Sunteți pe pagina 1din 1

TAPI M

Solu]ie detergent\ pentru cur\]area


PLOIESTI ROMNIA pieselor metalice [i a motoarelor auto
1. CARACTERIZARE
1.1. TAPI M este o solu]ie detergent\, avnd `n compozi]ie un amestec de substan]e
tensioactive anionice si amfoterice, s\ruri de condi]ionare [i inhibitori de coroziune.
1.2. TAPI M este un produs biodegradabil.
2. APLICA}II
TAPI M se utilizeaz\ pentru cur\]area pieselor metalice conform opera]iilor tehnologice ale
fabric\rii acestora (inter sau intraopera]ional) [i a motoarelor de orice tip.
3. AVANTAJE
TAPI M este un produs economic [i eficient, asigurnd degresarea [i cur\]area pieselor metalice [I
a motoarelor auto de orice tip, protendu!le `n acela[i timp `mpotriva coroziunii.
4. PROPRIET}I FIZICO - CHIMICE {I DE PERFORMAN}
"spect, culoare lichid limpede, omogen, galben
#on]inut de substan]\ tensioactiv\, $ %!&
p' solu]iei () $ `n ap\ (),*!(+
p' solu]iei ,) $ `n ap\ ((!(,
-ensitate la +).#, g/cm
,
(,(!(,+
"zot, $ ma0. ,
5. DOZAJ RECOMANDAT
TAPI M se utilizeaz\ `n propor]ie de *!()$ solu]ie apoas\ pentru cur\]area motoarelor [i *!,)$
petru cur\]area pieselor metalice func]ie de gradul de impurificare.
6. MOD DE AMBALARE
TAPI M se ambaleaz\ `n bidoane de polietilen\.
7. TERMEN DE VALABILITATE
1rodusul are termen de valabilitate +2 de luni de la data fabrica]iei.
Informa]iile din aceast fi[ (editia 2006) sunt reale dar nu au caracter de !aran]ie"
ICERP SA st la dis#o$i]ia clien]ilor #entru con%enirea la li%rare a oricror o&li!a]ii inclusi% asisten]a te'nic"
ICERP SA
(ule%ardul Re#u&licii )*+ A cod +,,,-) PLOIE.TI/ROMNIA Tel0 ,)11/232,)1 4a50 ,)11/2**61+