Sunteți pe pagina 1din 4

CLASIFICAREA GENERALA A BACTERIILOR

Clasificarea bacteriilor s-a realizat pe baza criteriilor morfologice i fiziologice nct pentru identificarea
unei specii sunt uneori necesare 40 pn la 100 de teste. Dintre criteriile morfologice mai importante sunt cele ce
se refer la formele derivate prin sciziune care dau denumire de gen.
n criteriu de baz este afinitatea tinctorial a bacteriilor! familiile ca unitate ta"onomic con#in acelai tip
de bacterii $%ram & sau %ram -.
Dintre criteriile fiziologice se folosesc teste de asimilare sau fermentare a glucidelor' rela#ia fa# de
o"igen' temperatur ' p(' rezisten# la in)ibitori .a.
Dintre datele ecologice se iau n considera#ie$)abitatul' patogenitatea' sensibilitatea la bacteriofagi. *n
cazul bacteriilor patogene i facultativ patogene pentru identificare se folosesc reac#ii serologice deoarece aceste
bacterii prin compozi#ia lor a+ungnd n circuitul sanguin ndeplinesc func#ia de antigen declannd n organism
reac#iile de aprare prin formarea de anticorpi specifici. ,dentificarea se face pe baza reac#iilor specifice ntre
antigen-anticorp.
Clasificarea de baz folosit n prezent apar#ine lui Bergey' n care bacteriile sunt grupate n 10 ordine i
4- familii .l/012! aceast clasificare este modificat n 1/34 dup criterii morfologice' prin care bacteriile sunt
rempr#ite n 44 de sec#iuni.
*n continuare' n mod selectiv se vor trece n revist principalele ordine' familii i genuri cu importan#
practic. 5entru anumite bacterii cu rol n industria alimentar se vor da detalii ta"onomice n cadrul capitolelor de
microbiologie special.
*n clasificarea general a microorganismelor' bacteriile sunt incluse in regnul PROCARIOTAE cu dou
diviziuni$
Diviziunea SCOTOBACTERIA - in care sunt cuprinse bacterii care folosesc pentru cretere i
multiplicare energia rezultat din reac#ii c)imice-bacterii c)imiosintetizante
Diviziunea PHOTOBACTERIA - cuprinde bacterii ce con#in pigmen#i similari clorofilei i care
pot folosi energia luminoas n procese de biosintez celular.
,n diviziunea Scoo!aceria bacteriile sunt clasificate n trei clase$
,. Clasa 67C89:,7 - bacterii c)imiosintetizante propriu-zise
,,. Clasa 7C8,;<=>C9? - bacterii filamentoase
,,,. Clasa =<@,C89? .=Acoplasma2 -bacterii lipsite de perete celular' prezint polimorfism sunt bacterii
patogene.
I"Cla#a BACTERIA
Ordinul PSE$DO%ONADALES - bacterii %ram-negative cu )abitat n sol i ape' aerobe' nesporulate.
Fa&ilia P#eudo&onadaceae cu urmtoarele genuri$
Genul Pseudomonas'bastonae tipice' rspndite pe produse vegetale' carne' pui' dau alterarea
produselor refrigerate.
Genul Acetobacter - bacterii acetice' produc o"idarea alcoolului etilic se folosesc la fabricarea acidului
acetic de fermenta#ie.
Genul Xanthomonas - dau alterri ale legumelor! produc un polimer "ant)an "
Genul Zymomonas 'bacterii care pot produce fermentarea glucidelor cu formarea de alcool! sunt
folosite la ob#inerea alcoolului carburant din materii celulozice.
Fa&ilia Niro!aceriaceae' cu genurile Nitrobacter i g.Nitrosomonas care produc o"idarea compuilor cu azot
rezulta#i din putrefac#ie' cu transformarea azotului amoniacal n azoti#i i azota#i'
form asimilabil de ctre plante.
Fa&ilia T(io!aceriaceae - produc o"idarea compuilor cu sulf. 6acterii din genul Thiobacillus pot fi agen#i ai
coroziunii biologice.
Fa&ilia S)irillaceae -produc degradarea celulozei n condi#ii aerobe. Dintre genuri $ Cellvibrio, Cellfacicula,
Cellulomonas. 6acterii ale g.Cellulomonas sunt folosite pentru prelucrarea deeurilor
de )rtie pentru ob#inerea de protein bacterian folosit n scop fura+er.
Ordinul E$BACTERIALES ' cuprinde bacteriile propriuzise' foarte rspndite ce cuprind bacterii n form
de coccus' bacterium i forme derivate prin sciziune.
Fa&ilia Ac(ro&o!aceriaceae ' bacterii nesporulate %ram negative' produc putrefac#ie.
Genul Achromobacter -produc prin degradarea protidelor amine biogene to"ice' sunt bacterii aerobe'
produc alterarea produselor refrigerate.
Genul Alcaligenes -produc reac#ie alcalin n lapte litmus' sunt nepigmentate' ntlnite n lapte' carne
pui' pete i materii fecale.
