Sunteți pe pagina 1din 124

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT

AL ASIGURRILOR DE SNTATE
DIN ROMNIA
Aplicaia de raportare pentru ambulane
Manual de utilizareVersiune document: 2.5 RELEASED
Creat: 14.09.2007
Ultima actualizare: 25.01.2012


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 2 din 124

Acest document a fost realizat i avizat de:
Nume Funcie
ELABORAT
Rodica ALEXA
ACTUALIZAT Florin MIRCEA Consultant Implementare
ACTUALIZAT Ctlina PANAIT Analist - programator
ACTUALIZAT Catalin COSTIN Consultant Implementare
VERIFICAT Cristi POTLOG Coordonator tehnic
APROBAT Alexandra CRACIUN Project Manager
Lista schimbrilor efectuate n document n urma reviziilor:
Versiune Data Descriere
0.1 DRAFT 14.09.2007 Structura documentului
1.0 RELEASED 12.10.2007 Versiune iniial
1.1 RELEASED 30.09.2008 Versiune actualizat
2.0 RELEASED 30.09.2010 Versiune actualizat
2.1 RELEASED 24.05.2011 Versiune actualizat
2.5 RELEASED 25.01.2012 Versiune actualizat
Documente Referite
Titlu Data Versiune


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 3 din 124

CUPRINS
CUPRINS ................................................................................................................................................. 3
LISTA FIGURILOR .................................................................................................................................. 6
1. SCOPUL DOCUMENTULUI ................................................................................................................ 9
2. TERMENI UTILIZATI ........................................................................................................................ 10
3. ELEMENTE COMUNE ...................................................................................................................... 11
3.1. FERESTRE .............................................................................................................................................11
3.1.1. Bara de titlu .................................................................................................................................11
3.1.2. nchiderea ferestrei .....................................................................................................................11
3.1.3. Bara de stare online/offline .....................................................................................................12
3.1.4. Repoziionarea ferestrei .............................................................................................................12
3.2. MODIFICAREA DATEI ..............................................................................................................................12
4. LANSAREA APLICAIEI .................................................................................................................. 14
5. MENIUL PRINCIPAL ........................................................................................................................ 17
6. BARA DE INSTRUMENTE................................................................................................................ 18
6.1. ACIUNI ................................................................................................................................................18
7. ECRAN DE AFIARE ........................................................................................................................ 20
8. SECIUNILE APLICAIEI ................................................................................................................ 21
8.1. FIIER ...................................................................................................................................................21
8.1.1. Pacieni ........................................................................................................................................21
8.1.1.1 Adugare pacient fara conexiune securizata (offline) ....................................................26
8.1.1.2 Adaugare pacient cu conexiune securizata (online) .......................................................32
8.1.1.3 Modificare .............................................................................................................................34
8.1.1.4 tergere ................................................................................................................................35
8.1.1.5 Actualizare ............................................................................................................................35
8.1.1.6 Export excel ..........................................................................................................................35
8.1.1.7 Este Asigurat? ......................................................................................................................36
8.1.2. Servicii medicale..........................................................................................................................38
8.1.2.1 Adugare serviciu fara conexiune securizat (offline) ...................................................39
8.1.2.2 Adaugare serivicu cu conexiune securizat (online) .....................................................44
8.1.2.3 Modificare .............................................................................................................................46
8.1.2.4 tergere ................................................................................................................................47
8.1.2.5 Actualizare ............................................................................................................................48
8.1.2.6 Export Excel .........................................................................................................................48
8.1.3. Reete ...........................................................................................................................................50
8.1.3.1 Adugare reteta fara conexiune securizata (offline) ......................................................51

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 4 din 124
8.1.3.2 Adugare reteta cu conexiune securizata (online)..........................................................55
8.1.3.3 Modificare .............................................................................................................................58
8.1.3.4 tergere ................................................................................................................................58
8.1.3.5 Tiprire ..................................................................................................................................59
8.1.3.6 Vizualizare ............................................................................................................................59
8.1.3.7 List anulate .........................................................................................................................60
8.1.3.8 Actualizare ............................................................................................................................61
8.1.3.9 Export Excel .........................................................................................................................61
8.1.4. Certificate medicale ....................................................................................................................62
8.1.4.1 Actualizeaz .........................................................................................................................63
8.1.4.2 Adaug certificat medical fara conexiune securizata (offline) ......................................63
8.1.4.3 Adaug certificat medical cu conexiune securizata (online) .........................................65
8.1.4.4 Modific .................................................................................................................................68
8.1.4.5 Copiaz ..................................................................................................................................68
8.1.4.6 Anulare..................................................................................................................................69
8.1.4.7 Tiprire ..................................................................................................................................69
8.1.4.8 Vizualizare tot .......................................................................................................................70
8.1.4.9 List anulate .........................................................................................................................71
8.1.4.10 Serii lips ............................................................................................................................72
8.1.4.11 Export Excel .......................................................................................................................73
8.1.5. Ieire.............................................................................................................................................73
8.2. RAPORTRI ...........................................................................................................................................75
8.2.1. Export date ...................................................................................................................................76
8.2.1.1 Export online ........................................................................................................................78
8.2.1.2 Export offline ........................................................................................................................79
8.2.2. Export prin e-mail a certificatelor medicale ..............................................................................80
8.2.3. Import date ..................................................................................................................................82
8.2.3.1 Import online ........................................................................................................................83
8.2.3.2 Import offline........................................................................................................................83
8.2.4. Formulare de raportare ..............................................................................................................84
8.2.5. Vizualizare erori ...........................................................................................................................85
8.3. ADMINISTRARE ......................................................................................................................................86
8.3.1. Unitate medical ..........................................................................................................................87
8.3.2. Angajai ........................................................................................................................................89
8.3.2.1 Adugare...............................................................................................................................89
8.3.2.2 Modificare .............................................................................................................................91
8.3.2.3 tergere ................................................................................................................................92
8.3.3. Contracte......................................................................................................................................93
8.3.3.1 Adugare...............................................................................................................................93
8.3.3.2 Modificare .............................................................................................................................94
8.3.3.3 tergere ................................................................................................................................94
8.3.4. Staii .............................................................................................................................................95
8.3.5. Vehicule ........................................................................................................................................97
8.3.6. Convenii ......................................................................................................................................98
8.3.7. Personalizare .............................................................................................................................100
8.3.8. Activare ......................................................................................................................................101
8.3.9. Configurare tipizate ...................................................................................................................103
8.3.9.1 Configurare reet .............................................................................................................103
8.3.9.2 Configurare certificat medical .........................................................................................106
8.3.10. Serii tipizate .............................................................................................................................106
8.3.10.1 Adugare top de serii ......................................................................................................107
8.3.10.2 Modificare top de serii ....................................................................................................108
8.3.10.3 tergerea unui top de serii .............................................................................................108
8.3.10.4 Vizualizarea listei seriilor existente in sistem .............................................................109
8.3.10.5 Exportul listei seriilor existente in sistem ...................................................................109
8.3.11. Utilizatori ..................................................................................................................................110
8.3.12. Nomenclatoare ........................................................................................................................112

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 5 din 124
8.3.13. Import / Export Pacieni ..........................................................................................................113
8.3.14. Arhivare / Restaurare ..............................................................................................................115
8.3.15. Actualizare versiuni .................................................................................................................117
8.4. FERESTRE ...........................................................................................................................................119
8.4.1. Aranjare n cascad ...................................................................................................................120
8.5. AJUTOR ...............................................................................................................................................121
8.5.1. Manual ........................................................................................................................................121
8.5.2. Portal online ..............................................................................................................................122
8.5.3. Despre ........................................................................................................................................122
9. IEIREA DIN APLICAIE ............................................................................................................... 123
10. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATUR ............................................................................... 124


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 6 din 124

LISTA FIGURILOR
FIGURA 3.1-1 - EXEMPLU DE BAR DE TITLU ....................................................................................................11
FIGURA 3.1-2 - VIZUALIZAREA BAREI DE STARE ................................................................................................12
FIGURA 3.1-3 - TRECEREA SEMAFORULUI IN MOD DE LUCRU OFFLINE................................................................12
FIGURA 3.2-1 - FORMATUL DATEI ....................................................................................................................12
FIGURA 3.2-2 - CALENDARUL ..........................................................................................................................13
FIGURA 3.2-3 - SELECTAREA LUNII ..................................................................................................................13
FIGURA 3.2-1 - LANSAREA APLICAIEI .............................................................................................................14
FIGURA 3.2-2 - FEREASTRA DE AUTORIZARE .....................................................................................................15
FIGURA 3.2-3 EROARE LA CONECTARE ..........................................................................................................15
FIGURA 3.2-4 - BARA DE TITLU ........................................................................................................................15
FIGURA 3.2-5 - FEREASTRA PRINCIPAL ..........................................................................................................16
FIGURA 3.2-1 - MENIUL PRINCIPAL .................................................................................................................17
FIGURA 3.2-1 - BARA DE INSTRUMENTE ...........................................................................................................18
FIGURA 8.1-1 ACCESAREA SECIUNII PERSOANE ...........................................................................................21
FIGURA 8.1-2 - FEREASTRA PERSOANE ...........................................................................................................22
FIGURA 8.1-3 - LISTA PERSOANE ....................................................................................................................22
FIGURA 8.1-4 - ORDONARE DESCENDENT DUP NUME ....................................................................................23
FIGURA 8.1-5 - ZONA DE INTRODUCERE FILTRE ................................................................................................23
FIGURA 8.1-6 - NREGISTRARE SELECTAT .......................................................................................................24
FIGURA 8.1-7 - BARELE DE NAVIGARE ..............................................................................................................25
FIGURA 8.1-8 - ADUGARE PACIENT ................................................................................................................26
FIGURA 8.1-9 - CNP INCORECT .......................................................................................................................27
FIGURA 8.1-10 - CNP EXISTENT ......................................................................................................................27
FIGURA 8.1-11 - EROARE DATA NATERII .........................................................................................................27
FIGURA 8.1-12 EROARE NUME, PRENUME NECOMPLETATE ...............................................................................28
FIGURA 8.1-13 - SELECTOR N EVIDEN LA ....................................................................................................28
FIGURA 8.1-14 - SELECTOR JUDE NATERE ...................................................................................................29
FIGURA 8.1-15 - SELECTOR LOC. NATERE .....................................................................................................30
FIGURA 8.1-16 - ACT DE INDENTITATE .............................................................................................................30
FIGURA 8.1-17 - TIP ACT DE IDENTITATE ..........................................................................................................31
FIGURA 8.1-18 EROARE DATE DOMICILIU NECOMPLETATE ..............................................................................31
FIGURA 8.1-19 - MODIFICARE DATE PERSOAN ................................................................................................34
FIGURA 8.1-20 - DIALOG DE CONFIRMARE TERGERE .......................................................................................35
FIGURA 8.1-21 EXPORT LIST PERSOANE N EXCEL........................................................................................35
FIGURA 8.1-22 - FIIER EXCEL LIST PERSOANE ..............................................................................................36
FIGURA 8.1-23 - SERVICII MEDICALE ................................................................................................................38
FIGURA 8.1-24 - COLOANE LIST SERVICII ........................................................................................................39
FIGURA 8.1-25 - ADUGARE SERVICIU .............................................................................................................40
FIGURA 8.1-26 COD SERVICIU .......................................................................................................................41
FIGURA 8.1-27 - TIP VEHICUL ..........................................................................................................................42
FIGURA 8.1-28 - PACHET MEDICAL ..................................................................................................................42
FIGURA 8.1-29 - DIAGNOSTIC ..........................................................................................................................43
FIGURA 8.1-30 - DATE DESPRE TRIMITERE .......................................................................................................44
FIGURA 8.1-31 - DATE DESPRE TRIMITERE .......................................................................................................44
FIGURA 8.1-32 - MODIFICARE SERVICIU ...........................................................................................................47

