Sunteți pe pagina 1din 12

0

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept

Raport la Delincvena
juvenil

Tema: Nivelul criminalitii minorilor n Republica MoldovaA elaborat: Marchitan Cristian gr.3(209)
A controlat: Negritu Ludmila lect.univ.


Chiinu 2014
1

Cuprins:
1.Noiunea delincvenei juvenile................................................................pag.2
2. Nivelul criminaliii juvenile n Republica Moldova...........................pag.2Concluzie.......................................................................................pag.10


2

1. Noiunea delincvenei juvenile
Conceptul de delincven juvenil cuprinde dou noiuni distincte, care trebuie
precizate, i anume conceptul de delincven si cel juvenil. Dei ambii termeni au intrat in
limbajul comun i par s aiba semnificaii bine determinate si univoce, ei sunt folosii adesea
cu inelesuri diferite, nu numai in vorbirea curenta, ci si in limbajul stiintific. Lipsa unei
definitii unitare si unanim acceptate constituie o sursa de confuzii care pot distorsiona
rezultatele investigatiilor criminogene. Termenul de delincven juvenil nu este intlnit nici
in legislatia penala din tara noastra, nici in dreptul pozitiv din alte tari. El este o creatie a
doctrinei penale si teoriilor criminologice sau sociologice, in incercarile lor de a grupa o serie
de infractiuni in functie de criterii de varsta, considerandu-se in mod justificat, ca faptele
penale prezinta o serie de particularitati determinate de nivelul de maturitate biologica si cu
precadere mintala a subiectului activ al infractiunii. Prin delincven se intelege o serie de
fapte ilicite, indiferent daca au sau nu un caracter penal (fuga de la domiciliu, absenta
repetata si indelungata de la scoala, abandonul scolar nemotivat de cauze obiective, precum
si anumite fapte imorale care nu constituie infractiuni). In literatura de specialitate
delincvena juvenil este definit ca o totalitate de delicte savirsite la un moment dat, intr-un
anumit mediu de ctre persoane care nu au ajuns la maturitate.

2. Nivelul criminaliii juvenile n Republica Moldova
n literatura de specialitate delincvena juvenil sub aspect global, ca un fenomen de
masa,este caracterizata prin indici cantitativi si calitativi.
Aspectul cantitativ desemneaza determinarile masurabile, care se refera la elementele
delincventei ce se exprima prin numar, grad, marime, intindere, suprafata, volum, masa,
intensitate etc. Aceasta se identifica prin numarul faptelor comise de minori, gravitatea
acestora, repartitia teritoriala i pe categii de virsta etc.
Aspectul calitativ desemneaza sistemul sau unele din insuirele unor procese i
fenomene, vizeaza determinarile sale in planul individualizarii, al particularitatilor specifice.
Criteriile calitative vizeaza, in mod nemijlocit, atit aspectele generale, cit si cele specifice sau
individuale, relative la persoana delicventului minor. Aceste aspecte constituie starea
3

criminalitii sau delincvenei juvenile, exprimat prin suma crimelor sau delictelor svirite
si a persoanelor ce le-au comis, precum i prin coeficienii sau indicii relativi ai delincventei
juvenile. Nivelul delincventei juvenile se reprezinta prin valoarea determinat din numarul
total de infractiuni savirsite pe un teritoriu determinat intr-o perioada de timp determinat,
raportata la un numar stabilit de populatie. Delicventa juvenila poate fi de mai multe feluri:
a.Delincventa reala- ea cuprinde totalitatea faptelor(crime,delicte,incalcari de lege)comise
de minori,intr-o unitate de timp si spatiu, indiferent daca au fost sau nu descoperite,
inregistrate, judecate. Aceasta forma a delincventei este una generala si le cuprinde in sine si
pe celelalte forme.
b.Delincventa oculta cuprinde toate faptele nedescoperite si nici inregistrate, comise de catre
minori. Delicventa oculta mai este numita si cifra neagra sau cifra ascunsa. Ea ar putea fi
reprezentata printr-o ecuatie matematica care reprezinta diferenta dintre criminalitatea reala
si criminalitatea aparenta: C.N=C.R-C.A
c.Delnicventa legala cuprinde faptele solutionate, pentru care exista deja o hotarire, o
sentinta judecatoreasca definitiva.
d.Delincventa aparenta se refera la totalitatea faptelor care au fost aduse la cunostinta
organelor.
Starea delicventei juvenile in ultimii ani s-a caracterizat prin urmatorii indici :
Infractiuni savirsite de minori dupa Indicatori, Tipul infractiunii si Ani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Infractiuni comise
de minori

