Sunteți pe pagina 1din 45

BAZA DE NTREBRI

Prof. AN MIHAELA
PENTRU LIMBA ROMN
1. n cuvintele "cai", "ci", "cini"," bea", "doar", "sau", "hau", "chiar", sunt vocale:
a) a, , b) i, e, o, u
c) a, i, , e, o d) e, u,
2. Conin diftongi cuvintele din seria:
a) lecia, aluatul, scaunul, dualism b) ru, lui, rai, iar, stea
c) chiar, ghear, cioc, cear, srncean, maghiar, ureche d) nu!i, s!i, d!i, ba!i
". Conin triftongi cuvintele din seria:
a) chioar, cioar, gioars, sfrmicioas, ochioas, ghioag
b) ariioar, leoaic, taioare, creioane
c) dubioas, curioas, furioas, carioar
d) ia!i, i!ai, ni!oi, i!oi, mi!au, i!au
#. Conin hiat cuvintele din seria:
a) baie, foaie, doin, $ndoial, creea%, faian
b) bienal, doime, %oologie, faeton, boa, real, manie, rochie
c) mine, mingea, muchea
d) ou, cine, soare, coal
&. 'iecrei litere $i coresunde un sunet $n toate cuvintele din seria:
a) el, (ilofon, geam
b) )aria, eram, chimie
c) recamier, rumm*, +ee
d) istol, u,c, grenad
-. .unt desrite corect $n silabe toate cuvintele din seria:
a) fi!as!co, fruc!tu!os, hi!dra!ulic
b) in!gi!ner, car!te, at!let
c) mon!se!nior, br!bi!e, bin!o!clu
d) somn!am!bul, su!fle!or, sim!tom
/. Cuvntul "amne%ie" se desarte corect $n silabe astfel:
a) am!ne!%i!e b) amn!e!%i!e
c) a!mne!%i!e d) am!ne%!ie
0. .unt desrite corect $n silabe toate cuvintele din seria:
a) a!nal!fa!bet, i!ne!gal, de!%a!mor!sa, vr!stnic
b) des!re, dre!tunghi, ni!cio!da!t, +er!tf
c) san!ctu!ar, mon!stru, fun!ci!o!nar, som!tu!os
d) a!u!to!bu%, fruc!tu!os, ge!o!graf, in!a!bil, de%!ar!ma
1. .unt corect scrise toate cuvintele din seria:
a) radioemisie, etrifica, o,an, o%onifica
b) radioemisiune, etrifica, o,ean, o%oni%a
c) radioemisiune, ietrifica, o,an, o%oni%a
d) radioemisie, ietrifica, o,ean, o%onifica
12. .unt corecte toate formele ad+ectivelor de genul feminin din seria:
a) analog, itoresc, miastre, atrioate b) analog, itoreasc, miestre, atriote
c) analoag, itoreasc, miestre, atriote d) analog, itoresc, miestre, atriote
11. .unt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) bir+ear, co,ear, cri,ean, clu+ean, arge,ean, $mbrti,eare, deta,eat, anga+eat
b) bir+ar, co,er, cri,an, clu+an, arge,an, $mbri,are, deta,at, anga+at
c) bir+ar, co,ar, cri,ean, clu+ean, arge,ean, $mbrisare, deta,at, anga+at
d) bir+ear, co,ear, cri,an, clu+an, arge,ean, $mbri,eare, deta,eat, anga+eat
12. 3dentificai seria ce conine formele corecte ale cuvintelor:
a) buldo%r, i4a, lidr, $ndemni%aie, e(ceie, contigent
b) buldo%er, ic4!u, lider, indemni%aie, e(ceie, contingent
c) buldo%er, i4!u, lider, $ndemni%aie, esceie, contigent
d) buldo%r, ica, lider, indemni%aie, e(ceie, contingent
1". .unt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) socio!cultural, sud!estic, instructiv!educativ, un a,a!%is rieten, clar!obscur, clar!v%tor
b) sociocultural, sudestic, instructiveducativ, un a,a%is rieten, clarobscur, clarv%,tor
c) socio!cultural, sud!estic, instructiv!educativ, un a,a!%is rieten, clarobscur, clarv%tor
1#. .unt scrise corect cuvintele din seria:
a) $nnota, $nnota, $nnbu,i, $nnoda
b) $nnota, $nota, $nbu,i, $nnoda
c) $nota, $nota, $nbu,i, $noda
d) $nota, $nnota, $nbu,i, $noda
1&. 5u "unei, acestei, altei, frumoasei, celei de!a doua, acestei frumoase" sunt corecte formele
nearticulate:
a) duri, oe%i, famili, flori, foi, vi, cmi, leci, %i
b) durii, oe%ii, familii, florii, foi, vii, cmii, lecii, %ile
c) durii, oe%ii, familii, florii, foii, vii, cmii, lecii, %ii
d) duri, oe%ii, familii, flori, foi, vii, cmii, lecii, %ile
1-. n e(emlul : ".fr,itul rii 6", este corect forma:
a) $nti b) a $ntia
c) $ntia d) antia
1/. .unt scrise corect cuvintele din seria:
a) antofi cenu,i sau arginti7 ochi vi ,i %globi7 cmuri usti
b) antofi cenu,i sau argintii7 ochi vii ,i %globii7 cmuri ustii
c) antofii cenu,i sau arginti7 ochii vi ,i %globi7 cmurile ustii
d) antofii cenu,ii sau argintii7 ochii vii ,i %globii7 cmurile ustii
10. .unt corecte formele din seria:
a) ce!l d!inti, ce!a d!inti
b) cel dinti, cea dinti
c) cel de $nti, cea de $nti
d) cel dinti, cea dintia
11. .unt corecte formele din seria:
a) al cincilea ! a cincea, al cinsre%ecelea ! a cinsre%ecea
b) al cincilea ! a cincea, al cincisre%ecilea ! a cincisre%ecea
c) al cincilea ! a cincia, al cincisre%ecilea ! a cincisre%ecia
d) al cincilea ! a cincea, al cincisre%ecelea ! a cincisre%ecea
22. 'ormele corecte sunt cele din seria:
a) cel deal doilea ! cea dea doua
b) ce!l de!al doilea ! ce!a de!a doua
c) cel de!al doilea ! cea de!a doua
21. .unt corecte formele din seria:
a) anul al 33!lea, clasa a 33!a, anul 3, clasa 3
b) anul 33!lea, clasa 33!a, anul 3!lea, clasa 3!a
c) anul al 33, clasa a 33, anul al 3, clasa a 3
d) anul 33, clasa 33, anul 3, clasa 3
2
22. 'orma corect este:
a) acela,i om, aceia,i oameni, aceea,i femeie, acelea,i femei
b) acela, om, aceia, oameni, aceea, femeie, acelea, femei
c) acela, om, aceia,i oameni, aceea, femeie, acelea, femei
d) acela, om, aceea,i oameni, aceea,i femeie, acelea,i femei,
2". .unt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) fratele fetei acestia, fratele acestii fete
b) fratele fetei acestea, fratele acestei fete
c) fratele fetei acesteia, fratele acestei fete
d) fratele fetei aceasta, fratele acestei fete
2#. .unt corecte formele ad+ectivelor de $ntrire din seria:
a) )aria $ns,i, )ariei $ns,i, 3on $ns,i, ele $ns,i, fetelor $ns,i, ei $ns,i, coiilor $ns,i
b) )aria $ns,i, )ariei $nse,i, 3on $nsu,i, ele $nse,i, fetelor $nse,i, ei $n,i,i, coiilor $n,i,i
c) )aria $nse,i, )ariei $nse,i, 3on $nse,i, ele $nse,i, fetelor $nse,i, ei $nse,i, coiilor $nse,i
2&. 'orma corect este:
a) Ceea ce sui e corect.
b) Ceace ce sui e corect.
c) Ceeace sui e corect.
d) Cea ce sui e corect.
2-. 8ste corect scris fra%a:
a) Cel cel vede sl anune.
b) Ce!l ce!l vede s!l anune.
c) Cel ce!l vede s!l anune.
d) Ce!l cel vede s!l anune.
2/. 9erbul "a lua" are, la indicativ re%ent 3 ,i a 33!a lural, formele din seria:
a) luom, luai b) lom, loai
c) luam, luai d) loam, loai
20. 9erbul "a aroia" are, la singular indicativ, formele din seria:
a) :eu) aroiu, :tu) aroii, :el) aroie
b) :eu) aroi, :tu) aroi, :el) aroie
c) :eu) aroii, :tu) aroii, :el) aroie
d) :eu) aroii, :tu) aroii, :el) aroiie
21. 9erbul "a continua" are, la indicativ ,i con+unctiv re%ent, formele din seria:
a) :eu) continu, :tu) continui, :el) continu7 s continue
b) :eu) continui, :tu) continui, :el) continu7 s continue
c) :eu) continuu, :tu) continuui, :el) continuu7 s continuue
d) :eu) continuu, :tu) continui, :el) continu7 s continue
"2. .unt corecte formele de viitor din seria:
a) voi fii, voi ,tii, voi rivii, m voi sfii, voi ustii, voi $nmii
b) voi fi, voi ,ti, voi rivi, m voi sfi, voi usti, voi $nmi
c) voi fi, voi ,ti, voi rivi, m voi sfii, voi ustii, voi $nmii
d) voi fii, voi ,tii, voi rivii, m voi sfi, voi usti, voi $nmi
"1. .unt corecte formele de imerativ din seria:
a) scrie, nu scrie, fii, nu fii, sfiestete, nu te sfii :tu)
scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti!va, nu va sfiiti :voi)
b) scrie, nu scrie, fii, nu fi, sfieste!te, nu te sfii :tu)
scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti!va, nu va sfiiti :voi)
"2. .unt corecte formele de condiional ! otativ re%ent din seria:
a) :eu) a,i $nva, :tu) ai $nva, :voi) ai $nva
b) :eu) a!,i $nva, :tu) a!i $nva, :voi) a!i $nva
"
c) :eu) a, $nva, :tu) ai $nva, :voi) ai $nva
d) :eu) a, $nva, :tu) ai $nva, :voi) a!i $nva
"". .unt corecte formele de lural ale substantivelor din seria:
a) accesuri, imne, grila+uri, arado(e
b) accese, localuri, grila+e, calaoade
c) chitri, cicatrici, cli,ee, la+e
d) refrenuri, arado(uri, ocaluri, l+i
"#. 8ste corect forma:
a) reercursiune b) reecursiune
c) reercusiune d) reercu%iune
"&. 3dentificai seria coninnd numai formele corecte ale cuvintelor:
a) imune, r%tlmci, desmembra, arhiti, desgoli
b) imune, rstlmci, de%membra, arheti, de%goli
c) inune, r%tlmci, de%membra, arhieti, desgoli
d) imune, rstlmci, desmembra, arhiti, de%goli
"-. 3ndic numrul gre,elilor din urmtoarea fra%:
")i!ar lcea s vii e la mine, dar $ns vd c referi mai bine s!l $nsoe,ti e un rieten de!ai ti la
meci."
a) una b) dou c) trei d) atru
"/. ;u conine nici o gre,eal enunul:
a) )i!ar lcea s!i ascult e amndoi absolvenii.
b) <reul fasolii se va scumi mult $n toamna aceasta.
c) 5eci%ia lui este un e(emlu ilduitor de desire a unei situaii fortuit ,i nedorit.
d) Cei cinci membrii ai =uvernului sunt oameni integri.
"0. ;u e(ist nici o gre,eal $n enunul:
a) Cei ,ate mini,tri ai <ieei Comune s!au reunit la <aris.
b) Cei ,ate mini,trii ai <ieei Comune s!au reunit la <aris.
c) Cei ,ate mini,trii ai <ieii Comune s!au reunit la <aris.
d) Cei ,ate mini,tri ai <iei Comune s!au reunit la <aris.
"1. Conine numai cuvinte corect scrise seria:
a) asectuos, cearceaf, adlma,
b) sanguin, or,an, rimvratic
c) maiou, diciune, disident
d) :a) seconda, ostatec, cismar
#2. 'orma de lural a substantivului este gre,it $n roo%iia:
a) Citesc dou cotidiene de mare tira+.
b) 9ila noastr are dou niveluri.
c) >m cumrat ni,te c,uni frumoase.
d) ?a te% am avut de re%olvat dou matrice.
#1. .unt accentuate corect toate cuvintele din seria:
a) simb@l, senat@r, caractAr, Bntim, du,mCn
b) sBmbol, senCtor, carCcter, Bntimi, du,mCn
c) sBmbol, senCtor, carCcter, intBm, dD,mCn
d) simb@l, senat@r, caractAr, intBm, dD,mCn
#2. .unt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) steEarde%, lovr, 4itsch, +udo, caming
b) steEarde%, ulover, 4itchs, +udo, caming
c) steEardes, ulover, 4isth, giudo, cheming
d) steEardes, ulover, 4itsch, +udo, caming
#". 3dentificai seria ce conine forma corect a cuvintelor:
#
a) ctu,al, meritos, ridicol, siring b) ctu,eal, merituos, ridicol, sering
c) ctu,al, meritos, ridicul, sering d) ctu,al, merituos, ridicol, siring
##. ;u face arte din vocabularul fundamental verbul:
a) a revedea b) a avea c) a au%i d) a mnca
#&. Conine numai substantive colective formate e(clusiv rin derivare seria:
a) turm, fget, mrcini, b) ietri,, rmuri,, stol
c) muncitorime, frun%i,, brdet d) studenime, herghelie, roi
#-. Cuvntul "redecesor" nu $nseamn:
a) recursor b) remergtor c) $nainta, d) urma,
#/. Cuvintele "anost" ,i "searbd" sunt:
a) sinonime b) antonime c) aronime d) omonime
#0. 3dentificai erechea de cuvinte care ilustrea% sinonimia:
a) oneros ! necinstit
b) ili%ibil ! clar
c) bulimie ! de%gust
d) acribie ! negli+en
#1. 3dentific termenul care nu se caracteri%ea% rin omonimie:
a) cal b) lir c) soare d) carte
&2. 3dentificai seria coninnd numai cuvinte omografe:
a) Cugust ! august7 bCrem ! barAm7 col@nie ! colonBe7 comCnie ! comanBe
b) im@bil ! imobBl7 literar ! literal7 actual ! inactual7 comatibil ! incomatibil
c) comAdie ! comedBe, familial ! familiar7 abil ! inabil7 li%ibil ! ili%ibil
d) comCnie ! comanBe, arbitrar ! arbitral, accetabil ! inaccetabil7 emigrant ! imigrant
&1. <reci%ai care dintre cele atru erechi de cuvinte nu sunt antonime:
a) onest F necinstit b) li%ibil ! necite
c) cot F necot d) tot ! netot
&2. 8ste neologism cuvntul:
a) limb b) fiin c) a de,i d) isravnic
&". Cuvintele "concesie" ,i "concesiune", "orie" ,i "oriune" sunt:
a) variante ale aceluia,i cuvnt
b) dublete le(icale difereniate semantic
c) una din forme este $nvechit
d) una din forme se folose,te numai $n vorbirea oular
&#. ;u conine nici un cuvnt din vocabularul fundamental seria:
a) ribeag, sclifosit, oetic, binom
b) halva, emigrant, din, termen
c) avea, onest, caligrafic, dicionar
d) funcie, inegal, obsesiv, %ece
&&. >ntonimul cuvntului "a se bucura" este:
a) tristee b) a se $ntrista c) mhnire d) osomort
&-. Cuvntul GliceniosG $nseamn:
a) indecent b) titrat c) absolvent al unui liceu d) studios
&/. 5intre cele atru cuvinte sinonime, face arte din fondul vechi al limbii:
a) trist b) derimat c) descura+at d) mhnit
&0. 3dentificai seria coninnd numai cuvinte olisemantice:
a) limb, cas, mas, oer
b) limb, floare, vis, loc
c) cas, coil, refa, localitate
d) mas, coac, claritate, adatare
&1. ;u este derivat $n limba romn cuvntul:
&
a) floricic b) a $nflori c) $nfloritor d) inflorescen
-2. ;u sunt cuvinte comuse cele din seria:
a) 8uroa Central, Cuibul 5orului, )inisterul de 3nterne
b) lirica erotic, dor de ar, $nvmnt reuniversitar
c) nousre%ece, %i ! munc, cumsecade
d) verde de <aris, i%m crea, antofi de dam
-1. Conine numai neologisme seria:
a) a estima, construcie, caracteristic
b) a aran+a, cltinare, clasificare
c) eviden, a dura, rnduial
d) flint, aharnic, stolnic
-2. 9erbul sinonim entru locuiunea verbal "a se face de rs" este:
a) a se comromite b) a bat+ocori c) a se ru,ina d) a ironi%a
-". Conine numai regionalisme seria:
a) iugr, biru, limb
b) a suni, curechi, u,oi
c) cucuru%, barabul, colb
d) sabu, er+, a alinta
-#. 8(resia "a sta e cutor" $nseamn:
a) a trndvi, a arde ga%ul de oman
b) a sta ca e +ar
c) a sta e gnduri
d) a se $ncl%i
-&. Cuvntul "raionament" nu este sinonim cu:
a) inteligen b) +udecat
c) argument d) considerent
--. Cuvinte olisemantice sunt:
a) mas, baie, r%boi b) conductor, maistru, +urisconsult
c) encicloedie, castel, ruden d) chimie, dicionar, feminin
-/. Cuvintele "brdet, ietri," sunt:
a) comuse b) derivate
c) colective d) eicene
-0. 3dentificai seria curin%nd numai cuvinte formate rin abreviere:
a) bietan, coila,, brdet, H.C.I.