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 7 din 124
FIGURA 8.1-33 - CONFIRMARE TERGERE SERVICIU ..........................................................................................48
FIGURA 8.1-34 - EXPORT LIST SERVICII N EXCEL ............................................................................................48
FIGURA 8.1-35 - FIIER EXCEL LIST SERVICII ..................................................................................................49
FIGURA 8.1-36 REETE ................................................................................................................................50
FIGURA 8.1-37 - ADUGARE REET ................................................................................................................51
FIGURA 8.1-38 - CONFIGURARE SERII REETE ..................................................................................................52
FIGURA 8.1-39 SELECTOR MEDICAMENTE COMPENSATE ...................................................................................53
FIGURA 8.1-40 ADUGARE MEDICAMENT .........................................................................................................54
FIGURA 8.1-41 SELECTOR PACIENT..................................................................................................................56
FIGURA 8.1-42 VERIFICARE CALITII DE ASIGURAT A PACIENTULUI N SELECTOR ...............................................56
FIGURA 8.1-43 ADAUGARE RETETA ..................................................................................................................57
FIGURA 8.1-44 - MODIFICARE REET .............................................................................................................58
FIGURA 8.1-45 - TIPRIRE REET ..................................................................................................................59
FIGURA 8.1-46 - VIZUALIZARE REET .............................................................................................................60
FIGURA 8.1-47 REETE ANULATE.....................................................................................................................60
FIGURA 8.1-48 - EXPORT LIST REETE N EXCEL .............................................................................................61
FIGURA 8.1-49 - FIIER EXCEL LIST REETE ...................................................................................................62
FIGURA 8.1-50 - FEREASTRA PRINCIPAL DE GESTIONARE A CERTIFICATELOR MEDICALE ...................................63
FIGURA 8.1-51 - FEREASTRA SELECTOR PACIENT ............................................................................................63
FIGURA 8.1-52 - FEREASTRA DE ADUGARE A CERTIFICATULUI MEDICAL ...........................................................64
FIGURA 8.1-53 - FEREASTRA DE GESTIONARE A SERIILOR .................................................................................65
FIGURA 8.1-54 - FEREASTRA DE ADUGARE A UNEI NOI SERII ............................................................................65
FIGURA 8.1-55 - SELECTOR PACIENT ...............................................................................................................66
FIGURA 8.1-56 - VERIFICARE CALITII DE ASIGURAT A PACIENTULUI N SELECTOR ............................................67
FIGURA 8.1-57 - ADAUGARE CERTIFICAT MEDICAL ...........................................................................................67
FIGURA 8.1-58 - FEREASTRA DE MODIFICARE A UNUI CERTIFICAT ......................................................................68
FIGURA 8.1-59 - FEREASTRA DE ADUGARE A UNUI NOU CERTIFICAT PRIN COPIEREA UNUIA DEJA INTRODUS ......69
FIGURA 8.1-60 - FEREASTRA DE CONFIRMARE A OPERAIEI DE ANULARE A UNUI CERTIFICAT ..............................69
FIGURA 8.1-61 - FEREASTRA DE ALEGERE A DISPOZITIVULUI DE TIPRIRE ..........................................................70
FIGURA 8.1-62 - FEREASTRA DE VIZUALIZARE A CERTIFICATULUI INTRODUS ......................................................71
FIGURA 8.1-63 - FEREASTRA DE DOCUMENTE ANULATE ....................................................................................72
FIGURA 8.1-64 - FEREASTRA DE VIZUALIZARE A SERIILOR LIPS ........................................................................72
FIGURA 8.1-65 - EXPORTUL CERTIFICATELOR IN EXCEL.....................................................................................73
FIGURA 8.1-66 - MESAJ DE CONFIRMARE A IEIRII DIN APLICAIE......................................................................73
FIGURA 8.2-1 - MENIUL RAPORTRI ...............................................................................................................75
FIGURA 8.2-2 - ASISTENT PENTRU EXPORTUL DATELOR ....................................................................................77
FIGURA 8.2-3 - SELECTAREA TIPULUI DE RAPORTARE .......................................................................................78
FIGURA 8.2-4 - TERMINAREA OPERAIEI DE EXPORT .........................................................................................79
FIGURA 8.5 EXPORT PRIN E-MAIL ..................................................................................................................80
FIGURA 8.6 EXPORT PRIN E-MAIL (2) .............................................................................................................81
FIGURA 8.7 OPIUNI E-MAIL ..........................................................................................................................81
FIGURA 8.2-8 - ASISTENT IMPORT DATE ...........................................................................................................82
FIGURA 8.2-9 - ASISTENT PENTRU IMPORTUL DATELOR ....................................................................................83
FIGURA 8.10 RAPOARTELE CE POT FI GENERATE DE APLICAIE ........................................................................84
FIGURA 8.3-1 - MENIUL ADMINISTRARE...........................................................................................................86
FIGURA 8.3-2 - UNITATE MEDICAL .................................................................................................................87
FIGURA 8.3-3 - LIST ANGAJAI .......................................................................................................................89
FIGURA 8.3-4 - ADUGARE ANGAJAI ...............................................................................................................90
FIGURA 8.3-5 FEREASTRA SELECTOR DE ALEGERE A UNEI SPECIALITI ..........................................................91
FIGURA 8.3-6 - MODIFICARE ANGAJAT .............................................................................................................92
FIGURA 8.3-7 - CONFIRMARE TERGERE ANGAJAT ............................................................................................92
FIGURA 8.3-8 - EROARE TERGERE UTILIZATOR CONECTAT ...............................................................................93
FIGURA 8.3-9 - CONTRACTE ............................................................................................................................93
FIGURA 8.3-10 - ADUGARE CONTRACT ...........................................................................................................94
FIGURA 8.3-11 - MODIFICARE CONTRACT .........................................................................................................94
FIGURA 8.3-12 - EROARE TERGERE CONTRACT ACTIV ......................................................................................95

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 8 din 124
FIGURA 8.3-13 - CONFIRMARE TERGERE CONTRACT .......................................................................................95
FIGURA 8.14 FEREASTRA DE GESTIONARE A STAIILOR ...................................................................................96
FIGURA 8.15 FEREASTRA DE ADUGARE A UNEI STAII ....................................................................................96
FIGURA 8.16 FEREASTRA DE CONFIRMARE A TERGERII UNEI STAII ................................................................97
FIGURA 8.17 FEREASTRA DE GESTIONARE A VEHICULELOR FURNIZORULUI.......................................................97
FIGURA 8.18 FEREASTRA DE ADUGARE A UNUI NOU VEHICUL LA FURNIZOR ....................................................98
FIGURA 8.19 FEREASTRA DE CONFIRMARE A TERGERII UNUI VEHICUL ............................................................98
FIGURA 8.20 FEREASTRA DE GESTIONARE A CONVENIILOR .............................................................................99
FIGURA 8.21 FEREASTRA DE ADUGARE A UNEI CONVEII ................................................................................99
FIGURA 8.22 FEREASTRA SELECTOR DE ALEGERE A UNUI NOU MEDIC .............................................................100
FIGURA 8.23 FEREASTRA DE CONFIRMARE A OPERAIEI DE TERGERE A UNEI CONVENII ................................100
FIGURA 8.24 FEREASTRA DE PERSONALIZARE A FURNIZORULUI .....................................................................101
FIGURA 8.25 FEREASTRA DE CONFIRMARE A SUCCESULUI OPERAIEI DE PERSONALIZARE ...............................101
FIGURA 8.26 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI .....................................................................................102
FIGURA 8.27 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI INTRODUCERE SERIA DE LICENTA .................................103
FIGURA 8.28 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI CREARE BAZA DE DATE NOUA .......................................103
FIGURA 8.29 FEREASTRA DE VIZUALIRARE A SABLONULUI DE RETETA ............................................................104
FIGURA 8.30 FEREASTRA DE CONFIGURARE RETETA ......................................................................................105
FIGURA 8.31 PROPRIETATI CAMPURI PE SABLONUL TIPIZAT ...........................................................................105
FIGURA 8.32 MENIUL ADMINISTRARE / SERII TIPIZATE .....................................................................................106
FIGURA 8.33 FEREASTRA LISTA TOPURI DE SERII. ..........................................................................................107
FIGURA 8.34 FEREASTRA DE GESTIONARE A CONTURILOR DE UTILIZARE A APLICAIEI .....................................110
FIGURA 8.35 FEREASTRA DE MODIFICARE A NUMELUI UNUI CONT ..................................................................111
FIGURA 8.36 FEREASTRA DE ADUGARE A UNUI NOU CONT DE UTILIZATOR .....................................................111
FIGURA 8.37 FEREASTRA DE CONFIRMARE A TERGERII UNUI UTILIZATOR ......................................................112
FIGURA 8.38 FEREASTRA DE SCHIMBARE A PAROLEI UNUI CONT DE UTILZATOR ..............................................112
FIGURA 8.39 NOMENCLATOARE ...................................................................................................................113
FIGURA 8.40 ASISTENTUL DE IMPORT/EXPORT PACIENTI...............................................................................113
FIGURA 8.41 FEREASTRA DE CONFIGURARE FISIER ........................................................................................114
FIGURA 8.42 FINALIZAREA CU SUCCES A OPERAIEI DE EXPORT / IMPORT PACIENTI ........................................114
FIGURA 8.43 FEREASTRA DE ARHIVARE / RESTAURARE A DATELOR INTRODUSE N APLICAIE ...........................115
FIGURA 8.44 FEREASTRA DE ALEGERE A LOCAIE COPIEI DE SIGURAN.........................................................115
FIGURA 8.45 FEREASTRADE INFORMARE A SUCCESULUI OPERAIEI DE ARHIVARE ...........................................116
FIGURA 8.46 FEREASTRA DE ARHIVARE / RESTAURARE A DATELOR INTRODUSE N APLICAIE ...........................116
FIGURA 8.47 FEREASTRA DE ALEGERE A COPIEI DE REZERV .........................................................................117
FIGURA 8.48 FEREASTRA DE INFORMARE A SUCCESULUI OPERAIEI DE RESTAURARE ......................................117
FIGURA 8.49 FEREASTRA DE ACTUALIZARE A APLICAIEI ...............................................................................118
FIGURA 8.4-1 FERESTRE ............................................................................................................................119
FIGURA 8.4-2 - FERESTRE ARANJATE N CASCAD ..........................................................................................120
FIGURA 8.5-1 SECIUNEA MANUAL SIUI-AMB ...........................................................................................121
FIGURA 8.5-2 SECIUNEA DESPRE SIUI-AMB ............................................................................................122
FIGURA 8.5-3 - FEREASTRA DESPRE SIUI-AMB ...........................................................................................122
FIGURA 8.5-1 IEIREA DIN APLICAIE ..........................................................................................................123


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 9 din 124

1. SCOPUL DOCUMENTULUI
Documentul reprezint Manualul de Utilizare a aplicaiei SIUI AMB i servete ca instrument
pentru nelegerea funcionalitilor aplicaiei i modului de operare cu aceasta.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 10 din 124

2. TERMENI UTILIZATI
Termenii utilizai n document sunt:
Utilizator se refer la orice operator care lucreaz cu aplicaia SIUI
Sistem se refer la aplicaia SIUI n ansamblu
Aplicaie programul de calculator SIUI din cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat al
Asigurrilor de Sntate din Romnia

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 11 din 124

3. ELEMENTE COMUNE
Paragraful de fa se refer la acele elemente de interfa care se comport la fel n aplicaie,
indiferent de locul n care apar.
n acest scop, toat aplicaia folosete un design unitar iar elementele de interfa sunt sugestive
i constante.
3.1. FERESTRE
Ferestrele sunt zonele de ecran n care sunt afiate informaiile corespunztoare fiecrei comenzi
date prin intermediul meniurilor sau butoanelor.
Toate ferestrele au cteva elemente comune:
3.1.1. Bara de titlu
n partea de sus a fiecrei ferestre se regsete numele modulului apelat, precedat de o iconi.


Figura 3.1-1 - Exemplu de bar de titlu
3.1.2. nchiderea ferestrei
nchiderea oricrei ferestre se poate face n unul dintre modurile:
prin accesarea cu mouse-ul a unui buton de anulare ( sau )
prin accesarea cu mouse-ul a butonului aflat n partea dreapt a barei de titlu
prin accesarea cu mouse-ul a iconiei din stnga barei de titlu i alegerea din
submeniul care se afieaz a comenzii Close
prin folosirea combinaiei de taste Alt + F4Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 12 din 124
3.1.3. Bara de stare online/offline
Pe bara de stare se poate vizualiza userul logat la aplicaie.In cazul de fa userul este ADMIN.
Un element important prezent in bara de stare este indicatorul de stare: online/offline
(semafor).

Figura 3.1-2 - Vizualizarea barei de stare

Trecerea de la starea online sa starea offline se poate realiza:
- Automat, prin pierderea conexiunii securizate la Internet
- Prin interventia utilizatorului, dand dublu-click pe semafor. Sistemul solicita confirmarea
trecerii in modul de lucru offline, deoarece nu se vor mai putea realiza: validarea
serviciilor de catre SIUI si validarea starii de asigurat a persoanelor.Figura 3.1-3 - Trecerea semaforului in mod de lucru offline

3.1.4. Repoziionarea ferestrei
Prin meninerea mouse-ului apsat pe Bara de titlu a unei ferestre se poate schimba poziia
ferestrei n ecranul principal al aplicaiei. Astfel, fiecare utilizator i poate aranja ferestrele pe
ecran astfel nct informaiile i modul de lucru s-i fie ct mai accesibile.
3.2. MODIFICAREA DATEI
Data modificabil apare sub forma unei casete n care se afieaz o data iniial; de regul
aceasta este fie data curent, fie data operrii. . Formatul datei (de exemplu: luna/zi/an)
corespunde formatului configurat pe calculatorul pe care ruleaz aplicaia.