Total infractiuni 2 928 2 684 2 976 2 508 2 780 2 572 2 087 1 770 1 502 1 143 1 358 1 262 1 468
Omor 18 14 14 17 12 17 9 11 12 8 8 5 15
Vatamari
intentionate grave
17 11 10 14 39 13 14 16 11 8 14 8 38
Viol 14 14 17 25 28 23 26 24 30 23 26 22 32
Furt 2 177 2 074 2 283 1 893 2 085 1 905 1 518 1 252 1 001 726 888 881 1 021
Jaf 213 164 210 155 166 181 137 138 117 108 114 83 99
Tilharii 75 47 38 30 30 30 31 17 27 20 20 11 19
Huliganism 75 75 97 101 89 90 69 55 52 51 46 45 40
Crime legate de
droguri
108 82 88 84 74 71 71 37 26 33 33 39 34

Analizind aceste date statistice prezentate in tabelul de mai sus observam ca rata de savirsire a
infractiunilor de catre minori din anii 2000 pina in 2009 a mers intr-o descrestere, iar din 2009
pina in 2012 rata iarasi merge in crestere. Asadar daca in anul 2000 in total minorii au comis
2928 de infractiuni dintre care cele mai multe infractiuni au fost cele de furt care au constituit
2177 , iar cele mai putine au fost infractiunile de viol care au fost la numar de 14, in anul
4

2009 starea savirsii infractiunilor de catre minori sa micsorat la 1143 de infractiuni comise de
catre minori cele mai multe de asemenea fiind infractiunile de furt care au au fost 726 la
numar si cele mai putine infractiuni au fost cele de omor si vatamare a integritatii corporale
grave,care au constituit un numar a cite 8 de fiecare. Totodata a crescut numarul infractiunilor
de viol fata de anul 2000, insa sa micsorat fata de anii precedenti 2002-2008. Analizind aceste
date statistice putem sa reiesim la concluzia ca toate politicile luate de catre statul nostru
indreptate impotriva savirsirii de infractiuni au avut un impact pozitiv asupra societatii si in
deosebi asupra minorilor.
Totodata statistica ne-a demonstrate ca cele mai multe infractiuni sunt savirsite de catre baietii
minori si cu mult mai putine de catre fete. In continuare voi prezenta urmatoarele date:
Infractiuni savirsite de minori dupa Tipul infractiunii si Ani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total infractiuni 2 928 2 684 2 976 2 508 2 780 2 572 2 087 1 770 1 502 1 143 1 358 1 262 1 468
Infractiuni comise
de fete
164 134 157 221 243 283 206 147 172 120 173 150 103
Infractiuni comise
de baieti
2 764 2 550 2 819 2 287 2 537 2 289 1 881 1 623 1 330 1 023 1 185 1 112 1 365
Infractiuni
savirsite repetat
542 447 467 328 265 240 189 132 67 101 130 181 205
Infractiuni
savirsite in grup
1 267 1 116 952 746 793 572 439 322 255 183 260 255 372
Infractiuni
savirsite sub
influienta
alcoolului
224 154 191 151 79 59 47 37 38 24 18 33 25
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului

