Sunteți pe pagina 1din 32

DEZVOLTARE INTERNATIONALA

SI DEMOCRATIE


PROIECT DE CERCETARE
EXEMPLU DIDACTIC
CUPRINS:
A. ARGUMENT
B. CONSTRUCTIA TEORETICA A
CERCETARII
1. OBIECTIVELE CERCETARII
2. INTREBARILE CERCETARII
3. IPOTEZELE STIINTIFICE
4. PERSPECTIVE DESCRIPTIVE SI
EXPLICATIVE ASUPRA TEMEI DE
CERCETARE
5. CONCEPTE SI OPERATIONALIZAREA
CONCEPTELOR.
C. CULEGEREA, PREZENTAREA SI
REPREZENTAREA DATELOR
CERCETARII
1. TEHNICI DE CULEGERE A DATELOR
SI DE INFORMARE STIINTIFICA
2. TIPOLOGIA DATELOR CULESE
3. MODELE DE REPREZENTARE A
DATELOR

D. ANALIZA DATELOR CERCETARII
1. VARIABILELE CERCETARII
2. INDICATORI STATISTICI.
3. CORELATIA SI ANALIZA
VARIABILELOR.
4. INTERPRETAREA CALITATIVA
SI CORELAREA REZULTATELOR CU
IPOTEZELE CERCETARII.


E.LANTURI CAUZALE
F. METODA OPTIMA DE CERCETARE
G. INSTRUMENTE DE CERCETARE
H. SURSE DE DOCUMENTARE
I. CONCLUZIILE CERCETARII.
AJUSTAREA TEORIEI.

A. ARGUMENT

Analiznd din punct de vedere istoric relaia dintre
democratie i impactul sitemului international la nivelul
respectivului proces putem sesiza, ntr- o abordare post-
pozitivist, faptul c ntre cele dou dimensiuni exist un
raport de interdependen i un flux continuu att
informaional ct i acional. n acest sens relaia dintre
consolidarea democratiei i sistemul de relatii
internationale a devenit o variabil semnificativ pentru
studiile de tiin politic odat cu primele valuri ale
democratizarii de la inceputul secolului XX. ( S.P.
Huntington)


Desi este destul de dificil de cuantificat
impactul sistemului international, in intregul
sau, asupra proceselor de democratizare si de
dezvoltare societala, putem observa ca
tendinta aproape ciclica a valurilor de
democratizare este determinata de
proximitatea geografica. In acest sens,
judecand dupa modalitatile de expansiune a
valurilor de democratizare pare sa existe o
contaminare pozitiva intre statele vecine.
( Prindham, Herring si Sanford, 2000)
B. CONSTRUCTIA TEORETICA
A CERCETARII
1. OBIECTIVELE CERCETARII

La nivelul teoretico-normativ al analizei,
cercetarea de fata isi propune sa analizeze:

1. Observarea la nivel empiric a influentei
politicilor de dezvoltare internationala asupra
proceselor de consolidare democratica.
2. Identificarea de modele multicauzale sau
factoriale care aproximeaza si estimeaza
optim realitatea politica
3. Identificarea unor patter-uri si modele de
consolidare democratica in virtutea influentei
contextului international
2. Intrebarile Cercetarii
Din punct de vedere teoretic, cercetarea de fata
porneste de la o serie de interogatii analitice atat cu
caracter normativ cat si cu carater empiric precum:
I1: Care sunt factorii care influenteaza
democratia nationala?
I2: In ce masura dezvoltarea internationala
determina consolidare democratica?
I3: Care este relatia dintre dezvoltare
economica, politica si fondurile de asistenta
internationala?

3. IPOTEZELE STIINTIFICE

A. Relatia context international-
democratie.
H0: Nu exista nici o relatie intre contextul
international si democratie.
H1: Cu cat contextul international este mai
deschis cu atat democratie este mai
stabila.
H2: Cu cat contextul international este mai
deschis cu atat democratie este mai
instabila.

B. Relatia fonduri structurale- democratie
H0: Nu exista nici o relatie intre fondurile
structurale si dezvoltarea democratiei.
H1: Cu cat rata de absorbtie a fondurilor
structurale este mai ridicata cu atat rata de
dezvoltare democratica este mai ridicata.
H2: Cu cat rata de absorbtie a fondurilor
structurale este mai ridicata cu atat rata de
dezvoltare democratica este mai scazuta.
4. PERSPECTIVE EXPLICATIVE
SI DESCRIPTIVE
Modelul agorei globale fundamentat pe
mecanisme de interdependenta a politicilor
sociale, politicilor economice, fiscale, etc.
presupune si o regandire si resemnificare a
participarii civice, implicit a procesului de luare
a deciziilor. In acest context, teoreticienii
democatiei liberale sau ai tezei unei democratii
cosmopolite au subliniat importanta modelului
de cooperare internationala prin depasirea
granitelor de catre actorii nonstatali su
reprezentantii societatii civile.( Ougaard and
Higgott 2002 si Held 2000)
Daca din punct de vedere social se poate
obseva modelul unei retele de colaborare intre
actorii nonstatali in vederea formularii unor
mecanisme de coeziune sociala, din punct de
vedere economic existenta unor programe de
asistenta financiara la nivel regional sau
international, existenta unor mecanisme de
dezvoltare durabila precum si coordonarea
politicilor macroeconomice in virtutea stabilitatii
sistemului reprezinta principalele jaloane pe
care se sprijina ideea unui spatiu public deschis
si a mecanismelor de asistenta internationala.
( Maxwell S, 2008)