Figura 3.2-1 - Formatul datei
Data poate fi modificat prin alegerea ei din calendar, operaie posibil prin apsarea cu mouse-
ul a butonului .

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 13 din 124
Se deschide o pagin de calendar corespunztoare datei nscrise n caset. Dac se dorete doar
schimbarea zilei, se face click cu mouse-ul pe ziua dorit; pagina de calendar se nchide i
valoarea datei n caset se schimb corespunztor.

Figura 3.2-2 - Calendarul

Dac se dorete modificarea lunii, se navigheaz cu sgeile de la o lun la alta; numele
lunii se schimb corespunztor. O alt modalitate de modificare a lunii este prin click cu
mouse-ul pe numele lunii i selectarea din list a lunii dorite:


Figura 3.2-3 - Selectarea lunii

Dac se dorete selectarea datei corespunztoare zilei curente se apas cu mouse-ul in
caseta .

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 14 din 124

4. LANSAREA APLICAIEI
Lansarea aplicaiei se poate realiza prin unul din urmtoarele moduri:
prin accesarea pictogramei aflat pe suprafaa de lucru Windows,
de la butonul Start, urmnd calea Programs>CNAS-SIUI>SIUI-AMB


Figura 3.2-1 - Lansarea aplicaiei

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 15 din 124
La pornirea aplicaiei, pe ecranul calculatorului se afieaz fereastra cu titlul Autorizare, n care
utilizatorului i se cere s introduc un nume de utilizator i o parol.
SIUI propune implicit ca dat de operare, data curent.

Figura 3.2-2 - Fereastra de autorizare
Dac de dorete abandonarea aplicaiei, se folosete una dintre metodele prezentate la
nchiderea ferestrei.
Utilizatorul introduce date n campurile din formular, iar apoi, pentru continuarea aplicaiei,
acioneaz butonul , tasteaza Alt + A sau Enter.
n cazul n care numele de utilizator i/sau parola sunt incorect introduse, SIUI afieaz un mesaj
de avertizare, iar Utilizatorul are posibilitatea s reintroduc numele i/sau parola.

Figura 3.2-3 Eroare la conectare
n urma validrii datelor introduse, aplicaia este lansat, prin deschiderea (n modul maximizat) a
ferestrei principale. Bara de titlu conine numele aplicaiei, iar in dreapta butoanele pentru
minimizarea, maximizarea/restaurarea, respectiv nchiderea ferestrei.

Figura 3.2-4 - Bara de titlu


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 16 din 124
Fereastra principal conine 3 zone:
meniul principal
toolbar-ul (bara de instrumente)
ecranul de afiare

Figura 3.2-5 - Fereastra principal
Meniul principal i bara de instrumente sunt instrumentele prin care i se dau instruciuni
aplicaiei despre ceea ce utilizatorul dorete s fac.
Meniul principal afieaz o list de comenzi corespunztoare seciunilor aplicaiei.
Bara de instrumente conine butoane cu imagini, corespunztoare comenzilor din meniu.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 17 din 124

5. MENIUL PRINCIPAL
La deschiderea aplicaiei, n partea de sus a ecranului, SIUI afieaz seciunile aplicaiei; fiecrei
seciuni i corespund unul sau mai multe module. Iniial nici o seciune nu este selectat.
La deplasarea mouse-ului peste zona de meniu, seciunile sunt selectate (culoarea textului i a
fondului se schimb) n funcie de poziia mouse-ului.
Atunci cnd Utilizatorul execut un click cu mouse-ul pe o seciune se deschide un submeniu
prin care se apeleaz modulele aplicaiei.

Figura 3.2-1 - Meniul principal
Navigarea n meniu se poate face i folosind tastatura. n submeniul fiecrei seciuni se poate
ajunge prin combinaia de taste Alt+ litera subliniata din numele seciunii (de exemplu: Alt+A va
deschide seciunea Administrare). Prin utilizarea sgeilor sus/jos se selecteaz opiunea din
sub-meniu situat deasupra/sub opiunea curent selectat. Sgeile stnga/dreapta permit
accesarea seciunii precedente/urmtoare.
Seciunile aplicaiei sunt:
Fiier
Raportri
Administrare
Ferestre
AjutorHewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 18 din 124

6. BARA DE INSTRUMENTE
Bara de instrumente a aplicaiei (toolbar-ul) este mprit n dou zone:
zona din stnga conine butoane cu imagini
zona din dreapta conine data operrii; valoarea implicit este data curent (data
calculatorului pe care ruleaz aplicaia)

Figura 3.2-1 - Bara de instrumente
Fiecare buton cu imagini corespunde unei aciuni n cadrul aplicaiei. Cnd mouse-ul este
deplasat peste un buton, sub acesta este afiat numele aciunii care se execut la apsarea
butonului.
Imaginea butonului este sugestiv pentru aciunea care urmeaz a se face.
Data operrii poate fi modificat aa cum este descris la Modificarea datei.

6.1. ACIUNI
- Pacieni
- Servicii
- Reete
- Vizualizare erori
- Valori decont
- Certificate medicale

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 19 din 124


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 20 din 124

7. ECRAN DE AFIARE
Ecranul de afiare este zona n care se deschid ferestrele corespunztoare fiecrui modul al
aplicaiei. La un moment dat pot fi deschise oricte ferestre dorete utilizatorul.
Navigarea ntre ferestre se face fie prin click cu mouse-ul pe fereastra dorit, fie accesnd
meniul Ferestre i alegnd din lista ferestrelor afiate fereastra dorit.
Ferestrele pot fi poziionate oriunde n ecranul de afiare.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 21 din 124

8. SECIUNILE APLICAIEI

8.1. FIIER
Aceast seciune se poate accesa de ctre Utilizator n unul din modurile:
o click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier
o combinaia de taste Alt + F

8.1.1. Pacieni
Aceasta seciune conine lista persoanelor care se afl n evidena unitii medicale i poate fi
accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
cu click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier, iar apoi pe
comanda Persoane

Figura 8.1-1 Accesarea seciunii Persoane
cu combinaia de taste Alt + F, P
prin accesarea butonului afiat n bara de instrumente.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 22 din 124
La apelarea modulului Persoane, SIUI deschide n mod maximizat fereastra cu numele
Pacieni, n zona ecranului de afiare.

Figura 8.1-2 - Fereastra Persoane
Fereastra Persoane conine o list cu nregistrri reprezentat sub form tabelar.

Figura 8.1-3 - Lista Persoane

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 23 din 124
Lista are urmtorul format:
cap de tabel - conine numele coloanelor tabelului: Nume, Prenume, Cod numeric
personal, Cod identificare, Sex, Data naterii, Data decesului, Ora, Jude, Adres ale
persoanelor luate n eviden. Prin click pe numele unei coloane se realizeaz operaia
de Ordonare n list. Coloanele listelor pot fi ordonate alfabetic ascendent/descendent.
Utilizatorul va apsa pentru ordonare pe titlul coloanei pentru care dorete s fac
ordonarea. Ordonarea se face numai dup o coloan, la un moment dat.

Figura 8.1-4 - Ordonare descendent dup nume
zona de introducere filtre - este un rnd de casete text n care se pot aduga criteriile de
filtrare corespunztoare fiecrei coloane. Prin filtrare se nelege restrngerea
numrului de nregistrri afiate n aa fel nct s se poat gsi mai rapid o nregistrare.
Dup alegerea unui criteriu de filtrare se vor afia numai nregistrrile care satisfac acel
criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor din list i se pot introduce n casetele
text afiate n zona de filtre.

Figura 8.1-5 - Zona de introducere filtre
n zona de filtre pot fi alese unul sau mai multe criterii de filtrare.
Pentru casetele text care au posibilitatea de cutare dup fragment de text (ex. Nume)
fragmentele se introduc atfel:
<fragment>% sau <fragment>" - orice ncepe cu <fragment>
%<fragment>% sau %<fragment> - orice conine <fragment>.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 24 din 124
De exemplu, dac la Prenume se introduce CA, vor fi afiate toate nregistrrile pentru care
prenumele ncepe cu CA:

Figur 8.1-6 - Filtrarea listelor
Exist cteva caractere care nu pot fi folosite n textul care reprezint criteriul de filtrare, acestea
fiind: " ; " i " ' " .
Pentru coloanele care afieaz informaii numerice sau de tip dat se afieaz nregistrile care
conin n cmpul respectiv valori mai mari sau egale cu valoarea introdus ca i criteriu de
filtrare.
Dup ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zis se va face apsnd
tasta Enter cu cursorul aflat n una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare .
Dup introducerea unor criterii de filtrare ntr-o anumit pagin, acestea vor fi regsite atunci
cnd utilizatorul revine n acea pagin dup navigarea la alte pagini.
lista propriu-zis - conine nregistrrile din baza de date; prin click pe una dintre
nregistrri sau mutarea cu sgei sus/jos se realizeaz operaia de Selectare. Pentru a
executa una din operaiile corespunztoare butoanelor din partea de jos a fiecrei pagini,
Utilizatorul selecteaz rndul pentru care se dorete operaia prin Click cu butonul
stng al mouse-ului pe rndul respectiv. Rndul selectat va rmne colorat diferit.

Figura 8.1-6 - nregistrare selectat

La micorarea ferestrei, pentru permiterea citirii complete a nregistrrilor din list, se afieaz
barele de navigare pe vertical sau/i orizontal. Pentru vizualizarea unor nregistrri care nu se
afl n partea lizibil a ferestrei, derularea listei poate fi fcut prin intermediul barei verticale de
navigare, iar pentru vizualizarea informaiilor tuturor coloanelor, deplasarea listei la
dreapta/stnga se face prin intermediul barei orizontale de navigare. Barele de navigare se
acceseaz cu mouse-ul; click pe sgeile de la capetele barei mut lista cu cte o nregistrare.
innd apsat butonul stnga al mouse-ului pe cursorul barei i prin tragerea lui n alt poziie, la
eliberarea mouse-ului, lista se mut n poziia dorit.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 25 din 124

Figura 8.1-7 - Barele de navigare
Utilizarea barelor de navigare nu modific selecia fcut.
n cadrul listei, dac o nregistrare a fost selectat, se poate parcurge lista n sus sau n jos, prin
tastele sgeat sus/sgeata jos; n acest fel, selecia se mut pe nregistrarea
precedent/urmtoare. n cazul listelor mari, afiabile pe mai multe pagini de ecran, prin
intermediul tastelor PageUp/PageDown, selecia sare pe prima nregistrare a paginii anterioare,
respectiv pe ultima nregistrare a paginii urmtoare.
Navigarea ntre paginile seciunii se poate realiza prin click cu mouse-ul pe titlul paginii. Titlul
paginii active este scris cu litere ngroate. Odat selectat un titlu de pagin, navigarea ntre
pagini succesive poate fi fcut i de la tastatur, prin sgei stnga/dreapta sau cu combinaia de
taste Ctrl + Tab.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 26 din 124

8.1.1.1 Adugare pacient fara conexiune securizata (offline)

Preconditie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este in starea Offline, indicand astfel lipsa
conexiunii securizata cu SIUI.


Pentru adugarea unei nregistrri n lista persoanelor, Utilizatorul apas butonul
cu click al mouse-ului sau dac este deja selectat, cu tasta Enter. SIUI deschide fereastra
Adugare pacient. Cmpurile care sunt marcate cu simbolul * sunt cmpuri obligatorii.

