Sunteți pe pagina 1din 2

Anul universitar 2013-2014

DISCIPLINA PRACTIC DE SPECIALITATE


Practica de specialitate este programat pe parcursul a 280 de ore. Orice student
se afl n una din urmtoarele situaii!
1. Masterand angajat "sau care a fost anga#at pe o perioad ec$ivalent
cu a practicii% oric&nd% pe durata celor doi ani ai programului de
masterat' pe un post cu profil economic% indiferent de domeniul de
activitate al ntreprinderii% sau pe un post din domeniul turismului.
O(ligaia desf)urrii stagiului de practic este considerat ec$ivalat.
*asterandul va face dovada postului deinut )i a vec$imii la locul de
munc printr-o adeverin semnat de conducerea ntreprinderii )i cu
)tampil rotund. Adeverina va fi depus% n original% la secretariatul
+epartamentului de ,urism )i -eografie "sala 2.03' p&n cel t&r/iu la
data de 3 martie a.c.
2. Masterand aflat n stagiu de practic pe cnt prpriu pe un post din
domeniul turismului. *asterandul va depune la secretariatul
departamentului convenia din ane0% n trei e0emplare% printate fa-
verso% cu semntura studentului% precum )i cu semntura )i )tampila din
partea ntreprinderii partenere de practic% p&n cel t&r/iu la data de 3
martie a.c. 1ncep&nd cu data de 1. martie% tot de la sediul
departamentului% fiecare student va putea ridica dou dintre cele trei
e0emplare ale conveniei% unul singur rm&n&nd n posesia A23.
!" Masterand aflat n stagiu de practic n crdnarea
Departa#entului de Turis# $i %egrafie"
1n legtur cu activitatea desf)urat% toi masteran/ii vor ntocmi un raprt de
stagiu de practic. 4ondiiile minimale de ndeplinit!
- va fi sta(ilit )i nscris un titlu de genul 52pecificul activitii de... 6o activitate
la li(era alegere a studentului% precum aprovi/ionarea% producia% mar7etingul%
conta(ilitatea% resursele umane sau front-office-ul $otelului% concepere ori
v&n/area pac$etelor de servicii turistice% tic7etingul etc.8 la
2.4.9$otelul9agenia de turism...: 6locul de munc% respectiv de desf)urare a
practicii8;
- dimensiunile vor fi de 10-12 pagini% ,<=% 12% la 1%> r&nduri "a)a cum se scrie
)i la disertaie';
- eventualele ane0e vor e0cede celor 10-12 pagini "vor fi peste numrul
respectiv'; documentele reproduse ca atare "fi)a postului etc.' vor face
o(iectul unor ane0e )i nu vor fi incluse n corpul propriu-/is al lucrrii;
- lucrarea va fi precedat de un cuprins% iar la sf&r)it va avea o list
(i(liografic; n afara listei (i(liografice% sursele vor fi trecute si ca note
(i(liografice de su(sol;
- coninutul va contopi elementele de teorie cu datele culese din ntreprindere%
lucrarea av&nd la (a/ "apro0imativ n proporie de 30?' literatura de
1
specialitate% iar n rest spri#inindu-se pe datele din ntreprindere; dac este
ca/ul% vor fi integrate )i elemente de legislaie.
,oi masteran/ii vor depune raportul de stagiu de practic la secretariatul
+epartamentului de ,urism )i -eografie% n /ilele de 22-23 mai a.c. *asteran/ii aflai n
stagiu de practic pe cont propriu% precum )i masteran/ii aflai n stagiu de practic n
coordonarea +epartamentului de ,urism )i -eografie )i numai ace)tia "punctele 2 )i 3 de
mai sus' )i vor nsoi raportul de stagiu de practic% la depunere% de o ade&erin' de
finali(are a practicii% n original. Adeverina% su( semntur )i )tampil% va preci/a
postul sau posturile de desf)urare a activitii )i numrul total de ore% va cuprinde o
caracteri/are cu privire la punctualitate% disciplin )i gradul de nsu)ire a cuno)tinelor
practice )i% n fine% va sta(ili un calificativ. 4olocviul de susinere a lucrrii va fi
organi/at n /ilele imediat urmtoare "in ultima saptamana de scoala'. 4u oca/ia
colocviului% adeverina de finali/are a practicii va fi returnat studentului.
2