Pe linga dimensiunea economica si sociala a
politicilor de dezvoltare internationala si a
impactului acestora in spatiile cu democratii
aflate in curs de consolidare, la nivelul
institutiilor cu caracter transnational s-a formulat
teza unui knowledge network care sa
furnizeze premise epistemice valide in virtutea
optimizarii proceselor de coeziune sociala,
integrare economico- sociala si de ameliorare a
ratelor de dezvoltare si consolidare democratica

5. CONCEPTE SI
OPERATIONALIZAREA
CONCEPTELOR.

Concepte cheie:
Dezvoltare Internationala
Ideologie politica
Fonduri Structurale
Democratie


Concept
Dezvoltare Internationala
Definite reala/
nominala
Cooperarea si formarea de politici pentru dezvoltare
economica, sociala si stabilitate democratica la nivelul
sistemului international de state.
Variabile
Gradul de Asistenta Internationala
Rata de Absorbtie a Fondurilor Structurale
Gradul de atingere a standardelor Internationala
Definitie
operationala
Gradul de Asistenta Internationala asociat cu rata de
absorbtie a Fondurilor Structurale si un grad ridicat de
atingere a standardelor Internationala se numeste D.I.
Instrumente/
Masuri
Eurostat, Rapoarte CE, Ministerul Integrarii
Europene, Fonduri Structurale- rapoarte etc.
- Analize statistice, rapoarte
internationale, rapoarte ale
institutiilor UE etc.
C. CULEGEREA, PREZENTAREA SI
REPREZENTAREA DATELOR
CERCETARII
1. TEHNICI DE CULEGERE A DATELOR
SI DE INFORMARE STIINTIFICA

2. TIPOLOGIA DATELOR
CULESE
A.Resurse numerice:
- Fonduri Structurale- rata de absorbtie
- Indexul Democratiei
- Indicatori Economici ( PIB, PIN, PNN,
PNB)
B. Resurse nonnumerice:
- Analiza tratatelor internationale
- Analiza calitativa a securitatii
democratice
3. MODELE DE
REPREZENTARE A DATELOR

A
A
A
A
Dot/Lines show Means
Areas show Means
D. ANALIZA DATELOR
CERCETARII
1. Variabilele Cercetarii
A. Rata dezvoltarii Economice V.I.
Indexul Dezvoltarii Democratice- V.D.
B. Rata de absorbtie a fondurilor
structurale- V. I.
Indexul Democratiei- V.D.
2. Indicatori statistici ai datelor
3. CORELATIA SI ANALIZA
VARIABILELOR.

Graficul Corelatiei:
Dezvoltare Economica- Democratie
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5
Serie1
Matricea de corelatie
Dem.
m
D.E
M
m 2 0

+
M 0 3
Coeficientul liniar de corelatie
r= 0,98
Fonduri Structurale-
Democratie
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5
Serie1
Matricea de corelatie
Democratie
m
F.S
M
m 1 0

+
M 1 3
R= 0,89
4. INTERPRETAREA
CALITATIVA SI CORELAREA
REZULTATELOR CU
IPOTEZELE CERCETARII.

In ambele cazuri ale variabilelor s-
a confirmat corelatia de tip pozitiv
E.LANTURI CAUZALE

Dezv Int
Stab. Pol.
Stab sociala
FS Democratie
F. METODA OPTIMA DE CERCETARE
- Ancheta de teren
- Observatia directa
- Studiul de caz
G. INSTRUMENTE DE CERCETARE
- Sondaj de opinie
- Chestionar standardizat
H. Surse de documentare
Bibliografice:
1. H. Wallace, Procesul politic in UE, Ed.
Cartier, Chisinau, 2004.
Web:
www.europa.eu
www.mmt.ro
Mass-Media
Ziarul: Cotidianul, nr.7, luna XI, 2007, p.5.
I. Concluziile studiului
In urma analizelor statistice am
observat faptul ca demersul
reprezentarii in plan european
depinde de nivelul national al
politicii.