Figura 8.1-8 - Adugare pacient
Utilizatorul introduce datele persoanei cel puin n cmpurile obligatorii.
Navigarea ntre cmpuri se face fie cu click al mouse-ului direct pe cmpul pentru care
Utilizatorul dorete s introduc datele, fie cu tasta Tab, prin intermediul creia se parcurg
succesiv toate cmpurile.
Prin accesarea butonului Renun, fereastra se nchide fr a se salva datele introduse.
Dup completarea datelor, Utilizatorul acceseaz butonul Accept pentru a salva datele n baza
de date.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 27 din 124
La apsarea butonului Accept, SIUI verific dac datele introduse de utilizator sunt corecte sau
nu. n cazul n care apar situaii invalide sau incerte, se afieaz mesaje de eroare sau de
avertizare corespunztoare.
Mesajele de eroare se afieaz n cazul n care invaliditatea datelor poate afecta funcionarea
sistemului i nu permit salvarea datelor, utilizatorul fiind obligat s corecteze eroarea semnalat.
Dac s-a introdus un CNP invalid sau s-a lsat cmpul necompletat, SIUI afieaz mesajul de
avertizare:

Figura 8.1-9 - CNP Incorect
n cazul n care CNP exist deja n sistem (baza de date), SIUI afieaz mesajul de avertizare:

Figura 8.1-10 - CNP existent
La completarea CNP, dup scrierea primelor 7 cifre, cmpurile cu data naterii i sexul se
actualizeaz n mod corespunztor.
Pentru modificarea datei naterii, Utilizatorul selecteaz acest cmp prin click cu mouse-ul sau
deplasnd cu tasta TAB, se alege data din calendar, activnd butonul din partea dreapta al
cmpului .
n cazul n care valoarea n cmpul Data nasterii difer fa de valorea introdus n cmpul CNP,
SIUI va afia mesajul de avertizare:

Figura 8.1-11 - Eroare data naterii

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 28 din 124

n cazul n care cmpurile Nume, Prenume sunt necompletate SIUI va afia urmtorul mesaj:

Figura 8.1-12 Eroare nume, prenume necompletate
Cmpul n eviden la se completeaz prin apsare pe butonul din partea dreata al cmpului.
Acest buton va activa fereastra care conine lista Caselor Judeene de Sntate. Se alege
informaia dorit, poziionndu-se pe rndul respectiv i se apas pe butonul Selecteaz/dublu
click cu butonul mouse-ului.

Figura 8.1-13 - Selector n eviden la
Pentru cmpul Jude natere - cmp opional- activm selectorul cu judee:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 29 din 124

Figura 8.1-14 - Selector Jude natere

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 30 din 124

Dup ce am ales judeul, devine activ cmpul Loc. natere cmp obligatoriu

Figura 8.1-15 - Selector Loc. Natere
Cmpul Act de identitate este dotat cu selector. Prin accesarea acestui selector se deschide
fereastra Act de identitate.

Figura 8.1-16 - Act de indentitate
Prin accesarea selectorului Tip act de identitate se deschide fereastra Selectie tip act de
identitate.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 31 din 124

Figura 8.1-17 - Tip act de identitate
Utilizatorul selecteaz o nregistrare din list, apoi apas butonul Selecteaz. Se revine n
fereastra Act de identitate, se introduc informaiile obligatorii i apoi se apas butonul
Selecteaz.
SIUI revine n fereastra Pacieni.
Cmpul Grupa sanguin, RH sunt cmpuri opionale nu se editeaz, se aleg cu tasta sgeata jos
sau cu mouse-ul
Judeul n care persoana domiciliaz nu se editeaz; el se alege prin intermediul butonului
Selecteaza, din lista afiat n dialogul Selector.
Odat introdus judeul, localitatea se adaug n mod similar.
n cazul n care judeul sau localitatea au rmas necompletate, SIUI afieaz un mesaj de
avertizare:

Figura 8.1-18 Eroare date domiciliu necompletate

Adresa (coninnd informaii legate de strad, numr, apartament) este opional.
Codul potal este, de asemenea, un cmp opional.
Butonul Accept permite salvarea informaiilor n baza de date, dup validare.
Butonul Renun nchide fereastra activ, fr salvarea informaiilor.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 32 din 124

8.1.1.2 Adaugare pacient cu conexiune securizata (online)
Preconditie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este in starea Online, indicand astfle o
conexiune securizata cu SIUI.La adaugarea CNP-ului de catre Utilizator , Sistemul trimite o cerere de interogare catre SIUI cu
privire la CNP-ul respectiv.
Raspunsul este afisat sub forma unui mesaj la nivelul campului CNP:Figura 8.1-1 Mesaj CNP
In bara de stare se afiseaza evolutia procesului si deasemenea mesajul cu raspunsul SIUI-ului.
Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 33 din 124
Figura 8.1-2 Verificare calitate asigurat online
Raspunsul sistemului poate fi:

Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate
corespunzatoare;
Pacientul nu este asigurat;
Pacientul este decedat;
CNP-ul nu se regaseste in SIUI.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 34 din 124

8.1.1.3 Modificare
Pentru a modifica datele unei persoane, Utilizatorul
selecteaz persoana ale crei date urmeaz a fi modificate
intr n regim de lucru modificare date prin dublu click cu mouse-ul pe nregistrarea
selectat sau apasnd butonul cu click al mouse-ului sau, dac
butonul este deja selectat, cu tasta Enter.
La aciunea de modificare se deschide fereastra Modificare pacient, cu valorile existente n
baza de date pentru pacientul selectat.

Figura 8.1-19 - Modificare date Persoan
Validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul Adaugare .
Dup modificarea informaiilor dorite, pentru salvare se acceseaz butonul Accept.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 35 din 124

8.1.1.4 tergere
Pentru tergerea unei persoane aflate pe list, Utilizatorul selecteaz persoana din lista
persoanelor, iar apoi apas butonul .
SIUI afieaz dialogul de confirmare a anulrii:

Figura 8.1-20 - Dialog de confirmare tergere
Persoana este tears din list doar dac Utilizatorul confirm operaia de tergere, caz n care
lista se actualizeaz corespunztor.

8.1.1.5 Actualizare
Utilizatorul poate realiza actualizarea listei persoanelor prin apsarea butonului
cu click al mouse-ului sau dac este deja selectat, cu tasta Enter.

8.1.1.6 Export excel
Utilizatorul apas butonul pentru a exporta lista persoanelor ntr-un fiier
Excel.
Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este
instalat!
n caz contrar, se afieaz fereastra cu titlul Export Excel, coninnd informaii despre stadiul
operaiei de export.

Figura 8.1-21 Export list persoane n Excel
Atta timp ct aplicaia scrie n fiierul Excel, butonul nu este accesibil.
La terminarea scrierii se deschide fiierul Excel astfel creat.
Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 36 din 124
Antetul fiierului conine Persoane nscrise la unitatea medical.
Coloanele fiierului sunt Nume, Prenume, CNP, Sex, Data naterii, Data decesului, Ora,
Jude, Adres

Figura 8.1-22 - Fiier Excel list persoane
Fiierul se poate salva pe un suport magnetic (dischet, CD, harddisk).

8.1.1.7 Este Asigurat?

Preconditie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune
securizat cu SIUI.

Utilizatorul se pozitioneaza pe un pacient din lista si apasa butonul Este Asigurat?. Sistemul poate
afisa unul dintre urmatoarele raspunsuri in bara de stare:
Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate
corespunzatoare;
Pacientul nu este asigurat;
Pacientul este decedat;
CNP-ul nu se regaseste in SIUI.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 37 din 124


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 38 din 124

8.1.2. Servicii medicale
n aceast seciune sunt afiate Serviciile Medicale nregistrate ntr-un interval de timp i poate fi
accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
-cu click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier, iar apoi pe
comanda Servicii Medicale
cu combinaia de taste Alt + F, C
prin accesarea butonului afiat n bara de instrumente.
La apelarea modulului Servicii Medicale, SIUI deschide n mod maximizat fereastra cu numele
Servicii, n zona ecranului de afiare.

Figura 8.1-23 - Servicii medicale

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 39 din 124

Fereastra Servicii este redimensionabil i este mprit n dou zone:
zona din stnga - reprezint zona de selecie a serviciilor pentru vizualizare i conine:
o cmpurile Dat nceput, Dat sfrit care determin intervalul pentru care se
face operarea
o butoanele Modific, Adaug, terge, Tiprire, Vizualizare, Actualizeaz, Export
Excel
zona din dreapta conine lista serviciilor efectuate n intervalul de timp selectat,
ordonate dupa data efecturii serviciului; lista conine coloanele:
o Fisa numarul fisei asocita serviciului medical
o Cod pacient - codul numeric personal al pacientului
o Nume pacient numele pacientului
o Vehicul numar de inmatriculre vehicul
o Tip tip vehicul
o Cod serviciu codul serviciului
o Nume serviciu numele serviciului
o Data apelului data efectuarii apelului
o Ora apelului ora efectuarii apelului
o Data sosirii data sosirii la pacient
o Ora sosirii ora sosirii la pacient
o Km urban distanta in km in mediul urban
o Km rural distanta in km in mediul rural
o Rezolvare locul rezolvarii domiciliu/spital
o Spital spitalul unde se face transportul daca este cazul
o Confirmat confirmarea diagnosticului

Figura 8.1-24 - Coloane list servicii

8.1.2.1 Adugare serviciu fara conexiune securizat (offline)
Pentru adugarea unei nregistrri n lista servicilor medicale, Utilizatorul apas butonul
cu click al mouse-ului sau dac este deja selectat, cu tasta Enter. SIUI
deschide fereastra Adugare serviciu.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 40 din 124

Figura 8.1-25 - Adugare serviciu
Cmpurile care sunt marcate cu simbolul * sunt cmpuri obligatorii
Fereastra este mprit n trei zone:
Date personale
o Dac persoana este necunoscut, se selecteaz butonul de opiune Necunoscut
o Dac persoana este persoan romn (i se cunosc datele de identificare), datele
care se completeaz sunt:
CNP
Nume
Prenume
Data naterii
CAS
Sex

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 41 din 124
o Dac se introduce un CNP care deja exist n sistem, celelalte date legate de
persoan devin read-only i se auto-completeaz cu datele regsite n sistem.
o Dac se introduce un CNP care deja nu exist n sistem, dup completare, la
salvarea serviciului, se salveaz i datele pacientului (nume, prenume, sex, data
naterii i casa de asigurri)
o Dac se selecteaz persoan strin, apare butonul Persoan strin. Prin
apsarea acestui buton se deschide selectorul de persoane strine. Dup selectarea unei
persoane strine, datele acesteia sunt afiate n ecranul de adugare serviciu.

Detalii fi
o Numr contract - completat automat de sistem
o Tip pacient - cmp obligatoriu
o Medic
o Asistent

Detalii serviciu ambulan
o Tip serviciu - cmp obligatoriu cu valorile Transport i Urgen
o Serviciu - cmp obligatoriu de tip selector

Figura 8.1-26 Cod serviciu

o Localitate - localitatea de domiciliu - cmp obligatoriu
o Adres - cmp opional

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 42 din 124
o Dat/or apel - data i ora apelului - cmp obligatoriu
o Dat/or misiune - cmp opional
o Dat/or sosire - cmp opional
o Vehicul - tipul vehiculului - cmp obligatoriu

Figura 8.1-27 - Tip vehicul

o Spital - cmp opional
o Mod de rezolvare - cmp obligatoriu (Spital sau Domiciliu)
o Confirmat - cmp opional (DA /NU)
o Pachet medical - cmp opional

Figura 8.1-28 - Pachet medical
o Diagnostic - cmp opional

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 43 din 124

Figura 8.1-29 - Diagnostic
o Tarif - cmp obligatoriu
o Finalizare - cmp opional (DA /NU)
o Cod staie - cmp opional
o Km urban - cmp opional
o Km rural - cmp opional
o Fi solicitare
o Fi cuplare
o Permanen - cmp opional (DA / NU)
Date trimitere
o Numr trimitere - cmp opional
o Date trimitere - cmp opional
o Paraf MF - cmp opional
Aprobare
o Numr aprobare - cmp opional
o Dat aprobare - cmp opional

Datele legate de trimitere i de aprobare se pot completa prin apsarea butonului Date trimitere /
Aprobare.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 44 din 124

Figura 8.1-30 - Date despre trimitere
Butonul Accept permite salvarea informaiilor n baza de date, dup validare.
Dup salvarea serviciului, apare ecranul de confirmare a adugarii unui nou serviciu pentru
persoana respectiv.

Figura 8.1-31 - Date despre trimitere
Dac se apas pe butonul Da i serviciul adugat anterior are tipul Transport, se deschide un nou
ecran n care sunt precompletate toate datele i tipul serviciului este Urgen. Dac se apas pe
butonul Da i serviciul adugat anterior are tipul Urgen, se deschide un nou ecran n care sunt
precompletate toate datele i tipul serviciului este Transport. Dac se apas pe butonul Nu, se
salveaz serviciul curent i se nchide ecranul de adugare serviciu.
Butonul Renun nchide fereastra activ, fr salvarea informaiilor.

8.1.2.2 Adaugare serivicu cu conexiune securizat (online)

Preconditie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune
securizat cu SIUI.


Pentru adugarea unei nregistrri n lista servicilor medicale, Utilizatorul apas butonul
cu click al mouse-ului sau dac butonul este deja selectat, cu tasta
Enter. Sistemul deschide fereastra Selector pacient.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 45 din 124


Utilizatorul selecteaz pacientul pentru care se face nregistrarea.
Sistemul trece in ecranul de adaugare a serviciului, avand datele pacientului precompletate


Utilizatorul completeaza datele aferente serviciului similar cu adaugarea serviciului in varianta
fara conexiune securizata (offline).La apasarea butonului Accepta, Sistemul trimite o solicitare catre SIUI cu privire la corectitudinea
serviciului respectiv. Raspunsul primit se va afisa in bara de stare si poate contine mesaj de
succes sau atentionare aferente regulilor de validare din SIUI.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 46 din 124
Utilizatorul poate continua cu adaugarea unui alt serviciu, indiferent de mesajul afisat in bara de
stare, deoarece se va salva serviciul in baza de date locala.

