625 MPa
Raza cercului
17.11 cm
3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea
4.00 cm
3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea
5.00 cm
600. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea
15.00 cm
174. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea
20.00 cm
80. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

R E Z U L T A T E:
R
Z
sigma r
cm cm
MPa
.0 -9.00
.0 9.00
.0 -37.00
.0 37.00

epsilon r
microdef

.901E+00 .236E+03
.638E-01 .236E+03
.557E-01 .337E+03
.567E-02 .337E+03

epsilon z
microdef
-.328E+03
-.645E+03
-.555E+03
-.881E+03

Rezultatele sunt date in tabelul de mai jos :


r
z

236
555

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier :


a) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor
bituminoase este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai
mica sau egala cu RDOadmisibil
RDO < RDOadmisibil
RDO = NC
Nadm.
NC = 0,06 m.o.s. - traficul de calcul n milioane de osii standard de 115 KN

Nadm. = 4,27 x 108 x r- 3,97 = 4,27 x 108 x 236- 3,97 = 0,16 m.o.s.
Nadm - numrul de solicitri admisibil, in m.o.s. care poate fi preluat de
straturile bituminoase, corespunztor strii de deformaie la baza acestora.
RDO = 0,06 = 0,375
0,16
RDOadmisibil = 1,00 pentru drumuri judeene conf. ind. PP 177 - 2001
0,375 < 1,00 - este ndeplinit criteriul deformaiei specifice de ntindere
admisibile la baza straturilor bituminoase
c) Deformatia specifica verticala admisibila zadm. la nivelul patului drumului se
calculeaza cu relatia:
zadm. = 329 x NC- 0,27 = 329 x 0,06 - 0,27 = 703 microdeformatii zadm.
= 703 microdeformatii
z = 555 microdeformatii
Criteriul deformaiei specifice verticale admisibile la nivelul terenului de
fundare este respectat, dac este indeplinit condiia z < z adm
555 < 703 ===== este ndeplinit condiia ca deformaia specific vertical
de compresiune la nivelul patului s fie mai mic dect deformaia specific vertical la
nivelul patului de fundaie.
Sistemul rutier rezultat n urma calculului de dimensionare este urmtorul :
- 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA 16
- 5 cm imbracaminte din beton asfaltic deschis BAD 25
- 15 cm strat de baza din piatra sparta dup compactare
- 20 cm fundatie din balast dup compactare.

ntocmit,
ing. Andreica Cristian