Sunteți pe pagina 1din 5

ADMINISTRAREA RESURSELOR SISTEMELOR INFORMATIONALE

Neacsu Andreea-Irina
Petrache Monica
Serban Georgiana-Gabriela
Grupa 334,Seria C,An II
REZUMAT
Nu este greu sa ne dam seama de importanta si de forta pe care sistemele informatice le-au capatat in
decursul ultimilor ani, Romania fiind una din tarile pentru care trecerea de la un sistem conservator si limitat, la
unul care sa fie pe cat posibil concordant cu exigentele pietei moderne s-a facut destul de brusc. Momentul
liberului acces la informatie si la tot ceea ce presupunea societatea anilor '90 a avut rezonanta puternica pentru
sectorul informatic, deschizand noi orizonturi si alimentand totodata nevoia de cunoastere si de imbunatatire a
mediului de dezvoltare.
cesta este si momentul in care s-a produs o explozie a organizatiilor in diverse sectoare de activitate,
care a adus o noua optica asupra economiei si asupra a ceea ce trebuie sa existe, asupra a ceea ce pentru tarile
dezvoltate ale lumii tine de normalitate.!mogenitatea, devenita caracteristica de baza a pietei, a permis si
dezvolatarea unor noi tipuri de afaceri, corespunzatoare noilor realitati.
INTR!"C#R#
In$or%atia este o resursa $oarte i%portanta pentru o intreprindere& Prin ur%are,acest studiu a $ost
ales pentru a in'estiga proble%ele pe care un %anager trebuie sa re(ol'e& Proble%ele sunt accesul
anga)atilor la in$or%atiile de care au ne'oie sa-si re(ol'e sarcinile& !e ase%enea este bine ca anga)atii sa
aiba orice alte %ateriale scrise de care au ne'oie pentru a lucra repede si bine& !otarea birourilor cu
tehnologia de care au ne'oie pentru a receptiona si trans%ite in$or%atia*de e+e%plu, calculatoarele in
nu%ar su$icient, ast$el incat sa nu e+iste suprapunerii de doi anga)ati la un calculator,& Accesul
anga)a-ilor la in$or%a-ie .ntr-un sens %ai pro$und/ aspectele din toate pro$esiile se schi%b0 .n rit% alert,
deci este ne'oie de per$ec-ionare pro$esional0 continu0& Managerul trebuie s0 .n-eleag0 1i s0 cree(e
condi-ii pentru c0 anga)a-ii s0 ur%e(e anu%ite cursuri de per$ec-ionare& ast$el de atitudine 'a
contribui la cre1terea e$icien-ei at2t prin $aptul c0 anga)a-ii 'or $i %ai bine preg0ti-i, c2t 1i prin $aptul c0
ei 'or $i %ai %oti'a-i s0 lucre(e bine&
Proble%ele care apar .n pri'in-a in$or%a-iei sunt ine'itabile aproape, pentru c0 nu este 'orba de
aspecte %ateriale, palpabile& ric2t de bine ar $i proiectate canalele de co3%unicare 1i de per$or%ante
tehnologiile, tot 'or inter'eni unele bloca)e& !epinde de intui-ia 1i pre(enta de spirit a %anagerului
general 1i a %anagerilor de ni'el %ediu s0 le re(ol'e&
1
ANA4I5A 4IT#RAT"RII !# SP#CIA4ITAT#
Resursele in$or%a-ionale sunt ulti%ele ap0rute .n peisa)ul resurselor a$late la dispo(i-ia
.ntreprinderilor, ele $iind cele care $urni(ea(0 %anage%entului unei $ir%e date 1i in$or%a-ii necesare
gestiunii 1i direc-ion0rii a$acerii .n condi-ii de pro$itabilitate %a+i%0, prin adaptarea siste%ului
.ntreprinderii la %odi$ic0rile interne 1i e+terne& "istemul informa#ional al unei organi(a-ii repre(int0 un
ansa%blu de resurse *u%ane, $inanciare, %ateriale, destinate colect0rii 1i prelucr0rii datelor .n 'ederea
ob-inerii 1i trans%iterii in$or%a-iilor necesare plani$ic0rii 1i controlului acti'it0-ilor unei .ntreprinderi&
"n ele%ent de ba(0 al acestuia este repre(entat de sistemul informatic, cel care asigur0 culegerea,