8.1.2.3 Modificare
Pentru modificarea unor informaii referitoare la un serviciu medical Utilizatorul poate folosi una
din variantele urmtoare:
selecteaz serviciul medical care urmeaz a fi modificat i apas pe butonul
din zona stng
execut dublu click cu mouse-ul pe nregistrarea selectat
SIUI afieaz fereastra Modific serviciu:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 47 din 124

Figura 8.1-32 - Modificare serviciu
Dup modificarea informaiilor dorite, pentru salvare se acceseaz butonul Accept.

8.1.2.4 tergere
Pentru tergerea unui serviciu asociat unei persoane Utilizatorul procedeaz astfel:
acceseaz fereastra Servicii
selecteaz serviciul care va fi ters
apas butonul terge
SIUI afieaz mesajul de confirmare a tergerii

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 48 din 124

Figura 8.1-33 - Confirmare tergere serviciu
La rspuns afirmativ SIUI terge serviciul medical.

8.1.2.5 Actualizare
Utilizatorul poate selecta un interval de timp, apoi apas butonul cu click al
mouse-ului. SIUI va afia lista serviciilor medicale efectuate n intervalul de timp specificat.
8.1.2.6 Export Excel
Utilizatorul apas butonul pentru a exporta lista serviciilor ntr-un fiier Excel.
Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este
instalat!
n caz contrar, se afieaz fereastra cu titlul Export Excel, coninnd informaii despre stadiul
operaiei de export.

Figura 8.1-34 - Export list servicii n Excel
Atta timp ct aplicaia scrie n fiierul Excel, butonul nu este accesibil.
La terminarea scrierii se deschide fiierul Excel astfel creat.
Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:
Antetul fiierului conine Servicii efectuate la unitatea medical
Coloanele fiierului sunt Cod serviciu, Nume serviciu, CNP, Data/ora apelului, Data/ora
plecrii, Data/ora sosirii, Main, Mod de rezolvare, Spital, Confirmat.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 49 din 124

Figura 8.1-35 - Fiier Excel list servicii
Fiierul se poate salva pe un suport magnetic (dischet, CD, harddisk).

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 50 din 124
8.1.3. Reete
n aceast seciune sunt afiate Reetele emise pe un interval de timp selectat i poate fi accesat
de ctre Utilizator n unul din modurile:
-cu click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier, iar apoi pe comanda
Reete
- cu combinaia de taste Alt + F, R
- prin accesarea butonului afiat n bara de instrumente.
La apelarea modulului Reete, SIUI deschide n mod maximizat fereastra cu numele Reete, n
zona Ecran de Afiare.

Figura 8.1-36 Reete
Fereastra conine lista reetelor eliberate n intervalul de timp specificat n zona Dat nceput
Dat sfrit.Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 51 din 124

8.1.3.1 Adugare reteta fara conexiune securizata (offline)
Utilizatorul apas butonul . Sistemul afieaz ecranul de selectare a persoanei.
Dup selectarea unei persoane, SIUI deschide fereastra cu titlul Adaug reet. Utilizatorul
introduce date n cmpurile obligatorii.

Figura 8.1-37 - Adugare reet

Cmpurile prezente n acest ecran sunt grupate astfel:

Zona Date medic conine cmpurile:
Numr paraf cmp obligatoriu
Numr contract cmp completat automat
Zona Date persoan cmpuri corespunztoare persoanei selectate:
CNP - cmp completat automat, needitabil
CID - cmp completat automat, needitabil
Prenume - cmp completat automat, needitabil

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 52 din 124
Nume - cmp completat automat, needitabil
Casa de Asigurri - cmp obligatoriu, dotat cu selector
Tip asigurat cmp obligatoriu, dotat cu selector
Numr PNS cmp opional, editabil doar dac la Tip asigurat a fost
selectat tipul corespunztor asocierii asiguratului la un PNS
Nr.FO/RC cmp editabil, obligatoriu, reprezint numrul foii de observaie
Zona Date reet conine cmpurile:
Serie reet cmp obligatoriu, editabil
Utilizatorul apas butonul . Sistemul deschide fereastra pentru administrarea
seriilor. De aici se poate selecta si modifica o serie existenta, sau configura o serie noua.


Figura 8.1-38 - Configurare serii reete
Fereastra Serii conine cmpurile editabile:
o Cod serie cmp obligatoriu, maxim 4 caractere alfanumerice
o Numr start - cmp obligatoriu, maxim 7 caractere numerice; valoarea introdus
n acest cmp se copiaz automat n cmpul Numr curent.
o Numr sfrit - cmp obligatoriu, maxim 7 caractere numerice
o Numr curent se iniializeaz cu valoarea introdus n cmpul Numr start;
valoarea poate fi modificat de utilizator
i butoanele Accept i Renun.Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 53 din 124
Numr reet - cmp obligatoriu, editabil
Dat reet cmp obligatoriu, de tip dat; valoarea implicit este data de operare
Tip reet cmp obligatoriu de tip caset de selecie; valorile sunt cele din
nomenclatorul corespunztor (UNIC, STUPEFIANTE)
Diagnostic cmp obligatoriu de tip text, prevzut cu posibilitatea de derulare vertical.
n cazul n care Utilizatorul bifeaz cmpul Autocompletare, cmpul Diagnostic devine
inactiv i va fi completat automat de ctre SIUI cu diagnosticul corespunztor codului de
boal.
Zona Date Medicaie conine lista cu medicamentele prescrise pe reet;
Pentru a aduga un medicament, n zona cu titlul Date medicaie, Utilizatorul apas butonul
Adaug.
SIUI deschide fereastra cu titlul Selector medicamente compensate.

Figura 8.1-39 Selector medicamente compensate
Dup selectarea unui medicament, SIUI deschide fereastra cu titlul Adugare medicament.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 54 din 124

Figura 8.1-40 Adugare medicament
Cmpurile prezente n formular sunt urmtoarele
Numr curent cmp needitabil; se completeaz automat, n funcie de poziia
medicamentului n reet; primul medicament adugat pe o reet are implict numrul 1;
valoarea maxim =7
Procent compensat cmp needitabil; se completeaz automat, dup introducerea
datelor n cmpul Tip list compensat
Tip list compensat cmp obligatoriu, dotat cu selector; selectorul conine
nomenclatorul Tip liste compensate, care este prefiltrat, n funcie de coninutul
cmpului Tip asigurat. Dup selectarea unui tip de list compensat, lista
medicamentelor este actualizat.
Cod de boal cmp obligatoriu, dotat cu selector; selectorul conine nomenclatorul
Coduri de boal
Categorie de boal - cmpul este dezactivat atunci cnd se selecteaz Tip list
compensat = A sau B i devine activ i obligatoriu doar atunci cnd se selecteaz Tip list
compensat = C; n acest caz, cmpul este dotat cu selector i conine nomenclatorul
Categorii de boli
Tip diagnostic cmp obligatoriu, de tip list derulant, conine nomenclatorul de
diagnostice (A= acut, C = cronic, S = subacut)

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 55 din 124
La adugarea mai multor medicamente pe o reet este verificat coninutul cmpului Tip
diagnostic i:
-dac a fost adugat un medicament cu tip diagnostic C i se ncearc adugarea unui alt
medicament cu tip diagnostic A sau S, atunci se afieaza mesajul de avertizare:
Nu putei aduga un alt tip de diagnostic pe o reet care conine deja diagnostic cronic !
De menionat c aplicaia permite adugarea de medicamente pentru diagnostice combinate,
doar de tip acut i subacut.
Medicament compensat cmp opional, dotat cu selector; accesul la nomenclatorul
Medicamente compensate este permis doar dup selectarea tipului de list de
medicamente compensate (n cazul listei A sau B) sau dup selectarea tipului de list de
medicamente compensate i a categoriei de boal (n cazul listei C)
- dac se selecteaz lista A sau B, atunci se poate accesa nomenclatorul Medicamente
compensate; acesta conine doar medicamentele prefiltrate, corespunztoarea listei selectate
- dac se selecteaz lista C, selectarea unui medicament nu este permis dect dup
selectarea categoriei de boal; se selecteaz categoria de boal, iar apoi este permis accesul la
nomenclatorul Medicamente compensate; acesta conine doar medicamentele prefiltrate,
corespunztoare listei C i categoriei de boal selectate.
Substan activ
Form farmaceutic
Concentraie
Dozaj
Cantitate
Utilizatorul introduce date n cmpurile obligatorii, apoi apas butonul Accept.
Fereastra Adugare medicament se nchide, se revine n fereastra Adaug reet, n care lista
Date medicaie este actualizat cu medicamentul adugat.

8.1.3.2 Adugare reteta cu conexiune securizata (online)

Precondiii:
Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune securizat cu
SIUI.
Pentru adugarea unei nregistrri n lista retetelor , Utilizatorul apas butonul
cu click al mouse-ului sau dac butonul este deja selectat, cu tasta
Enter. Sistemul deschide fereastra Selector pacient.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 56 din 124

Figura 8.1-41 Selector pacient

Utilizatorul poate verifica online calitatea de asugurat a pacientului pentru care doreste
adaugarea retetei prin apsarea butonului
Sistemul afieaz calitatea de asigurat rezultat n urma verificrii, care poate fi:

CNP-ul nu se regaseste in SIUI
Pacientul este decedat
Pacientul nu este asigurat
Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate
corespunzatoare.


Figura 8.1-42 Verificare calitii de asigurat a pacientului n selector


Utilizatorul selecteaz pacientul pentru care se face nregistrarea.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 57 din 124
Sistemul trece in ecranul de adaugare a retetei , avand datele pacientului precompletate.


Figura 8.1-43 Adaugare reteta
Utilizatorul completeaza datele aferente retei similar cu adaugarea retetei in varianta fara
conexiune securizata (offline).
La apasarea butonului Accepta, Sistemul trimite o solicitare catre SIUI cu privire la corectitudinea
retetei respective. Raspunsul primit se va afisa in bara de stare si poate contine mesaj de succes
sau atentionare aferente regulilor de validare din SIUI.
Utilizatorul poate continua cu adaugarea unei alte retete, indiferent de mesajul afisat in bara de
stare, deoarece se va salva reteta in baza de date locala.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 58 din 124

8.1.3.3 Modificare
n fereastra cu titlul Reete, Utilizatorul selecteaz o reet, apoi apas butonul .
Sistemul deschide fereastra cu titlul Modific reet. Validarea si introducerea datelor este
similara celor de la Adaugare reet.

Figura 8.1-44 - Modificare reet
8.1.3.4 tergere
n fereastra cu titlul Reete, Utilizatorul selecteaz o reet, apoi apas butonul .
SIUI afieaz un mesaj de atenionare. Dac Utilizatorul acioneaz butonul Da, reeta selectat
va fi tears.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 59 din 124

8.1.3.5 Tiprire
Utilizatorul alege o reet din list, apoi apas pe butonul .
SIUI afieaz o fereastr n care Utilizatorul poate s aleag numele imprimantei i numrul de
copii.

Figura 8.1-45 - Tiprire reet
8.1.3.6 Vizualizare
Utilizatorul alege o reet din list, apoi apas pe butonul .
SIUI afieaz o fereastr coninnd datele din reeta aleas.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 60 din 124

Figura 8.1-46 - Vizualizare reet


8.1.3.7 List anulate
Din fereastra Reete Utilizatorul apas pe butonul .
SIUI afieaz fereastra

Figura 8.1-47 Reete anulate
Apare o list cu documentele anulate i butoanele Modific, Adaug, terge, nchide.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 61 din 124
Utilizatorul apas pe butonul Adaug. SIUI afieaz fereastra Adugare document anulat.
Fereastra conine urmtoarele cmpuri:
Serie cmp obligatoriu
Dat cmp obligatoriu, dotat cu selector
Paraf cmp completat automat, needitabil
Apsnd pe butonul Accept SIUI trece reeta n Lista documentelor anulate.

8.1.3.8 Actualizare
Utilizatorul poate realiza actualizarea listei reetelor emise prin apsarea butonului
cu click al mouse-ului sau dac este deja selectat, cu tasta Enter.

8.1.3.9 Export Excel
Utilizatorul apas butonul pentru a exporta lista reetelor ntr-un fiier Excel.
Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este
instalat!
n caz contrar, se afieaz fereastra cu titlul Export Excel, coninnd informaii despre stadiul
operaiei de export.