b) rim!lan, blnrie, untdelemn, 't!'rumos
c) J.;.K, ;.>.L.J., >...3.I.J.), H.5.I.
d) L.9.I., redactor!,ef, tehnico!,tiinific, mia%noate
-1. .unt formate rin derivare toate cuvintele din seria:
a) desre, cocostrc, tustrei, desot b) destinaie, desuet, destitui, de%mierda
c) desrinde, de%articula, de%mo,teni, destinui d) destoinic, amndoi, $nsre, civa
/2. .unt formate rin comunere:
a) e(traterestru, hiersensibil, ultramodern, arhilin, suraaglomerat
b) sud!vest, inginer!,ef, du!amia%, rim!ministru, clarobscur
c) sfecla ro,ie, cas de cultur, cravat de mtase, rochie de oca%ie, antofi de dam
d) Iadu de la >fumai, Mtefan cel )are, 9lenii de )unte, Haia )are
/1. 3dentificai seria ce conine locuiuni substantivale:
a) dis!de!diminea, ast!sear, cu noatea!n ca, o dat cu ginile
b) gur!casc, %grie!brn%, nu!m!uita, floarea!soarelui
c) aducere!aminte, luare!aminte, inere de minte, rere de ru, facere de bine,
-
d) drum!de!fier, asre!lir, mine!seara
/2. 3dentificai seria ce conine numai locuiuni adverbiale:
a) de +ur $mre+ur, $n ca% c, chiar dac, $n scoul
b) $n vederea, a,a c, de!a binelea, talme, ! balme,
c) an de an, de voie de nevoie, ici ,i colo, e nea,tetate
d) %i de %i, de!a dura, $n afar de, $n afar
/". 3dentificai seria ce conine numai locuiuni reo%iionale:
a) ct de ct, din ce $n ce, a,a ,i a,a, din cau%a
b) $n urm, e dinuntrul, cu totanul, $n fa
c) dimreun cu, alturi de, $n locul, cu rivire la
/#. n roo%iiile: "<antofii sunt ai lui Catrinel" ,i "3!a dat dretate lui 3on", cuvintele "lui" sunt:
a) ronume ersonale $n genitiv b) ronume ersonale $n dativ
c) ronume osesive $n genitiv d) articole hotrte
/&. n roo%iiile: ">,tet un rsuns mai lmurit" ,i "9orbe,te!i coilului mai lmurit", cuvintele
"mai lmurit" sunt:
a) ambele ! adverbe
b) rimul ! ad+ectiv7 al doilea ! adverb
c) rimul ! adverb7 al doilea ! ad+ectiv
d) ambele ad+ective
/-. n roo%iiile: ">,a e firea lui", ">,a oameni $mi lac" ,i ">,a s sui", cuvintele "a,a" sunt:
a) ad+ective
b) adverbe
c) 1, " ! adverbe7 2 ! ad+ectiv
d) 1, 2 ! ad+ective7 " ! adverb
//. n e(emlele: "8i sunt gata de drum" ,i "8ra gata s cad", cuvintele "gata" sunt:
a) adverbe
b) ad+ective
c) 1 ! adverb7 2 ! ad+ectiv
d) 1 ! ad+ectiv7 2 ! adverb
/0. n e(emlul: "astfel de oameni", cuvntul "astfel de " este:
a) ad+ectiv cu reo%iie
b) adverb cu reo%iie
c) locuiune ad+ectival
d) locuiune adverbial
/1. n roo%iia: "Loi ne gndin la concedii frumoase, la bucurii familiale ,i la anii de odinioar",
cuvintele articulate sunt:
a) concedii, bucurii,
b) anii
c) nici unul nu e articulat
d) concedii, bucurii, anii
02. n roo%iiile: "> vndut totul e nimic", ";u m interesea% nimic" ,i "<entru mine e un nimic",
cuvintele "e nimic", "nimic" ,i "un nimic" sunt:
a) substantive
b) 1 ! locuiune adverbial7 2 ! ronume7 " ! substantiv
c) ronume
d) 1 ! locuiune adverbial7 2, " ! ronume
01. ")i!l omorr gnii", cuvntul "mi " este:
a) ronume refle(iv
b) dativ osesiv
c) dativ etic
/
d) ronume ersonal
02. <ronumele ersonal nu are valoare neutr $n roo%iia:
a) Cheam!o la tine N
b) > luat!o la dreata.
c) Oi!i $nainte, lutare N
d) ?e vede bine la matematic N
0". n e(emlele:
";ici o fat nu a venit"
";ici fata aceasta nu ,tie"
";ici unul, nici altul nu se interesea%", e(ist:
a) ronume negative
b) ad+ective negative
c) adverbe negative fr funcie sintactic
d) ad+ectiv ronominal negativ $n e(emlul 17 adverb $n e(emlul 27 ronume nehotrt $n e(emlul "
0#. n e(emlul: "<e frun%a unui nufr, o broscu se bucur ,i ea de frumuseea ,i rcoarea noii"
:8.=rleanu), cuvntul "unui" este:
a) ad+ectiv nehotrt
b) ronume nehotrt
c) articol nehotrt
d) numeral
0&. 8ste corect forma de infinitiv a verbului:
a) a inea
b) a tcea
c) a are
d) a lace
0-. >legei varianta $n care "a fi" este verb au(iliar:
a) 8levul este ludat de rofesor. >, fi mncat ni,te fructe. . fi venit mai devreme, nu acum. <oate
voi fi fcut bine. 3deea de a fi invitat ,i rofesorii la concert ne!a $ncntat.
b) Coilul este $n camera lui. <roblema este dificil. 8ra s iard trenul. 8ste greu de abordat aceasta
roblem. >, fi mers ,i eu $n e(cursie.
0/. 3dentificai seria care conine numai con+uncii coordonatoare:
a) ,i, $nct, dar, ct b) deci, cnd, ce, $ns
c) sau, deci, ci, ori d) dac, iar, cci, fiindc
00. >legei varianta $n care "de" este con+uncie:
a) Paina de blan este elegant.
b) Hiatul de l!am $ntlnit este vecinul meu.
c) .triga de se au%ea $n strad.
d) 5e N dac nu te otole,ti N
01. 3dentificai seria care conine numai adverbe relative:
a) unde, dac, ct
b) cnd, de,i, unde
c) cum, cnd, unde
d) cum, dar, cci
12. 3dentificai seria care conine numai ronume relative:
a) care, cine, oricine, cnd
b) cine, ce, cci, ct
c) ct, ce, care, cine
d) ce, care, ci, cine
11. >legei varianta coninnd reo%iii cernd numai ca%ul genitiv:
a) $naintea, conform, asemenea, $naoia, datorit
0
b) $naintea, asura, $motriva, deasura
c) $naintea, asemenea, $naoia, mulumit
d) $naoia, asura, $mre+urul, datorit
12. "calea!valea" este:
a) locuiune adverbial
b) substantiv comus
c) locuiune substantival
d) locuiune reo%itional
1". n e(emlul: ";u l!a v%ut e nici unul dintre ei", cuvntul "nici unul" este:
a) adverb Q ronume nehotrt
b) con+uncie coordonatoare Q numeral cardinal
c) ronume negativ
d) adverb Q numeral cardinal
1#. n e(emlul: "5rumul era tot mai greu", cuvntul "tot" este:
a) substantiv
b) adverb
c) ronume nehotrt
d) ad+ectiv
1&. Conine numai ad+ective invariabile seria:
a) co,cogea, ecose%, continuu, bordo, limede
b) gri, eit, ersicace, ferice, cumsecade
c) nou, tulbure, cuminte, recoce, be+
d) dens, trea%, verde, ro,u, feroce
1-. n e(emlul: "5in vreme $n vreme trece e la mine", e(resia "5in vreme $n vreme" este:
a) locuiune adverbial
b) locuiune con+uncional
c) locuiune reo%iional
d) substantiv Q reo%iie
1/. Conine numai ronume care $,i ot schimba valoarea devenind ad+ective ronominale, seria:
a) fiecare, altul, nici unul b) ce, ai mei, eu
c) sie, $nsu,i, tot d) unul, oricine, noi
10. <ronumele "v" este la acu%ativ $n e(resia:
a) 9 las snto,.i
b) 9 trimit salutri.
c) 9 restitui cartea.
d) 9 doresc numai bine.
11. 8nunul care conine inter+ecie redicativ este:
a) <oftim ,i noi la aceast r+itur.
b) Hine$neles c oftim la acestea N
c) .!i oftim s intre.
d) <oftim de intr N
122. n e(emlul: ")i!aduc bine aminte ce coii au articiat la concurs.", cuvntul "ce" este:
a) ad+ectiv ronominal relativ
b) ad+ectiv ronominal interogativ
c) ronume relativ
d) ronume interogativ
121. .intagma care conine viitorul anterior este:
a) s!l fi v%ut venind
b) are s vin devreme
c) va fi venit devremed) s!ar fi v%ut venind
1
122. 3dentificai adverbul fr grad de comaraie:
a) astfel b) dearte c) bine d) reede
12". n e(emlul "9inde e nimic", e(resia "e nimic", este:
a) ronume negativ Q reo%iie
b) substantiv Q reo%iie
c) locuiune adverbial
d) locuiune ad+ectival
12#. 3dentificai seria care contine locuiuni verbale:
a) a!,i aduce aminte, a ine seama
b) aducere!aminte, bgare de seam
c) bgtor de seam, trgtor de elit
d) e nesimite, nedus la biseric
12&. .intagma :om) "cu +udecat" are valoare morfologic de:
a) locuiune substantival
b) locuiune adverbial
c) locuiune ad+ectival
d) substantiv Q reo%iie
12-. Cuvntul "careva" din e(emlul: "Krmre,te e careva dintre dn,ii" este:
a) substantiv
b) ronume demonstrativ
c) ronume nehotrt comus
d) ad+ectiv nehotrt comus
12/. 3dentificai e(emlul $n care cuvntul "un" are valoare de numeral:
a) 5uminic am v%ut un film. b) >m mncat un mr ,i dou iersici.
c) >m %burat cu un lanor. d) Kn individ susect m urmrea.
120. 8(resiile: "$n veci", "rnd e rnd", "e de rost", sunt:
a) locuiuni verbale
b) locuiuni substantivale
c) locuiuni adverbiale
d) nu ot fi $ncadrate $n categoria locuiunilor
121. n e(emlul: "Kite ce ai fcut N", cuvntul "uite" are valoare de:
a) inter+ecie
b) verb la indicativ
c) verb la imerativ
d) adverb
112. n e(resia "calc a o", termenul "a" este:
a) articol osesiv
b) verb au(iliar
c) reo%iie
d) inter+ecie
111. n e(emlul "?!am $ntrebat care este roblema.", cuvntul "care" este:
a) ronume relativ
b) ad+ectiv ronominal relativ
c) ronume interogativ
d) ad+ectiv ronominal interogativ
112. Lermenul "e nea,tetate" din roo%iia: "9enirea e nea,tetate m deran+ea%", are valoare
morfologic de:
a) locuiune adverbial
b) adverb de mod
c) ad+ectiv
12
d) locuiune ad+ectival
11". n e(emlul: "> fost s is,easc el entru toi, verbul "a fi" are valoare de:
a) verb coulativ
b) verb au(iliar
c) verb redicativ ,i ersonal
d) verb redicativ ,i imersonal
11#. n enunul: "Ce israv ai fcut R", "ce" are valoare de:
a) ronume interogativ
b) ad+ectiv ronominal interogativ
c) ronume relativ
d) ad+ectiv ronominal relativ
11&. n enunul ">re ,i el un ce rofit", cuvntul "ce" are valoare morfologic de:
a) substantiv b) ronume relativ
c) ronume nehotrt d) ad+ectiv ronominal nehotrt
11-. 3dentific enunul care conine verb imersonal:
a) i a+ung banii. b) ;u se mai a+unge cu banii.
c) >+unge ct ai alergat N d) > a+uns devreme acas.
11/. 3dentific seria de reo%iii sau locuiuni reo%iionale care se folosesc cu ca%ul dativ:
a) e deasura, graie, $n afar de, e lng b) otrivit, aidoma, asemenea, contrar
c) $n centrul, conform, de e lng, conform cu d) $motriva, $mre+urul, $naintea, $n faa
110. 3dentific verbul care oate fi, $n funcie de conte(t: tran%itiv, coulativ, ersonal ,i redicativ:
a) a fi b) a merge c) a sune d) a a+unge
111. 3dentific verbul care la gerun%iu are terminaia "!ind":
a) a crea b) a agrea c) a cobor$ d) a chinui
122. n enunul: "Kn geamt din totul inimii ornit se au%i $n camera de alturi", termenul "totul" este:
a) adverb
b) ronume nehotrt
c) substantiv
d) ad+ectiv ronominal nehotrt
121. 3dentificai enunul care contine ad+ectiv ronominal nehotrt:
a) <rerea unuia nu contea%.
b) Knora dintre ei nu le susese.
c) Kn om intra, altul ie,ea.
d) Kn coil citea ,i doi ascultau.