prelucrarea 1i trans%iterea in$or%a-iilor cu a)utorul echipa%entelor electronice de calcul& !i$eren-ierea
dintre cei doi ter%eni, siste% in$or%a-ional respecti' siste% in$or%atic, nu e+ist0 .n alte li%bi, unde se
utili(ea(0 un singur ter%en, %oti' pentru care .n pre(ent e+ist0 o contro'ers0 .n %ediul ro%2nesc
re$eritoare la i%portan-a siste%ului in$or%atic 1i nu a celui in$or%a-ional *de e+e%plu .n li%ba
engle(0 in$or%ation este utili(at pentru a dese%na a%bii ter%eni,&
Peter !ru6er a$ir%a c0 $managerul are ca unealt% specific% informa#ia& , el $iind practic un
%2nuitor de in$or%a-ii cu a)utorul c0rora .1i %oti'ea(0 anga)a-ii, .n 'ederea .ndeplinirii sarcinilor lor
speci$ice& 7n lu%ea conte%poran0 in$or%a-ia este o 'eritabil0 %ar$0, iar ob-inerea unei in$or%a-ii .n
e+clusi'itate sau .naintea celorlal-i i%plic0 un cost se%ni$icati'& 7ns01i supra'ie-uirea $ir%ei pe pia-0
este dependent0 de ob-inerea in$or%a-iilor cu pri'ire la di$erite aspecte cu% ar $i pia-a, consu%atorii,
concuren-a, sursele de apro'i(ionare etc&
Ast0(i in$or%a-ia este transna-ional0 1i .ncepe s0 se %i1te spre locurile unde sunt oa%enii prin
inter%ediul tele$oniei clasice 1i %obile, $a+urilor, telecon$erin-elor 'ia satelit, co%puterelor, ser'iciilor
prin internet etc&
M#T!4GIA
2
Cu sediul in Incinta Plat$or%ei APACA, Sectorul 8, 4ocalitatea 9ucuresti, Ro%ania si are ca
acti'itate principala constructia caselor din le%n, %obilier de gradina, sarpante si terase din
rasinoase&:ir%a are o 'arsta de ; ani si obiecti'ul ei este sa reali(e(e o ga%a 'ariata de produse din le%n
la un ni'el superior de calitate care sa satis$aca e+igentele clientilor&Materialul le%nos de $oarte buna
calitate, o echipa bine pregatita si e+perienta acu%ulata de-a lungul ti%pului in acest do%eniu au $acut
ca ei sa $ie $oarte cunoscuti pe teritoriul Ro%aniei, se %andresc cu $oarte %ulte lucrari reali(ate de ei de
ase%enea si de $oarte %ulti clienti incantati de lucrarile reusite pe care le-au indeplinit dupa cerintele
$iecaruia& :ir%a dispune de <= anga)ati care lucrea(a > h pe (i &
A% elaborat cercetarea calitati'a ,adica un inter'iu cu responsabilul $ir%ei Sc&Sor? General
Construct&Sc caruia i-a% adresat o serie de intrebari & Responsabilul are de parere ca este $oarte
i%portant sa ai intuitie si incredere in $ortele propii& Acesta are de parere ca e$iecienta $ir%ei este
in$luentata de calitatea in$or%atiilor care se 'a trans$or%a intr-un suport deci(ional&
Responsabilul $ir%ei are o 'echi%e de ; ani, se ocupa cu $unctia de ad%inistrarea resurselor
in$or%ationale& Acesta a pre$erat sa $ie anoni% in legatura cu 'eniturile $ir%ei&
!ISC"TII
Siste%ele in$or%atice au capatat in ti%p o i%portanta 'itala pentru e+istenta si de('oltarea acti'a
a entitatilor $ie ele de natura econo%ica, sociala, culturala, depasind stadiul unor utopii sau a unor bunuri
lu+, asa cu% au $ost pri'ite initial& !e ase%enea, pe langa $aptul ca aceste siste%e raspund la necesitatile
ad%inistrati'e si operationale, treptat au capatat i%portanta si au %ani$estat i%plicatii si asupra
strategiei si politicilor organi(atiei&
3
Ast$el, este )usti$icabila a%ploarea e+tinderii si aportul calitati' al solutiilor so$t@are $urni(ate de
%arii de('oltatori de siste%e in$or%atice, precu% si dina%ica speci$ica acestui sector&