Figura 8.1-48 - Export list reete n Excel
Atta timp ct aplicaia scrie n fiierul Excel, butonul nu este accesibil.
La terminarea scrierii se deschide fiierul Excel astfel creat.
Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:
Antetul fiierului conine Reete emise de unitatea medical
Coloanele fiierului sunt Nume, Prenume, CNP, Serie, Dat, Paraf, Diagnostic.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 62 din 124

Figura 8.1-49 - Fiier Excel list reete
Fiierul se poate salva pe un suport magnetic (dischet, CD, harddisk).

8.1.4. Certificate medicale
Pentru gestiunea certificatelor medicale eliberate de medicii angajati la furnizorul de servicii
medicale de urgen i transport sanitar se acceseaz meniul: Fiire Certificate Medicale.
Unde sunt disponibile urmtoarele butoane pentru a permite gestionarea certificatelor medicale:
Actializeaz, Modific, Adaug, Copiaz, Anulare, Tiprire, Vizualizare, Liste anulate, Serii lips, Export
Excel.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 63 din 124

Figura 8.1-50 - Fereastra principal de gestionare a certificatelor medicale

8.1.4.1 Actualizeaz
Pentru a actualiza certificatele afiate n fereastra de gestionare a lor dup ce s-a modificat
intervalul de lucru se apas butonul Actualizeaz.

8.1.4.2 Adaug certificat medical fara conexiune securizata (offline)
Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de
timp) se procedeaz astfel:
1. Se modific data de operare n funcie de ziua n care se dorete eliberarea certificatului
medical. Acest lucru este obligatoriu, deoarece data acordrii unui certificat medical nu
poate fi mai mare dect data operrii
2. Se apas butonul . Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector
pacient pentru emitere certificat medical.

Figura 8.1-51 - Fereastra Selector pacient


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 64 din 124
3. Se alege un pacient din list . Dac acesta nu exist, se apas pe butonul Adaug, caz n
care se va deschide fereastra de Adaugare pacient. Dup nchiderea acestei ferestre,
pacienul nou adugat va aprea n list i va putea fi selectat.
4. Dup selectarea unui pacient din list se apas pe butonul Selecteaz. Fereastra
Selector pacient se nchide, iar Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare certificat
medical.

Figura 8.1-52 - Fereastra de adugare a certificatului medical

5. Se introduc date cel puin n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Salveaz.
Dac datele sunt valide, fereastra Adugare certificat medical se nchide, iar lista
certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor.

Pentru a introduce o serie certificat se apas butonul Serii din dreptul cmpului Serie certificat.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 65 din 124

Figura 8.1-53 - Fereastra de gestionare a seriilor
Pentru a aduga o nou serrie se apas butonul Adaug i se completeaz cmpurile obligatorii
ca n figura de mai jos i se apas butonul Accept.

Figura 8.1-54 - Fereastra de adugare a unei noi serii

8.1.4.3 Adaug certificat medical cu conexiune securizata (online)


Precondiii:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 66 din 124
Indicator de stare online/offline (semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune securizat cu
SIUI.

Pentru adugarea unei nregistrri n lista Certificatelor medicale, Utilizatorul apas butonul
cu click al mouse-ului sau dac butonul este deja selectat, cu tasta
Enter. Sistemul deschide fereastra Selector pacient.


Figura 8.1-55 - Selector pacient

Utilizatorul poate verifica online calitatea de asigurat a pacientului pentru care doreste adaugarea
Certificatului medical prin apsarea butonului
Sistemul afieaz calitatea de asigurat rezultat n urma verificrii, care poate fi:

CNP-ul nu se regaseste in SIUI
Pacientul este decedat
Pacientul nu este asigurat
Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate
corespunzatoare.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 67 din 124

Figura 8.1-56 - Verificare calitii de asigurat a pacientului n selector

Utilizatorul selecteaz pacientul pentru care se face nregistrarea.
Sistemul trece in ecranul de adaugare a Certificatului medical, avand datele pacientului
precompletate.

Figura 8.1-57 - Adaugare Certificat medical


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 68 din 124
Utilizatorul completeaza datele aferente Certificatului medical similar cu adaugarea Certificatului
medical in varianta fara conexiune securizata (offline).
La apasarea butonului Accepta, Sistemul trimite o solicitare catre SIUI cu privire la corectitudinea
Certificatului medical respectiv. Raspunsul primit se va afisa in bara de stare si poate contine
mesaj de succes sau atentionare aferente regulilor de validare din SIUI.
Utilizatorul poate continua cu adaugarea unui alt s Certificatului medical, indiferent de mesajul
afisat in bara de stare, deoarece se va salva Certificatului medical in baza de date locala.

8.1.4.4 Modific
Pentru a modifica un certificat se apas pe butonul Modific

Figura 8.1-58 - Fereastra de modificare a unui certificat

8.1.4.5 Copiaz
Pentru a aduga un nou certificat dar cel nou difer doar prin cteva valori de unul deja introdus,
selectm cel deja introdus i apsm butonul Copiaz.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 69 din 124

Figura 8.1-59 - Fereastra de adugare a unui nou certificat prin copierea unuia deja introdus

8.1.4.6 Anulare
Pentru a anula un certificat introdus se apas butonul Anulare, moment n care apiicaia afieaz
fereastra de confirmare a operaiei

Figura 8.1-60 - Fereastra de confirmare a operaiei de anulare a unui certificat

8.1.4.7 Tiprire
Pentru a tipri un certificat se apas butonul Tiprire i se alege imprimanta


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 70 din 124

Figura 8.1-61 - Fereastra de alegere a dispozitivului de tiprire

8.1.4.8 Vizualizare tot
Pentru a vizualiza lista certificatulelor introduse se apas pe butonul Vizualizare tot

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 71 din 124

Figura 8.1-62 - Fereastra de vizualizare a certificatului introdus

8.1.4.9 List anulate
Pentru a vizualiza certificatele medicale anulate se acceseaz butonul List anulate. Ele pot fi
gestionate prin intermediul butoanelor Adaug, terge, nchide.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 72 din 124

Figura 8.1-63 - Fereastra de documente anulate

8.1.4.10 Serii lips
Pentru a vedea seriile lips se apas butonul Serii lips.

Figura 8.1-64 - Fereastra de vizualizare a seriilor lips

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 73 din 124

8.1.4.11 Export Excel
Pentru a exporta in format xls, ce poate fi vizualizat in prgramul Microsoft Excel se apas pe
butonul Export Excel.

Figura 8.1-65 - Exportul certificatelor in excel

8.1.5. Ieire
Dup accesarea meniului Fiier/Ieire, aplicaia afieaz un mesaj de confirmare daca
utilizatorul dorete s ias din aplicaie

Figura 8.1-66 - Mesaj de confirmare a ieirii din aplicaie

Pentru a iei din aplicaie utilizatorul alege opiunea Da, dac selecteaz bifa Nu mai afia acest
mesaj data viitoare, fereastra de confirmare nu va mai aprea pe viitor cnd utilizatorul va dori
prsirea aplicaiei.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 74 din 124

Dac selecteaz opiunea Renun fereastra de confirmare dispare i apare din nou ecranul
principal al aplicaiei.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 75 din 124

8.2. RAPORTRI
Raportrile au scopul de transmitere a informaiilor la CNAS i de sincronizare a bazelor de date
la unitatea medical i la CNAS.
Unitatea medical trimite raportrile lunare la CJAS i primete de la aceasta validarea datelor
transmise. Transmiterea datelor se face prin aciunea de Export, iar validarea i sincronizarea lor
cu datele de la CJAS se face prin aciunile de Import.
Utilizatorul acceseaz seciunea Raportri" fie cu click pe butonul stnga al mouse-ului
poziionat pe comanda Raportari, fie cu combinaia de taste Alt + R.

Figura 8.2-1 - Meniul Raportri
De aici este permis lansarea modulelor:
Export Date - prin click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Export
Date..., fie cu tasta E dup ce comanda Raportri din meniu a fost selectat.
Import Date - prin click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda
Import Date..., fie cu tasta I dupa ce comanda Raportri din meniu a fost selectat.
Export prin e-mail raportarea se face prin intermediul e-mail-ului
Formulare de raportare formularele de raporare de pot fi generate de aplicaie
Vizualizare erori vizualizarea erorilor ce pot aprea pe o raportare n urma verificrii
reglilor de validare

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 76 din 124

8.2.1. Export date
Exportul datelor este de doua feluri:
- Export tip Furnizori ambulante, cand se exporta fisierul XML ce contine datele
furnizorului;
- Export tip Raportare ambulante, cand se exporta fisierul XML ce contine
serviciile efectuate de furnizor in perioada de timp selectata.

Exportul datelor se refer la raportarea tuturor evenimentelor nregistrate la serviciul de
ambulanta ntr-o lun, privind serviciile efectuate, reete emise i biletele de trimitere.
Dup accesarea acestei comenzi de ctre Utilizatorul, SIUI afieaz fereastra cu titlul Asistent
pentru Exportul datelor.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 77 din 124

Figura 8.2-2 - Asistent pentru exportul datelor
SIUI afieaz numele fiierului exportat (read-only).
Perioada de raportare este, n mod implicit, perioada aferent lunii curente.
Utilizatorul poate selecta luna anterioar sau luna urmtoare.
Prin click pe butonul Inainte se afieaz fereastra pentru selectarea modului de efectuare a
exportului, care poate fi online sau offline

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 78 din 124

Figura 8.2-3 - Selectarea tipului de raportare

8.2.1.1 Export online
Dac Utilizatorul opteaz pentru exportul online, SIUI afieaz fereastra n care se solicit
specificarea locaiei serverului de web unde se vor raporta datelele. Aceasta este initializat cu o
valoare implicit.
Valoarea poate fi introdus i de ctre Utilizator, iar n cazul n care este o valoare valid,
valoarea astfel introdusa devine valoare de iniializare pentru acest cmp.
Utilizatorul apas butonul nainte.
Pe durata efecturii operaiei de export date, SIUI afieaz o bar de progres i un text explicativ
pentru descrierea pailor efectuai.
La terminarea operaiei, SIUI afieaz fereastra:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 79 din 124

Figura 8.2-4 - Terminarea operaiei de export


8.2.1.2 Export offline
Dac Utilizatorul alege exportul offline, datele vor fi salvate ntr-un fiier care va fi trimis ulterior
la CJAS.
Utilizatorul indic directorul n care se va salva fiierul de export i apas butonul nainte.
Pe durata efecturii operaiei de export date, SIUI afieaz o bar de progres i un text explicativ
pentru descrierea pailor efectuai.
La terminarea operaiei, SIUI afieaz ecranul cu rezultatul operatiei(succes sau eroare).

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 80 din 124

8.2.2. Export prin e-mail a certificatelor medicale
Dup accesarea meniului Raportri / Export certificate medicale, se deschide fereastra cu
titlul Asitent de raportare prin e-mail.


Figura 8.5 Export prin e-mail

Dup ce cmpurile obligatorii au fost completate, respectiv Luna de raportare, Anul de raportare,
Numr convenie i Director de export se apas butonul nainte, iar aplicaia afieaz fereastra de
mai jos


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 81 din 124

Figura 8.6 Export prin e-mail (2)
Dac se apas pe butonul Opiuni e-mail, aplicaia afieaz fereastra de configurare e-mail-ului
ce va fi trimis

Figura 8.7 Opiuni e-mail
Dup completarea cmpurilor se apas butonul nainte.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 82 din 124

8.2.3. Import date
Opiunea Import date se refer la validarea datelor transmise de ctre CNAS.
La accesarea de ctre Utilizatorul a comenzii Raportri/Import date, SIUI deschide fereastra cu
titlul Asistent - Import date

Figura 8.2-8 - Asistent import date
Utilizatorul selecteaz tipul importului, apoi apas butonul nainte.
SIUI afieaz fereastra Asistent pentru importul datelor.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 83 din 124

Figura 8.2-9 - Asistent pentru importul datelor
Utilizatorul selecteaz modul de efectuare a importului, care poate fi online sau offline n funcie
de tipul datelor selectate pentru import, apoi apas butonul nainte.