122. 3dentificai verbul care oate fi: au(iliar, coulativ, redicativ, imersonal:
a) a fi b) a vrea c) a avea d) a a+unge
12". 3dentific varianta corect a formei de indicativ re*ent, ersoana a 333!a singular, entru verbele :
a. crea%7 cheltuieli7 se $mbarc7 rnduie7 $,i aroghea%7 agrea%7
b. creea%7 cheltuie,te7 se $mbarc7rnduie,te7 $,i arog7 agreea%
c. creea%7 cheltuie7 se $mbarchea%7 rnduie7 $,i arog7 agreia%
12#. 3dentificai varianta $n care "o" este ad+ectiv ronominal nehotart:
a) >m %rit!o $ntr!o %i ducnd $n mn o saco, uria,.
b) J N i!ai tras o cleal de %ile mari.
c) J %i e mai rea, alta %i oate fi mai bun.
d) Coilul a luat!o la fug.
12&. 3dentificai varianta coninnd formele corecte de condiional ! otativ re%ent, ersoana a 333!a
singular, forma invers:
a) vedea!l!ar, scrie!l!ar, veni!i!ar, $nchina!s!ar, lua!,i!ar
b) vedea!l!ar, scrie!lar, veni!ar, $nchinas!ar, lua,i!ar
c) vede!al!ar, scrie!lar, venii!ar, $nchina!ar, lua!,i!ar
11
d) vede!l!ar, scriel!ar, venii!ar, $nchina!ar, lua!,i!ar
12-. 8nunul: "5retul ersoanei de a avea acces la orice informaie de interes ublic nu oate fi
ingrdit.", aarine stilului:
a) beletristic
b) ,tiinific
c) ublicistic
d) administrativ
12/. 'ra%a: "Iusia ,i!a asigurat raia de etrol din =olf $ntr!un moment $n care administraia Clinton ar
fi utut mi%a mcar e sri+inul oulaiei, revoltate de modul $n care liderul de la Hagdad tratea%
.tatele Knite.", este scris $n stil:
a) ublicistic
b) ,tiinific
c) administrativ
d) beletristic
120. n enunul: "<atronul firmei sau secretara lui se vor ocua de organi%area recentului consiliu.":
a) nu e(ist nici o gre,eal
b) e(ist o gre,eal
c) e(ist dou gre,eli
d) e(ist mai multe gre,eli
121. n fra%a: "<rofesorul d note bune cui merit.", cuvntul "cui" este:
a) subiect $n dativ
b) subiect $n nominativ
c) comlement indirect $n dativ
d) comlement direct $n dativ
1"2. n enunul: ".maranda era bolnav ,i $movrat de coii.", e(ist:
a) dou redicate nominale
b) un redicat nominal cu nume redicativ multilu
c) dou redicate verbale
d) un redicat nominal ,i unul verbal
1"1. n roo%iia: ">+unge $n dou ore.", cuvntul "dou" este:
a) ao%iie
b) atribut substantival reo%iional
c) atribut ad+ectival
d) comlement circumstanial de tim
1"2. n roo%iia ")ersul $n trsur e mai romantic dect cel $n ma,in", cuvintele "$n trsur" ,i "$n
ma,in" sunt:
a) comlemente indirecte
b) comlemente circumstaniale de mod
c) comlemente circumstaniale de loc
d) atribute substantivale reo%iionale
1"". n roo%iia: "5e +ur ! $mre+ur erau flori.", comlementul circumstanial de loc este e(rimat
rin:
a) locuiune adverbial
b) locuiune substantival
c) substantiv comus
d) substantiv recedat de locuiune reo%iional
1"#. n roo%iiile : "9orbim de e(amen". ";e regtim de e(amen.", cuvintele "de e(amen" sunt:
a) ambele ! comlemente circumstaniale de mod
b) ambele ! comlemente circumstaniale de sco
c) ambele ! comlemente indirecte
12
d) :vorbim) de e(amen ! comlement indirect7 :ne regtim) de e(amen ! comlement circumstanial
de sco
1"&. n roo%iia ".e cuno,teau de mici.", cuvntul "de mici" este:
a) comlement circumstanial de cau%
b) comlement indirect
c) comlement circumstanial de tim
d) comlement circumstanial de mod
1"-. n roo%iia "Kmbla du cstig", cuvntul "du c,tig" este:
a) comlement indirect
b) comlement circumstanial de sco
c) comlement circumstanial de mod
d) comlement circumstanial de cau%
1"/. n roo%iia "5e rea mult citit s!a $mbolnvit", cuvntul "de ..... citit" este:
a) comlement indirect
b) comlement circumstanial de cau%
c) comlement circumstanial de tim
d) comlement circumstanial de mod
1"0. n roo%iia ";e$nvnd, nu vei avea ,ans de reu,it.", cuvntul ";e$nvnd" este:
a) comlement circumstanial de mod
b) comlement circumstanial de tim
c) comlement circumstanial de cau%
d) comlement circumstanial de sco
1"1. n fra%a: "'ugim, cci e totuna de stai e loc", roo%itia "de stai e loc" este:
a) subiectiv
b) redicativ
c) comletiv direct
d) circumstanial de loc
1#2. n fra%ele: "8 bine cum lucrea%. <rocedea% cum oate.", roo%itiile "cum lucrea%" ,i "cum
oate" sunt:
a) amndou ! circumstaniale de mod7
b) rima ! comletiv direct7 a doua ! circumstanial de mod
c) rima ! subiectiv7 a doua ! circumstanial de mod
d) amndou ! comletive directe
1#1. n fra%a: "<rimesc cu lacere e oricare rieten care m vi%itea%", roo%iia subordonat este
introdus rin:
a) ronume relativ
b) ad+ectiv ronominal nehotrt
c) ronume nehotrt
d) adverb relativ
1#2. n fra%ele: ";u!i lace cum lucrea%. ;u se ,tie cum lucrea%. ;u ,tie cum lucrea%.", roo%iiile
introduse rin "cum" sunt:
a) toate trei ! subiective
b) toate trei ! circumstaniale de mod
c) toate trei ! comletive directe
d) rimele dou ! subiective, a treia ! comletiv direct
1#". n fra%a: "Cui lace s ro,easc, ro,easc", subordonatele sunt:
a) amndou ! comletive directe
b) rima ! comletiv indirect7 a doua ! subiectiv
c) amndou ! subiective
d) rima ! subiectiv7 a doua ! comletiv direct
1"
1##. n fra%ele: "8l are c nu $nelege" ,i "<are c nu $nelegi", roo%iiile introduse rin "c" sunt:
a) amndou ! redicative
b) amndou ! circumstaniale de mod
c) rima ! redicativ7 a doua ! subiectiv
d) amndou ! subiective
1#&. n fra%a: "J s!i ar ru ca n!a venit", roo%iia subordonat este:
a) subiectiv
b) comletiv indirect
c) comletiv direct
d) circumstanial de cau%
1#-. n fra%a "Cnd ai mncat atta, sigur c i!a fost ru.", roo%iia "Cnd ai mncat atta" este:
a) subiectiv
b) circumstanial de cau%
c) circumstanial condiional
d) circumstatial de tim
1#/. n fra%a: ")ergi n obose,ti.", subordonata este:
a) circumstanial de mod
b) circumstanial de loc
c) circumstanial de tim
d) circumstanial concesiv
1#0. n fra%ele:
1) ".!l vd venind S >, mai tri o via"7
2) ")!a, mira s!l vd venind", subordonatele sunt:
a) comletive indirecte
b) 1) ! circumstanial de sco7 2) ! comletiv indirect
c) circumstaniale condiionale
d) 1) ! circumstanial condiional7 2) comletiv indirect
1#1. ".une!i, domG ne, s m lase $n ace, c nu!mi vd caul de treabN"
n te(tul de mai sus e(ist:
a. atru semne de unctuaie
b. cinci semne de unctuaie7 :dialogul, virgula, virgula, virgula, semnul e(clamrii)
c. ,ase semne de unctuaie7
d. ,ate semne de unctuaie7
1&2. 9irgula din te(tul : " 8ra o tcere adnc, ca $n biseric" este $ntrebuinat entru:
a. coordonarea a dou ri de roo%iie7
b. coordonarea a dou ri de vorbire7
c. evitarea unei cacofonii7
d. enumerarea unor ri de roo%itie de acela,i fel7
1&1. n erioada 2 setembrie!/ setembrie, e tronsonul de cale ferat 'ete,ti!Cernavod, din sud!
estul rii, .;C'I!ul anun restricii de vite% $n circulaia trenurilor.
n te(tul de mai sus, cratima este:
a. numai semn de ortografie7
b. numai semn de unctuaie7
c. o dat semn de ortografie ,i de trei ori semn de unctuaie7
d. de dou ori semn de ortografie ,i de dou ori semn de unctuaie7 :unctuie: rimele dou7
ortografie: ultimele dou)
1&2. ">bsolvenii >cademiei de oliie <romoia 2222 au hotrt s se re!$ntlneasc $n anul 2212, la
Limi,ul!de!.us."
n te(tul de mai sus e(ist:
a. trei gre,eli de scriere7
1#
b. atru gre,eli de scriere7
c. cinci gre,eli de scriere7
d. ,ase gre,eli de scriere7
1&". 3dentific seria corect:
a. Cmia!de!9est, 8ditura Pumanitas, rim!ministru, .farm!<iatr, cine!lu7
b. Cmia!de!9est, 8ditura!Pumanitas, rim ministru, .farm!<iatr, cine!lu7
c. Cmia de 9est, 8ditura Pumanitas, rim!ministru, .farm!<iatr, cine!lu7
d. Cmia de 9est, 8ditura Pumanitas, rim!ministru, .farm <iatr, cine!lu7
1&#. 3dentific seria $n care ma+uscula este corect $ntrebuinat:
a. >cademia romn, 8(celena voastr, )u%eul literaturii romne, Mcoala ;umrul 27
b. >cademia Iomn, 8(celena voastr, )u%eul ?iteraturii Iomne, Mcoala ;umrul 27
c. >cademia Iomn, 8(celena 9oastr, )u%eul literaturii romne, Mcoala ;umrul 27
d. >cademia Iomn, 8(celena 9oastr, )u%eul ?iteraturii Iomne, Mcoala numrul 27
1&&. 3dentific seria $n care toate cuvintele sunt corect desrite $n silabe:
a. ac!ru, ast!ma!tic, a!tlet, ling!vist, a,!ot!ist7
b. ac!ru, ast!ma!tic, at!let, ling!vist, a!,o!tist7
c. a!cru, as!tma!tic, a!tlet, ling!vist, a,!ot!ist7
d. a!cru, ast!ma!tic, a!tlet, lin!gvist, a,!ot!ist7
1&-. 3dentific seria $n care toate cuvintele sunt corect accentuate:
a. :al) d@isre%ecelea, matDr, re@rter, vAveri, %er@uri7
b. :al) doisre%Acelea, matDr, reortAr, vAveri, %er@uri7
c. :al) d@isre%ecelea, mCtur, reortAr, vAveri, %er@uri7
d. :al) doisre%Acelea, matDr, reortAr, veverB, %er@uri7
1&/. 3dentific seria $n care fiecare cuvnt conine cel uin un diftong:
a. alee, cereale, fuior, nuia7 b. articulaie, cereale, fuior, roi7
c. cooeraie, iarb, roi, soare7 d. fuior, iarb, nuia, soare7
1&0. 3ndic enunul $n care toate virgulele sunt corect $ntrebuinate:
a. ! ntreab, domnule tot ce dore,ti, c, vrnd!nevrnd, tot nu ai de unde s caei alte informaii.
b. ! ntreab, domnule, tot ce dore,ti, c vrnd!nevrnd tot nu ai de unde s caei alte informaii.
c. ! ntreab, domnule, tot ce dore,ti, c, vrnd!nevrnd, tot nu ai de unde s caei alte informtii.
1&1. 3dentific seria de cuvinte care conine numai forme corecte:
a. a%alee, eoee, femeie, ideie, scnteie7
b. a%alee, eoee, femeie, idee, scnteie7
c. a%alee, eoeie, femeie, ideie, scnteie7
d. a%aleie, eoee, femee, ideie, scnteie7
1-2. 3dentific seria care conine numai sinonime ale urmtoarelor e(resiiS locuiuni:
a. a se da e bra%d ! a se cumini7 a!,i une ofta $n cui ! a ofti7 coad de toor ! b7 $ntors e dos !
surat7
b. a se da e bra%d ! a se cumini7 a!si une ofta $n cui ! a renuna7 coad de toor ! trdtor7 $ntors
e dos ! surt7
c. a se da e bra%d ! a se cumini7 a!,i une ofta $n cui ! a renuna7 coad de toor ! trdtor7 $ntors e
dos ! boit7
d. a se da e bra%d ! a se cumini7 a!si une ofta $n cui ! a renuna7 coad de toor ! b7 $ntors e dos
! inversat7
1-1. 3dentific seria $n care nu e(ist structuri leonastice:
a. dureri nevralgice, firesc ,i natural, mu+dei de usturoi, ortografie corect, scurt alocuiune7
b. dureri musculare, firesc ,i rietenos, mu+dei, ortografie $ngri+it, alocuiune7
c. dureri musculare, firesc ,i natural, mu+dei de usturoi, ortografie $ngri+t, alocuiune7
1-2. 3dentific seria $n care toate cuvinteleS e(resiile sunt scrise corect:
a. fair!la*, i!mail, etetera, curriculum vitae7
1&
b. fair la*, e!mail, etcetera, curriculum vitae7
c. fair!la*, e!mail, etcetera, curriculum vitae7
d. fair!la*, e!mail, etcetera, curiculum vitae7
1-". 3dentific seria $n care acordul este corect reali%at:
a. dousre%ece octombrie, locul al otulea, noi!venii, voi trebuiai :s lecai)7
b. dousre%ece octombrie, locul al otalea, nou!venii, voi trebuia :s lecai)7
c. dousre%ece octombrie, locul al otulea, nou!venii, voi trebuia :s lecai)7
1-#. 3dentific seria $n care e(ist numai arhaisme:
a. crenel, irod, olcovnic, truver7
b. cetate, cnea%, iohondru, ostelnic7
c. che%a,, gre,ale, isravnic, ordonan7
d. arma,, feregea, ru, rete.
1-&. 3dentific seria $n care toate cuvintele sunt sinonime:
a. a ghici ! a intui, a $ntre%ri, a revedea7
b. intelect ! cerebral, gndire, +udecat7
c. a +udeca ! a chib%ui, a condamna, a cugeta7
d. mndru ! chie,, orgolios, trufa,7
1--. 3dentific seria $n care e(ist numai antonime:
a. bun ! amar7 a mo,teni ! a de%mo,teni7 mic ! mediu7
b. adevr ! minciun7 aici ! acolo7 diluat ! concentrat7
c. acum ! atunci7 amor ! ur7 a merge ! a obosi7
d. amic ! rieten7 macrocosmios ! microcosmos7 stul ! nestul7
1-/. 3dentific seria $n care omografele sunt corect $ntrebuinate:
a. > remarcat tiBcul comortamentului rietenei sale. <reotul resect tiBcul slu+bei religioase.