Din continutul acestui tabel observam ca cele mai multe infractiuni au fost savirsite de catre
baietii minori.Din aceast tabel observam o diferenta aproape de 18 ori mai mare intre
infractiunile comise de catre baietii minori si intre cele comise de catre fetele minore.Asadar
daca in anul 2000 baietii minori au comis infractiuni in numar de 2764,atunci infractiuni
comise de fete au constituit un numar doar de 164. Indicele maxim a infractiunilor savirsite de
catre fetele minore a fost atins in anul 2005 ,in acel an au fost savirsite 283 de infractiuni de
catre fetele minore,numarul maxim de infractiuni savirsite de catre baietii minori a fost atins
in 2002 care a atins un numar de 2819 infractiuni. In anul 2012 sa inregistrat un numar de 103
infractiuni comise de catre fete si 1365 infractiuni comise de catre baieti. Totodata observam
ca sa redus si numarul de infractiuni savirsite in grup, prin urmare daca in anul 2000 numarul
5

infractiunilor savirsite in grup constituia 1267 atunci in anul 2009 acest numar sa redus la 183
de infractiuni, apoi numarul acesta incepe sa creasca pina la 372 in anul 2012. Sau micsorat si
infractiunile savirsite in stare de ebrieteate si cele repetate.Totodata este necesar de mentionat
ca informatia prezentata este fara datele rationale din parte stinga a Nistrului.
Infractiuni comise de minori in profil teritorial dupa Raioane si Ani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 2 928 2 684 2 976 2 508 2 780 2 538 2 087 1 770 1 502 1 143 1 358 1 262 1 468
Mun. CHISINAU 901 924 901 664 638 504 455 387 342 274 267 211 229
Nord 561 483 632 568 799 693 582 540 469 349 483 444 471
..Mun. Balti 153 160 147 145 255 161 143 188 182 117 194 166 193
..Briceni 29 22 26 31 49 34 27 25 11 11 15 22 46
..Donduseni 30 23 21 17 46 72 28 29 6 9 14 14 22
..Drochia 65 38 48 58 51 51 60 40 23 12 26 29 14
..Edinet 39 37 51 54 33 36 33 40 31 21 30 30 26
..Falesti 40 35 73 62 80 45 54 37 30 27 42 28 22
..Floresti 33 49 73 20 31 66 35 26 37 59 37 25 29
..Glodeni 13 11 8 29 34 34 32 36 17 18 19 44 18
..Ocnita 51 45 31 32 26 23 15 7 5 11 29 24 9
..Riscani 19 10 51 42 50 64 42 35 35 19 27 22 37
..Singerei 22 8 29 17 87 39 54 27 24 33 22 21 22
..Soroca 67 45 74 61 57 68 59 50 68 12 28 19 33
Centru 775 607 777 617 702 644 567 433 372 260 348 324 477
..Anenii Noi 79 99 100 83 138 63 34 39 66 29 62 39 55
..Calarasi 68 62 91 69 79 60 46 30 36 26 21 16 24
..Criuleni 59 59 46 26 29 25 23 28 22 19 32 19 29
..Dubasari 9 20 49 64 39 45 29 21 14 8 14 15 13
..Hincesti 83 3 55 10 13 55 79 15 17 10 3 3 24
..Ialoveni 112 55 94 65 73 62 47 46 53 38 36 51 48
..Nisporeni 28 44 80 60 46 31 27 24 18 11 7 26 28
..Orhei 29 17 46 43 82 72 59 72 15 - 25 34 77
..Rezina 38 34 35 27 31 20 15 26 18 15 13 22 22
..Straseni 102 71 72 51 64 65 65 29 32 21 11 20 33
..Soldanesti 10 7 6 9 20 14 9 - - 2 - 1 31
..Telenesti 49 60 45 46 53 57 35 38 40 35 49 46 36
..Ungheni 109 76 58 64 35 75 99 65 41 46 76 36 58
Sud 402 344 438 398 379 516 341 251 214 173 181 202 181
..Basarabeasca 17 6 28 32 23 31 39 25 15 19 31 26 29
..Cahul 47 69 90 92 85 179 71 57 70 53 37 37 42
..Cantemir 60 36 45 25 44 65 35 36 17 18 27 29 19
..Causeni 14 9 5 32 47 53 48 40 35 45 18 40 22
..Cimislia 99 73 109 91 72 79 59 15 17 11 15 8 17
..Leova 24 14 42 26 26 39 19 43 5 4 12 19 29
..Stefan Voda 98 79 85 52 53 43 31 18 34 15 26 29 17
..Taraclia 43 58 34 48 29 27 39 17 21 8 15 14 6
6

