Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru nscrierea la examenul de admitere

la studii universitare de licen- absolveni de liceu cu examen de bacalaureat promovat n iulie 2014 -

1. Fia de nscriere tip care se completeaz on-line. Modelul fiei de nscriere va fi disponibil pe pagina
web a facultii.

ATENIE! Simpla completare on-line a fiei nu asigur nscrierea la concursul de admitere.
Pentru finalizarea nscrierii este necesar depunerea dosarului complet la sediul facultii.

2. Diploma de bacalaureat original
3. Diploma de bacalaureat copie legalizat
Observaii
Absolvenii examenului de bacalaureat sesiunea iulie 2014 se pot nscrie i cu adeverina de
promovare a examenului de bacalaureat n original sau copie legalizat.
Adeverina de absolvire a examenului de bacalaureat nu mai este valabil din momentul eliberrii
diplomei de bacalaureat.
Candidaii nscrii n sesiunea iulie 2014 la mai multe faculti se pot nscrie cu o copie legalizat
a diplomei de bacalaureat sau a adeverinei de absolvire a examenului de bacalaureat i cu o
adeverin din care s rezulte c actele n original sunt depuse la o alt facultate.
Pentru nscrierea numai pe locuri cu tax este suficient diploma de bacalaureat n copie
legalizat.
Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic
European i ai Confederaiei Elveiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de
bacalaureat, eliberat de Centrul de Recunoatere a Diplomelor, Certificatelor i Titlurilor
Universitare din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului.

4. Foaia matricol a tuturor anilor de studii de liceu original
5. Foaia matricol a tuturor anilor de studii de liceu copie legalizat
6. Certificatul de natere copie legalizat
7. Cartea de identitate copie simpl
8. Adeverin medical tip (eliberat de cabinetul medical al liceului absolvit sau de medicul de familie)
original sau copie legalizat. Adeverina trebuie s specifice "apt pentru nscriere la concursul de
admitere la facultate".
9. 3 fotografii color 3 x 4 cm
10. Dosar plic
11. Chitana de plat a taxei de nscriere la concursul de admitere
pentru candidaii care pltesc tax de inscriere
sau
11. (i) Cerere pentru pentru scutire de tax (existent la comisia de nscriere)
pentru candidaii scutii de taxa de nscriere i anume:
copiii personalului didactic;
copiii orfani de ambii prini;
candidaii provenii de la casele de copii sau din plasament familial;
copiii angajailor din cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai.
(ii) i unul din urmtoarele acte
adeverina de salariat eliberat de unitatea de nvmnt i vizat de Inspectoratul
colar (pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar);
adeverin de salariat pentru cadrele didactice din alte Universiti;
adeverin de salariat pentru personalul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai;
adeverin de asistat social pentru cei din casele de copii i din plasament familial;
copie legalizat dup certificatele de deces ale ambilor prini.

Pot beneficia de scutire de tax de admitere numai candidaii care au la dosarul de
concurs n momentul nscrierii diploma de bacalaureat n original.