'ructele de Cfin sunt amarui. <rin casatorie cu sora mea, el mi!a devenit afBn.
b. > remarcat tBicul comortamentului rietenei sale. <reotul resecta tBicul slu+bei religioase.
'ructele de Cfin sunt amrui. <rin cstorie cu sora mea, el mi!a devenit afBn.
c. > remarcat tiBcul comortamentului rietenei sale. <reotul resect tBicul slu+bei religioase.
'ructele de afBn sunt amrui. <rin csatorie cu sora mea, el mi!a devenit afBn.
d. > remarcat tBicul comortamentului rietenei sale. <reotul resect tiBcul slu+bei religioase.
'ructele de Cfin sunt amrui. <rin cstorie cu sora mea, el mi!a devenit afBn.
1-0. 3dentific seria care conine numai sinonime ale e(resiilor:
a. a fi cu nasul de cear ! mofturos, neatent, surcios7
b. inim albastr ! melancolie, mhnire, tristee7
c. a une la cale ! a $ndruma, a gndi, a se sftui7
d. dus e gnduri ! absorbit, reocuat, trist7
1-1. 3dentific seria care conine numai derivate ale cuvntului iniial:
a. a alerga ! alerg, alergare, alergtor7
b. cal ! clre, clu, clui7
c. a fi ! fiin, fiu, nefiin7
d. a vedea ! nev%tor, nev%ut, a revedea7
1/2. 3dentific seria $n care substantivele erechi au forma de lural corect:
a. curcubeu ! curcubee7 hidrant ! hidrani7 leah ! le,i7 le, ! le,uri7
b. curcubeu ! curcubeie7 hidrant ! hidrante7 le, ! le,uri7 mesa ! mese7
c. curcubeu ! curcubee7 leah ! le,i7 le, ! le,uri7 ai ! aie7
1/1. 3dentific seria care conine forme corecte:
a. a area, doi setembrie, $n,al, atrusre%ece, volutos7
b. a are, dou setembrie, $n,al, aisre%ece, volutuos7
c. a area, doi setembrie, $n,eal, aisre%ece, volutuos7
d. a area, dou setembrie, $n,al, aisre%ece, volutuos7
1-
1/2. n te(tul : " 3ar rin mndrul $ntuneric al durii de argintS 9e%i i%voare %drumicate...", reo%iia
"rin" intr $n relaie cu:
a. al durii7
b. $ntuneric7
c. mndrul.
1/". n te(tul : " )i!ai amintit de $ntmlrile a,a de lcute ale vacanei de var.", cuvintele "a,a
lcute" sunt la:
a. comarativ de suerioritate7
b. suerlativ absolut7
c. suerlativ relativ.
1/#. Cuvintele evideniate din te(tul :" TT3arUU rietenul meu m roag TTiarUU s!l $nsoesc $n
e(cursie." sunt, $n ordine:
a. adverb ,i adverb7
b. adverb ,i con+uncie7
c. con+uncie ,i adverb7
d. con+uncie ,i con+uncie.
1/&. n roo%iia : "> fost odat un $mrat", verbul "a fost" este:
a. au(iliar7
b. coulativ7
c. redicativ.
1/-. n roo%iia : " n satele casei cresc mai muli coaci", cuvintele "$n satele" formea%:
a. o locuiune adverbial7
b. o locuiune reo%iional7
c. o roo%iie comus.
1//. n roo%iia : " .e vede venind o ma,in", cuvntul "o" este:
a. articol7
b. numeral7
c. ronume.
1/0. n fra%a : " <rive,te ce frumos este norul acesta luminat de ra%ele soarelui care abia a rsrit",
e(ist:
a. un ronume7
b. dou ronume7
c. trei ronume.
1/1. Cuvntul "lui" din roo%iia : " Cartea lui )ihai se afl e mas", este:
a. articol hotrt7
b. ronume ersonal7
c. ronume osesiv.
102. n fra%a : ".tne, ca s m cuno,ti cine sunt eu ,i ct ot, ascult!m ,i du!te la boier de!i sune
cum te!am $nvat", e(ist:
a. numai subiecte nee(rimate incluse7
b. numai subiecte nee(rimate sub$nelese7
c. numai subiecte incluse ,i subiecte sub$nelese7
d. numai subiecte e(rimate ,i subiecte incluse.
101. n roo%iia : ">,teat!m ,i e mine, rietene", cuvntul "rietene " este:
a. comlement direct7
b. fr funcie sintactic7
c. subiect.
102. n roo%iia : ";u v unei mintea cu el", e(ist:
a. un comlement7
b. dou comlemente7
1/
c. trei comlemente.
10". n structura : ") gndesc a telefona", cuvntul "a telefona" este:
a. comlement direct7
b. comlement indirect7
c. comlement circumstanial de mod.
10#. n roo%iia : ">micul )ihai mi!a adus vestea cea bun", cuvntul ")ihai" este:
a. ao%iie7
b. comlement7
c. subiect.
10&. n roo%iia : ")ai taci din gur, omuleN", subiectul este:
a. e(rimat simlu7
b. nee(rimat inclus7
c. nee(rimat sub$neles.
10-. Cuvntul "ce" din fra%a : "Mtiu ce vreau" este:
a. comlement direct7
b. fr funcie sintactic7
c. subiect.
10/. n roo%iia : "n acea %i, )ihai lecase dis!de!diminea la antrenament", e(ist:
a. un atribut ,i dou comlemente7 b. dou atribute ,i un comlement.
c. dou atribute ,i dou comlemente7 d. un atribut ,i trei comlemente7
100. Cuvntul "ei" din roo%iia : "<antofii ei elegani au fost mult admirai" este:
a. atribut ad+ectival7
b. atribut ronominal7
c. fr funcie sintactic.
101. n roo%iia : "?ui >ndrei i s!a cerut o legitimaie la intrarea $n ,coal", e(ist:
a. o arte de vorbire fr funcie sintactic7
b. dou ri de vorbire fr funcie sintactic7
c. trei ri de vorbire fr funcie sintactic7
d. atru ri de vorbire fr funcie sintactic7
112. n fra%a : " n loc s!i dai osteneala ca s afli n ,i gndul oamenilor, tu nu ,tii nici mcar ceea
ce vorbesc ei", e(ist:
a. trei roo%iii7
b. atru roo%iii7
c. cinci roo%iii.
111. <roo%iiile din fra%a : ";u era chi s te aroii de dnsul, c a,a tremura de tare, de arc!l
%ghihuia dracul" sunt, $n ordine:
a. rincial, circumstanial de cau%, subiectiv, consecutiv7
b. rincial, subiectiv, consecutiv, circumstanial de cau%7
c. rincial, subiectiv, circumstanial de cau%, consecutiv.
112. <rimele dou roo%iii din fra%a : "Ce fel de $mre+urri au fost alea care au utut sili
rivighetoarea s a+ung s cnte a,aR" sunt:
a. rincial ,i atributiv7
b. rincial ,i subiectiv7
c. subiectiv ,i atributiv.
11". Kltima roo%iie din fra%a : ";u!i totdeauna cum se chite,te, ce!i ,i cum se nimere,te" este:
a. circumstanial de mod7
b. redicativ7
c. rincial7
d. subiectiv
10
11#. <rin contragerea rimei roo%iii subordonate din fra%a : "Ca s nu mai rmn reetent ,i anul
acesta, mamGmare, mamiica ,i tanti )ia au romis tnrului =oe s!l duc!n Hucure,ti de 12 )ai", se
obine:
a. un comlement circumstanial de cau%7
b. un comlement circumstanial de sco7
c. un comlement circumstanial de mod.
11&. n fra%a : "Le!ai antrenat bine entru meciul de mine, $ns a,teat mai $nti sfr,itul artidei, fii
regtit entru orice situaie ,i nu!i subarecia adversarii", raorturile dintre roo%itii sunt, $n ordine:
a. coordonare adversativ, coordonare rin +u(taunere, coordonare conclusiv.
b. coordonare adversativ, coordonare rin +u(taunere, coordonare coulativ7
11-. n fra%a : "9!am sus, cum mi se are, de nu $i fi uitat, c luul se!ntmlase s!a+ung $mrat",
e(ist:
a. trei roo%iii7
b. atru roo%iii7
c. cinci roo%iii.
11/. n fra%a : ">,a e lumea asta ,i, de!ai face ce!ai face, rmne cum este ea7 nu oti s!o $ntorci,
mcar s te ui $n rutul caului", e(ist:
a. o roo%iie subordonat circumstanial7
b. dou roo%iii subordonate circumstaniale7
c. trei roo%iii subordonate circumstaniale.
110. <rin e(tensia rii de roo%iie "e luminia!sa", din te(tul 7 ">, ruga e luminia!sa a ne
osta", se obine:
a. o roo%iie comletiv direct7
b. o roo%iie comletiv indirect7
c. o roo%iie subiectiv.
111. n fra%a :Cum a a+uns e la+, s!a simit minunat", rima roo%iie este:
a. circumstanial de mod7
b. circumstanial de tim7
c. circumstanial de cau%.
222. >d+ectivul ronominal demonstrativ este folosit incorect $n roo%itia :
a. ;e $ntlnim la sfr,itul anului acestuia.
b. 3novaia inginerului acesta va fi curnd alicat.
c. ?a marginea acestui sat este un stadion mare.
d. 3!a druit fetei acesteia un buchet de flori
221. n roo%iia Vn faa noastr se $nlau stnci $nsimnttoare.", cuvntul Vnoastr" este $n
ca%ul :
a. nominativ
b. acu%ativ
c. dativ
d. genitiv
222. n roo%iia V>i ,i venit R" cuvntul V,i" este :
a. reo%iie
b. con+uncie
c. ronume refle(iv
d. adverb
22". Cuvntul Vude" din roo%iia V'lori albastre tremur ude $n v%duhul tmiet." :). 8minescu) are
valoarea morfologic de :
a. ad+ectiv
b. adverb de mod
c. verb la articiiu
11
d. substantiv
22#. Cuvntul Vo" din enunul V<e de o arte, $i dau dretate, e de alta, trebuie s!i sun ca
e(agere%i." este :
a. articol nehotrt
b. ronume nehotrt
c. ad+ectiv ronominal nehotrt
d. numeral cardinal
22&. <reo%iia V$motriv" este construit cu genitivul $n enunul :
a. .!au ridicat multe glasuri $motriv.
b. motriva noastr nu a fost nimeni
c. >u lutat cu $ndr+ire $motriva lui
d. Coii din cartier +oac $motriva voastr
22-. n enunul VContrar voinei voastre, am venit aici", cuvntul Vcontrar" este $n ca%ul :
a. acu%ativ b. genitiv c. dativ d. vocativ
22/. 9erbul Va a+unge" este redicativ, ersonal, tran%itiv $n enunul :
a. .!a antrenat %ilnic s a+ung cel mai bun.
b. >+unge ct ai vorbit N
c. 9a a+unge la tim
d. Le a+ung eu mai tr%iu N
220. >u acea,i form la singular ,i la lural toate substantivele din seria :
a. cicatrice, vuloi, carte
b. hrtie, bebe, creion
c. unchi, $nvtoare, matrice
d. secertoare, tei, unghi
221. .unt de genul neutru toate substantivele din seria :
a. arilie, aur, eroism, mu,eel
b. snge, atletism, cura+, na%uri
c. moravuri, ochelari, vineri, reresalii
d. cre,tinism, soare, unt, catan
212. .e ot forma substantive de genul feminin, rin adugarea desinenei Va", la toate substantivele
din seria :
a. cal, nor, lu, foc, var
b. ,colar, elefant, biat, elev
c. inginer, bunic, rieten, suede%
d. coil, urs, lu, ste+ar
211. .unt corecte toate formele de lural ale substantivelor din seria :
a. accidente, c,uni, l+i, hoteluri, sore
b. accideni, c,une, la+e, hoteluri, surori
c. accideni, c,une, l+i, hoteluri, surori
d. accideni, c,une, la+e, hoteluri, sore
212. Categoriile gramaticale secifice substantivului sunt :
a. gen, numr, ca%
b. gen, tim
c. mod, tim, ersoan
d. gen, numr, ca%, ersoan
21". n enunul V5au cartea coilului.", substantivul Vcoilului" este $n ca%ul :
a. nominativ
b. genitiv
c. dativ
d. genitiv sau dativ, toica meninnd ambiguitatea
22
21#. n enunul V<limbndu!se rin arc, 3on te va fi v%ut ,i e tine", verbul Vva fi v%ut" este la
diate%a :
a. activ
b. refle(iv
c. asiv
d. activ sau asiv, conte(tul meninnd ambiguitatea
21&. n te(tul : Vn acea iernii, codrul minunat dormita. 5u o tcere lung, ascultam duruitul scurt,
de daraban, al ciocnitorii celei mari." :). .adoveanu), e(ist :
a. & articole
b. - articole
c. / articole
d. 0 articole
21-. n enunul : V5ar iat c intr un simlu cioban, un cioban ca atia alii.", ad+ectivul Vsimlu"
$nseamn :
a. neevoluat
b. rimitiv
c. numai, doar
d. rudimentar
21/. n versurile : VCoilo, tu e,ti gata de!a ururea s lngiS Mi cnd e,ti trea%, 5oino, tu inima ne!o
frngi." :=. Cosbuc), substantivele Vcoilo" ,i "5oino" :
a. sunt subiecte
b. nu au funcie sintactic
c. sunt atribute substantivale ao%iionale
d. rimul are funcie de subiect, iar al doilea nu are funcie sintactic
210. n enunul : V5!i btaie, biete N", ronumele ersonal $n dativ V!i" :
a. nu are funcie sintactic
b. este comlement indirect
c. are funcia sintactic de atribut ronominald. este comlement direct
211. 9erbul Va avea" are valoare redicativ $n enunul :
a. >re s $nvee mai mult entru e(amen.
b. Hieii au +ucat fotbal toata %iua.
c. 9om fi avut ,i noi o idee bun vreodat.
d. n anul urmtor, oetul avea s vin la Hucure,ti.