UTA GAGAUZIA 193 228 170 205 204 169 123 127 75 85 70 67 99
mun. Bender 40 45 48 33 28 13 10 3 2 6 5 10 11
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului
In tabelul de mai sus este stabilit numarul de infractiuni savirte de catre minorii care nu au
atins virsta de 18 ani in diferite regiuni a Republicii Moldova. Asadar in urma unei analize
minutioase observam ca cele mai multe infractiuni in anul 2000 au fost comise in Municipiul
Chisinau cara a atins numarul maxim de 901 infractiuni si cele mai putine in regiunea de sud a
Moldovei unde s-au inregistrat 402 infractiuni tot in acelasi an.Totodata in Municipiul
Chisinau incepind cu anul 2001 se observa o descrestere rapida a numarului de infractiuni
savirsite de catre minori,ajungind astfel in anul 2012 la o limita minima de savirsire a
infractiunilor de catre acestia.Din datele statistice sa constatat ca in 2012 in Chisinau sau
savirsit doar 229 de infractiuni,intrecind unele regiuni precum este regiunea de Nord. Daca in
Municipiul Chisinau numarul maxim sa inregistrat in anul 2001 care a constituit 924 de
infractiuni,dupa care a mers intr-o vertiginoasa descrestere nu putem cu aceasta sa spunem si
despre celelalte regiuni, asadar observam ca in regiunea de nord ba din contra se observa in
acea perioada o crestere a infractiunilor savirsite de catre minori , iar limita maxima de
infractiuni fiind atinsa in anul 2004 care a atins numarul de 799 infractiuni.In regiunea Centru
numarul maxim sa inregistrat in anul 2002 care a constituit numarul de 777 infractiuni si
limita minima in anul 2009 care a coborit pina la numarul de 260 de infractiuni.In regiunea de
sud numarul maxim a fost atins in 2006 care a constituit un numar de 516 infractiuni si
,minimul in 2012 care l-a constituit 181 de infractiuni. Este important iarasi de mentionat ca
in aceste date nu sunt cuprinse si regiunile din stinta Nistrului.
Minori care au comis infractiuni dupa Indicatori, Tipul infractiunii si Ani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minori care au
comis infractiuni
la 100000
populatie de
virsta respectiva

Total 289,4 260,5 301,7 278,5 356,1 303,8 255,3 222,8 197,5 176,9 212,7 235,7 277,4
Omor 2,1 1,7 1,8 2,6 1,5 2,3 1,3 1,8 1,4 1,0 0,3 1,9 2,5
Vatamari
intentionate grave
1,8 1,4 2,2 2,0 1,5 1,7 1,3 2,7 1,0 1,6 2,3 1,1 1,7
Viol 2,5 2,1 2,7 3,3 4,9 2,2 2,8 3,4 3,2 2,4 4,0 4,1 4,6
Furt 206,4 192,8 218,2 188,4 257,1 206,3 181,6 148,2 132,1 114,9 140,0 165,0 192,8
Jaf 22,7 19,9 24,1 17,6 23,6 22,2 20,2 23,1 19,9 20,3 22,1 15,7 18,0
Tilharii 7,1 5,7 4,5 4,6 4,7 3,7 3,2 2,9 3,4 2,6 2,8 2,1 3,4
Huliganism 11,1 9,0 16,1 13,7 14,7 11,3 10,0 9,5 7,0 5,9 8,4 11,0 11,2
7

Crime legate de
droguri
17,7 9,7 11,8 10,0 11,7 8,6 9,2 5,3 3,8 4,7 3,6 5,5 5,1
Alte 18,0 18,2 20,3 36,3 36,4 27,3 25,5 25,9 25,5 23,5 29,1 29,3 38,1
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului
In aceast tabel este reprezentat numarul de infractiuni comise de catre minori la 100000
persoane de virsta respectiva de pe tot teritoriul Republicii Moldova. Din analiza acestui tabel
observam ca cele mai multe crime au fost savirsite in anul 2004 care au constituit 356 de
infractiuni la un numar de 100000 de persoane de virsta respectiva. In acea perioada cele mai
multe infractiuni le-au constituit cele de furt 257, totusi un numar mai scazut decit in anul
2003 care a fost de 188 infractiuni de furt ,si cele mai putine au fost infractiunile de omor si
vatamare intentionata grava,care le-a constituit cite 2 de cite fiecare. Cel mai scazut nivel de
infractiuni a fost atins in 2009 care a constituit 177, dintre care cele mai multe au fost
infractiunile de furt 115.
Minori care au comis infractiuni dupa Ani, Sexe, Indicatori si Grupe de virsta