Genul Flavobacterium- se prezint sub form de bastonae' produc un pigment galben-rou i
alterarea produselor la refrigerare.
Fa&ilia Azoo!aceriaceae - bacterii care folosesc azotul atmosferic n nutri#ie au rol n circuitul natural al
azotului i pentru ob#inerea de ngrminte biologice- Azotobacter chroococcum
Fa&ilia Bacillaceae - cuprinde bacterii sub form de bastonae' %ram pozitive' productoare de endospori.
Genul Bacillus .10 specii 2 cuprinde bacterii de putrefac#ie aerobe. nele specii selec#ionate se
folosesc pentru ob#inerea de enzime$amilaze i proteaze.
Genul Clostridium ./4 specii2 - bacterii de putrefac#ie anaerobe' productoare de to"ine' bacterii
butirice' bacterii productoare de solven#i.
Fa&ilia Enero!aceriaceae ' cuprinde bacterii %ram negative' nesporulate' aerobe Bfacultativ anaerobe'
patogeneBfacultativ' cu )abitatul n tractul digestiv.
Genul Escherichia - bacterii de putrefac#ie' facultativ patogene.agen#i ai gastroenteritelor2 se pot
nmul#i n produse alimentare ' pot produce to"ine. E.coli este folosit ca indicator
sanitar pentru verificarea condi#iilor de igien la fabricarea produselor alimentare.
Genul Enterobacter- fac parte din microbiota intestinal.
Genul Erwinia- produc putrezirea umed a legumelor
Genul Proteus- bacterii de putrefac#ie mobile' aerobe' produc alterarea crnii ' a oulelor pstrate la
temperatura camerei.
Genul Salmonella -cuprinde bacterii patogene pentru om! se pot nmul#i n produse alimentare i s
produc endoto"ine nct prin consumul alimentelor contaminate se produc
to"iinfec#ii alimentare.
Genul Serratia- bacterii aerobe' produc pigmentare n rou' predomin n produse vegetale' carne
refrigerat .S.liquefaciens2
Genul Shigella -cuprinde bacterii enteropatogene . agentul dizenteriei2
Fa&ilia Laco!acillaceae ' bacterii lactice %ram pozitive' nesporulate' facultativ anaerobe' sub form de bacili
.bastonae sub#iri2 sau forme derivate de la coccus. Caracterul fiziologic comun este
capacitatea de a fermenta lactoza cu formare de acid lactic.
Genul Streptococcus -cuprinde bacterii sub dorm de streptococi. < parte din speciile genului au
trecut n g.Lactococcus folosite drept culturi starter pentru industrializarea laptelui.
Genul Lactobacillus - bacterii lactice acidotolerante' folosite n industria laptelui i pentru conservarea
prin murare a produselor vegetale.
Genul Pediococcus -bacterii lactice sub form de tetrade. 5ot produce acrirea berii.
Genul Leuconostoc -bacterii lactice )eterofermentative' agen#i de alterare a sucurilor' siropurilor de
za)r .a. 5ot produce biosintez de de"tran.
Fa&ilia %icrococcaceae -cuprinde bacterii %ram pozitive cu forma coccus sau forme derivate prin sciziune .
Genul icrococcus- bacterii aerobeB anaerobe' de putrefac#ie.
Genul Sarcina -bacterii aerobe de putrefac#ie
Genul Staphylococcus - bacterii facultativ patogene! produc enteroto"ine i sunt agen#i ai into"ica#iilor
alimentare.
Fa&ilia Pro)ioni!aceriaceae- bacterii nesporulate %ram pozitive' produc fermenta#ia propionic.
Genul Propionibacterium-bacterii folosite la fabricarea brnzeturilor i pentru ob#inerea vitaminei 611.
CLASA ACTINO%*CES
Ordinul ACTINO%*CETALES ' cuprinde bacterii filamentoase' %ram pozitive' saprofite sau facultativ
patogene' folosite industrial pentru ob#inerea de substan#e biologic active .
Fa&ilia %yco!aceriaceae - cuprinde bacterii patogene. *n genul Mycobacterium - M.tuberculosis .agentul
tuberculozei2 i M.lerae.
Fa&ilia Acino&yceaceae ' bacterii patogene pentru animaleBplante. 7u rol n formarea )umusului i la
nc)iderea la culoare a solului.
Fa&ilia Sre)o&yceaceae - bacterii filamentoase. *n genul Streptomyces numeroase specii sunt folosite
pentru ob#inere de antibiotice .tetracicline' streptomicina' cloramfenicol .a2 sau
pentru enzime.glucozizomeraze2.
Ordinul RIC+ETSIALES ' cuprinde bacterii obligat parazite ale insectelor' transmisibile prin n#epturi la
animale i om.
Genul !ic"etsia - cu sp. ! .ro"azec#i -agent al tifosului eczantematic.
Genul Co#iella - bacterii patogene' produc febra C-)emoragic. C.bruneti se poate transmite prin
lapte .