222. n roo%iia : V5orina tuturor oamenilor din lume este de a tri $n ace.", cuvntul Vtuturor"
este :
a. ronume nehotrt
b. ad+ectiv ronominal nehotrt
c. ad+ectiv roriu!%is
d. numeral colectiv
221. n roo%iia: Vn casa noastr vei fi bine rimii totdeauna.", cuvntul Vnoastr" este $n ca%ul:
a. nominativ
b. acu%ativ
c. dativ
d. genitiv
222. n roo%iia : V5e ce v mirai atta R" ronumele Vv" este :
a. ersonal
b. de $ntrire
c. refle(iv
d. osesiv
22". n enunul : V<e faa ta sunt urme de lacrimi.", sintagma Ve faa" este :
21
a. substantiv cu reo%iie
b. adverb recedat de o reo%iie
c. locuiune adverbial
d. locuiune reo%iional
22#. 9erbul Va ustii" la modul indicativ, timul erfect simlu, ersoana 3, numrul singular, are
forma :
a. ustiam b. ustiisem c. ustii d. ustiii
22&. .unt corecte toate formele de dativ!genitiv, singular, cu articol nehotrt din seria :
a. cinstii, lenei, onoarei, gardei
b. cinstii, lenii, onorii, gardei
c. cinstei, lenei, onoarei, gr%ii
d. cinstei, lenii, onorii, gr%ii
22-. 8ste corect e(resia :
a. oameni grei de ornit
b. directorii noi!ale,i
c. tineri liberi!cugettori
d. ersoane nou!venite
22/. n roo%iia : V) doare caul.", substantivul Vcaul" are funcia sintactic de :
a. subiect
b. comlement direct
c. nume redicativ
d. atribut
220. n versurile : V5in snul vecinicului ieriS Lrie,te a%i ce moare" :). 8minescu), cuvntul Vieri"
este :
a. substantiv
b. ad+ectiv
c. adverb
d. nu se oate reci%a valoarea gramatical
221. .unt intran%itive toate verbele din seria :
a. a scrie, a gndi, a face
b. a se mndri, a se mira, a se teme
c. a se bucura, a vorbi, a leca
d. a avea, a citi, a fi
2"2. n enunul : V1 5ecembrie este o dat imortant $n istoria noastr.", Vo dat" este :
a. numeral adverbial
b. numeral multilicativ
c. locuiune adverbial
d. substantiv recedat de articol nehotrt
2"1. n enunul : VCte,itrei fraii erau gosodari.", cuvntul Vcte,itrei" este :
a. numeral distributiv
b. numeral fracionar
c. numeral adverbial
d. numeral colectiv
2"2. n versul : V.,i somnul, vame, vieii, nu vrea s!mi ieie vam." :). 8minescu), substantivul
Vvieii" are funcia sintactic de :
a. comlement indirect $n dativ
b. atribut substantival $n genitiv
c. atribut substantival $n dativ
d. atribut substantival ao%iional
2"". ;u au aceea,i form, la toate ca%urile, ad+ectivele ronominale de $ntrire de :
22
a. genul masculin, numrul lural
b. genul masculin, numrul singular
c. genul feminin, numrul singular
d. genul feminin, numrul lural
2"#. n fra%a : V>tunci tu $n $ntuneric te aroii sur%nd,S >lb ca %ada iernii, dulce ca o %i de
var" :). 8minescu), Vsur%nd" este :
a. adverb de mod
b. verb la gerun%iu acordat
c. ad+ectiv roriu!%is
d. verb la articiiu
2"&. 9erbul Va fi" este redicativ $n enunul :
a. >r fi fost ludat, dac ar fi meritat.
b. Linerii au fost $ntr!o e(cursie la munte.
c. . fi $nvat, ai fi ,tiut.
d. Loi oliti,tii fuseser ateni la mi,crile infractorului.
2"-. ;umeralul cardinal are funcia de atribut substantival reo%iional $n enunul :
a. <n la vrsta de dou%eci ,i atru de ani a studiat medicina.
b. >m lantat $n curte %ece omi.
c. <rofesorul a accetat cu u,urint e(licaia celor trei.
d. ?e!a adus celor doi coii cte o minge.
2"/. n enunul : V<entru aceea te!am chemat, ca s!mi dai rsunsul la rounerea fcut.", Ventru
aceea" este :
a. locuiune ronominal
b. locuiune adverbial de cau%
c. locuiune adverbial de sco
d. ronume demonstrativ recedat de reo%iie
2"0. n te(tul : Vn colivie a truns lumina de lun lin a unor geamuri strlucite. 8rau geamurile
unor cafenele boiere,ti.", substantivele au, $n ordine, urmtoarele funcii sintactice 7
a. Cl7 Cd7 >s re7 Ci7 ., Ci
b. Cl7 Cd7 Ci7 .7 >s gen
c. Cl7 .7 Ci7 Ci7 ;<7 >s gen
d. Cl7.7 >s re7 >s gen7 ;<7 >s gen
2"1. 8(ist un verb la diate%a asiv $n construcia :
a. 'lorile vor fi scumite $n erioada ierni.i
b. <rintii sunt lecai la mare.
c. 8ra bine s fi certat coilul la tim.
d. Painele tale erau ude.
2#2. 8ste locuiune adverbial construcia :
a. $n veci
b. mine!sear
c. $n +urul
d. de acolo
2#1. 3ndicai funcia inter+eciei din enunul : V?uul ha N l!a aucat e ied de gt."
a. nu are funcie sintactic
b. redicat verbal
c. redicat nominal
d. comlement circumstanial de mod
2#2. n versul : VLrecut!ai cnd ceru!i cmie senin.", cuvntul V!i" este :
a. ronume ersonal
b. ronume osesiv
2"
c. verb redicativ
d. verb coulativ
2#". n enunul : V3!a $ntins o ineS a crei mireasm a umlut casa.", cuvntul Va crei"
determin :
a. substantivul Vine"
b. substantivul Vmireasm"
c. verbul Va umlut"
d. roo%iia 1
2##. .e construiesc cu genitivul urmtoarele reo%iii :
a. contra, $motriv, asura
b. contrar, graie, otrivit
c. conform, multumit, asemenea
d. entru, este, lng
2#&. n enunul : V>dolescenilor le lac melodiile vesele.", cuvntul Vmelodiile" are funcia sintactic
de :
a. comlement direct
b. comlement indirect
c. subiect
d. atribut
2#-. n fra%a : V8 dovedit c au fost abseni ieri.", redicatul Ve dovedit" este e(rimat rin :
a. verb la diate%a activ
b. verb la diate%a asiv
c. e(resie verbal imersonal
d. locuiune verbal
2#/. Cuvntul Vtot" este adverb $n enunul :
a. Cutreierasem tot inutul.
b. Kn tot se comune din mai multe ri.
c. > ca%ut $n a cu tot cu baga+e.
d. 5rumul era tot mai greu.
2#0. n enunul : VCel de dincolo e mai bun.", cuvntul Vcel" este .
a. articol demonstrativ :ad+ectival)
b. ronume demonstrativ de dertare
c. ronume demonstrativ de identitate
d. ad+ectiv ronominal demonstrativ de dertare
2#1. n enunul : VLraiul lumii alii lese!l N" verbul este la modul :
a. con+unctiv
b. imerativ
c. indicativ
d. infinitiv
2&2. 8(ist locuiune adverbial $n enunul :
a. n alte vremuri oamenii resectau tradiia.
b. 5e vreme ce n!ai $neles, nu are rost s reiau discuia.
c. Htrnii $,i amintesc de vremurile vechi.
d. Cu vremea vei $nelege marile adevruri.
2&1. 9erbul V%iserm" este la modul indicativ, timul :
a. re%ent
b. imerfect
c. mai mult ca erfectul
d. erfectul simlu
2&2. 9erbul Vrivii" este la modul indicativ, timul :
2#
a. erfect simlu, ersoana a 333!a
b. erfect simlu, ersoana 3
c. imerfect, ersoana 3
d. mai mult ca erfectul, ersoana a 333!a
2&". Cuvntul V$ns" este con+uncie coordonatoare :
a. adversativ b. dis+unctiv
c. conclusiv d. coulativ
2&#. n enunul : V9ecinul nostru este un om de treab." e(sit :
a. o locuiune ad+ectival
b. o locuiune substantival
c. o locuiune adverbial
d. un substantiv cu reo%iie
2&&. 8(rim o aciune reali%abil, osibil sau dorit modul :
a. indicativ
b. condiional!otativ
c. con+unctiv
d. imerativ
2&-. .ubstituie un nume fr s dea indicaii recise desre obiecte ronumele :
a. osesiv
b. relativ
c. nehotrt
d. negativ
2&/. n enunul : V5e!a veni e aici, sune!i s rmn.", verbul Va veni" este la :
a. modul infinitiv, timul re%ent
b. modul indicativ, timul erfect comus
c. modul condiional otativ, timul re%ent
d. modul indicativ, timul viitor
2&0. n enunul : VCartea mea!i, fiule, o treat." :L. >rghe%i), cuvntul Vmea" este :
a. ronume osesiv $n ca%ul genitiv
b. ronume osesiv $n ca%ul nominativ
c. ad+ectiv ronominal osesiv $n ca%ul nominativ
d. ronume osesiv $n ca%ul acu%ativ
d. ronume refle(i
2&1. n enunul : V>tunci fata ,i!a adus aminte ,i de tatl ei ,i a $nceut s lng.", cuvntul V,i" are,
$n ordinea aariiei, urmtoarele valori :
a. con+untie coordonatoare coulativ7 adverb de mod7 ronume refle(iv
b. con+uncie coordonatoare coulativ7 adverb de mod7 ronume refle(iv
c. ronume refle(iv7 adverb de mod7 con+uncie coordonatoare coulativ
d. ronume refle(iv
2-2. n enunul : V>m gre,it, dar nu m!a certat.", cuvntul Vdar" este :
a. adverb
b. con+uncie
c. reo%iie
d. substantiv
2-1. ;umeralele care arat $n ce roorie cre,te o cantitate se numesc :
a. ordinale
b. adverbiale
c. colective
d. multilicative
2-2. <artea de vorbire care leag un atribut de substantivul determinat se nume,te :
2&
a. reo%iie
b. adverb
c. con+uncie coordonatoare
d. con+uncie subordonatoare
2-". n enunul : VJamenii admirau marea e ale crei valuri luteau vaora,e albe", cuvntul Vale
crei" este :
a. ronume interogativ
b. ad+ectiv interogativ
c. ronume relativ
d. ad+ectiv ronominal interogativ
2-#. >o%iia se e(rim $n limba romn literar rin substantiv sau substitut al substantivului $n
ca%ul :
a. nominativ
b. acu%ativ
c. dativ
d. genitiv
2-&. ;u sunt locuiuni gruurile de cuvinte :
a. cu condiia s7 $n momentul cnd7 $n locul unde
b. la un loc cu7 $n loc s7 $n afar de7
c. $n +urul7 $n faa7 $n susul
d. $n ca% c7 chit c7 $nainte s
2--. .ubstantivele Vatletism","aur", Votasiu" :
a. sunt cu variabile
b. nu au gen
c. sunt defective de numrul singular
d. sunt defective de numrul lural
2-/. 8ste corect construcia :
a. $motriva alcoolului ,i tutunului
b. $motriva alcoolului ,i a tutunului
c. graie discilinei ,i a efortului
d. conform legilor ,i a normelor $n vigoare
2-0. VCum" are valoare de con+uncie subordonatoare ,i nu $ndeline,te funcie sintactic $n enunul :
a. Cum $i a,terni, a,a vei dormi.
b. Cum i!ai etrecut vacana R
c. Cum nu ,i!a reetat, a luat o nota mic.
d. Cum gse,ti drumul cnd te rtce,ti R
2-1. VCt" este adverb $n enunul :
a. )i!a sus ct tim ai stat la ea.
b. Ct lemn s!a e(ortat R
c. Coiii afl care este ctul a dou numere.
d. Ct de frumoas e,ti N
2/2. 3merativul verbului V a %ice" este :
a. %i N, nu %i N, %icei N, nu %icei N
b. %i N, nu %ice N, %icei N, nu %icei N
c. %ii N, nu %i N, %icei N, nu %icei N
d. %i N, nu %ii N, %icei N, nu %icei N
2/1. Cuvntul Via" este inter+ecie $n enunul :
a. 3a, te rog, o bomboan N
b. 3a vino la mine N
c. 8levul ia cartea ,i cite,te.
2-
d. ;u ia nimic de la strini.
2/2. .e scrie obligatoriu cu iniial ma+uscul du urmtoarele semne de unctuaie :
a. W . X7 W R X7 W N X7 W V X b. W 7 X7 W , X7 W : X
c. W . X d. W . X7 W R X7 W N X
2/". n enunul : V;u era dect un biat $n camer.", cuvntul Vun" este :
a. numeral cardinal cu valoare ad+ectival
b. numeral cardinal cu valoare substantival
c. ad+ectiv ronominal nehotrt
d. articol nehotrt
2/#. n enunul : V<ru!i de aur aluneca e umeri.", cuvntul V!i" are funcia sintactic de :
a. redicat nominal $mreun cu numele redicativ Vde aur"
b. comlement indirect
c. atribut ronominal
d. atribut ad+ectival
2/&. n enunul : V8 o adevrat indiscreie s asi,ti la aceast discuie.", cuvntul Vindiscreie" este :
a. subiect
b. comlement direct
c. atribut
d. nume redicativ
2/-. n enunul : VJ alee $ngust, mrginit de trandafiri ro,ii, duce sre cas", cuvintele Vde
trandafiri" au funcia sintactic de :
a. atribut substantival reo%iional
b. comlement circumstanial de loc
c. comlement indirect
d. comlement de agent
2//. 8(ist un redicat verbal $n enunul :
a. i este mil ,i de un gndcel.
b. Coacii desfrun%ii ar a se lnge cerului de soarta lor.
c. Ci,migiul rmne cel mai frumos arc din Hucure,ti.
d. ;u mai fusese niciodat att de sigur de succesul lui.
2/0. 8(ist un atribut ronominal $n enunul :
a. )i i!l ia la scrmnat.
b. )!am dus s!mi vd feciorul.
c. )i!am amintit de $ntlnirea de mine.
d. )i!am cumrat ni,te cri.
2/1. n roo%iia V.crisoarea celorlali a venit mai tr%iu.", cuvntul Vcelorlali" este :
a. comlement indirect
b. atribut ronominal
c. atribut ad+ectival
d. comlement direct
202. n enunul : V8 u,or a scrie versuri .. V :). 8minescu), verbul Va scrie" este :
a. subiect
b. comlement direct
c. nume redicativ
d. redicat verbal
201. n enunul : V<icturile sunt admirate de iubitorii de frumos.", cuvintele Vsunt admirate" au funcia
sintactic de :
a. redicat verbal ,i comlement direct
b. redicat verbal ,i comlement circumstanial de mod
c. redicat verbal
2/
d. redicat nominal
202. Cuvntul Vce" este subiect $n enunul :
a. <rinii nu ,tiu ce va deveni biatul lor
b. Ce faci aici R
c. .e ,tie ce a scris 8minescu
d. Ce ie nu!i lace altuia nu!i face
20". n enunul : Vn bncile din fa erau civa elevi silitori.", cuvintele Vdin fa" sunt :
a. atribut substantival reo%iional
b. atribut adverbial
c. comlement circumstanial de loc
d. locuiune reo%iional fr funcie sintactic
20#. Cuvntul Val cui" din enunul : V>l cui este acest caiet R" , are funcia sintactic de :
a. atribut ronominal
b. nume redicativ
c. atribut ad+ectival
d. comlement indirect
20&. Comlementul circumstanial de tim nu se e(rim rin :
a. substantiv
b. ronume
c. verb la suin
d. verb la gerun%iu
20-. Comlementul circumstanial de mod nu se e(rim rin :
a. verbe la articiiu
b. verbe la gerun%iu ,i la infinitiv
c. adverbe
d. substantive
20/. 9erbul Va fugi" oate fi regent entru :
a. comlemente de orice fel ,i atribute
b. comlemente directe
c. atribute
d. comlemente circumstaniale
200. Comlementul indirect oate avea ca termen regent :
a. verb tran%itiv
b. substantiv
c. ronume
d. inter+ecie
201. Comlementul direct oate determina :
a. un verb tran%itiv
b. un substantiv
c. un ad+ectiv
d. un verb intran%itiv
212. n enunul : "Cel harnic este felicitat de toata lumea.", subiectul este e(rimat rin :
a. ad+ectiv
b. substantiv
c. ad+ectiv recedat de articol demonstrativ
d. ad+ectiv recedat de ronume demonstrativ
211. n enunul : ".e gnde,te la bunicii lui.", cuvintele "la bunicii " au funcia de :
a. comlement direct
b. comlement indirect
c. comlement circumstanial de loc
20
d. comlement circumstanial de sco
212. <reci%ea% funcia sintactic a ronumelui refle(iv "m" din enunul ") mndresc cu re%ultatele
mele " :
a. comlement direct
b. comlement indirect
c. subiect
d. nu are funie sintactic
21". n fra%a "3!a ie,it $nainte ca s!i dea a+utor la transortul baga+elor.", redicatele sunt e(rimate
rin :
a. verbe redicative, ersonale
b. verbe redicative, imersonale
c. locuiuni verbale
d. verbe coulative ,i nume redicative
21#. n fra%a ".igur c va fi a+utat cu lemne de vecini, dac va fi ger $n iarna aceasta.", e(ist :
a. numai redicate verbale
b. numai redicate nominale
c. un redicat nominal ,i dou redicate verbale
d. un redicat verbal ,i dou redicate nominale
21&. 9erbul la infinitiv are funcie de atribut verbal $n enunul :
a. Houl luase obiceiul de a dormi du!amia%a.