Pentru ca, sunte% interesati in special de i%pactul pe care il %ani$esta aceste siste%e asupra
organi(atiilor ne 'o% indrepta atentia catre co%paniile acti'e din piata si e'olutia lor in raport cu
strategiile utili(ate&
CNC4"5II
In conclu(ie toate aspectele care pri'esc in$or%a-ia au, dup0 cu% se 'ede, o latur0 po(iti'0 1i o
latur0 negati'0& Pentru a scoate .n e'iden-0 partea po(iti'0 trebuie ca %anagerul s0 dea do'ad0 de tact 1i
de si%-ul echilibrului& !e e+e%plu, discu-iile in$or%ale nu pot $i eli%inate co%plet 1i nici nu ar $i
$olositor pentru organi(a-ie *c0ci toate discu-iile in$or%ale constituie un $actor de %oti'are 1i de
eli%inare a stresului, dup0 cu% se 'a 'edea .n continuare,&
!e ase%enea, anga)a-ii nu trebuie s0 $ie supraaglo%era-i cu sarcini nu%ai pentru a e'ita ca ei s0
nu-1i consulte prea des casu-a po1tal0 electronic0& Starea ideal0 de lucruri este aceea .n care anga)a-ii .1i
pot .ntre-ine coresponden-a personal0 $0r0 s0 negli)e(e totu1i ceea ce au de $0cut&
9I94IGRA:I#
9G!AN N#T# A B"isteme informationaleC
http/DD@@@&Ea%&roDstiri-re'ista-preseiD;==8-=;-;FDsiste%ele-in$or%atice-si-in$luentele-asupra-
societatii&ht%l
P#T#R :& !R"CG#R A re'ista H 'he (conomist ) si cartea H'he *ractice of Management +
4
AN#I#
INT#RJI"
In ur%a cercetarilor $acute in $ir%a/ HSc&Sor?GeneralConstruct&SaC a% reali(at un inter'iu intre
%ine Neacsu Andreea-Irina si responsabilul care se ocupa cu resursele in$or%ationale, adesandu-i
acestuia o serie de intrebari legate de %odul cu% sunt ad%inistrate aceste resursele in cadrul $ir%ei
Sor? General Construct&
N&A/ !e cat ti%p lucrati in do%eniul acestaK
R/ 4ucre( de ; ani&
N&A/ !e ce '-ati ales sa lucrati in acest do%eniuK
R/ Mi-a% ales sa lucre( in acest do%eniu doarece, de %ic a% $ost pasionat de calculatoare si retele
in$or%atice si %i-a% dorit sa $ac o pro$esie din acesta pasiune&
N&A/ Ce studii ati $acutK
R/ In anul <E>> a% ter%inat Acade%ia de Studii #cono%ice cu speciali(area in Contabilitate si
In$or%atica de Gestiune&
N&A/ Cati anga)ati a'eti in subordineK
R/ <= anga)ati &
N&A/ In $unctie de destinatie , ce categorii de in$or%atii considerati ca sunt utile in acesta $ir%aK
R/ In $ir%a consider ca sunt utile ; tipuri de in$or%atii/ de intrare, cand bene$iciarii in$or%atiei sunt
%anagerii si e+ecutantii din $ir%a, si de iesire, cand bene$iciarii in$or%atiilor apartin %ediului $ir%ei
*$urni(ori si clienti,&
N&A/ !in punct de 'edere al %odului de e+pri%are ce $el de in$or%atii sunt %ai des $olosite in
acesta $ir%a/ orale, scrise sau audio 'i(iualeK
R/ Cele %ai des $olosite sunt in$or%atiile scrise, deoarece acestea sunt %ai sigure $iind conse%nate pe
suport de hartie sau electronic chiar daca se consu%a ti%p %ai %ult&
N&A/ Ce alte categorii de in$or%atii %ai sunt $ososite de departa%entul !'sK
R/ In cadrul acestui depart%ent %ai sunt $olosite in$or%atii de/ plani$icare operati'a si progra%are,
control si reglare, e'aluare si raportare&
N&A/ Considerati ca e$icienta unei intrprinderi este in$luentata de calitatea in$or%atiilorK
R/ !a, consider ca e$icienta unei intreprinderi este in$luentata de calitatea in$or%atiilor deoarece cu cat
in$or%atiile sunt culese , prelucrate si trans%ise %ai bine cu atat re(ultatele 'or $i %ult %ai %ari&
N&A/ Ja %ultu%esc pentru ti%pul acordat, si 'a doresc o (i placutaL
5