8.2.3.1 Import online
Utilizatorul selecteaz importul online atunci cnd dorete preluarea rezultatelor raportrii
direct, prin intermediul unei conexiuni internet.
Utilizatorul apas butonul nainte.
SIUI afieaz fereastra Selecie fiier import
Utilizatorul alege un fiier din list i apoi apas butonul nainte.
n continuare, Utilizatorul configureaz conexiunea ctre serverul SIUI-CNAS
Locaia serverului de web este initializat cu o valoare implicit. Valoarea poate fi introdus i de
ctre utilizator, iar n cazul n care este o valoare valid, valoarea astfel introdusa devine valoare
de iniializare pentru acest cmp.
Se apas butonul nainte. Pe durata efecturii operaiei de import date se afieaz o bar de
progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

8.2.3.2 Import offline
Dac Utilizatorul alege importul offline, rezultatele raportrii vor fi preluate dintr-un fiier aflat
pe disc.
n fereastra cu titlul Asistent raportare - Import date, Utilizatorul apas butonul nainte.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 84 din 124
SIUI afieaz fereastra de selecie fiier.
Pe durata efecturii operaiei de export, SIUI afieaz o bar de progres i un text explicativ
pentru descrierea pailor efectuai.
Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei.

8.2.4. Formulare de raportare
La accesarea maniului Raportri / Forumulare de rapoarte, aplicaia afieaz fereastra de unde
pot fi ales rapoartele generate de aplicaie.Figura 8.10 Rapoartele ce pot fi generate de aplicaie


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 85 din 124
8.2.5. Vizualizare erori
Din meniul Raportri / Vizualizare raportri, pot fi observate erorile ce ar putea aprea pe o
raportare n urma verificrii regulilor de validare.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 86 din 124

8.3. ADMINISTRARE
Aceast seciune permite utilizatorului s administreze aplicaia SIUI DISP.
Utilizatorul acceseaz seciunea Administrare fie cu click pe butonul stnga al mouse-ului
poziionat pe comanda Administrare, fie cu combinaia de taste Alt + A .

Figura 8.3-1 - Meniul Administrare
De aici este posibil lansarea modulelor Unitate medical, Angajai, Contracte, Staii, Vehicule,
Convenii, Activare, Nomenclatoare, Configurare tipizate, Serri tipizate, Utilizatori, Baza de
date, Actualizare versiuni fie prin click pe butonul din stnga al mouse-ului poziionat pe
opiuni, fie cu tasta care corespunde cu litera subliniat a opiunilor, dup ce comanda
Administrare din meniu a fost selectat.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 87 din 124

8.3.1. Unitate medical
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare - Date unitate
SIUI afieaz fereastra cu titlul Administrare date Unitate medical.
n cadrul acestei seciuni, Utilizatorul poate administra datele specifice unitii medicale.

Figura 8.3-2 - Unitate medical

Datele de configurare specifice unitii medicale sunt grupate astfel:
Date de identificare:
Cod Unic de nregistrare cmp obligatoriu
Nume Unitate cmp obligatoriu
Cod Fiscal cmp obligatoriu
Valid de la cmp opional
Numr Registrul Comer cmp obligatoriu
Valid de la cmp opional
Adres:

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 88 din 124
Jude cmp obligatoriu
Localitate cmp obligatoriu
Strad cmp opional
Numr cmp opional
Bloc cmp opional
Apartament cmp opional
Scar cmp opional
Etaj cmp opional
Cod potal cmp opional
Butoanele pentru comenzi Accept, Renun

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 89 din 124

8.3.2. Angajai
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Angajai
SIUI afieaz fereastra cu titlul List angajai.

Figura 8.3-3 - List angajai
Fereastra prezint lista angajailor , identificai prin nume, CNP i parafa i butoanele pentru
comenzi , , i .

8.3.2.1 Adugare
Utilizatorul apas butonul din fereastra List angajai.
SIUI deschide fereastra de adugare a datelor unui angajat.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 90 din 124

Figura 8.3-4 - Adugare angajai

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 91 din 124

Fereastra prezint urmtoarele cmpuri obligatorii:
CNP CNP angajat
CID cod identificare se completeaza de catre aplicatie dupa completare CNP
Nume nume angajat
Valabil de la data
Cmpuri opionale:
Este medic DA/NU
Parafa parafa medic
Pana la - data
i butoanele pentru comenzi Accept i Renun.
Dup completarea datelor obligatorii i apsarea butonului Accept, lista angajailor se
actualizeaz corespunztor i angajatului, daca este medic i se pot asigna specialiti prin
apsarea butonului Adaug i alegerea din fereastra selectoare a specialitii dorite.

Figura 8.3-5 Fereastra selector de alegere a unei specialiti

8.3.2.2 Modificare
Pentru a modifica datele unui angajat, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi
modificat, apoi acceseaz butonul .

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 92 din 124
SIUI afieaz fereastra Modificare angajat:

Figura 8.3-6 - Modificare angajat
Dup efectuarea modificrilor Utilizatorul apas pe butonul Accept, iar SIUI afieaz lista cu
angajaii.

8.3.2.3 tergere
Pentru a terge un angajat din lista angajailor, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care
urmeaz a fi tears, apoi acceseaz butonul .
SIUI afieaz dialogul de confirmare:

Figura 8.3-7 - Confirmare tergere angajat
tergerea angajatului are loc doar n cazul n care utilizatorul confirm operaia de tergere,
situaie n care lista angajailor se actualizeaz corespunztor.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 93 din 124
Dac se ncearc tergerea unui angajat care este asociat utilizatorului conectat SIUI afieaz
urmtoarea fereastr :

Figura 8.3-8 - Eroare tergere utilizator conectat

8.3.3. Contracte
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Contracte.
SIUI afieaz ferestra cu titlul Contracte

Figura 8.3-9 - Contracte

8.3.3.1 Adugare
Utilizatorul acceseaz butonul .
SIUI afieaz fereastra Adugare Contracte, prin care se introduc datele unui contract n baza
de date.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 94 din 124

Figura 8.3-10 - Adugare contract
Cmpurile din aceast fereastr sunt:
Numr contract cmp obligatoriu
Dat contract cmp obligatoriu
Cas de asigurri cmp obligatoriu
Valabil de la cmp obligatoriu
Valabil pna la cmp opional
i butoanele pentru comenzi Accept i Renun.

8.3.3.2 Modificare
Utilizatorul acceseaz butonul .
SIUI afieaz fereastra Modificare contract, n care se pot modifica datele contractului.

Figura 8.3-11 - Modificare contract
8.3.3.3 tergere
Pentru a terge un contract din lista de contracte, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care
urmeaz a fi tears, apoi acceseaz butonul .

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 95 din 124
Dac Utilizatorul ncerc tergerea unui contract activ SIUI afieaz fereastra urmtoare:

Figura 8.3-12 - Eroare tergere contract activ
Utilizatorul apas pe butonul Accept i se revine la contextul iniial.
Dac Utilizatorul selecteaz un contract inactiv, SIUI afieaz dialogul de confirmare:

Figura 8.3-13 - Confirmare tergere contract
tergerea contractului are loc doar n cazul n care Utilizatorul confirm operaia de tergere,
situaie n care lista contractelor se actualizeaz corespunztor.

8.3.4. Staii
Pentru a gestiona staiile unui furnizor de ambulane se acceseaz meniul Administrare /
Staii, aplicaia afind staiile introduse n sistem i oferind utilizatorului posibilitatae de a le
gestiona prin intermediul butoanelor Modific, Adaug, terge. Pentru a nchide fereastra avem
la dispoziie butonul nchide.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 96 din 124

Figura 8.14 Fereastra de gestionare a staiilor

Pentru a aduga o nou staie se apas pe butonul Adaug, aplicaia afind fereastra de mai jos,
unde campurile Cod staie i Valabil de la sunt obligatorii. Dup completarea lor se apas butonul
Accept.

Figura 8.15 Fereastra de adugare a unei staii

Dac se dorete tergerea unei staii deja introduse in sistem se apas pe butonul terge,
moment n care aplicaia afieaz o fereastr prin care cere utilizatorului sa confirme operaia.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 97 din 124

Figura 8.16 Fereastra de confirmare a tergerii unei staii

8.3.5. Vehicule
Pentru a gestiona vehiculele ce aparin unei staii a furnizorului se acceseaz meniul
Administrare / Staii, aplicaia afind vehiculele introduse n sistem i oferind utilizatorului
posibilitatea de a le gestiona prin intermediul butoanelor Modific, Adaug, terge. Pentru a
nchide fereastra avem la dispoziie butonul nchide


Figura 8.17 Fereastra de gestionare a vehiculelor furnizorului

Pentru a aduga un nou vehicul Utilizatorul apas pe butonul Adaug, moment n care aplicaia
afieaz fereastra de adugare a unui nou vehicul, unde au caracter obligatoriu urmtoarele
cmpuri: Numr, Tip vehicul, Staie, Valabil de la.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 98 din 124

Figura 8.18 Fereastra de adugare a unui nou vehicul la furnizor

Tipul vehiculului i Staia se selecteaz apasnd pe butonul .

Dup ce toate cmpurile obligatorii au fost completate se apas butonul Accept, iar noul vehicul
este introdus n sistem.

Pentru a terge un vehicul deja introdus se apas pe btonul de terge, moment n care aplicaia
afieaz o fereastr prin care utilizatorul trebuie sa confirme operaia de tergere.


Figura 8.19 Fereastra de confirmare a tergerii unui vehicul

8.3.6. Convenii
Pentru a gestiona conveniile dintre cas i furnizor pe baza crora furnizorul poate emite
certificate medicale se acceseaz meniul Administrare / Convenii, unde, pentru acest lucru ,
utilizatorul are la dispoziie butoanele Modific, Adaug, terge i nchide.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 99 din 124

Figura 8.20 Fereastra de gestionare a Conveniilor

Pentru a aduga o nou convenie se apas butonul Adaug i se completeaz cmpurile
obligatorii : Numr convenie, Dat convenie, Cas de asigurri, Valabil de la, Valabil pn la.


Figura 8.21 Fereastra de adugare a unei conveii
Pentru a aduga un nou medic se apas pe butonul Adaug i se alege din fereastra selector.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 100 din 124

Figura 8.22 Fereastra selector de alegere a unui nou medic

Dup care se apas butonul Accept, iar noua convenie a fost introdus.

Pentru a terge o convenie introdus deja n sistem se apas pe butonul terge din fereastra de
gestiune a conveniilor. Aplicaia afieaz o fereastr prin care utilizatorul confirm operaia de
tergere.


Figura 8.23 Fereastra de confirmare a operaiei de tergere a unei convenii

8.3.7. Personalizare
Pentru a personaliza furnizorul se acceseaz meniul Raportari / Import Date. Personalizarea
se poate face online sau offline. Dac se dorete s se fac online se apas butonul nainte dup
ce a fost completat serverul de web corespunztor, iar dac se dorete offline se alege bifa offline
i se alege fiierul xml de personalizare local dup care se apas butonul nainte.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 101 din 124

Figura 8.24 Fereastra de personalizare a furnizorului
Dup terminarea operaiei aplicaia afieaz un mesaj de confirmare cu succes a operaiei.


Figura 8.25 Fereastra de confirmare a succesului operaiei de personalizare
8.3.8. Activare
Activarea aplicaiei se realizeaz din meniul Administrare / Activare, dac ea nu a fost fcut la
instalarea aplicaiei. Acest pas este explicat n manualul de instalare a aplicaiei desktop.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 102 din 124

Figura 8.26 Fereastra de activare a aplicaiei

Daca se selecteaza Reactivare baza de date curenta, aplicatia trece la ecranul in care
utilizatorul va putea introduce seria de licen primit de la casa judeean cu care are contract.
Tot aici se completeaz i certificatul digital instalat n prealabil n calculator. Pentru a face
transfer online de informaii cu CJAS, acest certificat trebuie s fie nregistrat la nivel CJAS n
sistem


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 103 din 124
Figura 8.27 Fereastra de activare a aplicaiei introducere seria de licenta

Dac se selecteaz Creare si activare baza de date noua, aplicatia afiseaza ecranul in care utilizatorul va
putea selecta nomenclatoarele si fisierul de personalizare pentru un alt furnizor.


Figura 8.28 Fereastra de activare a aplicaiei creare baza de date noua
Dac utilizatorul dorete sa importe datele dintr-o baz arhivat anterior, cu versiunea 1.0 sau cu
versiunea 2.0, va fi selectat bifa din stnga jos Restaurare din Arhiv
Att modalitatea de arhivare, ct i cea de activare prin importul arhivei sunt descrise pe larg in
documentul publicat http://193.151.30.188/cnas/siui_2.0/docs/instructiuni/Upgrade_2.0.pdf
Se poate importa att o baz de date din versiune 1.0, aa cum e descris in documentul de mai
sus, dar este posibil i importul unei arhive arhivate cu versinea 2.0
8.3.9. Configurare tipizate
Pentru ambulantele care dispun de imprimanta care poate tipri datele pe formulare tipizate,
aceast funcionalitate permite ajustarea ablonului de tipizat astfel nct datele introduse n
aplicaie s fie poziionate corect pe formular atunci cnd sunt tiprite.