b. 9ielul nu ,tia c unchiul lui utea dormi du rn%.
c. 'r a te odihni bine, nu oi munci bine.
d. Jdihnit, $nainte de a leca la drum, era vese.l
21-. n enunul : ".!a comunicat la radio ,tirea aceasta.", subiectul este :
a. inclus
b. nedeterminat
c. sub$neles
d. ,tirea
21/. n enunul : "<oi veni oricnd e la mine.", cuvntul "oricnd" este :
a. ronume relativ
b. adverb relativ
c. adverb nehotrt
d. con+uncie subordonatoare
210. n enunul : "'etele sau bieii sunt vinovai R", elementele subiectului multilu sunt $n raort de
coordonare :
a. coulativ
b. adversativ
c. conclusiv
d. dis+unctiv
211. n enunul : "<oetul adevrat, cel care uime,te lumea rin rofun%imea simirii sale, nu moare
niciodat.", cuvntul "cel" are funcia sintactic de :
a. subiect b. atribut ronominal ao%iional c. atribut ad+ectival
d. nu are funcie sintactic, deoarece este articol
"22. Cuvintele din roo%iia : V.troirea coiilor cu aa de ctre colegii lor a fost inter%is.", au, $n
ordine, urmtoarele funcii sintactice :
a. subiect, atribut, atribut, atribut, atribut, redicat verbal
b. subiect, atribut, comlement indirect, atribut, atribut, redicat verbal
c. subiect, atribut, comlement indirect, comlement de agent, atribut, redicat verbal, comlement de
mod
d. subiect, atribut, atribut, comlement de agent, atribut, redicat nominal
21
"21. n enunul : "8i oate c n!au $neles.", cuvntul "oate" este :
a. comlement circumstanial de mod e(rimat rin adverbul de mod "oate"
b. redicat verbal e(rimat rin adverbul redicativ "oate"
c. redicat verbal e(rimat rin verbul redicativ "a utea"
d. redicat nominal cu verbul coulativ sub$neles
"22. n enunul : ";ici o +ucrie nu e mai frumoas ca +ucria de vorbe." :L. >rghe%i), e(ist :
a. un atribut ronominal ,i un atribut substantival
b. un atribut ad+ectival ,i un atribut substantival
c. numai un atribut substantival
d. dou atribute ad+ectivale
"2". Comlementul direct oate fi e(rimat rin ronume ersonale, forme neaccentuate, $n ca%ul :
a. nominativ
b. acu%ativ
c. dativ
d. genitiv
"2#. n enunul : "<e carte am dat muli bani.", cuvntul "e carte" este :
a. comlement circumstanial de loc
b. subiect
c. comlement direct
d. comlement indirect
"2&. .tabile,te felul coordonrii dintre comlementele circumstaniale de mod din enunul : ">cest
elev rsunde ori foarte bine, ori foarte slab."
a. coulativ
b. adversativ
c. dis+unctiv
d. conclusiv
"2-. n enunul : ".e uita la mine cu o rivire de%nd+duit.", cuvntul "de%nd+duit" are funcia
sintactica de :
a. atribut verbal
b. atribut ad+ectival
c. comlement circumstanial de mod
d. redicat verbal
"2/. Cuvintele "contra curentului" din enunul "notatul contra curentului l!a eui%a.t" se anali%ea%
astfel :
a. atribut substantival e(rimat rin substantiv $n ca%ul genitiv
b. comlement indirect e(rimat rin substantiv $n ca%ul genitiv
c. comlement indirect e(rimat rin substantiv $n ca%ul dativ
d. comlement de mod e(rimat rin substantiv recedat de adverb
"20. n enunul : "Ct ulei consumai e lun R", cuvntul "ct" are funcia sintactic de :
a. comlement circumstanial de mod
b. atribut adverbial
c. atribut ronominal
d. atribut ad+ectival
"21. n fra%a: ">re s mnnce cnd are s!i fie foame.", e(ist :
a. dou redicate verbale
b. atru redicate verbale
c. dou redicate nominale
d. un redicat verbal ,i unul nominal
"2
"12. n fra%a : "<oetul rivea $ngndurat slciile :1)S ale cror ramuri atingeau undele lacului :2)S
ronumele relativ determin :
a. roo%iia 1
b. substantivul "slciile"
c. substantivul "ramuri"
d. att roo%iia 1 ct ,i substantivul "slciile"
"11. n roo%iia : "Yi!a fost foame.", ronumele "i!" are funcia sintactic de :
a. subiect
b. atribut ronominal
c. comlement indirect
d. nu are funcie sintactic
"12. n fra%a ";!a fost roblem, n!a fost situaie, n!a fost moment olitic e care TTCuvntulUU s
nu!l fi $neles ,i luminat sub unghiul de vedere al revoluiei" :). .ebastian), e(ist :
a. & redicate nominale
b. & redicate verbale
c. 1 redicat verbal ,i " redicate nominale
d. 1 redicat verbal ,i # redicate nominale
"1". <ot fi termeni regeni toate rile de vorbire din seria :
a. substantiv, inter+ecie, numeral, ronume relativ
b. ronume, adverb, con+uncie, adverb relativ
c. verb, articol, ad+ectiv, con+uncie coordonatoare
d. substantiv, ad+ectiv, adverb, reo%iie
"1#. n enunul : "Jricrei fete $i lace s se uite $n oglind.", cuvntul "oricrei" are funcia sintactic
de :
a. subiect
b. comlement indirect
c. atribut ronominal
d. atribut ad+ectival
"1&. n enunul : "5ar el n!a rev%ut catastrofa din 11##!11#&, care avea s arali%e%e, $nc o dat ,i
entru atia ani, creativitatea romneasc." :). 8liade), numeralul cardinal are funcia sintactic de :
a. comlement circumstanial de tim
b. atribut ad+ectival
c. atribut substantival
d. comlement direct $mreun cu substantivul "catastrofa"
"1-. <redicatul verbal nu se oate e(rima rin :
a. locuiune verbal
b. locuiune adverbial
c. verb redicativ
d. verb coulativ
"1/. n fra%a : "Ce ot suferi mai uin oamenii nei%butii e s vad la altul ce ar fi fost ei, dac ar fi
i%butit" :;. 3orga), sunt :
a. " redicate verbale, 1 redicat nominal incomlet, 1 redicat nominal
b. " redicate verbale, 2 redicate nominale incomlete
c. " redicate verbale, 2 redicate nominale incomlete, 1 redicat nominal
d. numai redicate verbale
"10. >tributul verbal nu se e(rim rin verb la modul :
a. infinitiv
b. articiiu
c. gerun%iu neacordat
d. suin
"1
"11. n construciile "8 ger" 7 ")i!e fric" 7 ")i!e dor" :
a. "e ger" 7 "e fric" 7 "e dor" sunt redicate nominale
b. "e" este redicat verbal, iar "ger", "fric" ,i "dor" sunt subiecte
c. "e" este redicat verbal, iar "mi!e" redicat nominal
d. "e ger", "e fric", "e dor" sunt redicate verbale e(rimate rin locuiuni verbale
"22. n fra%a : V>ugustus a fost $n,tiinat7 se $nfurie ca $ntotdeauna cnd i se rea c un fat oarecare
era o $nfruntare $motriva roriei sale ersoane7 $l e(il e .ilanus ,i e <ostumus >gria, care erau
rintre invitai ,i o ddu afar din Ioma chiar e 3ulia" :9intila Poria), e(ist :
a. & redicate verbale ,i 2 redicate nominale
b. - redicate verbale ,i 1 redicat nominal
c. # redicate verbale ,i " redicate nominale
d. / redicate
"21. n fra%a " .us, $n casele domne,ti, al cror lat acoeri, de ,indril seSntindea de +urS$mre+ur cu
stre,ine lungi ,i revrsate, stau cu o cucernic smerenie, $mre+urul truului $modobit al rosatului,
toate ceteniile rii." :>l. Jdobescu), e lng alte feluri de atribute e(ist :
a. & atribute ad+ectivale
b. - atribute ad+ectivale
c. / atribute ad+ectivale
d. 0 atribute ad+ectivale
"22. n versurile : "n cetuia ta de aeS 5orm cntecele noastre toate...." :J. =oga), cuvntul "ta"
este :
a. atribut ad+ectival e(rimat rin ad+ectiv osesiv $n ca%ul $n ca%ul acu%ativ
b. atribut ronominal e(rimat rin ronume osesiv $n ca%ul genitiv
c. atribut ad+ectival e(rimat rin ad+ectiv osesiv $n ca%ul genitiv
d. comlement circumstanial de loc
"2". Cuvntul "unui" din enunul : "<e frun%a unui nufr, o broscu se bucur de frumuseea noii"
:8. =rleanu), este :
a. ad+ectiv nehotrt cu funcia de atribut ad+ectival
b. ronume nehotrt cu funcia de atribut ronominal
c. numeral cardinal cu funcia de atribut ad+ectival
d. articol nehotrt fr funcie sintactic
"2#. n fra%a : "Imne ca mine e la ora 0 s fii acas.", e(ist :
a. 1 redicat verbal ,i un redicat nominal
b. 1 redicat verbal ,i un redicat nominal incomlet
c. 2 redicate nominale
d. 2 redicate verbale
"2&. n roo%iia : "?acul codrilor albastruS ;uferi galbeni $l $ncarc...." :). 8minescu), subiectul
este :
a. lacul b. nuferi c. sub$neles d. inclus
"2-. n fra%a : ">m traversat un ru a crui a curgea lin.", roo%iia atributiv este introdus rin :
a. ronume relativ cu funcia sintactic de atribut ronominal
b. ad+ectiv relativ cu funcia sintactic de atribut ad+ectival
c. ronume relativ cu funcia de comlement indirect
d. ronume interogativ cu funcia de atribut ronominal
"2/. 8(ist dou redicate verbale $n enunul :
a. 8(temoralele corectate de rofesor au fost line de gre,eli.
b. 8(temoralele au fost citite ,i corectate de ctre rofesor.
c. )i se are c el va a+unge camion.
d. >u%ind vestea, coilul s!a bucurat mult.
"20. <rin ce nu oate fi e(rimat comlementul direct R
"2
a. ronume osesiv
b.verb la infinitiv
c. verb la suin
d. ad+ectiv
"21. <rin ce nu oate fi e(rimat atributul ronominal R
a. ronume demonstrativ $n ca%ul nominativ
b. ronume ersonal $n ca%ul genitiv
c. ronume refle(iv $n ca%ul dativ
d. ronume de $ntrire $n ca%ul dativ
""2. 8(ist un comlement direct $n enunul :
a. ;u v bi%uii e acest biat.
b. >m contat mult e a+utorul dumneavoastr.
c. Kneori, coii $i sur e rofesori.
d. n dertare, se vd cteva sate de munte.
""1. n fra%a : "?a ;icoole v%ut!ai ct tabere s!au strnsS Ca s steie $nainte!mi ca ,i %idul ne$nvinsR"
:). 8minescu), cuvintele "$nainte!mi" au funcia sintactic de :
a. comlement circumstanial de loc Q comlement indirect
b. comlement circumstanial de loc Q atribut ronominal
c. comlement circumstanial de loc
d. nu au funcie sintactic, "$nainte" fiind reo%iie iar "mi" un dativ etic
""2. ;u se desarte, $n nici un ca%, rin virgul :
a. atributul de substantivul determinat
b. comlementul direct de verbul determinat
c. ao%iia siml de substantivul determinat
d. redicatul de subiect
""". <rin ce nu oate fi e(rimat subiectul R
a. ronume osesiv
b. numeral cardinal
c. substantiv $n ca%ul vocativ
d. substantiv rovenit din ad+ectiv
""#. 8(ist redicat nominal $n enunul :
a. Cine!i omul acela R
b. Cine!i acolo R
c. Cine!i ludat R
d. Cui $i este sete R
""&. Comlementul nu oate determina :
a. ad+ectiv b. ronume c. verb d. adverb
""-. n roo%iia : " Iomanticul asir du e(oticul setentrional ori subtroical." :=. Clinescu),
atributele ad+ectivale se afl $n raort de coordonare :
a. coulativ b. adversativ
c. dis+unctiv d. conclusiv
""/. n fra%a : "5ac steaua cuiva este nefericit, atunci calitile nu lac altora: cura+ul lui are
sminteal, elocin!lvrgeal, drnicia!risi, nobleea!desfru, $nvtura!fleac" :Cugetri
ersonale), e(ist :
a. numai redicate nominale
b. 1 redicat verbal ,i - redicate nominale
c. 2 redicate verbale ,i 1 redicat nominal
d. 1 redicat verbal ,i 2 redicate nominale
""0. n fra%a : "5u un scurt oas fcut la odul de la Limi,e,ti, de e )oldova, ornim $nainte sre
)oca ,i suim $ncet, $ncet codrul <a,canilor." :3. Creang), e(ist :
""
a. # comlemente circumstaniale
b. & comlemente circumstaniale
c. - comlemente circumstaniale
d. / comlemente circumstaniale
""1. n fra%a : V5rumeii suneau c e(ist la Cocor,ti un cimoie, care are un fecior foarte $nvat ce
,tie toate limbile ,i c l!au v%ut chiar ei e acel cimoie,, care e un om scurt, gros, ,chio de iciorul
stng, rotund la fa ,i %mbes,te totdeauna cnd vorbe,ti cu el" :3. .lavici), e(ist :
a. - subiecte e(rimate, 1 subiect sub$neles ,i 1 subiect inclus $n desinena verbului
b. - subiecte e(rimate ,i 2 subiecte sub$nelese
c. " subiecte e(rimate, " sub$nelese ,i 2 subiecte incluse
d. 1 subiect e(rimat ,i / subiecte nee(rimate
"#2. n fra%a : "Coilul lor e :1)S cum n!am mai v%ut niciodat :2)", roo%iia <2 este :
a. comletiv direct
b. atributiv
c. redicativ
d. circumstanial de mod
"#1. n fra%a : " 5ac $nva :1)S $nseamn :2)S c va $nelege :")S", roo%iiile subordonate sunt :
a. condiional ,i comletiv direct
b. subiectiv ,i redicativ
c. condiional ,i redicativ
d. cau%al ,i comletiv direct
"#2. n fra%a : "Cum au lecat rinii, :1)S fuga la +oac. :2)S", roo%iia subordonat este :
a. condiional
b. modal
c. caau%al
d. temoral
"#". 8(ist o roo%iie circumstanial de sco $n enunul :
a. 9ei reu,i, de vei fi mai silitori.