Minori care au comis infractiuni la 100000 populatie de virsta14-
17ani
14-15 ani 16-17 ani
2006
Fete 121 175
Baieti 1 240 1 773
2007
Fete 105 118
Baieti 1 175 1 524
2008
Fete 98 155
Baieti 921 1 450
2009
Fete 113 115
Baieti 723 1 441
2010
Fete 108 184
Baieti 949 1 721
2011
Fete 145 206
Baieti 1 213 1 883
2012
Fete 129 214
Baieti 1 526 2 378
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului
8

Acest tabel ne stabileste niste date concrete cu privire la minorii care au comis infractiuni la
100000 persoane de virsta 14-17 ani in diferite perioade a timpului. Din analiza acestor date
ajungem la concluzia ca cele mai multe infractiuni indiferent de perioada sunt savirsite de
catre minorii intre virsta de 16-17 ani, pe cind minorii intre virsta de 14-15 savirsesc
infractiuni insa intr-un numar mai redus. In viziunea mea totusi numarul de infractiuni
savirsite de minorii intre virsta de 14-15 ani este destul de major. Daca decalajul de infractiuni
savirsite de catre baietii intre virsta de 14-15 si 16-17 se mai observa putin, atunci in cazul
infractiunilor savirsite de fete intre virsta de 14-15 si 16-17 exista o deosebire insa
practic invizibila. Ca exemplu poate servi anul 2009,din acest tabel observam ca in cazul
fetelor in 2009 nu exista nici o deosebire dintre numarul de infractiuni savirsite dupa virsta,
asadar fetele cu virsta intre 14-15 au savirsit 113 infractiuni, iar fetele intre 16-17 au savirsit
115 infractiuni. Nu putem sa vorbim despre aceeasi situatie si in cazul baietilor minori, in
cazul baietilor situatia este diferita, numarul de infractiuni savirsite de catre minorii in virste
de la 14-15 ani este in jumatate mai mic(723) decit numarul de infractiuni savirsite de catre
minorii in virsta de la 16-17 ani.(1441).
Minori condamnati dupa Tipul de pedeapsa si Ani
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total condamnati 1 934 1 894 2 160 2 099 1 774 1 888 1 316 662 445 477 410 329 344
Inchisoare 190 227 294 255 194 224 227 124 100 107 74 59 78
Amenda 258 270 380 421 162 142 116 54 49 39 29 13 33
Condamnare
conditionata
1 042 1 018 1 261 1 302 1 209 1 236 624 321 173 228 216 186 184
Munca
neremunerata in
folosul comunitatii
- - - - - 234 320 154 108 93 86 66 48
Alte pedepse 444 379 225 121 209 52 27 29 14 10 5 5 1
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului
In acest tabel sunt stabiliti numarul de minori condamnati dupa tipul de pedeapsa
si ani.Din analiza acestui tabel observam ca cei mai mult minori au fost condamnati in
perioada anilor 2000-2005, dupa care se inregistreaza o brusca scadere. In anul 2003 sa
inregistrat limita maxima a minorilor condamnati care a atins numarul de 2099 de
persoane,limita minima a fost atinsa in anul 2011 care a cuprin 329 de condamnati. Totodata
din acest tabel observam ca practic jumate din ei au fost liberati de pedeapsa penala, prin
aplicarea articolelor ce prevad astfel de dispozitii, fiind condamnati conditionat. Astfel spre
exemplu in 2003 din numarul total de condamntati care la constituit 2099, 1302 au fost supusi
condamnarii conditionate. Pedeapsa cu amenda sa aplicat fa de 421, inchisoarea fa de 255,
9