8.3.9.1 Configurare reet

n urma accesrii opiunii Administrare/ Configurare tipizate/ Reet compensat... se deschide
fereastra cu titlul Reet.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 104 din 124

Figura 8.29 Fereastra de vizualirare a sablonului de reteta
Utilizatorul are la dispoziie butonul 'Configurare Reet', in urma accesarii caruia se deschide
fereastra 'Configurare Reet'


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 105 din 124
Figura 8.30 Fereastra de configurare reteta
Fereastra conine:
filtrul Scala - permite modificarea scalei la care se afiseaza fereastra

Metode de configurare si calibrare:

Proprieti - accesibil prin click pe butonul din dreapta al mouse-ului deasupra oricarui
camp de pe formular. In urma accesrii este deschisa ferestra Proprietati unde putei modifica
urmatoarele informaii despre camp: vizibilitate, dimensiune, inlime, lime, stanga, sus

Figura 8.31 Proprietati campuri pe sablonul tipizat

Selectarea mai multor campuri pe formular, dupa care utilizatorul are mai multe optiuni:
aliniere stanga/top, aceeasi latime/inaltime - accesibile prin click pe butonul din dreapta al
mouse-ului deasupra oricarui camp de pe formular, alinierea realizandu-se relativ la campul
deasupra caruia este pozitionat mouse-ul
Mutarea campurilor cu ajutorul mouse-ului.

Fiecrui buton afiat n partea de sus a ferestrei i corespunde o aciune:
Reseteaz permite resetarea configurarii raportului
la cea implicit;
Renunt permite anularea ultimei modificari
facute asupra formularului;
Salveaz permite salvarea modificarilor in
configurarea curent (cea folosita la
printare)

Salveaz si
inchide
permite salvarea modificarilor in
configurarea curent (cea folosita la
printare) si inchiderea ferestrei de


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 106 din 124
configurare
Export - permite salvarea (exportul) modificrilor
intr-un fisier arhiv
Import - permite importul unei configurri salvate
anterior intr-un fisier arhiv, in
configurarea curent (cea folosita la
printare)


8.3.9.2 Configurare certificat medical

n urma accesrii opiunii Administrare/ Configurare tipizate/ Certificat medical... se deschide
fereastra cu titlul Certificat medical.
Metodele de calibrare ale certificatului sunt identice cu cele descrise in capitolul Configurare
reet
8.3.10. Serii tipizate
Aceast seciune permite gestionarea seriilor existente pentru toate tipurile de
tipizate existente in aplicaia SIUI-AMB.

Figura 8.32 Meniul Administrare / Serii tipizate

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 107 din 124
Sistemul deschide fereastra Lista topuri de serii.

Figura 8.33 Fereastra lista topuri de serii.
8.3.10.1 Adugare top de serii
Pentru a putea introduce un nou top de serii, utilizator selecteaza Tipul de serii
care se doreste a fi adaugat.

Utilizatorul apas butonul Adaug, iar Sistemul va afia fereastra Serii


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 108 din 124
Figura 8.3-1 Fereastra Serii
Utilizatorul completeaza Codul seriei, Numar start, Numar sfarsit cat si Numarul
curent (numarul de la care se continua numerotarea automata ).In cazul in care
formatul datelor nu este corect sau nu se respecta regulile de validare, Sistemul
va genera mesaj de eroare.

Figura 8.3-2 Avertizare corectitudine date
Valoarea Numarului curent trebuie sa fie inclusa in intervalul dintre Numar start
si Numar sfarsit

8.3.10.2 Modificare top de serii
Pentru modificarea unui top de serii se selecteaz topul pentru care se dorete
modificarea apoi se apas butonul Adaug. Sistemul afieaz fereastra Serii,
descrisa mai sus.

8.3.10.3 tergerea unui top de serii
Pentru a terge un top de serii se selecteaz din list un top i se apas butonul
terge.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 109 din 124
8.3.10.4 Vizualizarea listei seriilor existente in sistem
Pentru a vizualiza documentul nainte de tiprire, Utilizatorul apas butonul de
comand Vizualizare. Sistemul afieaz pagina care urmeaz a se tipri.

Figura 8.3-3 Vizualizare pagin
Fereastra de vizualizare se nchide accesnd butonul de comand .

8.3.10.5 Exportul listei seriilor existente in sistem
Se apas butonul pentru a exporta lista departamentelor din
cadrul unitii medicale ntr-un fiier Excel.
Sistemul deschide fereastra cu titlul Export Excel n care Sistemul iniializeaz
un fiier.

La terminarea initializarii se deschide fiierul Excel astfel creat.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 110 din 124


8.3.11. Utilizatori
Din meniul Administrare / Utilizatori se pot crea conturi pentru diferii utilizatori ai
programului cu diferite drepturi. n fereastra respectiv utilizatorul are acces la butoanele
urmtoare pentru a gestiona conturile utilizatorilor programului :


Figura 8.34 Fereastra de gestionare a conturilor de utilizare a aplicaiei

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 111 din 124

Modific - se modific numele utilizatorului selectat


Figura 8.35 Fereastra de modificare a numelui unui cont

Adaug - se adaug un nou cont de utilizator

Figura 8.36 Fereastra de adugare a unui nou cont de utilizator
SIUI afieaz mesaje de eroare n urmtoarele cazuri:
nu se completeaz cmpul Nume utilizator
se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Nume utilizator
nu se completeaz cmpul Parol
se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Parol
nu se completeaz cmpul Confirmare parol
exist diferene ntre valorile introduse n cmpurile Parola i Confirmare parola

terge se terge un utilizator, aplicaia cere o confirmare din parte utilizatorului


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 112 din 124

Figura 8.37 Fereastra de confirmare a tergerii unui utilizator

Parol se schimba parola unui cont de utilizator


Figura 8.38 Fereastra de schimbare a parolei unui cont de utilzator

nchide - nchide fereastra curent

8.3.12. Nomenclatoare
Acest ecran este util dac se dorete vizualizarea nomenclatoarelor. Accesarea acestui ecran se
face prin intermediul meniului Administrare / Nomenclatoare. Dac de la versiunea de aplicaie
la care a aprut aceasta funcionalitate nu s-a fcut o actualizare de nomenclatoare, va trebui
fcut o actualizare de nomenclatoare.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 113 din 124


Figura 8.39 Nomenclatoare
8.3.13. Import / Export Pacieni
Operaiile de import/export pacienti se efectueaz atunci cnd se doreste migrarea listei de
pacienti de la o aplicatie la alta.
Utilizatorul acceseaza meniul Administrare -> Baza de date -> Import/Export Pacienti.
Sistemul afiseaza Asistentul de import/Export Pacienti

Figura 8.40 Asistentul de import/Export Pacienti
Utilizatorul selecteaza una din optiunile prezentate, fie Export Pacienti fie Import pacienti dupa
care sistemul afiseaza fereastra de configurare fisier.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 114 din 124

Figura 8.41 Fereastra de configurare fisier
Fisierul in care se exporta/din care se importa lista pacientilor este in format .xml.
Utilizatorul precizeaz locaia de pe disc a fiierului .xml. Locaia se alege prin apsarea
butonului din dreapta casetei de text .
Utilizatorul apas butonul nainte
Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai. Cnd
operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare)..

Figura 8.42 Finalizarea cu succes a operaiei de export / import pacienti


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 115 din 124
8.3.14. Arhivare / Restaurare
Din meniul Administrare / Arhivare/Restaurare se poate crea o copie de siguran a datelor
introduse n aplicaie.


Figura 8.43 Fereastra de arhivare / restaurare a datelor introduse n aplicaie

Dup selectarea opiunii dorite se apas butonul nainte i pentru arhivare se alege calea n care
se va face copia de siguran a datelor, dup care se apas butonul nainte.


Figura 8.44 Fereastra de alegere a locaie copiei de siguran


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 116 din 124
Dup terminarea operaiei i apariia mesajului de succes se apas butonul nchide pentru a ne
rentoarce la meniul principal al aplicaiei.

Figura 8.45 Fereastrade informare a succesului operaiei de arhivare

Dac se dorete restaurarea datelor salvate anterior se alege opiunea Restaurare, dup care se
apas butonul nainte.


Figura 8.46 Fereastra de arhivare / restaurare a datelor introduse n aplicaie

Din fereastra urmtoare se alege locaia unde a fost salvat anterior fiierul n care a fost arhivata
copia de siguran i se apas butonul nainte.


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 117 din 124

Figura 8.47 Fereastra de alegere a copiei de rezerv

Dup succesul operaiei aplicaia informeaz utilizatorul asupra succesului operaiei de
restaurare a datelor.


Figura 8.48 Fereastra de informare a succesului operaiei de restaurare

8.3.15. Actualizare versiuni
Din meniul Administrare / Actualizare versiuni utlizatorul poate actualiza aplicaia sau
nomenclatoarelor la ultima versiune publicat pe portal.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 118 din 124


Figura 8.49 Fereastra de actualizare a aplicaiei

Dac se selecteaz actualizarea versiunii aplicaiei, se va verifica automat pe portal dac exist
versiune mai nou publicat. Dac o astfel de versiune exist, aceasta va fi descrcat automat i,
dup confirmare, aplicaia se va nchide i se va actualiza versiunea.
Dac se selecteaz actualizarea versiunii de nomenclatoare, se va verifica pe portal dac exist
versiune mai noua publicat. Dac o astfel de versiune exist, aceasta va fi descrcat automat i
se va trece la actualizarea nomenclatoarelor n aplicaie.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 119 din 124

8.4. FERESTRE
Aceast seciune se acceseaz cu click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda
Ferestre.
Seciunea Ferestre permite Utilizatorului s vizualizeze lista ferestrelor deschise din aplicaie. La
cerere, aceaste fereastre pot fi aranjate n cascad.

Figura 8.4-1 Ferestre

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 120 din 124

8.4.1. Aranjare n cascad
Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stnga al mouse-ului
poziionat pe comanda Ferestre, iar apoi pe comanda Aranjare n cascada, fie cu combinaia de
taste Alt + E, C.
Folosind aceast opiune, Utilizatorul poate aranja n cascad ferestrele deschise ale aplicaiei.

Figura 8.4-2 - Ferestre aranjate n cascad

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 121 din 124

8.5. AJUTOR
8.5.1. Manual
Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stnga al mouse-ului
poziionat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Manual, fie cu combinaia de taste Alt + J, M.
Accesnd aceast opiune se poate vizualiza manualul de utilizare al aplicaiei SIUI MF.

Figura 8.5-1 Seciunea Manual SIUI-AMB

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 122 din 124

8.5.2. Portal online
Prin accesarea acestui meniu, aplicatia deschide un web-browser conectat la adresa portalului
CNAS-SIUI.

8.5.3. Despre
Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stnga al mouse-ului
poziionat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Despre, fie cu combinaia de taste Alt + J, D.

Figura 8.5-2 Seciunea Despre SIUI-AMB
Accesnd aceast opiune se afieaz informaii despre versiunea aplicaiei SIUI AMB.

Figura 8.5-3 - Fereastra Despre SIUI-AMB


Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 123 din 124

9. IEIREA DIN APLICAIE
Aplicaia poate fi nchis de ctre Utilizator n unul din modurile:
Prin accesarea succesiv a opiunilor Fiier, Ieire
Prin click cu mouse-ul a butonului aflat n partea dreapt a barei de titlu
prin accesarea cu mouse-ul a iconiei din stnga barei de titlu i alegerea din
submeniul care se afieaz a comenzii Close
Prin combinaia de taste Alt + F4
Aplicaia poate fi prsit indiferent ce feretre ar fi deschise n acel moment.
nainte de nchiderea aplicaiei SIUI afieaz mesajul:

Figura 8.5-1 Ieirea din aplicaie
Dac Utilizatorul alege Renun, contextul existent la acel moment nu este prsit, dac alege
Da, aplicaia se nchide.

Hewlett-Packard Corp Aplicaia de raportare pentru ambulane
Versiune: 3.0 RELEASED Manual de utilizare
25.01.2012 Pagina 124 din 124

10. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATUR
Combinaie de taste Comand
ALT+ F Meniul Fisier
ALT+ R Meniul Raportari
ALT+ A Meniul Administrare
ALT+ E Meniul Ferestre
ALT+ J Meniul Ajutor
ALT+ F+E Iesire din aplicatie
ALT+ R+M Comanda Import date
ALT+ R+X Comanda Export date
ALT+ R+R Comanda Vizualizare erori
ALT+A+U Utilizatori
ALT+A+A Angajati
ALT+A+T Contracte
ALT+A+P Personalizare
ALT+A+V Activare
ALT+A+V+V Actualizare versiuni
ALT+A+U+U Unitate medicala
ALT+J+M Manual de utilizare
ALT+J +D Despre

S-ar putea să vă placă și