b. 5e!l ceri toat %iua, ,i tot nu ascult.
c. > scris a,a de bine, de va lua nota 12.
d. 5u!te de te culc N
"##. n fra%a : "Contea% :1)S e cine e cel mai bun :2)S", roo%iia subordonat este :
a. subiectiv
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. redicativ
"#&. n fra%a : "Contea% foarte mult :1)S ce vei face $n via :2)S", roo%iia subordonat este :
a. subiectiv
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. atributiv
"#-. n fra%a : ".!a ,tiut :1)S unde ai fost :2)", roo%iia 2 este :
a. subiectiv
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. circumstanial de loc
"#/. n fra%a : ". m fi anunat la tim, :1)S te!a, fi a,tetat.:2)", roo%iia 1 este :
a. rincial . condiional c. cau%al d. subiectiv
"#0. n fra%a : "C neantul este imlicat $n ideea de moarte, :1)S o dovede,te frica de moarte. :2)"
:8mil Cioran), roo%iia 1 este :
"#
a. subiectiv
b. atributiv
c. comletiv direct
d. cau%al
"#1. n fra%a : VCeea ce este uluitor $n motivele entru care Caron $i inter%ice fiului su s!l urme%e
este $mre+urarea c, dac l!ar fi gsit la fel de at de libertate ca e sine, i!ar fi ermis s se omoare
alturi de el" :P. I. <ataievici), e(ist :
a. 1 roo%iie rincial, 2 atributive, 2 comletive direct, 1 conditional
b. 1 roo%iie rincial, 1 subiectiv, 1 atributiv, 1 comletiv direct,
2 comletive indirecte, 1 cau%al
c. 1 roo%iie rincial, 2 subiective, 1 atributiv, 1 redicativ, 1 comletiva direct, 1
condiional
d. 1 roo%iie rincial, 1 subiectiv, 2 atributive, 2 comletive directe,
1 condiional
"&2. n fra%a : " ;u!i merge :1)S s!l mini e acest rofesor :2)", roo%iia 2 este :
a. subiectiv
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. circumstanial de sco
"&1. n fra%a : ".!l fi gonit de acas, ,i tot nu ar fi %is nimic.", con+uncia subordonatoare "s" s!ar
utea substitui cu urmtoarea locuiune con+uncional :
a. $n ca% c
b. chiar dac
c. imediat ce
d. din cau% c
"&2. n fra%a : " Cum $l vede, fuge ctre el.", roo%iia subordonat este :
a. circumstanial de cau%
b. circumstanial de mod
c. circumstanial de loc
d. circumstanial de tim
"&". <roo%iia care determin un ronume din regent este :
a. comletiv direct
b. atributiv
c. subiectiv
"&#. n fra%a : ">rta este o minciun :1)S care ne a+ut :2)S s $nelegem adevrul.:")" :<. <icasso),
roo%iia " este :
a. comletiv direct b. comletiv indirect
c. atributiv d. subiectiv
"&&. 9erbul "a a+unge" oate fi termen regent :
a. numai entru subiectiv
b. numai entru redicativ
c. numai entru comletiv direct
d. entru orice subordonat, cu e(ceia atributivei
"&-. n fra%a : "Costul casei este la ct l!ai areciat tu.", subordonata este :
a. circumstanial de mod
b. redicativ
c. comletiv indirect
d. atributiv
"&/. n fra%a "Kna e :1)S s te limbi :2)S ,iS alta e :")S s munce,ti. :#)", subordonatele sunt :
a. subiective
"&
b. redicative
c. comletive directe
d. atributive
"&0. n fra%a : "Ce $nseamn :1)S s ier%i un minut R :2)", roo%iia 2 este :
a. rincial
b. subiectiv
c. redicativ
d. comletiv direct
"&1. n fra%a : ">devrul era c fusese la $nceut srac liit ,i ceea ce avea acum $nc nu se cuno,tea.",
e(ist :
a. 1 rincial: 2 redicative7 1 subiectiv
b. 2 rinciale7 2 redicative
c. 2 rinciale7 1 subiectiv7 1 redicativ
d. 2 rinciale7 2 suniective
"-2. 'ra%a : VYin :1)S s sublinie% :2)S c :")S $ntruct motivul vieii ,i al morii este $nvluit $n mister,
:#)S artistul este liber :")S s!l relucre%e :&)S cum vrea. :-)", are urmatoarea structur :
a. 1.roo%iie rincial7 2.comletiv indirect7 ".subiectiv7 #. consecutiv7 &.comletiv direct7 -.
modal
b. 1.roo%tie rincial7 2.comletiv indirect7 ".subiectiv7 #. cau%al7 &.comletiv indirect7 -.
modal
c. 1.roo%iie rincial7 2.subiectiv7 ".cau%al7 #. cau%al7 &.final7
-. redicativ
d. 1.roo%iie rincial7 2.comletiv direct7 ".comletiv direct7 #. cau%al7 &.comletiv
indirect7 -. modal
"-1. Cite,te cu atenie fra%a :
V5ac cuvintele au a,a de mare vra+ este c oart $n ele buci din sufletul acelora care le rostesc,
buci din sufletul e care oratorul ,i!l rue ,i $l $mr,tie ca s a+ung, fie mcar entru o cli, la
deliciul surem care se cheam comunicare desvr,ita cu ceilali." :;. Litulescu)
.e roune urmatoarea structura sintactica 7
1. condiional
2. rincial regent
". redicativ
#. comletiv indirect
& atributiv
-. atributiv
/. circumstantial de sco
0. atributiv
n structura rous :
a. nu e(ist nici o gre,eal
b. e(ist o gre,eal
c. e(ist dou gre,eli
d. e(ist mai multe gre,eli
"-2. 9erbul "a ,ti" oate fi termen regent entru toate subordonatele cu e(ceia roo%iiilor :
a. subiectiv ,i comletiv direct
b. concesiv ,i consecutiv
c. redicativ, atributiv ,i comletiv indirect
d. condiional ,i modal
"-". n fra%a : " Ce!ai v%ut :1)S c!aci fcut!am noi $n Yr Iomneasc, :2)S o vei face voi acolo,
entru legea cre,tineasc ...." :>l. 5avila), roo%iiile <1 ,i <2 sunt :
a. subiective
"-
b. comletive directe
c. <1 este subiectiv ,i <2 este comletiv direct
d. <1 este comletiv direct ,i < 2 subiectiv
"-#. n fra%a : "3at :1)S c mai sunt trei %ile :2)S n ce se $mline,te sorocul, :")S a,a c n!ar fi ru
:#)S s $ncerci :&)S s!mi faci socotelile". :-)" :3on Creang), sunt comletive directe :
a. <2 ,i <-
b. <& ,i <-
c. <2
d. <2, <& ,i <-
"-&. n fra%a : "> lecat devreme de acas, entru ca nu cumva s scae trenul.", subordonata este :
a. final
b. indirect
c. cau%al
d. consecutiv
"--. Kn verb coulativ se oate construi simultan cu :
a. o subiectiv ,i o comletiv direct
b. o redicativ ,i o comletiv indirect
c. o atributiv ,i o redicativ
d. o subiectiv ,i o redicativ
"-/. n fra%a : ".urarea lui e :1)S fiindc n!am re%olvat corect toate roblemele. :2)", roo%iia 2este
a. subiectiv
b. redicativ
c. cau%al
d. comletiv indirect
"-0. n fra%a : "mi are ru :1)S c am gre,it. :2)", subordonata este :
a. subiectiv
b. comletiv indirect
c. cau%al
d. comletiv direct
"-1. 9erbul "a rmne" este imersonal ,i se construie,te cu o subiectiv $n enunul :
a. Imn a,a cum au fost $ntotdeauna.
b. >%i au lecat coiii la munte, rmnnd ca mine s lece ,i rinii la mare.
c. >u rmas $n clas.
d. Knele sri rmn iarna $n ara noastr .
"/2. n versurile : ">,a cnt de cu +ele,S Ct ,i altele!n vlceleS <rind a vrsa lcrimele." :'olclor),
roo%iia subordonat este :
a. consecutiv
b. concesiv
c. modal
d. cau%al
"/1. <roo%iia : ".........$ncotro se duce mingea." ar fi comletiv direct, dac regenta ei ar fi :
a. ".e ,tie ......."
b. "<roblema este ........."
c. "?!a $ntrebat ..........."
d. ">learg ........"
"/2. n fra%a : ">m fost la munte c a, fi vrut s m odihnesc.", subordonatele sunt :
a. cau%ale b. finale c. cau%al ,i comletiv direct d. cau%al ,i comletiv indirect
"/". n fra%a : "9!ai dus :1)S s!l cutai.:2)", roo%iia 2 este :
a. circumstanial de loc
b. consecutiv
"/
c. comletiv indirect
d. circumstanial de sco
"/#. 8ste comletiv indirect subordonata din fra%a :
a. )i!a sus s fiu mai atent la re%olvare.
b. > studiat mult s nu aib surri%e la e(amen.
c. <rinii nu s!au ous s lecm $n e(cursie.
d. ;u e a,a de naiv s cread toate basmele tale.
"/&. 8ste subiectiv subordonata din fra%a :
a. >devrul este c n!am fost atent.
b.<rea c lucrurile vor lua o alt $ntorstur.
c. > notat ceea ce e imortant.
d. .!a rocedat cum am stabilit.
"/-. 8ste corect construit fra%a :
a. ;u observasem c $n urma lor mergea un cine.
b. )i!a ordonat ca s trec e la el.
c. Oice c nu dorea nimic acum.
d. > avut de re%umat romanul care l!a citit.
"//. n fra%a : " .triga cu turbare :1)S ,iS se btea cu umnul $n iet :2)S ,i S nu!i venea :")S s cread
:#)S c boieri mari de casa lui :&)S e care i!a miluit :-)S vor :&)S s!l drme :/)S ,i s!l iard :0)." :).
.adoveanu), roo%iiile subordonate introduse rin "s" sunt :
a. comletive directe
b. subiective
c. <# este subiectiv, iar </ ,i <0 sunt comletive directe
d. finale
"/0. n fra%a : ")arinarilor no,tri nu le lace :1)S s se amestece cu ei, :2)S cci acest surs $i umile,te.
:")" :9intil Poria), roo%iiile subordonate sunt, $n ordinea aariiei :
a. comletiv direct ,i comletiv indirect
b. comletiv direct ,i cau%al
c. subiectiv ,i comletiv indirect
d. subiectiv ,i cau%al
"/1. n fra%a : " J oveste,te cu atta convingere, $nct nu $ndr%nesc s!i amintesc de Pero ,i ?eandru
a cror oveste e aidoma." :9. Poria), rima subordonat necircumstanial este :
a. comletiv direct
b. consecutiv
c. modal
d. atributiv
"02. n fra%a : "5ac vreun incon,tient ar vrea :1)S s foloseasc atomii entru r%boi, :2)S mntul va
fi refcut $ntr!un bulgre de %gur." :=eo Hog%a), roo%iia circumstanial este :
a. comletiv direct
b. temoral
c. concesiv
d. condiional
"01. n fra%a : " ;u ,i!a scris :1)S entru c nu ,i!a notat tema entru acas. :2)", nu s!a us virgul
$ntre cau%al ,i regenta ei, deoarece :
a. cau%ala nu se desarte de regent rin virgul
b. s!a fcut o gre,eal
c. vorbitorul insist asura cau%alei, subliniind c este elementul esenial care +ustific aciunea din
regent
d. nu se insist asura cau%alei
"02. n fra%a : " Ceea ce am aflat, :1)S n!o s!i sun.:2)", s!a us virgul $ntre <1 ,i <2, deoarece :
"0
a. s!a fcut o gre,eal
b. comletiv direct a,e%at $naintea regentei se desarte, de obicei, de aceasta rin virgul
c. sunt dou roo%iii de acela,i fel $n raort de coordonare rin +u(taunere
d. roo%iia 1 este reluat $n regenta ei rin ronumele ersonal "o"
"0". n fra%a : V Jrice col sufletesc din noi are atta re%onan entru tot ce se etrece $n noi, $nct de
multe ori mi se are c fiecare idee are o inim care bate entru ceva ,i fiecare simmnt are un ca
care cuget." :?. Hlaga), e(ist :
a. 1 rincial, 2 subiective, " atributive, 1 consecutiv
b. 2 rinciale, 1 subiectiv, # atributive
c. 1 rincial, 1 subiectiv, 2 comletive directe, 1 atributiv, 1 consecutiv
d. 2 rinciale, 2 subiective, 2 atributive, 1 consecutiv
"0#. Cite,te cu atenie fra%a : VCultul nostru entru 8minescu, acela :1)S care n!a avut $nainta,i :2)S ,iS
nu va utea :")S s aib urma,i ai geniului su, :#)S entru marele creator de vesnic oe%ie, :1)S $n care
se dovede,te strlucit :&)S c se ot $mbina armonic ,i cele mai $nalte reocuri morale, cel mai nobil
avnt naional, cu cele mai frumoase reali%ri estetice, :-)S e o adevarat garanie entru viitorul
acestei ri." :;. 3orga) .tabile,te cte gre,eli are structura sintactic rous :
<1 ! rincial regent entru <2 si <"
<2 ! atributiv subordonat la <1
<" ! atributiv subordonat la <1
<# ! subiectiv subordonat la <"
<& ! atributiv subordonat la <1
<- ! comletiv direct subordonat la <&
a. o gre,eal
b. dou gre,eli
c. mai multe gre,eli
"0&. n fra%a : V Lrebuie s fie cineva urttorul unui mesa+ ersonal, urttorul unor e(eriene
caabile s lumine%e nu numai roria via, ci ,i viaa celorlali, trebuie s triasca el $nsu,i o dram
de idei sau de asiuni, entru ca glasul su s treac dincolo de sine, ctre ceilali." :). .ebastian),
e(ist :
a. 2 rinciale, " subiective, 1 indirect
b. 2 rinciale, 2 subiective, 1 indirect, 1 final
c. 2 rinciale, 2 subiective, 2 finale
d. 2 rinciale, " subiective, 2 indirecte, 1 final :2 dintre roo%iii fiind elitice de redicat)
"0-. n fra%a : "5e!ar veni mai reede vacana s m +oc N", rima roo%iie este :
a. condiional
b. final
c. concesiv
d. rincial
"0/. ;u e(ist dect elemente de relaie subordonatoare, $n seria :
a. c, sau, ori, dar, cum
b. cui, $nct, fie, nici, iar
c. cnd, deci, deoarece, s
d. unde, de,i, dac, fiindc, cine
"00. n fra%a : V5e d. >le(andru )arghiloman, cu toate c se distinsese $n Camer rin elegana ,i
claritatea cuvntrilor sale, nu se cdea s vorbim, fiindc olitice,te se aroiase TTde +unimi,tiUU ,i
o ludare a d!sale ar fi fost bnuit de arialitate." :L. )aiorescu), e(ist :
a. 1 rincial, 1 subiectiv, 2 cau%ale, 1 concesiv
b. 2 rinciale, 1 subiectiv, 1 cau%al, 1 consecutiv
c. 1 rincial, 2 subiective, 1 cau%al, 1 modal
d. 2 rinciale, 2 subiective, 1 concesiv
"1
"01. n fra%a : " Cu cine te!ai $ntlnit :1)S cnd ai fost la concert R :2)", roo%iia 1 este :
a. rincial
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. subiectiv
"12. 9erbul la infinitiv din enunul : "Limul veni, merele $nceur a se rgui.", se oate de%volta
$ntr!o subordonat :
a. subiectiv
b. comletiv direct
c. comletiv indirect
d. redicativ
"11. n fra%a : VCine $,i d osteneala s riveasc traiul de toate %ilele al ranului romn, acela va
a+unge la o conclu%ie cu totul deosebit : va vedea c ceea ce deosebe,te e lugarul romn de
neamurile vecine este o mare cumtare $n +udecat ,i o foarte delicat re%erv fa de alii." :.imion
)ehedini), se ot identifica, $n ordine, urmatoarele locuiuni :
a. verbal, ad+ectival, adverbial, reo%iional
b. ad+ectival, ad+ectival, ronominal, con+unctival
c. verbal, ad+ectival, adverbial, ronominal, con+uncional
d. verbal, adverbial, adverbial, reo%ional
"12. <roo%iia subordonat circumstanial de tim nu se introduce rin :
a. $n tim ce
b ct vreme ce
c. de vreme ce
d. n
"1". .e desart $ntre ele rin virgul roo%iiile de acela,i fel $n raort de coordonare 7
a. coulativ rin ",i"
b. dis+unctiv rin "ori"
c. dis+unctiv rin "sau"
d. rin +u(taunere
"1#. n fra%a : VCa s sui con,tiinei tale c este liber este ca ,i cnd ai asigura universul c este liber
s fie infinit." :3. Huga), e(ist :
a. 1 rincial, 1 redicativ, " comletive directe, 1 final
b. 1 rincial, 1 redicativ, 2 subiective, 2 comletive directe
c. 1 rincial, 1 subiectiv, 1 redicativ, 1 comletiv direct, 2 comletive indirecte
d. 1 rincial, # comletive directe, 1 final
"1&. n fra%a : " ;umai $n grdina ursului, dac!a fi au%it de dnsa, se afl sali de aceste. :3. Creang),
roo%iia introdus rin con+uncia "dac" este :
a. condiional
b. concesiv
c. incident
d. cau%al
"1-. ;u se desarte rin virgul :
a. substantivul $n vocativ de restul roo%iiei
b. comlementul direct de verbul determinmat, dac e $n toic normal
c. construciile gerun%iale de la $nceutul roo%iiei
d. ao%iia de%voltat de restul roo%iiei
"1/. n fra%a : " ;u e nebun cine e nebun, ci e nebun cine se une cu nebunul." :'olclor), $ntre
roo%iiile regente se stabile,te un raort de coordonare :
a. coulativ
b. adversativ
#2
c. dis+unctiv
d. conclusiv
"10. 8 corect construit fra%a :
a. 8 bine ca s fii atent la re%olvarea testului.