alte pedepse 121, munca neremunerata in folosul comunitatii-0. Din acest tabel rezulta ca cele
mai aplicate pedepse fata de minori se considera : condamnarea conditionata, dupa care merge
amenda, in incepind din 2005 a inceput sa se aplice in mod intensiv si munca neremunerata
in folosul comunitatii ca pedeapsa aplicata fata de minorii care au atins virsta de 16
ani,inchisoarea si alte pedepse.
Practica punitiv demonstreaz c n privina minorilor mai frecvent snt aplicate pedepsele
non-privative de libertate. Totodat, se atest o tendin a instanelor de a condamna minorii
la nchisoare cu suspendarea condiionat a executrii pedepselor. Pedeapsa real cu
nchisoarea se aplic n privina minorilor doar n cazurile comiterii unor infraciuni deosebit
de grave, excepional de grave sau n cazurile comiterii infraciunilor ce constituie recidiv.
La solicitarea pedepsei n privina persoanelor cu vrst ntre 16 i 18 ani, pentru comiterea
infraciunilor, pentru care este prevzut pedeapsa cu munc neremunerat n folosul
comunitii, procurorii orienteaz judecata la aplicarea anume a acestei pedepse. n anul 2009
organele Procuraturile au finisat urmrirea penal pe infraciunile comise de minori sau cu
participarea lor n 1584 cauze penale, n 3 luni din 2010 276. Dintre care n instana de
judecat au fost expediate 859 (I trimestru 2010 258), 721 cauze penale au fost ncetate (I
trimestru 2010 18), 4 cauze penale au fost suspendate condiionat. n fiecare Procuratur a
fost desemnat cte un procuror calificat, cu o experien de cel puin 5 ani de activitate n
sistem, pentru investigarea cazurilor de aceast categorie i coordonarea activitii n
domeniu.Procuratura General n comun cu organismele internaionale specializate i
Institutul Naional de Justiie n permanen organizeaz participarea procurorilor i
judectorilor responsabili la seminare de instruire n domeniul justiiei juvenile.


10

Concluzie:
Analizind statisticile prezentate anterior am observat c majoritatea infraciunilor sunt
savirite de ctre minorii intre virsta de 16-17 ani, mai puin de cei intre14-15 ani. Cu toate ca
dupa cum i am mai menionat, numrul de infraciuni savirite de acetia din urm este destul
de mare. Majoritatea infraciunilor sunt savirite de catre baiei, practic cu o diferen de 18
ori mai mare fa de fete, aceasta din cauza unei constituii a corpului mai puternica, din cauza
unei inspiraii ca se simte barbat si poate mai multe, etc. De asemenea s-a observat ca cea mai
buna parte din infraciuni sunt savirite in mediul urban si mai putin in mediul rural.
Din categoriile de infraciuni cele mai multe sunt infraciunile de furt, jaf, huliganism, tilharii,
dup care merg crimele legate de droguri, violurile ,vtmrile grave a integritii corporale si
in ultimul rind omorurile. Din soluiile pe care le consider c ar fi efective pentru a limita
delicvena juvenil sunt :
- implicarea cadrelor didactice in programe speciale de reeducare a elevilor care prezint
caracteristicile enumerate mai sus;
-educarea persoanelor care doresc sa devin prini i obligarea lor s urmeze cursuri
prenatale de psihologie infantil;
-implicarea guvernului prin sprijin financiar si acordare de faciliti celor care se ocup cu
astfel de cazuri;
-o campanie de informare si implicare a societatii in privinta delicventei.
Majoritatea persoanelor chestionate stiu ce este delicventa si considera ca este o problema
care ar trebui sa preocupe societatea. 80% considera ca aceast problem se poate rezolva
dac i va fi acordat atenia necesar.
Impreuna vom reui s construim o lume mai sigur dac mine ne vom trezi si ne vom
educa copiii sa respecte Drepturile si libertatile omului.


11

Bibliografie:
-Maria Strulea Manual de Delicventa juvelila. Chisinau. 2008;
-Florentina Grecu,Sorin Radulescu. Delicventa Juvenila in societatea contemporana.
Bucuresti: Lumina Lex. 2003;
Alte surse:
-Note informative cu privire la situatia criminological in Republica Moldova;
- http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/12%20JUS/JUS02/JUS02.asp;
-Informaie adugtoare de pe internet.