b. )i!a dislcut ideea ca s merg la etrecere cu ei.
c. <roblema e ca fiecare dintre voi s articie la cros.
d. Mtie ca s scrie.
"11. n versurile : V5e fat eram Cenu,reasa,S eram cea care oart viaa ,i cnt,S eram aroae de
mnt ,i frntS de marea mea utere ca un ram." :). 3sanos), verbul Va fi" :re%ent $n te(t sau
sub$neles) are valoare :
a. redicativ, comletiv ,i au(iliar
b. redicativ ,i coulativ
c. redicativ ,i au(iliar
d. coulativ ,i au(iliar
#22. ;u conin diftongi toate cuvintele din seria :
a. mesteacn, coafor, oache,, lingual
b. lornion, $nfiera, +aguar, $ngima
c. ghea, leandru, aghiotant, foileton
d. iguan, imiegat, inaugura, fiic
#21. .unt accentuate e ultima silab toate cuvintele din seria :
a.barbar, bariton, bolnav, barem
b. caracter, ginga,, facsimil, insector
c. ibidem, infam, infim, onei
d. rabin, radar, regi%or, rucsac
#22. =ruul de litere "ge" are valoarea unui singur sunet $n cuvintele :
a. ager, ger, =eta, gelatin
b. geant, geam, geamantan, co,cogeamite
c. genunchi, gentu, trage, ingenios
d. ninge, hoge, degerat, degete
#2". Cuvintele "abilitate" ,i "agilitate" sunt :
a. sinonime
b. aronime
c. omonime
d. antonime
#2#. 8ste neologism cuvntul :
a. limb
b. fiin
c. a de,i
d. isravnic
#2&. Cuvntul "buged" nu $nseamn :
a. balan a veniturilor ,i cheltuielilor b. buhit c. uhav d. umflat
#2-. ;u e(ist nici o structur cacofonic $n enunul :
a. .!a $ntrebat de destinaia banilor donai acestei asociaii.
b. >u avut un noroc e(traordinar c au c,tigat rima man,.
c. ;u a ,tiut c cartea nu fusese citit.
d. <entru c elevul Costache nu a $nvat, a rmas corigent.
#2/. Cuvintele "osesie" ,i "osesiune" sunt :
a. dublete le(icale difereniate semantic
b. aronime
c. forme ale aceluia,i cuvnt, dar una e gre,it
#1
d. omonime
#20. Cuvntul "acerb" $nseamn :
a. insolent b. $nver,unat c. indolent d. aborigen
#21. Cuvntul "bombastic" nu $nseamn :
a. retenios b. afectat c. ardent d. convenional
#12. Conine numai antonime ale cuvntului "dret" seria :
a. necinstit, asru, coerct
b. $ndoit, curbat, rsfirat
c. rigid, ean, bos
d. strmb, nedret, stng
#11. Cuvntul "animo%itate" nu $nseamn :
a. %%anie
b. discordie
c. conflict
d. vivacitate
#12. Cuvintele "amabilitate" ,i " solicitudine" sunt :
a. antonime
b. aronime
c. sinonime
d. omonime
#1". ?ocuiunea ad+ectival "cu +udecat" este sinonim cu :
a. cu caul $n nori
b. tob de carte
c. cu scaun la ca
d. de va%
#1#. Cuvntul " a evoca" $nseamn :
a. a imlora o for $n cliele grele
b. a $nvia amintiri
c. a aduce numele unui argument $n sri+inul unei idei
c. a invita
#1&. .inonimul neologic al cuvntului "atrofiat" este :
a. chircit
b. iernicit
c. degenerat
d. iririu
#1-. 8(ist numai cuvinte care conin diftongi $n seria :
a. eu, corbiilor, mea
b. corbii, ie,ite, srncean
c. socoteal, oricrei, mereu
d. lcrmioar, lrioar, ,eroaic
#1/. 8ste construit corect din unctul de vedere al regulilor acordului urmtorul enun :
a. Cadrele didactice, rofesori ,i $nvtori, au fost nemulumii de hotrrea ministerului.
b. Jricare dintre liderii no,tri de sindicat ot fi contestai.
c. >ici i%olarea geografic ,$ olitic a dus la i%olarea lingvistic .
d. Hiatul ori fata vor merge s ridice achetul.
#10. Le(tul : "5u fiecare ga% rar $ncee un nou strat electronic, care se ocu succesiv cu electroni.",
aarine stilului :
a. beletristic
b. ,tiinific
c. ublicistic
#2
d. administrativ
#11. .unt formate rin comunere toate cuvintele din seria :
a. arhicunoscut, fiin, cumsecade
b. bunvoin, ersicace., elementar
c. fiecare, fiindc, a binevoi
d. re,colar, sublocotenent, albatros
#22. .unt olisemantice toate cuvintele din seria :
a. a%ot, a cunoa,te, semn
b. bun, a trece, calitate
c. re%isten, amer, fiabilitate
d. ambreia+, carburator, +iglor
#21. 8(resia "a bga :e cineva) de viu $n mormnt", este sinonim cu :
a. a bga :e cineva) $n rcori b. a o bga e mnec
c. a face :cuiva) %ile frite d. a lua :cuiva) caul
#22. Cuvntul "devoiune" nu este sinonim cu :
a. ietate b. cucernicie c. abnegaie d. evlavie
#2". Cuvntul "mane+" $nseamn :
a. loc secial amena+at unde se $nva clria
b. activitatea de conducere a unei firme
c. sal $n care au loc ,edinele
d. activitatea unei gosodine
#2#. Cuvntul "unic" $nseamn :
a. asibil de edeas b. cartagine% c. roblematic d. ru,inos
#2&. .unt adverbe rovenite rin derivare, din alte ri de vorbire, toate cuvintele din seria :
a. omenesc, romnesc, fresc
b. omene,te, romne,te, fre,te
c. bini,or, derti,or, ree+or
d. altfel, niciodat, totdeauna
#2-. ;u e(ist gre,eal $n enunul :
a. .unt de acord $ntrutotul cu ceea ce sui.
b. 5in totdeauna oamenii au avut visuri mree.
c. 8(crocul s!a dat dret +uristconsult la o $ntrerindere.
d. >m druit flori dragii mele rietene.
#2/. .unt de origine latin cuvintele din seria :
a. a, cas, soacr, frunte
b. bete,ug, rm,ag, ora,
c. rieten, dragoste, lug
d. ghiveci, magiun, ca%ma
#20. "8femere" este sinonim cu :
a. efervescent b. ve,nic c. vremelnic d. etern
#21. "3metuos" este antonimul cuvntului :
a. de%lnuit b. calm c. nvalnic d. mndru
#"2. "'ad" este antonimul cuvntului :
a. ridat b. insiid c. inodor d. aetisant
#"1. .ensul iniial al cuvntului "mitocan" este :
a. rost b. mahalagiu c. locuitor al unui mitoc d. locuitor de la eriferia ora,ului
#"2. >tingerea reutaiei unei ersoane rin acte +ignitoare se nume,te :
a. in+ustiie b. in+ustee c. in+urie d. invectiv
#"". >ntonimul cuvntului "surareciere" este :
a. bagateli%are b. elogiu c. omagiu d. discreditare
#"
#"#. "8mulaie" este sinonim cu :
a. glorificare b. cometiie c. aoteo% d. e(atriere
#"&. n enunul: ".ubiectul ales se circumscrie erimetrului tematicii $ndrgit de romanticii $nse,i.".
e(ist :
a. o gre,al
b. dou gre,eli
c. trei gre,eli
d. mai multe gre,eli
#"-. Cuvintele "ensie" ,i "ensiune": "fracie: ,i "fraciune" sunt :
a. variante ale aceluia,i cuvnt
b. dublete le(icale difereniate semantic
c. una din forme este $nvechit
d. una din forme se folose,te numai $n vorbirea oular
#"/. Cuvntul "ine(igibil" $nseamn :
a. care nu oate fi ales
b. care nu oate fi $neles
c. care nu oate fi retins
d. care nu oate fi corut
#"0. Conine numai neologisme seria :
a. che%a,, cinovnic, i,lic
b. merindare, me,te,ugar, duhan
c. bar%, vie%ure, brn%
d. destin, fidel, a decide
#"1. 8ste incorect construcia :
a. reuniune familial
b. deci%ie arbitrar
c. savant eminent
d. ercetorul coiilor
##2. ;u e(ist nici o gre,eal $n enunul :
a. 8(hibiiile fcute entru a sca de fisc l!au cobort mult $n ochii colegilor.
b. Linerii no,tri necesit muli bani ca s se distre%e.
c. Lrebuie ca s vii e la mine.
d. n coilrie, coilul a fost frustat de iubirea a lor si.
##1. ;u fac arte din masa vocabularului cuvintele :
a. literar, hierbol, comaraie b. frate, soacr, nor
c. a%ot, o(igen, hidrogen d. caimacan, ostelnic, isar
##2. 8(ist gre,eli $n enunul :
a. Kn locotenent ne!a vorbit desre delincvena +uvenil.
b. 5e,i n!avea o diciune bun, disertaia lui desre dreturile omului a avut succes.
c. Yinnd seama de situaia con+uctural ivit, de%idenii manifest $n faa =uvernului.
d. 5eteniunea acestui infractor va dura $nc trei ani.
##". Cum e corect R
a. mamei!soacre
b. mamii soacre
c. mamei!soacr d. lui mama!soacr
###. ;u e(ist nici o gre,eal $n enunul :
a. ;u mi!ar lcea s ignore%e ericolul unui infarct.
b. <reurile $nce s creasc din ce $n ce mai mult.
c. .unt $n imosibilitatea de a mai utea s economisesc un milion de lei.
d. Coiii au ornat bradul cu multe odoabe.
##
##&. >arin stilului ublicistic toate e(resiile din seria :
a. a bate aa $n iu7 a!,i lua inima $n dini
b. trimis secial7 sonda+ de oinie
c. coloan vertebral7 lichid cefalorahidian
d. ad litteram7 curriculum vitae
##-. .unt sinonime totale :
a. dalac!antra(7 u,oi!orumb
b. bun!reios7 trie!fermitate
c. coc!cuibar de ae7 iubire!foc
d. viguros!energic7 emoie!afect
##/. .unt accentuate corect toate cuvintele din seria :
a. rCdar, corect@r, asfB(ie, butAlie
b. radCr, corActor, Csfi(ie, butelBe
c. rCdar, corect@r, asfB(ie, butelBe
d. radCr, corActor, asfi(Be, butAlie, tiBc
##0. .unt desrite corect $n silabe toate cuvintele din seria :
a. ca!nion7 cer!no!%iom7 ma!ghiar7 ma!chi!a+
b. ca!ni!on7 cer!no!%iom7 ma!ghiar7 ma!chi!a+
c. ca!ni!on7 cer!no!%i!om7 ma!ghi!ar7 ma!chia+
d. ca!nion7 cer!no!%i!om7 ma!ghiar7 ma!chia+
##1. .unt scrise corect toate cuvintele din seria :
a.statuZuo, loess, lobi, u%%le
b. statu!Zuo, scienceifiction, leassing, lobb*
c. statucvo, cheEing!gumm, leasing, lobb*
d. hamburger, ha*!end, ia, cheming
#&2. .unt scrise corect toate substantivele rorii din seria :
a. Iuss@, )ir@n, .tefCn, <Aru, I,n@v
b. Iuss@, )Bron, .tAfan, <erD, I,nov
c. IDsso, )Bron, .tAfan, <erD, I,nov
d. IDsso, )Bron, .tAfan, <Aru, I,n@v
#&1. n fra%ele : 1. ?!am chemat ,i a venit7 2. ?!am chemat dar nu a venit7 ". ?!am chemat, deci a
venit7 #. ?!ai chemat ori nu l!ai chemat R7 &. Jri l!ai chemat, ori nu l!ai chemat, virgula $ntre
roo%iii :
a. este obligatorie $n toate situaiile b. este inter%is $n toate situaiile
c. obligatorie $n fra%ele 2, " si & ,i inter%is $n 1 ,i # d. obligatorie $n 1, 2 ,i " ,i facultativ $n # ,i &
#&